Jiří Drašar, a.s.
IČO: 25557891

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 3. 1999
Obchodní firma
od 17. 3. 1999

Jiří Drašar, a.s.

Sídlo
od 6. 3. 2004 do 10. 11. 2015
Třebíč, Velkomeziříčská 1121, PSČ 674 01
od 17. 3. 1999 do 6. 3. 2004
Třebíč, Cyrila Boudy 605, PSČ 674 01
IČO
od 17. 3. 1999

25557891

DIČ

CZ25557891

Identifikátor datové schránky:iu7en4p
Právní forma
od 17. 3. 1999
Akciová společnost
Spisová značka2927 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 16. 7. 2012
- výroba elektřiny
od 21. 4. 2009
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 21. 4. 2009
- Projektová činnost ve výstavbě
od 21. 4. 2009
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 21. 4. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 21. 4. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 9. 2004 do 21. 4. 2009
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově - obrazových záznamů
od 23. 9. 2004 do 21. 4. 2009
- ubytovací služby
od 23. 9. 2004 do 21. 4. 2009
- praní,žehlení,opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 17. 12. 2003 do 21. 4. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 17. 12. 2003 do 21. 4. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 17. 12. 2003 do 21. 4. 2009
- kompletní správa bytových domů, bytů a nebytových prostor
od 1. 6. 1999
- topenářství
od 1. 6. 1999
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
od 1. 6. 1999 do 17. 12. 2003
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 1. 6. 1999 do 17. 12. 2003
- vedení účetnictví
od 1. 6. 1999 do 17. 12. 2003
- výroba a rozvod tepla, autorizace na rozvod tepla skupina číslo 32
od 1. 6. 1999 do 17. 12. 2003
- výroba a rozvod tepla, autorizace na rozvod tepla skupina číslo 31
od 1. 6. 1999 do 21. 4. 2009
- projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
od 1. 6. 1999 do 21. 4. 2009
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona
od 1. 6. 1999 do 21. 4. 2009
- inženýrská činnost - obstarávání dokumentace, územního povolení, dozorování staveb
od 17. 3. 1999 do 21. 4. 2009
- zprostředkování prodeje nemovitostí, nájmu a pronájmu, vyjma činností uvedených v §3 a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona
od 17. 3. 1999 do 21. 4. 2009
- poradenská činnost vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona
od 17. 3. 1999 do 21. 4. 2009
- zajišťování provozu nemovitostí-údržbářské a úklidové práce, vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona
od 17. 3. 1999 do 21. 4. 2009
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 17. 3. 1999 do 21. 4. 2009
- administrativní práce
od 17. 3. 1999 do 21. 4. 2009
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Ostatní skutečnosti
od 7. 4. 2014
- valná hromada schválila dne 1.4.2014 změny stanov akciové společnosti
od 23. 9. 2004
- Valná hromada schválila dne 26.4.2004 změny stanov akciové společnosti.
od 17. 12. 2003
- Valná hromada schválila dne 15.8.2003 změny stanov akciové společnosti.
od 26. 4. 2002
- Valná hromada schválila dne 5.12.2001 stanovy akciové společnosti v jejich úplném znění.
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- Usnesení valné hromady ze dne 28.4.1999 o zvýšení základního jmění:
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- a) o částku 8.400.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyřista tisíc korun českých), a to z dosavadních 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 9.400.000,- Kč (slovy: devět milionů čtyřista tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění,
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- b) v počtu 84 ks (slovy: osmdesát čtyři kusů) upisovaných akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh - kmenové akcie, forma - akcie na jméno, podoba upisovaných akcií - listinná,
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- c) přednostní právo dosavadních akcionářů na upisování akcií se vylučuje,
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- d) určuje se, že všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to panu ing. Jiřímu Drašarovi, r.č. xxxx, bytem Třebíč, Cyrila Boudy 605, PSČ 674 01,
