Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Spedman Global Logistics a.s.
IČO: 25629328

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 12. 1997
Obchodní firma
od 4. 9. 2013

Spedman Global Logistics a.s.

od 3. 3. 1998 do 4. 9. 2013

ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s.

od 4. 12. 1997 do 3. 3. 1998

ICS - International Cargo Services, a.s.

Sídlo
od 9. 3. 1999 do 14. 8. 2012
Praha 10, Kutnohorská 288, PSČ 104 03
od 4. 12. 1997 do 9. 3. 1999
Praha 10, Hlohová 26
IČO
od 4. 12. 1997

25629328

Identifikátor datové schránky:puzehea
Právní forma
od 4. 12. 1997
Akciová společnost
Spisová značka5074 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 6. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 1. 2003 do 4. 6. 2010
- zastupování v celním řízení
od 4. 12. 1997 do 3. 1. 2003
- zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti celního řízení
od 4. 12. 1997 do 4. 6. 2010
- mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství
od 4. 12. 1997 do 4. 6. 2010
- provozování skladu
od 4. 12. 1997 do 4. 6. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 14. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 14. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 8. 2014 do 3. 11. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 4. 6. 2010 do 25. 10. 2010
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu ze dne 13.5.2010 učinil tato rozhodnutí: 1) Snižuje se základní kapitál společnosti z důvodu, že podnikání obchodní společnosti (rozsah jejích aktivit) nevyžaduje tak vysokou výši základního kapitálu, která je k dnešnímu dni, s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplace na jedinému akcionáři do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2) Snižuje se základní kapitál společnosti o 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), tj. ze 4.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč. 3) Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech (tj.400) akcií společnosti, které mají stejnou jmenovitou hodnotu (10.000,- Kč), takže jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena z 10.000,- Kč na 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), s t ím, že nová jmenovitá hodnota bude vyznačena přímo na dosavadních akciích s podpisem jediného člena představenstva. 4) Představenstvo vyzve akcionáře společnosti, aby předložili akcie společnosti způsobem určeným ve stanovách ke svolání valné hromady, a to s lhůtou nejméně 45 dní a nejvýše 60 dní po uveřejnění této výzvy k předložení akcií k vyznačení nové jmenovité ho dnoty. Tato lhůta počíná po pěti pracovních dnech po zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li však v této době výzvy jediný akcionář ve výpisu z obchodního rejstříku uveden nadále jako jediný akcionář a předs tavenstvu, resp. jedinému členu představenstva bude známo, že jediný akcionář je nadále jediným akcionářem, tj. že nedošlo k žádné změně, vyzve představenstvo jediného akcionáře dopisem zaslaným doporučeně držitelem poštovní licence na adresu jeho bydlišt ě s lhůtou nejméně 15 dní po doručení a nejvýše 30 dní po doručení k předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty. Počátek lhůty se nemění. 5) Ukládá se představenstvu společnosti, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podalo Městskému soudu v Praze do 30 dnů od dnešního dne.
od 17. 8. 2002 do 3. 1. 2003
