Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MONETA Money Bank, a.s.
IČO: 25672720

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu9. 6. 1998
Obchodní firma
od 1. 5. 2016

MONETA Money Bank, a.s.

od 17. 1. 2005 do 1. 5. 2016

GE Money Bank, a.s.

od 9. 6. 1998 do 17. 1. 2005

GE Capital Bank, a.s.

Sídlo
od 15. 2. 2012 do 26. 11. 2018
Praha 4, Vyskočilova , PSČ 140 28
od 4. 2. 2003 do 15. 2. 2012
Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28
od 9. 6. 1998 do 4. 2. 2003
Praha 1, Hybernská 18, PSČ 110 00
IČO
od 9. 6. 1998

25672720

Identifikátor datové schránky:3kpd8nk
Právní forma
od 9. 6. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5403 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 11. 2015
- poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; doplňkové investiční služby: - podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT.
od 17. 1. 2005
- vydávání a správa platebních prostředků
od 17. 1. 2005
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem
od 17. 1. 2005
- činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GECB
od 17. 1. 2005 do 23. 11. 2015
- poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb tý kajících se přeměn společností nebo převodů podniků
od 4. 2. 2003 do 17. 1. 2005
- vydávání hypotečních zástavních listů dle zvláštního zákona
od 9. 6. 1998
- přijímání vkladů od veřejnosti
od 9. 6. 1998
- poskytování úvěrů
od 9. 6. 1998
- investování do cenných papírů na vlastní účet
od 9. 6. 1998
- finanční pronájem (finanční leasing)
od 9. 6. 1998
- platební styk a zúčtování
od 9. 6. 1998
- poskytování záruk
od 9. 6. 1998
- otevírání akreditivů
od 9. 6. 1998
- obstarávání inkasa
od 9. 6. 1998
- finanční makléřství
od 9. 6. 1998
- výkon funkce depozitáře
od 9. 6. 1998
- směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
od 9. 6. 1998
- poskytování bankovních informací
od 9. 6. 1998
- pronájem bezpečnostních schránek
od 9. 6. 1998 do 17. 1. 2005
- vydávání platebních prostředků, například platebních karet, cestovních šeků
od 9. 6. 1998 do 17. 1. 2005
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami v rozsahu: - obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet - bez omezení - obchodování s devizovými hodnotami na účet klienta - s výjimkou zahraničních cenných papírů a devizových derivátů 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů v rozsahu: - obchodování na vlastní účet - s výjimkou koupě nebo prodeje derivátů na vlastní účet pro jiného 3. s převoditelnými cennými papíry v rozsahu: - obchodování na vlastní účet s výjimkou koupě nebo prodeje cenného papíru na vlastní účet pro jiného
od 9. 6. 1998 do 17. 1. 2005
- poskytování porad ve věcech podnikání
od 9. 6. 1998 do 17. 1. 2005
- uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot s výjimkou cenných papírů
Ostatní skutečnosti
od 23. 11. 2015 do 13. 5. 2016
- Jediný akcionář společnosti dne 23.11.2015 přijal v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 510.000.000,-Kč (slovy: pět set deset milionů korun českých) o částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 511.000.000,-Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých). 2.Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následující nové akcie: jeden kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydané jako zaknihovaný cenný papír, dále jen Akcie. 4.Emisní kurs Akcie činí 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty Akcie, tj. částka ve výši 326.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio. 5.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti. 6.Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář společnost GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, se sídlem 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen upis ovatel). 