Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Teplo Přerov a.s.
IČO: 25391453

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu19. 2. 1998
Obchodní firma
od 19. 2. 1998

Teplo Přerov a.s.

Sídlo
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
Přerov, Blahoslavova 7
IČO
od 19. 2. 1998

25391453

DIČ

CZ25391453

Identifikátor datové schránky:8j4ch24
Právní forma
od 19. 2. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1839 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 12. 8. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 20. 4. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 4. 2011
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 20. 4. 2011
- montáž, opravy revize a zkoušky elektrických zařízení
od 20. 4. 2011
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 20. 4. 2011 do 12. 8. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 14. 6. 2008
- hostinská činnost
od 14. 6. 2008 do 20. 4. 2011
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 20. 4. 2002
- vodoinstalatérství, topenářství
od 20. 4. 2002 do 20. 4. 2011
- montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
od 20. 4. 2002 do 20. 4. 2011
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 20. 4. 2002 do 20. 4. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 20. 4. 2002 do 20. 4. 2011
- specializovaný maloobchod
od 31. 1. 1999
- výroba tepla dle autorizace (skupina 31)
od 31. 1. 1999
- rozvod tepla dle autorizace (skupina 32)
od 31. 1. 1999
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 31. 1. 1999
- projektová činnost ve výstavbě
od 31. 1. 1999 do 20. 4. 2002
- vodoinstalatérství
od 31. 1. 1999 do 20. 4. 2002
- topenářství
od 31. 1. 1999 do 20. 4. 2011
- výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob
od 31. 1. 1999 do 20. 4. 2011
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 31. 1. 1999 do 20. 4. 2011
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 31. 1. 1999 do 20. 4. 2011
- výroba, opravy a montáž měřidel
od 31. 1. 1999 do 20. 4. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
- pronájem strojů a přístrojů a motorových vozidel
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
- správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické
Ostatní skutečnosti
od 1. 5. 2019
- Společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 1839, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem přeměny - rozdělení ve formě odštěpení sloučením ze dne 11.3.2019, přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu, na společnost Sportoviště Přerov s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 07793863, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 77247.
od 12. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 8. 2014 do 27. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 12. 8. 2014 do 27. 1. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 9
od 19. 12. 2008
- Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Statutárního města Přerova se sídlem Přerov, Bratrská 34, ze dne 13.10.2008 vykonávajícího ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valné hromady bylo schváleno zvýšení základního kapitálu upsán ím nové akcie nepeněžitým vkladem dle ust. § 203 a násl. z. č. 513/1991 Sb., v platném znění.
od 19. 12. 2008
- Dle ust. § 203 odst. 4 z. č. 513/1991 Sb., navrhujeme provedení zápisu do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře následujícího znění: - za prvé: základní jmění se zvyšuje o částku ve výši Kč. 2.794.000,-, slovy: Dvamilionysedmsetdevadesátčtyřitisíckorunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 kusu kmenové akcie o jmenovité i emisní hodnotě Kč 2.794.000,- v listinné podobě a znějící na jméno. Akcie bude upsána jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti - Statutárním městem Přerov, IČ 00301825.
od 19. 12. 2008
- Za druhé: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže specifikované nemovitosti, jejichž hodnota ve výši Kč 2.794.000,- byla určena podle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Jiřím Justem: 1. budova bez č.p./č.e., stavba technického vybavení, na pozemku p.č. 4/4 a pozemku p.č. 12/8 (výměníková stanice Palackého centrum) 2. pozemek p.č. 4/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 3. pozemek p.č. 12/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov, obce a okres Přerov, zapsané mimo jiné na LV č. 10001 pro k.ú. Přerov.
od 19. 12. 2008
- Za třetí: Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty pr o upsání akcií. Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři doručen návrh smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění s náležitostmi uvedenými v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti.
od 19. 12. 2008
- Za čtvrté: Emisní kurs upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě nově upisované kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno a to hodnotě Kč 2.974.000,-.
