Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
REMOSTAV a.s. v likvidaci, IČO: 25547534

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 12. 1998
Obchodní firma
od 15. 8. 2020

REMOSTAV a.s. v likvidaci

od 9. 12. 1998 do 15. 8. 2020

REMOSTAV a.s.

Adresa sídla
od 13. 6. 2014 do 30. 7. 2016
Prostějov, Přemyslovka , PSČ 796 01
od 9. 12. 1998 do 13. 6. 2014
Prostějov, Přemyslovka 4, PSČ 796 01
IČO
od 9. 12. 1998

25547534

DIČ

CZ25547534

Identifikátor datové schránky:tfafz2v
Právní forma
od 9. 12. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2756 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 24. 8. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 5. 2007 do 24. 8. 2011
- ubytovací služby
od 9. 12. 1998
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 9. 12. 1998 do 11. 5. 2007
- pronájem stavebních strojů a zařízení
od 9. 12. 1998 do 11. 5. 2007
- pronájem dopravních prostředků
od 9. 12. 1998 do 11. 5. 2007
- zemní výkopové práce
od 9. 12. 1998 do 24. 8. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 15. 8. 2020
- Valná hromada rozhodla dne 3. 8. 2020 o zrušení společnosti s likvidací ke dni 15. 8. 2020 a zvolila likvidátora.
od 15. 8. 2020
- Věřitelé se tímto v souladu s ustanovením § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyzývají, aby přihlásili své pohledávky na adresu sídla společnosti nebo do datové schránky společnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dn e druhého zveřejnění této výzvy. Druhá výzva pro přihlášení pohledávek bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Tato výzva je učiněna v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
od 13. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 13. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 6. 2014
- Valná hromada obchodní společnosti REMOSTAV a.s. rozhodla dne 6. 6. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Snižuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 4.000.000,- Kč, slovy čtyři miliony korun českých, o pevnou částku 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, na částku 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých. 2. Důvody a účelem snížení základního kapitálu společnosti REMOSTAV a.s. jsou optimalizace výše základního kapitálu a přebytek vlastních zdrojů společnosti, přičemž tyto prostředky již společnost nepotřebuje k podnikání. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 1000, slovy jeden tisíc, kusů akcií společnosti se sníží z dosav adní výše 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, na novou výši 500,- Kč, slovy pět set korun českých. Jmenovitá hodnota každé z 300, slovy tři sta, kusů akcií společnosti se sníží z dosavadní výše 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, na nov ou výši 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých. 4. Výše úplaty akcionářům se stanoví jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcií před a po snížení, přičemž tento rozdíl činí 500,- Kč, slovy pět set korun českých, u každé akcie s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, a 5.000,- Kč , slovy pět tisíc korun českých, u každé akcie s původní jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena a rozdělena mezi akcionáře do třiceti dnů od zápisu snížen í základního kapitálu do obchodního rejstříku převodem na bankovní účet každého z akcionářů uvedený v seznamu akcionářů. 5. Akcionáři jsou povinni předložit společnosti akcie za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo pro vyznačení nižší jmenovité hodnoty do 30, slovy třiceti, dnů ode dne, kdy bude příslušnému akcionáři doručena představenstvem společnosti v ýzva k předložení akcií za tímto účelem. Představenstvo společnosti zašle akcionářům výzvu do 10, slovy deseti, dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo ke všem úkonům, které je nutno v souvislosti se snížením základního kapitálu učinit.
od 13. 6. 2014 do 27. 11. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 13. 3. 2007 do 11. 7. 2007
