LUDUS VHP a.s., IČO: 25762028 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti LUDUS VHP a.s. Údaje byly staženy 2. 11. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 25762028. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25762028 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 5. 1999
Datum zániku31. 12. 2017
StavVymazáno
Obchodní firma
od 14. 12. 2005 do 31. 12. 2017

LUDUS VHP a.s.

od 11. 5. 1999 do 14. 12. 2005

LUDUS VHP s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 11. 5. 1999 do 30. 1. 2012
Praha 5, K zahrádkám 1000, PSČ 155 00
IČO
od 11. 5. 1999 do 31. 12. 2017

25762028

DIČ

CZ25762028

Identifikátor datové schránky:h3kez5g
Právní forma
od 14. 12. 2005 do 31. 12. 2017
Akciová společnost
od 11. 5. 1999 do 14. 12. 2005
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka10378 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 5. 1999 do 31. 12. 2017
- provozování sázkových her provozovaných pomocí elektroniky nebo elektronicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dle § 2, písm.e, z.č. 202/1990 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2014 do 31. 12. 2017
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 3. 2013 do 31. 12. 2017
- Společnost LUDUS VHP a.s., IČ 25762028, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10378, se sídlem Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00, jako nástupnická společnost převzala v důsledku fúze sloučením jmění zani kající společnosti LUDUS CZ, a.s., IČ 27564011, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10829, se sídlem Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00, jmění zanikající společnosti LUDUS GOLD a.s., IČ 26451492, zapsan é v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10381, se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00, jmění zanikající společnosti LUDUS Praha a.s., IČ 25710443, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7948, se sídlem Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00,a jmění zanikající společnosti LUDUS SILVER a.s., IČ 27629333, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11340, se sídlem Praha 5 - Hlubočepy , Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00.
od 2. 2. 2012 do 22. 2. 2012
- Zvyšuji základní kapitál společnosti ze stávající výše 100.000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na 130.000.000,-Kč (slovy: jednostotřicetmilionů korun českých), tedy o částku 30.000.0000 Kč (slovy:třicetmilionů korun českých), za těchto podm ínek a tímto způsobem: a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (slovy:jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.000,-- Kč (slovy třicet milionů korun českých). Akcie bude vydána v listinné podobě a nebude veřejně obchodovatelná. Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. 30.000.000,-- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). c) Akcie, která má být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsána, bude upsána předem určeným zájemcem - jediným akcionářem - panem Jiřím Březovským, nar. 30.6.1959, bytem Praha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku. d) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Praha 5, K Zahrádkám 1000, PSČ 150 00. Úpis nové akcie bude proveden ve lhůtě do 14 (slovy: č trnácti) dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nové akcie dle ust. § 204 odst (5) obchodního zákoníku; tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nové akcie bude představenstvem doručen předem určenému záj emci nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie předem určenému záj emci a neskončí dříve, než uplyne lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy předem určenému zájemci; počátek běhu lhůty pro upisování akcie podle tohoto rozhodnutí bude předem určenému zájemci oznámen při doručení návrhu s mlouvy, smlouva o upsání akce musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. (3) obchodního zákoníku; emisní kurs takto upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emis ní kurs akce činí 30.000.000,-- Kč (slovy: třicetmilionůkorun českých) e) Upisovatel (jediný akcionář) je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsané akcie do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, peněžitým vkladem, na účet č. 7510xxxx. f) Upisování akcie je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Vydání poukázek na akcie podle ust. § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje
