Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Candy Plus, a.s.
IČO: 25418921

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 7. 2000
Obchodní firma
od 10. 7. 2000

Candy Plus, a.s.

Sídlo
od 10. 7. 2000 do 11. 5. 2006
Liberec 1, Ruprechtická 32/848, PSČ 460 01
IČO
od 10. 7. 2000

25418921

DIČ

CZ25418921

Identifikátor datové schránky:7m5day9
Právní forma
od 10. 7. 2000
Akciová společnost
Spisová značka10995 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 20. 10. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 5. 2001 do 20. 10. 2010
- ubytovací služby
od 6. 12. 2000 do 29. 4. 2004
- čerpání a prodej užitkové vody
od 6. 12. 2000 do 20. 10. 2010
- oprava balící techniky, výroba náhradních dílů k balící technice
od 6. 12. 2000 do 20. 10. 2010
- poskytování skladovacích služeb včetně manipulace se zbožím
od 10. 7. 2000 do 20. 10. 2010
- výroba potravinářských výrobků (kromě živností vymezených v příloze 1 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 10. 7. 2000 do 20. 10. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhrazeného v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 10. 7. 2000 do 20. 10. 2010
- organizační a ekonomické poradenství
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 11. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 11. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 8. 2011 do 13. 10. 2014
- Valná hromada společnosti přijala dne 29.7.2011 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Candy Plus, a.s. upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) ze stávající částky 34.424.800,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set korun českých) na částku 37.424. 800,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,- Kč (slovy: pět korun českých), znějících na majitele vydaných v zaknihované podobě. V závislosti na konkrétní částce, o kte rou se základní kapitál Společnosti zvýší, bude vydáno minimálně 600.000 kusů nových akcií Společnosti. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti, aby určilo emisní kurs každé jedné takto upisované akcie, a to pro všechny upisovatele stejný, přičemž představenstvo může určit emisní kurs v minimální výši 5,- Kč za 1 akcii Společnosti. c) stávající akcionáři Společnosti se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost AXENTIA FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED sídlem Omonias, 109, Flamingo Building, 3rd floor, P.C. 3045 Limassol, Republika Kypr (dále jen "společnost AXENTIA FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED"), - Patrik Šimek, nar. 21.1.1973, bydliště Praha 5, U Blaženky 453/3 (dále jen "Patrik Šimek"), - Keith Alan Dilworth, nar. 23.5.1965, bydliště Praha 5, U Klikovky 2698/6 (dále jen "Keith Alan Dilworth"), - Robert Neale, nar. 24.7.1964, bydliště Praha 6, Na Markvartce 900/16 (dále jen "Robert Neale"), - společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Jubilee Buildings, First Floor, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED"), --- d) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Předem určení zájemci - společnost AXENTIA FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED, Patrik Šimek, Keith Alan Dilworth, Robert Neale a společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED upíší nové akcie v rozsahu své účasti dohodnuté ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určeným zájemcům. Společnost doručí návrh smlouvy předem určeným zájemc ům do 120 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně jim oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to v prospektu cenného papíru vydaného Společností ve smyslu ust. § 36 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, uveřejněném v souladu s ust. § 36h odst. 1 téhož zákona, přičemž úpis akcií úspěšně skončí v okamžiku, kdy dojde k podpisu smlouvy o upsání akcí (ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákon íku v platném znění) všemi předem určenými zájemci, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, na adrese: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Varšava, Polsko, - g) lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií, h) místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 2106326753 /2700. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, i) valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby konečnou částku zvýšení základního kapitálu oznámilo v rámci plnění informační povinnosti v souladu s ust. § 127 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
od 19. 8. 2009 do 4. 11. 2009
