Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

C.H.Educa, s.r.o.
IČO: 25602837

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 9. 1997
Obchodní firma
od 1. 8. 2008

C.H.Educa, s.r.o.

od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008

C.H.Educa, a.s.

od 19. 6. 2002 do 6. 1. 2003

C.H.Educa, a.s. v likvidaci

od 2. 9. 1997 do 19. 6. 2002

C.H.Educa, a.s.

Sídlo
od 13. 1. 2009 do 10. 6. 2011
Praha 10, V Olšinách 709/45, PSČ 100 00
od 24. 2. 2003 do 13. 1. 2009
Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 101 00
od 2. 9. 1997 do 24. 2. 2003
Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10
IČO
od 2. 9. 1997

25602837

DIČ

CZ25602837

Identifikátor datové schránky:knvvnr4
Právní forma
od 1. 8. 2008
Společnost s ručením omezeným
od 2. 9. 1997 do 1. 8. 2008
Akciová společnost
Spisová značka140877 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 4. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 24. 2. 2003 do 7. 4. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 2. 9. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 2. 9. 1997
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 2. 9. 1997
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 2. 9. 1997
- reklamní a propagační činnost
od 2. 9. 1997
- provádění mzdové agendy
od 2. 9. 1997 do 6. 1. 2003
- náku, prodej a poskytování softwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných
od 2. 9. 1997 do 6. 1. 2003
- provádění personální agendy
od 2. 9. 1997 do 6. 1. 2003
- zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací
od 2. 9. 1997 do 6. 1. 2003
- organizační zajištění správy a řízení vzdělávacího komplexu
od 2. 9. 1997 do 6. 1. 2003
- zajišťování koncepčních a vzdělávacích programů a realizace pedagogických akcí
od 2. 9. 1997 do 6. 1. 2003
- vydavatelská činnost
od 2. 9. 1997 do 24. 2. 2003
- vedení účetnictví
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2008
- Společnost C.H.Educa, a.s., IČ 25602837 se sídlem Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4903, změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným s o bchodní firmou C.H.Educa, s.r.o. na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o změně právní formy konané dne 28.3.2008.
od 31. 10. 2005 do 7. 4. 2006
- Základní kapitál akciové společnosti C.H.Educa, a.s. se sídlem Praha 10, U plynárny 412/101, PSČ 101 00, IČ 25602837 bude snížen z důvodu, že jeho výše převyšuje reálné potřeby společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena ak cionářům společnosti, kteří využijí veřejného návrhu smlouvy a předloží společnosti své akcie, jež budou vzaty z oběhu. Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií které budou vzaty z oběhu, přičemž rozsah snížení základníh o kapitálu bude činit maximálně 8.000.000,-Kč (osm milionů korun českých). Základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům v souladu s ustanovením §213c zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (dál e jen obchodní zákoník). Předmětem veřejného návrhu smlouvy bude úplatné vzetí akcií z oběhu. Kupní cena za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) bude stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným společností s ručením omezeným H orwath TPA Notia Consulting s.r.o. se sídlem Praha 2, Mánesova 917/28, IČ 27099059 vykonávající znaleckou činnost prostřednictvím znalce Ing. Jiřího Hlaváče, r.č.xxxx, bytem Praha 10, Vršovice, Slovinská 307/3, PSČ 101 00 jmenovaného Krajským soude m v Brně dne 21.6.2004 pod čj. Spr 1642/2003 pro odbor ekonomika odvětví ceny a odhady podniků. Společnost Horwath TPA Notia Consulting s.r.o. byla jmenována znalcem za účelem stanovení hodnoty akcií převáděných akcionáři na společnost C.H.Educa, a.s., a  to rozhodnutím Městského soudu v Praze vydaným dne 13.6.2005 pod čj. Nc 4407/2005-6. Lhůta, v níž mají být listinné akcie v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti činí 15 dnů od dne zápisu snížení základní kapitálu do obchodního rejst říku. Místem pro předložení listinných akcií je sídlo společnosti. Představenstvo se pověřuje podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v rozsahu v jakém bude akcionáři přijat v eřejný návrh smlouvy.
