SMALTOVNA TUPESY, s.r.o., IČO: 25537113 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SMALTOVNA TUPESY, s.r.o. Údaje byly staženy 5. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 25537113. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25537113 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu25. 8. 1998
Obchodní firma
od 30. 4. 2018

SMALTOVNA TUPESY, s.r.o.

od 25. 8. 1998 do 30. 4. 2018

SMALTOVNA TUPESY, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 25. 8. 1998

25537113

DIČ

CZ25537113

Identifikátor datové schránky:fgsgccp
Právní forma
od 30. 4. 2018
Společnost s ručením omezeným
od 25. 8. 1998 do 30. 4. 2018
Akciová společnost
Spisová značka106089 C, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 20. 7. 2009
- Galvanizérství, smaltérství
od 20. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 7. 2008 do 20. 7. 2009
- polygrafická výroba
od 11. 3. 2003 do 20. 7. 2009
- grafické práce a kresličské práce
od 7. 10. 1998 do 20. 7. 2009
- provádění reklamy, včetně pronájmu reklamních ploch
od 7. 10. 1998 do 20. 7. 2009
- pronájem průmyslového zboží
od 7. 10. 1998 do 20. 7. 2009
- pronájem nemovitostí včetně úklidu
od 7. 10. 1998 do 20. 7. 2009
- výroba a montáž reklamních panelů a samolepicích folií
od 7. 10. 1998 do 20. 7. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a reklamy
od 7. 10. 1998 do 20. 7. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 25. 8. 1998 do 20. 7. 2009
- smaltérství
Ostatní skutečnosti
od 18. 1. 2010 do 1. 3. 2010
- Zvýšení základního kapitálu o částku 3 800 000,-Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 3 kusů (slovy: tří kusů) nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 8 kusů (slovy: osmi kusů) nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Em isní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedná akcie, tedy emisní ážio je nulové. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT W, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ: 686 01, IČ: 255 48 832. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti SMALTOVNA TUPESY, a.s. se sídlem Tupesy 345, okres Uherské Hradiště, PSČ: 687 07, IČ: 255 37 113, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností SMALTOVNA TUPESY, a.s.. Počátek lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem písemně, bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, zasláním výpisu z obchodního rejstříku společnos ti SMALTOVNA TUPESY, a.s., pořízeného na Internetu (www.justice.cz). Současně představenstvo zašle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení pohledávky. Lhůta pro upisování akcií činí čtyři měsíce a její počátek se st anoví tak, že lhůta čtyř měsíců začne běžet okamžikem, kdy bude doručeno upisovateli oznámení představenstva dle bodu V. tohoto rozhodnutí. Upisovatel podepsanou dohodu o započtení musí ve shora uvedené lhůtě doručit zpět společnosti, dohoda o započtení m usí být uzavřena vždy před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář souhlasí a připouští započtení pohledávky společnosti SYNOT W, a.s., na pohledávku vůči společnosti SMALTOVNA TUPESY, a.s. na splacení emisní ho kursu upsaných akcií do výše 3 800 000,-Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku z titulu Dohody o narovnání uzavřené dne 12.12.2001 mezi společností SMALTOVNA TUPESY, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT W, a.s. j ako věřitelem, podle níž se dlužník zavázal ve lhůtě do 31.12.2009 (slovy: třicáteho prvního prosince roku dva tisíce devět) uhradit svůj dluh vůči věřiteli ve výši 3 849 110,94 Kč (slovy: tři miliony osm set čtyřicet devět tisíc jedno sto deset korun čes kých, devadesát čtyři haléře).
od 18. 7. 2001 do 6. 9. 2001
- Rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 28.6.2001: všichni přítomní akcionáři prohlašují, že se vzdávají práva na přednostní úpis akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu na jejich podílu na základním kapitálu společnosti (§204a odst.7 obch.zák.) a valná hromada obchodní společnosti s firmou SMALTOVNA TUPESY, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 13,300.000,-- Kč tj. z částky 1,000.000,--Kč na částku 14,300.000,--Kč a to úpisem nových akcií, upisování nad tuto částku se nepřipouští. Na základě splaceného zvýšení základního kapitálu bude vydáno 13 kusů kmenových akcií na majitele každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč v listinné podobě a 3 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno:
