Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

K.P.EDWARDS, a.s., IČO: 25742035 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti K.P.EDWARDS, a.s.. Údaje byly staženy 12. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25742035. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25742035 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
3. 3. 1999
Datum výmazu
1. 7. 2009
Obchodní firma
K.P.EDWARDS, a.s.
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 1. 7. 2009
Adresa firmy
Soběslavská 46/2063, Praha 3
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 6. 2. 2000
Rybná 14, 110 00 Praha 1
zapsáno 6. 2. 2000 vymazáno 6. 3. 2002
Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsáno 6. 3. 2002 vymazáno 1. 7. 2009
IČO
25742035
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 1. 7. 2009
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 1. 7. 2009
Spisová značka
B 5818/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 1. 7. 2009

Poslední změny a události

1. 7. 2009
Vymazán člen statutárního orgánu JUDr. Ivana Olesenová
1. 7. 2009
Vymazán člen statutárního orgánu Jakub Konečný
1. 7. 2009
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám její představenstvo, a to tak, že každý člen představenstva má právo společnost zastupovat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.
1. 7. 2009
Vymazán předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
1. 7. 2009
Vymazán předmět podnikání: organizační a ekonomické poradenství

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Organizační a ekonomické poradenství
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 1. 7. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 1. 7. 2009
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 1. 7. 2009
Akcie
10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Podoba akcií: listinná. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Omezení převoditelnosti akcií: jejich převoditelnost je stanovami omezena, a to tak, že k jejich převodu je třeba předchozího souhlasu představenstva s tím, že akcionáři mají předkupní právo.
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 1. 7. 2009
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti rozhodla 19.11.2001 o zvýšení základního kapitálu z 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na celkovou částku 101.000.000,- Kč (slovy: sto jeden milion korun českých), a to vydáním 100 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě a emisním kursu 1.000.000,- Kč každá, které nebudou akciemi registrovanými. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny nově vydané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům - panu Jakubovi Konečnému a panu Kurtu Kuntscherovi a budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě devadesáti dnů od prvního pracovního dne kalendářního týdne, který následuje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Městského soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatelů. Předem určení zájemci Jakub Konečný a Kurt Kuntscher upíší každý 50 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii Smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřou se společností dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kursu upsaných akcií do čtrnácti pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností v souladu s § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.
zapsáno 6. 3. 2002 vymazáno 7. 9. 2002
Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 100 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 17. 9. 2003
Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 17. 9. 2003
Valná hromada společnosti K.P.EDWARDS, a.s. dne 28.11.2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií ze stávajících 1.000.000,- kč (slovy: jeden milion korun českých) na 101.000.000,- kč (slovy: jedno sto jeden milion korun českých) o 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Nepřipouští se možnosst upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení stability hospodářské i ekonomické situace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů, tj. získání disponibilního kapitálu pro další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 17. 9. 2003
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům: Jakub Konečný, r.č. 710718/0036, bytem Dejvice, Václavkova 343/20, Praha 6, Kurt Kuntscher, r.č. 721109/4352, bytem Jihlava, Štefánikovo nám. 18.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 17. 9. 2003
Nebudou vydány poukázky na akcie dle § 204b obch.zák.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 17. 9. 2003
Lhůta pro upisování akcií činí devadesát (90) dnů, počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Městského soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatelů. Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva v sídle společnosti Praha 1, Rybná 14, vždy v pracovní dny v době od 10.00 - 15. Předem určení zájemci Jakub Konečný a Kurt Kuntscher upíší každý 50 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisovatelé Jakub Konečný a Kurt Kuntscher jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií ve výši 100% před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 pracovních dnů po úpisu všech akcií, a to peněžitým vkladem v celkové výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tj. každý 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na zvláštní účet u banky Deutsche Bank, číslo účtu 3097200028/7910, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 17. 9. 2003
Valná hromada společnosti K.P. EDWARDS, a.s. dne 4.8.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií ze stávajících 1.000.000,-Kč (slovy:jeden milion korun českých) na 101.000.000,-Kč (slovy: jedno sto jeden milion korun českých) o 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení stability hospodářské i ekonomické situace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů, to je získání disponibilního kapitálu pro další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti.
zapsáno 17. 9. 2003 vymazáno 1. 7. 2009
Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 100 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hondotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány.
zapsáno 17. 9. 2003 vymazáno 1. 7. 2009
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům: Jakub Konečný, r.č. 710718/0036, bytem Václavkova 20, Praha 6, Kurt Kuntscher, r.č. 721109/4352, bytem Jihlava, Štefánikovo nám. 18.
zapsáno 17. 9. 2003 vymazáno 1. 7. 2009
Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu
zapsáno 17. 9. 2003 vymazáno 1. 7. 2009
Nebudou vydány poukázky na akcie podle § 204b obch. zák.
zapsáno 17. 9. 2003 vymazáno 1. 7. 2009
Lhůta pro upisování akcií činí devadesát (90) dnů, počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Městského soudu o zápisu valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatelů. Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva v sídle společnosti Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, vždy v pracovní dny v době od 10.00-15.00 hodin. Předem určení zájemci Jakub Konečný a Kurt Kuntscher upíší každý 50 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat mini málně náležitosti § 205 odst.3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, t.j. 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých. Upisovatelé Jakub Konečný a Kurt Kuntscher jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií ve výši 100% před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 pracovních dnů po úpisu všech akcií, a to peněžitým vkladem v celkové výši 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), to je každý 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na zvláštní účet u banky Deutsche Bank, číslo účtu 3097200028/7910, který za tímto účelem společnost otevře na své jméno.
zapsáno 17. 9. 2003 vymazáno 1. 7. 2009
Společnost K.P.EDWARDS, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ 257 42 035 se vymazává ke dni nabytí právní moci rozhodnotu z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu je zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 1. 7. 2009 vymazáno 1. 7. 2009

