Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Mondi Coating Štětí a.s.
IČO: 25428373

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 3. 2001
Obchodní firma
od 22. 11. 2004

Mondi Coating Štětí a.s.

od 28. 3. 2001 do 22. 11. 2004

Frantschach Coating Czech a.s.

Sídlo
IČO
od 28. 3. 2001

25428373

DIČ

CZ25428373

Identifikátor datové schránky:nq4e85b
Právní forma
od 28. 3. 2001
Akciová společnost
Spisová značka1360 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 19. 12. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 12. 2014
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 17. 7. 2002 do 19. 12. 2014
- zprostředkování obchodu
od 17. 7. 2002 do 19. 12. 2014
- zprostředkování služeb
od 17. 7. 2002 do 19. 12. 2014
- reklamní činnost a marketing
od 28. 3. 2001 do 19. 12. 2014
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Ostatní skutečnosti
od 19. 11. 2007 do 4. 12. 2007
- Dne 15. listopadu 2007 (patnáctého listopadu roku dvoutisícího sedmého) rozhodla společnost Mondi Packaging Paper Štětí a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Mondi Coating Štětí a.s. o zvýšení základního kapitálu takto : 1. Základní kapitál společnosti ve výši 35.148.000,- Kč (třicet pět milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých) byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 35.148.000,- Kč (třiceti pěti milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun č eských) na 50.148.000,- Kč (padesát milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapi tálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 1.500 kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie, tedy 1.500 kusů akcií společnosti, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 10.000,- Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání před em určenému zájemci, a to společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08, a bude je možno upsat v sídle společnosti Mondi Coating Štětí a.s., a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout d nem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. na výše uvedenou adresu jejího sídla. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností M ondi Packaging Paper Štětí a.s. do výše uvedeného sídla společnosti Mondi Coating Štětí a.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo uvedené společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zá koníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bud e považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. na výše uvedenou adresu jejího sídla společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet společnosti č.: 17xxxx vedený u Československé obchodní banky a.s. Upisovatel splatí 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty a tím i emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 (jednoho) roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením t éto výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto r ozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. g),h),i) a k) obchodního zákoníku. 9. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinn osti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Jediný akcionář rozhodl v souladu s § 202 a násl. obchodního zákoníku a článkem 6.1.4 a) a b) stanov o zvýšení základního kapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s. o částku 33.148.000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů sto čtyřicet osm tisíc korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Jediný akcionář konstatoval, že mu byla předložena písemná zpráva představenstva společnosti Frantschach Coating Czech a.s., ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodněna výše navrhovaného emisního kurzu. Zpráva představenstva potvrdila, že upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediného akcionáře je v důležitém zájmu společnosti Frantschach Coating Czech a.s.