Enerfin, a.s. - v likvidaci, IČO: 25751344 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Enerfin, a.s. - v likvidaci Údaje byly staženy 11. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25751344. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25751344 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 4. 1999
Datum zániku7. 8. 2006
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 8. 6. 2005 do 7. 8. 2006

Enerfin, a.s. - v likvidaci

od 7. 4. 1999 do 8. 6. 2005

Enerfin, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 12. 2003 do 7. 8. 2006
Plzeň, Železniční 34, PSČ 326 00
od 14. 5. 2003 do 17. 12. 2003
Plzeň, Železniční 34, PSČ 301 00
od 20. 3. 2000 do 14. 5. 2003
Praha 6, Na Beránce 2/57, PSČ 160 00
od 7. 4. 1999 do 20. 3. 2000
Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00
IČO
od 7. 4. 1999 do 7. 8. 2006

25751344

DIČ

CZ25751344

Právní forma
od 7. 4. 1999 do 7. 8. 2006
Akciová společnost
Spisová značka1054 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 20. 3. 2000 do 14. 5. 2003
- projektová činnost ve výstavbě
od 20. 3. 2000 do 7. 8. 2006
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 20. 3. 2000 do 7. 8. 2006
- poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
od 20. 3. 2000 do 7. 8. 2006
- inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
od 20. 3. 2000 do 7. 8. 2006
- projektování elektrických zařízení
od 15. 9. 1999 do 20. 3. 2000
- Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč na částku 6.500.000,- Kč, tedy o částku 5.500.000,- Kč, a to vydáním 550 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs jedné akcie činí 10.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady na účet č. 8010-0100xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 14, IČO 00001350 ve lhůtě pěti pracovních dnů po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění. Upisování nad částku 5.500.000,- Kč se nepřipouští. Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě pěti pracovních dnů po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění v sídle společnosti.
od 7. 4. 1999 do 7. 8. 2006
- automatizované zpracování dat
od 7. 4. 1999 do 7. 8. 2006
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, s výjimkou zboží, které je uvedeno v příloze 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. a tímto zákonem vyloučeného
od 7. 4. 1999 do 7. 8. 2006
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 7. 4. 1999 do 7. 8. 2006
- obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 7. 4. 1999 do 7. 8. 2006
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 7. 8. 2006 do 7. 8. 2006
- Vymazává se obchodní společnost Enerfin, a.s. - v likvidaci, se sídlem Plzeň, Železniční 34, PSČ 326 00, IČ 257 51 344, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po skončení likvidace společnosti.
od 8. 6. 2005 do 7. 8. 2006
- Dne 29.4.2005 rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti Enerfin, a.s. při výkonu působnosti valné hromady o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, a to ke dni 30.4.2005.
od 28. 6. 2004 do 28. 6. 2004
- Dne 24.05.2004 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu: rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje o částku 9.620.000,- Kč (slovy: devět miliónů šest set dvacet tisíc korun českých). Z ákladní kapitál se zvyšuje peněžitým a nepeněžitým vkladem. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba, emisní kurs všech upisovaných akcií. 962 kusů, kmenových akcií na jmén o, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Místo a lhůta pro vykonání přednostního pr áva akcionáře na upsání nových akcií. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost má jediného akcionáře, může tento upsat všechny akcie bezprostředně po podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář tedy může upsat akcie ve lhůtě čtyř týdnů v sídle společnosti, v pracovních dnech od 9:00 h. do 16:00 h. (slovy: od devíti hodin do šestnácti hodin). Lhůta počíná běžet podáním návrhu na zápis usnesení rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způ sob, jak bude akcionářům počátek lhůty oznámen. Akcionáři bude oznámen počátek lhůty pro vykonání přednostního práva na upsání akcií doporučeným dopisem na adresu sídla. Počet nových akcií, které lze upsat na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.00 0,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0.962 nových akcií, upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostn ího práva. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je akcionář společnosti, obchodní společnost Západočeská energetika, a.s. Plzeň, Guldenerova 19, IČ 49790463, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 390. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva. Určitý zájemce může upsat akcie neupsané s využitím přednostního práva ve lhůtě dvou týdnů od uplynutí lhůty pro upsání a kcií s využitím přednostního práva, a to v sídle společnosti v pracovních dne od 9:00 do 16:00 (slovy: od devíti hodin do šestnácti hodin). Určitému zájemci bude počátek běhu této lhůty oznámen doporučeným dopisem na adresu jeho sídla. Emisní kurs je rove n jmenovité hodnotě akcie a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Upisování akcií může začít dříve než usnesení rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku, avšak pouze s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazo vací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedeného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a že upisování začne po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstřík u. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky. Připouští se možnost splacení emisního kursu části upsaných akcií akcionářem obchodní společnosti Západočeská energetika, a.s. Plzeň, Guldenerova 19, IČ 49790463, zapsané v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 390 započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že jde o pohledávku ve výši 4.990.000,- Kč (slovy:čtyři milióny devět set devadesát tisíc korun českých), vzniklou na základě dohody o narovnání ze dne 1.4.2004, přičemž částka, kterou měla uhradit obchodní společnost Enerfin, a.s. byla splatná dne 15.4.2004, pravidla postupu při uzavření smlouvy o započtení jsou následující: a) smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem Západočeská energetika, a.s., a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne provedení řádného úpisu akcií tímto akcionářem, pokud bude tento akcionář upisovat na základě nabídky akcií, u nichž nebylo uplatněno přednostní právo k úpisu ostatními akcionáři, bude další dohoda uzavřena do 14 (slovy: čtrnácti) dnů, ode dne provedení úpisu těchto akcií b) návrh smlouvy předloží akcionáři společnost do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne provedení úpisu tímto akcionářem c) smlouva musí mít písemnou formu d) smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží akcionář a společnost obdrží tři vyhotovení. Předmět nepeněžitého vkladu: a) budova domu č.p. 128, na Východním předměstí, postavená na stavební parcele číslo parcelní 1445 (druh: zastavěná plocha a nádvoří), týž stavební parcela číslo parcelní 1445 (druh: zastavěná plocha a nádvoří) o vým. 343, pozemková parcela číslo parcelní 1446/1 (druh: zahrada) o vým. 730 m2, vše v k.ú. Plzeň, zapsané mimo jiné na LV č. 8944, obce Plzeň, k.ú. Plzeň, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město b)soubor movitých věcí nacházejících se v bodově domu č.p. 128 na Východním předměstí, specifikovaných ve znaleckém posudku č. 777-401/2004 ze dne 18.05.2004 znaleckého ústavu SRM Consult, s.r.o. se sídlem Plzeň, Klatovská 85, IČ 25211935. Výše ocenění nepeněžitého vkladu určené posudkem znalce. Znalecký ústav obchodní společnost SRM - CONSULT Plzeň, s.r.o. se sídlem Plzeň, Klatovská 85, IČ 25211935, ustanovený usnesením Krajského soudu v Plzni, číslo jednací 46Nc39/2004 ze dne 2.5.2004, kt eré nabylo právní moci dne 18.5.2004, ocenil znaleckým posudkem číslo 777-401/04, nepeněžitý vklad v částce 4.638.800,- Kč (slovy: čtyři milióny šest set třicet osm tisíc osm set korun českých) a na vklad upisovatele se započítává částkou 4.638.000,- Kč ( slovy: čtyři milióny šest set třicet osm tisíc korun českých). Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 463 kmenových, listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě je dné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 8.800,- Kč (slovy: osm tisíc osm set korun českých), které budou na tento nepeněžitý vklad vydány, je společnost povinna vyplatit upisovateli nejpozději do 30 (slovy: třiceti dnů) ode dne účinného zvýšení základního kapitálu. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu. Upisovatel splatí nepeně žitý vklad v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů, v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 (slovy: od devíti hodin do šestnácti hodin) a tato lhůta počne běžet dnem následujícím po upsání akcií upisovatelem. Představenstvo společnosti podá do 30 (slovy: třic eti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 28. 6. 2004 do 7. 8. 2006
Základní kapitál 10 620 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 4. 1999 do 28. 6. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2004 do 7. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 28. 6. 2004 do 7. 8. 2006
v listinné podobě
od 28. 6. 2004 do 7. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 962.
od 28. 6. 2004 do 7. 8. 2006
v listinné podobě
od 7. 4. 1999 do 28. 6. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 8. 6. 2005 do 7. 8. 2006
Ing. Miroslav Kučera - člen představenstva
Plzeň, Barrandova 31, PSČ 326 00
den vzniku členství: 29. 4. 2005
od 1. 3. 2004 do 8. 6. 2005
Ing. Pavel Kočka - předseda představenstva
Plzeň, Žlutická 35, PSČ 323 19
