COMES GROUP, a.s.
IČO: 25544268 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 11. 1998
Datum zániku1. 5. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 12. 11. 1998 do 1. 5. 2015

COMES GROUP, a.s.

Sídlo
od 26. 3. 2002 do 21. 5. 2008
Olomouc-město, ul. Vídeňská č. 635/8, PSČ 772 00
od 7. 2. 2001 do 26. 3. 2002
Brno, Tábor 21, PSČ 616 00
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
Brno, Ulrychova 5, PSČ 624 00
IČO
od 12. 11. 1998 do 1. 5. 2015

25544268

DIČ

CZ25544268

Právní forma
od 12. 11. 1998 do 1. 5. 2015
Akciová společnost
Spisová značka2586 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 9. 8. 2014 do 1. 5. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 5. 2008 do 9. 8. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem)
od 21. 5. 2008 do 9. 8. 2014
- realitní činnost
od 12. 11. 1998 do 9. 8. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 11. 1998 do 9. 8. 2014
- zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 9. 8. 2014 do 1. 5. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 9. 8. 2014 do 1. 5. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 9. 8. 2014 do 1. 5. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 5. 2010 do 9. 8. 2014
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 9.000.000,-- Kč, slovy: devět milionů korun českých, o částku 6.000.000,-- Kč, slovy: šest milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 15.000.000,-- Kč, slovy: patná ct milionů korun českých. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 12 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, zně jících na majitele v listinné podobě. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemců, a to Ing. Vladimíru Dokonalovi, nar. 1. 8. 1958, bytem Olomouc, Neředín, Einst einova 724/60, kterému bude nabídnuto k upsání 6 kusů akcií, a Ing. Josefu Lébrovi, r. č. xxxx, bytem Olomouc, Neředín, Družstevní 624/26, kterému bude nabídnuto k upsání 6 kusů akcií. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi spole čností a předem určeným zájemcem. Lhůta k upsání akcií činí jeden měsíc a počne běžet třetím dnem ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce písemně, a to nejméně jeden den před počátkem běhu této lhůty. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurz akcií bude v plném rozsahu splacen započtením pohledávek předem určeného zájemce za společností vůči pohledávce společnosti na splacení emisn ího kurzu akcií. Valná hromada souhlasí, aby emisní kurz akcií na zvýšení základního kapitálu byl v plné výši splacen započtením pohledávek věřitelů společnosti, a to : a) pohledávky ve výši 8.200.000,-- Kč, slovy: osm milionů dvě stě tisíc korun českých, s příslušenstvím věřitele Ing. Vladimíra Dokonala, r. č. xxxx, Olomouc, Neředín, Einsteinova 724/60, okr. Olomouc, vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 10. 6. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2009, kterou se věřitel zavázal přenechat (půjčit) Společnosti částku až do výše 9.000.000,-- Kč, slovy: devět milionů korun českých, když po provedeném čerpání úvěru ze strany Společnosti činí aktuální stav dl užné částky 8.200.000,-- Kč, slovy. osm milionů dvě stě tisíc korun českých, s příslušenstvím. Smlouva o úvěru byla uzavřena s předchozím souhlasem valné hromady ve smyslu § 196a ObchZák. Započtení bude provedeno v rozsahu, v jakém se pohledávky vzájem ně kryjí. b) pohledávky ve výši 20.161.589,-- Kč, slovy: dvacet milionů jedno sto šedesát jedna tisíc pět set osmdesát devět korun českých, s příslušenstvím věřitele Ing. Josefa Lébra, r. č. xxxx, trvalý pobyt Olomouc, Neředín, Družstevní 624/26, okr. Olomou c, vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 2. 1. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2009, kterou se věřitel zavázal přenechat (půjčit) Společnosti, jako dlužníkovi, částku až do výše 21.000.000,-- Kč, slovy: dvacet jedna milionů korun českých, kd yž po provedeném čerpání úvěru ze strany Společnosti a částečném vrácení úvěru činí aktuální stav dlužné částky 20.161.589,-- Kč, slovy: dvacet milionů jedno sto šedesát jedna tisíc pět set osmdesát devět korun českých, s příslušenstvím. Smlouva o úvěru byla uzavřena s předchozím souhlasem valné hromady ve smyslu § 196a ObchZák. Započtení bude provedeno v rozsahu, v jakém se pohledávky vzájemně kryjí. Postup pro započtení pohledávek je následující : - o započtení bude uzavřena smlouva mezi předem určeným zájemcem a společností COMES GROUP, a.s., jejíž návrh připraví představenstvo společnosti, - písemný návrh smlouvy o započtení bude zaslán předem určenému zájemci spolu s oznámením o začátku běhu lhůty pro upisování akcií, - smlouva o započtení bude uzavřena současně s uzavřením smlouvy o upsání akcií, tj. nejpozději do konce lhůty pro upisování akcií.
od 7. 2. 2001 do 9. 4. 2001
- Zvýšení základního jmění:
od 7. 2. 2001 do 9. 4. 2001
