Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SLUG a.s.
IČO: 25685171

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 8. 1998
Obchodní firma
od 4. 8. 1998

SLUG a.s.

Sídlo
od 23. 3. 2004 do 10. 6. 2014
Ostrava, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00
od 4. 8. 1998 do 23. 3. 2004
Praha 9, Nademlejnská 600, PSČ 190 00
IČO
od 4. 8. 1998

25685171

Identifikátor datové schránky:bmjgb8y
Právní forma
od 4. 8. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2783 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 10. 6. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 22. 9. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 11. 2006 do 22. 9. 2011
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 11. 2006 do 22. 9. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 4. 4. 2005 do 22. 9. 2011
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 4. 4. 2005 do 22. 9. 2011
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 12. 11. 2003 do 22. 9. 2011
- lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 10. 5. 2003
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 10. 5. 2003 do 22. 9. 2011
- realitní činnost
od 4. 8. 1998 do 22. 9. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod. živností uvedených v příl.1-3 zák.č. 455/91 Sb., v platném znění)
od 4. 8. 1998 do 10. 6. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 10. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 10. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 6. 2014 do 11. 12. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 23. 9. 2011 do 4. 10. 2011
- Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti SLUG a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 19.9.2011: 1. Konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti SLUG a.s. ve výši 14.000.000,-Kč ( slovy: čtrnáct milionů korun českých ) byl v plné výši splacen. 2. R o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 13.000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun českých), tedy z částky ve výši 14.000.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) na částku ve výši 27.000.000,-Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti, a to vše s ohledem na tu skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 13 ks (slovy: třinácti kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitým vkladem určitého zájemce. 5. Konstatuje, že s ohledem na tu skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno pouze nepeněžitým vkladem zájemce, přednostní právo stávajícího akcionáře se neuplatní. 6. Určuje, že akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci takto: - 13 ks (slovy: třináct kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je stávající jediný ak cionář, paní Janka Vojkůvková, datum narození 11.7.1960, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47; 7. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je v sídle obchodní společnosti SLUG a.s., tedy v kanceláři společnosti na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, a to vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin. 8. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na záp is rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii; 10. Určuje a schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - jediného akcionáře: Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví předem určeného zájemce - jediného akcionáře, tedy ve vlastnictví paní Janky Vojkůvkové, datum narození 11.7.1960, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47, a to: - budova č.p. 624 v části obce Rožnov pod Radhoštěm, způsob využití - obč. vyb, na pozemku parcelního čísla St. 53 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla St. 53 - zastavěná plocha a nádvoří; vše v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, zapsána u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3285 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín; Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou posudkem pana Ing. Radima Cechela, znalce se sídlem K rybníku 1105, 735 14, Orlová - Poruba I., identifikační číslo: 229 75 411, jmenovaného usnesením Krajského soud v Ostravě pod č.j. 29Nc 4158/20 11-7 ze dne 8.6.2011, a to znaleckým posudkem o ceně nemovitosti číslo 3844 ze dne 19.9.2011, částkou ve výši 13.150.000,-Kč (slovy: třináct milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) s tím, že na vklad předem určeného zájemce - vkladatele se započítá vá částka ve výši 13.000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun českých); Určuje a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 13 ks ( slovy: třináct kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion ko run českých); konstatuje se, že hodnota nepeněžitého vkladu převyšuje úhrnný emisní kurs akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, a určuje se tímto, že tento rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a úhrnnému emisnímu kurs u akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, tedy částka ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), bude připsán do rezervního fondu společnosti. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva Společnosti uvádějící důvody upisování nepeněžitým vkladem a odůvodňující výši navrhovaného emisního kurzu akcií. Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti a hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na před mět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápi sem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SLUG a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 4.2.2005
