Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Geewa a.s.
IČO: 25617036

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu17. 10. 1997
Obchodní firma
od 1. 9. 2012

Geewa a.s.

od 30. 10. 2004 do 30. 10. 2004

Geewa, s.r.o.

od 30. 10. 2004 do 1. 9. 2012

Geewa s.r.o.

od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2004

FES, s.r.o.

Sídlo
od 8. 10. 2015 do 19. 3. 2020
Praha, Sokolovská , PSČ 186 00
od 7. 7. 2008 do 7. 7. 2008
Praha 8, Sokolovská 366/86, PSČ 186 00
od 7. 7. 2008 do 8. 10. 2015
Praha 8, Sokolovská 366/84, PSČ 186 00
od 14. 11. 2005 do 7. 7. 2008
Praha 4, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00
od 30. 10. 2004 do 14. 11. 2005
Praha 9, Poděbradská 88/55, PSČ 198 00
od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2004
Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 00
IČO
od 17. 10. 1997

25617036

Identifikátor datové schránky:3st7y2v
Právní forma
od 1. 9. 2012
Akciová společnost
od 17. 10. 1997 do 1. 9. 2012
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka18480 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 8. 2007 do 26. 10. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 16. 8. 2007 do 26. 10. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 17. 10. 1997 do 26. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příl.č. 1, 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb. o živn. podnikání ve znění pozdějších novel)
od 17. 10. 1997 do 26. 10. 2009
- poradenská činnost v oblasti informačních technologií
Ostatní skutečnosti
od 6. 6. 2019 do 19. 3. 2020
- Valná hromada rozhodla dne 27.5.2019 o snížení základního kapitálu (záměr snížení) tohoto znění: Z důvodu splnění povinnosti dle § 521 zák. č. 90/2012Sb., se základní kapitál obchodní společnosti Geewa a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 366/84, Praha 8 - Karlín, PSČ18600, IČO: 25617036, snižuje z dosavadní výše 8,855.590,-- Kč, (slovy: osm milionů osm set padesát pět tisíc pět set devadesát Kč) o pevnou částku ve výši 10.330,-- Kč, (slovy: deset tisíc tři sta třicet Kč) na základní kapitál ve výši 8,845.260,-- Kč, (slovy: osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc dvě sta šedesát Kč). Snížení bude realizováno zničením vlastních tisíc a třicet tři (1033) kusů akcií se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč, akcie bez hlasovacího práva, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov spol ečnosti, které jsou v držení společnosti Geewa a.s., se sídlem Sokolovská 366/84, Praha 8 - Karlín, PSČ18600, IČO: 25617036. Částka, o niž se základní kapitál snižuje, zůstane v majetku společnosti.
od 14. 8. 2018 do 19. 3. 2020
- Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 4.6.2018 došlo k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (záměr zvýšení) tohoto znění: Základní kapitál společnosti Geewa a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 366/84, IČO: 25617036, zapsané vobchodním rej stříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 18480 (dále jen Společnost) se zvyšuje z dosavadní výše 5.336.530,- Kč, (slovy: pět miliónů tři sta třicet šest tisíc pět set třicet korun českých) o částku ve výši 3.519.060,- Kč, (slovy: tři milióny pět set devatenáct tisíc šedesát korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál Společnosti do celkové výše 8.855.590,- Kč, (slovy: osm milionů osm set padesát pět tisíc pět set devadesát korun českých), který bude splacen pen ěžitými vklady. Zvýšení bude realizováno tak, že Společnost vydá: - 351.906 (tři sta padesát jedna tisíc devět set šest) kusů kmenových akcií typu C na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Akcie budou cennými papír y na řad (dále jen Nové Akcie). S každou Novou akcií typu C je na každých 10,- Kč jmenovité hodnoty akcie spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení činit 884526 hlasů. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Pravidla pro zvýšení základního kapitálu Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů: a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo k upsání části Nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to vpoměru dle rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, b) místem pro vykonání přednostního práva kúpisu Nových Akcií je sídlo obchodní Společnosti, vpracovní dny vdobě od 10.00 hodin do 17.00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva kúpisu Nových Akcií činí jeden měsíc od data, kdy bude příslušnému akcionáři doručena informace o možnosti k výkonu přednostního práva představenstvem Společnosti způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hro