Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

K & K Capital Group a.s.
IČO: 25582429 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 11. 1999
Datum zániku5. 6. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 8. 2000 do 5. 6. 2007

K & K Capital Group a.s.

od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000

First Consulting a.s.

Sídlo
od 8. 8. 2000 do 27. 6. 2001
Praha, Belgická 38, Praha 2, PSČ 120 00
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
Brno, Pellicova 8a, PSČ 602 00
IČO
od 24. 11. 1999 do 5. 6. 2007

25582429

Právní forma
od 24. 11. 1999 do 5. 6. 2007
Akciová společnost
Spisová značka6754 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 5. 4. 2002 do 5. 6. 2007
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 5. 4. 2002 do 5. 6. 2007
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 26. 10. 2001 do 5. 6. 2007
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 8. 8. 2000 do 5. 6. 2007
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 8. 8. 2000 do 5. 6. 2007
- získávání a držení majetkových účastí na plynárenských a naftových společnostech
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
- výkon daňového poradenství
Ostatní skutečnosti
od 5. 6. 2007 do 5. 6. 2007
- Společnost dne 3.5.2007 zanikla v důsledku fúze sloučením podle článku 17 odst. 2 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE) se společností KKCG Public Limited, reg.č.180090, se sídlem Neocleous House, 199 Arch. Makario s III Avenue, CY - 3030 Limassol, Kyperská republika, jako společností nástupnickou, která v důsledku fúze nabyla právní formu evropské společnosti (SE). Obchodní firma nástupnické společnosti se změnila na KKCG SE, reg. č. SE 3; sídlo nástupnické společn osti zůstává na adrese Neocleous House, 199 Arch. Makarious III Avenue, CY - 3030 Limassol, Kyperská Republika.
od 15. 12. 2006 do 5. 6. 2007
- Došlo k rozdělení společnosti K & K Capital Group a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ: 100 00, IČ: 25582429, odstěpením části obchodního jmění společnosti K & K Capital Group a.s., která na základě Smlouvy o rozdělení odštěpením a převzetí části obchodního jmění ze dne 28.11.2006 přešla sloučením na společnost KKCG a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ: 100 00, IČ: 271 07 744, a na základě Projektu rozdělení odštěpením se založením nové akciové společnosti ze dne 28.11.2006 p řešla na nově založenou společnost AFH finanční a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ: 100 00.
od 5. 5. 2005 do 16. 6. 2005
- Základní kapitál společnosti K&K Capital Group a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 2.854.000.000,- Kč a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti z část ky ve vyši 301.000.000,- Kč na částku ve výši 3.155.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na jméno, jež budou v listinné podobě: 2.854.000 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, každé z nich. Emisní kurs upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Přednostní právo jediného akcionáře Společnosti tj. pana Karla Komárka, r.č. xxxx, bytem Brtnice 129, Velké Popovice, PSČ 251 69, na úpis nových akcií Společnosti se omezuje na úpis 2.848.292 kusů nových akcií Společnosti v celkové jmenovité hodnot ě 2.848.292.000,- Kč. Důvody omezení přednostního práva a odůvodnění navrženého emisního kursu bylo zdůvodněno zprávou představenstva zpracovanou podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, která je přílohou číslo 2 notářského zápisu. 2.848.292 kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 2.848.292.000,- Kč, na které se nevztahuje omezení přednostního práva jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti, budou jediným akcionářem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obch odního zákoníku, tj. na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva u upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 ods t. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.708 kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 5.708.000,- Kč, které nebudou upsány jediným akcionářem z důvodu omezení jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem tj. Mgr. Karlem Komárkem, r.