Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PolyComp, a.s.
IČO: 25713051

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu24. 11. 1998
Obchodní firma
od 24. 11. 1998

PolyComp, a.s.

Sídlo
od 7. 8. 2002 do 11. 12. 2012
Poděbrady VIII, Na Hrázce čp. 22, PSČ 290 01
od 24. 11. 1998 do 7. 8. 2002
Poděbrady, Kluk 22
IČO
od 24. 11. 1998

25713051

DIČ

CZ25713051

Identifikátor datové schránky:chsfqud
Právní forma
od 24. 11. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5655 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 6. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 18. 6. 2009
- obráběčství
od 18. 6. 2009
- klempířství a oprava karoserií
od 18. 6. 2009
- izolatérství
od 18. 6. 2009
- vodoinstalatérství, topenářství
od 18. 6. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 18. 6. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
od 18. 6. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 18. 6. 2009
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 18. 6. 2009
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 18. 6. 2009
- projektová činnost ve výstavbě
od 3. 5. 2004 do 18. 6. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 7. 8. 2002 do 18. 6. 2009
- velkoobchod
od 6. 9. 1999 do 18. 6. 2009
- projektování a komplexní realizace energetických celků klasické energetiky
od 24. 11. 1998 do 7. 8. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 17. 9. 2015 do 17. 9. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 30. 4. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti PolyComp, a.s. rozhodla ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012, zákon o obchodních korporacích, o tom, že se společnost podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápi su o této skutečnosti do obchodního rejstříku.
od 30. 4. 2014 do 17. 9. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 30. 4. 2014 do 17. 9. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 6. 2. 2014 do 30. 4. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 4. 11. 2005 do 21. 12. 2005
- Mimořádná valná hromada společnosti ze dne 15.9.2005 rozhodla ve smyslu ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti a přijala toto usnesení: a) Základní kapitál společnosti ve výši 9 000 000,- Kč se má zvýšit na částku 25 000 000,- Kč, a to o částku 16 000 000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu. b) Na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 16 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního kursu a po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě. c) Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu má být upsán nepeněžitým vkladem, budou všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "nové akcie") upsány bez využití přednostního pr áva. d) Všechny nové akcie budou v souladu s ustanovení § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání jedinému zájemci, kterým je Ing. Vladimír Hrbek, r.č. xxxx, bytem Proftova 300/28, 290 01 Poděbrady III, (dále jen "upisovatel"). e) Valná hromada konstatuje, že jí představenstvem byla předložena zpráva dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik upisovatele, tj. obchodní fi rma podnikatele Ing. Vladimíra Hrbka, IČ 122 57 877, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 51051. Předmět nepeněžitého vkladu je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Jana Uhlíře ze dne 25.8. 2005, č. 2618-98/05. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 18 288 000,- Kč. Nepeněžitým vkladem bude splaceno 16 ks listinných akcií (kmenových) společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč. f) Nové akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě do 50 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upisovateli oznámení o zápisu shora uvedeného usnesení do obchodního rejstříku spolu s n ávrhem smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs a další náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy činí 20 dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti. Celkový emisní kurs nových akcií upisovaných nepěněžitým vkladem se rovná hodnotě tohoto vkladu dle znaleckého posudku, tj. částce 18 288 000,- Kč, tedy částce 1 143 000,- Kč na jednu novou akcii. g) Nepeněžitý vklad musí být splacen v sídle společnosti do 30 dnů od upsání akcií.
od 11. 6. 2004 do 22. 7. 2004
