Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Vitalitas pojišťovna, a.s.
IČO: 25710966

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu17. 11. 1998
Obchodní firma
od 13. 12. 2002

Vitalitas pojišťovna, a.s.

od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2002

VITALITAS, a.s.

Sídlo
od 17. 11. 1998 do 27. 3. 2007
Praha 2, Fügnerovo nám. 2, PSČ 120 00
IČO
od 17. 11. 1998

25710966

Identifikátor datové schránky:7avgw45
Právní forma
od 17. 11. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5646 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 4. 2011
- a) pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1, písm. f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví) - v rozsahu pojistných odvětví 2 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy zákona o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví č.1 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy zákona o pojišťovnictví,
od 14. 4. 2011
- b) činnosti související s pojišťovací činností /§ 3 odst. 1, písm. n) zákona o pojišťovnictví/: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví v aktuálním znění, - poradenská činnost související s pojišťením fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví v aktuálním znění, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví v aktuálním znění, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění.
od 14. 4. 2011
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.
od 4. 8. 2005 do 14. 4. 2011
- 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů: - v rozsahu pojistných odvětví č. 1 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. - v rozsahu pojistných odvětví 2 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví
od 4. 8. 2005 do 14. 4. 2011
- 3. Činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností (§3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví): - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí
od 13. 12. 2002 do 4. 8. 2005
- 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů v rozsahu pojistných odvětví 2 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví.
od 13. 12. 2002 do 14. 4. 2011
- 2. činnosti související s pojišťovací činností (§ 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví) -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví, -poradenská činnost související s pojišťením fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, -provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění.
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2002
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2002
- činnost organizašních a ekonomických poradců
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2002
- pronájem movitých věcí
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2002
- přednášková činnost v oboru zdravého životního stylu
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2002
- průzkum trhu
od 17. 11. 1998 do 13. 12. 2002
- propagační činnost
Ostatní skutečnosti
od 17. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 6. 2014
- Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou uvedeny ve stanovách, které jsou uloženy ve sbírce listin.
od 26. 8. 2009
- Společnost Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, jako jediný akcionář společnosti Vitalitas pojišťovna,a.s., rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Vitalitas pojišťovna,a.s. následovně: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je to, že základní kapitál ve stávající výši 115.103.800,- Kč neodpovídá ve střednědobém horizontu přiměřeným potřebám společnosti a i ve sníženém rozsahu bude s dostatečnou rezervou splňovat současné zákonn é podmínky i očekávané změny předpisů. Se snížením základního kapitálu společnosti v dále uvedeném rozsahu vyslovila souhlas Česká národní banka rozhodnutím č.j.2009/5532/570, ze dne 27.července 2009, které nabylo právní moci dne 4.srpna 2009.Podle tohoto rozhodnutí se na snížení základního ka pitálu společnosti v souladu s § 9 odst.7 zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví , v platném znění, nepoužijí ustanovení §§ 215 a 216 odst.1 a 2 obchodního zákoníku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude zaplacena bezhotovostním převodem z bankovního účtu společnosti na bankovní účet jediného akcionáře,t.j. Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a  stavebnictví. Základní kapitál společnosti bude snížen z částky 115.103.800,- Kč o částku 24.171.798,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 90.932.002,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen t ím způsobem, že budou sníženy jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to následovně: a) u 10 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 79.000,- Kč, b) u 10 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 5.500.000,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 4.345.000,- Kč, c) u 59 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 790.000,- Kč, d) u 1.038 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 100,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 79,- Kč,- vzhledem k tomu, že všechny akcie společnosti jsou zaknihované, snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede zm ěnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.
od 8. 1. 2003 do 14. 4. 2003
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví jako jediný akcionář společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 56 000 000,- Kč o 59 103 800,- Kč na částku 115 103 800,- Kč a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 59 ks kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě á 1 000 000,- Kč a dále vydáním 1 038 ks kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě á 100,- Kč. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov b) upisování nad stanovenou částku se nepřipouští c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva jediného akcionáře Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se sídlem Praha 7, Tusarova 36, IČO 47114321 s tím, že tento jediný akcionář upíše všechny nové akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi podle § 205 obchodního zákoníku d) vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit peněžitý vklad ve výši 59 103 800,- Kč, tj. ve výši emisního kursu akcií s tím, že upisovatel, jediný akcionář společnosti Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je povinna upsat akcie a při úpisu splatit 100% jejich emisního kursu do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen úpis provést v sídle společnosti a celou upsanou částku 59 103 800,- Kč splatit na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. IČO 44848943 č.ú. 270xxxx, který byl za tímto účelem zřízen e) přednostní právo je vyloučeno z důvodu úpisu akcií jediným akcionářem. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení postavení na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti.
od 15. 4. 2002 do 15. 7. 2002
- a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen činí 55,000.000,- Kč (padesátpětmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu b) počet nově vydaných akcií: 10 kusů c) druh nově vydaných akcií: kmenové d) podoba upisovaných akcií: jako zaknihované cenné papíry e) forma akcie: na jméno f) navrhovaná jmenovitá hodnota nově vydaných akcií činí částku 55,000.000,- Kč, a to při těchto jmenovitých hodnotách jednotlivých akcií: 10 kusů o jmenovité hodnotě 5,500.000,- Kč g) emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie, tedy emisní ážio je nulové h) způsob zvýšení: upsáním nových akcií bez veřejné výzvy upisování akcií bez využití přednostního práva jediného akcionáře Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ: 47114321, se sídlem Tusarova 36, Praha 7 s tím, že jediný akcionář Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví upíše všechny nové akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi smlouvy dle § 205 obchodního zákoníku i) vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu bude tvořit peněžitý vklad, a to ve výši emisního kurzu akcií, tedy ve výši 55,000.000,- Kč s tím, že upisovatel jediný akcionář Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je povinna upsat akcie a při úpisu splatit 100% jejich emisního kurzu do 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře. Úpis akcií je vázán ve smyslu § 203 odst. 4) na rozvazovací podmínku, kterou je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen upsat v sídle společnosti akcie a splatit 55,000.000,- Kč na účet číslo: 3632xxxx vedený u Komerční banky a.s. pobočka Praha 7 j) přednostní právo upisování akcií je vyloučeno z důvodu úpisu akcií jediným akcionářem společnosti, nerozdrobení vlastnické struktury a dokapitalizace společnosti k) důvody navrhovaného zýšení základního kapitálu: posílení postavení společnosti u obchodního partnerů a splnění podmínek pro podání žádosti u Ministerstva financí ČR.
Kapitál
od 26. 8. 2009
Základní kapitál 90 932 002 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 2003 do 26. 8. 2009
