GASTROMA a.s.
IČO: 25537679

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu31. 8. 1998
Obchodní firma
od 31. 8. 1998

GASTROMA a.s.

Sídlo
od 20. 11. 2001 do 25. 11. 2013
Litenčice, Strabenice 62, PSČ 768 13
od 31. 8. 1998 do 20. 11. 2001
Kroměříž, Bílanská 1676, PSČ 767 01
IČO
od 31. 8. 1998

25537679

DIČ

CZ25537679

Identifikátor datové schránky:4pid8e2
Právní forma
od 31. 8. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2700 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 19. 10. 2009
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 27. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 6. 2007 do 27. 7. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 11. 2000
- řeznictví a uzenářství
od 21. 3. 2000
- hostinská činnost
od 21. 3. 2000 do 27. 7. 2009
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 21. 3. 2000 do 19. 10. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 31. 8. 1998 do 11. 6. 2007
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 31. 8. 1998 do 11. 6. 2007
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 31. 8. 1998 do 27. 7. 2009
- marketing - průzkum trhu
od 31. 8. 1998 do 27. 7. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 8. 1998 do 27. 7. 2009
- zprostředkování výkonů a služeb
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2012 do 26. 6. 2012
- Akcionáři Mgr. Igor Štěpánek a Rudolf Škubal se před konáním valné hromady písemně vzdali v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Valná hromada rozhodla, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání přede m určenému zájemci, který je Mgr. Igor Štepánek, nar. 27.08.1964. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z.. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitá lu společnosti takto: - základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 5.000.000,-Kč na částku ve výši 12.000.000,-Kč, tj. o částku ve výši 7.000.000,-Kč slovy: sedm milionů korun českých; - důvodem zvýšení základního kapitálu je odvrácení hrozby vstupu společnosti do insolvenčního řízení konkursu; - zvýšení bude provedeno upsáním 7 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upsání základního kapitálu nad částku navrženého zvýšen í; - místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti Litenčice, Strabenice 62; - lhůta pro úpis akcií se stanoví na 30 dnů ode dne zápisu povolení zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a představenstva ji oznámí doporučeným dopisem na adresu předem určeného zájemce - emisní kurs nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou; Akcionář Mgr. Igor Štěpánek, nar. 27.08.1964, poskytl společnosti GASTROMA a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 03.11.2011 částku ve výši 2.700.000,-Kč a na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.08.2010 částku ve výši 6.000.000,-Kč. Z titulu shora uvedený ch půjčce dluží společnost GASTROMA a.s. panu Mgr. Igoru Štěpánkovi částku celkem ve výši 8.420.000,-Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením části shora uvedených pohledávek Mgr. Igora Štěpánka celkem ne výši 7.000.000,-Kč proti pohledávce, které vznikne společnosti GASTROMA a.s. vůči Mgr. Igoru Štěpánkovi na splacení emisního kursu nově upisovanýc h akcií z titulu smlouvy o úpisu akcií v souladu se zvýšením základního kapitálu. Důvodem udělení souhlasu se počtením pohledávek je snížení zadluženosti společnosti.
od 1. 6. 2010 do 28. 7. 2010
