Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci
IČO: 25765914

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 5. 1999
Obchodní firma
od 12. 11. 2018

Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

od 1. 5. 2004 do 12. 11. 2018

Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

od 22. 1. 2001 do 1. 5. 2004

Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

od 26. 1. 2000 do 22. 1. 2001

Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

od 24. 5. 1999 do 26. 1. 2000

SCAS99A a.s.

Sídlo
od 29. 9. 2004 do 1. 12. 2015
Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ 110 00
od 26. 1. 2000 do 29. 9. 2004
Praha 1, Platnéřská 4, PSČ 110 00
od 24. 5. 1999 do 26. 1. 2000
Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00
IČO
od 24. 5. 1999

25765914

Identifikátor datové schránky:m9fggu4
Právní forma
od 24. 5. 1999
Akciová společnost
Spisová značka5941 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 5. 1999
- pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 12. 11. 2018
- Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 5.11.2018 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 6.11.2018 a tímto dnem vstupuje společnost do likvidace.
od 24. 5. 2010 do 23. 12. 2010
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24. března 2010 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 213c odst. 1 písm. b) obch. zák., takto: a) důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů společnosti, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude zcela použita na úhradu úplat (kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které sp olečnost vzala z oběhu, zbývající částka potřebná k úhradě úplat (kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu, bude zúčtována na vrub kladného zůstatku účtu "nerozdělený zisk z minulých let", b) základní kapitál ve výši 6.363.252,- Kč (slovy: šest miliónů tři sta šedesát tři tisíc dvě stě padesát dva korun českých) bude snížen o částku ve výši 4.363.250,06 Kč (slovy: čtyři milióny tři sta šedesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých 6/100), c) základní kapitál bude snížen vzetím kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 15,77 Kč (slovy: patnáct korun českých 77/100) a o jmenovité hodnotě 15,96 Kč (slovy: patnáct korun českých 96/100) z oběhu na základě ve řejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, d) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) (dále též jen "veřejný návrh smlouvy") byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 134-12/2010 o ocenění akcií společnosti, vypracovaného dne 8.2.2010 znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, kterým je společnost APOGEO Esteem, a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/1, identifikační číslo 261 03 421, tak, že výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 15,77 Kč (slovy: patnáct korun českých 77/100) činí 229,98 Kč (slovy: dvě stě dvacet devět korun českých 98/100) a výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 15,96 Kč (slovy: patnáct korun českých 96/100) činí 232,75 Kč (slovy: dvě stě třicet dva korun českých 75/100), e) lhůta splatnosti úplaty (kupní ceny) za jednotlivé akcie Společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) činí tři (3) měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejst říku, f) lhůta pro předložení akcií, které Společnost bere z oběhu na základě akcionáři akceptovaného veřejného návrhu smlouvy činí dva (2) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě tyto akcie Společnosti, nebude oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a Společnost (představenstvo) bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního zákoníku, g) Společnost zašle veřejný návrh smlouvy všem akcionářům Společnosti na adresu jejich sídla nebo na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti, h) jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu (kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. V takovém případě představenstvo svolá do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál Společnosti jiným způsobem, který zákon dovoluje.
od 6. 4. 2006 do 31. 7. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30. března 2006 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z důvodu přebytku vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 73 436 748,- Kč, tj. z částky 79 800 000,- Kč na částku 6 363 252 Kč. b. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno o nominálních hodnotách 0,19 Kč, 15,77 Kč a 15,96 Kč z oběhu na základě veřejného návrhu smlouy na úplatné vzetí akcií z oběhu ( kupní smlouvy ) podle § 213c odst. 1 písm. b) obch. zák.. Výše úplaty ( kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií ( kupní smlouvy) byla stanovena takto: (i) výše úplaty ( kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 0,19 Kč bude činit 0,72 Kč., ( ii) výše úplaty ( kupní ceny ) připadající na jednu kmenovou listinou akcii společnosti znějící na jméno o no minální hodnotě ve výši 15,77 Kč bude činit 59,98 Kč, (iii) výše úplaty ( kupní ceny ) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 15,96 Kč bude činit 60,70 Kč. c. Splatnost výše uvedené úplaty ( kupní ceny ) za akcie společnosti brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři budou povinni své akcie, které společnost bere z oběhu na základě akcionáři akceptovaných veřejných návrhů smluv předložit společnosti do dvou měsíců ode dne zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě takové akcie společnosti, nebude oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude v takovém případě postupovat podle § 214 obchodního zákoníku. Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti z oběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který společnost zašle všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a současně uveřejní v deníku Lidové noviny. d. Jestliže součet jmenovitých hodnot braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu ( kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Předs tavenstvo v takovém případě svolá do 60 dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje. e. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 73 436 748 Kč bude zcela použita na úhradu úplat ( kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu. Zbývající částka potřebná k úhra dě úplat ( kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu, bude zúčtována na vrub kladného zůstatku účtu "nerozdělený zisk minulých let".
od 2. 2. 2006 do 9. 3. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20. ledna 2006 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 340.200.000,- Kč, to je z částky 420.000.000,- Kč na částku 79.800.000,- Kč. b. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Snížení základního kapitálu povede ke snížení jmenovité hodnoty (i) každé z kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodn otě 1,- Kč z 1,- Kč na 0,19 Kč; (ii) každé z kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 83,- Kč z 83,- Kč na 15,77 Kč ; a (iii) každé z kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 84,- Kč z 84,- Kč na 15,96 Kč. c. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 340.200.000,- Kč bude zcela použita na úhradu ztráty společnosti. d. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti podle § 213a odst. 2 obch. zák. všechny akcionáře společnosti, aby do 30 dnů ode dne doručení výzvy předložili své akcie, případně hromadné listiny nahrazují cí tyto akcie, společnosti za účelem jejich výměny. Akcie vydávané akcionářům mohou být nahrazeny hromadnými listinami nebo hromadnou listinou.
od 29. 9. 2004
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12,12,2003 došlo s účinností k 1,5,2004 k rozhodnutí o zrušení rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15,12,2003, kterým byla spolešnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
od 29. 9. 2004 do 9. 11. 2004
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 8,9,2004 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 1,000,000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 419,000,000,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet upisovaných akcií činí 5,000,000 kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1,000,000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 83,- Kč každá a 4,000,000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 84,- Kč každá, druh všech akcií - akcie, s nimiž nejsou sp ojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech akcií - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií - listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude registrovaným účastnickým cenným papírem ( nebude kótovaným cenným papírem ) c) všechny nové akcie, tedy všech 5,000,000 kusů bude upsáno s využitím přednostního práva jediného akcionáře dle ust. § 204a obch.zák. ( a to v poměru , v jaké mají sooby, které mají v majetku dosavadní akcie ) s těmito údaji: - místem pro vykonání přednostního práva je nové sídlo společnosti, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ 110 00 - lhůta pro vykonání přednostního práva bude činit třicet dnů, jedinému akcionáři, resp. všem osobám, které mají ve společném majetku dosavadní akcie společnosti, bude předána nebo doručena ( způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady) písemná v ýzva představenstva s uvedením počátku běhu lhůty a místo pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva, tato výzva bude rovněž obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 203 odst. 5 obch. zák., - úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hormady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstkříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku , jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,000,- Kč lze upsat 10,000 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 83, Kč a 40,000 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 84,- Kč, a to všechny jako akcie kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, z nichž žád ná není kótovaným cenným papírem, - emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, a činí tedy u počtu 1,000,000 kusů akcií 83,- Kč a u počtu 4,000,000 kusů akcií 84,- Kč d) pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo možno upisovat naposledy nově vydané akcie, považuje se upisování těchto akcií za neúčinné e) připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti ve výši 419,092,917,- Kč, vedené v jejím účetnictví v téže účetní hodnotě, proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu. Tato pohledá vka vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 28,2,2000 mezi společností Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. jako dlužníkem a společností SHC Prague Intercontinental B.V. jako věřitelem, ve znění ze dne 15,12,2000, společnost SHC