Základní kapitál 115 103 800 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2002 do 14. 4. 2003
Základní kapitál 56 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 11. 1998 do 13. 5. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 79 000, počet akcií: 10.
od 17. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 4 345 000, počet akcií: 10.
od 17. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 790 000, počet akcií: 59.
od 17. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 79, počet akcií: 1 038.
od 26. 8. 2009 do 17. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 26. 8. 2009 do 17. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 26. 8. 2009 do 17. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 59.
od 26. 8. 2009 do 17. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 038.
od 14. 4. 2003 do 26. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 59.
od 14. 4. 2003 do 26. 8. 2009
v zaknihované podobě
od 14. 4. 2003 do 26. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 038.
od 14. 4. 2003 do 26. 8. 2009
v zaknihované podobě
od 13. 5. 2002 do 26. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 13. 5. 2002 do 26. 8. 2009
v zaknihované podobě
od 13. 5. 2002 do 26. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 13. 5. 2002 do 26. 8. 2009
v zaknihované podobě
od 17. 11. 1998 do 13. 5. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 12. 10. 2016
Mgr. LENKA NOVOTNÁ - člen představenstva
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 8. 2011
od 8. 6. 2016
Mgr. JAN KVAČEK - místopředseda představenstva
Praha - Braník, Mezivrší, PSČ 147 00
den vzniku členství: 20. 4. 2016
den vzniku funkce: 28. 4. 2016
od 16. 4. 2016
Ing. LADISLAV FRIEDRICH, CSc. - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Na křivce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 9. 2. 2016
den vzniku funkce: 20. 2. 2016
od 21. 5. 2014 do 16. 4. 2016
Ing. RADOVAN KOUŘIL - člen představenstva
Palkovice, , PSČ 739 41
den vzniku členství: 2. 5. 2014 - 31. 12. 2015
od 20. 10. 2011 do 21. 5. 2014
Ing. Vladimír Polanecký - místopředseda představenstva
Praha 7, U Smaltovny 1381/26, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 12. 2008 - 2. 5. 2014
den vzniku funkce: 30. 5. 2011 - 2. 5. 2014
od 20. 10. 2011 do 12. 10. 2016
Mgr. Lenka Novotná - člen představenstva
Praha 8 - Bohnice, Zelenohorská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 16. 8. 2011
od 16. 12. 2008 do 20. 10. 2011
Ing. Vladimír Polanecký - člen představenstva
Praha 7, U Smaltovny 1381/26, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 12. 2008
od 16. 12. 2008 do 20. 10. 2011
ing. Vladimír Turek - místopředseda představenstva
Praha 4, U propusti 19, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2011
den vzniku funkce: 10. 12. 2008 - 30. 5. 2011
od 16. 12. 2008 do 20. 10. 2011
Bc. Josef Pechan - člen představenstva
Ústí nad Labem, Londýnská 2265/3, PSČ 400 01
den vzniku členství: 10. 12. 2008 - 15. 8. 2011
od 16. 12. 2008 do 20. 10. 2011
Ing. Jiří Vitáček - člen
Praha 6, Sušická 37, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 12. 2008 - 31. 5. 2011
od 16. 12. 2008 do 16. 4. 2016
Mgr. Rudolf Kubásek - Předseda představenstva
Praha 10, Nad přehradou 407, PSČ 109 00
den vzniku členství: 23. 6. 1999 - 19. 2. 2016
den vzniku funkce: 10. 12. 2008 - 19. 2. 2016
od 30. 9. 2003 do 16. 12. 2008
ing. Vladimír Turek - místopředseda
Praha 4, U propusti 19, PSČ 142 00
den vzniku členství: 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 30. 6. 2003
od 14. 5. 2003 do 16. 12. 2008
Bc. Josef Pechan - člen
Ústí nad Labem, Londýnská 2265/3, PSČ 400 01
den vzniku funkce: 1. 4. 2003
od 14. 5. 2003 do 16. 12. 2008
Ing. Jiří Vitáček - člen
Praha 6, Sušická 37, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 1. 4. 2003
od 5. 6. 2002 do 16. 12. 2008
Mgr. Rudolf Kubásek - Předseda představenstva
Praha 10, Nad přehradou 407
den vzniku členství: 23. 6. 1999
den vzniku funkce: 23. 6. 1999
od 17. 8. 1999 do 5. 6. 2002
Mgr. Rudolf Kubásek - předseda
Praha 9, Nad přehradou 407
od 19. 4. 1999 do 17. 8. 1999
Mgr. Petr Richter - předseda
Praha 10, V Předpolí 1447/20
od 19. 4. 1999 do 30. 9. 2003
ing. Ladislav Friedrich, CSc. - místopředseda
Praha 10, Na Křivce 38
den vzniku členství: 17. 11. 1998 - 27. 6. 2003
den vzniku funkce: 12. 2. 1999 - 27. 6. 2003
od 19. 4. 1999 do 16. 12. 2008
Ing. Vladimír Polanecký - člen
Praha 7, U Smaltovny 1381/26
den vzniku funkce: 11. 2. 1999
od 17. 11. 1998 do 19. 4. 1999
PhDr. Zdeněk Neterda - předseda
Praha 4, Na Dvorcích 284/12
