Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GASTROBAL, a.s.
IČO: 25573233 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 8. 1999
Datum zániku20. 6. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 30. 12. 2008 do 20. 6. 2013

GASTROBAL, a.s.

od 24. 7. 2003 do 30. 12. 2008

PUM-PA Trade, a.s.

od 26. 8. 1999 do 24. 7. 2003

VÍNO UH,a.s.

Sídlo
od 26. 8. 1999 do 24. 7. 2003
Uherské Hradiště, Polní 348, PSČ 686 05
IČO
od 26. 8. 1999 do 20. 6. 2013

25573233

DIČ

CZ25573233

Právní forma
od 26. 8. 1999 do 20. 6. 2013
Akciová společnost
Spisová značka3026 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 29. 1. 2009 do 20. 6. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 10. 2003 do 29. 1. 2009
- zámečnictví
od 29. 10. 2003 do 29. 1. 2009
- kovoobráběčství
od 29. 10. 2003 do 29. 1. 2009
- výroba, instalace a opravy eletkrických strojů a přístrojů
od 29. 10. 2003 do 26. 5. 2010
- výroba kovového spotřebního zboží
od 29. 10. 2003 do 26. 5. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 29. 10. 2003 do 26. 5. 2010
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 13. 2. 2002 do 24. 7. 2003
- výroba nápojů
od 13. 2. 2002 do 26. 5. 2010
- specializovaný maloobchod
od 13. 2. 2002 do 26. 5. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 8. 1999 do 13. 2. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 8. 1999 do 13. 2. 2002
- nákup, zpracování a prodej vína
od 26. 8. 1999 do 13. 2. 2002
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 26. 8. 1999 do 29. 1. 2009
- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Předmět činnosti
od 29. 1. 2009 do 20. 6. 2013
- rostlinná výroba
Ostatní skutečnosti
od 20. 6. 2013 do 20. 6. 2013
- Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
od 20. 6. 2013 do 20. 6. 2013
- Společnost GASTROBAL, a.s., IČ: 25573233, zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností VÍNO BLATEL, a.s., IČ: 47917709, se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 855, PSČ 696 71, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3697.
od 17. 12. 2008 do 29. 1. 2009
- Základní kapitál se zvyšuje o částku 2.600.000,-Kč, tj. z částky 3.000.000,-Kč na částku 5.600.000,-Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení zákl adního kapitálu je vypořádání finančního závazku vůči věřiteli. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 26 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BLATNICE, a.s., se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, IČ: 60710373. Společnost BLATINIE, a.s. může upsat akcie v sídle společnosti PUM-PA Trade, a.s. v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o právu upsat nové akcie společnosti. Toto oznámení spol u s návrhem smlouvy o upsání akcií a s návrhem dohody o započtení bude zájemci o upsání akcií doručeno doporučeným dopisem nebo osobně, a to bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Připouští se, aby upisovatel započetl své níže uvedené pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být pohledávky BLATINIE, a.s. ze smluv o půjčkách uzavřených mezi spol ečností PUM-PA Trade, a.s. jako dlužníkem a společností BLATINIE, a.s. jako věřitelem, a to pohledávka z titulu půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 03.01.2008 ve výši 1.500.000,-Kč, pohledávka z titulu půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 25.02.2008 ve výši 500.000,-Kč, pohledávka z titulu půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 23.05.2008 ve výši 600.000,-Kč. Připouští se možnost započtení do výše 2.600.000,-Kč. Započtení shora uvedených pohledávek upisovatele proti pohledávce s polečnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581/3 obč. zák. Návrh dohody vypracuje představenstvo a doručí ho ve dvojím vyhotovení upisovateli. Upisovatel je povinen ve lhůtě 14 dnů od úpisu akcií návrh dohody podepsat, jedno podepsané vyhotovení doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být ověřeny. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 14 dnů od jejich upsání, a to započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti (uzavřením dohody o započtení).