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 8 000 000,- Kč, slovy osm miliónů korun českých na hodnotu 9 000 000,- Kč, slovy devět miliónů korun českých. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to osmi tisíci kmenových akcií o jmenovité hodnotě jeden tisíc korun českých, v listinné podobě, ve formě na majitele. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Akcie budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti CONTO a.s., se sídlem Praha 1, Šítkova 1, PSČ: 110 00, IČO: 63 07 93 05. Emisní kurs upisovaných akcií činí jeden tisíc korun českých. Schvaluje se upisování těchto akcií nepeněžitým vkladem ve výši 8 000 000,- Kč, který představuje dům čp. 635 na pozemku p.č. st. 836 a pozemky p.č. st. 836 - zastavěná plocha a p.č. 105/11 - zahrada, vše zaps. na LV č. 559 pro k.ú. Olomouc - město. Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a to posudkem znalce Ing. Jiřího Zavorala ze dne 23.11.2000, č. 1701-258/2000 na hodnotu 8 150 000,- Kč a posudkem znalce Ing. Bronislava Žáčka ze dne 2311.2000, č. 1701-258/2000 na hodnotu 8 000 000,- Kč. Lhůta pro splacení emisního kursu nepeněžitým vkladem je třicet dnů po zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro splacení je sídlo společnosti.
Kapitál
od 15. 7. 2010 do 1. 5. 2015
Základní kapitál 15 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 4. 2001 do 15. 7. 2010
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 11. 1998 do 9. 4. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 2014 do 1. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 30.
od 9. 8. 2014 do 1. 5. 2015
Omezení převoditelnosti: převod je podmíněn souhlasem valné hromady. Práva a povinnosti s těmito akciemi spojená: ad především čl. 36 stanov společnosti.
od 15. 7. 2010 do 9. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 21. 5. 2008 do 15. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 18.
od 9. 4. 2001 do 21. 5. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9 000.
od 9. 4. 2001 do 21. 5. 2008
v listinné podobě
od 7. 2. 2001 do 9. 4. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 7. 2. 2001 do 9. 4. 2001
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
v listinné podobě veřejně neobchodovatelné
Statutární orgán
od 12. 3. 2014 do 1. 5. 2015
Ing. VLADIMÍR DOKONAL, CSc. - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Zirmova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 10. 2007
od 12. 3. 2014 do 1. 5. 2015
Ing. PŘEMEK ŽEMLIČKA - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Hraniční, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 9. 2004
od 4. 1. 2014 do 1. 5. 2015
Ing. JOSEF LÉBR - předseda představenstva
Olomouc - Neředín, Družstevní, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 10. 2007
od 21. 5. 2008 do 4. 1. 2014
Ing. Josef Lébr - předseda představenstva
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 10. 2007
od 21. 5. 2008 do 12. 3. 2014
Ing. Vladimír Dokonal, CSc. - místopředseda představenstva
Olomouc, Einsteinova 60, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 10. 2007
od 21. 5. 2008 do 12. 3. 2014
Ing. Přemek Žemlička - člen představenstva
Olomouc, Hraniční 27, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 9. 2004
od 18. 2. 2005 do 21. 5. 2008
Ing. Josef Lébr - předseda představenstva
Olomouc, Družstevní 26
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 30. 9. 2004 - 30. 9. 2007
od 18. 2. 2005 do 21. 5. 2008
Ing. Vladimír Dokonal, CSc. - místopředseda představenstva
Olomouc, Einsteinova 60
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 30. 9. 2004 - 30. 9. 2007
od 18. 2. 2005 do 21. 5. 2008
Ing. Přemek Žemlička - člen představenstva
Olomouc, Hraniční 27
den vzniku členství: 30. 9. 2004
od 9. 10. 2004 do 18. 2. 2005
Mgr. Otto Císař - předseda představenstva
Brno, Ruská 6, PSČ 612 00
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 16. 6. 2004
od 9. 10. 2004 do 18. 2. 2005
Jiří Skotal - místopředseda představenstva
Brno - Mokrá Hora, Brigádnická 18, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 16. 6. 2004
od 9. 10. 2004 do 18. 2. 2005
Ing. Petr Maleňák - člen představenstva
Brno, Opálkova 3, PSČ 635 00
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 30. 9. 2004
od 26. 3. 2002 do 9. 10. 2004
Ing. Marcel Němec - člen představenstva
Rájec-Jestřebí, ul. Oldřicha Blažka č.181, PSČ 679 02
den vzniku funkce: 27. 6. 2001
od 7. 2. 2001 do 9. 10. 2004
Vladimír Loukota - předseda představenstva
Blansko, Okružní 11, PSČ 678 01
od 7. 2. 2001 do 9. 10. 2004
Jaroslav Hrda - člen představenstva
Blansko, Erbenova 5, PSČ 678 01
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
Ing. Josef Budig - předseda představenstva
Věcov, Jimramovské Pavlovice 1, PSČ 592 44
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
JUDr. Eva Rujbrová - místopředseda představenstva
Brno, Ulrychova 5, PSČ 624 00
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
Ing. Milan Homolka - člen představenstva
Rožná nad Pernštejnem, 170, PSČ 592 52