- Valná hromada společnosti konaná dne 21.5.2004 rozhodla takto: a) Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč, se má zvýšit na částku 9.000.000,- Kč, a to o částku 8.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu. b) Na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 8 ks. kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč, emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního ku rsu a po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě. c) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři před započtením hlasování o zvýšení základního kapitálu společnosti výslovně vzdali svého práva na přednostní upsání akcií, budou všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "nov é akcie") upsány bez využití přednostního práva. d) Všechny nové akcie budou v souladu s ust. § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání jedinému zájemci, kterým je Ing. Vladimír Hrbek, r.č.: 51 05 11/261, bytem Proftova 300/28, Poděbrady III, okr. Nymburk, PSČ: 290 01 (dále jen "upi sovatel"). Valná hromada souhlasí s tím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen výhradně započtením pohledávky, kterou má upisovatel za společností. e) Nové akcie musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě do 50 dnů ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, nikoliv však dříve, než 5 dní po nabytí právní moci uvedeného u snesení Městského soudu v Praze. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upisovateli oznámení o nabytí právní moci shora uvedeného usnesení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs akcií a další náležitosti uvedené v u st. § 205 odst. 3 obchod. zák. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy činí 20 dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti . Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité ho dnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: Jedenmilión korun českých) na jednu akcii. e) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky upisovatele v celkové nominální hodnotě 8.500.000,- Kč, kterou má upisovatel za společností z titulu smluv o půjčce ze dne 29.01.1999 a 04.05.1999 na splacení emisního kurzu nových akcií s tím, ž e pohledávka upisovatele se na splacení emisního kurzu nových akcií započítává v rozsahu v jakém se vzájemně kryjí, tj. v částce 8.000.000,- Kč. Pravost a existence pohledávky upisovatele za společností byla osvědčena zprávou auditora Ing. Libora Balvína ze dne 10.05.2004 vypracovanou pro zvláštní účely. Představenstvo zašle upisovateli návrh dohody o započtení do 10 dnů ode dne upsání akcií s tím, že návrh musí být přijat do 14 dnů od jeho doručení. Emisní kurz nových akcií se považuje za splacený dnem d oručení podepsané dohody o započtení do sídla společnosti.
Kapitál
od 21. 12. 2005
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 7. 2004 do 21. 12. 2005
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 11. 1998 do 22. 7. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 17. 9. 2015
akcie jsou neomezeně převoditelné
od 21. 12. 2005 do 17. 9. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 21. 12. 2005 do 17. 9. 2015
akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady
od 22. 7. 2004 do 21. 12. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 22. 7. 2004 do 21. 12. 2005
v listinné podobě akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady
od 22. 7. 2004 do 21. 12. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 22. 7. 2004 do 21. 12. 2005
v listinné podobě akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady
od 24. 11. 1998 do 22. 7. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 24. 11. 1998 do 22. 7. 2004
akcie mají podobu listinných cenných papírů akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady
Statutární orgán
od 12. 10. 2016
JIŘÍ ČERNÝ - člen představenstva
Chřibská - Horní Chřibská, , PSČ 407 44
den vzniku členství: 6. 8. 2015
od 17. 9. 2015 do 12. 10. 2016
JIŘÍ ČERNÝ - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Jeseniova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 6. 8. 2015
od 30. 4. 2014 do 17. 9. 2015
Ing. DAVID HRBEK, Ph.D. - předseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Proftova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 27. 11. 2013 - 6. 8. 2015
den vzniku funkce: 25. 3. 2014 - 6. 8. 2015
od 6. 2. 2014 do 30. 4. 2014
Ing. DAVID HRBEK, Ph.D. - člen
Poděbrady - Poděbrady III, Proftova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 27. 11. 2013
od 6. 2. 2014 do 17. 9. 2015
Ing. JAKUB HRBEK, Ph.D. - člen
Poděbrady - Poděbrady III, Proftova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 27. 11. 2013 - 6. 8. 2015
od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2011
Ing. Vladimír Hrbek - předseda představenstva
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 25. 11. 2003 - 26. 11. 2008
den vzniku funkce: 25. 11. 2003 - 26. 11. 2008
od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2011
Ing. David Hrbek - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 25. 11. 2003 - 26. 11. 2008
od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2011
Ing. Jakub Hrbek, Ph.D. - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 25. 11. 2003 - 26. 11. 2008
od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2011
Ing. David Hrbek - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 26. 11. 2008
od 30. 8. 2011 do 6. 2. 2014
Ing. Vladimír Hrbek - předseda představenstva
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 26. 11. 2008 - 24. 1. 2014
den vzniku funkce: 26. 11. 2008 - 24. 1. 2014
od 30. 8. 2011 do 6. 2. 2014
