LEIS, a.s., IČO: 25568892 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti LEIS, a.s. Údaje byly staženy 25. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 25568892. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25568892 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 7. 1999
Datum zániku5. 9. 2017
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 7. 1999 do 5. 9. 2017

LEIS, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 9. 6. 2006 do 9. 6. 2017
Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00
od 14. 8. 2001 do 9. 6. 2006
Brno, Kaštanová 392/8, PSČ 620 00
od 1. 7. 1999 do 14. 8. 2001
Brno, Kaštanová 8, PSČ 620 00
IČO
od 1. 7. 1999 do 5. 9. 2017

25568892

DIČ

CZ25568892

Identifikátor datové schránky:553exa2
Právní forma
od 1. 7. 1999 do 5. 9. 2017
Akciová společnost
Spisová značka3024 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 11. 2. 2009 do 5. 9. 2017
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 6. 2005 do 11. 2. 2009
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor
od 3. 6. 2005 do 11. 2. 2009
- realitní činnost
od 1. 7. 1999 do 5. 2. 2007
- činnost realitní kanceláře
od 1. 7. 1999 do 11. 2. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 7. 1999 do 11. 2. 2009
- zprostředkovatelská činnost
od 1. 7. 1999 do 5. 9. 2017
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 1. 7. 1999 do 5. 9. 2017
- projektová činnost ve výstavbě
Předmět činnosti
od 11. 2. 2009 do 5. 9. 2017
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 3. 9. 2014 do 9. 6. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 3. 9. 2014 do 9. 6. 2017
- Počet členů správní rady: 1
od 3. 9. 2014 do 5. 9. 2017
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 7. 2014 do 5. 9. 2017
- LEIS, a.s. se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ: 25568892 byla přeměněna fúzí sloučením se zanikající právnickou osobou Campell Finance, a.s. se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ: 25322320. Na nástupnickou právnickou osobu LEIS, a.s., se sídlem Kašt anová 64, 620 00 Brno, IČ: 25568892 přešlo jmění zanikající právnické osoby Campell Finance, a.s. se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ: 25322320.
od 6. 12. 2012 do 6. 12. 2012
- Základní kapitál společnosti LEIS, a.s., se sídlem Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00, IČ 25568892 se snižuje z původní výše 25.372.000,- Kč, slovy dvacet pět milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých, na novou výši 15.300.000,- Kč, slovy: patnáct mil ionů tři sta tisíc korun českých, a to o částku 10.072.000,- Kč, slovy: deset milionů sedmdesát dva tisíc korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty z minulých období, která je vedena v poslední řádné účetní závěrce spole čnosti na řádku 83 ve výši 11.593.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů pět set devadesát tři tisíc korun českých, proti této ztrátě bude zaúčtována částka odpovídající snížení základního kapitálu, akcionáři nebudou vypláceny žádné prostředky. Základní kapitá l společnosti bude snížen způsobem uvedeným v § 213c obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu a to v rozsahu, který odpovídá maximálně navrhovanému snížení základního kapitálu, tedy 100, slov y: sto kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 7, slovy: sedm, kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, 2, slovy: dva, kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Postup při snížení základního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov spol ečnosti. Představenstvo zajistí učinění veřejného návrhu jedinému akcionáři způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a bude postupovat postupem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Představenstvo se v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy.
od 21. 12. 2010 do 30. 6. 2012
- Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upsání akcií peněžitými vklady a přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti LEIS, a.s. ve výši 24 410 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 962 000,- Kč (slovy: devět set šedesát dva tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společn osti bude po zvýšení činit 25.372.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 962 000,- Kč (slovy: devět set šedesát dva tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 9 ks (slovy: devíti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 60 ks (slovy: šedesáti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 2 ks (slovy: dvou kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na jméno, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. d) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je pan Ladislav Medek, nar. 27.8.1965, bytem Brno, Glocova 45. g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti LEIS, a.s., se sídlem Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Tím je zároveň oznámen počátek běhu lhůty. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 1 6.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. i) Jediný akcionář souhlasí a připouští započtení níže specifikované pohledávky pana Ladislava Medka na pohledávku společnosti LEIS, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií do výše 962 000,- Kč (slovy: devět set šedesát dva tisíc korun českých). Je dná se o pohledávku, kterou má pan Ladislav Medek vůči společnosti LEIS, a.s. z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností LEIS, a.s. jako postupníkem a panem Ladislavem Medkem, jako pos tupitelem dne 29.11.2010, slovy dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce deset. j) Návrh dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kurzu akcií bude zaslán předem určenému zájemci představenstvem společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Předem určený zájemce zašle podepsanou dohodu o započtení nejpozději do tří měsíců od jej ího obdržení do sídla společnosti LEIS, a.s. Lhůta pro splacení 100% peněžitých vkladů je tři měsíce od úpisu akcií.