od 19. 12. 2008
- Za páté: Emisní kurs nově upisované akcie bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře tak, že jediný akcionář předá správci vkladu písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti, kde dojde k předání nemovitostí, ve l hůtě 60 dnů ode dne úpisu a před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 5. 8. 1999
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 24.6.1999 takto: Základní jmění společnosti se zvyšuje novým nepeněžitým vkladem o částku ve výši 25.939.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nové jmenovité hodnoty dosavadní kmenové akcie na jméno vydané v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné (změnou jmenovité hodnoty dosavadní akcie), jejíž výše dosud činí 146.400.000,- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých, v celkovém rozsahu nepeněžitého vkladu ve výši 25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých).
od 5. 8. 1999
- Jediný akcionář akciové společnosti má přednostní právo upsat celou upisovanou zvyšovanou jmenovitou hodnotu akcie ke zvýšení základního jmění v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději 30-ti dnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 5. 8. 1999
- Nově upisovaná část dosavadní akcie bude upsána s využitím přednostního práva, přičemž emisní kurs nově upisované části akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 25.939.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých.
od 5. 8. 1999
- Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci movité ve vlastnictví Města Přerov, které tvoří technologické zařízení výměníkových stanic, plynových kotelen a patních měřidel, popsaných ve znaleckých posudcích č. 1833/13 k datu 14.5.1998 a č. 1899/29 k datu 31.8.1998, které vyhotovil znalec Ing. Jan Uhlíř - Agentura Ata, Sobětuchy 27, 294 74 Předměřice nad Jizerou v celkové ceně 25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých ) a znaleckých posudcích č. 513-7/98 k datu 31.3.1998 a č. 516-10/98 k datu 31.8.1998, které vyhotovil znalec Ing. Jiří Trávníček, Jílkova 199, 615 00 Brno, v celkové ceně 26.078.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů sedmdesát osm tisíc korun českých). Vklad je oceněn v souladu s nižším z obou posudků, tj. posudky ing. Jana Uhlíře ve výši 25.939.000,- Kč. Se shora citovanými znaleckými posudky se členové městské rady, vykonávající působnost valné hromady společnosti, seznámili dne 24.6.1999.
od 5. 8. 1999
- Po splacení emisního kursu akcie nepeněžitým vkladem věcí movitých se jmenovitá hodnota dosavadní akcie zvýší o 25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých), tudíž nově upsaná kmenová akcie na jméno činí 172.339.000,- Kč slovy: jedno sto sedmdesát dva milionů třista třicet devět tisíc korun českých. Rozsah práv spojených se zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie je shodný s rozsahem práv spojených s dosavadní akcií, jak ji upravují stanovy společnosti.
od 5. 8. 1999
- Emisní kurz jednoho kusu akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a po zvýšení činí 172.339.000,- Kč slovy: jednosto sedmdesát dva milionů třista třicet devět tisíc korun českých.
od 5. 8. 1999
- Nově upisovaná část akcie, pokud by v důsledku zániku přednostního práva podle § 204 a, odst. 3 obchodního zákoníku nebyla upsána s využitím přednostního práva, bude upsána akcionářem analogicky vzhledem k ustanovení § 205 obchodního zákoníku.
od 5. 8. 1999
- Emisní kurs akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je technologické zařízení výměníkových stanic, plynových kotelen a patních měřidel, splatí jediný akcionář tak, že předá předávacím protokolem movité věci tvořící nepeněžitý vklad emitentovi ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro předložení předávajícího protokolu je sídlo společnosti - Přerov, Blahoslavova 7.