č. xxxx, bytem Velké Popovice 383, PSČ 251 69, a to smlouvou o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanov ení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Místem úpisu akcií Společnosti pro jediného akcionáře i pro předem určeného zájemce, tedy místem uzavření smluv o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři a předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do dvou dnů ode dne, kdy představenstvo Společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem a předem určeným zájemcem je stanovena v délce 15 dnů. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude jedinému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři i předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč lze upsat s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti 2xxxx nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akc ie. Jediný akcionář má právo s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti upsat kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jež budou mít listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisn í kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude roven hodnotě 1.000,- Kč. Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat jediný akcionář s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, je 2.848.292 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.00 0,- Kč, každé z nich. Předem uřčený zájemce má právo upsat kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, jež budou mít listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč bude rove n hodnotě 1.000,- Kč. Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat předem určený zájemce, je 5.708 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, každé z nich. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Celý emisní kurs akcií upsaných jediným akcionářem ve výši 2.848.292.000,- Kč bude splacen započtením pohledávky jediného akcionáře vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a jediným akcionářem. Pohledávka jediného akcionáře, která bude započtena, je specifikována takto: Jde o pohledávku ve výši 2.848.292.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 26. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako kupujícím na straně jedné a jediným akcionářem Karlem Komárkem a předem určeným zájemcem Mgr. Karlem Komárkem na straně druhé, jako prodávajícímu. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Její existence je ověřena potvrzením auditorské firmy ŠKAMPA a spol., s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 4099, IČ 44963289, se sídlem Pellicova 8a, 602 00 Brno, č. licence KA ČR 202 a to nezávislým auditorem Ing. Jiřím Škampou, evidovaným u Komory auditorů ČR pod evid. č. 1450. Auditorská zpráva je přílohou číslo 3 notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Karla Komárka, r.č. xxxx, bytem Brtnice 129, Velké Popovice, PSČ 251 69, ve výši 2.848.292.000,- Kč, kterou má na základě Smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 26.ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností, jako kupujícím na straně jedné a Karlem Komárkem, r.č. xxxx, bytem Brtnice 129, Velké Popovice, PSČ 251 69 a Mgr. Karlem Komárkem, r.č. xxxx, bytem Velké Popovice 383, PSČ 251 69 na straně dr uhé, jako prodávajícími proti pohledávce společnosti K&K Capital Group a.s. za Karlem Komárkem, r.č. xxxx z titulu splácení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány Karlem Komárkem, r.č. xxxx na základě rozhodnutí jediného akcionáře v  působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu. Celý emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem ve výši 5.708.000,- Kč bude splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem. Pohledávka předem určeného zájemce, která bude započtena, je specifikována takto: Jde o pohledávku ve výši 5.708.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 26. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako kupujícím na straně jedné a jediným akcionářem Karlem Komárkem a předem určeným zájemcem Mgr. Karlem Komárkem na straně druhé, jako prodávajícími. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Její existence je ověřena potvrzením auditorské firmy ŠKAMPA a spol., s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 4099, IČ 44963289, se sídlem Pellicova 8a, 602 00 Brno, č. licence KA ČR 202 a to nezávislým auditorem Ing. Jiřím Škampou, evidovaným u Komory auditorů ČR pod evid. č. 1450. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Mgr. Karla Komárka, r.č. xxxx, bytem Velké Popovice 383, PSČ 251 69, ve výši 5.708.000,- Kč, kterou má na základě Smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 26. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností, jako kupujícím na straně jedné a Karlem Komárkem, r.č. xxxx, bytem Brtnice 129, Velké Popovice, PSČ 251 69 a Mgr. Karlem Komárkem, r.č. xxxx, bytem Velké Popovice 383, PSČ 251 69 na straně druhé, jak o prodávajícími proti pohledávce společnosti K&K Capital Group a.s. za Mgr. Karlem Komárkem, r.č. xxxx z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány Mgr. Karlem Komárkem, r.č. xxxx na základě rozhodnutí kapitálu. Dohoda o započtení s jediným akcionářem a dohoda o započtení s předem určeným zájemcem musí být uzavřeny v den provedení v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodách o započtení musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení budou podepsány v sídle Spole čnosti tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00.
od 6. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15,9,2000 o zvýšení základního jmění a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti z původní výše 1.000.000,- Kč na 301.000.000,- Kč tj. o 300.000.000,- Kč a to upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl o tom, že budou vydány kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč za jednu akcii v počtu 600 kusů, které nebudou veřejně obchodovatelné. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl o tom,že veškeré nově emitované akcie budou upsány dosavadním jediným akcionářem. Akcionář rozhodl, že bude využito přednostního práva pro stávající akcionáře a že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebudou nabídnuty jinému zájemci ani nebudou nabídnuty k upsání za základě veřejné výzvy k upisování akcií. Emisní kurs každé nově upsané akcie bude roven její jmenovité hodnotě a bude splacen takto: 30% ve lhůtě 30 dnů, která začne běžet pět dnů po zapsání tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, dalších zbývajících 70% ve lhůtě jednoho roku ode dne pravomocného zápisu tohoto rozhodnutí u Krajského obchodního soudu. Nově upisované akcie budou spláceny na účet společnosti č. 1xxxx u Komerzbank Praha. Místem úpisu bude sídlo společnosti K & K Capital Group a.s., Praha 2, Belgická 38. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti se nepřipouští.
od 8. 8. 2000 do 16. 6. 2005
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.6.2000.
od 18. 1. 2000 do 8. 8. 2000
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 15.12.1999.
Kapitál
od 16. 6. 2005 do 5. 6. 2007
Základní kapitál 3 155 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 4. 2002 do 16. 6. 2005
Základní kapitál 301 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 2. 2001 do 5. 4. 2002
Základní kapitál 301 000 000 Kč, splaceno 91 000 000 Kč.
od 6. 11. 2000 do 1. 2. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 24. 11. 1999 do 6. 11. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 23. 8. 2005 do 5. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 602.
od 23. 8. 2005 do 5. 6. 2007
akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
od 16. 6. 2005 do 5. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 854 000.
od 16. 6. 2005 do 5. 6. 2007
akcie nejsou veřejně obchodovatelné
od 28. 9. 2001 do 23. 8. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 602.
od 28. 9. 2001 do 23. 8. 2005
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
od 1. 2. 2001 do 28. 9. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 602.
od 1. 2. 2001 do 28. 9. 2001
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
od 17. 12. 1999 do 1. 2. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 17. 12. 1999 do 1. 2. 2001
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
od 24. 11. 1999 do 17. 12. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 24. 11. 1999 do 17. 12. 1999
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 27. 8. 2005 do 5. 6. 2007
Mgr. Karel Komárek - místopředseda představenstva
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku funkce: 15. 6. 2005
od 27. 8. 2005 do 5. 6. 2007
Ing. František Komárek - člen představenstva
Hodonín, Pančava 47/3785, PSČ 695 01
den vzniku funkce: 15. 6. 2005
od 17. 9. 2003 do 5. 6. 2007
Karel Komárek - předseda představenstva
Velké Popovice - Brtnice, 129, PSČ 251 69
den vzniku funkce: 26. 6. 2000
od 17. 9. 2003 do 5. 6. 2007
Jitka Komárková - členka představenstva
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku funkce: 26. 6. 2000