den vzniku členství: 21. 1. 2004 - 29. 4. 2005
den vzniku funkce: 21. 1. 2004 - 29. 4. 2005
od 1. 3. 2004 do 8. 6. 2005
Ing. Jiří Barták, CSc. - člen představenstva
Vejprnice, Na Zavážce 724, PSČ 330 27
den vzniku členství: 21. 1. 2004 - 29. 4. 2005
od 26. 1. 2004 do 1. 3. 2004
Ing. Miroslav Šroubek - předseda představenstva
Nepomuk, Na Vinici 454
den vzniku členství: 12. 6. 2000 - 21. 1. 2004
den vzniku funkce: 16. 4. 2003 - 21. 1. 2004
od 26. 1. 2004 do 1. 3. 2004
Ing. Tomáš Blažek - člen představenstva
Praha 6, Rybova 1541
den vzniku členství: 11. 3. 2003 - 21. 1. 2004
od 26. 1. 2004 do 8. 6. 2005
Ing. Petr Náhlík - člen představenstva
Plzeň, Plzeňská cesta 55
den vzniku členství: 11. 3. 2003 - 29. 4. 2005
od 14. 5. 2003 do 1. 3. 2004
Ing. Michael Schmid - člen představenstva
Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 18. 2. 2002 do 14. 5. 2003
Jan Kanta - člen
Klatovy, Měcholupy 17
den vzniku funkce: 12. 6. 2000 - 29. 6. 2001
od 18. 2. 2002 do 26. 1. 2004
Petr Jůza - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, V Zátiší 1014
den vzniku funkce: 12. 6. 2000 - 11. 3. 2003
od 18. 2. 2002 do 26. 1. 2004
Zdeněk Bakala - místopředseda představenstva
Praha, Pevnostní 12
den vzniku funkce: 12. 6. 2000 - 7. 6. 2002
od 18. 2. 2002 do 26. 1. 2004
Miroslav Šroubek - člen
Nepomuk, Na Vinici 454
den vzniku funkce: 12. 6. 2000
od 20. 3. 2000 do 18. 2. 2002
Jaroslav Posselt - člen
Plzeň, Železničářská 56
od 7. 4. 1999 do 20. 3. 2000
Alan Svoboda - předseda
Plzeň, Gruzínská 21
od 7. 4. 1999 do 18. 2. 2002
Marek Belšan - místopředseda
Praha 6, Bělohorská 44
od 7. 4. 1999 do 18. 2. 2002
Igor Šmucr - člen
Rokycany, Borek 127
od 7. 4. 1999 do 18. 2. 2002
Pavel Šimon - člen
Praha 6, Hošťálkova 83
od 8. 6. 2005 do 7. 8. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně, v případě písemných právních úkonů k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.
od 7. 4. 1999 do 8. 6. 2005
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány jednají a písemné právní úkony činí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně anebo společně dva členové představenstva.
Likvidace
od 8. 6. 2005 do 7. 8. 2006
Mgr. Jiří Hala
Praha 4 - Háje, Borošova 636, PSČ 149 00
Dozorčí rada
od 8. 6. 2005 do 7. 8. 2006
Ing. Václav Fremr - člen dozorčí rady
Plzeň, Vojanova 741/11, PSČ 318 00
den vzniku členství: 29. 4. 2005
od 8. 6. 2005 do 7. 8. 2006
Ing. Ladislav Těťál - člen dozorčí rady
Plzeň, Karolíny Světlé 15, PSČ 323 18
den vzniku členství: 29. 4. 2005
od 1. 3. 2004 do 7. 8. 2006
Radomír Kučera - člen
Plzeň, Kralovická 57, PSČ 323 28
den vzniku členství: 21. 1. 2004
od 26. 1. 2004 do 1. 3. 2004
Ing. Zbyněk Těhle - člen
Benešov u Prahy, Chlístov 1
den vzniku členství: 11. 3. 2003 - 21. 1. 2004
od 18. 2. 2002 do 14. 5. 2003
Marek Belšan - člen
Praha, Bělohorská 44
den vzniku funkce: 12. 6. 2000 - 29. 6. 2001
od 18. 2. 2002 do 8. 6. 2005
Igor Šmucr - předseda dozorčí rady
Rokycany, Borek 127
den vzniku funkce: 12. 6. 2000 - 29. 4. 2005
od 20. 3. 2000 do 8. 6. 2005
František Šůcha - člen
Rokycany, Pražská 994
den vzniku funkce: 12. 6. 2000 - 29. 4. 2005
od 7. 4. 1999 do 20. 3. 2000
Jaroslav Posselt - člen
Plzeň, Železničářská 56
od 7. 4. 1999 do 18. 2. 2002
Zdeněk Valeš - předseda
Plzeň, Na Drahách 7
od 7. 4. 1999 do 18. 2. 2002
Zdeněk Bakala - místopředseda
Praha 6, Pevnostní 12
od 7. 4. 1999 do 26. 1. 2004
Miroslav Dvořák - člen
Nymburk, Krchleby 208
den vzniku funkce: 12. 6. 2000 - 11. 3. 2003
Akcionáři
od 28. 6. 2004 do 7. 8. 2006
Západočeská energetika, a.s., IČO: 49790463
Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+25

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+9

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-140

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-149

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-307

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-347

+
-

A tohle už jste četli?

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Abyste splnili povinnost podat daňové přiznání elektronicky, musí být ve formátu XML. Nestačí tedy poslat například naskenovaný formulář ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Upozornila na to Finanční správa.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak?

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak?

Přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2022 sice nepřináší revoluční novinky, pár změn ale stojí za pozornost. Tady je přehled.

Služební Porsche si kupují i firmy ve ztrátě, ukázala analýza

Služební Porsche si kupují i firmy ve ztrátě, ukázala analýza

Kolik automobilů značek obecně uznávaných za luxusní, je v Česku registrováno na firmy? Ve vozovém parku českých firem nejsou takové službáky nijak výjimečné. Zjistila to ve své analýze společnost Imper, která se zabývá těžbou a zpracováním dat z veřejných systémů i z internetu.

Partners Financial Services