Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
ZEAS Polešovice, a.s., IČO: 25505769

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 10. 1997
Obchodní firma
od 1. 6. 2012

ZEAS Polešovice, a.s.

od 30. 10. 1997 do 1. 6. 2012

ZEAS Polešovice,a.s.

Adresa sídla
IČO
od 30. 10. 1997

25505769

Identifikátor datové schránky:djdg4re
Právní forma
od 30. 10. 1997
Akciová společnost
Spisová značka2436 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 25. 10. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 14. 6. 2011
- zemědělská výroba
od 14. 6. 2011
- Obráběčství
od 14. 6. 2011
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 14. 6. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 6. 2011 do 25. 10. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní
od 14. 1. 2000 do 14. 6. 2011
- zemědělství, včetně prodeje a nákupu nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 14. 1. 2000 do 14. 6. 2011
- výroba vína a jeho prodej
od 21. 1. 1999
- hostinská činnost
od 21. 1. 1999 do 14. 6. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
od 21. 1. 1999 do 14. 6. 2011
- silniční motorová doprava osobní
od 21. 1. 1999 do 14. 6. 2011
- kovoobráběčství
od 21. 1. 1999 do 14. 6. 2011
- ubytovací služby
od 21. 1. 1999 do 14. 6. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 21. 1. 1999 do 14. 6. 2011
- výroba a opravy zemědělských strojů mimo činností uvedených v přílohách živnostenského zákona
od 30. 10. 1997 do 14. 1. 2000
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 16. 12. 2015 do 8. 7. 2016
- Valná hromada společnosti schválila dne 14.12.2015 toto rozhodnutí: 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZEAS Polešovice, a.s., IČ: 25505769, se sídlem: Polešovice 308, PSČ 68737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2436 (dále jen Společnost) je společnost CHEMAGRA s. r. o ., IČ: 25982605, se sídlem: Lázně Bohdaneč, Langrova 38, PSČ 53341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18656 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 9 0 % (devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 5. 11. 2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni by l a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celk em: 17.827 ks (slovy: sedmnáct tisíc osm set dvacet sedm kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), dále 3.546 ks (slovy: tři tisíce pět set čtyřicet šes t kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 776 ks (sedm set sedmdesát šest kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 96,24 % (devadesát šest celých dvacet čtyři setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 96,24 % (devadesát šest celých dvacet čtyři setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost CHEMAGRA s. r. o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamži ku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 563,- Kč (slovy: pět set šedesát tři korun českých) za 1 (jednu) akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých); ve v ýši 5.630,- Kč (slovy: pět tisíc šest set třicet korun českých) za 1 (jednu) akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); ve výši 56.300,- Kč (slovy: padesát šest tisíc tři sta korun českých) za 1 (jednu) akcii znějí cí na jméno v nominální hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 354-17/2015 ze dne 21.10.2015, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvět ví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30. 6. 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 354-17/2015 je uvedeno následující: Účele m tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost CHEMAGRA s.r.o., IČ: 259 82 605, se sídlem Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných pa pírů vydaných společností ZEAS Polešovice, a.s., se sídlem Polešovice 308, PSČ 687 37, IČ: 255 05 769, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 30. června 2015. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti ZEAS Polešovice, a.s. na částku: 563,- Kč (slovy: Pět set šedesát tři koruny české) za 1 (jednu) akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); 5.630,- Kč (slovy: Pět tisíc šest set třicet korun českých) za 1(jednu) akcii v nominální hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých); 56.300,- Kč (slovy: Padesát šest tisíc tři sta korun českých) za 1 (jednu) akcii v nominální hodno tě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK . Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvěd čeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín nah lédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 572 593 181. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktov at za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577217375. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů , bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 25. 10. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 10. 2014 do 11. 8. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 10. 2014 do 11. 8. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 7. 7. 1998 do 26. 8. 2008
- Zapisuje se nové znění stanov ze dne 8.12.1997.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ZEAS Polešovice, a.s., konané dne 8.12.1997 o zvýšení základního jmění.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- I. Mimořádná valná hromada schvaluje: 1) Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních 1,000.000,- Kč na 136,000.000,- Kč, tedy o 135,000.000,- Kč s tím, že se, a to bez dalšího, nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- a) Toto zvýšení základního jmění společnosti přitom bude provedeno novou emisí: aa) 800 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ab) 3.687 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ac) 18.130 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- b) S ohledem na skutečnosti dále uvedené, a dále pak s odvoláním se na znění ustanovení § 204a, odst.1, obchodního zákoníku v jeho platném znění, nemá žádný ze stávajících akcionářů společnosti přednostní právo na upsání nových touto společností do budoucna vydaných akcií, neboť celé navýšení základního jmění bude splaceno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře do společnosti.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- c) Všechny společnosti nově vydané shora specifikované listinné akcie znějící na jméno do budoucna upíše a splatí Zemědělsko - obchodní družstvo Slovácko Polešovice, IČO 00141097.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- d) Všechny shora uvedené, společností nově vydané akcie smí být, ze strany Zemědělsko - obchodního družstva Slovácko Polešovice, IČO 00141097, upsány v třicetidenní lhůtě s tím, že bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku příslušný soud pravomocně povolí. O tomto termínu musí být každý se stávajících akcionářů společnosti vyrozuměn, když postačí telefonická či faxová zpráva o takovémto rozhodnutí soudu. Upisování akcií přitom proběhne ve lhůtě shora uvedené, v době od 08.00 hod do 16.00 hod. každého pracovního dne v advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Hodbodě, CSc., Brno, Opuštěná 4. Emisní kurs akcií přitom činí: da) 101.300,- Kč na akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč db) 10.130,- Kč na akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč dc) 1.013,- Kč na akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Výše tohoto emisního kursu nově vydávaných akcií je dovozeno z předpokládané výše nákladů spojených s navýšením základního jmění společnosti. Dalším důvodem takto stanovené výše emisního kursu nově vydaných akcií je snaha o vytvoření dostatečných majetkových rezerv společnosti.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- e) Pro případ, že ve shora uvedené lhůtě nedojde k upsání, se jejich současným 100 % splacením, nově vydávaných akcií, pozbývá toto usnesení mimořádné valné hromady platnost.