Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Luxury Brand Management a.s.
IČO: 25700065

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 10. 1998
Obchodní firma
od 1. 1. 2015

Luxury Brand Management a.s.

od 8. 10. 1998 do 1. 1. 2015

PROSPEKTA MODA CZ, a.s.

Sídlo
od 1. 1. 2015
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Karlín
Ulice: Pernerova
Adresní místo: Pernerova 676/51
PSČ: 18600
od 13. 5. 2011 do 1. 1. 2015
Praha 1, Rybná , PSČ 110 00
od 30. 6. 2009 do 13. 5. 2011
Praha 1, Týn 645/12, PSČ 110 00
od 8. 10. 1998 do 30. 6. 2009
Praha 1, Celetná 600, PSČ 110 00
IČO
od 8. 10. 1998

25700065

DIČ

CZ25700065

Identifikátor datové schránky:wxhfuxv
Právní forma
od 8. 10. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5585 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 2. 2015
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 18. 1. 2011
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
od 18. 1. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 10. 1998 do 18. 1. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu volné živnosti
od 8. 10. 1998 do 18. 1. 2011
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 8. 10. 1998 do 18. 1. 2011
- reklamní činnost
od 8. 10. 1998 do 18. 1. 2011
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajímatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2015
- Na společnost přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, IČ: 276 58 660, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11565, (ii) John Grove & partners s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Ondříčkova 1203/5, PSČ 130 00, IČ: 268 59 611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 13 3793 a Regal West Enterprises s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, IČ: 285 43 866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 149198.
od 7. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 7. 2014 do 1. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 7. 7. 2014 do 18. 12. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 13. 3. 2014 do 7. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 1. 2011
- Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti LENEA MÓDA, s.r.o., IČ : 283 79 691, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00.
od 17. 1. 2011
- Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti GET-PRO s.r.o., IČ : 257 51 263, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00.
od 19. 12. 2007
- Na společnost PROSPEKTA MODA CZ, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti FOCUS CZ, a.s., IČ: 257 09 020, se sídlem Praha 1, Celetná 600, PSČ 110 00.
od 24. 11. 2001 do 29. 5. 2002
- Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč (tj.jeden milion korun českých) se zvyšuje o částku 9.000.000,-Kč, (tj. slovy devět milionů korun českých) na částku 10.000.000,-Kč ( tj.deset milionů korun českých) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva ak- cionářů upsat nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu a jejich splacením výhradně započtením peněžitých pohledávek akcionářů v jejich nominální hodnotě vůči společnos- ti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu no- vých akcií s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability spo- lečnosti a její oddlužení. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 9.00.000,-Kč (tj.devět milionů korun českých) bude proveden upsáním 900 (tj. devíti set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.00,-Kč (tj. deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Nové akcie budou mít stejná práva jako akcie již vydané. Emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,-Kč (tj.deset tisíc korun českých) za každou akcii. Nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíší v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku akcionáři s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií s tím, že každý akcionář upíše nově emitované akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta k vykonání přednostního práva akcionářů a tedy i k upsání všech nových akcií započne bě- žet 15.(tj.patnáctým) dnem počítaným ode dne nabytí právní mo- ci usnesení o zápisu záměru navýšení základního kapitálu do ob- chodního rejstříku a bude trvat 14 (tj.čtrnáct) dnů. Toto prá- vo jsou akcionáři oprávněni vykonat v sídle společnosti v pra- covní dny od 9.00 hod. do 17.00 hod. Připadne-li poslední den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě nás- ledující pracovní den. V případě, že v prvém kole nebudou upsány všechny akcie s vyu- žitím přednostního práva akcionářů, budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvém kole, upsány ve druhém kole. Ve druhém kole budou upsány zbývající akcie stá- vajícími akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 Obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis akcií v tomto kole začíná běžet dnem následujícím po skončení prvního kola úpisu a potrvá 14 (tj.čtrnáct) dnů. Splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení zák- ladního kapitálu výhradně započtením peněžitých pohledávek ak- cionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na spla- cení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základ- ho kapitálu se připouští. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započte- ním peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emi- tovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pra- vidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za ú- čelem seznámení s jeho obsahem k dispozici akcionářům v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykoná- ní jejich přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. (patnáctého) dne ode dne upsání akcií upi- sovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního ka- pitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započ- tení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení. Nejdéle do 30 (tj.třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvý- šení základní kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno v obchodním rejstříku.
