TANEX Vladislav,a.s.
IČO: 25570803

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 7. 1999
Obchodní firma
od 26. 7. 1999

TANEX Vladislav,a.s.

Sídlo
od 26. 7. 1999 do 15. 8. 2014
Vladislav, 70, PSČ 675 01
IČO
od 26. 7. 1999

25570803

DIČ

CZ25570803

Identifikátor datové schránky:4xcgj2v
Právní forma
od 26. 7. 1999 do
Akciová společnost
Spisová značka3043 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 7. 2. 2011
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 28. 8. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 8. 2008 do 7. 2. 2011
- silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti
od 26. 7. 1999 do 7. 2. 2011
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona
od 26. 7. 1999 do 7. 2. 2011
- výroba polygrafických lepidel a želatiny
od 26. 7. 1999 do 7. 2. 2011
- výroba klihu, technických tuků a mazadel a hydrolyzátu
Ostatní skutečnosti
od 15. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 15. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 15. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 12. 2008 do 30. 12. 2008
- Valná hromada společnosti TANEX Vladislav, a.s., se sídlem ve Vladislavi 70, IČ 255 70 803 (dále jen "Společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu ekonomické stabilizace Společnosti a optimalizace struktury pasiv v rozvaze spole čnosti, a to o částku 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacetosm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v důležitém zájmu Společnosti, který je specifikován ve zprávě představenstva. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 6 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Žernovská 6, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097, IČ 438 73 871 (dále jen "Upisovatel"). Upisovatel upíše a splatí 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moc i usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností: - pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úvěrů poskytnutých společností TANEX Vladislav, a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.12.2006, 15.12.2006 a 25.9.2008 v celkové částce 23.900.000,-- Kč (slovy: dvacettři mil iony devětset tisíc korun českých), - pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úroků z úvěrů sjednaných v uvedených smlouvách za dobu do 31.10.2008 v celkové výši 2.650.845,83 Kč (slovy: dva miliony šestsetpadesát tisíc osmsetčtyřicetpět korun českých 83/ 100), - část pohledávky věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nezaplaceného nájemného za nájem dopravního prostředku podle nájemních smluv ze dne 26.2.2003 a ze dne 22.5.2007 ve výši 1.449.154,17 Kč (slovy: jeden milion čtyřistačtyřicetdevět tisí c jednostopadesátčtyři korun českých 17/100). Potvrzení auditora Ing. Pavla Hrabáka, číslo osvědčení 996 ze dne 10.12.2008 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 7 notářského zápisu. Valná hromada společnosti schválila následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouvu o započtení uzavře Společnost s Upisovatelem. Lhůta 10 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti U pisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií.
od 8. 12. 1999 do 15. 8. 2014
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 1.10.1999.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.8.1999 o záměru zvýšit základní jmění:
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých). Na celkovou částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorun českých). Upisování nad částku 19.000.000,- Kč se nepřipouští.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 19 kusů nových kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), v listinné podobě, neveřejně obchodovatelných.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 3. Všechny nově upisované akcie budou upsány výhradně stávajícím jediným akcionářem společnosti - společností TANEX, akciová společnost, se sídlem Jaroměř, IČ 00013641.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 4. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ve Vladislavi 70.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 5. Schvaluje splacení emisního kursu všech upisovaných akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku TANEX, akciová společnost, IČ 00013641 a to odštěpný závod TANEX, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závod Vladislav, se sídlem Vladislav, t.j. věci movité a nemovité, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování činnosti odštěpného závodu Vladislav. Výše ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. Milana Votypky ze dne 10.8.1999, číslo posudku 2708-089/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý majetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalcem ing. Milanem Votypkou, byl specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999. Dále ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. Jaroslavy Medvědové ze dne 16.8.1999, číslo posudku 220/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý hmotný majetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalcem ing. Jaroslavou Medvědovou byl specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou, číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999. Pro účel zvýšení základního jmění rozhodl jediný společník v působnosti valné hromady, že na základě výše ocenění nepeněžitého vkladu vycházejí z posudků výše uvedených znalců, se použije částka 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých). Hodnota vkladu odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 6. Nepeněžitý vklad splatí upisovatel v den úpisu, převodem věcí movitých a nemovitých, práv a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování TANEX a.s., odštěpný závod Vladislav, t.j. předáním části podniku do majetku akciové společnosti TANEX Vladislav a.s. dle § 476 a násl. obchodního zákoníku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti ve Vladislavi 70.
Kapitál
od
Základní kapitál 48 000 000 Kč, splaceno 48 000 000 Kč.
od 30. 12. 2008 do 30. 12. 2008
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 20 000 000 Kč.
od 8. 12. 1999 do 8. 12. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 15. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 20.
od 15. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 280.
od 30. 12. 2008 do 15. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 280.
od 17. 9. 2008 do 15. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 8. 12. 1999 do 17. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 8. 12. 1999 do 17. 9. 2008
v listinné podobě.
od 26. 7. 1999 do 8. 12. 1999
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 26. 7. 1999 do 8. 12. 1999
v listinné podobě.
Statutární orgán
od 15. 8. 2014
Bc. MIROSLAVA MOKRIŠOVÁ - člen představenstva
Vladislav, , PSČ 675 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011
od 14. 2. 2011 do 15. 8. 2014
Bc. Miroslava Mokrišová - člen představenstva
Vladislav, , PSČ 675 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Ing. Jan Halouska - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova 1180/9, PSČ 180 00
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Milady Horákové 387/56
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 17. 7. 2006 do 14. 2. 2011
Miroslava Mokrišová - člen představenstva
Vladislav, 277, PSČ 675 01
den vzniku členství: 22. 6. 2006 - 3. 2. 2011
od 8. 6. 2006 do 17. 7. 2006
František Zpěvák - člen představenstva
Třebíč, Spojenců 618
den vzniku členství: 12. 1. 2005 - 22. 6. 2006
od 8. 6. 2006 do 28. 8. 2008
Ing. Jan Halouska - předseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
den vzniku funkce: 26. 5. 2006 - 29. 9. 2007
od 4. 3. 2005 do 4. 3. 2005
Ing. Tomáš Vais - člen představenstva
Praha 4-Chodov, Klapálkova 2241/7
den vzniku funkce: 29. 6. 2002 - 31. 10. 2004
od 4. 3. 2005 do 8. 6. 2006
František Zpěvák - předseda představenstva
Třebíč, Spojenců 618
den vzniku funkce: 12. 1. 2005 - 25. 5. 2006
od 4. 3. 2005 do 8. 6. 2006
Ing. Jan Halouska - člen představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 29. 6. 2002
od 4. 3. 2005 do 28. 8. 2008
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Ing. Tomáš Vais - předseda představenstva
Praha 4 - Chodov, Klapálkova 2241/7
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Ing. Jan Halouska - člen představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 15. 8. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 14. 2. 2011 do 15. 8. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jménem společnosti navenek jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. Činí-li členové představenstva jménem společnosti písemné právní úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 26. 7. 1999 do 14. 2. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně a to tak, že připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti.
Dozorčí rada
od 15. 8. 2014
TOMÁŠ ČERNÝ - předseda dozorčí rady
Štítná nad Vláří-Popov - Štítná nad Vláří, , PSČ 763 33
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 2. 2011
od 12. 8. 2014 do 15. 8. 2014
Mgr. JAN ŠPIRK - člen dozorčí rady
Jesenice, Cedrová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 12. 8. 2014
od 14. 2. 2011 do 12. 8. 2014
Mgr. Jan Špirk - člen dozorčí rady
Jesenice, Mezi Domy, PSČ 252 42
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 12. 8. 2014
od 14. 2. 2011 do 15. 8. 2014
Tomáš Černý - předseda dozorčí rady
Štítná nad Vláří, , PSČ 763 33
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 2. 2011
od 14. 2. 2011 do 15. 8. 2014
Lubomír Lysák - člen dozorčí rady
Brumov - Bylnice, Rozkvět, PSČ 763 31
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 12. 8. 2014
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Ing. Vojtěch Sedláček - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Květinková 371/14
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Ing. Martina Rusňáková - člen dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Dana Lorencová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Majerského 2049/58
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 4. 3. 2005 do 28. 8. 2008
Ing. Vojtěch Sedláček - člen dozorčí rady
Praha 3, Květinková 371/14
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
od 4. 3. 2005 do 28. 8. 2008
Ing. Martina Rusňáková - člen dozorčí rady
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
od 4. 3. 2005 do 28. 8. 2008
Dana Lorencová - člen dozorčí rady
Praha 4, Majerského 2049
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
od 23. 2. 2002 do 4. 3. 2005
Ing. Martina Rusňáková - členka
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 26. 7. 1999 do 23. 2. 2002
Ing. Martina Rusňáková - členka
Praha 4, Klírova 1916
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Ing. Vojtěch Sedláček - člen
Praha 3, Květinková 371/14
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Dana Lorencová - členka
Praha 4, Majerského 2049
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
Akcionáři
od 14. 2. 2011
E.V.I. GROUP a.s., IČO: 29264936
Valašské Klobouky, Sychrov, PSČ 766 01
od 26. 7. 1999 do 23. 2. 2002
TANEX,akciová společnost, IČO: 00013641
Jaroměř,
od 26. 7. 1999 do 23. 2. 2002
- zapsaná pod B 63 obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+19
+
-
2.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+2
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-28
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-236
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-289
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 146 949 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.