Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

QI GROUP a.s.
IČO: 25590481

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 2. 2000
Obchodní firma
od 5. 6. 2018

QI GROUP a.s.

od 14. 2. 2000 do 5. 6. 2018

DC Concept a.s.

Sídlo
od 5. 8. 2011 do 19. 8. 2014
Brno, Páteřní 7, PSČ 635 00
od 26. 9. 2006 do 5. 8. 2011
Brno, Holandská 3, PSČ 639 00
od 7. 2. 2004 do 26. 9. 2006
Brno, Vídeňská 125, PSČ 619 00
od 14. 2. 2000 do 7. 2. 2004
Jihlava, Lípová 24, PSČ 586 05
IČO
od 14. 2. 2000

25590481

Identifikátor datové schránky:876dnq7
Právní forma
od 14. 2. 2000
Akciová společnost
Spisová značka3220 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 7. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 1. 2005 do 7. 8. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 14. 2. 2000 do 7. 8. 2009
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 2. 2000 do 7. 8. 2009
- poskytování software
Ostatní skutečnosti
od 18. 11. 2014 do 18. 11. 2014
- Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti DC Concept a.s. upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.000.000,- Kč (slovy : dva miliony korun českých), tj. z dosavadních 34.000.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých) na novou výši 36.000.000,- Kč (slovy: třiceti šesti milionů korun českých), upisování akcií nad nebo pod uvedenou částku základního kapitálu, navrž enou tímto rozhodnutím se nepřipouští; b) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 2 ks (slovy: dvou kusů kmenových akcií společnosti, které jsou cennými papíry na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých ), se kterými jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými; c) nově upsané2 ks (slovy: dva kusy) kmenové akcie společnosti, které jsou cennými papíry na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bu dou nabídnuty určenému zájemci panu Ing. Jaroslavu Krpcovi, narozenému 23.05.1967, bytem Velká Bystřice, Ohrada 816, PSČ 783 53; d) akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o korporacích, uzavřené mezi obchodní společností DC Concept a.s. a panem Ing. Jaroslavem Krpcem, narozeným 23.05.1967, bytem Velká Bystřice, Ohrada 816, PSČ 783 53, návrh smlouvy o upsání akcií předloží obchodní společnost DC Concept a.s. určenému zájemci ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů, místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti DC Concept a.s. upisování je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnosti DC Conce pt a.s., výše emisního kursu činí 1.050.000,- Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých). emisní ážio činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých); e) nově upsané akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky; f) upisovatel splatí emi sní kurs upsaných akcií na bankovní účet emitenta vedený u Sberbank CZ, a.s. číslo účtu 4200xxxx nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 19. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 8. 2014 do 18. 11. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 8. 2014 do 18. 11. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 5. 2004 do 27. 7. 2004
- a) Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje z původních 19.000.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů korun českých na celkovou výši 34,000.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony korun českých. b) Společnost vydá dle rozhodnutí valné hromady 2. emisi akcií na jméno, tedy 15 ks číselné řady 20 - 34 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, v listinné podobě, přičemž emisní kurz akcie se rovná její jmenovité hodnotě. c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, určuje se místo a lhůta pro upisování bez využití přednostního práva, v Brně, Vídeňská 125, obchodní sídlo společnosti DC Concept, a.s., počátek běhu lhůty se určuje na den 01.02.2004, konec této lhůty je stanoven na 4 kalendářní měsíce po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu, kterým bude zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty budou upisovatelé informováni písemně představenstvem neprodleně poté, co usnesení Krajského soudu, kterým bude zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nabude právní moci. d) Akcie budou upsány se souhlasem všech akcionářů bez využití přednostního práva k úpisu akcií v následujícím složení a rozsahu: dle rozhodnutí valné hromady a se souhlasem všech akcionářů upíše: - akcionář Ing. Jiří Melzer, r.