Ing. David Hrbek, Ph.D. - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 26. 11. 2008 - 26. 11. 2013
od 30. 8. 2011 do 6. 2. 2014
Ing. Jakub Hrbek, Ph.D. - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 26. 11. 2008 - 26. 11. 2013
od 21. 12. 2005 do 30. 8. 2011
Ing. Jakub Hrbek, Ph.D. - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku funkce: 24. 11. 1998
od 24. 2. 2003 do 21. 12. 2005
Ing. Jakub Hrbek - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku funkce: 24. 11. 1998
od 24. 2. 2003 do 30. 8. 2011
Ing. David Hrbek - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku funkce: 24. 11. 1998
od 7. 9. 1999 do 30. 8. 2011
Ing. Vladimír Hrbek - předseda
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku funkce: 24. 11. 1998 - 25. 11. 2003
od 24. 11. 1998 do 7. 9. 1999
Ing. Vladimír Hrbek - předseda
Poděbrady, Proftova 305
od 24. 11. 1998 do 24. 2. 2003
David Hrbek - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku funkce: 24. 11. 1998
od 24. 11. 1998 do 24. 2. 2003
Jakub Hrbek - člen
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku funkce: 24. 11. 1998
od 17. 9. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti člen představenstva připojí svůj podpis. Člen představenstva je oprávněn udělit za Společnost zm ocnění.
od 7. 8. 2002 do 17. 9. 2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva společnosti, a to samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva společnosti, a to každý samostatně.
od 24. 11. 1998 do 7. 8. 2002
Jménem společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společnosti.
Dozorčí rada
od 17. 9. 2015
Ing. JAKUB HRBEK, Ph.D. - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady III, Proftova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 6. 8. 2015
od 30. 4. 2014 do 17. 9. 2015
Ing. VLADIMÍR KOUKAL - předseda dozorčí rady
Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město, Česká, PSČ 284 01
den vzniku členství: 27. 11. 2013 - 6. 8. 2015
den vzniku funkce: 25. 3. 2014 - 6. 8. 2015
od 6. 2. 2014 do 30. 4. 2014
JITKA HRBKOVÁ - člen dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady III, Proftova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 27. 11. 2013 - 25. 3. 2014
od 6. 2. 2014 do 30. 4. 2014
Ing. VLADIMÍR KOUKAL - člen dozorčí rady
Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město, Česká, PSČ 284 01
den vzniku členství: 27. 11. 2013
od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2011
Jitka Hrbková - člen dozorčí rady
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 25. 11. 2003 - 26. 8. 2011
od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2011
Ing. Vladimír Koukal - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Česká 194
den vzniku členství: 25. 11. 2003 - 26. 11. 2008
od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2011
Jaroslava Machová
Kolín, Masarykova 886
den vzniku členství: 25. 11. 2003 - 26. 11. 2008
od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2011
Jaroslava Machová
Kolín, Masarykova 886
den vzniku členství: 26. 11. 2008 - 24. 6. 2011
od 30. 8. 2011 do 6. 2. 2014
Jitka Hrbková - člen dozorčí rady
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku členství: 26. 11. 2008 - 26. 11. 2013
od 30. 8. 2011 do 6. 2. 2014
Ing. Vladimír Koukal - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Česká 194
den vzniku členství: 26. 11. 2008 - 26. 11. 2013
od 30. 8. 2011 do 17. 9. 2015
Ing. Miloš Škarka - člen dozorčí rady
Velký Osek, U Borku, PSČ 281 51
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 6. 8. 2015
od 7. 9. 1999 do 30. 8. 2011
Jaroslava Machová
Kolín, Masarykova 886
den vzniku funkce: 24. 11. 1998
od 24. 11. 1998 do 7. 9. 1999
Jaroslav Machová
Kolín, Dukelských hrdinů 612
od 24. 11. 1998 do 30. 8. 2011
Jitka Hrbková
Poděbrady, Proftova 300
den vzniku funkce: 24. 11. 1998
od 24. 11. 1998 do 30. 8. 2011
Ing. Vladimír Koukal
Kutná Hora, Česká 194
den vzniku funkce: 24. 11. 1998
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 576,00 Kč
Komerční banka 2 582,66 Kč
Expobank CZ 2 586,30 Kč
Sberbank CZ 2 599,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 633,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+87
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-5
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-5
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-15
+
-
5.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-39
+
-

Články na Heroine.cz

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Plamenný portrét zakázané lásky

Plamenný portrét zakázané lásky

Jednou za čas se v kinech objeví film, který se stane významným nejen pro určité publikum,...více

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Podání přiznání
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň z nemovitosti > Podání přiznání

Otázka: Koupil jsem pozemky, na katastr bylo vloženo 23.12.2019. Zapsán jako vlastník jsem byl 17.1.2020. Kdy musím podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services