M-CZ, a.s., IČO: 25603540 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti M-CZ, a.s. Údaje byly staženy 2. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25603540. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25603540 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 8. 1997
Obchodní firma
od 19. 8. 1997

M-CZ, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 12. 2010 do 6. 10. 2014
Praha 6, Chittussiho , PSČ 160 00
od 15. 12. 2003 do 22. 12. 2010
Praha 6, Chittussiho 144, PSČ 160 00
od 30. 5. 2002 do 15. 12. 2003
Praha 6, Na Luzích 31/350, PSČ 160 00
od 19. 8. 1997 do 30. 5. 2002
Praha 6, Na Luzích 31, PSČ 160 00
IČO
od 19. 8. 1997

25603540

DIČ

CZ25603540

Identifikátor datové schránky:cpwe5dh
Právní forma
od 19. 8. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4909 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 8. 2011
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 14. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 8. 1997 do 29. 8. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/1995 Sb. )
od 19. 8. 1997 do 29. 8. 2011
- veškeré činnosti, které přímo nebo nepřímo slouží či podporují podnikatelskou činnost společnosti
Předmět činnosti
od 14. 10. 2009 do 11. 6. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 24. 10. 2017
- K Akciím byl zřízen jako věcné právo zákaz zatížení a zcizení Akcií na základě smlouvy o zřízení zákazu zatížení a zcizení ze dne 11. 8. 2017, a to na dobu od zápisu zákazu zcizení a zatížení do obchodního rejstříku až do zániku zástavního práva vzniklého na základě Zástavní smlouvy.
od 11. 6. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 11. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 6. 2014 do 6. 10. 2014
- Akcionáři společnosti M-CZ, a.s. přijali dne 14.5.2014 následující rozhodnutí mimo valnou hromadu: Základní kapitál společnosti M-CZ, a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu A. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých), tedy z výše 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých) na novou výši 2 000 000,00 Kč (slovy: dva milióny korun českých), a to úpisem nových a kcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie B. Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 100 (slovy: sto) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno (zaknihované akcie na jméno ), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trh ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs C. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 10 000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou akcii. Emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Přednostní právo D. Všichni akcionáři společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdali a údaje dle § 475 písmeno c) zákona o obchodních korporacích se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva E. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to Ing. Radku Hübnerovi, nar. 23.3.1968, bytem Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí 116, PSČ 57001. Tomuto zájemci bude nabídnuto k upsání 100 (slovy: jedno sto) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno (zaknihované akcie na jméno), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trh ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. F. Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 90 (devadesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání akcií statutárním ředitelem společnosti předem určenému zájemci. G. Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % (třic et procent) emisního kursu upsaných akcií. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u Raiffeisenbank a.s. pod číslem 6866xxxx, nebude-li uzavřena smlouva o započtení. Započtení H. Připouští se, aby proti pohledávce společnosti za Ing. Radkem Hübnerem, nar. 23.3.1968, bytem Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí 116, PSČ 57001 na splacení emisního kursu akcií ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých), kter á vznikne úpisem akcií v souladu s tímto rozhodnutím uvedeným zájemcem, byla započtena pohledávka Ing. Radka Hübnera, nar. 23.3.1968, bytem Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí 116, PSČ 57001 za společností M-CZ, a.s. na vrácení půjčky ve výši 1 0 00 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2012. I. Smlouva o započtení bude uzavřena s obsahem schváleným tímto rozhodnutím, přičemž návrh smlouvy o započtení předloží statutární orgán společnosti předem schválenému zájemci ve lhůtě do 1 (jednoho) týdne ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií dle tohoto rozhodnutí. Nedohodnou-li se strany jinak, uzavře se smlouva v sídle