od 8. 5. 2002 do 17. 9. 2003
Jitka Komárková - členka představenstva
Ohrobec, Višňová 167, PSČ 252 45
den vzniku funkce: 26. 6. 2000
od 6. 11. 2000 do 27. 8. 2005
JUDr. Jan Drábek - místopředseda představenstva
Hodonín, Purkyňova 68
den vzniku funkce: 15. 9. 2000 - 15. 6. 2005
od 8. 8. 2000 do 6. 11. 2000
Ing. Miroslav Jestřabík - místopředseda představenstva
Lužice, Záhumenní 24
od 8. 8. 2000 do 8. 5. 2002
Jitka Komárková - členka představenstva
Lužice, V chalupách 50
den vzniku funkce: 26. 6. 2000
od 8. 8. 2000 do 17. 9. 2003
Karel Komárek - předseda představenstva
Lužice, Ploštiny 6
den vzniku funkce: 26. 6. 2000
od 24. 11. 1999 do 18. 1. 2000
Ing. Tomáš Chaloupka - člen představenstva
Hodonín, Slunečná 8
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
JUDr. Jan Drábek - člen představenstva
Hodonín, Purkyňova 68
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
Ing. Milan Dočkal - předseda představenstva
Moravský Písek, Zahradní 714
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
František Křivák - člen představenstva
Vracov, Polní 1165
od 8. 8. 2000 do 5. 6. 2007
Způsob jednání: Za společnost jedná navenek i uvnitř společnosti kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva.
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
Způsob jednání: Za společnost jedná navenek i uvnitř společnosti kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis všichni členové představenstva nebo pověřený člen představenstva na základě plné moci nebo osoba zmocněná představenstvem na základě plné moci.
Dozorčí rada
od 1. 11. 2005 do 5. 6. 2007
Ing. Pavel Šaroch - předseda dozorčí rady
Praha 4, Božkovská 2928/2, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 23. 8. 2005
od 27. 8. 2005 do 5. 6. 2007
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Purkyňova 68
den vzniku funkce: 15. 6. 2005
od 21. 5. 2003 do 27. 8. 2005
Mgr. Karel Komárek - předseda
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku funkce: 26. 6. 2000 - 15. 6. 2005
od 8. 5. 2002 do 21. 5. 2003
Mgr. Karel Komárek - předseda
Ohrobec, Višňová 167, PSČ 252 45
den vzniku funkce: 26. 6. 2000
od 8. 5. 2002 do 27. 8. 2005
Ing. František Komárek - místopředseda
Hodonín, Pančava 47/3785, PSČ 695 01
den vzniku funkce: 26. 6. 2000 - 15. 6. 2005
od 2. 2. 2002 do 5. 6. 2007
František Křivák - člen
Vracov, Polní 1165
den vzniku funkce: 14. 9. 2001
od 8. 8. 2000 do 2. 2. 2002
Pavel Šafář - člen
Praha 4, nám. bří Synků
den vzniku funkce: 26. 6. 2000 - 14. 9. 2001
od 8. 8. 2000 do 8. 5. 2002
Mgr. Karel Komárek - předseda
Lužice, Ploštiny 7
den vzniku funkce: 26. 6. 2000
od 8. 8. 2000 do 8. 5. 2002
Ing. František Komárek - místopředseda
Michalovce, Štefánikova 32, PSČ 071 01, Slovenská republika
den vzniku funkce: 26. 6. 2000
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
Petr Jankůj - předseda
Lipůvka, 80
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
Ing. Marie Staňková - členka
Petrov, 413
od 24. 11. 1999 do 8. 8. 2000
Dana Buchcarová - členka
Hodonín, Brandlova 86
Akcionáři
od 1. 1. 2005 do 16. 6. 2005
Karel Komárek
Brtnice 129, Velké Popovice
od 17. 8. 2000 do 1. 1. 2005
Karel Komárek
Lužice, Ploštiny 6
od 8. 8. 2000 do 17. 8. 2000
Karel Komárek
Lužice, Ploštiny 7
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 745,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Komerční banka 2 809,62 Kč
ČSOB 2 813,20 Kč
Poštovní spořitelna 2 813,20 Kč
Expobank CZ 2 819,10 Kč
Česká spořitelna 2 830,00 Kč
Raiffeisenbank 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 871,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 029 757 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

0
+
-
2.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

0
+
-
3.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

0
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

0
+
-
5.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

0
+
-

Články na Heroine.cz

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

První podcast, který chceme uvést v sérii Hlas Heroine, je s ilustrátorkou a komiksovou...více

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Včerejší udělení státních vyznamenání opět ukázalo, jak jsou ve veřejném prostoru ženy...více

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Jste doma na home office a vyjdete ven maximálně na nákup? Mohlo by se zdát, že to tak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services