od 29. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 16.06.2003 o zvýšení základního kapitálu: - Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a ta skutečnost, že je předmět nepeněžitého vkladu hospodářsky využitelný pro podnikání společnosti. - Zvýšení základního kapitálu se provede neveřejným upsáním nových akcií o částku 2.000.000,- Kč - a to nepeněžitým vkladem, základní kapitál bude zvýšen z částky 1.000.000,- Kč o částku 2.000.000,- Kč na částku ve výši 3.000.000,- Kč s tím, že se upisová ní akcií na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští. - Upisované akcie budou kmenové znějící na majitele vydané v listinné podobě v počtu 4 kusů, jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 500.000,- Kč (4 ks), emisní kurs každé akcie činí 1.000.000,- Kč. - Určuje se, že všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určenému zájemci - společnosti JASENOVÁ, spol. s r.o. - Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci movité společnosti JASENOVÁ, spol. s r.o., 696 71 Blatnička č. 76, IČ: 60 71 03 73 - a to: * soubor strojů a zařízení - linka na výrobu toaletního papírů - výše ocenění 2.900.000,- Kč, * soubor obráběcích strojů a strojů pro výrobu obráběcích rotorů elektromorotů - výše ocenění 1.100.000,- Kč, (jejich identifikace je součástí notářského zápisu) Výše ocenění předmětu vkladu byla stanovena soudem ustanoveným znalcem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., Uherské Hradiště, Dvořákova 1210 - a to znaleckým posudkem č. 1032-130/2003 a činí celkem 4.000.000,- Kč. - Valná hromada schvaluje všemi hlasy hodnotu nepeněžitého vkladu společnosti JASENOVÁ, spol. s r.o., jež činí 4.000.000,- Kč, na vklad JASENOVÁ, spol. s r.o. se započítává částka 2.000.000,- Kč, * za tento nepeněžitý vklad budou vydány akcie: kmenové znějící na majitele v listinné podobě vydané v počtu: 4 ks akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč * rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu JASENOVÁ, spol. s r.o. a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, činí 2.000.000,- Kč a valná hromada všemi hlasy schvaluje, že tvoří emisní ážio. - Místem pro upisování akcií se stanovuje: Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 855. - Lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného KS v Brně, přičemž upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou formou. Dnem úpi su akcií musí být upsaný vklad splacen.
Kapitál
od 29. 1. 2009 do 20. 6. 2013
Základní kapitál 5 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2003 do 29. 1. 2009
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 2. 2002 do 22. 12. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 1999 do 13. 2. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 29. 1. 2009 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 26.
od 11. 7. 2006 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 11. 7. 2006 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 22. 12. 2003 do 11. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4.
od 22. 12. 2003 do 11. 7. 2006
- v listinné podobě
od 22. 12. 2003 do 11. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 22. 12. 2003 do 11. 7. 2006
- v listinné podobě
od 13. 2. 2002 do 22. 12. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 13. 2. 2002 do 22. 12. 2003
v listinné podobě
od 26. 8. 1999 do 13. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 31. 5. 2013 do 20. 6. 2013
Ing. MIROSLAV OLBRECHT - přeseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Vladislava Perutky, PSČ 686 05
den vzniku členství: 28. 11. 2008
den vzniku funkce: 28. 11. 2008
od 17. 12. 2008 do 31. 5. 2013
Ing. Miroslav Olbrecht - přeseda představenstva
Uherské Hradiště, Vl. Perutky 1296, PSČ 686 05
den vzniku členství: 28. 11. 2008
den vzniku funkce: 28. 11. 2008
od 17. 12. 2008 do 20. 6. 2013