č. xxxx, bytem Prostějov, Čechovice, Čechovická 350/114, akcie v celkové hodnotě 7.000.000,- Kč, bude mu vydáno 7 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se zapo čtením peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Melzera, vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 04.05.2000 mezi akcionářem Ing. Jiřím Melzerem a akciovou společností v celkové výši 7.000.000,- Kč, proti pohledávce akciové společnosti na splacení em isního kurzu. Představenstvo je dle rozhodnutí valné hromady povinno vypracovat smlouvu o započtení pohledávek tak, že pohledávka Ing. Jiřího Melzera vůči společnosti v celkové výši 7.000.000,- Kč bude v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) započtena proti po hledávce společnosti vůči Ing. Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kurzu akcií v celkové výši 7.000.000,- Kč. - akcionář Ing. Jan Melzer, r.č. xxxx, bytem Prostějov, Domamyslice, Borová 348/17, akcie v celkové hodnotě 7.000.000,- Kč, bude mu vydáno 7 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započte ním peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jana Melzera, vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 04.05.2000 mezi akcionářem Ing. Janem Melzerem a akciovou společnosti v celkové výši 7.000.000,- Kč, proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisníh o kurzu. Představenstvo je dle rozhodnutí valné hromady povinno vypracovat smlouvu o započtení pohledávek tak, že pohledávka akcionáře Ing. Jiřího Melzera vůči společnosti v celkové výši 7.000.000,- Kč bude v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) započtena pro ti pohledávce společnosti vůči Ing. Janu Melzerovi na splacení emisního kurzu akcií v celkové výši 7.000.000,- Kč. - akcionář Ing. Jiří Rychetský, r.č. xxxx, bytem Jihlava, Sládkova 2, akcie v celkové hodnotě 1.000.000,- Kč, bude mu vydán 1 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité po hledávky akcionáře Ing. Jiřího Rychetského, vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.05.2002 mezi akcionářem Ing. Jiřím Rychetským a akciovou společností v celkové výši 1.000.000,- Kč, proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kurzu . Představenstvo je dle rozhodnutí valné hromady povinno vypracovat smlouvu o započtení pohledávek tak, že pohledávka akcionáře Ing. Jiřího Rychetského vůči společnosti v celkové výši 1.000.000,- Kč bude v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) započtena proti pohledávce společnosti Ing. Jiřímu Rychetskému na splacení emisního kurzu akcií v celkové výši 1.000.000,- Kč. Ostatní akcionáři učinili prohlášení, že neuplatňují přednotní právo na upisování akcií v souladu s navýšením základního kapitálu akciové společnosti.
od 19. 10. 2002 do 26. 11. 2003
- Valná hromada rozhodla takto:
od 19. 10. 2002 do 26. 11. 2003
- a) Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje z původních 19.000.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů korun českých o částku 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých na celkovou výši 34.000.000,- Kč, slovy: třicet čtyři milionů korun českých.
od 19. 10. 2002 do 26. 11. 2003
- b) Společnost vydá dle rozhodnutí valné hromady do 31.9.2002 2. emisi akcií na jméno, tedy 15 ks akcií číselné řady 20-34 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, v listinné podobě, přičemž emisní kurz akcie se rovná její jmenovité hodnotě.
od 19. 10. 2002 do 26. 11. 2003
- c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, určuje se místo a lhůta pro upisování bez využití přednostního práva, v Jihlavě, počátek běhu lhůty se určuje na 16.9.2002, konec na 30.9.2002. O počátku běhu lhůty budou upisovatelé informováni písemně.
od 19. 10. 2002 do 26. 11. 2003
