Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Dlouhá třída, a.s.
IČO: 25773011 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 6. 1999
Datum zániku16. 2. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 16. 6. 1999 do 16. 2. 2011

Dlouhá třída, a.s.

Sídlo
od 16. 10. 2002 do 16. 2. 2011
Praha 1, Dlouhá 616/12, PSČ 110 00
od 16. 6. 1999 do 16. 10. 2002
Praha 1, Dlouhá 12
IČO
od 16. 6. 1999 do 16. 2. 2011

25773011

Právní forma
od 16. 6. 1999 do 16. 2. 2011
Akciová společnost
Spisová značka5978 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 7. 2010 do 16. 2. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 6. 1999 do 2. 7. 2010
- činnost realitní kanceláře
Ostatní skutečnosti
od 16. 2. 2011 do 16. 2. 2011
- Společnost Dlouhá třída, a.s. zanikla spolu s dalšími zanikajícími společnostmi PARKÁN a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 12, PSČ 110 00, IČ: 279 10 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 11978 a HOTEL TANZBERG s.r.o., se sídlem Mikulov, Husova 8, PSČ 692 01, IČ: 454 76 853, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 5060, v důsledku vnitrostátní fúze sloučením do nástupnické společnosti Piaristé, a.s., se sídlem Praha 1, D louhá 616/12, PSČ 110 00, IČ: 261 27 547, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6222 s právními účinky ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Společnost Piaristé, a.s. převzala veškeré jmění společnosti Dlo uhá třída, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 27. 10. 2003 do 14. 1. 2004
- Valná hromada společnosti konaná dne 13.2.2003 přijala rozhodnutí následujícího obsahu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 78,401.000,- Kč (slovy: sedmdesátosmmilionůčtyřistajedentisíckorun českých) o částku ve výši 700,000.000,- Kč (slovy: sedmsetmilionůkorun českých) tak, že základní ka pitál po tomto zvýšení bude činit 778,401.000,- Kč (slovy: sedmsetsedmdesátosmmilionůčtyřistajedentisíckorun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 700,000.000,- Kč (slovy: sedmsetmilionůkorun čes kých) se nepřipouští. Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: 70 (slovy: sedmdesát) kusů akcií. Jmenovitá hodnota : 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie Určuje se, že vzhledem k tomu, že všichni dosavadní akcionáři se vzdali dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci a to společnosti N & P Allianc e, s.r.o. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00, IČ: 62577395. Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Dlouhá třída, a.s. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností. Určitý zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie spole čnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost určitému zájemci do třiceti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základn ího kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, emisní kurs akcií. Určuje se způsob a lhůta pro spalcení emisního kursu takto: 1) Ve lhůtě třiceti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledá vky věřitele N & P Alliance, s.r.o. za dlužníkem Dlouhá třída, a.s. ve výši 440,043.286,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetmilionůčtyřicettřitisícedvěstěosmdesátšestkorun českých) a jejího příslušenství představujícího smluvní úroky ve výši 84,522.816,- Kč (sl ovy: osmdesátčtyřimiliónypětsetdvacetdvatisíceosmsetšestnáctkorun českých), tedy pohledávky věřitele N & P Alliance, s.r.o. za dlužníkem Dlouhá třída, a.s. včetně jejího příslušenství ve výši 524,566.102,- Kč (slovy: pětsetdvacetčtyřimiliónypětsetšedesát šesttisícjednostodvěkoruny české), (dále jen pohledávka), která je splatná dne 30.7.2002, když právním důvodem vzniku pohledávky je Smlouva o úvěru ze dne 15.9.1999 ve znění dodatku ze dne 7.1.2000, dodatku ze dne 1.6.2000, dodatku ze dne 27.7.2000, dodat ku ze dne 1.1.2001 a dodatku ze dne 7.2.2001, na jejímž základě byl poskytnut společnosti Dlouhá třída, a.s. úvěr a tento úvěr nebyl spolu se smluvními úroky dlužníkem ke dni konání valné hromady vrácen, a to ve výši shora uvedené. Společnost Dlouhá třída, a.s. uznala svůj závazek co do důvodu a výše písemně dne 3.1.2003. 