od 23. 12. 2008 do 4. 2. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti LUDUS VHP a.s.zvyšuje základní kapitál společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem: I.Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun čaských) na 100.000.000,- Kč(slovy: jednostomilionů korun českých), tedy o 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých), přičemž upisování nepeněžit ými vklady a upisování nad částkou navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. II. Základní kapitál bude zvýšen tekto: 1. částkou 67.000.000.- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů korun českých) z vlastních zdrojů společnosti - nerozděleného zizku minulých let (položka pasiv A.IV.1., řádek 082, sloupec 5 - běžné účetní období podle rozvahy ke dni 31.8.2008). Na toto zvýšení budo u vydány nové akcie, a to 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.400.000,- Kč (slovy: třináctmilionůčtyřistatisíc korun českých). Emisní kurs těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Na tom to zvýšení se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 2. částkou 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionů korun českých) upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímtozpůsobem: a) Počet, forma, druh, podoba a jmenovitá hodnota upisovaných akcií a jejich emisní kurs:Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 5 (slovy:pět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.600.000,- Kč (slovy: třimiliony šestsettisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio činí: 0,-Kč (slovy: nula korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio činí: 0,-Kč (slovy: nula korun českých. b) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ve smyslu ust. § 204a odst.(7) obchodního zákoníku. c) Všechny nově upisované akcie, t.j.všech 5(slovy: pět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenýmzájemcům, kterými jsou: - akcionář Jiří Březovský, r.č.59-06-30/1401, bytem Praha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 (slovy: dva) kusy akcií, každá o jmenovité hodnotě 3.600.000,- Kč (slovy: Třimilionyšestsettisíc korun českých), tedy o celkové jmenovité hodnotě 7.200.000,- Kč (slovy: sedmmilionydvěstětisíc korun českých), - akcionář Richard Majer, r.č. 67-04-03/0432, bytem Praha 4, Podolí, Ve Svahu 1067/33, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 (slovy: dva) kusy akcií, každá o jmenovité hodnotě 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých), tedy o celkové jmenovi té hodnotě 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých), - akcionářka Jiřina Kolářová, r.č. 63-57-26/1581, bytem Praha 10, Strašnice, Na Vrších 2348/16, které bude nabídnut k úpisu 1 (slovy: jeden) kus akcie, o jmenovité hodnotě 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšessettisíc korun českých), tedy o celkové jmenovit é hodnotě 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých). d) Místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, K Zahrádkám 1000, PSČ 155 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií dle ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku: tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem doručen předem určenýmzájemcům nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku: lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnůode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců: počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto rozhodnutí bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst.(3) obchodního zákoníku: emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovyných akcií, t.j. emisní kurs jední akcie činí 3.600.000,- Kč (slovy:třimilionyšestsettisíc korun českých). e) Emisní kurs tatko upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. f) Upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst.(4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Připouští se možnost započtení pohledávek předem určených zájemců za společností LUDUS VHP a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, a to: - části pohledávky akcionáře Jiřího Březovského, r.č.59-06-30/1401, bytemPraha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, ve výši 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008 , - části pohledávky akcionáře Richarda Majera, r.č. 67-04-03/0432, bytem Praha 4, Podolí, Ve Svahu 1067/33, ve výši 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008, - části pohledávky akcionáře Jiřiny Kolářové, r.