- d) Akcie budou upsány se souhlasem všech akcionářů bez využití přednostního práva k úpisu akcií v následujícím složení a rozsahu:   - dle rozhodnutí valné hromady a se souhlasem všech akcionářů upíše:   akcionář Ing. Jiří Melzer, r.č. xxxx, bytem Prostějov, Čechovice, Čechovická 350/114, akcie v celkové hodnotě 7.000.000,- Kč, bude mu vydáno 7 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Melzera vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 4.5.2000 mezi akcionářem Ing. Jiřím Melzerem a akciovou společností v celkové výši 7.000.000,- Kč, proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kursu. Představenstvo je dle rozhodnutí valné hromady povinno vypracovat smlouvu o započtení pohledávek do 30.9.2002 tak, že pohledávka akcionáře Ing. Jiřího Melzera vůči společnosti v celkové výši 7.000.000,- Kč bude v souladu s § 203 odst. 2) písm. j) započtena proti pohledávce společnosti vůči Ing. Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 7.000.000,- Kč.   akcionář Ing. Jan Melzer, r.č. xxxx, bytem Prostějov, Domamyslice, Borová 348/17, akcie v celkové hodnotě 7.000.000,- Kč, bude mu vydáno 7 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jana Melzera vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 4.5.2000 mezi akcionářem Ing. Janem Melzerem a akciovou společností v celkové výši 7.000.000,- Kč, proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kursu. Představenstvo je dle rozhodnutí valné hromady povinno vypracovat smlouvu o započtení pohledávek do 30.9.2002 tak, že pohledávka akcionáře Ing. Jana Melzera vůči společnosti v celkové výši 7.000.000,- Kč bude v souladu s § 203 odst. 2) písm.j) započtena proti pohledávce společnosti vůči Ing. Janu Melzerovi na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 7.000.000,- Kč.   akcionář Ing. Jiří Rychetský, nar. 18.12.1967, r.č. xxxx, bytem Jihlava, Sládkova 2, akcii v celkové hodnotě 1.000.000,- Kč, bude mu vydán 1 kus listinné akcie na jméno v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Rychetského vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.05.2000 mezi akcionářem Ing. Jiřím Rychetským a akciovou společností v celové výši 1.000.000,- Kč, proti pohledávce akciové společnosti na splacení emisního kursu. Představenstvo je dle rozhodnutí valné hromady povinno vypracovat smlouvu o započtení pohledávek do 30.9.2002 tak, že pohledávka akcionáře Ing. Jiřího Rychetského vůči společnosti v celkové výši 1.000.000,- Kč bude v souladu s § 203 odst. 2) písm. j) započtena proti pohledávce společnosti vůči Ing. Jiřímu Rychetskému na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 1.000.000,- Kč.   Ostatní akcionáři svým podpisem v závěru notářského zápisu souhlasně potvrdili, že neuplatňují přednostní právo na upisování akcií v souladu s navýšením základního kapitálu akciové společnosti.   O návrhzích shora uvedených bylo hlasováno takto: Ing. Jan Melzer - pro Ing. Jiří Melzer - pro Ing. Jaroslav Vaněk - pro Ing. Jiří Rychetský - pro Pro schválení návrhu hlasovalo 19.000 hlasů což je 100%. Rozhodným počtem hlasů pro schválení byla kvalifikována většina přítomných akcionářů. Návrh byl schválen.
Kapitál
od 18. 11. 2014
Základní kapitál 36 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 7. 2004 do 18. 11. 2014
Základní kapitál 34 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2000 do 27. 7. 2004
Základní kapitál 19 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 11. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 36.
od 18. 11. 2014
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
od 27. 7. 2004 do 18. 11. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 34.
od 27. 7. 2004 do 18. 11. 2014
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
od 14. 2. 2000 do 27. 7. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 14. 2. 2000 do 27. 7. 2004
K platnosti převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva.
Statutární orgán
od 16. 2. 2019
JIŘÍ MELZER - člen představenstva
Olomouc - Neředín, Dělnická, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
od 16. 2. 2019
JIŘÍ MELZER - předseda představenstva
Prostějov - Čechovice, Čechovická, PSČ 796 04
den vzniku členství: 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 10. 1. 2019
od 16. 2. 2019
MARTINA NĚMCOVÁ - člen představenstva
Bučovice, Fučíkova, PSČ 685 01
den vzniku členství: 4. 6. 2018
od 24. 6. 2013 do 16. 2. 2019
JIŘÍ MELZER - předseda představenstva
Olomouc - Neředín, Dělnická, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 6. 2013 - 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 4. 6. 2013 - 10. 1. 2019
od 24. 6. 2013 do 16. 2. 2019
JIŘÍ MELZER - člen představenstva
Prostějov - Čechovice, Čechovická, PSČ 796 04
den vzniku členství: 4. 6. 2013 - 4. 6. 2018
od 24. 6. 2013 do 16. 2. 2019
MARTINA NĚMCOVÁ - člen představenstva
Bučovice, Fučíkova, PSČ 685 01
den vzniku členství: 4. 6. 2013 - 4. 6. 2018