- a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 3.000.000,- Kč peněžitými vklady upsáním nových akcií společnosti. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. b) Nově vydané akcie společnosti budou v počtu 300 ks. Jedná se o kmenové listinné akcie na jméno, veřejně neobchodovatelné, v nominální hodnotě 10.000,- Kč za 1 akcii. c) Akcionáři společnosti mohou uplatnit svá přednostní práva na upsání nových akcií společnosti v sídle společnosti v Prostějově, Přemyslovka 4 v pracovní dny Pondělí-Pátek v době od 8:00 do 14:00 hod. po dobu 2 kalendářních týdnů od začátku lhůty k upiso vání nových akcií. Lhůta bude stanovena ve výzvě k upisování akcií, která bude akcionářům zaslána a zveřejněna bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesení společnosti o navýšení základního kapitálu společnosti. Ve výzvě budou obsaženy podmínky pro placení upsaných akcií společnosti včetně čísla účtu. d) Na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč může stávající akcionář společnosti s přednostním právem upsat na nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč podíl ve výši 0,3 k celku s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. e) Akcií, které lze upsat s využitím přednostního práva, je 300 ks kmenových listinných akcií na jméno veřejně neobchodovatelných v nominální hodnotě 10.000,- Kč za 1 akcii. Emisní kurz těchto akcií je stanoven ve výši nominální hodnoty akcií a činí tedy 10.000,- Kč za 1 akcii. f) Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. O možnosti uzavřít dohodu podle § 205 obchodního zákoníku bude společnost informovat ak cionáře oznámením bez zbytečného odkladu poté, co uplyne lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a nebudou všechny nové akcie upsány. Emisní kurz akcií upisovaných v takové dohodě je stanoven ve výši nominální hodnoty akcií, tj. 10.000,- K č za 1 akcii. g) Emisní kurz upsaných akcií, a to ať v případě využití přednostního práva stávajících akcionářů nebo dle dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, musí být uhrazen alespoň ve výši 30% do 14 dnů ode dne upsání nových akcií do listiny upisovatelů , popř. od uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, na účet vedený u ČSOB a.s., č.ú. 213xxxx, který byl speciálně založen pro tento účel. Doplatek emisního kurzu upsaných akcií je akcionář povinen doplatit nejpozději do 2 měsíců ode dne upsání akcií do listiny upisovatelů, popř. ode dne uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. O provedených platbách bude upisovateli vydáno potvrzení bez zbytečného odkladu poté, co se společnost dozví o připsání příslušné částky na oz načený účet.
Kapitál
od 27. 11. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 7. 2007 do 27. 11. 2014
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 9. 2005 do 11. 7. 2007
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 1998 do 22. 9. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 27. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 27. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 11. 7. 2007 do 11. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 11. 7. 2007 do 27. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300 v listinné podobě.
od 9. 12. 1998 do 27. 11. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 9. 12. 1998 do 27. 11. 2014
v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 7. 2020
Ing. MILOSLAV WYRWOL - předseda představenstva
Bukovany, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 9. 7. 2018
den vzniku funkce: 9. 7. 2018
od 1. 7. 2020
Ing. JANA BENEŠOVÁ - člen představenstva
Žabčice, Nádražní, PSČ 664 63
den vzniku členství: 9. 7. 2018
od 1. 7. 2020
Ing. DAVID HOLBA - člen představenstva
Zlín, Jílová, PSČ 760 05
den vzniku členství: 9. 7. 2018
od 13. 9. 2017 do 1. 7. 2020
JANA BENEŠOVÁ - člen představenstva
Žabčice, Nádražní, PSČ 664 63
den vzniku členství: 21. 3. 2013 - 21. 3. 2018
od 27. 7. 2014 do 1. 7. 2020
MILOSLAV WYRWOL - předseda představenstva
Bukovany, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 7. 2013 - 8. 7. 2018
den vzniku funkce: 8. 7. 2013 - 8. 7. 2018
od 13. 6. 2014 do 27. 7. 2014
MILOSLAV WYRWOL - předseda představenstva
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 7. 2013
den vzniku funkce: 8. 7. 2013
od 13. 6. 2014 do 1. 7. 2020
Ing. DAVID HOLBA - člen představenstva
Zlín, Jílová, PSČ 760 05
den vzniku členství: 8. 7. 2013 - 8. 7. 2018
od 4. 4. 2013 do 13. 9. 2017
JANA BENEŠOVÁ - člen představenstva
Rajhrad, Klášterní Dvůr, PSČ 664 61
den vzniku členství: 21. 3. 2013
od 25. 8. 2011 do 4. 4. 2013
MUDr. Danuše Pelikánová - člen představenstva
Prostějov, Máchova 22, PSČ 796 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 21. 3. 2013
od 25. 8. 2011 do 13. 6. 2014
Ing. Miloslav Wyrwol - předseda představenstva
Olomouc, Masarykova, PSČ 772 00
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 8. 7. 2013
den vzniku funkce: 22. 6. 2010 - 8. 7. 2013
od 25. 8. 2011 do 13. 6. 2014