Údaje o konkursech

Údaje o konkursu
Prohlášení konkursu: Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.listopadu 2005 číslo jednací 59 K 26/2005-73 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti K.P.EDWARDS, a.s. a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 25.listopadu 2005 .
zapsáno 22. 5. 2006 vymazáno 25. 5. 2009
Zrušení konkursu: Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.4.2009, č.j. 59 K 26/2005 -251, které nabylo právní moci dne 5.5.2009, byl zrušen konkurs na majetek společnosti K.P.EDWARDS, a.s. po splnění rozvahového usnesení.
zapsáno 25. 5. 2009 vymazáno 1. 7. 2009
Konkursní správce
JUDr. Pavel Tuma, advokát
Na rybníčku, Praha 2
zapsáno 22. 5. 2006 vymazáno 1. 7. 2009

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Irena Koudelková
Imrichova, Praha 4
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 29. 2. 2000
Předseda představenstva
Petr Maličovský
Šmeralova, Praha 7
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 21. 2. 2000
Místopředseda představenstva
Kurt Kuntscher
Štefánikovo nám., Jihlava
Den zániku funkce: 19. 4. 2002
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 7. 9. 2002
Předseda představenstva
Jakub Konečný
Václavkova, Praha 6
Den vzniku funkce: 27. 10. 1999
Den zániku funkce: 28. 2. 2003
Den zániku členstvi: 28. 2. 2003
zapsáno 21. 2. 2000 vymazáno 11. 6. 2003
Člen představenstva
JUDr. Ivana Olesenová
Ostrovní, Praha 1
Den vzniku funkce: 12. 1. 2000
Den zániku funkce: 28. 2. 2003
Den zániku členstvi: 28. 2. 2003
zapsáno 21. 2. 2000 vymazáno 11. 6. 2003
Místopředseda představenstva
Kurt Kuntscher
Štefánikovo nám., Jihlava
Den vzniku funkce: 19. 4. 2002
Den zániku funkce: 14. 4. 2005
Den zániku členstvi: 14. 4. 2005
zapsáno 7. 9. 2002 vymazáno 25. 2. 2006
Předseda představenstva
Jakub Konečný
Václavkova, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 28. 2. 2003
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2003
zapsáno 11. 6. 2003 vymazáno 1. 7. 2009
Člen představenstva
JUDr. Ivana Olesenová
Ostrovní, 110 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2003
zapsáno 11. 6. 2003 vymazáno 1. 7. 2009
Způsob jednání
Společnost zastupují a za společnost se podepisují vždy předseda a místopředseda představenstva, a to společně.
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 6. 2. 2000
Společnost zastupuje vůči třetím osobám její představenstvo, a to tak, že každý člen představenstva má právo společnost zastupovat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnstosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.
zapsáno 6. 2. 2000 vymazáno 6. 3. 2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám její představenstvo, a to tak, že každý člen představenstva má právo společnost zastupovat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.
zapsáno 6. 3. 2002 vymazáno 1. 7. 2009

Dozorčí rada

Člen
Ing. Jiří Tomáš
Nad Královskou oborou, Praha 7
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 21. 2. 2000
Člen
Mgr. Ing. Daniel Váňa
Ke Strašnické, Praha 10
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 21. 2. 2000
Člen
PhDr. Ivan Fišera
Sládkovičova, Praha 4
Den zániku funkce: 19. 4. 2002
zapsáno 3. 3. 1999 vymazáno 7. 9. 2002
Člen
Ing. Jiří Matýsek
Mrkvičkova, Praha 6
Den zániku funkce: 19. 4. 2002
zapsáno 21. 2. 2000 vymazáno 7. 9. 2002
Předseda
Jiří Hájek
Milady Horákové, Praha 7
zapsáno 21. 2. 2000 vymazáno 7. 9. 2002
Člen
Jiří Hájek
Milady Horákové, Praha 7
zapsáno 21. 2. 2000 vymazáno 21. 2. 2000
Předseda
Ing. Jan Urban
Černokostelecká, Praha 10
Den vzniku funkce: 19. 4. 2002
zapsáno 7. 9. 2002 vymazáno 1. 7. 2009
Člen
Petra Fischerová
Havelská, Praha 1
Den vzniku funkce: 19. 4. 2002
Den zániku členstvi: 6. 8. 2005
zapsáno 7. 9. 2002 vymazáno 29. 4. 2006
Člen
Klára Němcová
K hájovně, Praha 4 - Libuš
Den vzniku funkce: 19. 4. 2002
zapsáno 7. 9. 2002 vymazáno 1. 7. 2009

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jiří Mádl

Jiří Mádl

herec, režisér

-80
-
+
Tomáš Břínek

Tomáš Břínek

výtvarník, TMBK

-84
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-347
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

53
-
+
Michal Horáček

Michal Horáček

hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

85
-
+
Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

herec

109
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.