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Frantschach Coating Czech a.s. schválil svůj nepeněžitý vklad v hodnotě 33.148.000,- Kč určené na základě znaleckého posudku ze dne 25. dubna 2001. Společný posudek byl zpracován dvěma na společnosti nezávislými znalci jmenovanými rozhodnutím Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 7Nc 711/2001-8, a to Ing. Milanem Vodičkou, CSc. a JUDr. Pavlem Krausem, CSc. Předmětem vkladu jsou movité a nemovité věci jediného akcionáře vymezené ve znaleckém posudku a oceněné tamtéž na hodnotu 33.148.000,- Kč.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Znalci Ing. Milan Vodička, CSc. a JUDr. Pavel Kraus, CSc. vypracovali dodatek ke svému znaleckému posudku ze dne 25. dubna 2001. Znalci ocenili v dodatku zmíněného znaleckého posudku předmět nepeněžitého vkladu společnosti Frantschach Pulp & Paper a.s. pomocí další z metod vhodných pro ocenění předmětu nepeněžitého vkladu, kterou je metoda časového ohodnocení. Výslednou výši ocenění podle této metody určili znalci na částku 36.031.150,- Kč. Znalci rovněž v dodatku k uvedenému posudku doplnili popis předmětu nepeněžitého vkladu.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Frantschach Coating Czech a.s. následně rozhodl, že vzhledem k rozdílným výsledkům znaleckého ocenění předmětu nepeněžitého vkladu při použití různých metod použije pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s. nižší z obou hodnot ocenění, tedy částku 33.148.000,- Kč, a to se zřetelem ke garanční funkci základního kapitálu, ochraně společnosti, jejíž akcie jsou nepeněžitým vkladem spláceny, a ochraně třetích osob.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Základní kapitál společnosti Frantschach Coating Czech a.s. bude zvýšen následujícím způsobem: Základní kapitál společnosti Frantschach Coating Czech a.s. bude zvýšen z 2.000.000,- Kč na 35.148.000,- Kč, tedy o částku 33.148.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Celkový počet upisovaných akcií bude 33.148 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie na jméno v listinné podobě, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a jež nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Na žádost akcionáře vydá společnost Frantschach Coating Czech a.s. do 14 dnů od obdržení žádosti jednotlivé akcie proti vrácení hromadné listiny. V ostatním se výměna hromadné listiny za jednotlivé akcie řídí příslušnými ustanoveními zákona o cenných papírech.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- S ohledem na skutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem, nemá jediný akcionář v souladu s § 200a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Na základě této skutečnosti dojde k upsání akcií postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediným akcionářem společnosti Frantschach Coating Czech a.s., kterým je společnost Frantschach Pulp & Paper a.s. se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ: 411 08, IČ 44569939.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Zájemce, tj. jediný akcionář upíše bez využití přednostního práva všechny nové akcie společnosti Frantschach Coating Czech a.s. na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a společností Frantschach Coating Czech a.s.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva činí 15 dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to jedinému akcionáři společnosti na adresu jeho sídla, popř. k rukám jeho zmocněnců Milanu Polákovi či Martinu Lukášovi na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Andersen Legal, v.o.s., která se nachází v Husově 5, Praha 1, 110 00. Návrh na uzavření smlouvy je možno přijmout kdykoliv až do uplynutí patnácti dnů od doručení tohoto návrhu jedinému akcionáři, popř. jeho zmocněncům, přičemž tato lhůta počíná běžet dřívějším z obou doručení. V případě, že návrh smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři předložen před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude návrh smlouvy o upsání akcií obsahovat rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář provede úpis nových akcií v sídle advokátní kanceláře Weinhold Andersen Legal, v.o.s, na adrese Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurz upisovaných akcií bez využití přednostního práva bude stejný jako jejich nominální hodnota, tedy 1.000,- Kč.