od 30. 9. 2004
- Společnost se sloučila se společností C.H.Consulting a.s., IČ 00312240, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 420. Na společnost, jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklé společnosti C.H.Consulting a.s., IČ 00312240, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 120 00.
od 10. 12. 2003
- Na obchodní společnost C.H. Educa a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti CASSIAPEA Consulting, spol.s r.o., IČ 26480361, se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Úpická 303, PSČ 190 12, zapsané v obchodním restříku vedené Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 84958
od 1. 9. 2003 do 10. 12. 2003
- Společnost byla zrušena a vstoupila do likvidace dnem 31. prosince 2001. Na obchodní společnost C.H. Educa a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti CASSIAPEA Consulting, spol.s r.o., IČ 26480361, se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Úpická 303, PSČ 190 12, zapsané v obchodním restříku vedené Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 84958
od 19. 6. 2002 do 1. 9. 2003
- Společnost byla zrušena a vstoupila do likvidace dnem 31. prosince 2001.
od 4. 6. 2001 do 19. 6. 2002
- Společnost ALIACHEM a.s., vykonávající jako jediný akcionář společnosti C.H.Educa, a.s. působnost valné hromady společnosti C .H.Educa, a.s., rozhodla dne 11.10.2000 o zvýšení základního jmění společnosti C.H.Educa, a.s. upsáním nových akcií společnosti C.H.Educa, a.s., a to o 76.000.000,-Kč (slovy: sedmdesátšest milionů korun českých.) ze stávajících 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých.) na 86.000.000,-Kč (slovy: osmdesátšestmilionů korun českých) vydáním 76.000 ks (slovy: sedmdesátšesttisíc kusů) akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady. Emisní kurs za jednu akcii činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. Upisování akcií bude nabídnuto předem určeným zájemcům, a to: 1) ALIACHEM a.s. se sídlem Kodaňská 46, 100 10, Praha 10, IČ: 60 10 89 16, upíše nepeněžitým vkladem akcie v počtu 61.000 ks (slovy: šedesátjednatisíc kusů). Emisní kurs za jednu akcii činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu ALIACHEM a.s. tvoří: pozemek parcelní číslo 459 - zastavěná plocha o výměře 6014 m2 a budova číslo popisné 265 na pozemku parcelní číslo 459, kteréžto nemovitosti jsou zapsány listu vlastnictví 1200 pro katastrální území Napajedla, obec Napajedla, okres Zlín u katastrálního úřadu Zlín, jejichž hodnota byla oceněna znaleckým posudkem č. 1342-065/2000 ze dne 23.6.2000 znalce Ing. Richarda Motyčky na 61.000.000,-Kč (slovy: šedesátjednamilionů korun českých) a znaleckým posudkem č. 2498/98-2000 ze dne 29.6.2000 znalce Jana Havlíka na 61.500.000,-Kč (slovy: šedesátjednamilionůpětsettisíc korun českých). Na základě znaleckých posudků je nepeněžitý vklad ALIACHEM a.s. stanoven rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícím působnost valné hromady C.H.Educa, a.s. pro účely zvýšení základního jmění společnosti částkou 61.000.000,-Kč (slovy: šedesátjednamilionů korun českých). O splacení emisního kursu akcií upisovaných nepeněžitými vklady, které tvoří nemovitosti, předloží upisovatel emitentovi ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku písemná prohlášení učiněná podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, obsahující zároveň prohlášení o předání nemovitosti emitentovi. 