od 21. 3. 2013 do 24. 6. 2013
JIŘÍ RYCHETSKÝ - předseda představenstva
Jihlava, Sládkova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 4. 6. 2013
den vzniku funkce: 1. 3. 2013 - 4. 6. 2013
od 21. 3. 2013 do 24. 6. 2013
JAN MELZER - člen představenstva
Rosice, Na Štěpnici, PSČ 665 01
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 4. 6. 2013
od 21. 3. 2013 do 24. 6. 2013
MARTINA NĚMCOVÁ - člen představenstva
Bučovice, Fučíkova, PSČ 685 01
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 4. 6. 2013
od 18. 9. 2012 do 21. 3. 2013
Ing. Jan Melzer - člen představenstva
Rosice, Na Štěpnici, PSČ 665 01
den vzniku členství: 5. 12. 2007 - 5. 12. 2012
od 7. 8. 2009 do 21. 3. 2013
Ing. Martina Němcová - člen představenstva
Bučovice, Fučíkova 860, PSČ 685 01
den vzniku členství: 5. 12. 2007 - 5. 12. 2012
od 30. 5. 2008 do 18. 9. 2012
Ing. Jan Melzer - člen představenstva
Prostějov, Borová 348/17, PSČ 798 01
den vzniku členství: 5. 12. 2007 - 5. 12. 2012
od 30. 5. 2008 do 21. 3. 2013
Ing. Jiří Rychetský - předseda představenstva
Jihlava, Sládkova 4543/2, PSČ 586 02
den vzniku členství: 5. 12. 2007 - 5. 12. 2012
den vzniku funkce: 7. 5. 2008 - 5. 12. 2012
od 20. 12. 2007 do 30. 5. 2008
Ing. Jan Melzer - předseda představenstva
Prostějov, Domamyslice, Borová 348/17, PSČ 798 01
den vzniku členství: 5. 12. 2007
den vzniku funkce: 5. 12. 2007 - 7. 5. 2008
od 20. 12. 2007 do 30. 5. 2008
Ing. Jiří Rychetský - člen představenstva:
Jihlava, Sládkova 4543/2, PSČ 586 02
den vzniku členství: 5. 12. 2007
od 20. 12. 2007 do 7. 8. 2009
Ing. Martina Němcová - člen představenstva
Vyškov - Dědice, Maxima Gorkého 550/22, PSČ 682 01
den vzniku členství: 5. 12. 2007
od 7. 1. 2003 do 20. 12. 2007
Ing. Jiří Rychetský - člen představenstva:
Jihlava, Sládkova 4543/2, PSČ 586 02
den vzniku funkce: 6. 8. 2002 - 5. 12. 2007
od 14. 2. 2000 do 7. 1. 2003
Ing. Jaroslav Vaněk - místopředseda představenstva
Jihlava, Horní Kosov, Dlouhá 293/10
od 14. 2. 2000 do 20. 12. 2007
Ing. Jan Melzer - předseda představenstva
Prostějov, Domamyslice, Borová 348/17, PSČ 798 01
od 14. 2. 2000 do 20. 12. 2007
Ing. Jiří Melzer - člen představenstva
Prostějov, Čechovice, Čechovická 350/114, PSČ 798 01
od 19. 8. 2014
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 7. 1. 2003 do 19. 8. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vždy jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jeden člen představenstva.
od 14. 2. 2000 do 7. 1. 2003
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy 2 členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 18. 5. 2019
JAN HOFMAN - člen dozorčí rady
Brno - Bystrc, Kachlíkova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 12. 4. 2019
den vzniku funkce: 12. 4. 2019
od 23. 2. 2019
TOMÁŠ SMUTNÝ - předseda dozorčí rady
Brno - Trnitá, Štěpánská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 5. 6. 2018
od 23. 2. 2019
JIŘÍ DOLEŽEL - člen dozorčí rady
Bystrovany, Malátova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 4. 6. 2018
od 16. 2. 2019 do 23. 2. 2019
TOMÁŠ SMUTNÝ - předseda dozorčí rady
Brno - Trnitá, Štěpánská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 5. 6. 2018
od 16. 2. 2019 do 23. 2. 2019
JIŘÍ DOLEŽEL - člen dozorčí rady
Bystrovany, Malátova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 4. 6. 2018
od 5. 6. 2018 do 16. 2. 2019
TOMÁŠ SMUTNÝ - předseda dozorčí rady
Brno - Trnitá, Štěpánská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 6. 2013 - 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 5. 6. 2018
od 5. 6. 2018 do 18. 5. 2019
PAVEL NEVESELÝ - člen dozorčí rady
Brno - Maloměřice, Franzova, PSČ 614 00
den vzniku členství: 5. 6. 2018 - 12. 4. 2019
od 25. 10. 2017 do 5. 6. 2018
JAROSLAV KRPEC - předseda dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Politických vězňů, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 6. 2013 - 5. 6. 2018
den vzniku funkce: 4. 6. 2013 - 5. 6. 2018
od 30. 8. 2014 do 16. 2. 2019
JIŘÍ DOLEŽEL - člen dozorčí rady
Bystrovany, Malátova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 6. 2013 - 4. 6. 2018
od 29. 5. 2014 do 5. 6. 2018
TOMÁŠ SMUTNÝ - člen dozorčí rady
Brno - Trnitá, Štěpánská, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 6. 2013
od 24. 6. 2013 do 29. 5. 2014
TOMÁŠ SMUTNÝ - člen dozorčí rady
Sudice, , PSČ 675 73
den vzniku členství: 4. 6. 2013
od 24. 6. 2013 do 30. 8. 2014