od 20. 1. 2009 do 19. 2. 2009
- Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upsání akcií peněžitými vklady a přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti LEIS, a.s. ve výši 15 300 000,-- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 9 110 000,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto deset tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnos ti bude po zvýšení činit 24.410.000,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta deset tisíc korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 9 110 000,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto deset tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 91 ks (slovy: devadesát jedna kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jednoho kusu ) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých. Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na jméno, s každou akcií budou spojena stejná práv a a nebudou kótované. d) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost Campell Finance, a.s., se sídlem Brno, Kaštanová 64, IČ 25322320. g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti LEIS, a.s., se sídlem Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Tím je zároveň oznámen počátek běhu lhůty. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 1 6.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. i) Jediný akcionář souhlasí a připouští započtení níže specifikovaných pohledávek společnosti Campell Finance, a.s. na pohledávku společnosti LEIS, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií do výše 9 110 000,- Kč. Jedná se o tyto původní pohledávky v ůči LIES, a.s.: Původní věřitel LTC Alfa datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 1 000,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi LTC Alfa a LEIS - dojednáno ústní dohodou. Původní věřitel LEIS SERVIS datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 629 136,43,- Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi LEIS SERVIS a LEIS - dojednáno ústní dohodou. Původní věřitel HITEMAN datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 58 094,00,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi HITEMAN a LEIS - dojednáno ústní dohodou. Původní věřitel Medek Ladislav datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 370 765,72,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi Ladislavem Medkem a LEIS-dojednáno ústní dohodou. Původní věřitel LEIS GAC datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 736 106,00,-Kč z titulů fa č. 610000032 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brna fa č. 730000010 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brna fa č. 730000020 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brna fa č. 730000021 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brna fa č. 101080003 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brna fa č. 101080018 mezi Campell Finance a LEIS GAC za nájem v Zastávce u Brna. Původní věřitel LEIS ENGINEERING datum podpisu 30.06.2008 částka pohledávky 458 713,00,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi Campell Finance a LEIS ENGINEERING-dojednáno ústní dohodou. Původní věřitel BRAUN KAREL Mgr. datum podpisu 07.11.2008 částka pohledávky 32 598,00,-Kč z titulu fa č. 1032007 mezi LEIS a BRAUN KAREL Mgr.- na základě objednávky ze dne 17.10.2007 fa.č. 1042007 mezi LEIS a BRAUN KAREL Mgr. - na základě objednávky ze dne 01.11.2007. Původní věřitel BSJ kompresory s.r.o. datum podpisu 27.10.2008 částka pohledávky 11 900,00,-Kč z titulu fa č. 279162 mezi LEIS a BSJ KOMPRESORY - zakázka Čelákovice - na základě ústní dohody. Původní věřitel COMIMPEX spol. s r.o. datum podpisu 28.11.2008 částka pohledávky 891 788,00,-Kč, zádržné 73 941,50,-Kč z titulu fa č. 5211702076 mezi LEIS a COMIMPEX - dodávka telefonu - na základě ústní objednávky ze dne 22.01.2008 fa č. 5211702077 mezi LEIS a COMIMPEX - zhotovení datových a telefonních rozvodů v reálu Zastávka - na základě ústní objednávky ze dne 22.01.2008 fa č. 5211702078 mezi LEIS a COMIMPEX - zapojení internetu a dodávka telefonů pro spol. HITEMAN - na základě ústní objednávky ze dne 22.01.2008 fa č. 5211702079 mezi LEIS a COMIMPEX - zprovoznění ADSL linky v Zastávce - na