2) PSG - International, a.s. Zlín se sídlem Zlín, Zarámí 4077, IČ: 13694341, upíše nepeněžitým vkladem akcie v počtu 15.000 ks (slovy: patnácttisíc kusů). Emisní kurs za jednu akcii činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu ke splacení emisního kursu upisovaných akcií vydaných ke zvýšení základního jmění společnosti C.H.Educa, a.s., jímž je pohledávka předem určeného zájemce společnosti PSG - International, a.s. Zlín z titulu Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.2.1998 ve znění pozdějších dodatků a Dohody o řešení závazků ze dne 8.8.2000 v nominální hodnotě 15.000.000,-Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckým posudkem č. 1350-073/2000 ze dne 16.8.2000 znalce Ing. Richarda Motyčky s tím, že ke zpracování posudku byl přizván podle § 10 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb. konzultant Ing. Zbyněk Holínský, na 15.000.000,-Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) a znaleckým posudkem čj. 1800aj1532/00 ze dne 28.8.2000 znaleckého ústavu NOVOTA a.s. na 15.000.000,-Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých). Na základě znaleckých posudků je nepeněžitý vklad PSG - International, a.s. Zlín stanoven rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícím působnost valné hromady C.H.Educa, a.s. pro účely zvýšení základního jmění společnosti částkou 15.000.000,-Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ve výši 15.000.000,-Kč (patnáctmilionů korun českých), která bude uzavřena mezi C.H.Educa, a.s. a PSG - International, a.s. Zlín nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti C.H.Educa, a.s., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, místnosti č. 205, v pracovních dnech od 10.00 hodin, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 2. 9. 1997 do 26. 8. 1998
- akcie jsou v zaknihované podobě
od 2. 9. 1997 do 20. 3. 2000
- jediný akcionář: CHEMAPOL GROUP, a.s. se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 46, 100 10 IČO: 00 00 07 44
Kapitál
od 20. 2. 2009
Základní kapitál 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 2006 do 20. 2. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 1998 do 29. 4. 2006
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 9. 1997 do 26. 8. 1998
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 29. 4. 2006 do 1. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 10. 12. 2003 do 29. 4. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 10. 12. 2003 do 29. 4. 2006
v listinné podobě
od 2. 9. 1997 do 10. 12. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 23. 8. 2014
Ing. NATÁLIE ČERNÍKOVÁ - jednatel
Brno - Pisárky, Květná, PSČ 603 00
den vzniku funkce: 1. 8. 2008
od 1. 8. 2008 do 23. 8. 2014
Ing. Natálie Černíková - jednatel
Brno, Květná 177/30, PSČ 664 01
den vzniku funkce: 1. 8. 2008
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
Ing. Natálie Černíková - Předseda
Bílovice nad Svitavou, Polanka 588, PSČ 664 01
den vzniku členství: 1. 10. 2002
den vzniku funkce: 8. 10. 2002
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
Radka Spěváčková - Člen
Praha 9 - Dolní Počernice, Úpická 303, PSČ 190 12
den vzniku členství: 1. 10. 2002
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
Miroslava Janoušková - Člen
Praha 9 - Černý Most II, Bryksova 945/25, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 10. 2002
od 20. 3. 2000 do 6. 1. 2003
Ing. Jaroslav Kraus - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Puškinova 4284/32, PSČ 466 01
od 20. 3. 2000 do 6. 1. 2003
Ing. Věra Cimflová - člen představenstva
Otrokovice, Trávníky 1181, PSČ 765 02
od 20. 3. 2000 do 6. 1. 2003
Ing. Rudolf Skaunic - člen představenstva
Zlín, Štefánikova 1534, PSČ 760 01
od 26. 8. 1998 do 20. 3. 2000
Petr Miller - předseda
Praha 5, V hůrkách 2143
od 26. 8. 1998 do 20. 3. 2000