7.Akcie bude upsána na základě Smlouvy o úpisu Akcie uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí (dále jen Smlouva o úpisu Akcie). 8.Akcie nebude upisována prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsané Akcie na bankovní účet společnosti číslo: 213xxxx, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie. 10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsané Akcie (dále jen po hledávka společnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení korunového přeplatku ve výši 327.220.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), který vznikl dne 19.6.1998 tím, že společnost GE Capital International Holdings Corporation, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Cast le, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen GE Capital International Holdings Corporation), jako jediný akcionář společnosti, uhradila částku 70.000.000 USD (slovy: sedmdesát milionů amerických dolarů) vyjádřenou v měně CZK (koruny české) dle pře počítacího kurzu měn platného ke dni platby částkou 2.327.220.000,-Kč (slovy: dvě miliardy tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na korunový účet společnosti, za účelem splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 2.000.000. 000,-Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), přičemž tato pohledávka byla dne 26.10.2015 převedena na upisovatele společností GE Capital UK Holdings LLC, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19 801, Spojené státy americké, jakožto právním nástupcem společnosti GE Capital International Holdings Corporation (dále jen pohledávka upisovatele vůči společnosti). Společnosti GE Money Bank, a.s. byl výše uvedený převod pohledávky upisovatele vůči společ nosti oznámen dne 12.11.2015. 11.Emisní kurs nově upisované Akcie bude splacen výhradně formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnost i ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých). 12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti GE Money Bank, a.s. na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/ 1a, PSČ 140 28, a to v písemné formě a ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie. 13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), ve znění, které tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu.
od 12. 9. 2014 do 23. 11. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 30. 9. 2010
- U obchodní společnosti GE Money Bank, a.s., jako nástupnické společnosti, došlo ke vnitrostátní fúzi sloučením se společností GE Money, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 289 97 140, jako zanikající společnosti. Na ob chodní společnost GE Money Bank, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 256 72 720, přešlo jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti GE Money, s.r.o., a to v důsledku vnitrostá tní fúze sloučením.
od 1. 7. 1998 do 25. 3. 2003
- Společnost GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, jediný akcionář Společnosti, učinila dne 19.6.1998 ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující rozhodnutí v působnosti valné hromady Společnosti: Základní jmění Společnosti se zvyšuje z hodnoty 500 000 000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých) o částku 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) na hodnotu 510 000 000 Kč (slovy: pětsetdeset milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti. Částka, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti, je rozdělena na 10 (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč za akcii (dále jen "Akcie"). Přednostní právo společnosti GECIH na upisování Akcií podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku je vyloučeno v plném rozsahu z důvodu, kterým je počáteční posílení finančních zdrojů Společnosti, s tím, že veškeré Akcie budou nabídnuty k upsání České národní bance. Emisní kurs každé z Akcií společnosti činí 1 971 750 000 Kč. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti ve lhůtě, která počíná běžet dnem zápisu tohoto rozhodnutí společnosti GECIH do obchodního rejstříku, a bude činit tři pracovní dny ode dne jejího počátku. Celková výše emisního kursu Akcií bude splacena peněžitým vkladem České národní banky na účet č. 962188-884/0600 vedený Společností, a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všech Akcií Českou národní bankou, a činí tři pracovní dny ode dne jejího počátku.
Kapitál
od 23. 11. 2015
Základní kapitál 511 000 000 Kč, splaceno err %.
od 25. 3. 2003 do 23. 11. 2015
Základní kapitál 510 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 6. 1998 do 25. 3. 2003
Základní kapitál 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 511 000 000.
od 23. 11. 2015 do 11. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 511.
od 25. 3. 2003 do 23. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 510.
od 9. 6. 1998 do 25. 3. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 9. 6. 1998 do 25. 3. 2003
kmenové, listinné
Statutární orgán
od 8. 4. 2019
JAN FRIČEK - člen představenstva
Praha - Hrdlořezy, Nad Smetankou, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 13. 10. 2018
CARL NORMANN VÖKT - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Ibsenova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 1. 2017
od 13. 10. 2018 do 8. 4. 2019
PHILIP PAUL ROOS HOLEMANS - místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, V Šáreckém údolí, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 7. 2018 - 28. 2. 2019
den vzniku funkce: 20. 7. 2018 - 28. 2. 2019
od 2. 8. 2018
JAN NOVOTNÝ - člen představenstva
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2017
od 25. 4. 2018 do 13. 10. 2018
PHILIP HOLEMANS - místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, V Šáreckém údolí, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014 - 17. 7. 2018
den vzniku funkce: 20. 4. 2016 - 17. 7. 2018
od 14. 8. 2017
ALBERT PIET VAN VEEN - člen představenstva
Den Haag, Koningin Emmakade 157, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 5. 2017
od 21. 4. 2016 do 25. 4. 2018
PHILIP HOLEMANS - místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Pod Meliškou, PSČ 164 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014
den vzniku funkce: 20. 4. 2016
od 12. 11. 2015
TOMÁŠ SPURNÝ - předseda představenstva
Praha - Troja, Trojská, PSČ 171 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2015
od 12. 9. 2014 do 21. 4. 2016
PHILIP HOLEMANS - člen představenstva
Praha - Dejvice, Pod Meliškou, PSČ 164 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014
den vzniku funkce: 17. 7. 2014
od 6. 1. 2014 do 2. 8. 2018
JAN NOVOTNÝ - člen
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 12. 2013 - 16. 12. 2017
od 14. 2. 2013 do 13. 10. 2018
CARL NORMANN VÖKT - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Ibsenova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 25. 1. 2013 - 25. 1. 2017
od 15. 2. 2012 do 4. 2. 2013
Brett Matthew Belcher - člen představenstva
Hostivice, Na Výhledu 1437, PSČ 253 01
den vzniku členství: 21. 12. 2011 - 5. 11. 2012
den vzniku funkce: 21. 12. 2011 - 5. 11. 2012
od 15. 2. 2012 do 6. 1. 2014
Mathias Sebastian Thielen - člen představenstva
Praha 2, Ibsenova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 12. 2011 - 25. 11. 2013
od 8. 9. 2011 do 12. 11. 2015
Sean Morrissey - předseda představenstva
Praha 1, Senovážné nám., PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 7. 2011 - 30. 9. 2015
den vzniku funkce: 26. 7. 2011 - 30. 9. 2015