od 18. 7. 2001 do 6. 9. 2001
- 1.Nepeněžitým vkladem předem určenému zájemci, a to firmy SMALTOVNA TUPESY,družstvo, se sídlem Tupesy č.345, PSČ 687 07, IČ:15530892 tvořeným nemovitostmi ležícími v k.ú.Tupesy na Moravě, obec Tupesy, okres Uherské Hradiště, a to vlastnictvím nemovitostí - ostatního stavebního objektu čp.345 stojícího na p.č. 1128, p.č.1128 zastavěná plocha, ostatním stavebním objektem stojícím na p.č. 1131/2, p.č. 1131/2 zastavěná plocha a souborem movitého majetku - souborem strojně technologického zařízení určeného pro smaltérství. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví 422 u Katastrálního úřadu Uherské Hradiště pro obec Tupesy, k.ú. Tupesy na Moravě. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 2551-001/2001 ze dne 28.6.2001, vypracovaným ing.Vojtěchem Masaříkem, bytem U Dvora 1052, Uherské Hradiště a ing. Miloslavem Smělíkem, bytem Lidická čp.574, Kunovice ve výši 12,000.000,--Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12 kusů akcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč.
od 18. 7. 2001 do 6. 9. 2001
- Nepeněžitý vklad - strojně technologické zařízení určené pro smaltérství byl oceněn znaleckým posudkem firmy VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. znalecký ústav v oboru ekonomika se sídlem Dvořákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště znaleckým posukem ze dne 27.3.2001, číslo posudku 294-081/2001 ve výši 1,319.310,--Kč, na tento nepeněžitý vklad se započítává částka 1,300.000,--Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydána 1 akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a 3 kusy akcií na majitele v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. Výše uvedené znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti SMALTOVNA TUPESY,a.s., se sídlem Tupesy 345, PSČ 687 07, IČ 25537113 jmenoval Krajský soud v Brně usnesením č.j. 51 Cm 15/2001 ze dne 9.3.2001 a usnesením 50Cm 161/2001 ze dne 27.6.2001.
od 18. 7. 2001 do 6. 9. 2001
- Emisní kurs nově upsaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií činí dva měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na adresu upisovatele zde uvedenou. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů je nejpozději do čtrnácti dnů ode dne úpisu nových akcií. Místem úpisu je sídlo společnosti. Místo splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
Kapitál
od 30. 4. 2018
Základní kapitál 18 100 000 Kč
od 1. 3. 2010 do 30. 4. 2018
Základní kapitál 18 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 2001 do 1. 3. 2010
Základní kapitál 14 300 000 Kč, splaceno 14 300 000 Kč.
od 25. 8. 1998 do 6. 9. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 6. 3. 2017 do 30. 4. 2018
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 10.
od 25. 9. 2014 do 6. 3. 2017
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 10.
od 1. 3. 2010 do 25. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 16.
od 1. 3. 2010 do 25. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 21.
od 6. 9. 2001 do 1. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 13.
od 6. 9. 2001 do 1. 3. 2010
v listinné podobě
od 6. 9. 2001 do 1. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 13.
od 6. 9. 2001 do 1. 3. 2010
v listinné podobě
od 25. 8. 1998 do 6. 9. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 25. 8. 1998 do 6. 9. 2001
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 9. 2018
KATEŘINA KŘIVOVÁ - jednatel
Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská, PSČ 686 01
den vzniku funkce: 1. 9. 2018
od 30. 4. 2018
MIROSLAV VALENTA - jednatel
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 30. 4. 2018
od 30. 4. 2018
Ing. KVETOSLAVA KLČOVSKÁ - jednatel