- Mimořádná valná hromada konaná 2.listopadu 2001 rozhodla takto: a) Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem o celkovou částku 2.400.000,-Kč(slovy: dvamilionyčtyřistatisíc korun českých)ze současné výše 1.600.000,-Kč (slovy: jedenmilionšestsettisíc korun českých) na novou výši 4.000.000,-Kč(slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku 2.400.000,-Kč(slovy: dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) se nepřipouští. b) Navrhovaný počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 240 ks(slovy: dvěstěčtyřicet kusů) neregistrovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých). c) A)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Praze 10,Kutnohorská 288. Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis akcií počne běžet 15(slovy: patnáct) dnů po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti(ve smyslu ustanovení § 203 obchodního zákoníku) do obchodního rejstříku a bude trvat 30(slovy: třicet)dnů. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií oznámí společnost akcionářům dopisem na adresu akcionáře dle seznamu akcionářů vedeného společností. B)Na 1(slovy: jednu) dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy: desettisíc korun českých)lze upsat 1,5(slovy: jeden a půl) nové akcie o téže jmenovité hodnotě. Upisovat lze pouze celé akcie. C)Jmenovitá hodnota,druh,forma,podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: - neregistrované kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy: desettisíc korun českých),emisní kurs jedné nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě,tj.10.000,-Kč(slovy: desettisíc korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Každý upisovatel je povinen splatit 30%(slovy: třicet procent)jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do 6(slovy: šesti)měsíců ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti zřízený za účelem splacení peněžitých vkladů, číslo 127xxxx vedený ČSOB, a.s., pobočka Průhonice a zbývající částka musí být splacena nejpozději do 1(slovy: jednoho)roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu.
od 23. 1. 2001 do 17. 8. 2002
- Valná hromada společnosti ICS_Intercontinental Cargo Services, a.s. konaná dne 16.5.2000 dále přijala usnesení o zvýšení základního jmění o finanční částku ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých, s tím, že zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady dle ustanovení par 203 a následujících obchodního zákoníku. Nad tuto částku se zvýšení základního jmění nepřipouští.
od 23. 1. 2001 do 17. 8. 2002
- Zvýšení základního jmění o finanční částku ve výši 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 80(slovy: osmdesáti) kusy akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě a jejich emisní kurs bude shodný s jejich nominální hodnotou.
od 23. 1. 2001 do 17. 8. 2002
- Tyto akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody akcionářů, tak že oba stávající akcionáři pan Jaromír Formánek a paní Ing. Eva Svobodová upíší každý 40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), celkem tedy o jmenovité hodnotě 800.000,- Kč (slovy : osm set tisíc korun českých) a to na účet společnosti číslo: 127xxxx, vedený u IPB a.s., pobočka Průhonice
od 23. 1. 2001 do 17. 8. 2002
- Lhůta pro úpis akcií počne běžet 15 dnů po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění společnosti, ve smyslu ust. § 203 obchodního zákoníku do rejstříkového soudu a bude trvat 30 dnů.
od 23. 1. 2001 do 17. 8. 2002
- Každý upisovatel je povinen splatit 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty do šesti měsíců ode dne úpisu na účet společnosti, shora uvedený a zbývající částka musí být splacena nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního jmění.
od 17. 5. 1999 do 17. 8. 2002