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání nových akcií. O splacení nepeněžitého vkladu bude vyhotoven zápis o převzetí movitých a nemovitých věcí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. Společnost Frantschach Coating Czech a.s. vydá jedinému akcionáři prohlášení o převzetí předmětu nepeněžitého vkladu. Místem splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti Frantschach Coating Czech a.s.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Se zvýšením základního kapitálu společnosti Frantschach Coating Czech a.s. není spojeno vydání akcií nového druhu.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité a nemovité věci jediného akcionáře vymezené a oceněné ve společném znaleckém posudku ze dne 25. dubna 2001, zpracovaného dvěma znalci nezávislými na společnosti Frantschach Coating Czech a.s., a to Ing. Milanem Vodičkou, CSc. a JUDr. Pavlem Krausem, CSc. Oba znalci byli jmenováni za tímto účelem okresním soudem v Litoměřicích, č.j. 7Nc 711/2001-8. Oba znalci ocenili ve znaleckém posudku nepeněžitý vklad jediného akcionáře na 33.148.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 33.148 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie na jméno v listinné podobě, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva.
od 18. 6. 2001 do 28. 6. 2001
- Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.
Kapitál
od 4. 12. 2007
Základní kapitál 50 148 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2001 do 4. 12. 2007
Základní kapitál 35 148 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 3. 2001 do 28. 6. 2001
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 12. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 700.
od 4. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 33 148.
od 28. 6. 2001 do 4. 12. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 28. 6. 2001 do 4. 12. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 33 148.
od 28. 6. 2001 do 4. 12. 2007
kmenové listinné akcie na jméno
od 28. 3. 2001 do 28. 6. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 28. 3. 2001 do 28. 6. 2001
kmenové listinné akcie na jméno
Statutární orgán
od 1. 4. 2019
Ing. DAVID CHRAMOSTA - Předseda představenstva
Lány, Sluneční, PSČ 270 61
den vzniku členství: 7. 11. 2018
den vzniku funkce: 12. 11. 2018
od 1. 4. 2019
Ing. ROBERT VÁVRA - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Erbenova, PSČ 413 01
den vzniku členství: 7. 11. 2018
den vzniku funkce: 12. 11. 2018
od 1. 4. 2019
PETR TICHÝ - Člen představenstva
Mělník, Bezručova, PSČ 276 01
den vzniku členství: 7. 11. 2018
od 9. 6. 2018 do 1. 4. 2019
Ing. ROBERT VÁVRA - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Erbenova, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
den vzniku funkce: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 30. 7. 2014 do 1. 4. 2019
PETR TICHÝ - Člen představenstva
Mělník, Bezručova, PSČ 276 01
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 27. 3. 2014 do 30. 7. 2014
PETR TICHÝ - Člen představenstva
Mělník, Za Stadionem, PSČ 276 01
den vzniku členství: 20. 4. 2012
od 27. 3. 2014 do 9. 6. 2018
Ing. ROBERT VÁVRA - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Libušina, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2012
od 27. 3. 2014 do 1. 4. 2019
Ing. DAVID CHRAMOSTA - Předseda představenstva
Lány, Sluneční, PSČ 270 61
den vzniku členství: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
den vzniku funkce: 20. 4. 2012 - 20. 4. 2017
od 13. 6. 2012 do 27. 3. 2014
Ing. David Chramosta - Předseda představenstva
Lány, Sluneční, PSČ 270 61
den vzniku členství: 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2012
od 13. 6. 2012 do 27. 3. 2014
Ing. Robert Vávra - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Libušina, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2012
od 13. 6. 2012 do 27. 3. 2014