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické si tuace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- b) Základní kapitál obchodní společnosti SLUG a.s., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, identifikační číslo 256 85 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2783, se zvyšuje upsán ím nových akcií o částku ve výši 7,000.000,-Kč, slovy: sedm milionů korun českých, ze stávajících 7,000.000,-Kč, slovy: sedm milionů korun českých, na částku ve výši 14,000.000,-Kč, slovy: čtrnáct milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- c) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 7 ks, slovy: sedm kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých za akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- e) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - jedinému akcionáři, a to paní Jance Vojkůvkové, rodné číslo xxxx, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ. Z důvodu up isování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a ObchZ o přednostním právu akcionářů k upisování akcií.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- f) Emisní kurs 1 ks, slovy: jednoho kusu, akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, je stanoven ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 7,000.000,- Kč, sl ovy: sedmmilionů korun českých.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti SLUG a.s., na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, a to kancelář předsedy představenstva;
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- h) Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty je povinno oznámit představenstvo upisovateli dopisem zaslaným na adresu jeho sídla v seznamu akcionářů.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- i) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: Nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1114, pro katastrální území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava - město, tj. pozemky - pozemkové parcely p.č. 393/3 - zahrada o výměře 3874 m2, 396/1 - orná půda o výměře 7319 m2, 399/20 - orná půda o výměře 6469 m2; Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedmmilionů korun českých, a to znaleckým posudkem soudního znalce Josefa Šmerdy, znalce v oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí z e dne 14.1.2005 (zapsaným pod pořadovým číslem 006/2005 znaleckého deníku), který byl k tomuto účelu jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. Nc 5217/2004-7, ze dne 14.10.2004, který nabyl právní moci dne 10.11.2004. Znalecký posudek obsahuje po tvrzení znalce ve smyslu ust. § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 7 ks, slovy: sedm kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých za akcii, v listinné podobě a nebudou registrovány.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- j) Jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad a jeho ocenění, jak je popsáno a specifikováno výše s tím, že na základě výše uvedeného znaleckého posudku byl nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedmmilionů korun českých, a touto částkou ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedmmilionů korun českých, se hodhota nepeněžitého vkladu započítává na vklad akcionáře.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- k) Jediný akcionář a to paní Janka Vojkůvková splatí nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti prohlášení o vkladu ve smyslu § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předmětnými nemovitostmi a doklady opravňujícími k nakládání s nemovitostmi. Nepeněžitý vklad je povinen jediný akcionář splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
- l) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti SLUG a.s., na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, a to kancelář předsedy představenstva.
od 12. 11. 2003 do 11. 2. 2004
- Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti SLUG a.s. o zvýšení základního kapitálu 1. Základní kapitál společnosti SLUG a.s. ve výši 3 000 000,- Kč byl v plné výši splacen. 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4 000 000,- Kč, tedy z částky ve výši 3 000 000,- Kč na částku 7 000 000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu, a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 4 ks nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 5. Určuje se, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, a to takto: 4 ks nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemnci, kterým je paní Janka Vojkůvková, r.č. xxxx, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47. 6. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SLUG a.s., tedy Praha 9, Nademlejnská 600, PSČ 190 00, a to místnost předsedkyně představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin. 7. Určuje se lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to paní Janka Vojkůvková, je povinna upsat akcie ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze, který bude toto rozh odnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu. Akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 1 000 000,- Kč. 9. Konstatuje se, že ke dni konání valné hromady existuje peněžitá pohledávka paní Janky Vojkůvkové ve výši 24 886 000,- Kč za společností SLUG a.s., která vznikla paní Jance Vojkůvkové na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 1. února 2002. 10. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy paní Janky Vojkůvkové, a to pro část pohledávky ve výši 4 000 000,- Kč za společností SLUG a.s., jak vyplývá ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi společností SLUG a.s. jako dlužníkem a pa ní Janou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 1. února 2002 ve smyslu ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část pohledávky ve výši 20 886 000,- Kč zůstává dále jako pohledávka paní Janky Vojkůvkové za společností SLUG a.s. 11. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku. - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení a uvedením, že je jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti. - peněžitá pohledávka upisovatele paní Janky Vojkůvkové bude započtena ve výši 4 000 000,- Kč na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu. Zůstatek pohledávky ve výši 20 886 000,- Kč včetně sjednaného úroku bude i nadále tvoři t pohledávku paní Janky Vojkůvkové za společností SLUG a.s. - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 4 000 000,- Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele spl atit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. - smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12. Důvodem navrhovaného započtení výše specifikované pohledávky, resp. její části, je zánik dluhu společnosti SLUG a.s. vůči paní Jance Vojkůvkové ve výši 4 000 000,- Kč a tím dojde k ekonomickénmu posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti SLUG a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku. 13. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, resp. její části, akcionáře paní Janky Vojkůvkové. 14. Určuje se, že místem splacení je sídlo společnosti, tedy Praha 9, Nademlejnská 600, PSČ 190 00, a to kancelář předsedkyně představenstva. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku.
Kapitál
od 4. 10. 2011
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 5. 2005 do 4. 10. 2011
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 2004 do 5. 5. 2005
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 8. 1998 do 11. 2. 2004
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 24.
od 5. 5. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 5. 5. 2005 do 4. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11.
od 11. 2. 2004 do 5. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 11. 2. 2004 do 5. 5. 2005
v listinné podobě
od 4. 8. 1998 do 5. 5. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 4. 8. 1998 do 5. 5. 2005
Podoba akcií: listinná.
Statutární orgán
od 11. 12. 2017
Ing. MICHAELA ZÁTOPKOVÁ - místopředseda představenstva
Kozlovice, , PSČ 739 47
den vzniku členství: 30. 9. 2017
den vzniku funkce: 2. 10. 2017
od 23. 9. 2017
JANA ŠEBOVÁ - člen představenstva
Prostřední Bečva, , PSČ 756 56
den vzniku členství: 15. 5. 2014
od 15. 1. 2016 do 11. 12. 2017
RUDOLF VOJKŮVKA - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Jungmannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 15. 5. 2014 - 29. 9. 2017
den vzniku funkce: 19. 5. 2014 - 29. 9. 2017
od 10. 6. 2014
JANKA VOJKŮVKOVÁ - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Žerotínova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 5. 2014
den vzniku funkce: 19. 5. 2014
od 10. 6. 2014 do 15. 1. 2016
RUDOLF VOJKŮVKA - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Žerotínova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 5. 2014
den vzniku funkce: 19. 5. 2014
od 10. 6. 2014 do 23. 9. 2017
JANA VOJKŮVKOVÁ - člen představenstva
Prostřední Bečva, , PSČ 756 56
den vzniku členství: 15. 5. 2014
od 5. 2. 2013 do 10. 6. 2014
JANKA VOJKŮVKOVÁ - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Žerotínova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 5. 2. 2010 - 15. 5. 2014
den vzniku funkce: 8. 2. 2010 - 15. 5. 2014
od 5. 2. 2013 do 10. 6. 2014
BOŽENA VOJKŮVKOVÁ - člen představenstva
Horní Bečva, , PSČ 756 57
den vzniku členství: 5. 2. 2010 - 15. 5. 2014
od 5. 2. 2013 do 10. 6. 2014