- 1. Zvýšení základního jmění společnosti činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), s tím, že zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady dle ustanovení par. 203 a následujících obchodního zákoníku. Nad tuto částku se zvýšení základního jmění nepřipouští. 2. Zvýšení základního jmění o finanční částku ve výši 600.000,- Kč bude provedeno upsáním 60 (slovy: šedesáti) kusy akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě a jejich emisní kurs bude shodný s jejich nominální hodnotou. 3 Tyto akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody akcionářů, tak že oba stávající akcionáři pan Jaromír Formánek a paní Ing. Eva Svobodová upíší každý 30 akcií o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, a to na účet společnosti číslo : 127xxxx, vedený u IPB a.s., pobočka Průhonice. 4. Lhůta pro úpis akcií počne běžet 15 dnů po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základní jmění společnosti v smyslu ust. § 203 obchodního zákoníku do rejstříkového soudu a bude trvat 30 dnů. 5. Každý upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty do šesti měsíců ode dne úpisu na účet společnosti, shora uvedený a zbývající částka musí být splacena nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního jmění.
Kapitál
od 25. 10. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 1. 2003 do 25. 10. 2010
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 1. 2001 do 3. 1. 2003
Základní kapitál 1 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 12. 1997 do 23. 1. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 10. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 3. 1. 2003 do 25. 10. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 3. 1. 2003 do 25. 10. 2010
v listinné podobě
od 23. 1. 2001 do 3. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 160.
od 9. 3. 1999 do 23. 1. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 4. 12. 1997 do 9. 3. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 26. 4. 2014
ADÉLA KUREČKOVÁ - člen představenstva
Kladno, Moskevská, PSČ 272 04
den vzniku členství: 25. 3. 2014
od 21. 6. 2012 do 26. 4. 2014
Libor Petráš - člen představenstva
Praha 6, Španielova 1311/56, PSČ 163 00
den vzniku členství: 23. 5. 2012 - 25. 3. 2014
od 14. 2. 2008 do 21. 6. 2012
Ing. Eva Svobodová - člen představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Ostružinová 2344/12
den vzniku členství: 18. 1. 2008 - 23. 5. 2012
od 9. 3. 1999 do 14. 2. 2008
Ing. Eva Svobodová - Člen představenstva
Praha 10, Ostružinová 2344/12
den vzniku členství: 5. 8. 1998 - 5. 11. 2003
od 4. 12. 1997 do 9. 3. 1999
Ing. Anna Lincová - Člen představenstva
Praha 6, Vondroušova 1162
od 4. 12. 1997 do 14. 2. 2008
Jaromír Formánek - Předseda představenstva
Praha 4, Podolská 1487/8a
den vzniku členství: 4. 12. 1997 - 4. 3. 2003
den vzniku funkce: 4. 12. 1997 - 4. 3. 2003
od 4. 12. 1997 do 14. 2. 2008
JUDr. Jana Rathouská - Člen představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 18
den vzniku členství: 4. 12. 1997 - 4. 3. 2003
od 4. 6. 2008
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 3. 1. 2003 do 4. 6. 2008
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis, nebo dva členové představenstva svůj podpis.
od 9. 3. 1999 do 3. 1. 2003
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně, nebo prokurista společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis, nebo dva členové představenstva svůj podpis, nebo prokurista společnosti s dodatkem, označujícím prokuru.
od 4. 12. 1997 do 9. 3. 1999
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis nebo dva členové představenstva své podpisy.
Prokura
od 18. 2. 2004 do 14. 2. 2008
Ing. Eva Svobodová
Praha 10, Ostružinová 2344/12
od 18. 2. 2004 do 14. 2. 2008
- Za společnost jedná prokurista samostatně. Podepisuje se tím způsobem, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí prokurista svůj podpis a dodatek označující prokuru.
od 9. 3. 1999 do 18. 2. 2004
Ing. Eva Svobodová
Praha 10, Ostružinová 2344/12
od 9. 3. 1999 do 18. 2. 2004
- samostatná prokura
Dozorčí rada
od 3. 11. 2017
PETER DONSEL - člen dozorčí rady
Brönshöj, Mellemvangen 45, PSČ 270 0, Dánské království
den vzniku členství: 30. 10. 2017
od 3. 11. 2017
HARALD BYE - člen dozorčí rady
Hagan, Myrlia 75, PSČ 148 1, Norské království
den vzniku členství: 30. 10. 2017
od 3. 11. 2017
MIKAEL MARTINSSON - člen dozorčí rady