- Valná hromada společnosti dne 15. 04. 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 2.700.000,- Kč, slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých, ze současných 2.300.000,- Kč, slovy: dvamilionytřistatisíc korun českých, na 5.000.00 0,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisovat se bude 27, slovy: dvacetsedm, kusů nových kmenových akií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Akcie nebudou kótované. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem obchodní společností DIEMA s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Na Poříčí 1198, identifikační číslo 640 84 302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8584. Lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu usnesení vlané hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty a emisní kurz akcií je povinno oznámit představenstvo dopisem zaslaným předem určenému záje mci na adresu jeho sídla uvedenou v tomto rozhodnutí. Oznámení může být taktéž doručeno předem určenému zájemci osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno předem určenému zájemci zaslat návrh smlouvy o upsání akcií. U pisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmí nku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Litenčice, Strabenice 62. Emisní kruz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě - u každé akcie o jmenovité hodnotě 100.0,00,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, obchodní společnosti DIEMA s.r.o., vůči společnosti GASTROMA a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu, a to: peněžitých pohledávek v celkov é výši 2.700.000,- Kč, slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých, vyplývajících z Kupní smlouvy ze dne 26. 10. 1998, uzavřené mezi obchodní společností DIEMA s.r.o. jako prodávajícím a obchodní společností GASTROMA a.s. jako kupujícím, na základě které obchodní společnost DIEMA s.r.o. dodala obchodní spolčnosti GASTROMA a.s. zboží a obchodní společnost GASTROMA a.s. se za dodávky tohoto zboží zavázala uhradit kupní cenu, kdy tato kupní cena byla následně společností DIEMA s.r.o. vyúčtována daňovými dok lady znějícími na celkovou částku 2.700.000,- Kč.
Kapitál
od 26. 6. 2012
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2010 do 26. 6. 2012
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 3. 2004 do 28. 7. 2010
Základní kapitál 2 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 2000 do 6. 3. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 31. 8. 1998 do 22. 11. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 7. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 7. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 27.
od 7. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 26. 6. 2012 do 7. 10. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 1. 6. 2012 do 7. 10. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 1. 6. 2012 do 7. 10. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 27.
od 28. 7. 2010 do 1. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 27.
od 1. 6. 2010 do 1. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 6. 3. 2004 do 1. 6. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 18. 4. 2002 do 6. 3. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 18. 4. 2002 do 6. 3. 2004
v listinné podobě
od 31. 8. 1998 do 18. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 18. 5. 2017
RADOVAN SKŘIČKA - předseda představenstva
Určice, , PSČ 798 04
den vzniku členství: 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 30. 3. 2016
od 7. 10. 2016
JUDr. MILAN KUČEŘÍK - místopředseda představenstva
Kroměříž - Vážany, Hulská, PSČ 767 01
den vzniku členství: 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 30. 3. 2016
od 7. 10. 2016
MIROSLAV HUBÍK - člen představenstva
Loukov, , PSČ 768 75
den vzniku členství: 30. 3. 2016
od 7. 10. 2016 do 7. 10. 2016
MIROSLAV HUBÍK - člen představenstva
Loukov, , PSČ 768 75
od 7. 10. 2016 do 18. 5. 2017
RADOVAN SKŘIČKA - předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Jižní čtvrť IV, PSČ 750 02
den vzniku členství: 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 30. 3. 2016
od 25. 4. 2013 do 7. 10. 2016
IGOR ŠTĚPÁNEK - předseda představenstva
Chropyně, Oujezdy, PSČ 768 11
den vzniku členství: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
od 25. 4. 2013 do 7. 10. 2016
MILAN KUČEŘÍK - místopředseda představenstva
Kroměříž - Vážany, Hulská, PSČ 767 01
den vzniku členství: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
od 25. 4. 2013 do 7. 10. 2016
MIROSLAV HUBÍK - člen představenstva