od 7. 1. 2011 do 7. 1. 2011
Wade Udell Robinson - člen představenstva
Jesenice u Prahy - Zdiměřice, Vilová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 12. 2010
od 7. 1. 2011 do 15. 2. 2012
Wade Udell Robison - člen představenstva
Jesenice u Prahy - Zdiměřice, Vilová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 12. 2010 - 30. 12. 2011
od 21. 5. 2010 do 14. 2. 2013
Jiří Báča - člen představenstva
Liberec, Turistická, PSČ 460 01
den vzniku členství: 6. 4. 2010 - 25. 1. 2013
od 11. 9. 2009 do 8. 9. 2011
Rajesh Ramakrishna Gupta - člen představenstva
Praha 2, Italská 12, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 8. 2009 - 30. 6. 2011
od 4. 6. 2009 do 4. 6. 2009
Christoph Glaser - člen představenstva
Praha 5 - Malá Strana, Janáčkovo nábřeží 138/59, PSČ 150 00
den vzniku členství: 6. 5. 2009
den vzniku funkce: 6. 5. 2009
od 4. 6. 2009 do 4. 6. 2009
- bytem v ČR: Praha 1, Divadelní 22
od 4. 6. 2009 do 25. 9. 2012
Christoph Glaser - člen představenstva
Praha 5 - Malá Strana, Janáčkovo nábřeží 138/59, PSČ 150 00
den vzniku členství: 6. 5. 2009 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 6. 5. 2009 - 31. 8. 2012
od 1. 8. 2008 do 8. 9. 2011
Peter Ronald Herbert - předseda představenstva
Praha 2, Ibsenova 1234/1, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 7. 2008 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 10. 7. 2008 - 30. 6. 2011
od 7. 3. 2008 do 15. 2. 2012
Brett Matthew Belcher - člen představenstva
Hostivice, Na Výhledu 1437, PSČ 253 01
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2011
den vzniku funkce: 20. 12. 2007 - 20. 12. 2011
od 3. 12. 2007 do 29. 12. 2008
Jan Rollo - člen představenstva
Praha 6, Na Okraji 335/42
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 6. 11. 2008
den vzniku funkce: 30. 10. 2007 - 6. 11. 2008
od 3. 5. 2007 do 26. 2. 2008
Pieter van Groos - předseda představenstva
Praha 2, Italská 212/5, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 10. 2006 - 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 23. 10. 2006 - 4. 12. 2007
od 14. 7. 2005 do 4. 6. 2009
Christoph Glaser - člen představenstva
Haydn-Strasse 18, 01309 Dresden, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2009
den vzniku funkce: 5. 5. 2005 - 5. 5. 2009
od 14. 7. 2005 do 4. 6. 2009
- bytem v ČR: Praha 1, Divadelní 22
od 11. 3. 2005 do 14. 7. 2005
Sonia Slavtcheva - člen
Praha 6, Na Fialce II
den vzniku členství: 28. 11. 2002 - 22. 1. 2005
den vzniku funkce: 28. 11. 2002 - 22. 1. 2005
od 10. 2. 2004 do 3. 12. 2007
Jan Rollo - člen
Praha 6, Na Okraji 335/42
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 29. 10. 2007
od 20. 8. 2003 do 11. 3. 2005
Sonia Slavtcheva - člen
Praha - Dejvice, Mylnerovka 10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 11. 2002
den vzniku funkce: 28. 11. 2002
od 20. 8. 2003 do 4. 5. 2006
člen Miroslav Červenka
Zvole, Zadní 478, PSČ 252 45
den vzniku členství: 28. 11. 2002 - 8. 2. 2006
den vzniku funkce: 28. 11. 2002 - 8. 2. 2006
od 20. 8. 2003 do 3. 5. 2007
Gerard Ryan - předseda
28 Pilrig Street, EH6 5AJ, Edinburgh, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 28. 11. 2002 - 20. 10. 2006
den vzniku funkce: 3. 12. 2002 - 20. 10. 2006
od 20. 8. 2003 do 3. 5. 2007
- bytem v ČR : Praha 4, Pod Klaudiánkou 14/170
od 15. 7. 2003 do 15. 7. 2003
ing. Jiří Klumpar - místopředseda
Praha 5, Geologická 992/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 3. 1999
den vzniku funkce: 15. 11. 2001
od 15. 7. 2003 do 11. 3. 2005
ing. Jiří Klumpar - místopředseda
Jesenice - Horní Jirčany, U Lesa 495, PSČ 252 42
den vzniku členství: 17. 3. 1999 - 22. 6. 2004
den vzniku funkce: 15. 11. 2001 - 22. 6. 2004
od 7. 6. 2003 do 20. 8. 2003
František Ježek - člen
Praha 4, U Křížku 1401/8