Petr Tichý - Člen představenstva
Mělník, Za Stadionem, PSČ 276 01
den vzniku členství: 20. 4. 2012
od 4. 7. 2007 do 13. 6. 2012
Ing. David Chramosta - Předseda představenstva
Praha - Praha 4, Podolská 25, PSČ 147 00
den vzniku členství: 7. 5. 2007 - 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 10. 5. 2007 - 20. 4. 2012
od 4. 7. 2007 do 13. 6. 2012
Ing. Robert Vávra - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Libušina 877, PSČ 413 01
den vzniku členství: 7. 5. 2007 - 20. 4. 2012
den vzniku funkce: 10. 5. 2007 - 20. 4. 2012
od 4. 7. 2007 do 13. 6. 2012
Petr Tichý - Člen představenstva
Mělník, Bezručova 2893, PSČ 276 01
den vzniku členství: 7. 5. 2007 - 20. 4. 2012
od 23. 12. 2003 do 4. 7. 2007
Ing. Robert Vávra - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Libušina 877, PSČ 413 01
den vzniku členství: 28. 3. 2001 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 11. 4. 2002 - 28. 6. 2006
od 17. 7. 2002 do 23. 12. 2003
Ing. Robert Vávra - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Hornická 1736
den vzniku členství: 28. 3. 2001
den vzniku funkce: 11. 4. 2002
od 17. 7. 2002 do 4. 7. 2007
Ing. David Chramosta - Předseda představenstva
Praha 4, Podolská 25
den vzniku členství: 28. 3. 2001 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 11. 4. 2002 - 28. 6. 2006
od 17. 7. 2002 do 4. 7. 2007
Petr Tichý - Člen představenstva
Mělník, Bezručova 2893, PSČ 276 01
den vzniku členství: 10. 4. 2002 - 7. 5. 2007
od 24. 4. 2002 do 17. 7. 2002
Ing. David Chramosta - Místopředseda představenstva
Praha 4, Podolská 25
den vzniku členství: 28. 3. 2001
den vzniku funkce: 7. 5. 2001 - 11. 4. 2002
od 24. 4. 2002 do 17. 7. 2002
Gerard Neil Burns - Předseda představenstva
Frampton Cotterell, Bristol, BS36 2SL, Anglie, bytem v ČR: Litoměřice, Mírové nám. 12
den vzniku členství: 7. 5. 2001
den vzniku funkce: 7. 5. 2001
od 28. 3. 2001 do 24. 4. 2002
Ing. David Chramosta - Předseda představenstva
Praha 4, Podolská 25
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 7. 5. 2001
od 28. 3. 2001 do 24. 4. 2002
Ing. Jan Žižka - Místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Okružní 2715
den vzniku funkce: 28. 3. 2001
od 28. 3. 2001 do 17. 7. 2002
Ing. Robert Vávra - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Hornická 1736
den vzniku funkce: 28. 3. 2001
od 19. 12. 2014
Společnost zastupují společně dva členové představenstva.
od 17. 7. 2002 do 19. 12. 2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti všichni členové představenstva společně nebo předseda společně s místopředsedou představenstva. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce.
od 28. 3. 2001 do 17. 7. 2002
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce.
Dozorčí rada
od 1. 4. 2019
Ing. ROMAN ŤOPEK - Člen dozorčí rady
Praha - Troja, Pomořanská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 7. 11. 2018
od 1. 4. 2019
Ing. JAROMÍR PERUTKA - Předseda dozorčí rady
Štětí, Družstevní, PSČ 411 08
den vzniku členství: 7. 11. 2018
den vzniku funkce: 4. 12. 2018
od 1. 4. 2019
Dipl. Ing. Dr. MICHAEL STROBL - Člen dozorčí rady
8750 Judenburg, Siedlerstra e 6, Rakouská republika
den vzniku členství: 7. 11. 2018
od 27. 3. 2014 do 1. 4. 2019
Ing. JOZEF OPÁLENÝ - Předseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Davídkova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 30. 3. 2009 - 30. 3. 2014
den vzniku funkce: 18. 5. 2009 - 30. 3. 2014
od 27. 3. 2014 do 1. 4. 2019
Ing. ROMAN ŤOPEK - Člen dozorčí rady
Praha - Troja, Pomořanská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016
od 14. 3. 2011 do 27. 3. 2014
Ing. Roman Ťopek - Člen dozorčí rady
Praha - Praha 8 - Karlín, U Sluncové, PSČ 186 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011
od 7. 3. 2011 do 1. 4. 2019
Dipl. Ing. Dr. Michael Strobl - Člen dozorčí rady
Judenburg, Siedlerstraße 6, 8750, Rakouská republika
den vzniku funkce: 19. 1. 2011 - 19. 1. 2016
od 20. 5. 2009 do 27. 3. 2014
Ing. Jozef Opálený - Předseda dozorčí rady
Praha - Praha 8 - Libeň, Davídkova 2375/29, PSČ 180 00
