Slévárna Chomutov, a.s., IČO: 25408836 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Slévárna Chomutov, a.s. Údaje byly staženy 1. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25408836. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25408836 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu22. 10. 1999
Obchodní firma
od 22. 10. 1999

Slévárna Chomutov, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 6. 2015
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Chomutov
Obec: Chomutov
Část obce: Chomutov
Ulice: Beethovenova
Adresní místo: Beethovenova 5925
PSČ: 43001
od 31. 5. 2013 do 22. 6. 2015
Chomutov, Beethovenova , PSČ 430 01
od 22. 10. 1999 do 31. 5. 2013
Chomutov, Beethovenova 1269/68, PSČ 430 13
IČO
od 22. 10. 1999

25408836

DIČ

CZ25408836

Identifikátor datové schránky:ktkgbvx
Právní forma
od 22. 10. 1999
Akciová společnost
Spisová značka1230 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 10. 12. 2012
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 26. 8. 2009
- truhlářství, podlahářství
od 26. 8. 2009
- obráběčství
od 26. 8. 2009
- slévárenství, modelářství
od 26. 8. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 9. 2006 do 26. 8. 2009
- modelářství
od 13. 10. 2004 do 26. 8. 2009
- slévárenství
od 13. 10. 2004 do 26. 8. 2009
- lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 27. 8. 2003
- výkon práva myslivosti
od 22. 10. 1999 do 26. 8. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 10. 1999 do 26. 8. 2009
- výroba a prodej výrobků z oceli
od 22. 10. 1999 do 26. 8. 2009
- kovoobrábění
od 22. 10. 1999 do 26. 8. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 22. 10. 1999 do 26. 8. 2009
- truhlářství
od 22. 10. 1999 do 26. 8. 2009
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
Ostatní skutečnosti
od 4. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 8. 2014 do 22. 6. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 4. 8. 2014 do 22. 6. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 7. 2008 do 10. 9. 2008
- Řádná valná hromada akcionářů rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 1.030.000,- Kč (slovy jeden milion třicet tisíc korun českých) o částku 2.060.000,- Kč (slovy dva miliony šedesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s t ím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 3.090.000,- Kč (slovy tři miliony devadesát tisíc korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku bude vydáno 103 ks (sto tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, z nichž každá ponese jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc koru n českých), které budou mít listinnou podobu. 3. Pověřuje se představenstvo společnosti, aby určilo výši emisního kursu akcií s tím, že minimální výše, v jaké může být emisní kurs za jednu akcii představenstvem určen, je nominální hodnata akcie 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), emisní k urz lze splatit pouze peněžitými vklady akcionářů. 4. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, upisovaných na zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun českých) může každý akcionář společnosti přednostně upsat 1 (slovy jednu) akcii novou o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva budou upisovány nové kmenové akcie, znějící na jméno, z nichž každá ponese jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Upsání akcií s využitím přednostního práva akcionářů se uskuteční smlouvou o upsání akcií, kter ou akcionář jako upisovatel uzavře se společností. Tyto smlouvy musí mít písemnou formu a podpisy na těchto smlouvách musí být úředně ověřeny. 5. Určuje se, že lhůta pro uplatnění přednostního práva je 2 (slovy dva) týdny. V této lhůtě jsou akcionáři povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, a to ve stoprocentní výši. Přednostní právo akcionářů zaniká uplynutím zde stanovené lhůty pro je ho uplatnění. 6. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Slévárna Chomutov, a.s., Chomutov, Beethovenova 1269/68. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov, Mánesova 16, číslo zvláštního účtu 43-2532xxxx, va riabilním symbolem je rodné číslo akcionáře. 7. Představenstvo společnosti je povinno do 2 (slovy dvou) týdnů poté, co obdrží sdělení rejstříkového soudu o tom, že usnesení řádné valné hromady společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku, zveřejnit a oznámit akcionářům dopisem, adresovaným na ad resu uvedenou v seznamu akcionářů informaci o přednostním právu podle § 204 a), odstavec 2 obchodního zákoníku, která bude obsahovat alespoň: - místo a 2 (slovy dvou) týdenní lhůtu pro vykonání přednostního práva a počátek a konec této lhůty; - počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs nových akcií. 8. Akcie, které nebudou upsány akcionáři s využitím přednostního práva v prvním kole upisovaní, budou nabídnuty podle ustanovení § 203, odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku akcionářům, kteří využili své přednostní práva k upsání akcií v prvním kole, a  to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Upisovanání akcií ve druhém kole se řídí těmito pravidly: -- - pověřuje se představenstvo společnosti aby určilo výši emisního kursu akcií upisovaných v druhém kole bez využití přednostního práva s tím, že minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen, je nominální hodnota akcie 20.000,- Kč (slo vy dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií lze zaplatit pouze peněžitými vklady ve stanovené lhůtě a ve stoprocentní výši emisního kursu upisovaných akcií. Upisovat lze pouze celé akcie, upisování nad emisní kurs akcií, neup saných v prvním kole upisování, se nepřipouští - představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta k upsání akcií v prvním kole upisování s využitím přednostního práva akcionářů, zjistí ze smluv o upisování s využitím přednostního práva akcionářů, zjistí ze smluv o upisování rozsah upsanýc h akcií a vyžádá u banky potvrzení o splacení emisního kursu upsaných akcií s přednostním právem jednotlivými akcionáři a zjistí počet neupsaných akcií s využitím přednostního práva. - nejpozději do 2 (slovy dvou) týdnů po uplynutí lhůty určené pro první kolo upisování akcií s využitím přednostního práva, oznámí představenstvo akcionářům, kteří využili své přednostní práva k upsání akcií v prvním kole na adresu jejich bydliště informa ci, která bude obsahovat alespoň: 1. místo a 2 (slovy dvou) týdenní lhůtu pro upsání akcií a zaplacení emisního kursu jimi upsaných akcií ve stoprocentní výši s tím, že současně bude oznámen počátek a konec této 2 (slovy dvou) týdenní lhůty 2. počet akcií, určených k upsání akcií v prvním kole s tím, že lze upisovat pouze celé akcie 3. jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs nových akcií, upisovaných akcionáři, kteří využili své přednostní práva k upsání akcií v prvním kole 9. Představenstvu společnosti se ukládá: a) do 30 (slovy třiceti) dnů od usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; b) provést informační povinnost vůči akcionářům dle tohoto usnesení a obchodního zákoníku. c) bude-li nutné upisování ve druhém kole provést informační povinnost vůči akcionářům, kteří využili své přednostní práva k upsání akcií v prvním kole podle § 203, odstavec 2, písmeno e) obchodního zákoníku; d) do 30 (slovy třiceti) dnů po zaplacení emisního kursu všech upsaných akcií podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; e) do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat rejstříkovému soudu ve dvojím vyhotovení úplné znění stanov a aktuální listinu akcionářů k založení těchto dokumentů do sbírky listin; f) do 2 (slovy dvou) měsíců poté, co bude zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, předat akcionářům akcie v počtu podle závazku akcionářů o upsání akcií, pokud byl zcela splacen emisní kurs jimi upsaných akcií.