- Valná hromada společnosti konaná dne 27. července 2009 přijala následující usnesení: a) Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), a to formou peněžitých vkladů. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti až do částky 41.465.60 0,-- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc šest set korun českých). Představenstvo společnosti se pověřuje, aby v souladu s rozhodnutím valné hromady určilo konečnou výši zvýšení základního kapitálu, a to podle akcionáři v rámci přednostního práva včas a řádně skutečně upsaných nových akcií. b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet a jmenovitá hodnota: 344 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.400,- Kč a 908 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 44.000,- Kč Druh: Kmenové Forma: Akcie na jméno Podoba: Listinné c) Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), lze upsat jednu novou kmenovou akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4.400,-- Kč (slovy: čtyři tisíce čtyřista korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), lze upsat jednu novou kmenovou akcii, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 44.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc korun českých). Veškeré nové akcie společnosti tak lze upsat s využitím přednostního práva. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitá lu společnosti. d) Místo a lhůta pro výkon přednostního práva akcionáře Místo pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo lze vykonat v sídle Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Partneři, Římská 104/14, 120 00 Praha 2 ? Vinohrady, 3. patro, ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní den od 9:00 do 11:30 hod. a od 13:30 do 15.00. Lhůta pro vykonání přednostního práva: Akcie lze upsat ve lhůtě 3 týdnů ode dne následujícího po provedení zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti zveřejní v Obchodním věs tníku a zašle oznámení na adresy akcionářů uvedených v seznamu akcionářů, informace o přednostním právu akcionářů před zahájením lhůty k upisování akcií, a to v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu lhůty a místo pro vykonání přednostního práva zasláním oznámení na adresy akcionářů uvedených v seznamu akcionářů. Akcionáři, u kterého je připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, připojí společnost k tomuto oznámení návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Přednostní právo lze uplatnit při předložení akcií, z nichž je odvozováno nebo písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštních právních předpisů, že akcie je pro upisovatele jako akcionáře společnosti uložena podle zvláštn ího právního předpisu, a ze kterého bude patrné, že tato osoba plní povinnosti stanovené § 156 odst. 7 obchodního zákoníku. K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, a v případě akcionáře, u kterého je připuštěno započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, doručením akceptovaného návrhu smlouvy o u psání akcií, přičemž podpis upisovatele musí být úředně ověřen. e) Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurz všech nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem. Celý emisní kurz upsaných akcií je akcionář povinen splatit na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.ú.: 117xxxx, nejpozději do 3 0 (třiceti) dnů od upsání akcií. To neplatí ohledně peněžitých vkladů, jejichž emisní kurs bude splácen na základě dohody o započtení. f) Připuštění započtení peněžité pohledávky Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií, a to až do výše 30.246.546,02 Kč, slovy: t řicet milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc pět set čtyřicet šest korun českých a dva haléře. Právním důvodem vzniku pohledávky akcionáře společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED za společností jsou následující smlouvy: Smlouva o úvěru ze dne 27.6.2007, datum připsání částky na účet 4.7.2007, jistina 200.000 EUR, úrok 4,80% Smlouva o úvěru ze dne 21.8.2008, datum připsání částky na účet 28.8.2008, jistina 250.000 EUR, úrok 6,29% Smlouva o úvěru ze dne 19.12.2008, datum připsání částky na účet 18.12.2008, jistina 150.000 EUR, úrok 5,99% Smlouva o úvěru ze dne 19.12.2008, datum připsání částky na účet 22.12.2008, jistina 3.250.000 CZK, úrok 5,99% Smlouva o úvěru ze dne 21.4.2009, datum připsání částky na účet 30.4.2009, jistina 10.000.000 CZK, úrok 5,26% Smlouva o započtení pohledávky bude společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů poté, co bude společnosti doručena smlouva o upsání akcií podepsaná společností TELOR INTERNATIONAL LIMITED. Započtení pohledávek je účinné, pokud společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED doručí ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení, podepsanou smlouvu o započtení zpět společnosti."