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- e) - místo pro upisování 84 kusů akcií nepeněžitým vkladem v hodnotě 8.400.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyřista tisíc korun českých), je sídlo obchodní společnosti Jiří Drašar, a.s., Třebíč, Cyrila Boudy 605, PSČ 674 01, - lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem je dvoudenní, počátek jejího běhu je druhý den od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, - emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- f) - místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti Jiří Drašar, a.s., Třebíč, Cyrila Boudy 605, PSČ 674 01, - lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je třídenní a počíná běžet další den od ukončení lhůty k úpisu nepeněžitého vkladu,
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- g) nový druh akcií se nevydává,
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- h) předmět nepeněžitého vkladu - podnik t.j. celek majetkových hodnot, sloužící k podnikatelské činnosti fyzické osoby ing. Jiří Drašar - Třebíčská realitní kancelář, IČO 41544048, sestávající se z těchto jednotlivých složek, které patří podnikateli a jsou blíže specifikovány ve znaleckých posudcích č. 955-5/1999 znalce ing. Dušana Gagaše ze dne 16.4.1999 a č. 667-17/99 znalce ing. Ladislava Pančíka ze dne 14.4.1999: - nehmotný investiční majetek: software, jiný nehmotný investiční majetek - hmotný investiční majetek nemovitý: pozemek - parcela č. st. 6108 zastavěná plocha o vým. 25 m2 budova - garáž postavená na pozemku parcela č. st. 6108 zapsané v operátě Katastrálního úřadu v Třebíči na listu vlastnictví 7063, katastrální území i obec Třebíč byt č. 605/14 v domě čp. 605 postavený na pozemku p.č. st. 5507 zastavěná plocha o vým. 416 m2 ideální 414/24316 pozemku p.č. st. 5507 ideální 414/24316 na společných částech domu zapsané v operátě Katastrálního úřadu v Třebíci na listu vlastnictví 8771, katastrální území i obec Třebíč - nehmotný investiční majetek: software, jiný nehmotný investiční majetek - hmotný investiční majetek nemovitý: pozemek - parcela č. st. 6108 zastavěná plocha o vým. 25 m2 budova - garáž postavená na pozemku parcela č. st. 6108 zapsané v operátě Katastrálního úřadu v Třebíči na listu vlastnictví 7063, katastrální území i obec Třebíč byt č. 605/14 v domě čp. 605 postavený na pozemku p.č. st. 5507 zastavěná plocha o vým. 416 m2 ideální 414/24316 pozemku p.č. st. 5507 ideální 414/24316 na společných částech domu zapsané v operátě Katastrálního úřadu v Třebíči na listu vlastnictví 8771, katastrální území i obec Třebíč movitý: stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář, jiný hmotný a investiční majetek - nedokončené investice - oběžná aktiva - zásoby - materiál poskytnuté zálohy na zásoby - krátkodobé pohledávky pohledávky z obchodního styku, daňové pohledávky, jiné pohledávky - finanční majetek peníze, účty v bankách - ostatní aktiva - přechodné účty aktiv časové rozlišení, náklady příštích období - dohadné účty aktivní
od 10. 5. 1999 do 1. 6. 1999
- výše ocenění nepeněžitého vkladu - 8.400.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyřista tisíc korun českých) a byla určena těmito posudky znalců: - znalecký posudek o stanovení tržní hodnoty předmětu nepeněžitého vkladu, zapsán pod pořadovým číslem 667-17/99 znaleckého deníku ze dne 14.4.1999 znalce ing. Ladislava Pančíka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, výsledná tržní hodnota byla určena částkou 8.400.000,- Kč, - znalecký posudek o stanovení tržní hodnoty předmětu nepeněžitého vkladu, zapsán pod pořadovým číslem 955-5/1999 znaleckého deníku ze dne 16.4.1999 znalce ing. Dušana Gagaše, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, nehmotného majetku a nepeněžitých vkladů, výsledná tržní hodnota byla určena částkou 8.400.000,- Kč.
od 17. 3. 1999
- Omezení převoditelnosti akcií - převod akcií podmíněn souhlasem valné hromady
Kapitál
od 26. 4. 2002
Základní kapitál 9 400 000 Kč, splaceno 9 400 000 Kč.
od 1. 6. 1999 do 26. 4. 2002
Základní kapitál 9 400 000 Kč, splaceno 8 700 000 Kč.
od 17. 3. 1999 do 1. 6. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 7. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100.
od 7. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 84.
od 1. 6. 1999 do 7. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 84.
od 17. 3. 1999 do 7. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 24. 6. 2017
Ing JIŘÍ DRAŠAR - předseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, C. Boudy, PSČ 674 01