č. 63-57-26/1581, bytem Praha 10, Strašnice, Na Vrších 2348/16, ve výši 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008. h)Stanovují se tato pravidla pro uzavření smluv o započetí: 1. smlouvy o započetí budou uzavřeny mezi společností LUDUS VHP a.s., IČ 25762028, se sídlem Praha 5, K Zahrádkám 1000, PSČ 155 00, a předem určenými zájemci. 2)na splacení emisního kursu se připoští započtení těchto pohledávek: a) části pohledávky akcionáře Jiřího Březovského, r.č. 59-06-30/1401, bytem Praha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, ve výši 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9. 2008, b) části pohledávky Akcionáře Richarda Majera, r.č. 67-04-03/0432, bytem Praha 4, Podolí, Ve Svahu 1067/33, ve výši 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzanřené dne 30.9.2008. c) části pohledávky akcionáře Jiřiny Kolářové, r.č. 63-57-26/1581, bytem Praha 10, Strašnice, Na Vrších 2348/16, ve výši 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008. 3. návrh smluv o započetí bude předložen výše uvedeným akcionářům i písemné podobě spolu s návrhemo upsání akcií představenstvem společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 1 (slovy: jeden) měsíc od zápisu tohoto rozhodn utí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje.
od 14. 12. 2005 do 14. 12. 2005
- Společnost změnila právní formu na akciovou společnost LUDUS VHP a.s. a je nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 10378.
od 14. 12. 2005 do 31. 12. 2017
- Společnost změnila právní formu ze společnosti LUDUS VHP s.r.o., se sídlem Praha 5- Stodůlky, K zahrádkám 1000, PSČ 155 00, IČ 257 62 028, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 67913 na akciovou společnost.
Kapitál
od 19. 9. 2014 do 31. 12. 2017
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 22. 2. 2012 do 19. 9. 2014
Základní kapitál 130 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 2. 2009 do 22. 2. 2012
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 12. 2005 do 4. 2. 2009
Základní kapitál 15 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2000 do 14. 12. 2005
Základní kapitál 210 000 Kč
od 11. 5. 1999 do 30. 11. 2000
Základní kapitál 105 000 Kč
od 19. 9. 2014 do 31. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 13 400 000, počet akcií: 2.
od 19. 9. 2014 do 31. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 3 600 000, počet akcií: 1.
od 22. 2. 2012 do 19. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 4. 2. 2009 do 19. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 4. 2. 2009 do 19. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 2. 1. 2008 do 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 2. 1. 2008 do 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 14. 12. 2005 do 2. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
Statutární orgán
od 20. 7. 2017 do 31. 12. 2017
VĚRA HUMHALOVÁ - člen představenstva
Praha - Velká Chuchle, Kazínská, PSČ 159 00
den vzniku členství: 4. 1. 2017
od 4. 7. 2012 do 20. 7. 2017
Jiří Březovský - člen představenstva
Praha 5, Pod Žvahovem, PSČ 152 00
den vzniku členství: 14. 12. 2010 - 14. 12. 2015
od 7. 7. 2011 do 2. 2. 2012
Ing. Eduard Karol - člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Španielova 1268/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 12. 2010 - 21. 12. 2011
od 7. 7. 2011 do 2. 2. 2012
Jiřina Kolářová - předseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Na Vrších 2348/16, PSČ 100 00
den vzniku členství: 14. 12. 2010 - 21. 12. 2011
den vzniku funkce: 14. 12. 2010 - 21. 12. 2011
od 7. 7. 2011 do 4. 7. 2012
Jiří Březovský - místopředseda představenstva
Praha 5, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00
den vzniku členství: 14. 12. 2010
den vzniku funkce: 14. 12. 2010 - 21. 12. 2011
od 2. 1. 2008 do 7. 7. 2011
Jiří Březovský - místopředseda představenstva
Praha 5, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 14. 12. 2010
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 14. 12. 2010
od 16. 2. 2006 do 2. 1. 2008
Ivan Kolář - místopředseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Na Vrších 2348/16, PSČ 100 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 17. 12. 2007
den vzniku funkce: 5. 1. 2006 - 17. 12. 2007
od 16. 2. 2006 do 7. 7. 2011
Jiřina Kolářová - předseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Na Vrších 2348/16, PSČ 100 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 14. 12. 2010
den vzniku funkce: 5. 1. 2006 - 14. 12. 2010
od 14. 12. 2005 do 16. 2. 2006