den vzniku členství: 20. 3. 2001 - 28. 11. 2002
od 7. 6. 2003 do 11. 3. 2005
Tomáš Salomon - člen
Praha 6, Sadová 474/6
den vzniku členství: 20. 3. 2001 - 17. 5. 2004
od 6. 5. 2003 do 15. 7. 2003
Ivan Svítek - místopředseda představenstva
Praha 6, Fetrovská 8
den vzniku členství: 22. 12. 1998 - 23. 8. 2003
den vzniku funkce: 22. 12. 1998 - 23. 8. 2001
od 3. 12. 2002 do 7. 6. 2003
James Edward Slavik - člen představenstva
Praha 1, Pařížská 22, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 3. 1999 - 20. 3. 2001
od 3. 12. 2002 do 15. 7. 2003
ing. Jiří Klumpar - člen představenstva
Praha 5, Geologická 992/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 3. 1999
od 9. 6. 1998 do 28. 1. 2003
Ladislav Nussbauer - člen představenstva
Plzeň, Vrchlického 16, PSČ 320 29
od 9. 6. 1998 do 6. 5. 2003
Paul Le Houillier - místopředseda představenstva
Nové město nad Metují, U lípy 973
od 9. 6. 1998 do 6. 5. 2003
- nar.13.05.1964
od 9. 6. 1998 do 20. 8. 2003
Petr Šmída - předseda představenstva
Praha 7, Letohradská 38, PSČ 170 00
od 13. 5. 2016
Společnost vždy zastupují dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
od 21. 1. 2016 do 13. 5. 2016
Společnost zastupují buď společně všichni členové představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva.
od 26. 7. 2005 do 21. 1. 2016
Za představenstvo jednají jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva.
od 11. 3. 2005 do 26. 7. 2005
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo.
od 9. 6. 1998 do 11. 3. 2005
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo. Při podepisování za společnost připojí svůj podpis k vytištěnému nebo psanému jménu společnosti společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 8. 4. 2019
KLÁRA SOKOLOVÁ - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim II, Dr. Bartůňka, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 1. 2019
od 8. 4. 2019
JIŘÍ HUML - člen dozorčí rady
Černošice, Pardubická, PSČ 252 28
den vzniku členství: 21. 1. 2019
od 8. 4. 2019
ALEŠ SLOUPENSKÝ - člen dozorčí rady
Říčany, Slunečná, PSČ 251 01
den vzniku členství: 21. 1. 2019
od 8. 4. 2019 do 8. 4. 2019
JIŘÍ HUML - člen dozorčí rady
Černošice, Pardubická, PSČ 252 28
den vzniku členství: 29. 1. 2019
od 8. 4. 2019 do 8. 4. 2019
ALEŠ SLOUPENSKÝ - člen dozorčí rady
Říčany, Slunečná, PSČ 251 01
den vzniku členství: 29. 1. 2019
od 10. 12. 2018
GABRIEL EICHLER - předseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 10. 2017
den vzniku funkce: 2. 8. 2018
od 15. 12. 2017
Ing. TOMÁŠ PARDUBICKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Na lhotech, PSČ 148 00
den vzniku členství: 26. 10. 2017
den vzniku funkce: 26. 10. 2017
od 15. 12. 2017 do 10. 12. 2018
GABRIEL EICHLER - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Rašínovo nábřeží, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 10. 2017
den vzniku funkce: 26. 10. 2017
od 31. 10. 2017 do 10. 12. 2018
MARIA LUISA CICOGNANI - předseda
Londýn, 3 Abbots Court, Thackeray Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 24. 4. 2017 - 1. 8. 2018
den vzniku funkce: 22. 5. 2017 - 1. 8. 2018
od 24. 10. 2017
Ing. MIROSLAV SINGER, PhD. - místopředseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Eliášova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 4. 2017
den vzniku funkce: 22. 5. 2017
od 11. 7. 2016 do 20. 10. 2017
RICHARD ALAN LAXER - místopředseda dozorčí rady
Londýn, 48 Marlborough Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 4. 2016 - 23. 4. 2017
den vzniku funkce: 21. 4. 2016 - 23. 4. 2017
od 28. 6. 2016
CLARE RONALD CLARKE - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Ztracená, PSČ 250 01
den vzniku členství: 21. 4. 2016
od 28. 6. 2016
