Aqua Logo CZ,a.s., IČO: 25741071 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Aqua Logo CZ,a.s. Údaje byly staženy 7. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25741071. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25741071 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 2. 1999
Obchodní firma
od 26. 1. 2004

Aqua Logo CZ,a.s.

od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004

PD Holding a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 11. 9. 2008
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Strašnice
Ulice: Uhříněveská
Adresní místo: Uhříněveská 1296/26
PSČ: 10000
od 26. 1. 2004 do 11. 9. 2008
Praha 5, Holečkova 100/9, PSČ 150 00
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Poděbrady, Revoluční 1381, PSČ 290 01
IČO
od 26. 2. 1999

25741071

DIČ

CZ25741071

Identifikátor datové schránky:bmqcu8i
Právní forma
od 26. 2. 1999
Akciová společnost
Spisová značka5811 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 9. 2008
- zprostředkování obchodu a služeb
od 11. 9. 2008
- velkoobchod
od 26. 2. 1999
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyloučením činností uvedených v přílohách Živnostenského zákona)
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2008
- Jediný akcionář obchodní společnosti Aqua Logo CZ, a.s., při výkon působnosti valné hromady dne 20.5.2008 rozhodl o: zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 1,000.000,-Kč (slovy:jedenmilion korun českých) na 5,000.000,-Kč (slovy:pětmilionů korun českých) o 4.000.000,-Kč (slovy čtyřimiliony korun českých), s účinností k 21.5.2008. Nepřipouští se možnost up isování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení.Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti. Základní kapitál společn osti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 400 kusá (čtyři sta) nových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých) za jednu akcií, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 10.000,-Kč (slovy:desettiscíkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:desestsisíc korun českých) rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeném zájemci, kterým je pan Boris Polgeym, nar. 12.4.1966, bytem Leninský Prospekt d. 85, kv. 15, Moskva, Rusko (dále jen předem určený zájemce) Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnost, doporučeným dopisem zaslaný m na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději 5.(pátý) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí toho dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je nové sídlo společnosti na adrese Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31.Předem určený zájemce upíše akci ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společnosti a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvní stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch.zák. Rozhodl dále o splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitými vklady, tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodny jím uspaných akcií nejméně ve výši 30% (třicet procent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající čá st jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na běžný )čet společnosti číslo účtu 188xxxx, vedený u ČSOB, a.s.. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30% (třicet procent) splacena do 30 (třicet) dnů od upsání akcií, bude hrazena ve výši 3,894.317,16Kč (slovy:třimilionyosmsetdevadesátštyřitisíctřistasedmnáctkorunčeských a šestnácthaléřů) započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce Bor ise Polgeyma za společnost Aqua Logo CZ a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, který společnost otevře na své jméno, zbytek jmenovité hodnoty nových akcií bude uhrazen ve výši 105.682,84 Kč (slovy: jednostopěttisícšestsetosmedástdva korun českých a osmdesátčtyřihaléřů) na účet společnosti výše uvedený ve lhůtě do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce vzniklé na základě bezúročných půjček jím poskytnutých společnosti na základ ě následujících smluv půjčkách: Smlouva půjčce uzavřená mez Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo Cz a.s, ze dne 16.7.2007 na částku 9.500,-USD (devěttisíc pětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 191.197,-Kč( jednostodevadesátjedentisíc jednost odevadesátsedm korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 17.5.2006 na částku 300,-USD (třista amerických dolarů), což činí v přepočtu 6.306,-Kč (šesttisíctřistašest korun českých), Smlouva o pů jčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 25.8.2004 na částku 10.000,-USD (desettisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 255.780,-Kč (dvěstěpadesátpěttisícsedmsetosmdesát korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mez i Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 16.11.2006 na částku 11.000,-USD (jedenáctitisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 236.192,-Kč (dvěstětřicetšesttisícjednostodevadesátdva korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Boris em Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 29.7.2005 na částku 5.000,-USD (pěttisíc americkýc hdolarů), což činí v přepočtu 122.940,-Kč (jednostodvacetdvatisíc devětsetčtyřicet korun českých), Smlouva o půjčce uzavřen á mezi Borisem Polgeymem a s polečností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 14.3.2006 na částku 4.500,-USD (čtyřitisícepětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 105.453,-Kč (jednostopěttisíc čtyřistapadesátři korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aq ua Logo CZ a.s, ze dne 24.6.2005 na částku 4.989,-USD (čtyřitisícedevětset osmdesátdevět amerických dolarů) což činí v přepočtu 122.669,53 Kč (jednostodvacetdvatisíc šestsetšedesátdevět korun českých a padesáttři haléřů), Smlouva o půjčce uzavřená mez Bor isem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 15.6.2005 na částku 3.000,-USD (třitisíceameririskýchdolarů), což činí v přpočtu 73.764,-Kč (sedmdesáttřitisíc sedmsetšedesátčtyřikorunčeských), Smklouva o půjčce uazvřená mezi Borisem Polgeymem a spol ečností Aqua Logo CZ a.s, ze dn 28.4.2005 na čásktu 2.989 USD (dvatisícedevětset osmdesátdevět amerických dolarů,), což činí v přepočtu 43.850,-Kč (čtyřicettřitisícosmsetpadesát korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společnost í Aqua Logo CZ a.s, ze dne 14.10.2005 na částku 6.000,-USD (šesttisícamerických dolarů), což činí v peřpočtu 147.528,-Kč (jednostočtyřicetsedmtisíc pětsetdvacetosm korun českých), Smlouva o půjče uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 18.5.2006 na částku 5.000,-USD (pěttisícamerických dolarů), což iní v přepočtu 108.305,-Kč (jednostoosmtisíctřistapětkorunčeských), smlouv o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s ze dne 23.1.2006 na částku 4.000 ,- USD (čtyři tisíce korun českých), což ční v přpočtu 91.404,- Kč (devadesátjednatisícčtyřistačtyři korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 9.2.2005 na částku 8.600,-USD (osmtisícšestsetamer ických dolarů), což činí v přpočtu 203.523,30 Kč (dvěstětřitisícpětsetdvacetrř ikorun českých a třicet haléřů, Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společnstí Aqua Logo CZ a.s, ze dne 14.9.2004 na částku 10.000,-USD (desettisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 253.000,-Kč (dvěstěpadesáttřitisíc korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Bo risem Polgeymem a společností Aqua Lgo CZ a.s ze dne 10.11.2004 na částku 8.500,- USD (osmtisícpětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 199.911,50 Kč (jednostodevadesát devěttisícdevětsetjedenáct korun českých a padesát haléřů), které činí v celkové výši 2,235.317,16 Kč (dvamilionydvěstětřicetpěttisíctřistasedmnáct korun českých a šestnáct haléřů), a pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi panem Dušanem Plačkem, r.č. xxxx,bytem Kanín čp.94, Op olany, okres Nymburk, PSČ 289 07, na částku, 1,659.000,-Kč (jedenmilionšestsetpadesát devěttisíckorunčeských), což činí v úhrnné výši 3,894.317,16 Kč (slovy:třimilionyosmset devadesátčtyřitisíctřistasedmnáct kourn českých a šestnáct haléřů)
Kapitál
od 26. 2. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 26. 1. 2004
v listinné podobě
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 7. 4. 2018
PAVEL BENEŠ - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 15. 8. 2013 do 7. 4. 2018
PAVEL BENEŠ - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 11. 9. 2008 do 15. 8. 2013
Pavel Beneš - předseda představenstva
Praha 10 - D.Měcholupy, Za zahradami 409/28, PSČ 109 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 18. 4. 2005 do 11. 9. 2008
Věnceslava Plačková - předseda představenstva
Poděbrady, Karla Hampla 424/III, PSČ 290 01
den vzniku členství: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
od 18. 4. 2005 do 11. 9. 2008
Ing. Dalibor Petr - místopředseda představenstva
Praha 4, Čenětická 3126, PSČ 149 00
den vzniku členství: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
od 26. 1. 2004 do 18. 4. 2005
Jiří Véle - předseda
Svárov, čp.80, PSČ 273 51
den vzniku členství: 25. 7. 2003 - 5. 1. 2005
den vzniku funkce: 25. 7. 2003 - 5. 1. 2005
od 26. 1. 2004 do 18. 4. 2005
Dušan Plaček - místopředseda
Kanín, čp.94, PSČ 289 07
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 5. 1. 2005
den vzniku funkce: 25. 7. 2003 - 5. 1. 2005
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Dušan Plaček - předseda
Poděbrady, Karla Hampla 424/III, PSČ 290 01
den vzniku členství: 26. 2. 1999
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 25. 7. 2003
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Vladimír Miksa - místopředseda
Praha 4, Zdiměřická 149/8, PSČ 149 00
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 25. 7. 2003
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 25. 7. 2003
od 26. 2. 1999 do 11. 9. 2008
Marcela Pochmannová - člen
Poděbrady, Čihákova 404, PSČ 290 01
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 20. 5. 2008
od 26. 1. 2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen předstvenstva. Členové představenstva se podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány každý člen představenstva samostatně (dále je oprávněné osoby). Za společnost se podepisují oprávněné osoby tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 7. 4. 2018
Ing. JOSEF BENEŠ - předseda dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 7. 4. 2018
JANA BENEŠOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 15. 10. 2016
Ing. DALIBOR PETR - člen dozorčí rady
Praha - Křeslice, Heřmánková, PSČ 104 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 15. 8. 2013 do 7. 4. 2018
Ing. JOSEF BENEŠ - předseda dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 15. 8. 2013 do 7. 4. 2018
JANA BENEŠOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 11. 9. 2008 do 15. 8. 2013
Ing. Josef Beneš - předseda dozorčí rady
Praha 10 - D.Měcholupy, Za zahradami 409/28, PSČ 109 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 11. 9. 2008 do 15. 8. 2013
Jana Benešová - člen dozorčí rady
Praha 10 - D.Měcholupy, Za zahradami 409/28, PSČ 109 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 11. 9. 2008 do 15. 10. 2016
Ing. Dalibor Petr - člen dozorčí rady
Praha 10, Heřmánková 129, PSČ 104 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 18. 4. 2005 do 11. 9. 2008
Dušan Plaček - předseda dozorčí rady
Kanín čp.94, Opolany, PSČ 289 07, okres Nymburk
den vzniku členství: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
od 26. 2. 1999 do 18. 4. 2005
Věnceslava Plačková - předseda
Poděbrady, Karla Hampla 424/III, PSČ 290 01
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 5. 1. 2005
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 5. 1. 2005
od 26. 2. 1999 do 11. 9. 2008
Vlasta Plačková - místopředseda
Poděbrady, Husova 536, PSČ 290 01
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 20. 5. 2008
od 26. 2. 1999 do 11. 9. 2008
Stanislava Cepková - člen
Přední Lhota 44, PSČ 290 01 Poděbrady
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 20. 5. 2008
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

+1

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

0

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

0

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

0

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-1

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-2

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services