od 7. 11. 2007 do 7. 11. 2007
- Základní kapitál obchodní společnosti Candy Plus, a.s., se sídlem Praha 2 ? Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, se zvyšuje z dosavadní výše 8,245.000,- Kč, (slovy: osm miliónů dvě stě čtyřicet pět tisíc Kč) o částku 1,179.000,- Kč, (slovy: jeden milió n jedno sto sedmdesát devět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 9,424.000,- Kč (devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce korun českých), který bude splacen peněžitými vklady a to za účelem dodržení podmínek, za kterých do společn osti kapitálově vstoupil jediný zájemce coby nový investor, a za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti umožňující její další rozvoj. Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá devět (9) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a jedno sto sedmnáct (117) kusů nových kmenových akcií , v li stinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení záklaního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem 1st Floor, Jubliee Buildings, Victoria Street, 1M1 2SH Isle of Man, ID No.: 75536C, který je upíše v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Candy Plus, a.s. Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozh odnutí o zamítnutí návhru na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude zájemci předložen nejpozději do jednoho (1) měsíce od podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, pročež bude upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na z ápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu činí 14,458.396,-Kč ( slovy: čtrnáct milionů čtyři sta padesát osm tisíc tři sta devadesát šest korun českých), z toho emisní ážio činí 13,279.396,-Kč. Emisní kurs připadající na jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč se vypočte jako podíl výše emisního kursu/1179 a emisní kurs připadající na jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč se vypočte jako podíl emisního kursu/1179 násobený 10. Navrhuje se připuštění splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce za společností definované ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků, kterou společnost s předem určeným zájemcem uzavřela dne 2 7. srpna 2007 ( tj. pohledávky ve výši 14,458.396,-Kč), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to z důvodu naplnění dohod, za kterých předem určený zájemce do společnosti kapitálově vstoupil. Emisní kurs akcií bude splacen ke dni účinn osti smlouvy o započtení. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pavidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se navrhují: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem uřenému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.
od 7. 11. 2007 do 22. 4. 2008
- Základní kapitál obchodní společnosti Candy Plus, a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, se zvyšuje z dosavadní výše 8,245.000,- Kč, (slovy: osm miliónů dvě stě čtyřicet pět tisíc Kč) o částku 1,179.000,- Kč, (slovy: jeden mili ón jedno sto sedmdesát devět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 9,424.000,- Kč (devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce korun českých), který bude splacen peněžitými vklady a to za účelem dodržení podmínek, za kterých do společ nosti kapitálově vstoupil jediný zájemce coby nový investor, a za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti umožňující její další rozvoj. Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá devět (9) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a jedno sto sedmnáct (117) kusů nových kmenových akcií , v li stinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení záklaního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem 1st Floor, Jubliee Buildings, Victoria Street, 1M1 2SH Isle of Man, ID No.: 75536C, který je upíše v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Candy Plus, a.s. Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozh odnutí o zamítnutí návhru na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude zájemci předložen nejpozději do jednoho (1) měsíce od podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, pročež bude upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na z ápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu činí 14,458.396,-Kč ( slovy: čtrnáct milionů čtyři sta padesát osm tisíc tři sta devadesát šest korun českých), z toho emisní ážio činí 13,279.396,-Kč. Emisní kurs připadající na jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč se vypočte jako podíl výše emisního kursu/1179 a emisní kurs připadající na jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč se vypočte jako podíl emisního kursu/1179 násobený 10. Navrhuje se připuštění splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce za společností definované ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků, kterou společnost s předem určeným zájemcem uzavřela dne 2 7. srpna 2007 ( tj. pohledávky ve výši 14,458.396,-Kč), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to z důvodu naplnění dohod, za kterých předem určený zájemce do společnosti kapitálově vstoupil. Emisní kurs akcií bude splacen ke dni účinn osti smlouvy o započtení. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pavidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se navrhují: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem uřenému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.
od 22. 1. 2007 do 2. 4. 2007
- Základní kapitál obchodní společnosti Candy Plus, a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, se zvyšuje z dosavadní výše 4,700.000,-- Kč,(slovy: čtyři milióny sedm set tisíc Kč) o částku 3,545.000,-- Kč,(slovy: tři milióny pět set č tyřicet pět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 8,245.000,-- Kč,(slovy: osm miliónů dvě stě čtyřicet pět tisíc Kč), který bude splacen peněžitými vklady a to za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti a realizace vs tupu investora do společnosti. Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá 5 ks (slovy: pět kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc Kč) a 354 ks (slovy: tři sta padesát čtyři kusy) nových kmenových a kcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc Kč). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Velká británie, Isle of Man, Jubilee Buildings, First floor, Victoria street, ID No. 75536C, který je upíše v celém roz sahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Candy Plus, a.s. Praha 2 ? Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin; Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude znám emisní kurs nových akcií stanoven ý v souladu s tímto usnesením. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Celý emisní kurs upisovaných akcií bude určen představenstvem společnosti, které tímto pověřuje valná hromada tak, že představenstvo určí emisní kurs akcií jako součet jistiny a úroku pohledávky předem určeného zájemce proti společností Candy Plus a.s. z titulu uzavřené Smlouvy o podřízeném úvěru ze dne 5.prosince 2006 (tj. jistina ve výši 1,5 milionu EUR a sjednaný úrok) nejméně však ve výši 1,5 milionu EUR, vyjádřeno v přepočtu na Kč dle kursu ČNB ke dni poskytnutí úvěru to celé zaokrouhleno na celé ko runy směrem dolů. Emisní kurs připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude stanoven poměrně. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce proti sp olečnosti, vzniklé na základě Smlouvy o podřízeném úvěru ze dne 5.prosince 2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.