od 8. 7. 1998
- Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Města Přerova se sídlem Přerov, Bratrská 34, ze dne 21.5.1998 vykonávajícího ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valné hromady bylo schváleno zvýšení základního jmění upsáním akcií podle ust. § 203 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v úplném znění.   Podle ustanovení § 203 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. navrhujeme provedení zápisu do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře následujícího znění:
od 8. 7. 1998
- Za prvé: Základní jmění společnosti se zvyšuje o 145,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nové jmenovité hodnoty dosavadní kmenové akcie na jméno vydané v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné (změnou jmenovité hodnoty dosavadní akcie), jejíž výše dosud činí 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, v celkovém rozsahu nepeněžitého vkladu ve výši 145,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských.
od 8. 7. 1998
- Za druhé: Jediný akcionář akciové společnosti má přednostní právo upsat celou upisovanou zvyšovanou jmenovitou hodnotu akcie ke zvýšení základního jmění v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději 30 dnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nově upisovaná část dosavadní akcie bude upsána s využitím přednostního práva, přičemž emisní kurs nově upisované části akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 145,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských.
od 8. 7. 1998
- Za třetí: Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik jako celek, tj. soubor hmotných i nehmotných složek podnikání sloužících k provozování státního podniku Bytového podniku města Přerova se sídlem Přerov, Blahoslavova 7, IČ 00 09 78 37, který jediný akcionář a současně i jediný zakladatel státního podniku získal na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku podniku ze dne 31.3.1998 od Fondu národního majetku ČR.
od 8. 7. 1998
- Za čtvrté: V souladu s rozhodnutím o privatizaci státního podniku Bytového podniku města Přerova jeho zrušením bez likvidace v návaznosti na postup dle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění novel a v souladu s usnesením 25. zasedání Městského zastupitelstva vydaným dne 21.5.1998 pod číslem 306/25/4 rozhodl jediný akcionář společnosti, že spolu s vlastnickým právem k privatizovanému majetku státního podniku přecházejí v rámci přijetí rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti vkladem podniku na akciovou společnost Teplo Přerov a.s. veškerá jiná práva, jiné majetkové hodnoty a závazky s privatizovaným majetkem související.
od 8. 7. 1998
- Za páté: Po splacení emisního kursu akcie nepeněžitým vkladem podniku se jmenovitá hodnota dosavadní akcie zvýší o 145,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských, tudíž nově upsaná kmenová akcie na jméno činí 146,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetšestmilionůčtyřistatisíckorunčeských. Rozsah práv spojených se zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie je shodný s rozsahem práv spojených s dosavadní akcií, jak ji upravují stanovy společnosti.
od 8. 7. 1998
- Za šesté: Emisní kurs jednoho kusu akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a po zvýšení činí 146,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetšestmilionůčtyřistatisíckorunčeských.
od 8. 7. 1998
- Za sedmé: Nově upisovaná část akcie, pokud by v důsledku zániku přednostního práva podle ust. § 204a odst. 3 obchodního zákoníku nebyla upsána s využitím přednostního práva, bude upsána akcionářem analogicky vzhledem k ust. § 205 obchodního zákoníku.
od 8. 7. 1998
- Za osmé: Emisní kurs akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik, splatí jediný akcionář tak, že o splacení emisního kursu akcií upisovaných nepeněžitými vklady, které tvoří nemovitosti, předloží emitentovi ve lhůtě do 30 dnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku písemné prohlášení učiněné podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku obsahující zároveň prohlášení o předání nemovitostí emitentovi, dále pak za účelem splacení vkladu, jehož předmětem je převod vlastnických práv k věcem, které náleží k podniku a převod jiných práv a majetkových hodnot s podnikem souvisejících v téže lhůtě splatí tuto část vkladu při použití ust. § 59 odst. 4, § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 133 odst. 1 občanského zákoníku uzavřením nepojmenované smolouvy, jejímž účelem je splnění rozhodnutí o navýšení základního jmění vkladem podniku. Místem pro předložení jak písemného prohlášení, tak i pro předání předmětu vkladu spočívajícího ve věcech movitých, jiných majetkových hodnot a jiných práv s podnikem souvisejících je sídlo společnosti - Přerov, Blahoslavova 7.