JIŘÍ DOLEŽEL - člen dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Dělnická, PSČ 779 00
den vzniku členství: 4. 6. 2013
od 24. 6. 2013 do 25. 10. 2017
JAROSLAV KRPEC - předseda dozorčí rady
Velká Bystřice, Ohrada, PSČ 783 53
den vzniku členství: 4. 6. 2013
den vzniku funkce: 4. 6. 2013
od 21. 3. 2013 do 24. 6. 2013
JIŘÍ MELZER - předseda dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Dělnická, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 4. 6. 2013
den vzniku funkce: 1. 3. 2013 - 4. 6. 2013
od 18. 9. 2012 do 24. 6. 2013
Ing. Karel Radikovský - člen dozorčí rady
Uhřice, , PSČ 696 34
den vzniku členství: 20. 5. 2008 - 20. 5. 2013
od 7. 8. 2009 do 21. 3. 2013
Ing. Jiří Melzer - předseda dozorčí rady
Olomouc, Dělnická 526/2, PSČ 779 00
den vzniku členství: 5. 12. 2007 - 5. 12. 2012
den vzniku funkce: 5. 12. 2007 - 5. 12. 2012
od 30. 5. 2008 do 18. 9. 2012
Ing. Karel Radikovský - člen dozorčí rady
Mikulčice - Těšice, 605, PSČ 696 19
den vzniku členství: 20. 5. 2008 - 20. 5. 2013
od 30. 5. 2008 do 24. 6. 2013
Ing. Zdeněk Šťastný - člen dozorčí rady
Prostějov, Lipová 28, PSČ 798 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008 - 20. 5. 2013
od 20. 12. 2007 do 30. 5. 2008
Ing. Jaroslav Vaněk - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Dlouhá 293/10, PSČ 586 01
den vzniku členství: 5. 12. 2007 - 20. 5. 2008
od 20. 12. 2007 do 30. 5. 2008
Ing. Dušan Lapčík - člen dozorčí rady
Černá Hora, Na prášilkách 509, PSČ 679 21
den vzniku členství: 5. 12. 2007 - 20. 5. 2008
od 20. 12. 2007 do 7. 8. 2009
Ing. Jiří Melzer - předseda dozorčí rady
Olomouc, Rooseveltova 113, PSČ 779 00
den vzniku členství: 5. 12. 2007
den vzniku funkce: 5. 12. 2007
od 4. 1. 2005 do 20. 12. 2007
Ing. Dušan Lapčík - člen
Černá Hora, Na prášilkách 509, PSČ 679 21
den vzniku funkce: 6. 8. 2002 - 5. 12. 2007
od 7. 1. 2003 do 4. 1. 2005
Ing. Dušan Lapčík - člen
Brno - Černovice, Slámova 556/28, PSČ 618 00
den vzniku funkce: 6. 8. 2002
od 7. 1. 2003 do 20. 12. 2007
Ing. Vít Kučera - předseda
Prostějov - Krasice, Západní 318/85, PSČ 796 04
den vzniku funkce: 6. 8. 2002 - 5. 12. 2007
od 7. 1. 2003 do 20. 12. 2007
Ing. Jaroslav Vaněk - člen
Jihlava - Horní Kosov, Dlouhá 293/10, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 6. 8. 2002 - 5. 12. 2007
od 14. 2. 2000 do 7. 1. 2003
Aleš Matýsek - předseda
Prostějov, Jana Zrzavého 3988/1, PSČ 796 04
od 14. 2. 2000 do 7. 1. 2003
Ing. Jiří Rychetský - člen
Jihlava, Sládkova 4543/2
od 14. 2. 2000 do 7. 1. 2003
Ing. Ladislav Poláček - člen
Jihlava, Husova 1312/7
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

28. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

Náhradu mzdy i nemocenskou vám spočítá naše kalkulačka. A máme i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

28. 1. 2020 | | Veronika Hejná | 2 komentáře

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

Zpřísnění míří hlavně proti neaktivním společnostem, které existují jenom formálně.

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

25. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 535,00 Kč
Czech Exchange 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 593,00 Kč
Komerční banka 2 596,25 Kč
Expobank CZ 2 599,70 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 651,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 593 637 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+96
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+77
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-79
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-125
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-172
+
-

Články na Heroine.cz

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné je téma, které se v parlamentu periodicky objevuje už od roku 2001....více

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Příběh židovské malířky Charlotte Salomon je tak krutý a barvitý, jak jen byla první polovina...více

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: dodatečné danové přiznání
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > dodatečné danové přiznání

Otázka: Jsem OSVC vedlejší. Před 10 lety jsem koupila družstevní byt.V daňovém přiznání v par. 9 vykazuji příjmy a skutečné náklady t.zn. zrychlené odpisy a nepatrné náklady na opravy. Ted mi známý řekl, že mohu...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services