Kapitál
od 10. 9. 2008
Základní kapitál 3 090 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 10. 1999 do 10. 9. 2008
Základní kapitál 1 030 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103 v zaknihované podobě.
od 7. 9. 2021
Převoditelnost všech akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti.
od 7. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103 v zaknihované podobě.
od 7. 9. 2021
Převoditelnost všech akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti.
od 26. 8. 2009 do 7. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103 v listinné podobě.
od 26. 8. 2009 do 7. 9. 2021
Převoditelnost všech akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti.
od 10. 9. 2008 do 7. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103 v listinné podobě.
od 3. 12. 2007 do 26. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103 v listinné podobě.
od 3. 12. 2007 do 26. 8. 2009
převoditelnost akcií je omezena souhlasem představenstva
od 8. 9. 2006 do 3. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103.
od 8. 9. 2006 do 3. 12. 2007
v podobě listinné převoditelnost akcií je omezena souhlasem představenstva po předchozím schválení dozorčí radou
od 22. 10. 1999 do 8. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103.
od 22. 10. 1999 do 8. 9. 2006
v podobě listinné - Omezení převoditelnosti akcií na jméno: k převodu akcií dává souhlas představenstvo na návrh dozorčí rady
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 7. 9. 2021
MIROSLAV HAVLÁTKO - člen představenstva
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 26. 8. 2021
od 26. 11. 2017 do 29. 10. 2020
Ing. PAVEL BENEŠ - předseda představenstva
Chomutov, Partyzánská, PSČ 430 01
den vzniku členství: 25. 10. 2017 - 2. 10. 2020
den vzniku funkce: 25. 10. 2017 - 2. 10. 2020
od 26. 11. 2017 do 7. 9. 2021
MIROSLAV HAVLÁTKO - místopředseda představenstva
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 25. 10. 2017 - 26. 8. 2021
den vzniku funkce: 25. 10. 2017 - 26. 8. 2021
od 22. 11. 2017 do 26. 11. 2017
Ing. PAVEL BENEŠ - předseda představenstva
Chomutov, Partyzánská, PSČ 430 01
den vzniku členství: 25. 10. 2017
den vzniku funkce: 25. 10. 2017
od 22. 11. 2017 do 26. 11. 2017
MIROSLAV HAVLÁTKO - místopředseda představenstva
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 25. 10. 2017
den vzniku funkce: 25. 10. 2017
od 2. 8. 2017 do 7. 9. 2021
LUDMILA HUSKOVÁ - Člen představenstva
Herink, Heřmánková, PSČ 251 01
den vzniku členství: 20. 6. 2017 - 26. 8. 2021
od 4. 8. 2014 do 2. 8. 2017
LUDMILA HUSKOVÁ - Člen představenstva
Herink, Heřmánková, PSČ 251 01
den vzniku členství: 15. 3. 2012 - 15. 3. 2017
od 4. 8. 2014 do 22. 11. 2017
Ing. PAVEL BENEŠ - Předseda představenstva
Chomutov, Partyzánská, PSČ 430 01
den vzniku členství: 19. 11. 2012 - 25. 10. 2017
den vzniku funkce: 20. 11. 2012 - 25. 10. 2017
od 4. 8. 2014 do 22. 11. 2017
MIROSLAV HAVLÁTKO - Místopředseda představenstva
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 19. 11. 2012 - 25. 10. 2017
den vzniku funkce: 20. 11. 2012 - 25. 10. 2017
od 10. 12. 2012 do 4. 8. 2014
Ing. Pavel Beneš - Předseda představenstva
Chomutov, Partyzánská, PSČ 430 01
den vzniku členství: 19. 11. 2012
den vzniku funkce: 20. 11. 2012
od 10. 12. 2012 do 4. 8. 2014
Miroslav Havlátko - Místopředseda představenstva
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 19. 11. 2012
den vzniku funkce: 20. 11. 2012