od 24. 3. 2006 do 8. 7. 2006
- Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) o částku 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých) na částku 4.700.000,- Kč (čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), peněžitým vkladem z a účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti a dodržení dohod uzavřených při vstupu investora do společnosti. Zvýšení bude realizováno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě v rozsahu 70 (sedmdesáti) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Akcie nebudou upsány akcionáři společnosti, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu do podílového spoluvlastnictví osob GE NESIS PRIVATE EQUITY FUND L.P., se sídlem Alexander House, 13 - 15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3ZD, ID No.: 369, a GENESIS PRIVATE EQUITY FUND B L.P., se sídlem Alexander House, 13 - 15 Victoria Road, St. Peter Port, Guern sey, Channel Islands GY1 3ZD, ID No.: 370, které jsou obě zastoupeny společností GPL Limited, která je oprávněna učinit veškeré úkony spojené s úpisem akcií, zaplacením emisního kursu a nabytím nově vydaných akcií vůbec. Místem upsání akcií je adresa zást upce osob - GPL Limited. Lhůta k upsání akcií činí jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem (na adresu zástupce osob - GPL Limited) po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu poté, co bud e znám emisní kurs nových akcií stanovený v souladu s tímto usnesením. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Vzhledem k tomu, že upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Celkový emisní kurs upisovaných akcií bude určen představenstvem společnosti, které tímto pověřuje valná hromada tak, že představenstvo určí emisní kurs akcií jako součet jistiny a úroku pohledávky předem určeného zájemce za společností Candy Plus, a.s. z  titulu uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 17. února 2006 (tj. jistina ve výši 985.000,- EUR a sjednaný úrok) nejméně však ve výši 985.000,- EUR, vyjádřeno v přepočtu na Kč dle kursu ČNB ke dni poskytnutí úvěru. Emisní kurs připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude stanoven poměrně. Připouští se možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce za společností, vzniklé na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.února 2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu . Emisní kurz akcií bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie ne budou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností.
od 7. 6. 2005 do 30. 11. 2005
- Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 1,143.000,-Kč (jeden milion sto čtyřicet tři tisíce korun českých) na částku 4,000.000,-Kč (čtyři miliony korun českých) peněžitým vkladem za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti a přípra vy vstupu investora do společnosti. Zvýšení bude realizováno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě v rozsahu: 43 (čtyřicet tři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( jeden tisíc korun českých) 110 (jedno sto deset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( deset tisíc korun českých) Nově vydané akcie nebudou registrovanými cennými papíry. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Akcie, s ohledem na vzdání se přednostního práva k úpisu nových akcií stávajícími akcionáři společnosti, nebudou upsány akcionáři společnosti, ale budou všechny nabídnuty k úpisu jedinému zájemci, a to společnosti Candy Products First Company Ltd., se síd lem ASL House, 12-14 David Place, St. Helier, JE 2 4 Jersey, British Isles, ID No. 78639. Místem k upsání akcií bude buď sídlo společnosti Candy Plus, a.s., na adrese Liberec, Ruprechtická 32, PSČ 460 01, Česká republika, nebo sídlo organizační složky CENTRAL EUROPEAN ADVISORY GROUP, IČ 60447745,Betlémská 1, 110 00 Praha 1. Místo úpisu bude up řesněno v průvodním dopise, kterým bude zaslán návrh smlouvy o úpisu akcií. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty. Návrh smlouvy o upsání akcií bude zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude znám emisní kurs nových akcií stanovený v souladu s tí mto usnesením. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií zájemcem dojde ještě před z ápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Celkový emisní kurs upisovaných akcií bude určen představenstvem, které tímto pověřuje valná hromada tak, že představenstvo určí emisní kurs akcií jako součet nominálních hodnot pohledávek jediného zájemce tj. společnosti Candy Products First Company Ltd. , se sídlem ASL House, 12-14 David Place, St. Helier, JE 2 4 TD Jersey, British Isles, ID No. 78639, za společností Candy Plus a.s. z titulu uzavřených smluv o úvěru, o převodu aktiv - koupě 100% podílu na maďarské obchodní společnosti, smlouvy o postoup ení smlouvy o převodu práv k ochranným známkám (vážícím se k provozování podniku maďarské obchodní společnosti Candy Plus Magyarország Kft.), nejméně však ve výši 500.000,- EUR. Emisní kurs připadající na jednu akcii o jmenovnité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) a jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( deset tisíc korun českých) bude stanoven poměrně. Valná hromada souhlasí se splacením emisního kursu nových akcií výhradním započtením peněžitých pohledávek jediného zájemce za společností, vzniklých na základě smlouvy o úvěru uzavřené 9.září 2004, dále na základě smlouvy o převodu aktiv(koupě 10% podílu na Candy Plus Magyarország Kft.) uzavřené 9.září 2004 a na základě smlouvy o postoupení smlouvy o převodu práv k ochranným známkám (vážícím se k provozování podniku maďarské obchodní společnosti Candy Plus Magyarország Kft.), uzavřené 9.září 2004, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: -jediný zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; -smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; -návrh smlouvy předloží jedinému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; -jediný zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy společnosti.
od 6. 12. 2000 do 30. 3. 2001
- Mimořádná valná hromada rozhodla dne 25.9.2000 o zvýšení základního jmění takto: Zvyšuje se základní jmění společnosti peněžitým vkladem za účelem umožnění vstupu určeného investora upsáním nových kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě, a to v rozsahu sto šedesát sedm (167) kusů akcií o jmenovité hodnotě deset tisíc korun českých (10.000,- Kč) a sto osmdesát sedm (187) kusů akcií o jmenovité hodnotě tisíc korun českých (1.000,- Kč), tedy celkem o částku jeden milion osm set padesát sedm tisíc korun českých (1.857.000,- Kč) na dva miliony osm set padesát sedm tisíc korun českých (2.857.000,- Kč). Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií. Všechny akcie budou nabídnuty jedinému zájemci, a to společnosti ECM Holdings limited se sídlem Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man. Místem k upsání akcií je sídlo společnosti Candy Plus, a.s. na adrese Liberec, Ruprechtická 32/848. Lhůta k upsání akcií je dva (2) týdny a začíná běžet zápisem tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií činí dvanáct milionů korun českých (12.000.000,- Kč). Upisovatel nových akcií je povinen nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne upsání akcií splatit sto procent (100 %) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u Hypovereinsbank CZ, a.s. pobočka Liberec, číslo účtu 5843xxxx. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
Kapitál
od 4. 11. 2009
Základní kapitál 34 424 800 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 4. 2008 do 4. 11. 2009
Základní kapitál 9 424 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 2007 do 22. 4. 2008
Základní kapitál 8 245 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 7. 2006 do 2. 4. 2007
Základní kapitál 4 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2005 do 8. 7. 2006
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 3. 2001 do 30. 11. 2005
Základní kapitál 2 857 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2000 do 30. 3. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 7. 2000 do 6. 12. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 8. 8. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6 884 960.
od 11. 7. 2011 do 8. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 65.
od 11. 7. 2011 do 8. 8. 2011
Dozorčí rada uděluje souhlas s převodem akcií na jméno.
od 11. 7. 2011 do 8. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 11. 7. 2011 do 8. 8. 2011
Dozorčí rada uděluje souhlas s převodem akcií na jméno.
od 11. 7. 2011 do 8. 8. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6 371 960.
od 4. 11. 2009 do 11. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 4. 11. 2009 do 11. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 568.
od 22. 4. 2008 do 11. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 344.
od 22. 4. 2008 do 11. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 908.
od 22. 4. 2008 do 11. 7. 2011
Dozorčí rada uděluje souhlas s převodem akcií.
od 2. 4. 2007 do 22. 4. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 335.