základě ústní objednávky ze dne 22.01.2008 fa č. 5211702364 mezi LEIS a COMIMPEX - doplnění kamerového systému u hal PO16 a H11 - na základě ústní objednávky ze dne 20.02.2008 fa č. 5211701839 mezi LEIS a COMIMPEX - nastavení TÚ, zprovoznění internetu pro OXOID - na základě ústní dohody ze dne 20.12.2007 fa č. 5211701841 mezi LEIS a COMIMPEX - přesun kamery - na základě ústní objednávky ze dne 20.12.2007 fa č. 5211701328 mezi LEIS a COMIMPEX - penále z prodlení - na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 27.11.2008 fa č. 5211700364 mezi LEIS a COMIMPEX - penále z prodlení - na základě Dohody o splacení závazku ze dne 27.03.2007 fa č. 5211701258 mezi LEIS a COMIMPEX - provedení slaboproudé pro halu H6 - na základě ústní objednávky ze dne 10.10.2007 fa č. 5211701838 mezi LEIS a COMIMPEX - vybudování opticko-metalické páteře do haly PO16-na základě ústní objednávky ze dne 10.10.2007 fa č. 5211701836 mezi LEIS a COMIMPEX - dodávka telefonu - na základě ústní objednávky ze dne 20.12.2007 fa č. 5211701843 mezi LEIS a COMIMPEX - pasivní a aktivní prvky pro MM - na základě ústní objednávky ze dne 20.12.2007 fa č. 5211702076 mezi LEIS a COMIMPEX - dodávka telefonu - na základě ústní objednávky ze dne 07.03.2008 fa č. 5211702076 mezi LEIS a COMIMPEX - dodávka telefonu - na základě ústní objednávky ze dne 07.03.2008 fa č. 5211502657 mezi LEIS a COMIMPEX - rozvody vnitřní v hale H6 - na základě ústní dohody ze dne 29.11.2005 fa č. 5211501487 mezi LEIS a COMIMPEX - rozvody vnitřní v hale H5 - na základě ústní dohody ze dne 05.10.2005 fa č. 5211500673 mezi LEIS a COMIMPEX - kamerový systém - na základě SOD ze dne 20.06.2005. Původní věřitel CMV-group, s.r.o. datum podpisu 27.11.2008 částky pohledávky 22 150,66,-Kč z titulu fa č. 2007040 mezi LEIS A CMV - montážní práce na rozvodu plynu v hale H2 - na základě ústní dohody ze dne 16.10.2007. Původní věřitel CONSTRUKT DESING s.r.o. datum podpisu 12.11.2008 částky pohledávky 115 811,00,-Kč z titulu: fa č. 912007 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - penále na základě SOD 20060816 ze dne 25.10.2006 fa č. 922007 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - penále na základě SOD 20060816 ze dne 25.10.2006 fa č. 932007 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - penále na základě SOD 20060816 ze dne 25.10.2006 fa č. 512007 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - oprava projektu LTC Delta-na základě objednávky ze dne 18.09.2007 fa č. 182008 mezi LEIS a CONSTRUKT DESIGN - založení betonové konstrukce (pro ZETOR) - na základě ústní objednávky ze dne 04.03.2008. Původní věřitel CoSta-projekce s.r.o. datum podpisu 29.10.2008 částky pohledávky 26 857,00,-Kč z titulu fa č. 2003 mezi LEIS a COSTA-PROJEKTCE - na základě Dohody o narovnání. Původní věřitel Dlouhý Vladimír datum podpisu 29.10.2008 částky pohledávky 11 000,00,-Kč z titulu objednávky ze dne 10.11.2005 na provedení výstražného šrafování v hale H5. Původní věřitel Drywal-Hlaváček Miloslav datum podpisu 14.11.2008 částka pohledávky 88 214,50,-Kč z titulu fa č. 200735 mezi LEIS a DRYWAL - SDK konstrukce+demontážní práce na hale H6 - na základě ústní objednávky ze dne 03.10.2007. Původní věřitel Gálová Jana Ing. datum podpisu 03.11.2008 částka pohledávky 12 495,00,-Kč z titulu fa č. 17202007 mezi LEIS a Gálová Jana - požární bezpečnostní řešení dokumentace - na základě ústní objednávky ze dne 27.09.2007 fa č. 342008 mezi LEIS a Gálová Jana - požární bezpečnostní řešení dokumentace - na základě ústní objednávky ze dne 05.03.2008 fa č. 372008 mezi LEIS a Gálová Jana - požární bezpečnostní řešení dokumentace - na základě ústní objednávky ze dne 05.03.2008. Původní věřitel GAsAG spol. s r.o. datum podpisu 23.10.2008 částka pohledávky 49 892,60,-Kč z titulu fa č. 1032007 mezi LEIS a GAsAG - akce Zastávka - na základě ústní dohody ze dne 26.09.2007 fa č. 32008 mezi LEIS a GAsAG - akce Popůvky- na základě ústní objednávky ze dne 08.02.2008. Původní věřitel GAS - Transport s.r.o. datum podpisu 07.11.2008 částka pohledávky 154 782,00,-Kč z titulu fa č. 207062 mezi LEIS a GAS Transport - akce LTC Omega - na základě ústní dohody ze dne 01.11.2007 fa č. 207061 mezi LEIS a GAS Transport - akce LTC Omega - na základě ústní dohody ze dne 