Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

MORAVAN - AEROPLANES a.s., IČO: 25547879 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MORAVAN - AEROPLANES a.s.. Údaje byly staženy 12. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25547879. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25547879 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
14. 12. 1998
Datum výmazu
18. 6. 2016
Obchodní firma
MORAVAN - AEROPLANES a.s.
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2016
Adresa firmy
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 5. 6. 2015
Letiště 1578, 765 02 Otrokovice - Otrokovice
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 18. 6. 2016
IČO
25547879
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2016
DIČ
Identifikátor datové schránky
c7ibrfa
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2016
Spisová značka
B 2849/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2016

Poslední změny a události

18. 6. 2016
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva nebo jiná fyzická osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Za společnost podepisuje buď předseda představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva. V souvislosti s udělenou plnou mocí k zastupování společnosti je oprávněna za společnost podepisovat i jiná osoba, v plné moci musí být však výslovně uvedeno i oprávnění k podepisování za společnost. Podepisování se děje tím způsobem, že k tištěnému nebo psanému obchodnímu jménu společnosti se uvede jméno a příjmení, případně akademický titul podepisujícího, funkce, kterou zastává v době podpisu a podepisující k tomu připojí svůj vlastnoruční podpis.
18. 6. 2016
Vymazán akcionář MORAVAN akciová společnost
18. 6. 2016
Vymazána akcie 287 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
18. 6. 2016
Vymazána akcie 100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
19. 5. 2016
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Štefánek

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem movitých a nemovitých věcí
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2015
Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2015
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké i neletecké techniky a bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky a letecké pásy, výrobní, instalační, opravárenská činnost v oboru elektro a strojírenském včetně konzultační a poradenské činnosti v těchto oborech, školící činnost a služby spojené s leteckou i neleteckou technikou a nákup a prodej zboží, včetně jeho zprostředkování souvisejícího s výrobním programem
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2015
Letecká doprava / v souladu se zák. č. 49/97 Sb. o civilním letectví/
zapsáno 23. 5. 2000 vymazáno 18. 6. 2015
Provozování leteckých prací /v souladu se zák.č.49/97 Sb. o civilním letectví/
zapsáno 23. 5. 2000 vymazáno 18. 6. 2015
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 28. 5. 1999
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 28. 5. 1999 vymazáno 14. 7. 1999
288 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 7. 1999 vymazáno 18. 6. 2016
Akcie
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2016
287 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné
zapsáno 14. 7. 1999 vymazáno 18. 6. 2016
Ostatní skutečnosti
Schvaluje se zvýšení základního jmění o 287,000.000,-Kč /slovy dvěstaosmdesátsedmmilionů korun českých/, a to tak, že po řádném úpisu akcií bude základní jmění společnosti MORAVAN - AEROPLANES a.s. činit 288,000.000,-Kč /slovy dvěstaosmdesátosmmilionů korun českých/. Jediný akcionář společnosti dále rozhodl, že zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitým vkladem, a to úpisem nové emise 287 kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité a emisní hodnotě 1,000.000,-Kč /slovy jedenmilion korun českých/.
zapsáno 28. 5. 1999 vymazáno 14. 7. 1999
Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Přednostní právo na upisování akcií je vyloučeno, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem.
zapsáno 28. 5. 1999 vymazáno 14. 7. 1999
Všechny akcie jsou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - obchodní společnosti MORAVAN akciová společnost, se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, okres Zlín, PSČ: 765 81, IČO: 00010618 - jedinému akcionáři společnosti.
zapsáno 28. 5. 1999 vymazáno 14. 7. 1999
Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě jednoho kalendářního týdne, počínající dnem zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich nominální hodnotě. Nepeněžitý vklad bude splacen při úpisu akcií v sídle společnosti.
zapsáno 28. 5. 1999 vymazáno 14. 7. 1999
Schvaluje se upisování nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka jediného akcionáře vůči společnosti MORAVAN - AEROPLANES a.s. ve výši 287,701.687,-Kč /slovy dvěstaosmdesátsedmmilionůsedmsetjedentisícšestsetosmdesátsedm korun českých/, oceněná znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem Ing. Ladislavem Pančíkem dne 10.3.1999 a znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem Ing. Antonínem Hubíkem dne 10.3.1999, která vznikla z titulu nároku jediného akcionáře společnosti na zaplacení kupní ceny za zařízení a zásoby materiálu dodané společnosti na základě kupní smlouvy uzavřené mezi jediným akcionářem jako prodávajícím a společností MORAVAN - AEROPLANES a.s jako kupujícím dne 31.12.1998.
zapsáno 28. 5. 1999 vymazáno 14. 7. 1999
Pohledávka jediného akcionáře jako věřitele bude ke splacení jeho nepeněžitého vkladu postoupena společnosti MORAVAN - AEROPLANES a.s. jako dlužníkovi a započítává se na nepeněžitý vklad jediného akcionáře ve výši 287,000.000,-Kč /slovy dvěstaosmdesátsedmmilionů korun českých/, ve zbytku pohledávka postoupením na společnost zanikne.
zapsáno 28. 5. 1999 vymazáno 14. 7. 1999
Zvýšení základního jmění bylo provedeno kapitalizací pohledávky, a to zápočtem věřitele MORAVAN akciová společnost oproti závazku MORAVAN - AEROPLANES a.s. ve výši 287,000.000,-Kč. Práva a povinnost spojené s účastí na zvýšení základního jmění přebírá MORAVAN akciová společnost se sídlem Letiště 1578, 765 81 Otrokovice, IČO: 00010618, v celém rozsahu.
zapsáno 14. 7. 1999 vymazáno 18. 6. 2016
I. Soud nařizuje podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 18.01.2001, č.j. 4 Ro 1352/99-30 k uspokojení pohledávky oprávněného (oprávněné) ve výši 3.032,- Kč pro náklady předcházejícího řízení ve výši 2.150,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného (povinné). II. Soud pověřuje provedením této exekuce JUDr. Vlastimila Porostlého soudního exekutora se sídlem Exekučního úřadu v Ostravě adresa kanceláře Ostrava, Stojanovo náměstí 7/873. Toto rozhodnutí č.j. 16 Nc 811/2002-11 nabylo právní moci dne 21.02.2003.
zapsáno 21. 2. 2003 vymazáno 18. 6. 2016
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. 16 Nc 261/2003 - 5 ze dne 6.6.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 26.460,- Kč. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad ve Zlíně, Zarámí 92, Zlín. Usnesení nabylo právní moci dne 9.10.2003.
zapsáno 9. 10. 2003 vymazáno 18. 6. 2016
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. 13 Nc 291/2003 - 7 ze dne 19.9.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 6.614,80 Kč. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad ve Zlíně, Zlín, Zarámí 92. Usnesení nabylo právní moci dne 27.2.2004.
zapsáno 27. 2. 2004 vymazáno 18. 6. 2016
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. 13 Nc 292/2003 - 7 ze dne 19.9.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 7.960,- Kč. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivo Dědek, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad ve Zlíně, Zlín, Zarámí 92. Usnesení nabylo právní moci dne 3.3.2004.
zapsáno 3. 3. 2004 vymazáno 18. 6. 2016
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. 13 Nc 296/2003 - 6 ze dne 29.5.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 22.509,- Kč. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad Přerov, Palackého 46, Přerov. Usnesení nabylo právní moci dne 3.6.2204.
zapsáno 3. 6. 2004 vymazáno 18. 6. 2016
Usnesením okresního soudu ve Zlíně č.j. 23Nc 456/2004-4 ze dne 01.07.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 32.500, -Kč. Provedením exekuce byl pověřen: JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad ve Zlíně, Zlín, Zarámí 4077.
zapsáno 5. 10. 2004 vymazáno 18. 6. 2016
Subjekt se vymazává z veřejného rejstříku po právní moci tohoto usnesení se všemi zápisy. Právní důvod výmazu: usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015 číslo jednací 26 K 29/2001 - 2312 byl zrušen konkurs na majetek obchodní společnosti MORAVAN - AEROPLANES a.s., Letiště 1578, Otrokovice po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 18. 6. 2016 vymazáno 18. 6. 2016