Loukov, , PSČ 768 75
den vzniku členství: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
od 27. 12. 2012 do 25. 4. 2013
PETR ALEXEJEV - místopředseda představenstva
Chropyně, Moravská, PSČ 768 11
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 5. 4. 2013
den vzniku funkce: 14. 12. 2012 - 5. 4. 2013
od 27. 12. 2012 do 25. 4. 2013
SANDRA PALKOVIČOVÁ - člen představenstva
Morkovice-Slížany - Morkovice, Skavsko, PSČ 768 33
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 5. 4. 2013
od 1. 6. 2012 do 10. 7. 2012
Bc. Martin Škubal - člen představenstva
Uherský Brod, Rolnická, PSČ 688 01
den vzniku členství: 26. 3. 2012 - 25. 6. 2012
od 28. 12. 2011 do 1. 6. 2012
Milan Zaviačič - člen představenstva
Chropyně, Nádražní, PSČ 768 11
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 26. 3. 2012
od 16. 12. 2010 do 10. 7. 2012
Ing. Rudolf Škubal - místopředseda představenstva
Šumice, , PSČ 687 31
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 25. 6. 2012
den vzniku funkce: 18. 6. 2009 - 25. 6. 2012
od 1. 6. 2010 do 28. 12. 2011
René Krivý - člen představenstva
Ostrava - Pustkovec, Plk. Rajmunda Prchaly, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 4. 2010 - 1. 12. 2011
od 1. 6. 2010 do 28. 12. 2011
MVDr. Dalibor Škuta - člen představenstva
Frýdek-Místek - Frýdek, Pod Zámečkem, PSČ 738 01
den vzniku členství: 15. 4. 2010 - 1. 12. 2011
od 15. 10. 2009 do 1. 6. 2010
Bořivoj Vaca - člen představenstva
Tišnov, Železné 98, PSČ 666 01
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 15. 4. 2010
od 15. 10. 2009 do 16. 12. 2010
Ing. Rudolf Škubal - místopředseda představenstva
Uherský Brod, Rolnická 1776, PSČ 688 01
den vzniku členství: 18. 6. 2009
den vzniku funkce: 18. 6. 2009
od 15. 10. 2009 do 25. 4. 2013
Mgr. Igor Štěpánek - předseda představenstva
Chropyně, Oujezdy 693, PSČ 768 11
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 5. 4. 2013
den vzniku funkce: 18. 6. 2009 - 5. 4. 2013
od 14. 12. 2004 do 15. 10. 2009
Mgr. Igor Štěpánek - předseda představenstva
Chropyně, Oujezdy 693
den vzniku funkce: 1. 10. 2004 - 18. 6. 2009
od 14. 12. 2004 do 15. 10. 2009
Ing. Rudolf Škubal - místopředseda představenstva
Uherský Brod, Rolnická 1776
den vzniku funkce: 1. 10. 2004 - 18. 6. 2009
od 14. 12. 2004 do 15. 10. 2009
Bořivoj Vaca - člen představenstva
Tišnov, Železné 98
den vzniku funkce: 1. 10. 2004
od 6. 3. 2004 do 14. 12. 2004
Bořivoj Vaca - člen představenstva
Tišnov, Železné 98, PSČ 666 01
den vzniku funkce: 13. 5. 2003 - 1. 10. 2004
od 20. 11. 2001 do 14. 12. 2004
Ing. Rudolf Škubal - místopředseda představenstva
Uherský Brod, Rolnická 1776
den vzniku funkce: 27. 4. 2001 - 1. 10. 2004
od 21. 3. 2000 do 6. 3. 2004
František Bosák - člen představenstva
Němčice nad Hanou, Masarykova 335, PSČ 798 27
den vzniku funkce: 31. 8. 1998 - 13. 5. 2003
od 31. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Jaroslav Přecechtěl - člen představenstva
Prasklice, 96, PSČ 768 33
od 31. 8. 1998 do 20. 11. 2001
Roman Čajka - člen představenstva
Chropyně, Oujezdy 692, PSČ 768 11
od 31. 8. 1998 do 14. 12. 2004
Igor Štěpánek - předseda představenstva
Chropyně, Oujezdy 693, PSČ 768 11
den vzniku funkce: 31. 8. 1998 - 1. 10. 2004
od 7. 10. 2016
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 25. 4. 2013 do 7. 10. 2016
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.
od 1. 6. 2012 do 25. 4. 2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva.
od 1. 6. 2010 do 1. 6. 2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
od 20. 11. 2001 do 1. 6. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 31. 8. 1998 do 20. 11. 2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně na základě plné moci předsedy představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, anebo dva členové představenstva společně na základě plné moci předsedy představenstva.
Dozorčí rada
od 7. 10. 2016
VLASTIMIL NĚMEC - předseda dozorčí rady
Želatovice, , PSČ 751 16
den vzniku členství: 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 21. 9. 2016