od 17. 11. 1998 do 19. 4. 1999
Mgr. Petr Richter - místopředseda
Praha 10, V Předpolí 1447/20
od 17. 11. 1998 do 19. 4. 1999
ing. Ladislav Friedrich, CSc. - člen
Praha 10, Na Křivce 38
od 17. 6. 2014
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 24. 6. 2011 do 17. 6. 2014
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy dva členové představenstva společně.
od 15. 7. 2002 do 24. 6. 2011
Za společnost je oprávněn jednat a podepisovat předseda představenstva a další člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva.
od 17. 11. 1998 do 15. 7. 2002
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy předseda představenstva a daší člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a daší člen představenstva.
Dozorčí rada
od 8. 2. 2019
JUDr. VERONIKA VYCPÁLKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Horní Měcholupy, Janovská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 12. 1. 2019
od 1. 7. 2018
Ing. DANIEL BALLEK, MBA - člen
Praha - Hloubětín, Granitova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 7. 2018
od 11. 2. 2017 do 30. 6. 2018
Ing. VÁCLAV SLOVÁK, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Šumavská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 22. 9. 2016 - 30. 6. 2018
den vzniku funkce: 5. 10. 2016 - 30. 6. 2018
od 15. 6. 2016
ing. MIROSLAV ŽIŠKA - předseda dozorčí rady
Topolná, , PSČ 687 11
den vzniku členství: 10. 12. 2008
den vzniku funkce: 10. 12. 2008
od 26. 7. 2014 do 8. 2. 2019
Ing. MILOŠ PEŠEK - člen dozorčí rady
Praha - Ďáblice, Šenovská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 9. 9. 2008 - 31. 12. 2018
od 20. 10. 2011 do 11. 2. 2017
Stanislav Antoniv - místopředseda dozorčí rady
Králův Dvůr, Nad Stadionem, PSČ 267 01
den vzniku členství: 16. 8. 2011 - 16. 8. 2016
den vzniku funkce: 18. 8. 2011 - 16. 8. 2016
od 16. 12. 2008 do 20. 10. 2011
Ing. Michael Smola, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Průběžná 13/296, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 8. 2007 - 15. 8. 2011
den vzniku funkce: 25. 11. 2008 - 15. 8. 2011
od 16. 12. 2008 do 26. 7. 2014
Ing. Miloš Pešek - člen dozorčí rady
Praha 8, Šenovská 2/51, PSČ 180 00
den vzniku členství: 9. 9. 2008
od 16. 12. 2008 do 15. 6. 2016
ing. Miroslav Žiška - předseda dozorčí rady
Zlín, Kvítková 3770, PSČ 760 01
den vzniku členství: 10. 12. 2008
den vzniku funkce: 10. 12. 2008
od 10. 8. 2007 do 16. 12. 2008
Ing. Michael Smola, MBA - člen dozorčí rady
Praha 10, Průběžná 13/296, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 8. 2007
od 30. 9. 2003 do 16. 12. 2008
ing. Miroslav Žiška - předseda
Zlín, Kvítková 3770, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 30. 6. 2003
od 30. 9. 2003 do 16. 12. 2008
ing. Ladislav Friedrich, CSc. - místopředseda
Praha 10, Na Křivce 38, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 30. 6. 2003
od 31. 1. 2003 do 30. 9. 2003
ing. Miroslav Žiška - člen
Zlín, Kvítková 3770, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 23. 5. 2002
od 13. 12. 2002 do 31. 1. 2003
ing. Miroslav Žiška - místopředseda
Zlín, Kvítková 3770, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 23. 6. 1999
od 16. 8. 2002 do 13. 12. 2002
ing. Miroslav Žiška - člen
Zlín, Kvítková 3770, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 23. 5. 2002
od 16. 8. 2002 do 10. 8. 2007
ing. Karel Ziegler - člen
České Budějovice, Strádova 37, PSČ 370 07
den vzniku funkce: 23. 5. 2002 - 31. 7. 2007
od 5. 10. 2001 do 16. 8. 2002
Ing. Bohuslav Hála - člen
Tábor, Jaselská 2324, PSČ 390 03
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 23. 5. 2002
od 26. 5. 2000 do 16. 8. 2002
ing. Ivan Prokop - místopředseda
Praha 4 - Chodov, Ledvinova 1715, PSČ 149 00
od 17. 8. 1999 do 5. 10. 2001
Dagmar Musilová - člen
Praha, Vinohradská 32, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 23. 6. 1999 - 28. 3. 2001
od 17. 11. 1998 do 17. 8. 1999
ing. Věra Havlíčková - člen
Praha 4, Ocelíkova 714
od 17. 11. 1998 do 26. 5. 2000
ing. Miroslav Žiška - místopředseda
Zlín, Kvítkova 3770
od 17. 11. 1998 do 30. 9. 2003
JUDr. Marcel Stehlík - předseda
Praha 10, Slovinská 764/13
den vzniku členství: 17. 11. 1998 - 27. 6. 2003
den vzniku funkce: 23. 6. 1999 - 27. 6. 2003
Akcionáři
od 14. 4. 2003 do 14. 4. 2003
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven, IČO: 47114321
Praha 4, Roškotova 1225/1
od 17. 11. 1998 do 14. 4. 2003
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven, IČO: 47114321
Praha 7, Tusarova 36
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

23. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

Neplatit bance za vedení běžného účtu a za základní služby už je dneska v Česku standardem. UniCredit Bank přišla s reklamou, která láká na něco víc než jenom účet zdarma.

Horší než penzijní připojištění. Proč většina lidí v nových fondech nevydělává?

22. 5. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 24 komentářů

Horší než penzijní připojištění. Proč většina lidí v nových fondech nevydělává?

Mají nejnižší výnos, ale je o ně největší zájem. V konzervativních penzijních fondech jsou přibližně tři pětiny všech peněz uložených do takzvaných účastnických fondů. Lidé s nimi přitom tratí.

Revoluce v daňovém přiznání: Po internetu a s novými termíny

22. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 3 komentáře

Revoluce v daňovém přiznání: Po internetu a s novými termíny

Daně už vyřídíte stejně snadno jako v internetovém bankovnictví. Na přiznání dostanete víc času, vrácení přeplatku se můžete dočkat i dřív než doteď. Slibuje to návrh, který po letech příprav dokončilo ministerstvo financí. Detailně jsme prozkoumali, co přináší.

Jak dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek? Projděte si, co udělat

21. 5. 2019 | Co se děje | Jiří Hovorka | 52 komentářů

Jak dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek? Projděte si, co udělat

Vláda se definitivně shodla na zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020. Těšit se můžou i některé rodiny, které s jeho čerpáním začaly dřív. Jak na to?

Očkování proti spalničkám: Dorazila monovakcína, přispějí už všechny pojišťovny

21. 5. 2019 | Co se děje | Petra Jaroměřská

Očkování proti spalničkám: Dorazila monovakcína, přispějí už všechny pojišťovny

S epidemií bojuje celá Evropa. Zájem o očkování v Česku roste, takzvaná trojvakcína rychle zmizela z trhu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 694,80 Kč
Sberbank CZ 2 719,00 Kč
Komerční banka 2 722,16 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 763,90 Kč
Raiffeisenbank 2 773,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 301 129 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-21
+
-
2.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-57
+
-
3.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-60
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-62
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-62
+
-

Články na Heroine.cz

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Alabama, Georgia a další americké státy přijaly nebo se chystají přijmout tvrdé antipotratové...více

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

„Zavolejte sanitku!“ Dovolat se akutní zdravotnické pomoci považujeme dlouhá desetiletí...více

Zdravím z noční. #8 Epilepsie

Zdravím z noční. #8 Epilepsie

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nástup do práce při mateřské
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Nástup do práce při mateřské

Otázka: Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně nástupu do práce při mateřské. Naše volnočasová organizace náhle nabízí konkurz na ředitele, ráda bych se konkurzu zúčastnila, ale jsem doma na rodičovské s...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services