Kapitál
od 27. 2. 2009
Základní kapitál 175 133 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 7. 2000 do 27. 2. 2009
Základní kapitál 172 339 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 1999 do 4. 7. 2000
Základní kapitál 146 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 2. 1998 do 31. 1. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 172 339 000, počet akcií: 1.
od 12. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 2 794 000, počet akcií: 1.
od 27. 2. 2009 do 12. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 4. 7. 2000 do 12. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 31. 1. 1999 do 4. 7. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 19. 2. 1998 do 31. 1. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 19. 3. 2019
Bc. PETR KOPŘIVA
Přerov - Přerov II-Předmostí, Tyršova, PSČ 751 24
den vzniku členství: 17. 1. 2019
od 19. 3. 2019
Ing. TOMÁŠ DOSTAL
Přerov - Přerov II-Předmostí, Tylova, PSČ 751 24
den vzniku členství: 17. 1. 2019
od 19. 3. 2019
Ing. HANA MAZOCHOVÁ - místopředseda představenstva
Přerov - Přerov VIII-Henčlov, Nová, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 5. 2. 2019
od 27. 1. 2015
Ing. PETR VRÁNA - předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Bartošova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 12. 2014
od 27. 1. 2015
TOMÁŠ ČEJNA - člen představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Lančíkových, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014
od 27. 1. 2015 do 19. 3. 2019
MARTIN MACHÁČEK - místopředseda představenstva
Bezuchov, , PSČ 753 54
den vzniku členství: 11. 12. 2014 - 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 11. 12. 2014 - 17. 1. 2019
od 27. 1. 2015 do 19. 3. 2019
MAREK ŠVARC - člen představenstva
Výkleky, , PSČ 751 25
den vzniku členství: 11. 12. 2014 - 17. 1. 2019
od 27. 1. 2015 do 19. 3. 2019
Ing. HANA MAZOCHOVÁ - člen představenstva
Přerov - Přerov VIII-Henčlov, Nová, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014
od 19. 7. 2014 do 27. 1. 2015
Mgr. Šárka Krákorová-Pajůrková - člen představenstva
Přerov - Přerov IV-Kozlovice, Na Zábraní, PSČ 750 02
den vzniku členství: 23. 8. 2011 - 11. 12. 2014
od 6. 11. 2013 do 27. 1. 2015
Mgr. JOSEF KULÍŠEK - předseda představenstva
Přerov - Přerov X-Popovice, Kovářská, PSČ 751 24
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 3. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 9. 2013 do 27. 1. 2015
Ing. JIŘÍ LAJTOCH - místopředseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, U Žebračky, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 3. 2011 - 11. 12. 2014
od 28. 8. 2013 do 6. 11. 2013
Mgr. JOSEF KULÍŠEK - předseda představenstva
Přerov - Přerov VI-Újezdec, U Svodnice, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011
den vzniku funkce: 1. 3. 2011
od 15. 9. 2011 do 19. 7. 2014
Mgr. Šárka Krákorová-Pajůrková - člen představenstva
Přerov - Přerov IV - Kozlovice, Na Zábraní, PSČ 750 02
den vzniku členství: 23. 8. 2011
od 20. 4. 2011 do 15. 9. 2011
Michal Zácha, DiS. - člen představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Svépomoc II, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 23. 8. 2011
od 20. 4. 2011 do 28. 8. 2013
Mgr. Josef Kulíšek - předseda představenstva
Přerov - Přerov VI - Újezdec, U Svodnice, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011
den vzniku funkce: 1. 3. 2011
od 20. 4. 2011 do 20. 9. 2013
Ing. Jiří Lajtoch - místopředseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, U Žebračky, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011
den vzniku funkce: 1. 3. 2011
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Ing. Tomáš Dostal - člen představenstva
Přerov - Přerov II - Předmostí, Tylova, PSČ 751 24
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Mgr. Lenka Ticháčková - člen představenstva
Přerov - Přerov II - Předmostí, Pod Skalkou, PSČ 751 24
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Čestmír Hlavinka - člen představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Gen. Rakovčíka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Bc. Václav Zatloukal - člen představenstva
Přerov - Přerov XI - Vinary, Krátká, PSČ 751 24
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 14. 7. 2009 do 20. 4. 2011
Václav Zatloukal - člen představenstva
Přerov - Přerov XI - Vinary, Krátká 266/4, PSČ 751 24
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 14. 7. 2009
Václav Zatloukal - člen představenstva
Přerov - Přerov II - Předmostí, Tyršova 10/8, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Ing. Jiří Lajtoch - předseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Bratrská 534/26, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