MICHAELA ZÁTOPKOVÁ - člen představenstva
Kozlovice, , PSČ 739 47
den vzniku členství: 5. 2. 2010 - 15. 5. 2014
od 4. 4. 2005 do 5. 2. 2013
Ing. Michaela Zátopková - člen představenstva
Kozlovice, 74, PSČ 739 47
den vzniku členství: 4. 2. 2005 - 5. 2. 2010
od 12. 11. 2003 do 5. 2. 2013
Janka Vojkůvková - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Žerotínova 1641/47
den vzniku členství: 16. 4. 1999 - 19. 7. 2004
den vzniku funkce: 16. 4. 1999 - 19. 7. 2004
od 23. 2. 2000 do 12. 11. 2003
Janka Vojkůvková - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Mezivrší 858/34
den vzniku členství: 16. 4. 1999
den vzniku funkce: 16. 4. 1999
od 23. 2. 2000 do 4. 4. 2005
Rudolf Vojkůvka - člen představenstva
Horní Bečva, 356, PSČ 755 01
den vzniku členství: 16. 4. 1999 - 5. 12. 2004
od 23. 2. 2000 do 5. 2. 2013
Božena Vojkůvková - člen představenstva
Horní Bečva, 356, PSČ 755 01
den vzniku členství: 16. 4. 1999 - 19. 7. 2004
od 4. 8. 1998 do 23. 2. 2000
Michal Hu, r.č. 600503/1967 - člen představenstva
Praha 5, Ke Kamínce 1292, PSČ 156 00
od 4. 8. 1998 do 23. 2. 2000
Ing. Lee Louda - předseda představenstva
Praha 3, Lucemburská 24, PSČ 130 00
od 4. 8. 1998 do 23. 2. 2000
Radek Čtvrtlík - člen představenstva
Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 5, PSČ 771 00
od 10. 6. 2014
Společnost zastupují společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva.
od 12. 11. 2003 do 10. 6. 2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 4. 8. 1998 do 12. 11. 2003
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva k tomu písemně pověřený předsedou představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva k tomu písemně pověřený předsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 10. 6. 2014
MICHAELA VOJKŮVKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Žerotínova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 5. 2014
den vzniku funkce: 20. 5. 2014
od 10. 6. 2014
Ing. PAVEL ZÁTOPEK - člen dozorčí rady
Kozlovice, , PSČ 739 47
den vzniku členství: 15. 5. 2014
od 10. 6. 2014 do 11. 12. 2017
Ing. MICHAELA ZÁTOPKOVÁ - člen dozorčí rady
Kozlovice, , PSČ 739 47
den vzniku členství: 15. 5. 2014 - 29. 9. 2017
od 5. 2. 2013 do 10. 6. 2014
LUBOMÍR VOJKŮVKA - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Moskevská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 5. 2. 2010 - 15. 5. 2014
den vzniku funkce: 8. 2. 2010 - 15. 5. 2014
od 5. 2. 2013 do 10. 6. 2014
JANA VOJKŮVKOVÁ - člen dozorčí rady
Prostřední Bečva, , PSČ 756 56
den vzniku členství: 5. 2. 2010 - 15. 5. 2014
od 5. 2. 2013 do 10. 6. 2014
PAVEL ZÁTOPEK - člen dozorčí rady
Kozlovice, , PSČ 739 47
den vzniku členství: 5. 2. 2010 - 15. 5. 2014
od 4. 4. 2005 do 5. 2. 2013
Jana Vojkůvková - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, Horská 1735, PSČ 756 61
den vzniku členství: 4. 2. 2005 - 5. 2. 2010
od 4. 4. 2005 do 5. 2. 2013
Ing. Pavel Zátopek - člen dozorčí rady
Kopřivnice, Kpt. Nálepky 1075, PSČ 742 21
den vzniku členství: 4. 2. 2005 - 5. 2. 2010
od 12. 11. 2003 do 4. 4. 2005
Ing. Michaela Zátopková - člen
Kozlovice, 74
den vzniku funkce: 26. 3. 2003 - 4. 2. 2005
od 12. 11. 2003 do 5. 2. 2013
Lubomír Vojkůvka - člen
Praha 10, Moskevská 1464
den vzniku funkce: 26. 3. 2003
od 23. 2. 2000 do 12. 11. 2003
Eva Turečková - předseda
Pardubice, Marty Exnarové 1952
od 23. 2. 2000 do 4. 4. 2005
Ludmila Bicanová - člen
Prachatice, Družstevní 265, PSČ 383 01
den vzniku členství: 16. 4. 1999 - 4. 2. 2005
od 4. 8. 1998 do 23. 2. 2000
Petr Řáda - předseda
Most, Vrchlického 291/2667, PSČ 434 01
od 4. 8. 1998 do 23. 2. 2000
Eva Huová - člen
Praha 5, Ke Kamínce 1292, PSČ 156 00
od 4. 8. 1998 do 12. 11. 2003
Andrea Šimková - člen
Praha 4, Zárubova 490/18, PSČ 142 00
Akcionáři
od 10. 6. 2014 do 21. 12. 2017
JANKA VOJKŮVKOVÁ
Praha - Žižkov, Žerotínova, PSČ 130 00
od 4. 4. 2005 do 10. 6. 2014
Janka Vojkůvková
Praha 3 - Žižkov, Žerotínova 1641/47
Hodnocení firmy
-11
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 583,00 Kč
Komerční banka 2 588,61 Kč
Expobank CZ 2 591,50 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 638,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+116
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-53
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-75
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-87
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-112
+
-

Články na Heroine.cz

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Rozhodnutí krajského úřadu pokutovat mou kolegyni, porodní asistentku Lucii Kašovou, ukazuje...více

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: neschopenka po ukončení prac. poměru
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > neschopenka po ukončení prac. poměru

Otázka: Dobrý den, byla mi dána v listopadu výpověď, podepsala jsem bohužel zaměstnavateli dohodu, a teď na konci ledna 2020 mi oficiálně končí smlouva. Nyní nastupuji s úrazem ještě v lednu 2020 na neschopenku...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services