Ing. MICHAL PETRMAN - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Královny Žofie, PSČ 148 00
den vzniku členství: 21. 4. 2016
od 28. 6. 2016
DENIS ARTHUR HALL - člen dozorčí rady
Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 6 Barrington Park Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 4. 2016
od 28. 6. 2016 do 20. 10. 2017
CHRISTOPHER MICHAEL CHAMBERS - předseda dozorčí rady
Londýn, 1 Napier Avenue, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 4. 2016 - 20. 5. 2017
den vzniku funkce: 21. 4. 2016 - 20. 5. 2017
od 11. 11. 2014 do 28. 6. 2016
ANDREW CHARLES BULL - člen dozorčí rady
West Horsley, Surrey, Thelland, Shere Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 19. 8. 2014 - 21. 4. 2016
od 30. 4. 2014 do 28. 6. 2016
TODD LAMAR SMITH - Předseda dozorčí rady
London, 4 Queens Grove, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 31. 1. 2014 - 21. 4. 2016
den vzniku funkce: 5. 2. 2014 - 21. 4. 2016
od 6. 1. 2014 do 28. 6. 2016
PAUL DAVID HURD - člen
Kent, Tonbridge, Hadlow, Little Brook Cottage, Bells Farm Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 6. 12. 2013 - 21. 4. 2016
od 4. 2. 2013 do 11. 11. 2014
ALEŠ BLAŽEK - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Neherovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 6. 2012 - 20. 6. 2014
od 26. 4. 2012 do 30. 4. 2014
Ing. Iva Hamouzová - člen dozorčí rady
Litoměřice, Boženy Němcové, PSČ 412 01
den vzniku členství: 14. 2. 2012 - 31. 12. 2013
od 25. 3. 2010 do 26. 4. 2012
Ing. Pavel Zídek - člen dozorčí rady
Praha 4, Markušova 1631/1, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 12. 2009 - 18. 12. 2011
od 19. 8. 2009 do 6. 1. 2014
Robert Charles Green - předseda dozorčí rady
Ridgefield, Powderhorn Drive 12, CT 06877, Spojené státy americké
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2013
den vzniku funkce: 13. 7. 2009 - 30. 6. 2013
od 25. 11. 2008 do 4. 6. 2009
Peter Morris Franklin - předseda dozorčí rady
London, Pembridge Villas 62a, SW11, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 10. 7. 2008 - 28. 4. 2009
den vzniku funkce: 29. 10. 2008 - 28. 4. 2009
od 1. 8. 2008 do 25. 11. 2008
Peter Morris Franklin - člen dozorčí rady
London, Pembridge Villas 62a, SW11, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 10. 7. 2008
od 1. 7. 2008 do 4. 2. 2013
Aleš Blažek - člen dozorčí rady
Praha 6, Neherovská 28, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 6. 2008 - 10. 6. 2012
od 7. 3. 2008 do 1. 8. 2008
James Desmond O´Shea - předseda dozorčí rady
"Aragorn", Balreask, Navan, Co.Meath, Irsko
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 10. 7. 2008
den vzniku funkce: 20. 12. 2007 - 10. 7. 2008
od 14. 4. 2006 do 25. 3. 2010
Ing. Pavel Zídek - člen dozorčí rady
Praha 4, Markušova 1631/1, PSČ 149 00
den vzniku členství: 29. 11. 2005 - 29. 11. 2009
den vzniku funkce: 29. 11. 2005 - 29. 11. 2009
od 11. 3. 2005 do 1. 7. 2008
Susan Elizabeth Crichton - člen dozorčí rady
The Pheasantries, Ley Hill, Chesham, Buckinghamshire, HP5 3QR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 22. 6. 2004 - 10. 6. 2008
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 10. 6. 2008
od 2. 2. 2005 do 11. 3. 2005
Thomas Alan Szlosek - člen dozorčí rady
6 Blackwoods, Blackwoods Lane, Portmarnock, Co. Dublin, Irsko
den vzniku členství: 24. 3. 2004 - 17. 5. 2004
den vzniku funkce: 24. 3. 2004 - 17. 5. 2004
od 8. 12. 2004 do 7. 3. 2008
James Desmond O´Shea - člen dozorčí rady
"Aragorn", Balreask, Navan, Co.Meath, Irsko
den vzniku členství: 29. 10. 2003 - 29. 10. 2007
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 29. 10. 2007
od 15. 10. 2004 do 8. 12. 2004
Prof. Jan Švejnar - člen
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké
den vzniku členství: 11. 12. 2001 - 29. 10. 2003
