Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MGU, a.s.
IČO: 25516639

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 1. 1998
Obchodní firma
od 30. 1. 1998

MGU, a.s.

Sídlo
od 10. 11. 2008 do 11. 3. 2014
Praha 8, Na Kopečku 1284/2, PSČ 180 00
od 31. 1. 2002 do 10. 11. 2008
Brno, Moravské náměstí 629/4, PSČ 602 00
od 30. 1. 1998 do 30. 1. 1998
Brno, Tišnovská 34, PSČ 613 00
od 30. 1. 1998 do 31. 1. 2002
Brno, Tišnovská 84, PSČ 613 00
IČO
od 30. 1. 1998

25516639

DIČ

CZ25516639

Identifikátor datové schránky:fxje7e4
Právní forma
od 30. 1. 1998
Akciová společnost
Spisová značka14843 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 7. 2011
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 20. 4. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 1. 1998 do 20. 4. 2009
- obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 1. 1998 do 20. 4. 2009
- zprostředkovatelská činnost
od 30. 1. 1998 do 20. 4. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 30. 1. 1998 do 20. 4. 2009
- obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 18. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 6. 2010 do 27. 8. 2010
- Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady činí toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 305.853.000,- Kč (slovy: tři sta pět milionů osm set padesát tři tisíc korun českých), tedy ze současných 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na 315.853.000,- Kč (slovy: tři sta patnáct milionů osm set padesát tři tisíc korun českých) upsáním nových akcií společnosti s tím, že upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýš ení základního kapitálu společnosti bude upsáno (i) 30.585 (slovy: třicet tisíc pět set osmdesát pět) kusů akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a (ii) 3 (slovy: tři) kusy kmenov ých akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celková výše emisního kurzu tak činí 305.853.000,- Kč (slovy: tři sta pět milionů osm set padesát tři tisíc korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto ro zhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat (i) 30.585 (slovy: třicet tisíc pět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a (ii) 3 (slovy : tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nab ídnuty k upsání vybranému zájemci. Všechny nové vydané akcie budou podle § 204 odst. 5 ObchZ nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti Robertu Williamu Seifertovi. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v sídle společnosti ve lhůtě 14-ti (čtrnácti ) dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh nemůže být upisovateli zaslán dříve, než bude podán představenstvem Společnosti návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost upsání akcií nastane dnem podpisu smlouvy o upsání akcií oběma smluvními stranami, přičemž rozvazovací podmínkou této účinnosti bude nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o z amítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, kterým je 100% (slovy stoprocentní) obchodní podíl ve společnosti C.E.R.T., s.r.o., se sídlem Praha 1, Platnéřská 88/9, PSČ 100 00, IČ: 251 16 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51055. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 2010/399/34 ze dne 26.5.2010 vypracovaný soudem jmenov aným znalcem (usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.5.2010, č.j. 2 Nc 4590/2010-11, jež nabylo právní moci dne 24.5.2010), společností B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ 251 09 197, znaleckým ústavem pro z naleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek, podnik, finanční majetek, škody na majetku v důsledku havárií a pojistných událostí, na částku 305.853.000,- Kč (s lovy: tři sta pět milionů osm set padesát tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad se vydají všechny upisované akcie, tj. (i) 30.585 (slovy: třicet tisíc pět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodno tě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a (ii) 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celkový výše emisního kurzu tak činí 305.853.000,- Kč (slovy: tři sta pět milionů osm set padesát tři tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad se splácí v sídle společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií. Ke splacení emisního kurzu dojde uzavřením písemné smlouvy o vkladu podle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku.