Ivan Kolář - člen představenstva
Praha 10 - Strašnice, Na vrších 16, PSČ 100 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005
od 14. 12. 2005 do 16. 2. 2006
Jiřina Kolářová - člen představenstva
Praha 10 - Strašnice, Na vrších 16, PSČ 100 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005
od 14. 12. 2005 do 7. 7. 2011
Ing. Eduard Karol - člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Španielova 1268/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 14. 12. 2010
od 11. 5. 1999 do 14. 12. 2005
Jiřina Kolářová - jednatel
Praha 10 - Strašnice, Na vrších 16
od 24. 10. 2014 do 31. 12. 2017
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 2. 2. 2012 do 24. 10. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Má-li společnost pouze jediného člena představenstva, pak jménem společnosti jedná čl en představenstva.
od 14. 12. 2005 do 2. 2. 2012
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně.
od 11. 5. 1999 do 14. 12. 2005
Jednatel jedná jménem společnosti ve všech jejích věcech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis s označením své jednatelské funkce.
Dozorčí rada
od 2. 2. 2012 do 31. 12. 2017
Milan Březovský - člen dozorčí rady
Jíloviště, Březová, PSČ 252 02
den vzniku členství: 21. 12. 2011
od 2. 2. 2012 do 31. 12. 2017
Tereza Březovská - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Lumiérů, PSČ 152 00
den vzniku členství: 21. 12. 2011
od 12. 1. 2012 do 2. 2. 2012
Richard Majer - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Ve Svahu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 2. 12. 2011 - 21. 12. 2011
den vzniku funkce: 2. 12. 2011 - 21. 12. 2011
od 12. 1. 2012 do 2. 2. 2012
Ing. Jiří Majer - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Zvoničce, PSČ 147 00
den vzniku členství: 2. 12. 2011 - 21. 12. 2011
od 12. 1. 2012 do 31. 12. 2017
Květa Březovská - člen dozorčí rady
Praha 5, Pod Žvahovem, PSČ 152 00
den vzniku členství: 2. 12. 2011
od 16. 2. 2006 do 12. 1. 2012
Richard Majer - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 14. 3. 2007
den vzniku funkce: 5. 1. 2006 - 14. 3. 2007
od 14. 12. 2005 do 16. 2. 2006
Richard Majer - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Ve svahu 1067/33, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005
od 14. 12. 2005 do 12. 1. 2012
Ing. Jiří Majer - člen dozorčí rady
Praha 4, Na zvoničce 1015/34, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 14. 3. 2007
od 14. 12. 2005 do 12. 1. 2012
Květa Březovská - člen dozorčí rady
Praha 5, Pod Žvahovem 11, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 14. 3. 2007
Společníci s vkladem
od 30. 11. 2000 do 14. 12. 2005
Richard Majer
Praha 4 - Podolí, Ve svahu 1067/33
Vklad: 70 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2000 do 14. 12. 2005
Jiří Březovský
Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 1
Vklad: 70 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2000 do 14. 12. 2005
Jiřina Kolářová
Praha 1O - Strašnice, Na vrších 16
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 1999 do 30. 11. 2000
Richard Majer
Praha 4 - Podolí, Ve svahu 1067/33
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 1999 do 30. 11. 2000
Jiří Březovský
Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 1
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 1999 do 14. 12. 2005
Ivan Kolář
Praha 10 - Strašnice, Na vrších 16
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 20. 7. 2017 do 31. 12. 2017
Krijcos CS, a.s., IČO: 49824210
Všenory, K. Mašity 409, PSČ 252 31
od 17. 1. 2017 do 20. 7. 2017
POWER, a.s., IČO: 62582241
Praha - Nové Město, Washingtonova, PSČ 110 00
od 24. 10. 2014 do 17. 1. 2017
Play games a.s., IČO: 24773255
Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách, PSČ 180 00
od 2. 2. 2012 do 24. 10. 2014
Jiří Březovský
Praha 5, Pod Žvahovem, PSČ 152 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-5

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-28

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

-49

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-63

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-76

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-219

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Nové MG4 – stylový elektromobil

@SubmitCaption

Špičková výbava, dojezd až 450 km, rychlonabíjení, bezpečnost, záruka 7 let nebo 150 000 km, skvělá cena od 780 000 Kč.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services