17.10.2007 fa č. 207064 mezi LEIS a GAS Transport - akce na hale H2 - na základě ústní dohody ze dne 01.11.2007 fa č. 207063 mezi LEIS a GAS Transport - akce LTC Omega - na základě ústní dohody ze dne 01.11.2007 fa č. 208001 mezi LEIS a GAS Transport - akce LTC Omega - na základě ústní dohody ze dne 04.01.2008. Původní věřitel GeoGrad s.r.o. datum podpisu 29.10.2008 částka pohledávky 25 700,00,-Kč z titulu fa č. 7029 mezi LEIS a Geograd - akce Zetor - na základě ústní dohody ze dne 22.10.2007 fa č. 08008 mezi LEIS a Geograd - akce Zetor - na základě ústní dohody ze dne 17.01.2008. Původní věřitel Gerych Pavel Ing. datum podpisu 31.10.2008 částka pohledávky 14 637,00,-Kč z titulu fa č. 2008029 mezi LEIS a Ing. Pavel Gerych - akce Popůvky - na základě ústní dohody ze dne 06.05.2008. Původní věřitel HILTI datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 11 776,00,-Kč z titulu fa č. 6176698365 mezi LEIS a HILTI ČR - elektroinstalace zásuvek na KS Olomouc - na základě telefonické objednávky ze dne 22.08.2007 fa č. 6176698375 mezi LEIS a HILTI ČR - protipožární tmel na KS Olomouc - na základě telefonické objednávky ze dne 22.08.2007. Původní věřitel Home&Office s.r.o. datum podpisu 14.11.2008 částka pohledávky 14 274,00,-Kč z titulu fa č. 207011180 mezi LEIS a HOME&OFFICE - dodávka kancelářských potřeb - na základě objednávky ze dne 06.08.2007 fa č. 207011405 mezi LEIS a HOME&OFFICE - dodávka kancelářských potřeb - na základě objednávky ze dne 09.09.2007 fa č. 207011619 mezi LEIS a HOME&OFFICE - dodávka kancelářských potřeb - na základě objednávky ze dne 06.10.2007 fa č. 207012045 mezi LEIS a HOME&OFFICE - dodávka kancelářských potřeb - na základě objednávky ze dne 22.11.2007. Původní věřitel ITES spol. s r.o. datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky/zádržné 228 668,80,-Kč z titulu fa č. 2413064 mezi LEIS a ITES - fakturované vícepráce na akci DCC Slaný - na základě SOD ze dne 05.11.2003 a dodatku č. 4 ze dne 26.01.2004 fa č. 2413064 mezi LEIS a ITES - akce DCC Slaný - na základě SOD ze dne 05.11.2003 a dodatku č.7 ze dne 20.02.2004. Původní věřitel Klimatizace Brno, s.r.o. datum podpisu 29.10.2008 částka pohledávky 30 988,00,-Kč z titulu fa č. 2007055 mezi LEIS a KLIMATIZACE BRNO - reinstalace klimatizace DMG - na základě objednávky ze dne 22.03.2007 fa č. 2007048 mezi LEIS a KLIMATIZACE BRNO - reinstalace klimatizace DMG - na základě objednávky ze dne 22.03.2007. Původní věřitel LDH spol. s r.o. datum podpisu 10.11.2008 částka pohledávky 60 824,00,-Kč z titulu fa č. 507224 mezi LEIS a LDH - projekt pro stavební povolení - na základě cenové nabídky ze dne 19.09.2007. Původní věřitel Martínek Petr datum podpisu 10.11.2008 částka pohledávky 13 000,00,-Kč z titulu fa č. 600008 mezi LEIS a Martínek Petr - SDK sádrokartony na hale H6 - na základě SOD ze dne 16.01.2006. Původní věřitel MBK Consulting s.r.o. datum podpisu 29.10.2008 částka pohledávky 23 132,00,-Kč z titulu fa č. 280198 mezi LEIS a MBK Consulting - poradenství - smlouva o službách QMS ze dne 17.02.2006 fa č. 27798 mezi LEIS a MBK Consulting - poradenství - smlouva o službách QMS ze dne 17.02.2006 fa č. 27767 mezi LEIS a MBK Consulting - poradenství - smlouva o službách QMS ze dne 17.02.2006 fa č. 27713 mezi LEIS a MBK Consulting - poradenství - smlouva o službách QMS ze dne 17.02.2006. Původní věřitel Metal Mont s.r.o. datum podpisu 24.11.2008 částka pohledávky 65 033,50,-Kč zádržné 11 890,00,-Kč z titulu fa č. 5800002 mezi LEIS a METAL MONT - oprava odvětrané fasády na hale H1 - na základě objednávky ze dne 29.11.2007 fa č. 5600002 mezi LEIS a METAL MONT - montovaná plechová fasáda na hale H6 - SOD ze dne 20.01.2006. Původní věřitel Medek Ladislav datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky - zádržné 363 000,00,-Kč z titulu krátkodobé fin. půjčky mezi Ladislavem Medkem a LEIS - dojednáno ústní dohodou. Původní věřitel Pavel Kowalowski datum podpisu 24.11.2008 částka pohledávky - zadržné 8 050,00,-Kč z titulu fa č. 42007 mezi LEIS a Pevel Kowalowski - montáž výplní otvorů na KS Olomouc - SOD ze dne 10.01.2007. Původní věřitel PECAK s.r.o. datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 80 324,50,-Kč z titulu fa č. 2601002207 mezi LEIS a PECAK - napojení vodovodu RD