den vzniku funkce: 24. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Mgr. Josef Kulíšek - místopředseda představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Osmek 477/13, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
den vzniku funkce: 24. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Mgr. Zdeněk Boháč - člen představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Dvořákova 2432/31, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Bc. Jaroslav Čermák - člen představenstva
Přerov - Přerov I - Město, Palackého 1446/30, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Čestmír Hlavinka - člen představenstva
Přerov - Přerov I - Město, gen. Rakovčíka 2572/25, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Petr Laga - člen představenstva
Přerov - Přerov VIII - Henčlov, U letiště 81/2, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 8. 11. 2005 do 23. 3. 2007
Václav Zatloukal - člen představenstva
Přerov II-Předmostí, Tyršova 10/8, PSČ 750 02
den vzniku členství: 5. 10. 2005 - 22. 1. 2007
od 10. 2. 2004 do 8. 11. 2005
Ing. Martin Kučera - člen představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Bratrská 22, PSČ 750 02
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 5. 10. 2005
od 10. 2. 2004 do 23. 3. 2007
Mgr. Zdeněk Boháč - předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Dvořákova 31, PSČ 750 02
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 22. 1. 2007
den vzniku funkce: 14. 10. 2003 - 22. 1. 2007
od 10. 2. 2004 do 23. 3. 2007
JUDr. Otakar Šiška - místopředseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Velká Dlážka 316/19
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 22. 1. 2007
den vzniku funkce: 14. 10. 2003 - 22. 1. 2007
od 10. 2. 2004 do 23. 3. 2007
Ludmila Tomaníková - člen představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Trávník 2, PSČ 750 02
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 22. 1. 2007
od 10. 2. 2004 do 23. 3. 2007
JUDr. Zdeněk Horák - člen představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Alšova 3, PSČ 750 02
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 22. 1. 2007
od 14. 10. 2003 do 10. 2. 2004
Mgr. Zdeněk Boháč - předseda představenstva
Přerov I - Město, Dvořákova 31
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 14. 10. 2003
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 14. 10. 2003
od 14. 10. 2003 do 10. 2. 2004
Jindřich Valouch - místopředseda představenstva
Přerov II - Předmostí, Pod Skalkou 37/16
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 14. 10. 2003
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 14. 10. 2003
od 14. 10. 2003 do 10. 2. 2004
František Přemyslovský - člen představenstva
Přerov I - Město, Interbrigadistů 717/1
den vzniku členství: 27. 1. 2003 - 14. 10. 2003
od 14. 10. 2003 do 10. 2. 2004
Ing. Martin Kučera - člen představenstva
Přerov I - Město, Bratrská 22
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 14. 10. 2003
od 14. 10. 2003 do 10. 2. 2004
Ing. Otakar Smejkal - člen představenstva
Přerov I - Město, Nádražní 3
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 14. 10. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
František Přemyslovský - předseda představenstva
Přerov, Přerov I - Město, Interbrigadistů 717/1
den vzniku členství: 19. 2. 1998 - 26. 1. 2003
den vzniku funkce: 19. 2. 1998 - 28. 1. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
Ing. Bohumil Procházka - místopředseda představenstva
Přerov XI - Vinary, Doubí 177/30
den vzniku členství: 19. 2. 1998 - 28. 1. 2003
den vzniku funkce: 19. 2. 1998 - 28. 1. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
Jindřich Valouch - člen představenstva
Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod Skalkou 37/16
den vzniku členství: 19. 2. 1998 - 28. 1. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
JUDr. Otakar Šiška - člen představenstva
Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 316/19
den vzniku členství: 19. 2. 1998 - 28. 1. 2003
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
František Přemyslovský - předseda představenstva
Přerov, Interbrigadistů 1
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
Ing. Bohumil Procházka - místopředseda představenstva
Přerov-Vinary, Doubí 30
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
Jindřich Valouch - člen představenstva
Přerov-Předmostí, Pod Skalkou 16
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
JUDr. Otakar Šiška - člen představenstva
Přerov, Velká Dlážka 19
od 19. 2. 1998 do 14. 10. 2003
MVDr. Jiří Pavelka - člen představenstva
Přerov, U Tenisu 8
den vzniku členství: 19. 2. 1998 - 28. 1. 2003
od 9. 5. 2018
Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva.
