Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

PAS Jablonec a.s., IČO: 25411322 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PAS Jablonec a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25411322. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25411322 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
1. 1. 2000
Obchodní firma
PAS Jablonec a.s.
zapsáno 1. 1. 2000
Adresa firmy
Vzdušná 25, 466 01 Jablonec n.N.
zapsáno 1. 1. 2000
IČO
25411322
zapsáno 1. 1. 2000
DIČ
Identifikátor datové schránky
u87fkrc
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 1. 2000
Spisová značka
B 1258/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 1. 1. 2000

Poslední změny a události

13. 7. 2023
Změna adresy: člen dozorčí rady Ing. Věra Šilhánová
13. 7. 2023
Změna adresy: člen dozorčí rady Ing. Ludmila Procházková
11. 7. 2023
Zapsán skutečný majitel Ing. Věra Šilhánová, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
11. 7. 2023
Zapsán skutečný majitel Jiří Šilhán, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
11. 7. 2023
Zapsán skutečný majitel Ing. Ludmila Procházková, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Výroba a prodej bižuterních a ozdobnických výrobků
zapsáno 1. 1. 2000
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 1. 1. 2000 vymazáno 19. 3. 2003
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 19. 3. 2003 vymazáno 23. 7. 2004
24 720 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 23. 7. 2004
Akcie
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
zapsáno 1. 1. 2000 vymazáno 23. 7. 2004
2472 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcionář je povinen si k jakémukoli převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady.
zapsáno 23. 7. 2004
Ostatní skutečnosti
Mimořádná valná hromada ze dne 21.12.2000 rozhodla o zvýšení základního kapitálu a přijala toto usnesení: 1) valná hromada schvaluje předmět podnikání a ocenění nepeněžitého vkladu popsaného shora na základě citovaných znaleckých posudků, a to ve výši 23.720.000,- Kč, 2) valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 23.720.000,- Kč nepeněžitým vkladem tak, jak je navrženo představenstvem 3) navýšení bude provedeno úpisem 2.372 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listin- né podobě a budou vydávány na jméno jako kmenové akcie, 4) akcie, která nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni upsat nepeněžitý vklad nejpozději do patnácti dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 5) emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnote 10.000,- Kč. 6) splatnost upsaných akcií se stanovuje takto: nepenětitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem společnosti a předáním nemovitostí společnosti zastoupené představenstvem formou předávacího protokolu v sídle společnosti ve lhůtě, která začíná běžet dnem následujícím po zapsání usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a končí třicátým dnem po tomto datu, 7) předmětem nepeněžitého vkladu jsou budou v Jablonci nad Nisou tyto nemovitosti: - provozní budova čp. 4450 na st.p.č. 614/4 a zahr. p.č. 614/3 v Rýnovicích, zaps. u Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou na LV č. 6782 pro k.ú. Rýnovice a obec Jablonec nad Nisou, které jsou ve společném jmění manželů Ing. Jiřího, r.č. 580807/1049, a Ing. Věry, r.č. 585913/0321, Šilhánových, oba bytem Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka 4458. Nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem č. 1347/51/2000 soudního znalce Miloslava Hozáka na hodnotu Kč 867.430,-- a znaleckým posudkem č. 0197-0155/2000 soudního znalce Ing. Petra Pavlaty na hodnotu Kč 866.940,-- - průmyslový objekt čp. 1923 na st.p.