den vzniku členství: 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 2. 6. 2017
od 24. 6. 2017
Mgr. TOMÁŠ HRNČÍŘ - místopředseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Jar. Heyrovského, PSČ 674 01
den vzniku členství: 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 2. 6. 2017
od 24. 6. 2017
ANDREA HRNČÍŘOVÁ - člen představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Jar. Heyrovského, PSČ 674 01
den vzniku členství: 2. 6. 2017
od 10. 11. 2015 do 24. 6. 2017
Ing. JIŘÍ DRAŠAR - předseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, C. Boudy, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
od 14. 6. 2013 do 24. 6. 2017
ANDREA HRNČÍŘOVÁ - člen představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Jar. Heyrovského, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
od 30. 5. 2013 do 24. 6. 2017
Mgr. TOMÁŠ HRNČÍŘ - místopředseda představenstva
Třebíč - Nové Dvory, Jar. Heyrovského, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
od 16. 7. 2012 do 30. 5. 2013
Mgr. Tomáš Hrnčíř - místopředseda představenstva
Třebíč, Jaroslava Heyrovského, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 3. 7. 2012
od 16. 7. 2012 do 14. 6. 2013
Andrea Hrnčířová - člen představenstva
Třebíč, Jaroslava Heyrovského 974/11, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012
od 16. 7. 2012 do 10. 11. 2015
Ing. Jiří Drašar - předseda představenstva
Třebíč, Cyrila Boudy
den vzniku členství: 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 3. 7. 2012
od 4. 9. 2007 do 16. 7. 2012
Ing. Jiří Drašar - předseda představenstva
Třebíč, Cyrila Boudy 605, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 7. 2007 - 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2007 - 3. 7. 2012
od 4. 9. 2007 do 16. 7. 2012
Mgr. Tomáš Hrnčíř - místopředseda představenstva
Třebíč, Jaroslava Heyrovského 974/11, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 7. 2007 - 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2007 - 3. 7. 2012
od 4. 9. 2007 do 16. 7. 2012
Andrea Hrnčířová - člen představenstva
Třebíč, Jaroslava Heyrovského 974/11, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 7. 2007 - 3. 4. 2012
od 23. 9. 2004 do 4. 9. 2007
Ing. Jiří Drašar - předseda představenstva
Třebíč, Cyrila Boudy 605
den vzniku členství: 17. 3. 1999 - 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 26. 4. 2004 - 18. 7. 2007
od 17. 12. 2003 do 4. 9. 2007
Mgr. Tomáš Hrnčíř - místopředseda představenstva
Třebíč, Jaroslava Heyrovského 974/11, PSČ 674 01
den vzniku členství: 5. 12. 2001 - 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 5. 12. 2001 - 18. 7. 2007
od 17. 12. 2003 do 4. 9. 2007
Andrea Hrnčířová - členka představenstva
Třebíč, Jaroslava Heyrovského 974/11, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 5. 12. 2001 - 18. 7. 2007
od 26. 4. 2002 do 17. 12. 2003
Tomáš Hrnčíř - místopředseda představenstva
Třebíč, Jaroslava Heyrovského 974/11, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 5. 12. 2001
od 26. 4. 2002 do 17. 12. 2003
Andrea Drašarová - členka představenstva
Třebíč, Jaroslava Heyrovského 974/11, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 5. 12. 2001
od 26. 4. 2002 do 23. 9. 2004
Jiří Drašar - předseda představenstva
Třebíč, Cyrila Boudy 605, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 5. 12. 2001 - 26. 4. 2004
od 26. 4. 2002 do 23. 9. 2004
Ing. Jiří Drašar - člen představenstva
Třebíč, Cyrila Boudy 605
den vzniku funkce: 5. 12. 2001 - 26. 4. 2004
od 17. 3. 1999 do 26. 4. 2002
Ing. Jiří Drašar - předseda představenstva
Třebíč, Cyrila Boudy 605
od 17. 3. 1999 do 26. 4. 2002
Iva Čechová - člen představenstva
Kouty, 4
od 17. 3. 1999 do 26. 4. 2002
Ing. Jiří Palát - člen představenstva
Třebíč, Novodvorská 1092/17
od 23. 9. 2004
Způsob jednání: Jménem firmy jedná každý člen představenstva samostatně. Jménem firmy podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu firmy připojí svůj podpis předseda , místopředseda nebo člen představenstva samostatně.
od 26. 4. 2002 do 23. 9. 2004
Způsob jednání: Jménem firmy jedná představenstvo tak, že jedná buď předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva současně. Jménem firmy podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu firmy připojí svůj podpis buď předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo současně dva členové představenstva.