Vyšehradská - na základě objednávky ze dne 27.12.2006 fa č. 2701002158 mezi LEIS a PECAK - napojení vodovodu v hale PO16B - na základě objednávky ze dne 25.09.2007 fa č. 2701002159 mezi LEIS a PECAK - přeložení hydrantu - na základě objednávky ze dne 25.09.2007 fa č. 2701002175 mezi LEIS a PECAK - dodávka a montáž ZTI na hale H11- na základě objednávky ze dne 20.11.2007 fa č. 2701002168 mezi LEIS a PECAK - dodávka a montáž sprch. zařízení RAWAK v admin. A1 2NP - na základě objednávky ze dne 15.08.2007. Původní věřitel Prestiz s.r.o. datum podpisu 20.11.2008 částka pohledávky-zádržné 34 023,90,-Kč z titulu fa č. 400036 mezi LEIS a PRESTIZ - demontáž a montáž soklu na akci DCC Slaný - na základě objednávky ze dne 27.02.2004 a 16.03.2004. Původní věřitel PRAGIS s.r.o. datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky-zádržné 161 527,50,-Kč z titulu fa č. 2130131 mezi LEIS a PRAGIS - zpevnění ploch - na základě SOD ze dne 12.08.2003. Původní věřitel REHAS spol. s r.o. datum podpisu 14.11.2008 částka pohledávky 7 950,00,-Kč z titulu fa č. 260337 mezi LEIS a REHAS - provedené práce na halách PO15, PO16A,B - na základě telefonické objednávky ze dne 21.03.2006 fa č. 260316 mezi LEIS a REHAS - provedené práce na halách PO15, PO16A,B - na základě telefonické objednávky ze dne 21.03.2006. Původní věřitel REKSTAV datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 560 006,01,-Kč z titulu fa č. 2008003 mezi LEIS a REKSTAV - akce "Zetor-jídelna" - na základě SOD ze dne 29.11.2007 fa č. 2008004 mezi LEIS a REKSTAV - akce "Zetor-jídelna" - na základě SOD ze dne 29.11.2007 fa č. 2008016 mezi LEIS a REKSTAV - akce "Zetor-jídelna" - na základě SOD ze dne 29.11.2007. Původní věřitel RS Conut s.r.o. datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 9 600,00,-Kč z titulu fa č. 61000028 mezi LEIS a RS COUNT - zpracování mzdové agendy - na základě Smlouvy o vykonávání účetních prací ze dne 01.04.2004 fa č. 61000038 mezi LEIS a RS COUNT - zpracování mzdové agendy - na základě Smlouvy o vykonání účetních prací ze dne 01.04.2004 fa č. 51000032 mezi LEIS a RS COUNT - zpracování mzdové agendy - na základě Smlouvy o vykonávání účetních prací ze dne 01.04.2004. Původní věřitel Rusler Libor datum podpisu 27.11.2008 částka pohledávky 222 124,00,-Kč z titulu fa č. 102007 mezi LEIS a Rusler Libor - montáž výplní otvorů fasády na KS Olomouc - na základě SOD ze dne 29.09.2006 fa č. 112006 mezi LEIS a Rusler Libor - demontáž a montáž protipožárních křídel na KS Olomouc - na základě objednávky ze dne 31.05.2007 fa č. 282007 mezi LEIS a Ruslel Libor - provedené práce na akci "OK MONT" - na základě obj. ze dne 20.11.2007 - 30.06.2008 postoupeno z LEIS GAC na LEIS, a.s.. Původní věřitel SETRA spol. s r.o. datum podpisu 25.11.2008 částka pohledávky-zádržné 232 500,00,-Kč z titulu fa č. 1854000018 mezi LEIS a SETRA - dodávka nasypové těsto HTÚ - na základě SOD ze dne 27.05.2004. Původní věřitel Ströer Vlastimil datum podpisu 07.11.2008 částka pohledávky 11 674,00,-Kč z titulu fa č. 20050096 mezi LEIS a Vlastimil Ströer - odvoz odčerpaného materiálu - na základě objednávky ze dne 24.01.2005. Původní věřitel Šouba Milan datum podpisu 05.11.2008 částka pohledávky 27 097,00,-Kč z titulu fa č. 108004 mezi LEIS a Mgr.Ing. Milan Šouba - právní služby - na základě telefonické objednávky ze dne 04.01.2008. Původní věřitel Toner Recycling Service s.r.o. datum podpisu 10.11.2008 částka pohledávky 9 063,82,-Kč z titulu fa č. 20708815 mezi LEIS a Toner Recycling Service - dodávka tonerových kazet - na základě ústní dohody ze dne 02.10.2007 fa č. 20704891 mezi LEIS a Toner Recycling Service - dodávka tonerových kazet - na základě ústní dohody ze dne 01.06.2007 fa č. 207010880 mezi LEIS a Toner Recycling Service - dodávka tonerových kazet - na základě ústní dohody ze dne 13.10.2007. Původní věřitel Uchytil s.r.o. datum podpisu 13.11.2008 částka pohledávky-zádržné 33 601,50,-Kč z titulu fa č. 30285 mezi LEIS a UCHYTIL - projektová dokumentace na DCC Slaný - na základě SOD ze dne 28.02.2003 fa č. 30288 mezi LEIS a UCHYTIL - projektová dokumentace na DCC Slaný - na základě SOD ze dne 28.02.2003 fa č. 40242 mezi LEIS a UCHYTIL - projektová dokumentace na DCC Slaný - na základě SOD ze dne 28.02.2003. Původní věřitel