mady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo; d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude příslušnému akcionáři Společnosti oznámen vuvedené informaci o možnosti realizace přednostního práva kúpisu Nových Akcií; e) každý dosavadní akcionář má předností právo upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč, xxxx53 ks Nových Akcií typu C společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; f) k určení výše emisního kursu včetně emisního ážia Nových Akcií typu C upisovaných s využitím přednostního práva se pověřuje představenstvo; minimální výše emisního kursu musí odpovídat minimálně nominální hodnotě upisovaných akcií, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými vlistinné podobě a budou znít na jméno; g) přednostní právo kúpisu akcií spojené sakciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Pokud svyužitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 3.519.060,-- Kč (slovy: tři milióny pět set devatenáct tisíc šedesát korun českých korun českých), nebude se konat upisování Nových Akcií bez využití přednostního práva a up isování akcií bude účinné. Vpřípadě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 3.519.060,- Kč (slovy: tři milióny pět set devatenáct tisíc šedesát korun českých), bude část Nových akcií, které nebyly upsány svyužitím přednostního práv a, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 3.519.060,- Kč (slovy: tři milióny pět set devatenáct tisíc šedesát korun českých) nabídnuty určitým zájemcům, a to: - akcionáři, společnosti KKCG Investments A.G., které bude nabídnuto (která upíše) nejvýše 310.488 (tři sta deset tisíc čtyři sta osmdesát osm) kusů kmenových akcií typu C na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 10,- Kč (slovy: deset korun český ch), - akcionáři, společnosti MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem MCI.TechVentures 1.0), které bude nabídnuto (která upíše) nejvýše 41.418 (čtyřicet jeden tisíc čtyři sta osmnáct) kusů kmenových akcií typu C na jméno o jmenovité h odnotě každé z těchto akcií 10,- Kč (slovy: deset korun českých), tzn., kteří upíší tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Pokud budou některé Nové Akcie již upsány akcionáři s využitím přednostního práva, potom se nabídka určitým zájemcům poměrně zkrátí o již upsané Nové Akcie. Pravidla pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování Nových Akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti, vpracovní dny vdobě od 10.00 hodin do 17.00 hodin; b) lhůta pro úpis Nových Akcií bez využití přednostního práva činí 30 (třicet) dní a počne běžet následující den po doručení informace o upisování Nových Akcií určenému zájemci; c) počátek běhu lhůty pro upisování Nových Akcií bez využití přednostního práva bude předem určeným zájemcům oznámen vuvedené informaci o upisování Nových Akcií; d) k určení výše emisního kursu včetně emisního ážia nových akcií typu C upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo Společnosti; minimální výše emisního kursu musí odpovídatminimálně nominální hodnotě upisovaných akcií, bude spl acen v penězích. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných Nových Akcií na účet č. 27-9643xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., vedený na jméno Společnosti. Každý upisovatel je povinen splatit 100% (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných Nových Akcií nejpozději ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií (§ 344 zák. č. 90/2012 Sb.). Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám Společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných Nových Akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu Nových Akcií výhradně započtením peněžitých pohledáv ek, a to: a) pohledávky předem určeného zájemce, the company KKCG Investments A.G., proti Společnosti a to pohledávky v celkové výši 1.133.699EUR (slovy: jeden milion sto třicet tři tisíc šest set devadesát devět EUR) z následujících titulů: - smlouvy o úvěru (KKCG Past Loan 1) ze dne 21.4.2017 (500.000 EUR) a úroku (46.164 EUR) - smlouvy o úvěru (KKCG Past Loan 2) ze dne 24.11.2016 (250.000 EUR) a úroku (33.493 EUR) - smlouvy o úvěru (KKCG Current LA 1) ze dne 14.12.2017 (50.000 EUR) a úroku (1.466 EUR) - smlouvy o úvěru (KKCG Current LA 2) ze dne 11.1.2018 (50.000 EUR) a úroku (932 EUR) - smlouvy o úvěru (KKCG Current LA 3) ze dne 28.2.2018 (200.000 EUR) a úroku (1.644 EUR) b) pohledávky předem určeného zájemce, MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem MCI.TechVentures 1.0), proti společnosti a to pohledávky v celkové výši 151.233EUR (slovy: sto padesát jedna tisíc dvě stě třicet tři EUR) ztitulu sml ouvy o úvěru (MCI Current LA 1) ze dne 28.8.2018 (150.000 EUR) a úroku (1.233 EUR) Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a může být splacen výhradně započtením. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určení zájemci jsou povinni ve stanovené lhůtě upsat veškeré akcie nabídnuté jim k upsání; - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností, která je i lhůtou ke splacení emisního kurzu, podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií se uděluje souhlas s tímto započtením a dále valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 21, odst. 3 z ák. č. 90/2012 Sb. na valné hromadě předložené návrhy dohod o započtení pohledávek předem určených zájemců, tj. společností KKCG Investments A.G. a MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem MCI.TechVentures 1.0), proti pohledávkám společnosti Geewa a.s. na splacení emisního kurzu ve smyslu dnešního rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění, jež je uvedeno v první a druhé příloze NZ.)."
od 16. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 6. 2014 do 19. 3. 2020
- Základní kapitál společnosti ve výši 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých), tj. z částky 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) nově na 3.996.450,- Kč (tři miliony devět set devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 191 405 (sto devadesát jedna tisíc čtyři sta pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých). Druh akcií: 190 331 (sto devadesát tisíc tři sta třicet jeden) kus nových akcií bude vydáno jako preferenční akcie B společnosti; 1 033 (jeden tisíc třicet tři) kusů nových akcií bude vydáno jako akcie bez hlasovacího práva; 41 (čtyřicet jedna) kusů nových akcií bude vydáno jako preferenční akcie A. Podoba akcií: akcie budou vydány jako cenné papíry. Akcie nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nov é akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva, a to písemně k rukám oprávněných akcionářů. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti, v pracovní dny, od 9 hodin do 15 hodin. Na každou jednu dosa vadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) je možno upsat 190 331/208240 preferenčních akcií B, 1 033/208240 kusů akcií společnosti bez hlasovacího práva a 41/208240 preferenčních akcií A. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím předn ostního práva lze upsat celkem 190 331 (sto devadesát tisíc tři sta třicet jeden) kus preferenčních akcií B společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, 1 033 (jeden tisíc tři cet tři) kusů akcií společnosti bez hlasovacího práva o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry a 41 (čtyřicet jedna) kusů preferenčních akcií A společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč (d eset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 10,- Kč (deset korun českých) za jednu akcii, tj. celke m 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá výši emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií spole čnosti na bankovní účet společnosti, č. ú. 107-7409xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostn ího práva. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ve výši 1.200.000,- EUR (jeden milion dvě stě tisíc euro) s příslušenstvím ke dni 28.2.2014, vůči společnosti vyplývají cí z úvěrové smlouvy uzavřené dne 30. srpna 2012 (třicátého srpna roku dva tisíce dvanáct), ve znění dodatků, mezi společností MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako věřitelem a společností jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na s placení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu akcií upisovaných s využitím přednostního práva a podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny. Akcie ani jej ich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Přednostní právo na upisování akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů a budou všechny nabídnuty k upsání předem urč eným zájemcům, kterými jsou: a)společnost KKCG Investments N.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskyylaan 1207, 1077 XX, Nizozemsko (dále jen Vybraný zájemce 1); b)společnost CUKETA s. r. o., se sídlem Bratislava, Miletičova 20, PSČ 821 08, IČO: 45 968 659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 69662/B (dále jen Vybraný zájemce 2); (Vybraný zájemce 1 a Vybraný záje mce 2 dále jako Vybraní zájemci). Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, v pracovní dny od 9 do 15 hodin, a to ve l hůtě jednoho (1) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem 1 a s polečností a/nebo mezi Vybraným zájemcem 2 a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 10,- Kč (deset korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs akcií upsaných Vybranými zájemci bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výše v penězích na bankovní účet společnosti, č. ú. 107-74 09xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., a to tak, emisní kurs musí být splacen nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne úpisu akcií společnosti.