Ing. Vojtěch Olbrecht, CSc. - místopředseda představenstva
Ostrožská Lhota, Nové Záhumní 460, PSČ 687 23
den vzniku členství: 28. 11. 2008
den vzniku funkce: 28. 11. 2008
od 17. 12. 2008 do 20. 6. 2013
Bohdan Daněk - člen představenstva
Zlín, Polní 4574, PSČ 760 01
den vzniku členství: 28. 11. 2008
od 24. 7. 2003 do 17. 12. 2008
Ing. Miroslav Olbrecht - přeseda představenstva
Uherské Hradiště, Vl. Perutky 1296, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 16. 6. 2003 - 28. 11. 2008
od 24. 7. 2003 do 17. 12. 2008
Bohdan Daněk - člen představenstva
Zlín, Polní 4574, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 16. 6. 2003 - 28. 11. 2008
od 20. 4. 2001 do 24. 7. 2003
Marie Jurovich - předsedkyně představenstva
Uherské Hradiště, Polní 348, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 26. 8. 1999 - 16. 6. 2003
od 26. 8. 1999 do 20. 4. 2001
Marie Jurovich - předsedkyně představenstva
Uherské Hradiště, Polní 348, PSČ 686 05
od 26. 8. 1999 do 24. 7. 2003
Dušan Padalík - člen představenstva
Strachotín, Pálavská 283, PSČ 690 02
den vzniku funkce: 26. 8. 1999 - 16. 6. 2003
od 26. 8. 1999 do 17. 12. 2008
Ing. Vladimír Zelený - místopředseda představenstva
Ostrožská Lhota, 97, PSČ 687 23
den vzniku funkce: 26. 8. 1999 - 28. 11. 2008
od 26. 8. 1999 do 20. 6. 2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k přetištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda či místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 12. 2008 do 20. 6. 2013
JUDr. Blanka Ježková - předseda dozorčí rady
Ostrožská Lhota, Zahrada 7, PSČ 687 23
den vzniku členství: 28. 11. 2008
den vzniku funkce: 28. 11. 2008
od 17. 12. 2008 do 20. 6. 2013
Ing. Tomáš Luža - člen dozorčí rady
Velehrad, Zahradní 314, PSČ 687 06
den vzniku členství: 28. 11. 2008
od 17. 12. 2008 do 20. 6. 2013
Ludmila Křiváková - člen dozorčí rady
Blatnička, 166, PSČ 696 71
den vzniku členství: 28. 11. 2008
od 24. 7. 2003 do 24. 7. 2003
Marie Jurovich - předseda
Uherské Hradiště, Polní 348, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 16. 6. 2003 - 6. 7. 2003
od 24. 7. 2003 do 17. 12. 2008
Marie Jurovich - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Polní 348, PSČ 686 05
den vzniku funkce: 16. 6. 2003 - 28. 11. 2008
od 26. 8. 1999 do 24. 7. 2003
Josef Šimčík - předseda
Hluk, Květnová 1261, PSČ 687 25
den vzniku funkce: 26. 8. 1999 - 16. 6. 2003
od 26. 8. 1999 do 17. 12. 2008
Ing. Radomír Zábojník - místopředseda
Topolná, 14, PSČ 687 11
den vzniku funkce: 26. 8. 1999 - 28. 11. 2008
od 26. 8. 1999 do 17. 12. 2008
RNDr. Dagmar Kořenková - členka
Vysoké Pole, 7, PSČ 763 25
den vzniku funkce: 26. 8. 1999 - 28. 11. 2008
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

25. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

O deset tisíc terminálů bez poplatků mohou živnostníci žádat od 1. března.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 8 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 540,00 Kč
Czech Exchange 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 591,00 Kč
Komerční banka 2 595,86 Kč
Expobank CZ 2 596,60 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 650,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+32
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+28
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-9
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-191
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-209
+
-

Články na Heroine.cz

Vnímám teď chlapy přes filtr, říká herečka Anežka Pithartová

Vnímám teď chlapy přes filtr, říká herečka Anežka Pithartová

Za dvanáctiletou Týnu se při natáčení dokumentu V síti vydávala jedenadvacetiletá Anežka...více

Máte dítě s vývojovou poruchou? Na stát ani pojišťovny nespoléhejte

Máte dítě s vývojovou poruchou? Na stát ani pojišťovny nespoléhejte

Mohlo by se zdát, že žijeme v zemi s relativně fungujícím zdravotnictvím, kde se o nás...více

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services