Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Aqua Logo CZ,a.s., Praha, IČO: 25741071 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Aqua Logo CZ,a.s.. Údaje byly staženy 4. 5. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 25741071. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25741071 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík
RES DPH

Zobrazit:

Aktuální údaje
Kompletní historie
Datum vzniku a zápisu
26. 2. 1999
Obchodní firma
PD Holding a.s.
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 26. 1. 2004
Aqua Logo CZ,a.s.
zapsáno 26. 1. 2004
Adresa firmy
Revoluční 1381, 290 01 Poděbrady
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 26. 1. 2004
Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 26. 1. 2004 vymazáno 11. 9. 2008
Uhříněveská 1296/26, 110 00 Praha 10
zapsáno 11. 9. 2008
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Strašnice
Ulice: Uhříněveská
Adresní místo: Uhříněveská 1296/26
IČO
25741071
zapsáno 26. 2. 1999
DIČ
Identifikátor datové schránky
bmqcu8i
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 26. 2. 1999
Spisová značka
B 5811/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 26. 2. 1999
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - Aqua Logo CZ,a.s.

23. 4. 2024
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022
24. 3. 2022

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - Aqua Logo CZ,a.s.
Více o vizualizacích

Aqua Logo CZ,a.s., IČO: 25741071: vizualizace vztahů osob a společností

Aqua Logo CZ,a.s., IČO: 25741071

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyloučením činností uvedených v přílohách Živnostenského zákona)
zapsáno 26. 2. 1999
Velkoobchod
zapsáno 11. 9. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 11. 9. 2008
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 2. 1999
Akcie
1000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 26. 1. 2004
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 26. 1. 2004
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář obchodní společnosti Aqua Logo CZ, a.s., při výkon působnosti valné hromady dne 20.5.2008 rozhodl o: zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 1,000.000,-Kč (slovy:jedenmilion korun českých) na 5,000.000,-Kč (slovy:pětmilionů korun českých) o 4.000.000,-Kč (slovy čtyřimiliony korun českých), s účinností k 21.5.2008. Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení.Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 400 kusá (čtyři sta) nových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých) za jednu akcií, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 10.000,-Kč (slovy:desettiscíkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:desestsisíc korun českých) rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeném zájemci, kterým je pan Boris Polgeym, nar. 12.4.1966, bytem Leninský Prospekt d. 85, kv. 15, Moskva, Rusko (dále jen předem určený zájemce) Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnost, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději 5.(pátý) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí toho dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je nové sídlo společnosti na adrese Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31.Předem určený zájemce upíše akci ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společnosti a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvní stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch.zák. Rozhodl dále o splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitými vklady, tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodny jím uspaných akcií nejméně ve výši 30% (třicet procent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na běžný )čet společnosti číslo účtu 188717766/0300, vedený u ČSOB, a.s.. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30% (třicet procent) splacena do 30 (třicet) dnů od upsání akcií, bude hrazena ve výši 3,894.317,16Kč (slovy:třimilionyosmsetdevadesátštyřitisíctřistasedmnáctkorunčeských a šestnácthaléřů) započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce Borise Polgeyma za společnost Aqua Logo CZ a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, který společnost otevře na své jméno, zbytek jmenovité hodnoty nových akcií bude uhrazen ve výši 105.682,84 Kč (slovy: jednostopěttisícšestsetosmedástdva korun českých a osmdesátčtyřihaléřů) na účet společnosti výše uvedený ve lhůtě do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce vzniklé na základě bezúročných půjček jím poskytnutých společnosti na základě následujících smluv půjčkách: Smlouva půjčce uzavřená mez Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo Cz a.s, ze dne 16.7.2007 na částku 9.500,-USD (devěttisíc pětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 191.197,-Kč( jednostodevadesátjedentisíc jednostodevadesátsedm korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 17.5.2006 na částku 300,-USD (třista amerických dolarů), což činí v přepočtu 6.306,-Kč (šesttisíctřistašest korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 25.8.2004 na částku 10.000,-USD (desettisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 255.780,-Kč (dvěstěpadesátpěttisícsedmsetosmdesát korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 16.11.2006 na částku 11.000,-USD (jedenáctitisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 236.192,-Kč (dvěstětřicetšesttisícjednostodevadesátdva korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 29.7.2005 na částku 5.000,-USD (pěttisíc americkýc hdolarů), což činí v přepočtu 122.940,-Kč (jednostodvacetdvatisíc devětsetčtyřicet korun českých), Smlouva o půjčce uzavřen á mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 14.3.2006 na částku 4.500,-USD (čtyřitisícepětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 105.453,-Kč (jednostopěttisíc čtyřistapadesátři korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 24.6.2005 na částku 4.989,-USD (čtyřitisícedevětset osmdesátdevět amerických dolarů) což činí v přepočtu 122.669,53 Kč (jednostodvacetdvatisíc šestsetšedesátdevět korun českých a padesáttři haléřů), Smlouva o půjčce uzavřená mez Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 15.6.2005 na částku 3.000,-USD (třitisíceameririskýchdolarů), což činí v přpočtu 73.764,-Kč (sedmdesáttřitisíc sedmsetšedesátčtyřikorunčeských), Smklouva o půjčce uazvřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dn 28.4.2005 na čásktu 2.989 USD (dvatisícedevětset osmdesátdevět amerických dolarů,), což činí v přepočtu 43.850,-Kč (čtyřicettřitisícosmsetpadesát korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 14.10.2005 na částku 6.000,-USD (šesttisícamerických dolarů), což činí v peřpočtu 147.528,-Kč (jednostočtyřicetsedmtisíc pětsetdvacetosm korun českých), Smlouva o půjče uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 18.5.2006 na částku 5.000,-USD (pěttisícamerických dolarů), což iní v přepočtu 108.305,-Kč (jednostoosmtisíctřistapětkorunčeských), smlouv o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s ze dne 23.1.2006 na částku 4.000,- USD (čtyři tisíce korun českých), což ční v přpočtu 91.404,- Kč (devadesátjednatisícčtyřistačtyři korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 9.2.2005 na částku 8.600,-USD (osmtisícšestsetamerických dolarů), což činí v přpočtu 203.523,30 Kč (dvěstětřitisícpětsetdvacetrř ikorun českých a třicet haléřů, Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společnstí Aqua Logo CZ a.s, ze dne 14.9.2004 na částku 10.000,-USD (desettisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 253.000,-Kč (dvěstěpadesáttřitisíc korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Lgo CZ a.s ze dne 10.11.2004 na částku 8.500,- USD (osmtisícpětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 199.911,50 Kč (jednostodevadesát devěttisícdevětsetjedenáct korun českých a padesát haléřů), které činí v celkové výši 2,235.317,16 Kč (dvamilionydvěstětřicetpěttisíctřistasedmnáct korun českých a šestnáct haléřů), a pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi panem Dušanem Plačkem, r.č. 730327/0799,bytem Kanín čp.94, Opolany, okres Nymburk, PSČ 289 07, na částku, 1,659.000,-Kč (jedenmilionšestsetpadesát devěttisíckorunčeských), což činí v úhrnné výši 3,894.317,16 Kč (slovy:třimilionyosmset devadesátčtyřitisíctřistasedmnáct kourn českých a šestnáct haléřů)
zapsáno 11. 9. 2008

Statutární orgán - představenstvo - Aqua Logo CZ,a.s.