Společnosti. Smlouvu o započtení je třeba uzavřít ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. J. Schvaluje se tento návrh smlouvy o započtení: SMLOUVA O ZAPOČTENÍ (dále jen Smlouva) uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako občanský zákoník) mezi Smluvními stranami Ing. Radek Hübner Nar.:23.3.1968 Bytem:Smetanovo nám. 116, Litomyšl, PSČ 570 01 (dále jako Radek Hübner) M-CZ, a.s. IČO:256 03 540 Sídlo:Praha 6, Chittussiho 45/14, PSČ 160 00 Zápis v OR:společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4909 Zastoupená:Ing. Radkem Hübnerem (dále jako M-CZ nebo Společnost) (Radek Hübner a M-CZ společně jako smluvní strany nebo účastníci smlouvy) Článek 1. Úvodní ujednání 1.1.Radek Hübner je akcionářem Společnosti. 1.2.Valná hromada Společnosti konaná dne 14.5.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), a to: (i)upsáním nových akcií v počtu 100 kusů se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), (ii)ve formě akcie na řad (akcie na jméno), (iii)s podobou zaknihovaného cenného papíru, (iv)upsání předem určenému zájemci o úpis nových akcií, kterým je Radek Hübner. O rozhodnutí valné hromady uvedené výše byl pořízen notářský zápis sepsaný Mgr. Janem Krčkem, notářem v Hradci Králové. 1.3.Radek Hübner a Společnost před podpisem této Smlouvy uzavřeli podle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích smlouvu o úpisu nově vydávaných akcií při zvyšování základního kapitálu, které je popsáno výše v bodu 1.2. této Smlouvy. 1.4.Smluvní strany potvrzují, že mezi Radkem Hübnerem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem byla dne 17.9.2012 uzavřena smlouva o půjčce, kterou se Radek Hübner zavázal přenechat Společnosti peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden mi lión korun českých) a Společnost se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit nejpozději do 31.12.2015 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct), když půjčka byla sjednána jako bezúročná (výše uvedená smlouva dále jako Smlouva o půjč ce). 1.5.Společnost podpisem této Smlouvy potvrzuje, že na základě Smlouvy o půjčce obdržela v průběhu roku 2012 a 2013 celkem od Radka Radek Hübnera částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), že tím vznikla Smlouva o půjčce a též závazek Spole čnosti poskytnutou částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) vrátit Radku Hübnerovi ve Smlouvě o půjčce sjednané lhůtě do 31.12.2015 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct). Článek 2. Vymezení pohledávek 2.1.Na základě skutečností popsaných v bodu 1.1. až 1.3. této Smlouvy vznikl Radku Hübnerovi závazek splatit emisní kurs nově vydávaných akcií Společnosti, které jsou upisovány při zvýšení základního kapitálu, a to závazek splatit emisní kurs v celkové vý ši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) (výše vymezená pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu je dále označována jako Pohledávka Společnosti). 2.2.Na základě Smlouvy o půjčce a skutečnosti, že Radek Hübner poskytl podle Smlouvy o půjčce Společnosti částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) vznikl závazek Společnosti vrátit Radku Hübnerovi poskytnuté peněžní prostředky ve výši 1.0 00.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), a to ve lhůtě do 31.12.2015 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct) (výše vymezená pohledávka Radka Hübnera na vrácení peněz je dále označována jako Pohledávka RH). 2.3.Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají za účelem vzájemného započtení Pohledávky Společnosti na Pohledávku RH, které jsou vzájemnými peněžitými pohledávkami, v důsledku čehož dojde k zániku těchto pohledávek a zároveň tím dojde ke splacení emisního kur su upisovaných akcií v rámci zvyšování základního kapitálu Společnosti, jak je popsáno v čl. 1 této Smlouvy. Započtení výše uvedených pohledávek je za účinnosti občanského zákoníku dle důvodové zprávy k § 1982 až 1992 občanského zákoníku přípustné, z čeho ž smluvní strany vycházejí. Článek 3. Předmět Smlouvy 3.1.Smluvní strany tímto vzájemně započítávají Pohledávku Společnosti v plném rozsahu na Pohledávku RH v plném rozsahu, a to s účinností ke dni uzavření této Smlouvy. 3.2.Výše uvedeným započtením zanikají ke dni uzavření této Smlouvy zcela Pohledávka Společnosti a Pohledávka RH. Článek 4. Závěrečná ujednání 4.1.Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom náleží každé smluvní straně. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 4.2.Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna Smlouvy jinou formou než písemnou formou se nepřipouští. 4.3.Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost ani neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto nepla tné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila. Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou Smlouva jako celek, zavazují se účastníci Smlouvy uzavřít, be z zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou smlouvu o zápůjčce, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této Smlouvě a která zároveň nebude stižena vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této Smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce Smlouvy je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajícího obsahu Smlouvy a má platit i v případě neplatnosti či neúčinnosti zbývajícího obsahu Smlouvy. 4.4.Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a uzavírají ji svobodně, vážně, nikoliv v tísni. V Hradci Králové, dne Jméno: Radek HübnerFirma:M-CZ, a.s. Zastoupená:Radek Hübner
od 19. 8. 1997 do 30. 5. 2002
- splaceno 30% základního jmění
Kapitál
od 6. 10. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 2002 do 6. 10. 2014
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 8. 1997 do 30. 5. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 6. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 200 v zaknihované podobě.
od 11. 6. 2014 do 6. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100 v zaknihované podobě.
od 19. 8. 1997 do 11. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 6. 2014
Ing. RADEK HÜBNER - předseda správní rady
Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí, PSČ 570 01
den vzniku funkce: 14. 5. 2014
od 11. 6. 2014
-
od 11. 6. 2014 do 1. 1. 2021
Ing. RADEK HÜBNER - statutární ředitel
Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí, PSČ 570 01
den vzniku funkce: 14. 5. 2014
od 11. 6. 2014 do 1. 1. 2021
-
od 13. 9. 2012 do 11. 6. 2014
Ing. Radek Hübner - předseda představenstva
Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí, PSČ 570 01
den vzniku členství: 18. 7. 2011
den vzniku funkce: 11. 7. 2012
od 13. 9. 2012 do 11. 6. 2014
Jitka Kopecká - člen představenstva
Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Sv. Čecha, PSČ 566 01
den vzniku členství: 11. 7. 2012
od 13. 9. 2012 do 11. 6. 2014
Milena Hübnerová - člen představenstva
Ústí nad Orlicí, Družstevní, PSČ 562 06
den vzniku členství: 11. 7. 2012
od 29. 8. 2011 do 13. 9. 2012
Ing. Radek Hübner - člen představenstva
Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí, PSČ 570 01
den vzniku členství: 18. 7. 2011
od 14. 10. 2009 do 29. 8. 2011
Donald Charles George MacNeill - předseda představenstva
Říčany, Táborská 1824, PSČ 251 01
den vzniku členství: 15. 7. 2009 - 18. 7. 2011
den vzniku funkce: 18. 7. 2009 - 18. 7. 2011
od 14. 10. 2009 do 29. 8. 2011
Helena Geraldine Felix - člen představenstva
Praha 6, Ve Višňovce 6, PSČ 161 00
den vzniku členství: 15. 7. 2009 - 18. 7. 2011
od 14. 10. 2009 do 29. 8. 2011
Mgr. Jan Stínka - člen představenstva
Kladno, O. Peška 2662, PSČ 272 01
den vzniku členství: 15. 7. 2009 - 18. 7. 2011
od 26. 2. 2007 do 26. 2. 2007
Helena Graldine Felix - člen představenstva
Praha 6, Ve Višňovce 6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 12. 2006
od 26. 2. 2007 do 14. 10. 2009
Donald MacNeill - předseda představenstva
Říčany, Táborská 1824, PSČ 251 01
den vzniku členství: 29. 12. 2006 - 15. 7. 2009
den vzniku funkce: 29. 12. 2006 - 15. 7. 2009
od 26. 2. 2007 do 14. 10. 2009
JUDr. Stanislav Prošek - člen představenstva
Praha 10, Lessnerova 265, PSČ 109 00
den vzniku členství: 29. 12. 2006 - 15. 7. 2009
od 26. 2. 2007 do 14. 10. 2009
Helena Geraldine Felix - člen představenstva
Praha 6, Ve Višňovce 6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 12. 2006 - 15. 7. 2009
od 28. 5. 2004 do 26. 2. 2007
JUDr. Stanislav Prošek - předseda
Praha 10, Lessnerova 265, PSČ 109 00
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 29. 12. 2006
den vzniku funkce: 16. 3. 2004 - 29. 12. 2006
od 28. 5. 2004 do 26. 2. 2007
Ing. Josef Prošek - člen
Pardubice, Brožíkova 431, PSČ 530 09
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 29. 12. 2006
od 28. 5. 2004 do 26. 2. 2007
Ing. Václav Wallis - člen
Praha 6, Štursova 4, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 29. 12. 2006
od 15. 12. 2003 do 28. 5. 2004
Donald Charles MacNeill - předseda
12 Middleway, Londýn NW11 6SP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
den vzniku funkce: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
od 15. 12. 2003 do 28. 5. 2004
- pobyt v ČR: Praha 6, Na Luzích 31
od 15. 12. 2003 do 28. 5. 2004
Helena Geraldine Felix - místopředseda
Praha 6, Ve Višňovce 6
den vzniku členství: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
den vzniku funkce: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