Prague In tercontinental B.V. tuto pohledávku postoupila společnosti FINEP & partners a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1/846, PSČ 110 00, IČ 26503387, která dne 24,5,2004 převedla tuto pohledávku na jediného akcionáře, existence této pohledávky, její výše a skutečnost, že je vedena v účetnictví společnosti, vyplývá z Auditorského ověření pohledávek vypracovaného dne 6,9,2004 společností PAGINA Bohemia, a.s., Daňovou a auditorskou kanceláří se sídlem Praha 10, Pražská 16 , oprávnění KAČR číslo 252 a Ing. Jiřího Hofmana, odpovědného auditora, dekret číslo 1401, tento dokument je připojen jako příloha číslo devět tohoto notářského zápisu f) připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu upisovaných akcií současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení závazku ke splacení emisního kurzu. Má-li kterýkoliv akcionář využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi dnů ode dne upsání akcií g) nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu upisovaných akcií, je tento akcionář pov inen oznámit tuto skutečnost společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií, na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo.
od 1. 5. 2004 do 29. 9. 2004
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12,12,2003 došlo s účinností k témuž dni k rozhodnutí o zrušení rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15,12,2000, kterým byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
Kapitál
od 23. 12. 2010
Základní kapitál 2 000 001 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 2006 do 23. 12. 2010
Základní kapitál 6 363 252 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 3. 2006 do 31. 7. 2006
Základní kapitál 79 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 11. 2004 do 9. 3. 2006
Základní kapitál 420 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2000 do 9. 11. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 5. 1999 do 26. 1. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 23. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 082.
od 23. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 530.
od 31. 7. 2006 do 23. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 79 800.
od 31. 7. 2006 do 23. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 319 850.
od 9. 3. 2006 do 31. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 9. 3. 2006 do 31. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 9. 3. 2006 do 31. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 000 000.
od 9. 11. 2004 do 9. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 9. 11. 2004 do 9. 3. 2006
akcie v listinné podobě
od 9. 11. 2004 do 9. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 000 000.
od 9. 11. 2004 do 9. 3. 2006
akcie v listinné podobě
od 29. 9. 2004 do 9. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 29. 9. 2004 do 9. 3. 2006
akcie v listinné podobě
od 24. 5. 1999 do 29. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 24. 5. 1999 do 29. 9. 2004
akcie jsou v listinné podobě
Statutární orgán
od 26. 9. 2013
ALEXANDER ADÁMEK - místopředseda
Praha - Hodkovičky, Nad údolím, PSČ 147 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
den vzniku funkce: 25. 11. 2009
od 14. 6. 2013
Ing. MICHAL KOCIÁN - předseda
Praha - Ruzyně, Vlastina, PSČ 161 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
den vzniku funkce: 25. 11. 2009
od 14. 6. 2013
Ing. VLADIMÍR SCHWARZ - člen
Praha - Dejvice, Soborská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
od 24. 5. 2010 do 14. 6. 2013
Ing. Michal Kocián - předseda
Praha 6, Vlastina, PSČ 161 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
den vzniku funkce: 25. 11. 2009
od 24. 5. 2010 do 14. 6. 2013
Ing. Vladimír Schwarz - člen
Praha 6, Soborská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
od 24. 5. 2010 do 26. 9. 2013
Alexander Adámek - místopředseda
Praha 4, Nad Údolím, PSČ 147 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
den vzniku funkce: 25. 11. 2009
od 29. 9. 2004 do 24. 5. 2010
Ing. Michal Kocián - předseda
Praha 6, Vlastina 36/850, PSČ 161 00
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 19. 8. 2009
den vzniku funkce: 19. 5. 2004 - 19. 8. 2009
od 29. 9. 2004 do 24. 5. 2010
Alexander Adámek - místopředseda
Jílové u Prahy, Čihákova 517, PSČ 254 01
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 19. 8. 2009
den vzniku funkce: 9. 9. 2004 - 19. 8. 2009
od 29. 9. 2004 do 24. 5. 2010
Ing. Vladimír Schwarz - člen
Praha 6, Soborská 1345/34, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 9. 2004 - 25. 11. 2009
od 30. 6. 2003 do 29. 9. 2004
Tanya Claudine Geller - člen
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 19. 5. 2004
od 30. 6. 2003 do 29. 9. 2004
- trvale bytem: 4B Albert Terrace, NW1 7SU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 12. 2. 2003 do 30. 6. 2003
Laurance Bunce Lacaff - člen
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 31. 12. 2002 - 19. 6. 2003
od 12. 2. 2003 do 30. 6. 2003
- trvale bytem: 505 North Lake Shore Drive, Unit 4910, Chicago, Illinois, 60611, Spojené státy americké
od 1. 8. 2001 do 12. 2. 2003
Denise Grant - člen
9 Earls Court Road, W8 6GB Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 1. 5. 2001
od 1. 8. 2001 do 12. 2. 2003
- dlouhodobý pobyt v ČR: nám. Curieových 43/5, Praha 1, PSČ 110 00
od 20. 4. 2000 do 1. 8. 2001
Kay Dymock - předseda