od 24. 3. 2014 do 16. 4. 2014
- Valná hromada rozhodla dne 13.11.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti Geewa a.s. za těchto podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen upsáním nových akcií o Kč 82.400,-- (tj. osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých), tedy z dosavadní částky Kč 2.000.000,-- (tj. dva miliony korun českých), na celkovou částku Kč 2.082.400,--(tj. dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 8 24 0 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné Kč 10,-- (tj. deset korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě a bude roven částce Kč 1.040,08 (tj. jeden tisíc čtyřicet korun českých , osm haléřů). S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím svého přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, budou akcie up isovány bez veřejné nabídky a nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je: Společnost Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku v Mannheimu pod reg. čísle m HRB 702067, které bude nabídnuto k úpisu 8 240 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 10,-- každé jedné. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14, slovy čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s t ím, že představenstvo společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 7, slovy sedmi dnů ode dne, kdy bude zapsáno usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do o bchodního rejstříku. Místo pro úpis nových akcií je v sídle společnosti Geewa a.s. na adrese Praha 8, Karlín, Sokolovská 366/84, PSČ 186 00. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení em isního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi dnů ode dne, kdy bude zapsáno usnesení valné hromady spol ečnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu smlouvy předem určenému zájemci, společnosti Kersting Holding GmbH. Jedná se o tyto pohledávky: - nesplacená pohledávka společnosti Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková republika Německo, vůči společnosti na základě smlouvy o úvěru ze dne 20.2.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11.2013, a to ve výši Kč 5.167.000,-- plus příslušenství k dnešnímu dni, tj. ke dni 13.11.2013 ve výši Kč 174.403,81, - nesplacená pohledávka společnosti Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková repu blika Německo, vůči společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 5.11.2013, a to ve výši Kč 3.229.375,--.
od 1. 9. 2012
- Společnost Geewa s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Kapitál
od 4. 11. 2019
Základní kapitál 8 845 260 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 8. 2018 do 4. 11. 2019
Základní kapitál 8 855 590 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 2. 2017 do 14. 8. 2018
Základní kapitál 5 336 530 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 6. 2014 do 20. 2. 2017
Základní kapitál 3 996 450 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 4. 2014 do 16. 6. 2014
Základní kapitál 2 082 400 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2012 do 16. 4. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno err %.
od 25. 11. 2011 do 1. 9. 2012
Základní kapitál 290 000 Kč
od 17. 10. 1997 do 25. 11. 2011
Základní kapitál 200 000 Kč
od 14. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 351 906 v listinné podobě.
od 14. 8. 2018
Kmenové akcie typu C dle stanov společnosti.
od 20. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 134 008 v listinné podobě.
od 20. 2. 2017
Preferenční akcie B, na jméno, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov společnosti.
od 16. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 71 580 v listinné podobě.
od 16. 6. 2014
Akcie se zvláštními právy 10, počet akcií: 136 701 v listinné podobě.
od 16. 6. 2014
Preferenční akcie A, na jméno, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov společnosti.
od 16. 6. 2014
Akcie se zvláštními právy 10, počet akcií: 190 331 v listinné podobě.
od 16. 6. 2014
Preferenční akcie B, na jméno, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov společnosti.
od 16. 6. 2014 do 4. 11. 2019
Akcie se zvláštními právy 10, počet akcií: 1 033 v listinné podobě.
od 16. 6. 2014 do 4. 11. 2019
Akcie bez hlasovacího práva, s nimiž jsou spojena zvláštní práva uvedená v článku VI. odst. 5 stanov společnosti.