od 9. 7. 2008 do 10. 11. 2008
- Jediný akcionář rozhodl dne 27.6.2008 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou MGU, a.s., z jeho současné výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 900 (slovy devíti set) kusů nových kmenových akcií společnosti MGU, a.s., které budou vydány v listinné podobě, budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií společnosti MGU, a.s. bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) u každé akcie. 3. Všechny tyto nové akcie v celkovém počtu 900 (slovy: devět set) kusů v listinné podobě, znějící na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) budou nabídnuty dle § 203 odst. 2 písm. d) určitému zájemci, a to spol ečnosti Sonchen Consulting Limited se sídlem Julia House, 3 Themistokli Dervi Street, CY-1066 Nicosia, Kyperská republika, registrované v Kyperské republice pod číslem HE 82957, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního z ákoníku, uzavřené mezi společností Sonchen Consulting Limited a společností MGU, a.s. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 4. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti MGU, a.s., tj. Brno, Moravské náměstí 629/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti Sonc hen Consulting Limited. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží společnost MGU, a.s. ve lhůtě do 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání a kcií účinné, je upisující akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být úředně ověřeny a smlouva musí ob sahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 27. 8. 2010
Základní kapitál 315 853 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 11. 2008 do 27. 8. 2010
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 1. 1999 do 10. 11. 2008
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 30. 1. 1998 do 15. 1. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 11. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 31 585.
od 11. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 3.
od 27. 8. 2010 do 11. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 31 585.
od 27. 8. 2010 do 11. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 3.
od 10. 11. 2008 do 27. 8. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 30. 1. 1998 do 10. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 30. 1. 1998 do 10. 11. 2008
v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 15. 10. 2015
ROBERT WILLIAM SEIFERT - člen představenstva
Praha - Staré Město, Platnéřská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 5. 2010
od 9. 6. 2010 do 15. 10. 2015
Robert William Seifert - člen představenstva
Praha 1, Platnéřská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 5. 2010
od 10. 11. 2008 do 9. 6. 2010
Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. - člen představenstva
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 664 61
den vzniku členství: 26. 9. 2008 - 25. 5. 2010
od 26. 7. 2007 do 10. 11. 2008
Ivo Procházka - člen představenstva
Šumperk, Banskobystrická 27, PSČ 787 01
den vzniku členství: 21. 5. 2007 - 26. 9. 2008
od 6. 8. 2003 do 26. 7. 2007
RNDr. Pavel Mošna, CSc - předseda představenstva
Brno, Turgeněvova 2, PSČ 618 00
den vzniku funkce: 22. 5. 2003 - 21. 5. 2007
od 6. 8. 2003 do 26. 7. 2007
Paed.Dr. Miloš Doležal - člen představenstva
Brno, Grohova 23, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 22. 5. 2003 - 21. 5. 2007
od 6. 8. 2003 do 26. 7. 2007
Mgr. Petr Mošna - člen představenstva
Tišnov, Květnická 1723, PSČ 666 01
den vzniku funkce: 22. 5. 2003 - 21. 5. 2007
od 31. 1. 2002 do 6. 8. 2003
Mgr. Petr Mošna - člen představenstva
Tišnov, Květnická 1723, PSČ 666 01
od 30. 1. 1998 do 31. 1. 2002
Mgr. Petr Mošna - člen představenstva
Tišnov, Králova 1677, PSČ 666 01
od 30. 1. 1998 do 6. 8. 2003
Dr. Pavel Mošna - předseda představenstva
Brno, Turgeněvova 2, PSČ 618 00
od 30. 1. 1998 do 6. 8. 2003
Paed.Dr. Miloš Doležal - člen představenstva
Brno, Grohova 23, PSČ 602 00
od 26. 7. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva.
od 30. 1. 1998 do 26. 7. 2007
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva, který za společnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 29. 5. 2014
PAVEL ŠAFÁŘ - člen dozorčí rady
Praha - Motol, Jeřabinová, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 5. 2010
od 11. 3. 2014 do 18. 8. 2014
IVA SEIFERTOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Platnéřská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 2. 2014 - 18. 6. 2014
od 11. 3. 2014 do 18. 8. 2014
Ing. PAVEL ŠŤASTNÝ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Dolní Měcholupy, U svornosti, PSČ 109 00
den vzniku členství: 6. 2. 2014 - 18. 6. 2014
od 9. 6. 2010 do 28. 7. 2011
Ivo Procházka - člen dozorčí rady
Šumperk, Banskobystrická 27, PSČ 787 01
den vzniku členství: 25. 5. 2010 - 25. 7. 2011
od 9. 6. 2010 do 29. 5. 2014
Pavel Šafář - člen dozorčí rady
Praha 5, Jeřabinová, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 5. 2010
od 20. 4. 2009 do 9. 6. 2010
Petr Ohlídal - člen dozorčí rady
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 664 61
den vzniku členství: 30. 9. 2008 - 25. 5. 2010
od 10. 11. 2008 do 9. 6. 2010
Ivo Procházka - předseda dozorčí rady
Šumperk, Banskobystrická 27, PSČ 787 01
den vzniku členství: 26. 9. 2008 - 25. 5. 2010
den vzniku funkce: 26. 9. 2008 - 25. 5. 2010
od 26. 7. 2007 do 10. 11. 2008
Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. - předseda dozorčí rady
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 664 61
den vzniku členství: 21. 5. 2007 - 26. 9. 2008
den vzniku funkce: 21. 5. 2007 - 26. 9. 2008
od 26. 7. 2007 do 11. 2. 2009
Blanka Miszak - člen dozorčí rady
Langen, Ahornweg 2, 27607, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 5. 2007 - 30. 6. 2008
od 26. 7. 2007 do 9. 6. 2010
Paed. Dr. Miloš Doležal - člen dozorčí rady
Brno, Grohova 23, PSČ 602 00
den vzniku členství: 21. 5. 2007 - 25. 5. 2010
od 6. 8. 2003 do 26. 7. 2007
PHDr. Blanka Nerudová - předsedkyně
Brno, Myslivní 8, PSČ 623 00
den vzniku funkce: 22. 5. 2003 - 21. 5. 2007
od 6. 8. 2003 do 26. 7. 2007
Ing. Věra Vojáčková - členka
Brno, Glinkova 3, PSČ 623 00
den vzniku funkce: 22. 5. 2003 - 21. 5. 2007
od 6. 8. 2003 do 26. 7. 2007
Mgr. Jiří Mošna - člen
Brno, Turgeněvova 2, PSČ 618 00
den vzniku funkce: 22. 5. 2003 - 21. 5. 2007
od 30. 1. 1998 do 6. 8. 2003
PhDr. Blanka Nerudová - předsedkyně
Brno, Myslivní 8, PSČ 623 00
od 30. 1. 1998 do 6. 8. 2003
Ing. Věra Vojáčková - členka
Brno, Glinkova 3, PSČ 623 00
od 30. 1. 1998 do 6. 8. 2003
Ing. Miroslav Synek - člen
Brno, Běly Pažoutové 18, PSČ 624 00
Akcionáři
od 9. 6. 2010 do 18. 8. 2014
Robert William Seifert
Praha 1, Platnéřská, PSČ 110 00
od 26. 7. 2007 do 5. 5. 2009
Ing. Vladimír Ohlídal, CSc.
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 664 61
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 765,90 Kč
ČSOB 2 765,90 Kč
Komerční banka 2 768,28 Kč
Expobank CZ 2 778,90 Kč
Česká spořitelna 2 792,00 Kč
Raiffeisenbank 2 821,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 833,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+49
+
-
2.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+36
+
-
3.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-137
+
-
4.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-200
+
-
5.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-232
+
-

Články na Heroine.cz

Postiženi muzikou: I s handicapem je možné žít jako rocková hvězda

Postiženi muzikou: I s handicapem je možné žít jako rocková hvězda

Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti ze života také celoživotní zdravotní...více

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Šábes ekonomiky. Čas odpočinku. S vyhlídkou na druhou vlnu epidemie si vzpomenu na výrok...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services