Visso s.r.o. datum podpisu 07.11.2008 částka pohledávky 23 562,00,-Kč z titulu fa č. 2007044099 mezi LEIS a VISSO - projekční práce na akci Popůvky - na základě objednávky ze dne 06.09.2007. Původní věřitel Vodoinstalatérství datum podpisu 20.11.2008 částka pohledávky 20 000,00,-Kč z titulu fa č. 5807 mezi LEIS a VODOINSTALATÉRSTVÍ-TOPENÁŘSTVÍ - instal. práce na hale H3 vč. dodávky materiálu - na základě telefonické objednávky ze dne 10.10.2007. Pohledávky ze Smlouvy o úvěru se společností LEIS, a.s.: Poskytnuté fin.prostředky k datu 27.11.2008 jsou 2 849 998,76,-Kč. Úroky z úvěru za období 2007 jsou 214 181,00,-Kč. CELKEM POHLEDÁVKY 9 113 452,70 Kč. Návrh dohody o započtení pohledávek na splacení emisního kurzu akcií bude zaslán předem určenému zájemci představenstvem společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Předem určený zájemce zašle podepsanou dohodu o započtení nejpozději do tří měsíců od jejího obdržení do sídla společnosti LEIS, a.s.. Lhůta pro splacení 100% peněžitých vkladů je tři měsíce od úpisu akcií.
od 20. 9. 2005 do 5. 9. 2017
- Zápis fúze: LEIS, a.s. se sídlem Kaštanová 392/8, 620 00 Brno, identifikační číslo 25568892 byla přeměněna fúzí sloučením se zanikající právnickou osobou LEIS, spol. s r.o. se sídlem Kaštanová 8, 620 00 Brno, identifikační číslo 46961666. Na nástupnickou právnickou osobu LEIS, a.s., se sídlem Kaštanová 392/8, 620 00 Brno, identifikační číslo 25568892 přešlo jmění zanikající právnické osoby LEIS, spol. s r.o. se sídlem Kaštanová 8, 620 00 Brno, identifikační číslo 46961666.
od 20. 12. 2000 do 17. 12. 2003
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11.12.2000 o zvýšení základního jmění:
od 20. 12. 2000 do 17. 12. 2003
- a) Základní jmění společnosti se z důvodu posílení zdrojů společnosti, za účelem jejího dalšího rozvoje zvyšuje o částku 9.300.000,- Kč, slovy: devět milionů tři sta tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých, nově na částku 15.300.000,- Kč, slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem. Zvýšení základního jmění nad shora uvedenou navrhovanou výši se nepřipouští.
od 20. 12. 2000 do 17. 12. 2003
- b) Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 93 kusů, slovy: devadesáti tří, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii.
od 20. 12. 2000 do 17. 12. 2003
- c) Nově upisované akcie budou upsány vlastníkem nepeněžitého vkladu takto: - společnost LEIS, spol. s r.o., IČO 46961666, se sídlem Brno, Kaštanová 8, upíše 93, slovy: devadesát tři, kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za emisní kurz 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii. - předmětem nepeněžitého vkladu společnosti LEIS, spol. s r.o., IČO 46961666, se sídlem Brno, Kaštanová 8 jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 1146, pro obec Brno, katastrální území Brněnské Ivanovice, a to budova čp. 392 postavená na parcele číslo 1294 a parcela číslo 1294 o výměře 766 m2 včetně všech součástí a příslušenství. - předmět nepeněžitého vkladu je podrobně popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 1013-35/2000, který dne 10. srpna 2000 zpracoval Ing. Roman Staněk a ve znaleckém posudku číslo 3216-261/2000, který dne 7. srpna 2000 zpracoval Ing. Miroslav Kovalčík - v prvním znaleckém posudku je oceněn na částku 9.300.000,- Kč, slovy: devět milionů tři sta tisíc korun českých - ve druhém znaleckém posudku je oceněn na částku 9.500.000,- Kč, slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých - jediný akcionář na základě výše uvedeného znaleckého posudku Ing. Romana Staňka schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společností LEIS, spol. s r.o, IČO 46961666, se sídlem Brno, Kaštanová 8 částkou 9.300.000,- Kč, slovy: devět milionů tři sta tisíc korun českých s tím, že rozhodl, že oproti nepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 93, slovy: devadesát tři, kusů, blíže popsané pod písmenem b). d) Místem pro upsání nově emitovaných akcií je sídlo společnosti Brno, Kaštanová 8 a lhůta činí 2 týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí společnost LEIS, spol. s r.o., splatit nepeněžitý vklad. Vklad bude splacen na základě předání prohlášení vkladatele o vkladu nemovitého majetku do základního jmění společnosti.