Ing. David Holba - člen představenstva
Zlín, Jílová, PSČ 760 05
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 8. 7. 2013
od 22. 9. 2005 do 25. 8. 2011
Ing. Miloslav Wyrwol - předseda představenstva
Olomouc, Masarykova 24a, PSČ 772 00
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 21. 6. 2010
od 22. 9. 2005 do 25. 8. 2011
MUDr. Danuše Pelikánová - člen představenstva
Prostějov, Máchova 22, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 21. 6. 2010
od 22. 9. 2005 do 25. 8. 2011
Ing. David Holba - člen představenstva
Zlín, Jílová 4577, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 21. 6. 2010
od 9. 12. 1998 do 22. 9. 2005
MUDr. Ivana Travěncová - předsedkyně představenstva
Olomouc, Na chmelnici 5, PSČ 772 00
den vzniku funkce: 9. 12. 1998 - 30. 6. 2001
od 9. 12. 1998 do 22. 9. 2005
Ing. Milan Acler - člen představenstva
Lutín, Třebčín 56, PSČ 783 49
den vzniku funkce: 9. 12. 1998 - 9. 12. 2003
od 9. 12. 1998 do 22. 9. 2005
Ing. Miloslav Wyrwol - člen představenstva
Olomouc, Masarykova 24a, PSČ 772 00
den vzniku funkce: 9. 12. 1998 - 9. 12. 2003
od 13. 6. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.
od 13. 3. 2007 do 13. 6. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva.
od 9. 12. 1998 do 13. 3. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a jeden člen představenstva.
Likvidace
od 15. 8. 2020
Mgr. MARTIN OHLÍDAL
Prostějov, Máchova, PSČ 796 01
Dozorčí rada
od 1. 7. 2020
Ing. TOMÁŠ OHLÍDAL - předseda dozorčí rady
Mostkovice, Hlinická, PSČ 798 02
den vzniku členství: 9. 7. 2018
den vzniku funkce: 9. 7. 2018
od 1. 7. 2020
Ing. JAROSLAV ĎULÍK - člen dozorčí rady
Olomouc - Povel, Schweitzerova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 9. 7. 2018
od 1. 7. 2020
Ing. JOSEF ZRNÍK - člen dozorčí rady
Hranice - Hranice I-Město, Pod Hůrkou, PSČ 753 01
den vzniku členství: 9. 7. 2018
od 9. 11. 2019 do 1. 7. 2020
Ing. TOMÁŠ OHLÍDAL - předseda dozorčí rady
Mostkovice, Hlinická, PSČ 798 02
den vzniku členství: 8. 7. 2013 - 8. 7. 2018
den vzniku funkce: 8. 7. 2013 - 8. 7. 2018
od 13. 6. 2014 do 9. 11. 2019
Ing. TOMÁŠ OHLÍDAL - předseda dozorčí rady
Prostějov, Máchova, PSČ 796 01
den vzniku členství: 8. 7. 2013
den vzniku funkce: 8. 7. 2013
od 13. 6. 2014 do 1. 7. 2020
Ing. JAROSLAV ĎULÍK - člen dozorčí rady
Olomouc - Povel, Schweitzerova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 7. 2013 - 8. 7. 2018
od 13. 6. 2014 do 1. 7. 2020
Ing. JOSEF ZRNÍK - člen dozorčí rady
Hranice - Hranice I-Město, Pod Hůrkou, PSČ 753 01
den vzniku členství: 8. 7. 2013 - 8. 7. 2018
od 25. 8. 2011 do 13. 6. 2014
Ing. Tomáš Ohlídal - předseda dozorčí rady
Prostějov, Máchova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 8. 7. 2013
den vzniku funkce: 22. 6. 2010 - 8. 7. 2013
od 25. 8. 2011 do 13. 6. 2014
Ing. Josef Zrník - člen dozorčí rady
Hranice, Pod Hůrkou, PSČ 753 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 8. 7. 2013
od 25. 8. 2011 do 13. 6. 2014
Ing. Jiří Axman - člen dozorčí rady
Červenka, Nerudova 303, PSČ 784 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 8. 7. 2013
od 22. 9. 2005 do 25. 8. 2011
Ing. Tomáš Ohlídal - předseda dozorčí rady
Olomouc, U dvora 11, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 21. 6. 2010
od 22. 9. 2005 do 25. 8. 2011
Ing. Josef Zrník - člen dozorčí rady
Hranice, Pod Hůrkou 1602, PSČ 753 01
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 21. 6. 2010
od 22. 9. 2005 do 25. 8. 2011
Ing. Jiří Axman - člen dozorčí rady
Červenka, Nerudova 303, PSČ 784 01
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 21. 6. 2010
od 9. 12. 1998 do 22. 9. 2005
Ing. Tomáš Ohlídal - předseda
Olomouc, U dvora 11, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 9. 12. 1998 - 9. 12. 2003
od 9. 12. 1998 do 22. 9. 2005
Jiří Machola - člen
Brno, Chudobova 34
den vzniku funkce: 9. 12. 1998 - 30. 6. 2001
od 9. 12. 1998 do 22. 9. 2005
Karel Outrata - člen
Konice, Jiráskova 368, PSČ 798 52
den vzniku funkce: 9. 12. 1998 - 15. 2. 2001
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 709,60 Kč
ČSOB 2 709,60 Kč
Komerční banka 2 721,13 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 765,64 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 769,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+151
+
-
2.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

+137
+
-
3.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

+6
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

+3
+
-
5.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services