Kapitál
od 29. 5. 2002
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 10. 1998 do 29. 5. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 000.
od 7. 7. 2014
S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti dle stanov společnosti uložených ve sbírce listin.
od 29. 5. 2002 do 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 29. 5. 2002 do 7. 7. 2014
v listinné podobě
od 8. 10. 1998 do 29. 5. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 8. 10. 1998 do 29. 5. 2002
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 2. 2018
PHILIPPE JEAN EDWARD HANCOCK - člen představenstva
Nyon, chemin de Prélaz 22, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 1. 1. 2018
MICHAELA BAKALA - místopředseda představenstva
Praha - Střešovice, Pevnostní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2018
od 29. 7. 2016
ZUZANA ŘEZNÍČKOVÁ - Předseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 29. 6. 2016
od 29. 7. 2016 do 1. 1. 2018
JITKA BĚLUŠOVÁ - Člen představenstva
Praha - Žižkov, Kališnická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017
od 16. 4. 2016 do 29. 7. 2016
ZUZANA ŘEZNÍČKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 12. 2015
den vzniku funkce: 10. 12. 2015 - 29. 6. 2016
od 7. 1. 2016
PETR STALMACH - Člen představenstva
Praha - Kunratice, K Václavce, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 12. 2015
od 7. 1. 2016 do 16. 4. 2016
ZUZANA ŘEZNÍČKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, Vězeňská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 12. 2015
den vzniku funkce: 10. 12. 2015
od 1. 7. 2015 do 16. 3. 2016
KAMIL ČERMÁK - předseda představenstva
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 1. 3. 2016
den vzniku funkce: 23. 6. 2015 - 1. 3. 2016
od 1. 7. 2015 do 1. 1. 2018
MICHAELA BAKALA - místopředseda představenstva
Praha - Střešovice, Pevnostní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 23. 6. 2015 - 1. 1. 2018
od 11. 6. 2015 do 1. 7. 2015
KAMIL ČERMÁK - místopředseda představenstva
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 16. 1. 2015 - 23. 6. 2015
od 4. 2. 2015 do 11. 6. 2015
KAMIL ČERMÁK - místopředseda představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 16. 1. 2015
od 4. 2. 2015 do 1. 7. 2015
MICHAELA BAKALA - předseda představenstva
Praha - Střešovice, Pevnostní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 16. 1. 2015 - 23. 6. 2015
od 4. 2. 2015 do 18. 12. 2015
MARTINA MATOUŠKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Benešovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 16. 1. 2015 - 31. 7. 2015
od 4. 2. 2015 do 28. 2. 2018
PHILIPPE JEAN EDWARD HANCOCK - člen představenstva
Nyon, 22 chemin de Prélaz, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017
od 1. 1. 2015 do 4. 2. 2015
MICHAELA BAKALA - člen představenstva
Praha 6 - Střešovice, Pevnostní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
od 1. 1. 2015 do 4. 2. 2015
KAMIL ČERMÁK - člen představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
od 26. 6. 2014 do 4. 2. 2015
MARTINA MATOUŠKOVÁ - předseda představenstva
Praha 10 - Vinohrady, Benešovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 6. 8. 2013
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 16. 1. 2015
od 23. 4. 2014 do 26. 6. 2014
LENKA VEJVALKOVÁ - předseda představenstva
Průhonice, Lipová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 27. 3. 2013 - 31. 5. 2014
den vzniku funkce: 27. 3. 2013 - 31. 5. 2014
od 13. 3. 2014 do 7. 1. 2016
MARIAN SEVERA - člen představenstva
Květnice, Vřesová, PSČ 250 82
den vzniku členství: 31. 1. 2014 - 30. 11. 2015
od 18. 11. 2013 do 26. 6. 2014
MARTINA MATOUŠKOVÁ - člen představenstva
Praha 10 - Vinohrady, Benešovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 6. 8. 2013
od 19. 6. 2013 do 18. 11. 2013
MARIJN ROBERT DE JONG - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Dušní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 3. 2013 - 6. 8. 2013
od 19. 6. 2013 do 18. 11. 2013
- trvale bytem : Aerdenhout, Bentveldsweg 100, PSČ 2111, Nizozemské království
od 19. 6. 2013 do 13. 3. 2014
HANA KOTULÁNOVÁ - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Rejskova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 27. 3. 2013 - 31. 1. 2014
od 19. 6. 2013 do 23. 4. 2014
LENKA VEJVALKOVÁ - předseda představenstva
Průhonice, Říčanská, PSČ 252 43
den vzniku členství: 27. 3. 2013 - 31. 5. 2014
den vzniku funkce: 27. 3. 2013 - 31. 5. 2014
od 23. 1. 2009 do 19. 6. 2013
Ing. Lenka Vejvalková - předseda představenstva
Průhonice, Říčanská 455, PSČ 652 43
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 3. 2013
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 27. 3. 2013
od 23. 1. 2009 do 19. 6. 2013
JUDr. Drahomír Šachta - člen představenstva
Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 3. 2013
od 23. 1. 2009 do 19. 6. 2013
Jana Fišerová - člen představenstva
Praha 6, Kladenská 557/22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 3. 2013
od 8. 10. 1998 do 21. 6. 2006
Ivo Rittig - místopředseda
Praha 3, Rokycanova 279, PSČ 130 00
od 8. 10. 1998 do 23. 1. 2009
Ing. Lenka Vejvalková - předseda
Průhonice, Říčanská 455
od 8. 10. 1998 do 23. 1. 2009
Petr Kořínek - člen
Praha 8, Ledčická 668, PSČ 180 00
od 29. 7. 2016
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva.
od 16. 3. 2016 do 29. 7. 2016