od 17. 3. 1999 do 26. 4. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď předseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva současně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo současně dva členové představenstva.
Prokura
od 10. 11. 2015
IVA ČECHOVÁ
Kouty, , PSČ 675 08
od 10. 11. 2015
- Prokurista je oprávněn provádět veškeré právní úkony v rozsahu oprávnění statutárního orgánu společnosti včetně zcizování nemovitostí a jejich zatěžování. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
od 17. 12. 2003 do 10. 11. 2015
Iva Čechová
Kouty, 4, PSČ 674 08
od 17. 12. 2003 do 10. 11. 2015
- Prokurista je oprávněn provádět veškeré právní úkony v rozsahu oprávnění statutárního orgánu společnosti včetně zcizování nemovitostí a jejich zatěžování. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 24. 6. 2017
JANA SVOBODOVÁ - předseda dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, C. Boudy, PSČ 674 01
den vzniku členství: 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 2. 6. 2017
od 24. 6. 2017
KVĚTUŠE VOMELOVÁ - člen dozorčí rady
Malý Beranov, , PSČ 586 03
den vzniku členství: 2. 6. 2017
od 24. 6. 2017
ZDENEK VAŘBUCHTA - člen dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, Jar. Haška, PSČ 674 01
den vzniku členství: 2. 6. 2017
od 10. 11. 2015 do 24. 6. 2017
JANA SVOBODOVÁ - předseda dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, C. Boudy, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
od 10. 11. 2015 do 24. 6. 2017
ZDENEK VAŘBUCHTA - člen dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, Jar. Haška, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
od 10. 11. 2015 do 24. 6. 2017
KVĚTUŠE VOMELOVÁ - člen dozorčí rady
Malý Beranov, , PSČ 586 03
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 2. 6. 2017
od 16. 7. 2012 do 10. 11. 2015
Jana Svobodová - předseda dozorčí rady
Třebíč, Cyrila Boudy, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 3. 7. 2012
od 16. 7. 2012 do 10. 11. 2015
Zdenek Vařbuchta - člen dozorčí rady
Třebíč, Jaroslava Haška, PSČ 674 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012
od 16. 7. 2012 do 10. 11. 2015
Květuše Vomelová - člen dozorčí rady
Malý Beranov, , PSČ 586 03
den vzniku členství: 3. 7. 2012
od 21. 4. 2009 do 16. 7. 2012
Zdenek Vařbuchta - člen dozorčí rady
Třebíč, Jaroslava Haška 665/8, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 7. 2007 - 3. 7. 2012
od 4. 9. 2007 do 21. 4. 2009
Zdeněk Vařbuchta - člen dozorčí rady
Třebíč, Jaroslava Haška 665/8, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 7. 2007
od 4. 9. 2007 do 16. 7. 2012
Jana Svobodová - předseda dozorčí rady
Třebíč, Cyrila Boudy 513, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 7. 2007 - 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2007 - 3. 7. 2012
od 4. 9. 2007 do 16. 7. 2012
Karel Doležal - člen dozorčí rady
Trnava, 130, PSČ 674 01
den vzniku členství: 18. 7. 2007 - 3. 7. 2012
od 26. 4. 2002 do 4. 9. 2007
Jana Svobodová - předsedkyně
Třebíč, Cyrila Boudy 513, PSČ 674 01
den vzniku členství: 5. 12. 2001 - 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 5. 12. 2001 - 18. 7. 2007
od 26. 4. 2002 do 4. 9. 2007
Zdeněk Vařbuchta - člen
Třebíč, Jaroslava Haška 665/8, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 5. 12. 2001 - 18. 7. 2007
od 26. 4. 2002 do 4. 9. 2007
Karel Doležal - člen
Trnava, 130
den vzniku členství: 5. 12. 2001 - 18. 7. 2007
od 17. 3. 1999 do 26. 4. 2002
Jarmila Lukášková - předseda dozorčí rady
Třebíč, Okružní 907/09
od 17. 3. 1999 do 26. 4. 2002
Miloš Hruška - člen dozorčí rady
Třebíč, Okružní 890/16
od 17. 3. 1999 do 26. 4. 2002
Marcela Hrůzová - člen dozorčí rady
Třebíč, Družstevní 1020/22
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 15 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-93
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-214
+
-
3.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-216
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-284
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-420
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 540,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 550,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.