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- f) Každý z držitelů společností do budoucna nově vydaných listinných akcií znějících na jméno má právo účastnit se valné hromady akcionářů s právem hlasovacím. Za každých 1.000,- Kč jejich jmenovité hodnoty přitom akcionáři náleží jeden hlas. Každý z jejich držitelů má současně právo na dividendu, jejíž výše je dovozena z poměru účasti akcionáře na základním jmění společnosti. Obchodovat lze s kteroukoli akcií znějící na jméno, to však jen za podmínek ve stanovách společnosti uvedených. Převod akcie se přitom uskuteční rubopisem s jejím následným předáním jejímu nabyvateli. Práva dosavadních akcionářů společnosti majících listinné akcie znějící na jméno nejsou touto novou emisí akcií znějících na jméno nijak dotčena či pozměněna a vycházejí s platného znění stanov společnosti.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- g) Jediný oprávněný upisovatel všech shora uvedených akcií, tedy Zemědělsko - obchodního družstva Slovácko Polešovice, IČO 00141097, přitom tyto splatí, ve 100 % výši jejich jmenovité hodnoty, včetně jejich emisního ážia, takto:
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- I. Stavby zapsané na LV ------------------------ Obec a k.ú. Polešovice, Katastrální úřad Uherské Hradiště, LV č. 95, v celkové ceně 28,369.131,- Kč. Obec Ořechov, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště, Katastrální úřad Uherské Hradiště, LV č. 1035, v celkové ceně 17,181.272,- Kč. Obec Vážany, k.ú. Vážany u Uherského Hradiště, k.ú. Uherské Hradiště, LV č. 4, v celkové ceně 3,306.631,- Kč.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- II. Stavby až dosud nezapsané na LV ------------------------------------ Obec a k.ú. Polešovice, Katastrální úřad Uherské Hradiště. 1. Garáže pro 2 osobní auta, na dosud neodměřené parcele, invent. č. 1812371. 2. Posklizňová linka - vybavení staré sýpky, na dosud neodměřené parcele, invent. č. 1812386. 3. Čerpací stanice na doposud neodměřené stavební parcele, invent. č. 281413, to vše v celkové hodnotě 1,143.488,- Kč.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- III. Nemovitosti a stavby nepodléhající vkladu do katastru ----------------------------------------------------------- nemovitostí ----------- pol.1 - 93 v celkové hodnotě 29,935.250,- Kč.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- IV. Věci movité ---------------- 1. Náhradní díly v celkové hodnotě 24,298.634,- Kč. 2. Základní stádo - prasnice a kanci, to vše v celkové hodnotě 826.280,- Kč. 3. Nakoupená osiva a sadba, hnojiva, pohonné hmoty, chemie, ochranné prostředky, krmiva a steliva, ostatní materiál, pracovní oděvy, obuv, ochranné prostředky , náhradní díly ke strojům a materiál, to vše v hodnotě 4,238.371,- Kč. 4. Zvířata v hodnotě 7,806.647,- Kč. 5. Pohledávky v hodnotě 7,979.103,- Kč. 6. Zásoby - výrobky, rostlinná výroba, živočišná výroba, výrobky ostatní výroby, výrobky pomocných výrob, zásoby a zboží, celkem 90.267,- Kč. 7. Zásoby nedokončená výroba, v hodnotě celkem 9,825.926,- Kč. Hodnota vkladu celkem 135,000.000,- Kč.
od 27. 3. 1998 do 7. 7. 1998
- S ohledem na skutečnosti, zejména pod bodem e), shora uvedené a s odvoláním se na ustanovení § 204a obchodního zákoníku není možné, aby kterýkoli z dosavadních akcionářů uplatnil své předností právo na upsání nové emise akcií, neboť tyto může upsat a současně shora uvedeným způsobem i splatit jen současný výlučný vlastník věcí movitých a nemovitých, ke vkladu do společnosti určených.
od 30. 10. 1997 do 26. 8. 2008
- Jediný akcionář Zemědělsko-obchodní družstvo Slovácko Polešovice, se sídlem 687 Polešovice, IČO 00141097.
od 30. 10. 1997 do 26. 8. 2008
- Převod akcií na jméno platí předkupní právo dosavadních akcionářů.
Kapitál
od 10. 5. 2002
Základní kapitál 136 000 000 Kč, splaceno 136 000 000 Kč.
od 7. 7. 1998 do 10. 5. 2002
Základní kapitál 136 000 000 Kč, splaceno 135 300 000 Kč.
od 30. 10. 1997 do 7. 7. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 25. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 800 v listinné podobě.
od 25. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 787 v listinné podobě.
od 25. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 18 130 v listinné podobě.
od 7. 7. 1998 do 25. 10. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 7. 7. 1998 do 25. 10. 2014
listinné.
od 7. 7. 1998 do 25. 10. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 787.
od 7. 7. 1998 do 25. 10. 2014
listinné.
od 7. 7. 1998 do 25. 10. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 130.
od 7. 7. 1998 do 25. 10. 2014
listinné.
od 30. 10. 1997 do 7. 7. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 22. 12. 2018
WALTER SCHROTT - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Stará Cihelna, PSČ 686 05
den vzniku členství: 9. 6. 2016
od 8. 8. 2017
CLAUDIA KLADIVOVÁ - místopředseda představenstva
Lázně Bohdaneč, Na Kopřivníku, PSČ 533 41
den vzniku členství: 14. 6. 2017
den vzniku funkce: 14. 6. 2017
od 11. 8. 2016
WALTER SCHROTT - předseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 9. 6. 2016
den vzniku funkce: 9. 6. 2016
od 11. 8. 2016 do 22. 12. 2018
WALTER SCHROTT - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Stará Cihelna, PSČ 686 01
den vzniku členství: 9. 6. 2016
od 25. 10. 2014 do 11. 8. 2016
ROMAN LIŠKA - člen představenstva
Zástřizly, , PSČ 768 05
den vzniku členství: 30. 5. 2014 - 9. 6. 2016
od 24. 7. 2014 do 11. 8. 2016
Ing. WALTER SCHROTT - předseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 9. 6. 2016
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 9. 6. 2016
od 9. 11. 2013 do 25. 10. 2014
STANISLAV BARTOŠ - člen představenstva
Vážany, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 17. 4. 2014
od 22. 8. 2013 do 8. 8. 2017
MARTIN SMÉKAL - místopředseda představenstva
Vranovice-Kelčice - Vranovice, , PSČ 798 08
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 14. 6. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 14. 6. 2017
od 6. 8. 2012 do 24. 7. 2014
Ing. Walter Schrott - předseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 31. 7. 2012 do 6. 8. 2012
Ing. Walter Schrott - předseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 31. 7. 2012 do 22. 8. 2013
Martin Smékal - místopředseda představenstva
Vranovice - Kelčice - Vranovice, 35, PSČ 798 08
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 15. 6. 2011 do 31. 7. 2012
Ing. Josef Juřenčák - předseda představenstva
Dolní Němčí, Vinohradská, PSČ 687 62
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 31. 5. 2011 - 28. 6. 2012
od 15. 6. 2011 do 31. 7. 2012
Ing. Walter Schrott - místopředseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 31. 5. 2011 - 28. 6. 2012
od 15. 6. 2011 do 9. 11. 2013
Stanislav Bartoš - člen představenstva
Vážany, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 17. 4. 2014
od 31. 5. 2007 do 15. 6. 2011
Ing. Josef Juřenčák - předseda představenstva
Dolní Němčí, Vinohradská 625, PSČ 687 62
den vzniku členství: 27. 4. 2007 - 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 27. 4. 2007 - 31. 5. 2011
od 31. 5. 2007 do 15. 6. 2011
Stanislav Bartoš - místopředseda představenstva
Vážany, 4, PSČ 687 37
den vzniku členství: 27. 4. 2007 - 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 27. 4. 2007 - 31. 5. 2011
od 31. 5. 2007 do 15. 6. 2011
Ing. Karel Svoboda - člen představenstva
Staré Město, Brněnská 947, PSČ 686 03
den vzniku členství: 27. 4. 2007 - 31. 5. 2011
od 10. 5. 2002 do 31. 5. 2007
Josef Menšík - předseda představenstva
Polešovice, 454
od 10. 5. 2002 do 31. 5. 2007
Ing. Josef Juřenčák - místopředseda představenstva
Dolní Němčí, 625
od 10. 5. 2002 do 31. 5. 2007
Ing. Karel Svoboda - člen představenstva
Staré Město, 947
od 10. 5. 2002 do 31. 5. 2007
Antonín Martykán - člen představenstva
Polešovice, 71
od 10. 5. 2002 do 31. 5. 2007
Vojtěch Náplava - člen představenstva
Polešovice, 9
od 21. 1. 1999 do 10. 5. 2002
František Martykán - člen představenstva
Ořechov 263,
od 21. 10. 1998 do 10. 5. 2002
Antonín Martykán - místopředseda představenstva
Polešovice, 71
od 21. 10. 1998 do 10. 5. 2002
Stanislav Bartošík - člen představenstva
Polešovice, 66
od 30. 10. 1997 do 21. 10. 1998
Antonín Martykán - člen představenstva
Polešovice 71,
od 30. 10. 1997 do 21. 10. 1998
František Hrobař - místopředseda představenstva
Polešovice 301,
od 30. 10. 1997 do 21. 1. 1999
František Martykán - člen představenstva
Polešovice 263,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Josef Menšík - předseda představenstva
Polešovice 454,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Ing. Karel Svoboda - člen představenstva