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. Ve smyslu ustanovení § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti místopředsedkyně představenstva Zuzana Řezníčková; pro případ nemožnosti pověřeného člena představenstva takto p rávně jednat je jeho náhradníkem předseda představenstva.
od 1. 1. 2015 do 16. 3. 2016
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva.
od 7. 7. 2014 do 1. 1. 2015
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají za společnost předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 19. 6. 2013 do 7. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti předseda představenstva společně s členem představenstva.
od 23. 6. 2008 do 19. 6. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně.
od 8. 10. 1998 do 23. 6. 2008
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo. za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, každý samotatně. Za společnost podepisuje samotatně předseda nebo místopředseda představenstva samostatně a to tak, že k napsanému či otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 9. 5. 2018
prof. RNDr. JAN HANOUSEK, CSc. - Člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Armády, PSČ 155 00
den vzniku členství: 15. 4. 2018
od 1. 1. 2018
LUBOŠ ŘEŽÁBEK - předseda dozorčí rady
Praha - Vysočany, Nepilova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2018
od 1. 1. 2018
JITKA BĚLUŠOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kališnická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
od 1. 1. 2018 do 9. 5. 2018
ALEŠ KONRÁD - místopředseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Nad Bořislavkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018 - 14. 4. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2018 - 14. 4. 2018
od 23. 3. 2017 do 1. 1. 2018
Ing. ALEŠ KONRÁD - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Nad Bořislavkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 27. 2. 2017 - 1. 1. 2018
od 29. 7. 2016 do 1. 1. 2018
PAVEL BURŠA - Člen dozorčí rady
Chomutov, Skalková, PSČ 430 04
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017
od 4. 2. 2015 do 1. 1. 2018
LUBOŠ ŘEŽÁBEK - předseda dozorčí rady
Praha - Vysočany, Nepilova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 19. 1. 2015 - 1. 1. 2018
od 1. 1. 2015 do 4. 2. 2015
LUBOŠ ŘEŽÁBEK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Nepilova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
od 1. 1. 2015 do 3. 6. 2016
MARTIN ŘEZÁČ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 31. 5. 2016
od 1. 1. 2015 do 23. 3. 2017
ALEŠ KONRÁD - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Nad Bořislavkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
od 18. 11. 2013 do 7. 7. 2014
JAN LANGR - člen dozorčí rady
Jaroměř - Jakubské Předměstí, 5. května, PSČ 551 01
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 26. 6. 2014
od 18. 11. 2013 do 1. 1. 2015
MICHAELA BAKALA - člen dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Pevnostní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 31. 12. 2014
od 18. 11. 2013 do 1. 1. 2015
KAMIL ČERMÁK - člen dozorčí rady
Praha 7 - Bubeneč, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 6. 8. 2013 - 31. 12. 2014
od 19. 6. 2013 do 18. 11. 2013
DRAHOMÍR ŠACHTA - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Radlická, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 3. 2013 - 6. 8. 2013
den vzniku funkce: 27. 3. 2013 - 6. 8. 2013
od 19. 6. 2013 do 18. 11. 2013
IVANA MÜLLEROVÁ - člen dozorčí rady
Líbeznice, Františka Košiny, PSČ 250 65
den vzniku členství: 27. 3. 2013 - 6. 8. 2013
od 19. 6. 2013 do 18. 11. 2013
NIKOLA PAŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Horní Měcholupy, R.A. Dvorského, PSČ 109 00
den vzniku členství: 27. 3. 2013 - 6. 8. 2013
od 23. 1. 2009 do 19. 6. 2013
Mgr. Bc. David Michal - předseda dozorčí rady
Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 3. 2013
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 27. 3. 2013
od 23. 1. 2009 do 19. 6. 2013
Charlota Šachtová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Ke hřbitovu 24/6, PSČ 152 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 3. 2013
od 23. 1. 2009 do 19. 6. 2013
Ing. Martin Junek - člen dozorčí rady
Praha 5, Souběžná I/16, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 3. 2013
od 8. 10. 1998 do 23. 1. 2009
Lumír Jakubíček - člen
Veselí nad Moravou, luční 1558
od 8. 10. 1998 do 23. 1. 2009
Aleš Koc - předseda
Praha 10, Kazašská 1425/8
od 8. 10. 1998 do 23. 1. 2009
Petr Hubáček - člen
Praha 2, Ječná 4
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 745,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Komerční banka 2 809,62 Kč
ČSOB 2 813,20 Kč
Poštovní spořitelna 2 813,20 Kč
Expobank CZ 2 819,10 Kč
Česká spořitelna 2 830,00 Kč
Raiffeisenbank 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 871,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 029 757 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

0
+
-
2.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

0
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

0
+
-
4.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

0
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-1
+
-

Články na Heroine.cz

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

První podcast, který chceme uvést v sérii Hlas Heroine, je s ilustrátorkou a komiksovou...více

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Včerejší udělení státních vyznamenání opět ukázalo, jak jsou ve veřejném prostoru ženy...více

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Jste doma na home office a vyjdete ven maximálně na nákup? Mohlo by se zdát, že to tak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services