Uherské Hradiště - Mařatice, Verbířská, PSČ 686 01
den vzniku funkce: 30. 4. 2018
od 30. 4. 2018 do 30. 4. 2018
MIROSLAV VALENTA - jednatel
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 30. 4. 2018
od 30. 4. 2018 do 30. 4. 2018
Ing. KVETOSLAVA KLČOVSKÁ - jednatel
Uherské Hradiště - Mařatice, Verbířská, PSČ 686 01
den vzniku funkce: 30. 4. 2018
od 30. 4. 2018 do 30. 4. 2018
IGOR DOBROVSKÝ - jednatel
Bzenec, Těmická, PSČ 696 81
den vzniku funkce: 30. 4. 2018
od 30. 4. 2018 do 11. 9. 2018
IGOR DOBROVSKÝ - jednatel
Bzenec, Těmická, PSČ 696 81
den vzniku funkce: 30. 4. 2018 - 31. 8. 2018
od 2. 3. 2017 do 30. 4. 2018
IGOR DOBROVSKÝ - místopředseda představenstva
Bzenec, Těmická, PSČ 696 81
den vzniku členství: 1. 2. 2017 - 30. 4. 2018
den vzniku funkce: 1. 2. 2017 - 30. 4. 2018
od 22. 10. 2016 do 2. 3. 2017
Ing. IVAN LEPKA - Místopředseda představenstva
Pohořelice, Náves, PSČ 763 61
den vzniku členství: 1. 11. 2014 - 31. 1. 2017
den vzniku funkce: 1. 11. 2014 - 31. 1. 2017
od 11. 2. 2015 do 22. 10. 2016
Ing. IVAN LEPKA - Místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Dukelských hrdinů, PSČ 686 01
den vzniku členství: 1. 11. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2014
od 11. 2. 2015 do 30. 4. 2018
MIROSLAV VALENTA - Předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2018
den vzniku funkce: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2018
od 11. 2. 2015 do 30. 4. 2018
Ing. KVETOSLAVA KLČOVSKÁ - Člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Verbířská, PSČ 686 01
den vzniku členství: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2018
od 9. 12. 2013 do 11. 2. 2015
MIROSLAV VALENTA - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 13. 5. 2011 - 31. 10. 2014
den vzniku funkce: 13. 5. 2011 - 31. 10. 2014
od 9. 12. 2013 do 11. 2. 2015
Ing. IVAN LEPKA - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Dukelských hrdinů, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 31. 10. 2014
den vzniku funkce: 13. 5. 2011 - 31. 10. 2014
od 9. 12. 2013 do 11. 2. 2015
Ing. KVETOSLAVA KLČOVSKÁ - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Verbířská, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 8. 2012 - 31. 10. 2014
od 1. 10. 2012 do 9. 12. 2013
Ing. Kvetoslava Klčovská - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Verbířská, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 8. 2012
od 11. 9. 2012 do 1. 10. 2012
Ing. Kvetoslava Klčovská - člen představenstva
Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 8. 2012
od 24. 5. 2011 do 9. 12. 2013
Miroslav Valenta - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 13. 5. 2011
den vzniku funkce: 13. 5. 2011
od 24. 5. 2011 do 9. 12. 2013
Ing. Ivan Lepka - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Dukelských hrdinů, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 13. 5. 2011
od 16. 2. 2011 do 24. 5. 2011
Ing. Ivan Lepka - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Dukelských hrdinů 515, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 27. 1. 2011 - 13. 5. 2011
od 11. 9. 2009 do 24. 5. 2011
Kateřina Luisa Paděra Daňhelová, MBA - místopředseda představenstva
Buchlovice, Příční 101, PSČ 687 08
den vzniku členství: 2. 7. 2009 - 13. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 7. 2009 - 13. 5. 2011
od 22. 7. 2009 do 11. 9. 2009
Kateřina Luisa Daňhelová, MBA - místopředseda představenstva
Buchlovice, Lhotka 516, PSČ 687 07
den vzniku členství: 2. 7. 2009
den vzniku funkce: 2. 7. 2009
od 30. 10. 2007 do 16. 2. 2011
Ing. Ivan Lepka - předseda představenstva
Pohořelice, Náves 15, PSČ 763 61
den vzniku funkce: 21. 11. 2005 - 27. 1. 2011
od 30. 10. 2007 do 11. 9. 2012
Ing. Kvetoslava Klčovská - člen představenstva
Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 860, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 8. 2007 - 27. 8. 2012
den vzniku funkce: 27. 8. 2007 - 27. 8. 2012
od 15. 12. 2005 do 30. 10. 2007
Ing. Ivan Lepka - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Sadová 1030, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 21. 11. 2005
od 15. 12. 2005 do 30. 10. 2007