RNDr. Jan Žufan - člen
Praha 10, Rezlerova 279
od 2. 9. 1997 do 26. 8. 1998
Ing. Miroslav Crha - předseda
Praha 8, Lindavská 784/3
od 2. 9. 1997 do 26. 8. 1998
Petr Miller - člen
Praha 5, V hůrkách 2143
od 2. 9. 1997 do 20. 3. 2000
Ing. Ottomar Trestr - člen
Pardubice, Jungmannova 915
od 1. 8. 2008
Jménem společnosti jedná jednatel.
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
od 2. 9. 1997 do 6. 1. 2003
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstsvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva anebo společně další členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.
Likvidace
od 19. 6. 2002 do 6. 1. 2003
Ing. Jaroslav Kraus
Jablonec nad Nisou, Puškinova 4284/32, PSČ 466 01
od 19. 6. 2002 do 6. 1. 2003
- den vzniku funkce: 17. prosince 2001
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
konec funkčního období: 5.11.2002
Dozorčí rada
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
Petr Hořejší - Předseda
Otruby, 30, PSČ 274 01
den vzniku členství: 1. 10. 2002 - 1. 8. 2008
den vzniku funkce: 8. 10. 2002 - 1. 8. 2008
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
Ing. Tomáš Grus - Člen
Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 2998/33, PSČ 466 01
den vzniku členství: 1. 10. 2002 - 1. 8. 2008
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
Ing. Eva Pantůčková - Člen
Praha 4 - Háje, Kosmická 741, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 10. 2002 - 1. 8. 2008
od 19. 6. 2002 do 19. 6. 2002
Ing. Juraj Surovič - člen
Zlín, Zlínské Paseky 5163
den vzniku funkce: 25. 6. 2001
od 19. 6. 2002 do 6. 1. 2003
Ing. Jaroslav Toufar - člen dozorčí rady
Napajedla, Husova 1101
den vzniku funkce: 25. 6. 2001
od 19. 6. 2002 do 6. 1. 2003
Ing. Alena Macková - člen
Praha 6, Alžírská 10, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 1. 12. 2001
od 20. 3. 2000 do 19. 6. 2002
Ing. Miroslav Crha - člen dozorčí rady
Praha 8, Lindavská 784/3
od 20. 3. 2000 do 6. 1. 2003
Ing. Josef Krupa - předseda dozorčí rady
Praha 5, Pod Hybšmankou 3, PSČ 150 00
od 26. 8. 1998 do 20. 3. 2000
Ing. Miroslav Crha - předseda
Praha 8, Lindavská 784/3
od 26. 8. 1998 do 20. 3. 2000
JUDr. Vladimír Junek - člen
Praha 4, Bělčická 2824/10
od 26. 8. 1998 do 19. 6. 2002
JUDr. Jitka Hejduková, CSc. - člen
Praha 8, Okořská 342
od 2. 9. 1997 do 26. 8. 1998
JUDr. Vladimír Junek - předseda
Praha 4, Bělčická 2824/10
od 2. 9. 1997 do 26. 8. 1998
Ing. Alois Herman - člen
Zlín, Obeciny X. 3624
od 2. 9. 1997 do 26. 8. 1998
Ing. Pavel Chyťa - člen
Brno, Kotlářská 22
Společníci s vkladem
od 1. 7. 2016
RICHARD MEZERA
Příbram - Příbram I, Plzeňská, PSČ 261 01
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 12. 4. 2015 do 1. 7. 2016
RICHARD MEZERA
Dobříš - Trnová, , PSČ 263 01
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 2. 9. 2009 do 12. 4. 2015
Richard Mezera
Dobříš, Trnová 1237, PSČ 263 01
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 20. 2. 2009 do 2. 9. 2009
Stanislava Kabele
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 970/13
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
od 1. 8. 2008 do 20. 2. 2009
Stanislava Kabele
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 970/13
Vklad: 2 000 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100%
Akcionáři
od 6. 1. 2003 do 1. 8. 2008
CASSIOPEA EUROPE, a.s., IČO: 26139260
Praha 9 - Dolní Počernice, Úpická 303, PSČ 190 12
od 20. 3. 2000 do 6. 1. 2003
ALIACHEM a.s., IČO: 60108916
Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+3
+
-
2.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-5
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-8
+
-
4.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-9
+
-
5.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-13
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services