den vzniku funkce: 11. 12. 2001 - 29. 10. 2003
od 15. 10. 2004 do 2. 2. 2005
Luciano Passardi - předseda
Untere Parkstrasse 14, CH 5212 Hausen, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 18. 1. 2002 - 24. 3. 2004
den vzniku funkce: 18. 1. 2002 - 24. 3. 2004
od 15. 10. 2004 do 14. 4. 2006
Pavel Zídek - člen
Praha 4, Markušova 1631/1, PSČ 149 00
den vzniku členství: 29. 11. 2001 - 28. 11. 2005
den vzniku funkce: 29. 11. 2001 - 28. 11. 2005
od 4. 2. 2003 do 15. 10. 2004
Albert DeCilia - člen
A 1040 Wien, Karlsgasse 22, Rakouská republika
den vzniku členství: 13. 9. 2000 - 11. 12. 2003
od 28. 1. 2003 do 4. 2. 2003
Jenne Brittel - předseda
1820 Rittenhose Square, Philadelphia, PA 19103, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 23. 7. 1998 - 13. 9. 2000
od 28. 1. 2003 do 15. 10. 2004
Prof. Jan Švejnar - člen
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 11. 12. 2003
od 9. 6. 1998 do 28. 1. 2003
George Reinhold Tappert - člen
21 Thurloe Square, London, SW7 2SD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 9. 6. 1998 do 28. 1. 2003
- nar.14.01.1941
od 9. 6. 1998 do 28. 1. 2003
Jenne Brittel - člen
1820 Rittenhose Square, Philadelphia, PA 19103, Spojené státy americké
od 9. 6. 1998 do 15. 10. 2004
Luciano Passardi - člen
Untere Parkstrasse 14, CH-5212 Hausen, Švýcarská konfederace
Akcionáři
od 21. 1. 2016 do 13. 5. 2016
GE Capital International Holdings Limited
Londýn, The Ark, 201 Talgarth Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 8. 1. 2016 do 21. 1. 2016
GE Capital Sub 3, Inc.
Wilmington, New Castle, Delaware, 1209 Orange Street, PSČ 198 01, Spojené státy americké
od 30. 12. 2015 do 8. 1. 2016
General Electric Capital LLC
Wilmington, New Castle, Delaware, 1209 Orange Street, PSČ 198 01, Spojené státy americké
od 11. 12. 2015 do 30. 12. 2015
General Electric Capital Corporation
Wilmington, New Castle, Delaware, 1209 Orange Street, PSČ 198 01, Spojené státy americké
od 2. 12. 2015 do 11. 12. 2015
GE Capital UK Holdings LLC
Wilmington, New Castle, Delaware, 1209 Orange Street, PSČ 198 01, Spojené státy americké
od 26. 2. 2008 do 2. 12. 2015
GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION
Wilmington, 1209 Orange Street, Delaware, Spojené státy americké
od 9. 6. 1998 do 25. 3. 2003
GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION
Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 5 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Zákaz prodeje se vrací. Alza už musí zaplatit přes milion, padly i další pokuty

17. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 15 komentářů

Zákaz prodeje se vrací. Alza už musí zaplatit přes milion, padly i další pokuty

Zatímco prodavači můžou o svátcích zůstat doma, víc práce mají zaměstnanci České obchodní inspekce. Ta dosud uskutečnila 2267 kontrol a rozdala 26 pokut.

Známe nejlepší bankovky roku. Podívejte se, kdo uspěl ve světové soutěži

16. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 2 komentáře

Známe nejlepší bankovky roku. Podívejte se, kdo uspěl ve světové soutěži

Titul Bankovka roku 2018 míří do Kanady. Vítězná bankovka je orientovaná na výšku, stejně jako většina dalších finalistů. Která z šestnácti nominovaných nejvíc zaujala vás?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+31
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-14
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-29
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-46
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-64
+
-

Články na Heroine.cz

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

A zase na misi!

A zase na misi!

Před osmi lety odjela Lucie Brázdová na svou první misi s humanitární organizací Lékaři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services