od 2. 4. 2007 do 22. 4. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 791.
od 2. 4. 2007 do 22. 4. 2008
Dozorčí rada uděluje souhlas s převodem akcií.
od 8. 7. 2006 do 2. 4. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 437.
od 8. 7. 2006 do 2. 4. 2007
Dozorčí rada uděluje souhlas s převodem akcií.
od 30. 11. 2005 do 8. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 367.
od 30. 11. 2005 do 2. 4. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 330.
od 7. 6. 2005 do 30. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 257.
od 7. 6. 2005 do 30. 11. 2005
akcie mají listinnou podobu
od 18. 4. 2003 do 7. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 257.
od 18. 4. 2003 do 7. 6. 2005
akcie mají listinnou podobu Omezení převoditelnosti akcií: K účinnosti převodu akcií na jiné osoby než na některého z akcionářů je třeba souhlasu valné hromady.
od 18. 4. 2003 do 30. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 287.
od 18. 4. 2003 do 30. 11. 2005
akcie mají listinnou podobu
od 30. 3. 2001 do 30. 3. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 287.
od 30. 3. 2001 do 30. 3. 2001
akcie mají listinnou podobu
od 30. 3. 2001 do 30. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 257.
od 30. 3. 2001 do 30. 3. 2001
akcie mají listinnou podobu
od 30. 3. 2001 do 18. 4. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 257.
od 30. 3. 2001 do 18. 4. 2003
akcie mají listinnou podobu
od 30. 3. 2001 do 18. 4. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 287.
od 30. 3. 2001 do 18. 4. 2003
akcie mají listinnou podobu
od 10. 7. 2000 do 30. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 10. 7. 2000 do 30. 3. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 90.
Statutární orgán
od 2. 9. 2016
Ing. MILENA RUSNOKOVÁ - předseda představenstva
Břeclav, Kupkova, PSČ 690 02
den vzniku členství: 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 6. 2016
od 13. 8. 2013 do 2. 9. 2016
MARK NICHOLAS ADCOCK - předseda představenstva
Menston, Ilkley, Wharfedale Fold 2, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 30. 6. 2013 - 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 4. 7. 2013 - 21. 6. 2016
od 23. 11. 2012 do 13. 8. 2013
Keith Alan Dilworth - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, U Klikovky, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 3. 2010 - 30. 6. 2013
den vzniku funkce: 29. 8. 2012 - 30. 6. 2013
od 23. 11. 2012 do 11. 9. 2014
Tomáš Stratil - člen představenstva
Ostrava - Poruba, U Soudu, PSČ 708 00
den vzniku členství: 4. 3. 2010 - 30. 5. 2014
od 12. 10. 2011 do 11. 9. 2014
Witold Krawczyk - člen představenstva
Słupsk, Prof. Orłowskiego 39, PSČ 76-200, Polská republika
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 9. 7. 2014
od 20. 10. 2010 do 23. 11. 2012
Tomáš Stratil - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Bulharská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 4. 3. 2010 - 30. 5. 2014
od 20. 10. 2010 do 11. 9. 2014
Ing. Milena Rusnoková - člen představenstva
Břeclav, Kupkova, PSČ 690 02
den vzniku členství: 4. 3. 2010 - 9. 7. 2014
od 22. 4. 2008 do 23. 11. 2012
Keith Alan Dilworth - Předseda představenstva
Praha 5, U Klikovky 6, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 9. 2003 - 4. 3. 2010
den vzniku funkce: 12. 9. 2003 - 29. 8. 2012
od 2. 4. 2007 do 20. 10. 2010
Radim Jasek - člen představenstva
Černošice, Nymburská 1706, PSČ 252 28
den vzniku funkce: 1. 2. 2007 - 4. 3. 2010
od 30. 11. 2005 do 20. 10. 2010
Neville George Parry - člen představenstva
Praha 7, Na Salabce 12/705, PSČ 171 00
den vzniku členství: 10. 9. 2004 - 4. 3. 2010
od 7. 6. 2005 do 22. 4. 2008
Keith Alan Dilworth - Předseda představenstva