od 9. 8. 2014 do 1. 5. 2015
Společnost jsou oprávněni zastupovat (tzn. za společnost jednat) buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně. Další člen představenstva je společnost oprávněn zastupovat jen společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
od 21. 5. 2008 do 9. 8. 2014
Způsob jednání za společnost: Představenstvo jedná za společnost navenek, t.j. ve vztahu ke třetím osobám tak, že jménem společnosti jedná buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Další člen představenstva jedná jménem společnosti jen společ ně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
od 26. 6. 2002 do 21. 5. 2008
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně a v jeho nepřítomnosti zbývající členové představenstva společně.
od 7. 2. 2001 do 26. 6. 2002
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek kterýkoliv člen představenstva samostatně ve všech věcech. Společnost zavazuje oprávněný člen představenstva tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a to samostatně ve všech věcech, kromě níže uvedených výjimek, kdy je třeba, aby předseda a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva jednali společně: -zřizování a rušení poboček společnosti, -nákup, prodej, pronájem nebo zatížení nemovitostí společnosti, - nabývání a zcizování účasti na jiných společnostech a ostatních právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií, -převzetí ručitelských závazků a předkládat toto pravidelně dozorčí radě, -uzavírání licenčních nebo jiných obdobných smluv v oblasti duševního vlastnictví. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí osoby oprávněné jednat za společnost své vlastnoruční podpisy.
Dozorčí rada
od 23. 7. 2014 do 1. 5. 2015
Ing. STANISLAV RŮŽIČKA - předseda dozorčí rady
Luběnice, , PSČ 783 46
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 10. 2007
od 27. 9. 2013 do 1. 5. 2015
JANA LÉBROVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Družstevní, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 4. 3. 2010
od 12. 3. 2010 do 27. 9. 2013
Jana Lébrová - člen dozorčí rady
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 4. 3. 2010
od 21. 5. 2008 do 12. 3. 2010
Martin Navrátil - člen dozorčí rady
Olomouc, Polská 64, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 9. 2004 - 4. 3. 2010
od 21. 5. 2008 do 23. 7. 2014
Ing. Stanislav Růžička - předseda dozorčí rady
Těšetice, Luběnice 146
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 10. 2007
od 21. 5. 2008 do 1. 5. 2015
Ing. Jana Lébrová - místopředseda dozorčí rady
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 1. 10. 2007
od 18. 2. 2005 do 21. 5. 2008
Ing. Stanislav Růžička - předseda dozorčí rady
Těšetice, Lubenice 146
den vzniku členství: 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 30. 9. 2004 - 30. 9. 2007
od 18. 2. 2005 do 21. 5. 2008
Ing. Jana Lébrová - člen dozorčí rady
Olomouc, Družstevní 26
den vzniku členství: 30. 9. 2004
od 18. 2. 2005 do 21. 5. 2008
Martin Navrátil - člen dozorčí rady
Olomouc, Polská 64
den vzniku členství: 30. 9. 2004
od 9. 10. 2004 do 18. 2. 2005
Ing. Miloš Florián - předseda
Lipůvka, Svinošice 125, PSČ 679 22
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 16. 6. 2004
od 9. 10. 2004 do 18. 2. 2005
Josef Klíma - člen
Brno, Renneská 23, PSČ 639 00
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 30. 9. 2004
od 9. 10. 2004 do 18. 2. 2005
Ing. Jaroslava Nebeská - člen
Brno, Wurmova 12/14, PSČ 602 00
den vzniku členství: 16. 6. 2004 - 30. 9. 2004
od 26. 3. 2002 do 9. 10. 2004
Roman Rašťák - člen
Vrbno pod Pradědem, ul. Husova č. 476, PSČ 793 26
den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 16. 6. 2004
od 7. 2. 2001 do 26. 3. 2003
Ing. Radomír Paclík - předseda
Olomouc, Tylova 6, PSČ 772 00
od 7. 2. 2001 do 9. 10. 2004
Sabina Herciková - členka
Hradec nad Moravicí, Žimrovická 34, PSČ 747 41
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
Vladimíra Kopečková - předseda dozorčí rady
Brno, Horníkova 10, PSČ 628 00
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
Ing. Pavel Teplý - člen dozorčí rady
Brno, Slunečná 8, PSČ 634 00
od 12. 11. 1998 do 7. 2. 2001
Antonín Biberle - člen dozorčí rady
Brno, Mikulovská 8, PSČ 629 00
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+99
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+66
+
-
3.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-2
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-255
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-303
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mateřská při dálkovém studiu VŠ
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Mateřská při dálkovém studiu VŠ

Otázka: Dobrý den, letos maturuji je mi 19 let. A chystám se nastoupit do zaměstnání a zároveň začít dálkově studovat VŠ. Chtěli bychom se během roku s přítelem pokusit o miminko. Zajímá nás však, zda-li mám...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.