od 12. 8. 2014 do 9. 5. 2018
Představenstvo zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech.
od 19. 2. 1998 do 12. 8. 2014
Jednání: Společnost je zavázaná pouze z úkonů podepsaných společně předsedou nebo místopředsedou a jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 3. 2019
Mgr PETR CALETKA - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Bohuslava Němce, PSČ 750 02
den vzniku členství: 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 29. 1. 2019
od 19. 3. 2019
PETR TURANEC
Přerov - Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 17. 1. 2019
od 19. 3. 2019
Ing. JAN SLIVKA
Přerov - Přerov I-Město, Kozlovská, PSČ 750 02
den vzniku členství: 17. 1. 2019
od 19. 3. 2019
IVO LAUSCH
Přerov - Přerov I-Město, Kojetínská, PSČ 750 02
den vzniku členství: 17. 1. 2019
od 19. 3. 2019
JUDr. MIROSLAV GEREC
Přerov - Přerov I-Město, Seifertova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 17. 1. 2019
od 23. 8. 2017 do 19. 3. 2019
ROBERT BENEŠ - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov VI-Újezdec, Větrná, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014 - 17. 1. 2019
od 22. 2. 2017 do 19. 3. 2019
MILAN PASSINGER - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Palackého, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014 - 17. 1. 2019
od 24. 6. 2015 do 19. 3. 2019
PhDr. JIŘÍ POSPÍŠIL - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Kosmákova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 21. 5. 2015 - 17. 1. 2019
od 27. 1. 2015 do 24. 6. 2015
KAREL BOŘUTA - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Na Svépomoc, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014 - 21. 5. 2015
od 27. 1. 2015 do 22. 2. 2017
MILAN PASSINGER - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Kramářova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014
od 27. 1. 2015 do 23. 8. 2017
ROBERT BENEŠ - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, nábř. Dr. Edvarda Beneše, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014
od 27. 1. 2015 do 19. 3. 2019
Ing. VLADIMÍR SAMEK - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, U Tenisu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014 - 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 11. 12. 2014 - 17. 1. 2019
od 27. 1. 2015 do 19. 3. 2019
Ing. MARTIN ČECHÁL - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Jasínkova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 11. 12. 2014 - 17. 1. 2019
od 15. 2. 2014 do 27. 1. 2015
Ing. JAROSLAV ČERMÁK - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Palackého, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 17. 5. 2013 do 27. 1. 2015
STANISLAV MUŽÍK - člen dozorčí rady
Radslavice, Široká, PSČ 751 11
den vzniku členství: 8. 4. 2013 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 15. 2. 2014
Ing. Jaroslav Čermák - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Palackého, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Ludmila Tomaníková - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Trávník, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 7. 3. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Milan Jurečka - člen dozorčí rady
Sušice, , PSČ 751 11
den vzniku členství: 2. 2. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Ing. Otakar Smejkal - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Nádražní, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Jan Jüttner - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Tř. gen. Janouška, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Petr Laga - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov VIII - Henčlov, U Letiště, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Henrich Vražba - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov II - Předmostí, Pod Skalkou, PSČ 751 24