Hov s, Mullbärsg ng 22, PSČ 436 54, Švédské království
den vzniku členství: 30. 10. 2017
od 3. 11. 2017
MACIEJ WOJNIUSZ - člen dozorčí rady
Gdynia, Janki Bryla 12 C / 23, Polská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2017
od 14. 8. 2012 do 5. 9. 2012
Ing. Jiří Tauer - člen dozorčí rady
Úvaly, Vítězslava Nováka
den vzniku členství: 18. 1. 2008 - 23. 5. 2012
od 14. 8. 2012 do 5. 9. 2012
Ing. Radmila Špíšková - člen dozorčí rady
Praha 10, Jabloňová
den vzniku členství: 18. 1. 2008 - 23. 5. 2012
od 14. 8. 2012 do 5. 9. 2012
Zdeňka Nováková - člen dozorčí rady
Praha 9, Ctiněveská
den vzniku členství: 18. 1. 2008 - 23. 5. 2012
od 14. 8. 2012 do 3. 11. 2017
Stefan Hascher - předseda dozorčí rady
Hamburg, Dörpfeldstrasse, PSČ 226 09, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 5. 2012 - 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 23. 5. 2012 - 23. 5. 2017
od 14. 8. 2012 do 3. 11. 2017
Jon Erik Drolsum - člen dozorčí rady
Rykkinn, Angerstveien, Norské království
den vzniku členství: 23. 5. 2012 - 23. 5. 2017
od 14. 8. 2012 do 3. 11. 2017
- NO-1349, Rykkinn
od 14. 8. 2012 do 3. 11. 2017
Johansen - člen dozorčí rady
Blommenholm, Halvorsenvei, Norské království
den vzniku členství: 23. 5. 2012 - 23. 5. 2017
od 14. 8. 2012 do 3. 11. 2017
- NO-1365 Blommenholm
od 14. 2. 2008 do 14. 8. 2012
Ing. Jiří Tauer - člen dozorčí rady
Úvaly, Vítězslava Nováka 649
den vzniku členství: 18. 1. 2008 - 23. 5. 2012
od 14. 2. 2008 do 14. 8. 2012
Ing. Radmila Špíšková - člen dozorčí rady
Praha 10, Jabloňová 35
den vzniku členství: 18. 1. 2008 - 23. 5. 2012
od 14. 2. 2008 do 14. 8. 2012
Zdeňka Nováková - člen dozorčí rady
Praha 9, Ctiněveská 1782
den vzniku členství: 18. 1. 2008 - 23. 5. 2012
od 23. 1. 2001 do 14. 2. 2008
Ing. Milan Špíšek
Praha 10, Hlohová 26
den vzniku členství: 16. 5. 2000 - 16. 8. 2005
od 23. 1. 2001 do 14. 2. 2008
JUDr. Jiří Novák
Kolín II, Míru 355
den vzniku členství: 16. 5. 2000 - 16. 8. 2005
od 9. 3. 1999 do 23. 1. 2001
Ing. Radmila Špíšková
Praha 10, Jabloňová 35
od 9. 3. 1999 do 14. 2. 2008
Ing. Jiří Tauer
Úvaly, Vítězslava Nováka 649
den vzniku členství: 16. 5. 2000 - 16. 8. 2005
od 4. 12. 1997 do 9. 3. 1999
Pavel Šimek
Fulnek, Za klášterem 614, PSČ 742 45
od 4. 12. 1997 do 9. 3. 1999
Ing. Petr Formánek
Praha 3, Ondříčkova 7, PSČ 130 00
od 4. 12. 1997 do 23. 1. 2001
Ing. Jaroslav Malina
Ostrava, Nádražní 58, PSČ 702 00
Akcionáři
od 21. 6. 2012
USS United Shipping Services Aktiebolag
Göteborg, Herzia House, Packhusplatsen 2, PSČ 404 30, Švédské království
od 14. 2. 2008 do 21. 6. 2012
Ing. Eva Svobodová
Praha 10 - Záběhlice, Ostružinová 2344/12
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Komerční banka 2 655,45 Kč
Sberbank CZ 2 667,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 706,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 803 771 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+53
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+28
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+18
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-127
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-132
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Možná vám zachránili život. Možná vás uchránili od trvalých následků těžkého zranění....více

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Konspirační videa mají na sociálních sítích obří dosah navzdory tomu, že jsou někdy až...více

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: rodičovský příspěvek
Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená > rodičovský příspěvek

Otázka: Dobrý den, mám k vám takovou otázku. jsem na mateřské dovolené a pobírám mateřskou i rodičovký příspěvek. Boužel stala se mi nepříjemná situace. Můj bývalí přítel nastoupi do výkonu trestu, rozešli jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services