Croydon (Surrey), Morland Road 235, Croghe,Spojené království Velké Britanie a Severního Irska, pobyt v ČR: Praha 5,Dubnická 21, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 9. 2003
den vzniku funkce: 12. 9. 2003
od 29. 4. 2004 do 7. 6. 2005
Keith Alan Dilworth - Předseda představenstva
Croydon (Surrey), Morland Road 235, Croghe,Spojené království Velké Britanie a Severního Irska, pobyt v ČR: Praha 10,Dykova 31, PSČ 100 00
den vzniku členství: 12. 9. 2003
den vzniku funkce: 12. 9. 2003
od 29. 4. 2004 do 7. 6. 2005
Olga Joklová - Člen představenstva
Liberec 1, Emy Destinové 1071/3, PSČ 460 01
den vzniku členství: 13. 12. 2002 - 10. 9. 2004
od 29. 4. 2004 do 2. 4. 2007
ing. Michal Fiala - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Mšenská 52, PSČ 466 04
den vzniku členství: 12. 9. 2003 - 31. 1. 2007
od 10. 7. 2000 do 29. 4. 2004
Keith Alan Dilworth, nar. 23.5.1965 - Předseda představenstva
Croydon (Surrey), Morland Road 235, Croghe, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, pobyt v ČR: Praha 10, Dykova 31, PSČ 100 00
den vzniku členství: 10. 7. 2000 - 10. 7. 2003
den vzniku funkce: 10. 7. 2000 - 10. 7. 2003
od 10. 7. 2000 do 29. 4. 2004
František Minařík - Místopředseda představenstva
Liberec 1, Durychova 1067/7, PSČ 460 01
den vzniku členství: 10. 7. 2000 - 13. 12. 2002
den vzniku funkce: 10. 7. 2000 - 13. 12. 2002
od 10. 7. 2000 do 29. 4. 2004
Michal Fiala - Člen představenstva
Tršice 82, okr. Olomouc, PSČ 783 57
den vzniku členství: 10. 7. 2000 - 10. 7. 2003
od 11. 9. 2014
Za společnost jedná navenek člen představenstva samostatně.
od 8. 8. 2011 do 11. 9. 2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a další člen představenstva.
od 18. 4. 2003 do 8. 8. 2011
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 6. 12. 2000 do 18. 4. 2003
Jménem společnosti jedná představenstvo. Navenek jedná jménem představenstva samostatně předseda představenstva ve všech záležitostech. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 10. 7. 2000 do 6. 12. 2000
Jménem společnosti jednají buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Prokura
od 11. 9. 2014 do 2. 9. 2016
MILENA RUSNOKOVÁ
Břeclav, Kupkova, PSČ 690 02
od 11. 9. 2014 do 2. 9. 2016
- Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 5. 7. 2018
DECLAN MURPHY - člen dozorčí rady
Dublin Inchicore, Anner Road 3, Irsko
den vzniku členství: 28. 3. 2018
od 3. 1. 2018 do 1. 5. 2018
MIKKO PETTERI LAURILA - člen dozorčí rady
Turku, Arolankaari 31 as 6, PSČ 209 00, Finská republika
den vzniku členství: 13. 9. 2017 - 29. 12. 2017
od 2. 9. 2016 do 11. 8. 2017
SAKARI KALERVO KOTKA - předseda dozorčí rady
Espoo, Siltavahdintie 3B, PSČ 023 30, Finská republika
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 16. 5. 2017
den vzniku funkce: 3. 6. 2016 - 16. 5. 2017
od 6. 9. 2013 do 11. 9. 2014
ROBERT ANDREW DAVIES - člen dozorčí rady
Abbey Garth, Knaresborough, North Yorkshire, Abbey Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 11. 3. 2013 - 25. 10. 2013
od 13. 8. 2013 do 11. 9. 2014
JYRKI PAAPPA - člen dozorčí rady
Naantali, Käräjätie 10, PSČ 211 10, Finská republika
den vzniku členství: 11. 3. 2013 - 9. 7. 2014
od 13. 8. 2013 do 2. 9. 2016
VINCENT POUJARDIEU - předseda dozorčí rady
Brusel, Dreve des Renards 25, PSČ 118 0, Belgické království
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 2. 6. 2016
den vzniku funkce: 27. 6. 2013 - 2. 6. 2016
od 23. 11. 2012 do 13. 8. 2013
Robert Neale - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Na Markvartce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 11. 3. 2013
od 23. 11. 2012 do 13. 8. 2013