Kapitál
od 6. 12. 2012 do 5. 9. 2017
Základní kapitál 15 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 6. 2012 do 6. 12. 2012
Základní kapitál 25 372 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 2. 2009 do 30. 6. 2012
Základní kapitál 24 410 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2003 do 19. 2. 2009
Základní kapitál 15 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 1999 do 17. 12. 2003
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 9. 2014 do 5. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 14.
od 3. 9. 2014 do 5. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 2.
od 3. 9. 2014 do 5. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3.
od 21. 7. 2014 do 3. 9. 2014
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 152.
od 6. 12. 2012 do 21. 7. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 152.
od 6. 12. 2012 do 3. 9. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 10.
od 30. 6. 2012 do 6. 12. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 17.
od 30. 6. 2012 do 6. 12. 2012
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, omezení převoditelnosti akcií na jméno: se souhlasem představenstva.
od 30. 6. 2012 do 6. 12. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 252.
od 30. 6. 2012 do 6. 12. 2012
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, omezení převoditelnosti akcií na jméno: se souhlasem představenstva.
od 30. 6. 2012 do 6. 12. 2012
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 2.
od 30. 6. 2012 do 6. 12. 2012
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, omezení převoditelnosti akcií na jméno: se souhlasem představenstva.
od 19. 2. 2009 do 30. 6. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 11.
od 19. 2. 2009 do 30. 6. 2012
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, omezení převoditelnosti akcií na jméno: se souhlasem představenstva.
od 19. 2. 2009 do 30. 6. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 243.
od 19. 2. 2009 do 30. 6. 2012
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, omezení převoditelnosti akcií na jméno: se souhlasem představenstva.
od 3. 6. 2005 do 19. 2. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 3. 6. 2005 do 19. 2. 2009
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
od 3. 6. 2005 do 19. 2. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 152.
od 3. 6. 2005 do 19. 2. 2009
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, omezení převoditelnosti akcií na jméno: se souhlasem představenstva.
od 17. 12. 2003 do 3. 6. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 000.
od 17. 12. 2003 do 3. 6. 2005
v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné
od 17. 12. 2003 do 3. 6. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 93.
od 17. 12. 2003 do 3. 6. 2005
v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné omezení převoditelnosti akcií na jméno: se souhlasem představenstva
od 1. 7. 1999 do 17. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 000.
od 1. 7. 1999 do 17. 12. 2003
Akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: se souhlasem představenstva.
Statutární orgán
od 24. 6. 2017 do 5. 9. 2017
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ - statutární ředitel
Brno - Bystrc, Hvozdecká, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 24. 7. 2014
od 9. 6. 2017 do 24. 6. 2017
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ - statutární ředitel
den vzniku funkce: 24. 7. 2014
od 2. 3. 2017 do 9. 6. 2017
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ
Brno - Žebětín, Pramenná, PSČ 641 00
den vzniku funkce: 24. 7. 2014
od 17. 10. 2015 do 2. 3. 2017
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ
Brno - Bystrc, Hvozdecká, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 24. 7. 2014
od 3. 9. 2014 do 17. 10. 2015
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ
Brno - Bystrc, Černého, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 24. 7. 2014
od 7. 2. 2013 do 3. 9. 2014
KATARÍNA HÁJKOVÁ - člen představenstva
Brno - Bystrc, Černého, PSČ 635 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 22. 7. 2014
od 28. 5. 2012 do 7. 2. 2013
Ing. Milena Tribulová - člen představenstva
Křižanov, Masarykovo náměstí, PSČ 594 51
den vzniku členství: 6. 3. 2012 - 11. 1. 2013
od 7. 4. 2010 do 28. 5. 2012
Ladislav Medek - člen představenstva
Brno, Glocova 45, PSČ 620 00
den vzniku členství: 23. 3. 2010 - 6. 3. 2012
od 9. 6. 2006 do 16. 11. 2009
Ing. Otmar Voneš - člen představenstva
Brno, Bednářova 1D, PSČ 619 00
den vzniku členství: 1. 7. 1999 - 8. 7. 2009
od 1. 7. 1999 do 9. 6. 2006
Ing. Otmar Voneš - člen představenstva
Bystřice nad Pernštejnem, Sídl.II. 975, PSČ 593 01
den vzniku funkce: 1. 7. 1999
od 1. 7. 1999 do 16. 11. 2009
Ing. Svatopluk Horák - místopředseda představenstva
Brno, Preslova 62, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 1. 7. 1999 - 7. 11. 2008
od 1. 7. 1999 do 7. 4. 2010
Ladislav Medek - předseda představenstva
Brno, Glocova 45, PSČ 620 00
den vzniku funkce: 1. 7. 1999 - 23. 3. 2010
od 3. 9. 2014 do 5. 9. 2017
Za společnost podepisuje statutární ředitel tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis
od 28. 5. 2012 do 3. 9. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tvořené jediným členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo jinak zhotovené firmě společnosti připojí jediný člen představenstva společnosti svůj podpis.