od 16. 4. 2014 do 16. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 208 240 v listinné podobě.
od 1. 9. 2012 do 16. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 200 000 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 10. 1. 2020
MILOŠ ENDRLE - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Bělocerkevská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 2. 2018
od 27. 10. 2019
TOMÁŠ HNILIČKA - člen představenstva
Praha - Břevnov, U druhé baterie, PSČ 162 00
den vzniku členství: 15. 8. 2015
od 26. 2. 2018
PETR PŘIBYL - člen představenstva
Zlonín, , PSČ 250 64
den vzniku členství: 1. 2. 2018
od 26. 2. 2018 do 10. 1. 2020
MILOŠ ENDRLE - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Bělocerkevská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 2. 2018
od 7. 12. 2017 do 26. 2. 2018
PETR PŘIBYL - předseda představenstva
Zlonín, , PSČ 250 64
den vzniku členství: 20. 12. 2014 - 31. 1. 2018
den vzniku funkce: 24. 11. 2017 - 31. 1. 2018
od 8. 10. 2015 do 7. 12. 2017
PETR PŘIBYL - člen představenstva
Zlonín, , PSČ 250 64
den vzniku členství: 20. 12. 2014
od 8. 10. 2015 do 7. 12. 2017
MILOŠ ENDRLE - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Bělocerkevská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 31. 8. 2017
den vzniku funkce: 27. 11. 2014 - 31. 8. 2017
od 8. 10. 2015 do 27. 10. 2019
TOMÁŠ HNILIČKA - člen představenstva
Praha - Braník, Nad lesním divadlem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 15. 8. 2015
od 7. 4. 2015 do 8. 10. 2015
PETR PŘIBYL - člen představenstva
Zlonín, , PSČ 250 64
den vzniku členství: 20. 12. 2014
od 7. 4. 2015 do 8. 10. 2015
VLADIMÍR NĚMEČEK - člen představenstva
Praha - Hloubětín, Nademlejnská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 20. 12. 2014 - 15. 8. 2015
od 7. 4. 2015 do 8. 10. 2015
MILOŠ ENDRLE - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Bělocerkevská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 9. 2012
den vzniku funkce: 27. 11. 2014
od 2. 9. 2014 do 7. 4. 2015
FILIP FISCHER - Člen představenstva
Bratislava - Karlova Ves, Staré Grunty 3586/26A, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 15. 7. 2014 - 20. 12. 2014
od 1. 9. 2012 do 2. 9. 2014
Ing. Vladimír Němeček - člen představenstva
Praha 10 - Michle, V Dolině, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 15. 7. 2014
od 1. 9. 2012 do 7. 4. 2015
Jens Hilgers - předseda představenstva
Berlin, Augustsstr., PSČ 101 17, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 20. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 9. 2012 - 27. 11. 2014
od 1. 9. 2012 do 7. 4. 2015
Ing. Miloš Endrle - člen představenstva
Praha 10, Bělocerkevská 633/8, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 9. 2012
od 8. 8. 2012 do 1. 9. 2012
Jens Hilgers - jednatel
Berlin, Augustsstr., PSČ 101 17, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 27. 1. 2012
od 3. 9. 2010 do 8. 8. 2012
Jacek Murawski - jednatel
01233 Warszawa, ul. Bema 87/122, Polská republika
den vzniku funkce: 9. 6. 2010 - 27. 1. 2012
od 26. 10. 2009 do 3. 9. 2010
Cédric Jean-René Maloux - jednatel
Praha 2, Francouzská 175/14, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 24. 9. 2009 - 27. 5. 2010
od 26. 10. 2009 do 1. 9. 2012
Ing. Miloš Endrle - jednatel
Praha 10, Bělocerkevská 633/8, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 23. 3. 2006
od 19. 12. 2008 do 26. 10. 2009
Marcin Fraczek - jednatel
Lubin, 59-300, Wrzosowa 70, Polská republika
den vzniku funkce: 11. 12. 2008 - 24. 9. 2009
od 16. 8. 2007 do 26. 10. 2009
Michal Novák - jednatel
Praha 8, Františka Kadlece 870/24, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 24. 9. 2009
od 19. 7. 2007 do 19. 12. 2008
Jan Habermann - jednatel
Praha 5 - Smíchov, Preslova 1269/17, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 11. 12. 2008
od 16. 5. 2006 do 19. 7. 2007
Ing. Pavel Šťovíček - jednatel
Praha 4, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 17. 10. 1997 - 27. 6. 2007
od 16. 5. 2006 do 26. 10. 2009
Miloš Endrle - jednatel
Praha 5, Jerevanská 5, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 23. 3. 2006
od 30. 10. 2004 do 16. 5. 2006
Ing. Pavel Šťovíček - Jednatel
Praha 10, Irkutská 4045/2a
den vzniku funkce: 17. 10. 1997
od 30. 10. 2004 do 19. 7. 2007
Ing. Michal Hanus - Jednatel
Praha 10, Pod Rapidem 12
den vzniku funkce: 17. 10. 1997 - 27. 6. 2007
od 30. 10. 2004 do 19. 7. 2007
Ing. Pavel Endrle - Jednatel
Praha 10, Bělocerkevská 633/8
den vzniku funkce: 17. 10. 1997 - 27. 6. 2007
od 17. 10. 1997 do 23. 2. 2001
Ing. Miroslav Pekárek - Jednatel
Sázava, Sklářská 275
od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2004