od 26. 3. 2012 do 4. 8. 2014
Ludmila Husková - Člen představenstva
Herink, Heřmánková, PSČ 251 01
den vzniku členství: 15. 3. 2012
od 11. 2. 2011 do 26. 3. 2012
Ludmila Husková - Člen představenstva
Herink, Heřmánková 126, PSČ 251 01
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 14. 3. 2012
od 3. 7. 2009 do 11. 2. 2011
Ludmila Husková - Člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Dědinova 2010/17, PSČ 148 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007
od 7. 5. 2008 do 10. 12. 2012
Ing. Pavel Beneš - předseda představenstva
Chomutov, Partyzánská 3762, PSČ 430 01
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 19. 11. 2012
den vzniku funkce: 16. 2. 2008 - 19. 11. 2012
od 7. 5. 2008 do 10. 12. 2012
Miroslav Havlátko - místopředseda představenstva
Jirkov, Palackého 1592, PSČ 431 11
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 19. 11. 2012
den vzniku funkce: 16. 2. 2008 - 19. 11. 2012
od 3. 4. 2007 do 7. 5. 2008
Ing. Pavel Beneš - Předseda představenstva
Chomutov, Partyzánská 3762, PSČ 430 01
den vzniku členství: 28. 11. 2003 - 28. 11. 2007
den vzniku funkce: 18. 3. 2007 - 28. 11. 2007
od 3. 4. 2007 do 7. 5. 2008
Miroslav Havlátko - Místopředseda představenstva
Jirkov, Palackého 1592, PSČ 431 11, ČR
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 19. 11. 2007
den vzniku funkce: 18. 3. 2007 - 19. 11. 2007
od 3. 4. 2007 do 3. 7. 2009
Ludmila Moravcová - Člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Dědinova 2010/17, PSČ 148 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007
od 13. 10. 2004 do 3. 4. 2007
JUDr. Miloš Moravec - Předseda představenstva
Praha 4, Dědinova 2010, PSČ 148 00
den vzniku členství: 28. 11. 2003 - 10. 2. 2007
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 10. 2. 2007
od 13. 10. 2004 do 3. 4. 2007
Ing. Pavel Beneš - Místopředseda představenstva
Chomutov, Partyzánská 3762, PSČ 430 01
den vzniku členství: 28. 11. 2003
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 18. 3. 2007
od 13. 10. 2004 do 3. 4. 2007
Miroslav Havlátko - Člen představenstva
Jirkov, Zahradní 1592, PSČ 431 11
den vzniku členství: 19. 11. 2003
od 22. 10. 1999 do 13. 10. 2004
JUDr. Miloš Moravec - Předseda představenstva
Praha 4, Dědinova 2010, PSČ 148 00
den vzniku členství: 22. 10. 1999 - 19. 11. 2003
od 22. 10. 1999 do 13. 10. 2004
Ing. Pavel Beneš - Místopředseda představenstva
Chomutov, Partyzánská 3762, PSČ 430 01
den vzniku členství: 22. 10. 1999
od 22. 10. 1999 do 13. 10. 2004
Miroslav Havlátko - Člen představenstva
Jirkov, Zahradní 1592, PSČ 431 11
den vzniku členství: 22. 10. 1999 - 19. 11. 2003
od 7. 9. 2021
Člen představenstva zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně.
od 4. 8. 2014 do 7. 9. 2021
Společnost zastupují samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
od 3. 4. 2007 do 4. 8. 2014
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Každý tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
od 23. 10. 2001 do 3. 4. 2007
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu kterýkoliv člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
od 22. 10. 1999 do 23. 10. 2001
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď všichni členové představenstva, anebo sám předseda představenstva, nebo sám místopředseda představenstva anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 7. 9. 2021
LUDMILA HUSKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Herink, Heřmánková, PSČ 251 01
den vzniku členství: 26. 8. 2021
den vzniku funkce: 26. 8. 2021
od 15. 7. 2021
MARTINA GLOMBÍČKOVÁ - Člen dozorčí rady
Údlice, Chomutovská, PSČ 431 41
den vzniku členství: 24. 5. 2016
od 9. 7. 2021 do 15. 7. 2021
MARTINA GLOMBÍČKOVÁ - Člen dozorčí rady
Chomutov, Kyjická, PSČ 430 04
den vzniku členství: 24. 5. 2016