Mgr. Marian Vařečka - člen představenstva
Boršice, Nová 560, PSČ 687 09
den vzniku členství: 21. 11. 2005 - 27. 8. 2007
den vzniku funkce: 21. 11. 2005 - 27. 8. 2007
od 15. 8. 2005 do 22. 7. 2009
Kateřina Luisa Daňhelová - místopředseda představenstva
Buchlovice - Lhotka, 516, PSČ 687 07
den vzniku funkce: 14. 6. 2004 - 2. 7. 2009
od 8. 9. 2004 do 15. 8. 2005
Kateřina Daňhelová - místopředsedkyně představenstva
Buchlovice - Lhotka, 516, PSČ 687 07
den vzniku funkce: 14. 6. 2004
od 8. 9. 2004 do 15. 12. 2005
Ing. Zdeněk Brázdil - předseda představenstva
Otrokovice, Hlavní 1249, PSČ 765 02
den vzniku členství: 28. 11. 2003 - 21. 11. 2005
den vzniku funkce: 14. 6. 2004 - 21. 11. 2005
od 8. 9. 2004 do 15. 12. 2005
Ing. Ivan Lepka - člen představenstva
Uherské Hradiště, Sadová 1030, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 14. 6. 2004 - 21. 11. 2005
od 13. 2. 2004 do 8. 9. 2004
Ing. Zdeněk Brázdil - člen představenstva
Otrokovice, Hlavní 1249, PSČ 765 02
den vzniku funkce: 28. 11. 2003
od 11. 3. 2003 do 13. 2. 2004
Zdeněk Lapčík - člen představensta:
Tupesy, 7, PSČ 687 07
den vzniku funkce: 17. 12. 2002 - 28. 11. 2003
od 7. 4. 1999 do 8. 9. 2004
Miroslav Valenta - předseda představenstva
Staré Město, Velehradská 1328, PSČ 686 02
od 7. 4. 1999 do 8. 9. 2004
Kateřina Daňhelová - člen představenstva
Buchlovice, Lhotka 516, PSČ 687 08
od 25. 8. 1998 do 7. 4. 1999
Ivo Valenta - předseda představenstva
Staré Město, Zelnitiuse 597, PSČ 686 02
od 25. 8. 1998 do 7. 4. 1999
Miroslav Valenta, jun. - člen představenstva
Staré Město, Velehradská 1328, PSČ 686 02
od 25. 8. 1998 do 11. 3. 2003
Miroslav Valenta, sen. - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská 1173, PSČ 756 61
od 30. 4. 2018
Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně nebo za ni jedná zplnomocněný zástupce.
od 30. 4. 2018 do 30. 4. 2018
Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně nebo za ni jedná zplnomocněný zástupce.
od 25. 9. 2014 do 30. 4. 2018
Za společnost jednají předseda představenstva a místopředsedou představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený předseda představenstva, míst opředseda představenstva nebo člen představenstva nebo zplnomocněný zástupce.
od 22. 6. 2010 do 25. 9. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak , že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis s uvedením své funkce buď předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představ enstva společně.
od 22. 7. 2009 do 22. 6. 2010
Způsob jednání: Společnost jedná svými orgány nebo za ni jednají její zplnomocnění zástupci. Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený člen představenstva.
od 15. 8. 2005 do 22. 7. 2009
Způsob jednání: Společnost jedná svými orgány nebo za ni jednají její zplnomocnění zástupci. Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.
od 8. 9. 2004 do 15. 8. 2005
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce předseda nebo místopředseda představenstva.
od 25. 8. 1998 do 8. 9. 2004
Společnost jedná svými orgány nebo za ni jednají zplnomocnění zástupci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Prokura
od 19. 4. 2010 do 24. 5. 2011
Ivo Valenta
Monte - Carlo, Avenue Saint Roman 7, 980 00,, Monacké knížectví
od 19. 4. 2010 do 30. 4. 2018
Prokurista jedná a podepisuje za společnost samostatně tím způsobem, že k napsané či natištěné obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti.
Dozorčí rada
od 11. 2. 2015 do 30. 4. 2018
JAKUB SMOLINSKÝ - Předseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Sokolovská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2018
den vzniku funkce: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2018
od 11. 2. 2015 do 30. 4. 2018
MIROSLAV VALENTA - Člen dozorčí rady
Bratislava, Vajnorská 10096/36 10096, PSČ 831 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2018
od 11. 2. 2015 do 30. 4. 2018
JITKA VALENTOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Sokolovská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2018
od 5. 12. 2013 do 11. 2. 2015