č. 1818, st.p.č. 1818, průmyslový objekt čp. 2358 na st.p.č. 1819/1, st.p.č. 1819/1, průmyslový objetk se st.p.č. 1819/2, stp.č.1819/2, technická vybav. na st.p.č. 3132, stp.č. 3132, technická vybav. na st.p.č. 4580, st.p.č. 4580, průmyslový objekt na st.p.č. 5065, st.p.č. 5065, průmyslový objekt na st.p.č. 5066, st.p.č. 5066, průmyslový objekt na st.p.č. 5068, st.p.č. 5068, ost. pl. nepl. p.č. 2148/7, 2175/3,2175/5, 2183/24, ost. pl. manip. pl. p. č. 2175/2, 2183/13 v Jablonci nad Nisou, zaps. u Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou na LV č. 7673 pro obec i k.ú. Jablonec nad Nisou, jejich jedna polovina je ve společném jmění manželů Ing. Jiřího, r.č. 580807/1049, a Ing. Věry, r.č. 585913/0321, Šilhánových, oba bytem Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka 4458 a jedna polovina ve společném jmění manželů Ing. Jiřího, r.č. 550620/0106, a Ing. Ludmily, r.č. 555806/1553, Procházkových, oba bytem Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka 3908. Nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem č. 1349/53/2000 soudního znalce Miloslava Hozáka na hodnotu Kč 19.060.021,-- a znaleckým posudkem č. 0198-0156/2000 soudního znalce Ing. Petra Pavlaty na hodnotu Kč 19.209.716,-- - ost. manip. pl. p.č. 2183/30 a 2183/33 v Jablonci nad Nisou, zaps. u Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou na LV č. 7675 pro obec i k.ú. Jablonec nad Nisou, jejich jedna polovina je ve společném jmění manželů Ing. Jiřího, r.č. 580807/1049, a Ing. Věry, r.č. 585913/0321, Šilháno- vých, oba bytem Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka 4458 a jedna polovina ve společném jmění manželů Ing. Jiřího, r.č. 550620/0106, a Ing. Ludmily, r.č. 555806/1553, Procházko- vých, oba bytem Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka 3908. Nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem č. 1349/53/2000 soudního znalce Miloslava Hozáka na hodnotu Kč 122.760,-- a znaleckým posudkem č. 0198-0156/2000 soudního znalce Ing. Petra Pavlaty na hodnotu Kč 122.760,-- - průmyslový objekt čp. 1640 na st.p.č. 1696, st.p.č. 1696, garáž ev.č. 1495 na st.p.č.4851, st.p.č. 1495, garáž na st.p.č. 4854, st.p.č. 4854, garáž na st.p.č. 4861, st.p.č. 4861, ost. pl. manip. pl. p.č. 2179 a 2205/4 . ost. pl. zeleň v zástavbě p.p.č. 2188/5 v Jablonci nad Nisou, zaps. u Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou na LV č. 7122 pro obec i k.ú. Jablonec nad Nisou, které jsou ve společném jmění manželů Ing. Jiřího, r.č. 550620/0106, a Ing. Ludmi- ly, r.č. 555806/1553, Procházkových, oba bytem Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka 3908. Nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem č. 1348/52/2000 soudního znalce Milosla- va Hozáka na hodnotu Kč 2.564.690,-- a znaleckým posudkem č. 0196-0154/2000 soudního znalce Ing. Petra Pavlaty na hodnotu Kč 2.647.430,-- - provozní budova čp. 4312 na st.p.č. 1476/1, st.p.č. 1476/1 v Jablonci nad Nisou, zaps. u Katastrálního úřadu v Jablon- ci nad Nisou na LV č. 6874 pro obec i k.ú. Jablonec nad Nisou, které jsou ve vlastnictví Ing. Jiřího Šilhána, r.č. 580807/1049, bytem Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka 4458. Nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem č. 1350/54/2000 soudního znalce Miloslava Hozáka na hodnotu Kč 995.280,-- a znaleckým posudkem č. 0199-0157/2000 soudního znalce Ing. Petra Pavlaty na hodnotu Kč 955.260,--.
zapsáno 4. 11. 2002 vymazáno 23. 7. 2004

