České nemocnice, a.s., IČO: 25717111 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti České nemocnice, a.s. Údaje byly staženy 21. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25717111. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25717111 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 12. 1998
Datum zániku30. 9. 2004
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004

České nemocnice, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004
Praha 4, Závišova 13/66, PSČ 140 00
IČO
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004

25717111

DIČ

CZ25717111

Právní forma
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004
Akciová společnost
Spisová značka5678 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004
- Realitní činnost
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004
- Správa bytového a nebytového fondu
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004
- Pronájem movitých a nemovitých věcí
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2004 do 30. 9. 2004
- České nemocnice, a.s. zanikla bez likvidace s tím, že společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13, identifikační číslo 618 60 042, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2889 převzala jmění společnosti České nemocnice, a.s. Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5678 se vymazává společnost České nemocnice, a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13/66, PSČ 140 00, identifikační číslo 257 17 111.
od 27. 7. 1999 do 9. 11. 1999
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií dle § 203 obchodního zákoníku bez využití přidnostního práva dosavadního akcionáře s tím, že akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci. Základní jmění se zvýší celkem o 78 000 000,-- Kč, a to upsáním nových akcií a splacením emisního kursu akcií níže uvedenými nepeněžitými vklady. Důvodem zvýšení základního jmění je záskání atraktivních nepeněžitých vkladů, které budou dále specifikovány, a které bude společnost využívat k pronájmu nebytového fondu a ke své další podnikatelské činnosti. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 780 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě vydávaných akcií. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Všechny akcie budou upsány bez využití přidnostního práva předem určeným zájemcem, a to společností Le Cygne Sportif group, a.s., se sídlem Závišova 13/66, Praha 4, IČ 61 86 00 42. Rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění a výzvu k úpisu zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování bude 15 dnů a její běh začne 5. dnem po zveřejnění usnesení obchodního rejstříku o záměru zvýšit základní jmění a výzvy k upisování akcií v Obchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůtě úpisu nejbližší následující pracovní den. Lhůta pro splacení emisního kursu upisovaných akcií počne běžet první den úpisu a skončí po uplynutí 30 dnů od počátku běhu lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. Místem pro upisování akcií a místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti České nemocnice, a.s. Závišova 13/66, Praha 4. Předmět vkladu a navrhované ocenění: Vklad obchodní společnosti Le cygne sportif group, a.s., se sídlem Závišova 13/66, Praha 4, IČ 61 86 00 42 a to: Nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu Ostrava, v katastru nemovitostí pro katastrální území Vítkovice na listu vlastnictví č. 1554, a to pozemků a na nich postavené stavby čp. 966 na pozemcích porc. č. 195/175, - zastavěná plocha - technická vybavenost, par. č. 195/176 - zastavěná plocha - technická vybavenost, par. č. 195/178 - zastavěná plocha - technická vybavenost, par. č. 195/180 - zastavěná plocha - technická vybavenost a par. č. 195/181 - zastavěná plocha - technická vybavenost a dále pozemků par. č. 195/6 - ostatní plocha - komunikace, par. č. 195/174 - ostatní plocha - manipulační plocha, par. č. 195/177 - ostatní plocha - veřejná zeleň, par. č. 195/182 - ostatní plocha - manipulační plocha, par. č. 195/184 - ostatní plocha - komunikace, par. č. 195/185 - ostatní plocha - veřejná zeleň a par. č. 198/6 - ostatní plocha - staveniště.. Nemovitosti jsou vkládány se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou popsány ve znaleckých posudcích. Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing. Zdeňka Vrby, znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 23.7.1982, č.j. 3913/82 pro základní obor ekonmika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí činí 80 568 299,-- Kč. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým č. 2055 znaleckého deníku. Podle znaleckého posudku Ing. Jaroslava Kunce, znalce jmenovaného rozhodnutim Krajského soudu v Brně dne 8.10. a 17.10.1997 č.j. Spr. 806/97 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací pro zanlecké posudky o cenách nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví
od 27. 7. 1999 do 9. 11. 1999
- Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým č. 36 znaleckého deníku. S ohledem nna zásadu účetní opatrnosti se nepeněžitý vklad oceňuje dle nižšího ze shora uvedených znaleckých posudků. Le cygne sportif group, a.s. uvedeným vkladem upíše 780 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem splacen písemným prohlášením vkladatele a přidáním výše specifikovaných nemovitostí, ve smyslu § 60 obch. zák., v sídle společnosti ve lhůtě 20 dnů ode dne úpisu akcií.
od 8. 12. 1998 do 25. 1. 2000
- Akciová společnost byla založena ve smyslu § 172 obch. zákoníku jediným zakladatelem - společností Horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. se sídlem Vrchlabí, Fugnerova 50, PSČ 543 01, IČ: 64827232.
Kapitál
od 9. 11. 1999 do 30. 9. 2004
Základní kapitál 152 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 12. 1998 do 9. 11. 1999
Základní kapitál 74 000 000 Kč
od 9. 11. 1999 do 30. 9. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 520.
od 8. 12. 1998 do 9. 11. 1999
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 740.
Statutární orgán
od 22. 1. 2001 do 30. 9. 2004
Ing. Zbyněk Cejnar - Předseda představenstva
Praha 9, Vaňkova 28, PSČ 190 00
od 22. 1. 2001 do 30. 9. 2004
Ing. Tomáš Lahovský - Místopředseda představenstva
Mšené - lázně, Družstevní 131
od 22. 1. 2001 do 30. 9. 2004
Ing. Jan Hamáček - Člen představenstva
Valdice, Přátelství 84
od 8. 12. 1998 do 22. 1. 2001
Dipl.Kfm. Alexandr Seidl - Předseda představenstva
Praha 4, Jihozápadní V. 28/998, PSČ 140 00
od 8. 12. 1998 do 22. 1. 2001
Ing. Jaroslav Fiala - člen představenstva
Batelov, Nad potokem 109, PSČ 588 51
od 8. 12. 1998 do 22. 1. 2001
Ing. Zbyněk Cejnar - místopředseda představenstva
Praha 9, Vaňkova 28, PSČ 190 00
od 12. 9. 2002 do 30. 9. 2004
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok jednají za představenstvo jménem společnosti vždy tři členové představenstva společně.
od 8. 12. 1998 do 12. 9. 2002
1. Jménem společnosti jednají předseda a místopředseda předsta- venstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku jeho razítka připojí předseda nebo místo- předseda nebo dva členové představenstva svůj podpis.
Dozorčí rada
od 12. 9. 2002 do 30. 9. 2004
Dipl. Kfm. Alexandr Seidl - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Jihozápadní V. 998/28, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 8. 2000
den vzniku funkce: 27. 6. 2001
od 22. 1. 2001 do 12. 9. 2002
Dipl. Kfm. Alexandr Seidl - Člen dozorčí rady
Praha 4, Jihozápadní V. 998/28, PSČ 140 00
od 22. 1. 2001 do 30. 9. 2004
Olga Kalenská - Člen dozorčí rady
Hostinné, Klášterská Lhota 19
od 27. 7. 1999 do 22. 1. 2001
Ing. Jiří Nováček - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Gočárova 651
od 8. 12. 1998 do 27. 7. 1999
Marie Stowasserová - člen dozorčí rady
Sokolov, Jelínkova 1886
od 8. 12. 1998 do 22. 1. 2001
Ing. Tomáš Lahovský - člen dozorčí rady
Mšené-lázně, Družstevní 131
od 8. 12. 1998 do 30. 9. 2004
JUDr. Miroslav Vojtěch - předseda dozorčí rady
Včelná, Družstevní 398
Akcionáři
od 20. 7. 2004 do 30. 9. 2004
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042
Praha 4, Závišova 13,
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+78

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+7

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-38

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-101

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-105

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-275

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Miliardy lítají, ale vlaky stojí. Česká železnice přestává dávat smysl

Miliardy lítají, ale vlaky stojí. Česká železnice přestává dávat smysl

Bublalo to několik posledních let, teď už je situace zoufalá. Cestování vlakem po hlavních českých trasách...

Oblíbená destinace Čechů se změnila v místo dramatu. Na šovinismus se těžko ukazuje prstem, říká režisérka

Oblíbená destinace Čechů se změnila v místo dramatu. Na šovinismus se těžko ukazuje prstem, říká režisérka

Pár dní před porodem svého prvního dítěte přijela Antoneta Alamat Kusijanović autem z Chorvatska do Cannes,...

Partners Financial Services