den vzniku členství: 2. 2. 2011 - 11. 12. 2014
od 20. 4. 2011 do 27. 1. 2015
Ing. arch. Vladimír Petroš - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Bartošova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 19. 1. 2011 - 11. 12. 2014
od 14. 7. 2009 do 20. 4. 2011
JUDr. Otakar Šiška - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Dluhonská 1414/55, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 14. 5. 2009 do 17. 5. 2013
Karel Čech - člen
Přerov - Přerov IV - Kozlovice, Grymovská 197/26, PSČ 750 02
den vzniku členství: 8. 4. 2009 - 8. 4. 2013
od 25. 5. 2007 do 20. 4. 2011
Ing. arch. Vladimír Petroš - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Bartošova 1951/32, PSČ 750 02
den vzniku členství: 30. 4. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 25. 5. 2007
Ing. Aleš Martinec - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Jaselská 1975/9, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 30. 4. 2007
od 23. 3. 2007 do 14. 7. 2009
JUDr. Otakar Šiška - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Velká Dlážka 316/19, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Ing. Naděžda Jačková - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Želatovská 549/34, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Jindřich Ambrož - člen dozorčí rady
Přerov, Dr. Skaláka 6
den vzniku členství: 2. 2. 2007 - 2. 2. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Ludmila Tomaníková - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Trávník 1629/2, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Ing. Otakar Smejkal - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Nádražní 340/3, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
MUDr. Vladimír Vosmanský - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Dvořákova 2427/25, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 1. 2007 - 19. 1. 2011
od 23. 3. 2007 do 20. 4. 2011
Henrich Vražba - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Komenského 32, PSČ 750 02
den vzniku členství: 2. 2. 2007 - 2. 2. 2011
od 1. 7. 2005 do 14. 5. 2009
Karel Čech - člen
Přerov - Kozlovice, Grymovská 26
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 31. 3. 2009
od 10. 2. 2004 do 23. 3. 2007
Ing. Otakar Smejkal - člen
Přerov - Přerov I-Město, Nádražní 3
den vzniku členství: 15. 10. 2003 - 22. 1. 2007
od 10. 2. 2004 do 23. 3. 2007
Mgr. Pavel Vychodil - člen
Přerov - Přerov I-Město, Na Odpoledni č. 12
den vzniku členství: 15. 10. 2003 - 22. 1. 2007
od 14. 10. 2003 do 10. 2. 2004
Ludmila Tomaníková - člen
Přerov I - Město, Trávník 2
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 14. 10. 2003
od 14. 10. 2003 do 10. 2. 2004
JUDr. Zdeněk Horák - člen
Přerov I - Město, Alšova 3
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 14. 10. 2003
od 14. 10. 2003 do 23. 3. 2007
MUDr. Eva Šenkýřová - předseda
Přerov I - Město, Sokolská 4
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 22. 1. 2007
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 22. 1. 2007
od 14. 10. 2003 do 23. 3. 2007
Monika Holečková - člen
Přerov I - Město, Wolkerova 2116/9
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 22. 1. 2007
od 14. 10. 2003 do 23. 3. 2007
Čestmír Hlavinka - člen
Přerov I - Město, Gen. Rakovčíka 25
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 22. 1. 2007
od 14. 10. 2003 do 23. 3. 2007
MUDr. Vladimír Vosmanský - člen
Přerov I - Město, Dvořákova 25