od 1. 7. 1999 do 28. 5. 2012
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, člen představenstva může jednat pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, a to tak, že se podepíše k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti. Člen představenstva může podepisovat pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Správní rada
od 24. 6. 2017 do 5. 9. 2017
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ - člen správní rady
Brno - Bystrc, Hvozdecká, PSČ 635 00
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 9. 6. 2017 do 24. 6. 2017
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ - člen správní rady
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 2. 3. 2017 do 9. 6. 2017
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ - člen správní rady
Brno - Žebětín, Pramenná, PSČ 641 00
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 17. 10. 2015 do 2. 3. 2017
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ - člen správní rady
Brno - Bystrc, Hvozdecká, PSČ 635 00
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 3. 9. 2014 do 17. 10. 2015
Mgr. KATARÍNA HÁJKOVÁ - člen správní rady
Brno - Bystrc, Černého, PSČ 635 00
den vzniku členství: 22. 7. 2014
Dozorčí rada
od 14. 3. 2014 do 3. 9. 2014
Ing. VILIAM ZÁTHURECKÝ, MBA - předseda dozorčí rady
Brno - Stránice, Roubalova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 3. 4. 2008 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 3. 4. 2008 - 22. 7. 2014
od 19. 5. 2008 do 14. 3. 2014
Ing. Viliam Záthurecký, MBA - předseda dozorčí rady
Brno, Roubalova 9, PSČ 602 00
den vzniku členství: 3. 4. 2008 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 3. 4. 2008 - 22. 7. 2014
od 19. 5. 2008 do 3. 9. 2014
Ing. Eliška Grufíková - člen dozorčí rady
Dubňany, Hornická 1521, PSČ 696 03
den vzniku členství: 3. 4. 2008 - 22. 7. 2014
od 5. 2. 2007 do 19. 5. 2008
Monika Burgetová - člen dozorčí rady
Brno, Havlenova 23, PSČ 625 00
den vzniku členství: 30. 7. 2006 - 3. 4. 2008
od 5. 2. 2007 do 3. 9. 2014
Ing. Jan Dvořák - člen dozorčí rady
Tvarožná Lhota, 321, PSČ 696 64
den vzniku členství: 30. 7. 2006 - 22. 7. 2014
od 3. 6. 2005 do 5. 2. 2007
Ing. Richard Koníř - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Nezvalova 2091/8, PSČ 591 01
den vzniku funkce: 29. 9. 2004 - 30. 7. 2006
od 3. 6. 2005 do 5. 2. 2007
Ing. Viktória Šapovalová - člen dozorčí rady
Újezd u Brna, Rozprýmova 996, PSČ 664 53
den vzniku funkce: 29. 9. 2004 - 30. 7. 2006
od 3. 6. 2005 do 19. 5. 2008
Zuzana Dušková - předseda dozorčí rady
Brno, Bednářova 1d, PSČ 619 00
den vzniku funkce: 29. 9. 2004 - 3. 4. 2008
od 1. 7. 1999 do 3. 6. 2005
Ing. Zbyněk Rikan - předseda dozorčí rady
Vyškov, Puškinova 15, PSČ 682 01
den vzniku funkce: 1. 7. 1999 - 29. 9. 2004
od 1. 7. 1999 do 3. 6. 2005
Lubomír Jenyš - člen dozorčí rady
Brno, Kaštanova 8, PSČ 620 00
den vzniku funkce: 1. 7. 1999 - 29. 9. 2004
od 1. 7. 1999 do 3. 6. 2005
Roman Štěpánek - člen dozorčí rady
Brno, Strnadova 6, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 1. 7. 1999 - 29. 9. 2004
Akcionáři
od 3. 12. 2012 do 5. 9. 2017
LANDSBURY DEVELOPMENT LTD
Londýn, 2nd Floor, 9 Chapel Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 30. 11. 2012 do 3. 12. 2012
LANDSBURY DEVELPOMENT LTD
Londýn, 2nd Floor, 9 Chapel Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 4. 10. 2012 do 30. 11. 2012
Ladislav Medek
Brno, Glocova, PSČ 620 00
od 7. 4. 2010 do 4. 10. 2012
Ladislav Medek
Brno, Glocova, PSČ 620 00
od 1. 7. 1999 do 6. 12. 2004
LEIS, spol. s r.o., IČO: 46961666
Brno, Glocova 45
Hodnocení firmy
+7
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+346

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-69

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-75

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-99

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-108

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services