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Jiří Procházka
Tyršova Stezka, Jablonec n.N.
zapsáno 1. 1. 2000 vymazáno 19. 3. 2003
Člen představenstva
Ing. Jiří Šilhán
Tyršova Stezka, Jablonec n.N.
zapsáno 1. 1. 2000 vymazáno 19. 3. 2003
Člen přestavenstva
Helena Procházková
Plzeňská, Praha 5-Košíře
zapsáno 1. 1. 2000 vymazáno 19. 3. 2003
Předseda představenstva
Ing. Jiří Procházka
Tyršova Stezka, 468 01 Jablonec n.N.
Den vzniku funkce: 1. 1. 2000
zapsáno 19. 3. 2003 vymazáno 27. 9. 2021
Člen představenstva
Ing. Jiří Šilhán
Tyršova Stezka, 468 01 Jablonec n.N.
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2000
zapsáno 19. 3. 2003 vymazáno 17. 7. 2015
Člen přestavenstva
Helena Procházková
Lesní, 466 01 Jablonec nad Nisou
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2000
zapsáno 19. 3. 2003 vymazáno 27. 1. 2016
Člen představenstva
Ing. Jiří Šilhán
Tyršova stezka, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2000
zapsáno 17. 7. 2015
Člen přestavenstva
Helena Head
Tyršova stezka, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2000
zapsáno 27. 1. 2016
Předseda představenstva
Ing. Jiří Procházka
Tyršova stezka, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín
Den vzniku funkce: 1. 1. 2000
zapsáno 27. 9. 2021
Způsob jednání
Představenstvo jedná navenek a podepisuje jménem společnosti tak, že předseda představenstva a členové představenstva jednají a podepisují samostatně. Podepisují a jednají za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí označení funkce \"předseda představenstva\" nebo \"člen představenstva\" a svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 1. 1. 2000

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Ludmila Procházková
Tyršova Stezka, Jablonec n.N.
zapsáno 1. 1. 2000 vymazáno 19. 3. 2003
Člen dozorčí rady
MUDr. Zdeněk Šilhán
Pasecké Náměstí, Jablonec n.N.
zapsáno 1. 1. 2000 vymazáno 19. 3. 2003
Člen dozorčí rady
Jiřina Procházková
Tyršova Stezka, Jablonec n.N.
zapsáno 1. 1. 2000 vymazáno 19. 3. 2003
Předseda dozorčí rady
Ing. Ludmila Procházková
Tyršova Stezka, 468 01 Jablonec n.N.
Den vzniku funkce: 1. 1. 2000
zapsáno 19. 3. 2003 vymazáno 13. 7. 2023
Člen dozorčí rady
Jiřina Procházková
Tyršova Stezka, 467 01 Jablonec n.N.
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2000
zapsáno 19. 3. 2003 vymazáno 26. 11. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Věra Šilhánová
Tyršova stezka, 468 01 Jablonec nad Nisou
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2001
zapsáno 19. 3. 2003 vymazáno 13. 7. 2023
Člen dozorčí rady
Jiřina Procházková
Technikova, 463 12 Liberec - Liberec XXIII-Doubí
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2000
zapsáno 26. 11. 2016 vymazáno 11. 7. 2020
Člen dozorčí rady
Jiřina Pirklová
Technikova, 463 12 Liberec - Liberec XXIII-Doubí
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2000
zapsáno 11. 7. 2020
Předseda dozorčí rady
Ing. Ludmila Procházková
Tyršova stezka, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín
Den vzniku funkce: 1. 1. 2000
zapsáno 13. 7. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Věra Šilhánová
Tyršova stezka, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2001
zapsáno 13. 7. 2023

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Procházka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 25,00 %
zapsáno 11. 7. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Ludmila Procházková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 25,00 %
zapsáno 11. 7. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jiří Šilhán
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 25,00 %
zapsáno 11. 7. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Věra Šilhánová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 7. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 25,00 %
zapsáno 11. 7. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

30
-
+
Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

30
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-42
-
+
Roman Šmucler

Roman Šmucler

stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-380
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-460
-
+
Jaromír Soukup

Jaromír Soukup

moderátor, mediální magnát

9
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.