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 22. 1. 2007
od 27. 9. 2002 do 1. 7. 2005
Vladimír Český - člen
Přerov -Předmostí, Pod Skalkou 87/7
den vzniku členství: 12. 5. 2002 - 31. 3. 2005
od 27. 9. 2002 do 23. 3. 2007
Vlastimil Hrubý - člen
Tlumačov, U Trojice 326
den vzniku členství: 12. 5. 2002 - 12. 8. 2006
od 27. 9. 2002 do 23. 3. 2007
Jindřich Ambrož - člen
Přerov, Dr. Skaláka 6
den vzniku členství: 12. 5. 2002 - 12. 8. 2006
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
Ludmila Tomaníková - člen
Přerov, Přerov I - Město, Trávník 2
den vzniku členství: 19. 2. 1998 - 28. 1. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
Ing. Ivo Kestl - člen
Přerov, Přerov I - Město, Budovatelů 5
den vzniku členství: 19. 2. 1998 - 28. 1. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
Ing. Antonín Kocfelda - předseda
Přerov, Přerov I - Město, Dvořákova 4
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 1. 2003
den vzniku funkce: 26. 11. 2001 - 28. 1. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
Mgr. Zdeněk Boháč - člen
Přerov, Přerov I - Město, Dvořákova 31
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 1. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
Mgr. Zdeněk Vosáhlo - člen
Přerov, Přerov I - Město, Na odpoledni 7
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 1. 2003
od 20. 4. 2002 do 14. 10. 2003
MUDr. Eva Šenkýřová - člen
Přerov, Přerov I - Město, Sokolská 4
den vzniku členství: 26. 11. 2001 - 28. 1. 2003
od 4. 7. 2000 do 20. 4. 2002
JUDr. Petr Dutko - předseda
Přerov, gen. Janouška 1
od 4. 7. 2000 do 20. 4. 2002
Ing. Antonín Kocfelda - člen
Přerov, Dvořákova 4
od 4. 7. 2000 do 20. 4. 2002
Mgr. Zdeněk Boháč - člen
Přerov, Dvořákova 31
od 4. 7. 2000 do 20. 4. 2002
Mgr. Zdeněk Vosáhlo - člen
Přerov, Na odpoledni 7
od 31. 1. 1999 do 27. 9. 2002
Vladimír Český - člen
Přerov -Předmostí, Pod Skalkou 87/7
den vzniku členství: 12. 5. 1998 - 12. 5. 2002
od 31. 1. 1999 do 27. 9. 2002
Vladimír Knop - člen
Radslavice, Široká 248
den vzniku členství: 12. 5. 1998 - 12. 5. 2002
od 31. 1. 1999 do 27. 9. 2002
Vlastimil Hrubý - člen
Tlumačov, U Trojice 326
den vzniku členství: 12. 5. 1998 - 12. 5. 2002
od 19. 2. 1998 do 4. 7. 2000
PaedDr. Mojmír Pazdera - člen
Přerov, Želátovská 34
od 19. 2. 1998 do 4. 7. 2000
Stanislav Žalud - člen
Přerov-Vinary, Doubí 14
od 19. 2. 1998 do 4. 7. 2000
Pavel Košutek - člen
Přerov-Předmostí, Hranická 9
od 19. 2. 1998 do 4. 7. 2000
JUDr. Petr Dutko - předseda
Přerov, Jaselská 8
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
Ludmila Tomaníková - člen
Přerov, Trávník 2
od 19. 2. 1998 do 20. 4. 2002
Ing. Ivo Kestl - člen
Přerov, Budovatelů 5
Akcionáři
od 31. 3. 2017
Statutární město Přerov, IČO: 00301825
Přerov - Přerov I-Město, Bratrská, PSČ 750 02
od 22. 11. 2013 do 31. 3. 2017
Statutární město Přerov, IČO: 00301825
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75011 Přerov
od 23. 3. 2007 do 22. 11. 2013
Statutární město Přerov, IČO: 00301825
Přerov, Bratrská 34
od 19. 2. 1998 do 23. 3. 2007
Město Přerov, IČO: 00301825
Přerov, Bratrská 34
Hodnocení firmy
-7
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 775,60 Kč
ČSOB 2 775,60 Kč
Expobank CZ 2 787,20 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
Česká spořitelna 2 808,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

+179
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+65
+
-
3.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+60
+
-
4.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+32
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-166
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services