od 7. 10. 2016
PAVLA HUBÍKOVÁ
Velký Újezd, Náměstí, PSČ 783 55
den vzniku členství: 30. 3. 2016
od 7. 10. 2016
Mgr. IGOR ŠTĚPÁNEK
Chropyně, Oujezdy, PSČ 768 11
den vzniku členství: 21. 9. 2016
od 5. 10. 2015 do 7. 10. 2016
MARTIN HUBÍK - člen dozorčí rady
Rusava, , PSČ 768 41
den vzniku členství: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
od 25. 4. 2013 do 5. 10. 2015
MARTIN HUBÍK - člen dozorčí rady
Rusava, , PSČ 768 61
den vzniku členství: 5. 4. 2013
od 25. 4. 2013 do 7. 10. 2016
RADOVAN SKŘIČKA - předseda dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Jižní čtvrť IV, PSČ 750 02
den vzniku členství: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
den vzniku funkce: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
od 25. 4. 2013 do 7. 10. 2016
MARTINA VÁŇOVÁ - člen dozorčí rady
Kroměříž, Spáčilova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 5. 4. 2013 - 30. 3. 2016
od 1. 6. 2012 do 25. 4. 2013
Jaroslav Dambor - člen dozorčí rady
Zdounky, Farská, PSČ 768 02
den vzniku členství: 26. 3. 2012 - 5. 4. 2013
od 28. 12. 2011 do 1. 6. 2012
Daniel Kubíček - člen dozorčí rady
Přerov, Purkyňova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 26. 3. 2012
od 28. 12. 2011 do 25. 4. 2013
Radovan Skřička - předseda dozorčí rady
Přerov I - Město, Jižní čtvrť IV, PSČ 750 02
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 5. 4. 2013
den vzniku funkce: 18. 6. 2009 - 5. 4. 2013
od 28. 12. 2011 do 25. 4. 2013
Renáta Štěpánková - člen dozorčí rady
Chropyně, Oujezdy, PSČ 768 11
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 5. 4. 2013
od 1. 6. 2010 do 28. 12. 2011
Ing. Petr Saksa - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek - Zelinkovice, Za školou, PSČ 739 42
den vzniku členství: 15. 4. 2010 - 1. 12. 2011
od 1. 6. 2010 do 28. 12. 2011
Ivo Nezgoda - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Slavíčkova, PSČ 738 01
den vzniku členství: 15. 4. 2010 - 1. 12. 2011
od 15. 10. 2009 do 1. 6. 2010
Jana Machálková - člen dozorčí rady
Kroměříž - Hoštice, 110, PSČ 767 01
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 15. 4. 2010
od 15. 10. 2009 do 1. 6. 2010
Martin Škubal - člen dozorčí rady
Uherský Brod, Rolnická 1776, PSČ 688 01
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 15. 4. 2010
od 15. 10. 2009 do 28. 12. 2011
Radovan Skřička - předseda dozorčí rady
Přerov I. - Město, Jižní čtvrť IV. 2526/4, PSČ 750 01
den vzniku členství: 18. 6. 2009
den vzniku funkce: 18. 6. 2009
od 14. 12. 2004 do 15. 10. 2009
Richard Honzírek - předseda dozorčí rady
Kroměříž, Spáčilova 3033
den vzniku funkce: 1. 10. 2004 - 18. 6. 2009
od 14. 12. 2004 do 15. 10. 2009
Jana Machálková - člen dozorčí rady
Kroměříž - Hoštice, 110
den vzniku funkce: 1. 10. 2004
od 14. 12. 2004 do 15. 10. 2009
Kamila Novotná - člen dozorčí rady
Kroměříž, Úprkova 3684
den vzniku funkce: 1. 10. 2004
od 2. 11. 2002 do 14. 12. 2004
Kamila Novotná - člen
Kroměříž, Úprkova 3684
den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 1. 10. 2004
od 21. 3. 2000 do 2. 11. 2002
Kamila Ulmanová - člen
Kroměříž, Úprkova 3684
den vzniku funkce: 31. 8. 2001
od 31. 8. 1998 do 21. 3. 2000
Ing. Vladimír Oplt - člen
Valašské Meziříčí, Družstevní 1076
od 31. 8. 1998 do 14. 12. 2004
JUDr. Josef Koza - předseda
Kroměříž, Štítného 2198
den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 1. 10. 2004
od 31. 8. 1998 do 14. 12. 2004
Ing. Josef Štěpánek - člen
Brno, Tučkova 24
den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 1. 10. 2004
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 15 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+45
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-93
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-124
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-278
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-420
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 540,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 550,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.