Praha 1, nám.Curieových 43/5, PSČ 110 00
od 26. 1. 2000 do 20. 4. 2000
Kay Dymock - člen
Praha 1, nám.Curieových 43/5, PSČ 110 00
od 26. 1. 2000 do 12. 2. 2003
Jan Sysel - člen
Praha 9, Stoupající 803/30, PSČ 190 00
od 26. 1. 2000 do 29. 9. 2004
Vernis D.Deming, nar. 3.11.1945 - člen
Praha 1, nám.Curieových 43/5, PSČ 110 00
od 24. 5. 1999 do 26. 1. 2000
Steven J. Willoughby dat.nar. 5. srpna 1961 - předseda
Praha 5, Zborovská 60/84, PSČ 150 00
od 24. 5. 1999 do 26. 1. 2000
Richard G. Fletcher dat.nar. 1. května 1965 - člen
Praha 6, Dejvická 5, PSČ 160 00
od 24. 5. 1999 do 26. 1. 2000
Tim D. Whipple dat.nar. 1. srpna 1962 - člen
Praha 10, Kodaňská 47, PSČ 100 00
od 29. 9. 2004
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy předseda představenstva a místopřed seda představenstva.
od 24. 5. 1999 do 29. 9. 2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce.
Likvidace
od 12. 11. 2018
Ing. VLASTIMIL ROUN, Ph.D.
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
od 30. 6. 2003 do 1. 5. 2004
Tanya Claudine Geller
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 110 00
od 30. 6. 2003 do 1. 5. 2004
- trvale bytem. 4B Albert Terrace, NW1 7SU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 12. 2. 2003 do 30. 6. 2003
Laurance Bunce Lacaff
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 110 00
od 12. 2. 2003 do 30. 6. 2003
- Po dobu likvidace přechází v rámci § 72 obchod.zák. působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora zapsaného v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. -trvale bytem: 505 North Lake Shore Drive, Unit 4910, Chicago, Illinois, 60611, Spojené státy americké
od 28. 3. 2002 do 12. 2. 2003
Denise Clare Grant
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 110 00
od 28. 3. 2002 do 12. 2. 2003
- Po dobu likvidace přechází v rámci § 72 obchod.zák. působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora zapsaného v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. trvale bytem: 9 Earls Court Road, W8 6GB, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 22. 1. 2001 do 28. 3. 2002
Mgr. Jan Procházka
Praha 6 - Vokovice, Nad Bořislavkou 20
od 22. 1. 2001 do 28. 3. 2002
- Po dobu likvidace přechází v rámci § 72 obchod.zák. působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora zapsaného v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti.
Dozorčí rada
od 21. 7. 2016
Ing. TOMÁŠ ZANĚK - člen
Praha - Vokovice, Na dlouhém lánu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
od 18. 2. 2016 do 24. 8. 2016
Doc. Ing. MILAN VEVERKA, Csc. - předseda
Praha - Kamýk, Vranská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009 - 20. 7. 2016
den vzniku funkce: 25. 11. 2009 - 20. 7. 2016
od 14. 6. 2013
Ing. PAVEL REJCHRT - člen
Praha - Braník, Roškotova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
od 14. 6. 2013 do 21. 7. 2016
Ing. TOMÁŠ ZANĚK - člen
Praha - Vokovice, Nad Bořislavkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
od 24. 5. 2010 do 14. 6. 2013
Ing. Tomáš Zaněk - člen
Praha 6, Nad Bořislavkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
od 24. 5. 2010 do 14. 6. 2013
Ing. Pavel Rejchrt - člen
Praha 4, Roškotova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
od 24. 5. 2010 do 18. 2. 2016
Doc. Ing. Milan Veverka, Csc. - předseda
Praha 4 - Kamýk, Vranská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009
den vzniku funkce: 25. 11. 2009
od 29. 9. 2004 do 24. 5. 2010
Doc. Ing. Milan Veverka, Csc. - předseda
Praha 4, Antala Staška 56, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 19. 8. 2009
den vzniku funkce: 9. 9. 2004 - 19. 8. 2009
od 29. 9. 2004 do 24. 5. 2010
Ing. Tomáš Zaněk - člen
Praha 6, Nad Bořislavkou 514/56, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 19. 8. 2009
od 29. 9. 2004 do 24. 5. 2010
Ing. Pavel Rejchrt - člen
Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 19. 8. 2009
od 12. 2. 2003 do 29. 9. 2004
Jayson Charles Cyr - člen
1030 N. State #10B, Chicago, Illinois 60610, Spojené státy americké
den vzniku členství: 31. 12. 2002 - 19. 5. 2004
od 3. 7. 2002 do 12. 2. 2003
Christine Richter - člen
SW6 2AQ, Londýn, 9 Meldon Close, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 31. 3. 2002 - 31. 12. 2002
od 8. 12. 2000 do 3. 7. 2002
Peter Procopis - člen
7 A Lauderdale Road, Londýn W9 1LT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 20. 4. 2000 do 8. 12. 2000
David S.Snyder, nar. 29.6.1960 - člen
1097 Ash Street, Winnetka, Illinois 60693, Spojené státy americké
od 20. 4. 2000 do 29. 9. 2004
Laurence S.Geller, nar. 22.11.1947 - člen
2333 N.Cleveland, Chicago, Illinois 60614, Spojené státy americké
od 20. 4. 2000 do 29. 9. 2004
Patricia A.Needham, nar. 28.10.1953 - člen
311 North Scoville, Oak Park, Illinois 60302, Spojené státy americké
od 24. 5. 1999 do 20. 4. 2000
Joel V. Schemmel dat.nar. 15. května 1966 - předseda
Praha 6, Na Ořechovce 39, PSČ 160 00
od 24. 5. 1999 do 20. 4. 2000
Pervze Younis - člen
Praha 1, Betlémské nám. 8, PSČ 110 00
od 24. 5. 1999 do 20. 4. 2000
Michal Kroft - člen
Praha 4 - Podolí, Levá 19, PSČ 140 00
Akcionáři
od 20. 4. 2000 do 29. 9. 2004
SHC Prague InterContinental B.V.
1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105, Nizozemské království
od 26. 1. 2000 do 20. 4. 2000
SHC Prague InterContinental B.V.
1076 HS Amsterodam, Tripolis 300, Burgerweeshuispad 311, Nizozemské království
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

28. 3. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

28. 3. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Jak teď na platby a zálohy

27. 3. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Jak teď na platby a zálohy

Už je to černé na bílém. Dvě novely, které podnikatelům odpouštějí přinejmenším část sociálního a zdravotního pojištění, dnes vyšly ve Sbírce zákonů. Co ve skutečnosti mění? Projděte si odpovědi na časté otázky.

Přežít! Záchrana české ekonomiky očima expertů

27. 3. 2020 | | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Přežít! Záchrana české ekonomiky očima expertů

Naše hospodářství nečeká v nejbližší době nic dobrého. Jak co nejefektivněji pomoct firmám, živnostníkům a domácnostem, aby nepadli na úplné dno?

Patnáct tisíc pro podnikatele. Stát dá přímou podporu

26. 3. 2020 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Patnáct tisíc pro podnikatele. Stát dá přímou podporu

Vláda chystá „minimální mzdu“ pro všechny podnikatele, kteří kvůli současným omezením nemůžou podnikat. Schválila i speciální ošetřovné pro OSVČ a novou variantu bezúročných půjček.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 740,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Komerční banka 2 812,46 Kč
Česká spořitelna 2 823,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 916 764 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-74
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-75
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-78
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-126
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-174
+
-

Články na Heroine.cz

Princezny se zachrání samy. Nezávislé videohry boří stereotypy

Princezny se zachrání samy. Nezávislé videohry boří stereotypy

Přibývá videoher, v nichž ženy hrají hlavní roli. Mění se nejen, kdo ve videohrách vystupuje,...více

Rodina má dva příjmy a platové nerovnosti škodí všem, říká expertka Lenka Simerská

Rodina má dva příjmy a platové nerovnosti škodí všem, říká expertka Lenka Simerská

Česko je stále jednou ze zemí s citelným rozdílem v platech mužů a žen. Narovnání podmínek...více

Jsme posedlí sebeláskou. Od kolagenových ampulí až po Annu Hogenovou

Jsme posedlí sebeláskou. Od kolagenových ampulí až po Annu Hogenovou

Mít ráda sama sebe je určitě dobrá věc, zejména v čase karantény. Jenže už dlouho to lidi...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mateřská při ukončení zaměstnání
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Mateřská při ukončení zaměstnání

Otázka: Dobrý den, V květnu mi končí smlouva na dobu určitou po dvou letech. Tou dobou jiz budu ve 3 a pul měsíci tehotenství. Nevím vsak jak teď postupovat, zda se hlásit na úřadu práce a pokud ano, z jaké částky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services