JITKA VALENTOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, Sokolovská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 11. 2013 - 31. 10. 2014
od 19. 10. 2013 do 5. 12. 2013
JITKA VALENTOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, Sokolovská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 1. 10. 2013
od 27. 6. 2012 do 11. 2. 2015
Miroslav Valenta - člen dozorčí rady
Bratislava - Nové Město, Vajnorská 10096/36, PSČ 831 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 31. 10. 2014
od 24. 5. 2011 do 11. 2. 2015
Ivo Valenta - předseda dozorčí rady
Avenue Saint Roman 7, Monte - Carlo 980 00, Monacké knížectví
den vzniku členství: 16. 5. 2011 - 31. 10. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2011 - 31. 10. 2014
od 15. 9. 2009 do 15. 9. 2009
Jitka Valentová - člen dozorčí rady
Praha 8, Ratibořská 748, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 9. 2003 - 1. 10. 2008
od 15. 9. 2009 do 15. 9. 2009
Jitka Valentová - člen dozorčí rady
Praha 8, Ratibořská 748, PSČ 181 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008
od 15. 9. 2009 do 19. 10. 2013
Jitka Valentová - člen dozorčí rady
Praha 8, Sokolovská 541/198, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 1. 10. 2013
od 22. 7. 2009 do 24. 5. 2011
Miroslav Valenta - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 686 05
den vzniku členství: 2. 7. 2009 - 13. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 7. 2009 - 13. 5. 2011
od 10. 7. 2008 do 27. 6. 2012
Mgr. Pavel Michalcio - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Leoše Janáčka 611, PSČ 686 01
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 5. 2012
od 17. 4. 2008 do 10. 7. 2008
Miroslav Valenta - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská 1173, PSČ 756 61
den vzniku členství: 14. 6. 2004 - 30. 6. 2008
od 15. 8. 2005 do 22. 7. 2009
Miroslav Valenta - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 686 01
den vzniku funkce: 14. 6. 2004 - 2. 7. 2009
od 8. 9. 2004 do 15. 8. 2005
Miroslav Valenta - předseda
Staré Město, Velehradská 1328, PSČ 686 02
den vzniku funkce: 14. 6. 2004
od 8. 9. 2004 do 17. 4. 2008
Miroslav Valenta - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská 1173
den vzniku funkce: 14. 6. 2004
od 8. 9. 2004 do 15. 9. 2009
Jitka Valentová - členka
Praha 8, Sokolovská 541/198, PSČ 180 00
od 7. 4. 1999 do 8. 9. 2004
Ivo Valenta - předseda dozorčí rady
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, Monacké knížectví
od 25. 8. 1998 do 7. 4. 1999
Kateřina Daňhelová - předseda dozorčí rady
Buchlovice, Lhotka 516, PSČ 687 08
od 25. 8. 1998 do 8. 9. 2004
Jitka Valentová - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská 1173, PSČ 756 61
od 25. 8. 1998 do 8. 9. 2004
Jitka Smolinská - člen dozorčí rady
Praha 8, Ratibořská 748
Společníci s vkladem
od 30. 4. 2018
SYNOT W,a.s., IČO: 25548832
Uherské Hradiště - Mařatice, Jaktáře, PSČ 686 01
Vklad: 18 100 000 Kč, splaceno 18 100 000 Kč. Obchodní podíl 100;00
Akcionáři
od 19. 10. 2013 do 30. 4. 2018
SYNOT W,a.s., IČO: 25548832
Uherské Hradiště - Mařatice, Jaktáře, PSČ 686 01
od 19. 10. 2009 do 19. 10. 2013
SYNOT W, a.s., IČO: 25548832
Uherské Hradiště - Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 686 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jakub Štáfek
+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

0

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

0

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-3

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-5

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-8

+
-

A tohle už jste četli?

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2022? Tady je přehled.

Sklady v Česku se zaplnily, prázdných je jako šafránu

Sklady v Česku se zaplnily, prázdných je jako šafránu

Nikdy dřív nepraskaly sklady ve švech tak, jako právě nyní. Může za to hlavně pandemie a s ní spojený boom e-commerce. Sice je hodně rozestavěno, další nové komerční zóny už se ale moc nepřipravují. Přiškrcená nabídka tlačí ceny vzhůru.

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 040 325 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services