Staré Město 947,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Emílie Janíková - členka představenstva
Staré Město 1790,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Jan Šoustek - člen představenstva
Polešovice 482,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
František Bartoš - člen představenstva
Vážany 47,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Josef Ott - člen představenstva
Polešovice 534,
od 25. 10. 2014
za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva
od 30. 10. 1997 do 25. 10. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo prokurista (ředitel) společnosti.
Prokura
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Josef Menšík
Polešovice 454,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
- Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 28. 8. 2020
STANISLAV BARTOŠ - člen dozorčí rady
Vážany, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 24. 6. 2020
od 11. 8. 2016
JANA SCHROTTOVÁ - předseda dozorčí rady
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 9. 6. 2016
den vzniku funkce: 9. 6. 2016
od 11. 8. 2016
DANA VERBÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Polešovice, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 9. 6. 2016
od 29. 7. 2016 do 11. 8. 2016
Ing. JANA SCHROTTOVÁ - předseda
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 9. 6. 2016
den vzniku funkce: 31. 5. 2011 - 9. 6. 2016
od 2. 12. 2015 do 11. 8. 2016
JAN ŠOUSTEK - člen
Polešovice, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 9. 6. 2016
od 25. 10. 2014 do 28. 8. 2020
STANISLAV BARTOŠ - člen dozorčí rady
Vážany, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 30. 5. 2014 - 30. 5. 2019
od 15. 6. 2011 do 25. 10. 2014
Marie Tomečková - člen dozorčí rady
Polešovice, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 31. 5. 2011 - 27. 5. 2014
od 15. 6. 2011 do 2. 12. 2015
Jan Šoustek - člen
Polešovice, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 31. 5. 2011
od 15. 6. 2011 do 29. 7. 2016
Ing. Jana Schrottová - předseda
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 31. 5. 2011
od 31. 5. 2007 do 15. 6. 2011
Josef Menšík - předseda dozorčí rady
Polešovice, 454, PSČ 687 37
den vzniku členství: 27. 4. 2007 - 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 10. 5. 2007 - 31. 5. 2011
od 31. 5. 2007 do 15. 6. 2011
Květoslava Martykánová - člen dozorčí rady
Ořechov, 263, PSČ 687 37
den vzniku členství: 27. 4. 2007 - 31. 5. 2011
od 31. 5. 2007 do 15. 6. 2011
Jan Šoustek - člen dozorčí rady
Polešovice, 482, PSČ 687 37
den vzniku členství: 27. 4. 2007 - 31. 5. 2011
od 10. 5. 2002 do 31. 5. 2007
Ing. Radomír Menšík - člen
Polešovice, 454
od 10. 5. 2002 do 31. 5. 2007
Jiří Běhávka - člen
Polešovice, 700
od 10. 5. 2002 do 31. 5. 2007
Jan Šoustek - člen
Polešovice, 482
od 21. 1. 1999 do 10. 5. 2002
Marta Petrželková - členka
Polešovice 588,
od 30. 10. 1997 do 21. 1. 1999
Marta Petřželková - členka
Polešovice 588,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Jiří Běhávka - člen
Polešovice 700,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Vojtěch Náplava - člen
Polešovice 9,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Petr Helia - člen
Ořechov 247,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Ludmila Hrančíková - členka
Tučapy 44,
od 30. 10. 1997 do 10. 5. 2002
Stanislav Cileček - člen
Ořechov 200,
Akcionáři
od 8. 7. 2016
CHEMAGRA s. r. o., IČO: 25982605
Lázně Bohdaneč, Langrova 38, PSČ 533 41
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 108 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 665,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 675,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Expobank CZ 2 721,30 Kč
Komerční banka 2 728,34 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

+17
+
-
2.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

+1
+
-
3.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-1
+
-
4.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

-1
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-79
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services