PATRIK ŠIMEK - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, U Blaženky, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 6. 2010 - 11. 3. 2013
den vzniku funkce: 25. 9. 2012 - 11. 3. 2013
od 11. 7. 2011 do 13. 8. 2013
Neville George Parry - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Slavíčkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 6. 2010 - 11. 3. 2013
od 20. 10. 2010 do 11. 7. 2011
Neville George Parry - člen dozorčí rady
Praha 7, Na Salabce, PSČ 171 00
den vzniku členství: 14. 6. 2010
od 14. 7. 2009 do 23. 11. 2012
Francis Edward McKeown - člen dozorčí rady
East Grinstead, West Sussex, Campbell Crescent 51, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 28. 6. 2012
od 2. 4. 2007 do 18. 3. 2009
Ing. Michal Fiala - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Mšenská 52, PSČ 466 04
den vzniku členství: 1. 2. 2007 - 2. 7. 2008
od 2. 4. 2007 do 23. 11. 2012
Mgr. Patrik Šimek - předseda dozorčí rady
Praha 5, U Blaženky 453/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 2. 2007 - 14. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 3. 2007 - 25. 9. 2012
od 30. 11. 2005 do 2. 4. 2007
Ing. Radim Jasek - předseda dozorčí rady
Černošice, Nymburská 1706, PSČ 252 28
den vzniku členství: 10. 9. 2004 - 31. 1. 2007
den vzniku funkce: 5. 11. 2004 - 31. 1. 2007
od 30. 11. 2005 do 20. 10. 2010
RNDr. Marek Hoščálek - člen dozorčí rady
Praha 10, Mexická 3/691, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 9. 2004 - 14. 6. 2010
od 29. 4. 2004 do 7. 6. 2005
František Minařík - Předseda dozorčí rady
Liberec 1, Svojsíkova 1042/13, PSČ 460 01
den vzniku členství: 30. 5. 2003 - 10. 9. 2004
den vzniku funkce: 12. 9. 2003 - 10. 9. 2004
od 29. 4. 2004 do 7. 6. 2005
ing. Milan Hladík - Člen dozorčí rady
Praha 10, Nad Vrbami 498, PSČ 103 00
den vzniku členství: 30. 5. 2003 - 30. 7. 2004
od 29. 4. 2004 do 2. 4. 2007
Mgr. Tomáš Brabec - Člen dozorčí rady
Liberec, Ruprechtická 1219/60, PSČ 460 00
den vzniku členství: 16. 7. 2003 - 28. 2. 2006
od 6. 12. 2000 do 29. 4. 2004
Guy Creasy - Předseda dozorčí rady
20 Nevill Lodge, Ferndale Close, Tunbridge Wells, Kent, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 25. 9. 2000 - 13. 12. 2002
den vzniku funkce: 20. 10. 2000 - 13. 12. 2002
od 6. 12. 2000 do 29. 4. 2004
Ing. David Kneř - Místopředseda dozorčí rady
Liberec 1, Šaldovo nám. 167/2, PSČ 460 01
den vzniku členství: 25. 9. 2000 - 13. 12. 2002
den vzniku funkce: 20. 10. 2000 - 13. 12. 2002
od 6. 12. 2000 do 29. 4. 2004
Olga Joklová - Člen dozorčí rady
Liberec 1, Emy Destinové 1071/3, PSČ 460 01
den vzniku členství: 26. 9. 2000 - 13. 12. 2002
od 10. 7. 2000 do 6. 12. 2000
Olga Joklová - Předseda dozorčí rady
Liberec, Emy Destinové 1071/3, PSČ 460 01
od 10. 7. 2000 do 6. 12. 2000
Tomáš Brabec - Místopředseda dozorčí rady
Liberec 1, Ruprechtická 60, PSČ 460 01
od 10. 7. 2000 do 6. 12. 2000
Petr Minařík - Člen dozorčí rady
Liberec 4, Mlýnská 264/27, PSČ 460 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 627,99 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 680,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-20
+
-
2.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-43
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-47
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-52
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-114
+
-

Články na Heroine.cz

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si pustí film z Aerovodu. Zeptali...více

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Pohled na malé nebo i větší dítě na konferenci, diskusním panelu nebo autorském čtení,...více

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Otázka: Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services