den vzniku členství: 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 18. 5. 2009
od 14. 5. 2009 do 7. 3. 2011
Gerard Neil Burns - Člen dozorčí rady
Bristol, Frampton Cotterell, Blackberry Drive 3, BS36 2SL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 19. 2. 2009 - 19. 1. 2011
od 2. 8. 2007 do 14. 5. 2009
Mats Erkén - Člen dozorčí rady
Örebro, Varbovägen 35, 70230, Švédské království
den vzniku členství: 30. 7. 2007 - 19. 2. 2009
od 8. 9. 2006 do 2. 8. 2007
Hakan Führ - Člen dozorčí rady
Örebro, Dalawägen 16, PSČ 702 17, Švédské království
den vzniku členství: 8. 3. 2006 - 30. 7. 2007
od 10. 8. 2006 do 20. 5. 2009
Ing. Roman Senecký - Předseda dozorčí rady
Bříza, 58, PSČ 413 01
den vzniku členství: 8. 3. 2006 - 30. 3. 2009
den vzniku funkce: 2. 6. 2006 - 30. 3. 2009
od 10. 8. 2006 do 14. 3. 2011
Ing. Roman Ťopek - Člen dozorčí rady
Praha - Praha 8 - Karlín, U Sluncové 603, PSČ 186 00
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 1. 2. 2011
od 29. 8. 2002 do 10. 8. 2006
Ing. Tomáš Šabatka - Člen dozorčí rady
Deštná 17, PSČ 471 41
den vzniku členství: 29. 3. 2002 - 14. 10. 2005
od 17. 7. 2002 do 10. 8. 2006
Gerard Neil Burns - Člen dozorčí rady
Frampton Cotterell, Bristol, BS36 2SL, Anglie
den vzniku členství: 10. 4. 2002 - 8. 3. 2006
od 24. 4. 2002 do 17. 7. 2002
Mag. Franz Hiesinger - Člen dozorčí rady
Passaner Platz 2, 1010 Vídeň, Rakousko
den vzniku členství: 7. 5. 2001 - 10. 4. 2002
od 24. 4. 2002 do 29. 8. 2002
Ing. Tomáš Šabatka - Člen dozorčí rady
Deštná 17
den vzniku členství: 28. 3. 2001
od 24. 4. 2002 do 10. 8. 2006
Thomas Klaus Schäbinger - Předseda dozorčí rady
Passauergasse 16, A 2340 Mödling, Rakousko
den vzniku členství: 21. 1. 2002 - 8. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 1. 2002 - 8. 3. 2006
od 28. 3. 2001 do 24. 4. 2002
Ing. Tomáš Šabatka - Předseda dozorčí rady
Deštná 17
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 7. 5. 2001
od 28. 3. 2001 do 24. 4. 2002
Ing. Miroslava Došlá - Člen dozorčí rady
Štětí, Radouňská 470
den vzniku funkce: 28. 3. 2001
od 28. 3. 2001 do 24. 4. 2002
Ing. Jiří Krtička - Člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Nádražní 685/II
den vzniku funkce: 28. 3. 2001
Akcionáři
od 23. 6. 2010
Mondi Coating B.V.
Maastricht, Fort Willemweg 1, 6219PA, Nizozemské království
od 19. 2. 2008 do 23. 6. 2010
Mondi Štětí a.s., IČO: 26161516
Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08
od 7. 1. 2005 do 19. 2. 2008
Mondi Packaging Paper Štětí a.s., IČO: 26161516
Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08
od 3. 4. 2002 do 7. 1. 2005
Frantschach Pulp & Paper Czech a.s.,, IČO: 26161516
Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08
od 28. 3. 2001 do 3. 4. 2002
Frantschach Pulp & Paper a.s., IČO: 44569939
Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitní makléře? Nový zákon má slabiny

16. 12. 2019 | | Daniel Kotula

Přísnější pravidla pro realitní makléře? Nový zákon má slabiny

Zákon, který v uplynulém týdnu schválili senátoři, má zvýšit kvalitu služeb. Tuhle ambici však s největší pravděpodobností nenaplní. Má slabiny a v některých pasážích je tak obecný, že na dosavadní praxi nic nezmění.

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 619,00 Kč
Komerční banka 2 625,13 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 378 219 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+23
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+6
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-10
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-31
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-90
+
-

Články na Heroine.cz

Trenažér normalizace. Bez vědomí je seriál bez svědomí

Trenažér normalizace. Bez vědomí je seriál bez svědomí

V roce třicátého výročí sametové revoluce přišla středoevropská HBO se šestidílnou sérií...více

Ženy vpřed

Ženy vpřed

Za své filmy o sexuálním zneužívání nebo bývalém slovenském premiérovi Mečiarovi posbírala...více

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services