Předseda
Dušan Plaček
Karla Hampla, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 26. 2. 1999
Den zániku funkce: 25. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 26. 2. 1999
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 26. 1. 2004
Místopředseda
Vladimír Miksa
Zdiměřická, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 26. 2. 1999
Den zániku funkce: 25. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 26. 2. 1999
Den zániku členstvi: 25. 7. 2003
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 26. 1. 2004
Člen
Marcela Pochmannová
Čihákova, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členstvi: 26. 2. 1999
Den zániku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 11. 9. 2008
Předseda
Jiří Véle
Svárov, 273 51 Svárov
Den vzniku funkce: 25. 7. 2003
Den zániku funkce: 5. 1. 2005
Den vzniku členstvi: 25. 7. 2003
Den zániku členstvi: 5. 1. 2005
zapsáno 26. 1. 2004 vymazáno 18. 4. 2005
Místopředseda
Dušan Plaček
Kanín, 289 07 Kanín
Den vzniku funkce: 25. 7. 2003
Den zániku funkce: 5. 1. 2005
Den vzniku členstvi: 26. 2. 1999
Den zániku členstvi: 5. 1. 2005
zapsáno 26. 1. 2004 vymazáno 18. 4. 2005
Předseda představenstva
Věnceslava Plačková
Karla Hampla, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 5. 1. 2005
Den zániku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2005
Den zániku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 18. 4. 2005 vymazáno 11. 9. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Dalibor Petr
Čenětická, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 5. 1. 2005
Den zániku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2005
Den zániku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 18. 4. 2005 vymazáno 11. 9. 2008
Předseda představenstva
Pavel Beneš
Za zahradami, 109 01 Praha 10 - D.Měcholupy
Den vzniku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 11. 9. 2008 vymazáno 15. 8. 2013
Předseda představenstva
Pavel Beneš
Za zahradami, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 15. 8. 2013 vymazáno 7. 4. 2018
Předseda představenstva
Pavel Beneš
Za zahradami, 111 01 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 7. 4. 2018
Způsob jednání
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány každý člen představenstva samostatně (dále je oprávněné osoby). Za společnost se podepisují oprávněné osoby tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 26. 1. 2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen předstvenstva. Členové představenstva se podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 26. 1. 2004

Dozorčí rada - Aqua Logo CZ,a.s.

Předseda
Věnceslava Plačková
Karla Hampla, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 26. 2. 1999
Den zániku funkce: 5. 1. 2005
Den vzniku členstvi: 26. 2. 1999
Den zániku členstvi: 5. 1. 2005
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 18. 4. 2005
Místopředseda
Vlasta Plačková
Husova, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 26. 2. 1999
Den zániku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 26. 2. 1999
Den zániku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 11. 9. 2008
Člen
Stanislava Cepková
Přední Lhota 44, PSČ 290 01 Poděbrady, Česká republika
Den vzniku členstvi: 26. 2. 1999
Den zániku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 26. 2. 1999 vymazáno 11. 9. 2008
Předseda dozorčí rady
Dušan Plaček
Kanín čp.94, Opolany, PSČ 289 07, okres Nymburk, Česká republika
Den vzniku funkce: 5. 1. 2005
Den zániku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 5. 1. 2005
Den zániku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 18. 4. 2005 vymazáno 11. 9. 2008
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Beneš
Za zahradami, 109 01 Praha 10 - D.Měcholupy
Den vzniku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 11. 9. 2008 vymazáno 15. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Jana Benešová
Za zahradami, 109 01 Praha 10 - D.Měcholupy
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 11. 9. 2008 vymazáno 15. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Dalibor Petr
Heřmánková, 104 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 11. 9. 2008 vymazáno 15. 10. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Beneš
Za zahradami, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 15. 8. 2013 vymazáno 7. 4. 2018
Člen dozorčí rady
Jana Benešová
Za zahradami, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 15. 8. 2013 vymazáno 7. 4. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Dalibor Petr
Heřmánková, 104 00 Praha - Křeslice
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 15. 10. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Beneš
Za zahradami, 111 01 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku funkce: 20. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 7. 4. 2018
Člen dozorčí rady
Jana Benešová
Za zahradami, 111 01 Praha - Dolní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 20. 5. 2008
zapsáno 7. 4. 2018

Hodnocení firmy - Aqua Logo CZ,a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - Aqua Logo CZ,a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Igor Chmela

Igor Chmela

herec, komik, zpěvák

107
-
+
Barbora Poláková

Barbora Poláková

herečka, zpěvačka, textařka

0
-
+
Kristýna Leichtová

Kristýna Leichtová

herečka

0
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-2505
-
+
Tereza Bannwitz

Tereza Bannwitz

podnikatelka, influencerka vystupující na Instagramu jako terezista

3
-
+
Petra Stehlíková

Petra Stehlíková

spisovatelka

0
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.