Údaje o konkursech

Údaje o konkursu
Prohlášení konkursu: Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18.června 2004 číslo jednací 26 K 29/2001 - 523 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti MORAVAN - AEROPLANES a.s., Letiště 1578, Otrokovice a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 18.června 2004.
zapsáno 18. 6. 2004 vymazáno 5. 6. 2015
Zrušení konkursu: Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015 číslo jednací 26 K 29/2001 - 2312 byl zrušen konkurs na majetek obchodní společnosti MORAVAN - AEROPLANES a.s., Letiště 1578, Otrokovice po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci ve výroku I. dne 20. 5. 2015 a ve výroku II. dne 4. 5. 2015.
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 18. 6. 2016
Konkursní správce
Ing. Petr Hajtmar, CSc.
Urbánkova, 624 00 Brno - Komín
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 9. 7. 2015
Předběžný správce
Ing. Petr Hajtmar, CSc.
Urbánkova, Brno
zapsáno 20. 4. 2004 vymazáno 18. 6. 2004
Konkursní správce
Ing. Petr Hajtmar, CSc.
Urbánkova, Brno
zapsáno 18. 6. 2004 vymazáno 15. 6. 2014
Konkursní správce
Ing. Petr Hajtmar, CSc.
Urbánkova, 624 00 Brno - Komín
zapsáno 15. 6. 2014 vymazáno 5. 6. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Libor Soska
ul.Osvobození, 763 21 Slavičín
Den vzniku funkce: 14. 12. 1998
Den vzniku členstvi: 14. 12. 1998
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 21. 12. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Jurčík
Ke Křibům, Zlín
Den zániku funkce: 12. 11. 2003
Den zániku členstvi: 12. 11. 2003
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 28. 12. 2006
Místopředseda představenstva
Ing. Patrik Joachimczyk
Příčná, 767 01 Kroměříž
Den vzniku funkce: 14. 12. 1998
Den vzniku členstvi: 14. 12. 1998
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 5. 6. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Štefánek
Velká nad Veličkou, 696 74 Velká nad Veličkou
Den vzniku funkce: 15. 8. 2000
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2000
zapsáno 18. 2. 2009 vymazáno 1. 12. 2013
Předseda představenstva
Ing. Libor Soska
Osvobození, 763 21 Slavičín
Den vzniku funkce: 14. 12. 1998
Den vzniku členstvi: 14. 12. 1998
zapsáno 21. 12. 2011 vymazáno 5. 6. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Štefánek
Velká nad Veličkou, 696 74 Velká nad Veličkou - Velká nad Veličkou
Den vzniku funkce: 15. 8. 2000
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2000
zapsáno 1. 12. 2013 vymazáno 5. 6. 2015
Předseda představenstva
Ing. Libor Soska
Osvobození, 763 21 Slavičín - Slavičín
Den vzniku funkce: 14. 12. 1998
Den zániku funkce: 14. 2. 2004
Den vzniku členstvi: 14. 12. 1998
Den zániku členstvi: 14. 2. 2004
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 19. 5. 2016
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Štefánek
Velká nad Veličkou, 696 74 Velká nad Veličkou - Velká nad Veličkou
Den vzniku funkce: 15. 8. 2000
Den zániku funkce: 15. 10. 2005
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2000
Den zániku členstvi: 15. 10. 2005
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 19. 5. 2016
Místopředseda představenstva
Ing. Patrik Joachimczyk
Peroutkovo nábřeží, 760 01 Zlín - Příluky
Den vzniku funkce: 14. 12. 1998
Den zániku funkce: 14. 2. 2004
Den vzniku členstvi: 14. 12. 1998
Den zániku členstvi: 14. 2. 2004
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 19. 5. 2016
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva nebo jiná fyzická osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Za společnost podepisuje buď předseda představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva. V souvislosti s udělenou plnou mocí k zastupování společnosti je oprávněna za společnost podepisovat i jiná osoba, v plné moci musí být však výslovně uvedeno i oprávnění k podepisování za společnost. Podepisování se děje tím způsobem, že k tištěnému nebo psanému obchodnímu jménu společnosti se uvede jméno a příjmení, případně akademický titul podepisujícího, funkce, kterou zastává v době podpisu a podepisující k tomu připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 6. 2016

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Jaroslav Mrázek
Sazovice, 763 01 Mysločovice
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 28. 5. 1999
Předseda dozorčí rady
Alfred Kolařík
Na rybníku, Uherské Hradiště
Den zániku funkce: 15. 8. 2000
Den zániku členstvi: 15. 8. 2000
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 2. 2009
Člen dozorčí rady
Mgr. Zdeněk Maléř
Na Honech, 760 05 Zlín
Den zániku členstvi: 4. 11. 1999
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 18. 2. 2009
Člen dozorčí rady
Milan Mičák
Komenského, Napajedla
zapsáno 28. 5. 1999 vymazáno 18. 2. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Alexandr Bangievský
Kněžpole, 687 12 Kněžpole
Den vzniku funkce: 15. 8. 2000
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2000
zapsáno 18. 2. 2009 vymazáno 5. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Milan Mičák
Komenského, 763 61 Napajedla
Den vzniku členstvi: 28. 5. 1999
zapsáno 18. 2. 2009 vymazáno 5. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Mgr. Petr Olbort
Erbenova, 765 02 Otrokovice
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2000
zapsáno 18. 2. 2009 vymazáno 5. 6. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Alexandr Bangievský
Klabalská louka, 760 01 Zlín - Mladcová
Den vzniku funkce: 15. 8. 2000
Den zániku funkce: 15. 10. 2005
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2000
Den zániku členstvi: 15. 10. 2005
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 19. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Milan Mičák
Komenského, 763 61 Napajedla - Napajedla
Den vzniku členstvi: 28. 5. 1999
Den zániku členstvi: 28. 7. 2004
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 19. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Mgr. Petr Olbort
Nad Vývozem, 760 05 Zlín - Zlín
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2000
Den zániku členstvi: 15. 10. 2005
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 19. 5. 2016

Jediný akcionář

Jediný akcionář
MORAVAN, akciová společnost, IČO: 00010618
Letiště 1578, 765 02 Otrokovice
zapsáno 14. 12. 1998 vymazáno 5. 6. 2015
Jediný akcionář
MORAVAN akciová společnost, IČO: 00010618
Letiště 1578, 765 02 Otrokovice
zapsáno 5. 6. 2015 vymazáno 18. 6. 2016

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Daniel Vávra

Daniel Vávra

tvůrce videoher

-1
-
+
František Chvalovský

František Chvalovský

podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-5
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

-2
-
+
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

0
-
+
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

zakladatel Seznam.cz

-19
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

0
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem