Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TANEX Vladislav,a.s.
IČO: 25570803

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 7. 1999
Obchodní firma
od 26. 7. 1999

TANEX Vladislav,a.s.

Sídlo
od 26. 7. 1999 do 15. 8. 2014
Vladislav, 70, PSČ 675 01
IČO
od 26. 7. 1999

25570803

DIČ

CZ25570803

Identifikátor datové schránky:4xcgj2v
Právní forma
od 26. 7. 1999
Akciová společnost
Spisová značka3043 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 7. 2. 2011
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 28. 8. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 8. 2008 do 7. 2. 2011
- silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti
od 26. 7. 1999 do 7. 2. 2011
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona
od 26. 7. 1999 do 7. 2. 2011
- výroba polygrafických lepidel a želatiny
od 26. 7. 1999 do 7. 2. 2011
- výroba klihu, technických tuků a mazadel a hydrolyzátu
Ostatní skutečnosti
od 15. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 8. 2014 do 26. 3. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 15. 8. 2014 do 26. 3. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 15. 12. 2008 do 30. 12. 2008
- Valná hromada společnosti TANEX Vladislav, a.s., se sídlem ve Vladislavi 70, IČ 255 70 803 (dále jen "Společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu ekonomické stabilizace Společnosti a optimalizace struktury pasiv v rozvaze spole čnosti, a to o částku 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacetosm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v důležitém zájmu Společnosti, který je specifikován ve zprávě představenstva. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 6 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Žernovská 6, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097, IČ 438 73 871 (dále jen "Upisovatel"). Upisovatel upíše a splatí 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moc i usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností: - pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úvěrů poskytnutých společností TANEX Vladislav, a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.12.2006, 15.12.2006 a 25.9.2008 v celkové částce 23.900.000,-- Kč (slovy: dvacettři mil iony devětset tisíc korun českých), - pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úroků z úvěrů sjednaných v uvedených smlouvách za dobu do 31.10.2008 v celkové výši 2.650.845,83 Kč (slovy: dva miliony šestsetpadesát tisíc osmsetčtyřicetpět korun českých 83/ 100), - část pohledávky věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nezaplaceného nájemného za nájem dopravního prostředku podle nájemních smluv ze dne 26.2.2003 a ze dne 22.5.2007 ve výši 1.449.154,17 Kč (slovy: jeden milion čtyřistačtyřicetdevět tisí c jednostopadesátčtyři korun českých 17/100). Potvrzení auditora Ing. Pavla Hrabáka, číslo osvědčení 996 ze dne 10.12.2008 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 7 notářského zápisu. Valná hromada společnosti schválila následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouvu o započtení uzavře Společnost s Upisovatelem. Lhůta 10 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti U pisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií.
od 8. 12. 1999 do 15. 8. 2014
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 1.10.1999.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.8.1999 o záměru zvýšit základní jmění:
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých). Na celkovou částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorun českých). Upisování nad částku 19.000.000,- Kč se nepřipouští.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 19 kusů nových kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), v listinné podobě, neveřejně obchodovatelných.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 3. Všechny nově upisované akcie budou upsány výhradně stávajícím jediným akcionářem společnosti - společností TANEX, akciová společnost, se sídlem Jaroměř, IČ 00013641.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 4. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ve Vladislavi 70.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 5. Schvaluje splacení emisního kursu všech upisovaných akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku TANEX, akciová společnost, IČ 00013641 a to odštěpný závod TANEX, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závod Vladislav, se sídlem Vladislav, t.j. věci movité a nemovité, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování činnosti odštěpného závodu Vladislav. Výše ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. Milana Votypky ze dne 10.8.1999, číslo posudku 2708-089/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý majetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalcem ing. Milanem Votypkou, byl specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999. Dále ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. Jaroslavy Medvědové ze dne 16.8.1999, číslo posudku 220/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý hmotný majetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalcem ing. Jaroslavou Medvědovou byl specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou, číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999. Pro účel zvýšení základního jmění rozhodl jediný společník v působnosti valné hromady, že na základě výše ocenění nepeněžitého vkladu vycházejí z posudků výše uvedených znalců, se použije částka 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých). Hodnota vkladu odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií.
od 21. 9. 1999 do 8. 12. 1999
- 6. Nepeněžitý vklad splatí upisovatel v den úpisu, převodem věcí movitých a nemovitých, práv a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování TANEX a.s., odštěpný závod Vladislav, t.j. předáním části podniku do majetku akciové společnosti TANEX Vladislav a.s. dle § 476 a násl. obchodního zákoníku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti ve Vladislavi 70.
Kapitál
od 30. 12. 2008
Základní kapitál 48 000 000 Kč, splaceno 48 000 000 Kč.
od 8. 12. 1999 do 30. 12. 2008
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 20 000 000 Kč.
od 26. 7. 1999 do 8. 12. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 15. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 20 v zaknihované podobě.
od 15. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 280 v zaknihované podobě.
od 30. 12. 2008 do 15. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 280 v listinné podobě.
od 17. 9. 2008 do 15. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 8. 12. 1999 do 17. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 8. 12. 1999 do 17. 9. 2008
v listinné podobě.
od 26. 7. 1999 do 8. 12. 1999
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 26. 7. 1999 do 8. 12. 1999
v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 26. 3. 2018
MIROSLAVA MOKRIŠOVÁ - člen představenstva
Vladislav, , PSČ 675 01
den vzniku členství: 3. 2. 2016
od 15. 8. 2014 do 26. 3. 2018
Bc. MIROSLAVA MOKRIŠOVÁ - člen představenstva
Vladislav, , PSČ 675 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 3. 2. 2016
od 14. 2. 2011 do 15. 8. 2014
Bc. Miroslava Mokrišová - člen představenstva
Vladislav, , PSČ 675 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Ing. Jan Halouska - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova 1180/9, PSČ 180 00
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Milady Horákové 387/56
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 17. 7. 2006 do 14. 2. 2011
Miroslava Mokrišová - člen představenstva
Vladislav, 277, PSČ 675 01
den vzniku členství: 22. 6. 2006 - 3. 2. 2011
od 8. 6. 2006 do 17. 7. 2006
František Zpěvák - člen představenstva
Třebíč, Spojenců 618
den vzniku členství: 12. 1. 2005 - 22. 6. 2006
od 8. 6. 2006 do 28. 8. 2008
Ing. Jan Halouska - předseda představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
den vzniku funkce: 26. 5. 2006 - 29. 9. 2007
od 4. 3. 2005 do 4. 3. 2005
Ing. Tomáš Vais - člen představenstva
Praha 4-Chodov, Klapálkova 2241/7
den vzniku funkce: 29. 6. 2002 - 31. 10. 2004
od 4. 3. 2005 do 8. 6. 2006
František Zpěvák - předseda představenstva
Třebíč, Spojenců 618
den vzniku funkce: 12. 1. 2005 - 25. 5. 2006
od 4. 3. 2005 do 8. 6. 2006
Ing. Jan Halouska - člen představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku členství: 29. 6. 2002
od 4. 3. 2005 do 28. 8. 2008
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Ing. Tomáš Vais - předseda představenstva
Praha 4 - Chodov, Klapálkova 2241/7
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Ing. Ladislav Adamec, CSc. - člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 56
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Ing. Jan Halouska - člen představenstva
Praha 8, Kubíkova 1180/9
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 15. 8. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 14. 2. 2011 do 15. 8. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jménem společnosti navenek jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. Činí-li členové představenstva jménem společnosti písemné právní úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 26. 7. 1999 do 14. 2. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně a to tak, že připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti.
Prokura
od 23. 1. 2020
Mgr. PETR ZÁBRANSKÝ
Ústí nad Labem - Střekov, Svatojiřská, PSČ 400 03
od 23. 1. 2020
Prokurista jedná za společnost samostatně a je oprávněn ke všem právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu. Není však oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitosti. Podepisuje se tak, že k obchodní firmě připojují svůj podpis a dodatek p rokurista.
Dozorčí rada
od 26. 3. 2018
TOMÁŠ ČERNÝ - člen dozorčí rady
Štítná nad Vláří-Popov - Štítná nad Vláří, , PSČ 763 33
den vzniku členství: 3. 2. 2016
od 15. 8. 2014 do 26. 3. 2018
TOMÁŠ ČERNÝ - předseda dozorčí rady
Štítná nad Vláří-Popov - Štítná nad Vláří, , PSČ 763 33
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 3. 2. 2016
den vzniku funkce: 3. 2. 2011 - 3. 2. 2016
od 12. 8. 2014 do 15. 8. 2014
Mgr. JAN ŠPIRK - člen dozorčí rady
Jesenice, Cedrová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 12. 8. 2014
od 14. 2. 2011 do 12. 8. 2014
Mgr. Jan Špirk - člen dozorčí rady
Jesenice, Mezi Domy, PSČ 252 42
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 12. 8. 2014
od 14. 2. 2011 do 15. 8. 2014
Tomáš Černý - předseda dozorčí rady
Štítná nad Vláří, , PSČ 763 33
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 2. 2011
od 14. 2. 2011 do 15. 8. 2014
Lubomír Lysák - člen dozorčí rady
Brumov - Bylnice, Rozkvět, PSČ 763 31
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 12. 8. 2014
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Ing. Vojtěch Sedláček - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Květinková 371/14
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Ing. Martina Rusňáková - člen dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 28. 8. 2008 do 14. 2. 2011
Dana Lorencová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Majerského 2049/58
den vzniku členství: 19. 6. 2008 - 3. 2. 2011
od 4. 3. 2005 do 28. 8. 2008
Ing. Vojtěch Sedláček - člen dozorčí rady
Praha 3, Květinková 371/14
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
od 4. 3. 2005 do 28. 8. 2008
Ing. Martina Rusňáková - člen dozorčí rady
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
od 4. 3. 2005 do 28. 8. 2008
Dana Lorencová - člen dozorčí rady
Praha 4, Majerského 2049
den vzniku členství: 29. 6. 2002 - 29. 9. 2007
od 23. 2. 2002 do 4. 3. 2005
Ing. Martina Rusňáková - členka
Říčany, Březská 518, PSČ 251 01
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 26. 7. 1999 do 23. 2. 2002
Ing. Martina Rusňáková - členka
Praha 4, Klírova 1916
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Ing. Vojtěch Sedláček - člen
Praha 3, Květinková 371/14
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
od 26. 7. 1999 do 4. 3. 2005
Dana Lorencová - členka
Praha 4, Majerského 2049
den vzniku funkce: 26. 7. 1999 - 29. 6. 2002
Akcionáři
od 14. 2. 2011
E.V.I. GROUP a.s., IČO: 29264936
Valašské Klobouky, Sychrov, PSČ 766 01
od 26. 7. 1999 do 23. 2. 2002
TANEX,akciová společnost, IČO: 00013641
Jaroměř,
od 26. 7. 1999 do 23. 2. 2002
- zapsaná pod B 63 obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 802,15 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 818,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+191
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+65
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+10
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-73
+
-
5.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-79
+
-

Články na Heroine.cz

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services