od 3. 5. 2021
DANA HAVLÁTKOVÁ JURŠTAKOVÁ - předseda dozorčí rady
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 24. 4. 2019
den vzniku funkce: 24. 4. 2019
od 30. 5. 2019 do 3. 5. 2021
DANA JURŠTAKOVÁ - předseda dozorčí rady
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 24. 4. 2019
den vzniku funkce: 24. 4. 2019
od 29. 6. 2018 do 7. 9. 2021
Ing. JANA BENEŠOVÁ - Místopředseda dozorčí rady
Chomutov, Partyzánská, PSČ 430 01
den vzniku členství: 23. 5. 2018 - 26. 8. 2021
den vzniku funkce: 23. 5. 2018 - 26. 8. 2021
od 5. 8. 2016 do 9. 7. 2021
MARTINA KOSEKOVÁ - Člen dozorčí rady
Chomutov, Kyjická, PSČ 430 04
den vzniku členství: 24. 5. 2016
od 4. 8. 2014 do 5. 8. 2016
MARTINA KOSEKOVÁ - Člen dozorčí rady
Chomutov, Kyjická, PSČ 430 04
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 9. 12. 2015
od 4. 8. 2014 do 30. 5. 2019
DANA JURŠTAKOVÁ - Předseda dozorčí rady
Jirkov, Palackého, PSČ 431 11
den vzniku členství: 24. 6. 2014 - 24. 4. 2019
den vzniku funkce: 24. 6. 2014 - 24. 4. 2019
od 8. 3. 2013 do 29. 6. 2018
JANA BENEŠOVÁ - Místopředseda
Chomutov, Partyzánská, PSČ 430 01
den vzniku členství: 16. 2. 2013 - 16. 2. 2018
den vzniku funkce: 21. 2. 2013 - 16. 2. 2018
od 11. 2. 2011 do 4. 8. 2014
Martina Koseková - Člen dozorčí rady
Chomutov, Kyjická, PSČ 430 04
den vzniku členství: 9. 12. 2010
od 12. 12. 2008 do 4. 8. 2014
Dana Jurštaková - předseda dozorčí rady
Jirkov, Palackého 1592, PSČ 431 11
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 1. 3. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2008 - 1. 3. 2014
od 21. 7. 2008 do 11. 2. 2011
Martina Prášilová - Člen dozorčí rady
Chomutov, Na Příkopech 3934/33, PSČ 430 01
den vzniku členství: 9. 12. 2005 - 8. 12. 2010
od 7. 5. 2008 do 8. 3. 2013
Ing. Jana Benešová - místopředseda dozorčí rady
Chomutov, Partyzánská 3762, PSČ 430 01
den vzniku členství: 15. 2. 2008 - 15. 2. 2013
den vzniku funkce: 15. 2. 2008 - 15. 2. 2013
od 8. 9. 2006 do 21. 7. 2008
Martina Koseková - Člen dozorčí rady
Jirkov, Smetanovy sady 1552, PSČ 431 11
den vzniku členství: 9. 12. 2005
od 22. 3. 2005 do 12. 12. 2008
Josef Macháček - Předseda dozorčí rady
Chomutov, 17. listopadu 4611, PSČ 430 04
den vzniku členství: 30. 11. 2004 - 30. 11. 2008
den vzniku funkce: 30. 11. 2004 - 30. 11. 2008
od 13. 10. 2004 do 22. 3. 2005
JUDr. Petr Novák - Předseda dozorčí rady
Chomutov, Jabloňová 4490, PSČ 430 03
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 29. 11. 2004
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 29. 11. 2004
od 13. 10. 2004 do 8. 9. 2006
Jitka Kršková - Člen dozorčí rady
Jirkov, Alešova 1520, PSČ 431 11
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 10. 10. 2005
od 13. 10. 2004 do 7. 5. 2008
Ing. Jaroslav Sedlák - Místopředseda dozorčí rady
Brno, Velkopavlovická 5, PSČ 629 00
den vzniku členství: 19. 11. 2003 - 14. 2. 2008
den vzniku funkce: 19. 11. 2003 - 14. 2. 2008
od 22. 10. 1999 do 13. 10. 2004
Antonín Herzán - Předseda dozorčí rady
Jirkov, Červený Hrádek 47, PSČ 431 11
den vzniku členství: 22. 10. 1999 - 19. 11. 2003
od 22. 10. 1999 do 13. 10. 2004
JUDr. Petr Novák - Místopředseda dozorčí rady
Chomutov, Jabloňová 4490, PSČ 430 03
den vzniku členství: 22. 10. 1999 - 19. 11. 2003
od 22. 10. 1999 do 13. 10. 2004
Ing. Jaroslav Sedlák - Člen dozorčí rady
Brno, Velkopavlovická 5, PSČ 629 00
den vzniku členství: 22. 10. 1999 - 19. 11. 2003
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+36

+
-
Boleslav Polívka
+
-
Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+30

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+2

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-3

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-17

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services