od 15. 12. 2003 do 28. 5. 2004
Luisa Abrahamsová - člen
Praha 1, Opletalova 1013/59
den vzniku členství: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
od 19. 8. 1997 do 15. 12. 2003
Donald Mac Neill, nar.19.11.1939 - předseda
Praha 6, Na Luzích 31
od 19. 8. 1997 do 15. 12. 2003
JUDr. Ladislav Vostárek - místopředseda
Praha 6, Na Kodymce 39
od 19. 8. 1997 do 15. 12. 2003
Helena Geraldine Felix, nar.24.09.1946 - místopředseda
Praha 6, Ve Višňovce 6
od 11. 6. 2014 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje navenek statutární ředitel samostatně.
od 14. 10. 2009 do 11. 6. 2014
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech vůči třetím stranám buď předseda představenstva samostatně, nebo kteříkoli dva členové představenstva společně.
od 28. 5. 2004 do 14. 10. 2009
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech vůči třetím stranám výhradně předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti je prováděno takovým způsobem, že předseda představenstva samostatně připojí svůj podpis k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti.
od 30. 5. 2002 do 28. 5. 2004
Jménem společnosti jednají ve všech záležitostech vůči třetím stranám kteříkoliv dva členové představenstva společně.
od 19. 8. 1997 do 30. 5. 2002
Za společnost jedná předseda představenstva společně s jedním z místopředsedů představenstva, případně dva místopředsedové společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy osoby, oprávněné jednat za společnost.
Dozorčí rada
od 29. 8. 2011 do 29. 8. 2011
Antoní Hübner - člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Družstevní, PSČ 562 06
den vzniku členství: 18. 7. 2011
od 29. 8. 2011 do 11. 6. 2014
Jitka Hübnerová - předseda dozorčí rady
Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí, PSČ 570 01
den vzniku členství: 18. 7. 2011
den vzniku funkce: 19. 7. 2011
od 29. 8. 2011 do 11. 6. 2014
Jiří Kopecký - člen dozorčí rady
Vysoké Mýto, Sv. Čecha, PSČ 566 01
den vzniku členství: 18. 7. 2011
od 29. 8. 2011 do 11. 6. 2014
Antonín Hübner - člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Družstevní, PSČ 562 06
den vzniku členství: 18. 7. 2011
od 14. 10. 2009 do 29. 8. 2011
Janet Jackson - člen dozorčí rady
Londýn N8 7ND, 147a Northview Rd., Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 15. 7. 2009 - 15. 7. 2010
od 14. 10. 2009 do 29. 8. 2011
Mark Benjamin Felix - člen dozorčí rady
Londýn NW11 6SP, 12 Middleway, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 15. 7. 2009 - 15. 7. 2010
od 14. 10. 2009 do 29. 8. 2011
Rennie James Simons - člen dozorčí rady
Kent CT 15 5Hq, West Langdon, Colemans Cottage, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 15. 7. 2009 - 15. 7. 2010
od 28. 5. 2004 do 14. 10. 2009
Ing. Josef Prošek - předseda
Pardubice, Josefa Janáčka 950, PSČ 530 12
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2004 - 16. 3. 2009
od 28. 5. 2004 do 14. 10. 2009
Kateřina Prošková - člen
Praha 10, Lessnerova 265, PSČ 109 00
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 16. 3. 2009
od 28. 5. 2004 do 14. 10. 2009
Ondřej Vrňata - člen
Praha 10, Janovská 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 16. 3. 2009
od 15. 12. 2003 do 28. 5. 2004
Jana Hulmanová - předseda
Praha 6, Na Luzích 31
den vzniku členství: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
den vzniku funkce: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
od 15. 12. 2003 do 28. 5. 2004
Antonia Lucy Eva Hazell - člen
5 Wordsworth Walk, Londýn NW11, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
od 15. 12. 2003 do 28. 5. 2004
Mark Benjamin Felix - člen
12 Middleway, Londýn NW11 6SP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 17. 2. 2003 - 16. 3. 2004
od 19. 8. 1997 do 15. 12. 2003
Luisa Abrahams - předseda
Praha 6, Ve Višňovce 6
od 19. 8. 1997 do 15. 12. 2003
JUDr. Marta Gazdíková - člen
Praha 6, Zátorka 8, PSČ 160 00
od 19. 8. 1997 do 15. 12. 2003
Mája Vostárková - člen
Praha 6, Na Kodymce 39
Akcionáři
od 29. 8. 2011 do 13. 9. 2012
Ing. Radek Hübner
Litomyšl - Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí, PSČ 570 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+249

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+6

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-27

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-65

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-74

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-203

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Úprk mužů z Ruska a velké ztráty ruské armády během agrese na Ukrajině ukazují, že problém, který si...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services