Ing. Pavel Šťovíček - Jednatel
Praha 10, Irkutská 4045/2a
od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2004
Ing. Michal Hanus - Jednatel
Praha 10, Pod Rapidem 12
od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2004
Ing. Pavel Endrle - Jednatel
Praha 10, Bělocerkevská 633/8
od 16. 6. 2014
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být předseda představenstva.
od 1. 9. 2012 do 16. 6. 2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předsedou představenstva.
od 19. 7. 2007 do 1. 9. 2012
Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně.
od 17. 10. 1997 do 19. 7. 2007
Způsob jednání jménem společnosti : Jednatel jedná jménem společnosti samostatně v plném rozsahu. jednatel se bude za společnost podepisovat tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 2. 5. 2019
DAVID MAREK - člen
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 12. 2018
od 2. 5. 2019
MACIEJ BOGAZCYK - předseda
Wroclaw, ul. Rozmarynova 13, Polská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 20. 3. 2019
od 27. 7. 2018 do 2. 5. 2019
PAVEL ŠŤOVÍČEK - člen dozorčí rady
Příbram - Kozičín, , PSČ 261 01
den vzniku členství: 1. 1. 2018 - 20. 12. 2018
od 26. 3. 2018 do 2. 5. 2019
MACIEJ BOGACZYK - člen dozorčí rady
Wroclaw, ul. Rozmarynova 13, Polská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 26. 2. 2018 do 27. 7. 2018
PAVEL ŠŤOVÍČEK - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 8. 10. 2015
MAREK JABLONSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Počernice, Bakurinova, PSČ 190 12
den vzniku členství: 1. 10. 2014
od 8. 10. 2015 do 26. 2. 2018
Ing. PAVEL ŠŤOVÍČEK - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 31. 8. 2017
od 13. 11. 2014 do 8. 10. 2015
MAREK JABLONSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Počernice, Bakurinova, PSČ 190 12
den vzniku členství: 1. 10. 2014
od 19. 9. 2013 do 8. 10. 2015
Ing. PAVEL ŠŤOVÍČEK - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 9. 2012
od 1. 9. 2012 do 1. 9. 2012
Sylwestr Mieczyslaw Janik - člen dozorčí rady
Pielegniarek 3m.4, 20-708 Lublin, Polská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2012
od 1. 9. 2012 do 19. 9. 2013
Ing. Pavel Šťovíček - člen dozorčí rady
Praha 4, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 9. 2012
od 1. 9. 2012 do 13. 11. 2014
Tomasz Janusz Czechowicz - předseda dozorčí rady
Wroclaw, Bartoszowicka 3, PSČ 516 41, Polská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 1. 10. 2014
den vzniku funkce: 1. 9. 2012 - 1. 10. 2014
od 1. 9. 2012 do 26. 3. 2018
Sylwester Mieczyslaw Janik - člen dozorčí rady
Pielegniarek 3m.4, 20-708 Lublin, Polská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 31. 8. 2017
od 21. 6. 2011 do 1. 9. 2012
Sylwestr Mieczyslaw Janik - člen dozorčí rady
Pielegniarek 3m.4, 20-708 Lublin, Polská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2011
od 3. 9. 2010 do 1. 9. 2012
Tomasz Janusz Czechowicz - předseda dozorčí rady
Wroclaw, Bartoszowicka 3, PSČ 516 41, Polská republika
den vzniku členství: 24. 9. 2009
den vzniku funkce: 26. 4. 2010
od 10. 5. 2010 do 21. 6. 2011
Piotr Klodnicki - člen dozorčí rady
Wroclaw, Rymarska, PSČ 532 06, Polská republika
den vzniku členství: 26. 3. 2010 - 1. 3. 2011
od 26. 10. 2009 do 3. 9. 2010
Tomasz Janusz Czechowicz - člen dozorčí rady
Wroclaw, Bartoszowicka 3, PSČ 516 41, Polská republika
den vzniku členství: 24. 9. 2009
od 10. 7. 2008 do 26. 10. 2009
Wei-Hai-Chu - člen dozorčí rady
Praha 6 - Nebušice, V sídlišti 436, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 4. 2008 - 24. 9. 2009
od 19. 7. 2007 do 10. 7. 2008
Ing. Pavel Endrle
Praha 10, Bělocerkevská 633/8, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 30. 4. 2008
od 19. 7. 2007 do 10. 5. 2010
Ondřej Bartoš - předseda dozorčí rady
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1072/29, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 1. 12. 2009
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 1. 12. 2009
od 19. 7. 2007 do 1. 9. 2012
Ing. Pavel Šťovíček
Praha 4, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007
Společníci s vkladem
od 21. 12. 2011 do 1. 9. 2012
Ing. Miloš Endrle
Praha 10, Bělocerkevská 633/8, PSČ 100 00
Vklad: 26 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 17,171 %
od 21. 12. 2011 do 1. 9. 2012
MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
51641 Wroclaw, Bartoszowicka 3, Polská republika
Vklad: 164 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 64,210 %
od 25. 11. 2011 do 21. 12. 2011
Ing. Miloš Endrle
Praha 10, Bělocerkevská 633/8, PSČ 100 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 15,171 %
od 25. 11. 2011 do 21. 12. 2011
MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
51641 Wroclaw, Bartoszowicka 3, Polská republika
Vklad: 170 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 66,210 %
od 25. 11. 2011 do 1. 9. 2012
Ing. Pavel Šťovíček
Praha 4, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 140 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 4,448 %
od 25. 11. 2011 do 1. 9. 2012
Ing. Michal Hanus
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Ochozská 2177, PSČ 190 16
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 4,448 %
od 25. 11. 2011 do 1. 9. 2012
Ing. Pavel Endrle
Beroun - Beroun-Město, K dubu 1849, PSČ 266 01
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 4,448 %
od 25. 11. 2011 do 1. 9. 2012
David Dvořák
Praha 4, V Zálomu 1271/11, PSČ 140 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1,827 %
od 25. 11. 2011 do 1. 9. 2012
Michal Novák
Praha 8, Františka Kadlece 870/24, PSČ 180 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 3,448 %
od 3. 9. 2010 do 25. 11. 2011
MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
51641 Wroclaw, Bartoszowicka 3, Polská republika
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 51%
od 26. 10. 2009 do 25. 11. 2011
Ing. Pavel Endrle
Beroun - Beroun-Město, K dubu 1849, PSČ 266 01
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 6,45%
od 26. 10. 2009 do 25. 11. 2011
Ing. Miloš Endrle
Praha 10, Bělocerkevská 633/8, PSČ 100 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 22%
od 10. 7. 2008 do 3. 9. 2010
MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
54413 Wroclaw, Klecińska 125, Polská republika
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 51%
od 22. 4. 2008 do 10. 7. 2008
MCI Fund Management Spólka z ograniczona odpowiedzialnościa MCI. Private Ventures Spólka Komandytowo-Akcyjna
00-113 Warsaw, Emilii Plater 53, Polská republika
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 51%
od 19. 7. 2007 do 22. 4. 2008
MCI Management S.A.
50125 Wroclaw, ul. Sw. Mikolaja 7, Polská republika
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 51%
od 19. 7. 2007 do 26. 10. 2009
Ing. Pavel Endrle
Praha 10, Bělocerkevská 633/8, PSČ 100 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 6,45%
od 19. 7. 2007 do 26. 10. 2009
Miloš Endrle
Praha 10, Jerevanská 1065/5, PSČ 100 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 22%
od 19. 7. 2007 do 25. 11. 2011
Ing. Pavel Šťovíček
Praha 4, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 140 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 6,45%
od 19. 7. 2007 do 25. 11. 2011
Ing. Michal Hanus
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Ochozská 2177, PSČ 190 16
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 6,45%
od 19. 7. 2007 do 25. 11. 2011
David Dvořák
Praha 4, V Zálomu 1271/11, PSČ 140 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 2,65%
od 19. 7. 2007 do 25. 11. 2011
Michal Novák
Praha 8, Františka Kadlece 870/24, PSČ 180 00
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 5%
od 16. 5. 2006 do 19. 7. 2007
Ing. Pavel Šťovíček
Praha 4, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 140 00
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 30%
od 16. 5. 2006 do 19. 7. 2007
Ing. Michal Hanus
Praha 10, Pod Rapidem 12, PSČ 100 00
Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 20%
od 16. 5. 2006 do 19. 7. 2007
Ing. Pavel Endrle
Praha 10, Bělocerkevská 633/8, PSČ 100 00
Vklad: 40 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 20%
od 16. 5. 2006 do 19. 7. 2007
Miloš Endrle
Praha 5, Jerevanská 5, PSČ 150 00
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 30 %
od 30. 10. 2004 do 16. 5. 2006
Ing. Pavel Šťovíček
Praha 10, Irkutská 4045/2a
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 40%
od 30. 10. 2004 do 16. 5. 2006
Ing. Michal Hanus
Praha 10, Pod Rapidem 12
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 30%
od 30. 10. 2004 do 16. 5. 2006
Ing. Pavel Endrle
Praha 10, Bělocerkevská 633/8
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 30%
od 23. 2. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Pavel Šťovíček
Praha 10, Irkutská 4045/2a
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 1997 do 23. 2. 2001
Ing. Miroslav Pekárek
Sázava, Sklářská 275
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 1997 do 23. 2. 2001
Ing. Pavel Šťovíček
Praha 10, Irkutská 4045/2a
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2004
Ing. Michal Hanus
Praha 10, Pod Rapidem 12
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2004
Ing. Pavel Endrle
Praha 10, Bělocerkevská 633/8
Vklad: 60 000 Kč, splaceno 100 %.
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

28. 3. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

28. 3. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Jak teď na platby a zálohy

27. 3. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Jak teď na platby a zálohy

Už je to černé na bílém. Dvě novely, které podnikatelům odpouštějí přinejmenším část sociálního a zdravotního pojištění, dnes vyšly ve Sbírce zákonů. Co ve skutečnosti mění? Projděte si odpovědi na časté otázky.

Přežít! Záchrana české ekonomiky očima expertů

27. 3. 2020 | | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Přežít! Záchrana české ekonomiky očima expertů

Naše hospodářství nečeká v nejbližší době nic dobrého. Jak co nejefektivněji pomoct firmám, živnostníkům a domácnostem, aby nepadli na úplné dno?

Patnáct tisíc pro podnikatele. Stát dá přímou podporu

26. 3. 2020 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Patnáct tisíc pro podnikatele. Stát dá přímou podporu

Vláda chystá „minimální mzdu“ pro všechny podnikatele, kteří kvůli současným omezením nemůžou podnikat. Schválila i speciální ošetřovné pro OSVČ a novou variantu bezúročných půjček.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 740,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Komerční banka 2 812,46 Kč
Česká spořitelna 2 823,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 916 764 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-31
+
-
2.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-73
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-88
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-153
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-201
+
-

Články na Heroine.cz

Princezny se zachrání samy. Nezávislé videohry boří stereotypy

Princezny se zachrání samy. Nezávislé videohry boří stereotypy

Přibývá videoher, v nichž ženy hrají hlavní roli. Mění se nejen, kdo ve videohrách vystupuje,...více

Rodina má dva příjmy a platové nerovnosti škodí všem, říká expertka Lenka Simerská

Rodina má dva příjmy a platové nerovnosti škodí všem, říká expertka Lenka Simerská

Česko je stále jednou ze zemí s citelným rozdílem v platech mužů a žen. Narovnání podmínek...více

Jsme posedlí sebeláskou. Od kolagenových ampulí až po Annu Hogenovou

Jsme posedlí sebeláskou. Od kolagenových ampulí až po Annu Hogenovou

Mít ráda sama sebe je určitě dobrá věc, zejména v čase karantény. Jenže už dlouho to lidi...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mateřská při ukončení zaměstnání
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Mateřská při ukončení zaměstnání

Otázka: Dobrý den, V květnu mi končí smlouva na dobu určitou po dvou letech. Tou dobou jiz budu ve 3 a pul měsíci tehotenství. Nevím vsak jak teď postupovat, zda se hlásit na úřadu práce a pokud ano, z jaké částky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services