2) Protože započtením pohledávky shora uvedené nedojde k úplnému splacení emisního kurzu upsaných akcií, je určitý zájemce povinen splatit zbývající část emisního kurzu na účet společnosti dále uvedený ve lhůtě jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání ak cií. 3) V případě, že nedojde k uzavření dohody o započtení pohledávky, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, je určitý zájemce povinen ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit nejméně 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláš tní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. č. účtu 182xxxx. Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na účet společnosti. Určitý zájemce je povinen splatit zbytek emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti shora uvedený nejpozději ve lhůtě jednoho roku ode dne upsání akcií. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledá vce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud určitý zájemce upíše nové akcie společnosti, a to: pohledávky určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledávky věřitele N & P Alliance, s.r.o. za dlužníkem Dlouhá třída, a.s. ve výši 440,043.286,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetmilionůčtyřicettřitisícedvěstěosmdesátšestkorun českých) a jejího příslušenství představující smluvní úroky ve výši 84,522.816,- Kč (slovy: osmdesátčtyřimiliónypětsetdvacetdvatisíceosmsetšestnáctkorun českých), tj. pohledávky věřitele N & P Alliance, s.r.o. za dlužníkem Dlouhá třída, a.s. včetně jejího příslušenství ve výši 524,566.102,- Kč (slovy: pětsetdvacetčtyřimiliónypětsetšedesátšesttisícjednostodvěkoruny české), která je splatná dne 30.7.2002, když právním důvodem vzniku pohledávk y je Smlouva o úvěru ze dne 15.9.1999 ve znění dodatku ze dne 7.1.2000, dodatku ze dne 1.6.2000, dodatku ze dne 27.7.2000, dodatku ze dne 1.1.2001 a dodatku ze dne 7.2.2001 na jejímž základě byl poskytnut společnosti Dlouhá třída, a.s. úvěr a tento úvěr n ebyl spolu se smluvními úroky dlužníkem ke dni konání této valné hromady vrácen. Souhlas se započtením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je jedním z největších věřitelů společnosti, jakož i z důvodu stále narůstajícího příslušenství pohledávky, což spole čnost nadměrně ekonomicky zatěžuje.
Kapitál
od 1. 2. 2005 do 16. 2. 2011
Základní kapitál 778 401 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 1. 2004 do 1. 2. 2005
Základní kapitál 778 401 000 Kč, splaceno 602 967 102 Kč.
od 16. 6. 1999 do 14. 1. 2004
Základní kapitál 78 401 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 1. 2004 do 16. 2. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 14. 1. 2004 do 16. 2. 2011
v listinné podobě
od 16. 6. 1999 do 16. 2. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 784.
od 16. 6. 1999 do 16. 2. 2011
v listinné podobě
od 16. 6. 1999 do 16. 2. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 16. 6. 1999 do 16. 2. 2011
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 2. 7. 2010 do 16. 2. 2011
Konstancie Železná - předseda představenstva
Praha 6, Sibeliova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 12. 5. 2005
den vzniku funkce: 19. 10. 2006
od 27. 6. 2009 do 16. 2. 2011
Kristýna Samková - člen představenstva
Příbram - Příbram I, Hradební 262, PSČ 261 01
den vzniku členství: 12. 5. 2005
od 26. 1. 2007 do 27. 6. 2009
Kristýna Němečková - člen představenstva
Příbram - Příbram I, Hradební 262, PSČ 261 01
den vzniku členství: 12. 5. 2005
od 26. 1. 2007 do 2. 7. 2010
Konstancie Železná - předseda představenstva
Třemošnice, Lichnická 380, PSČ 538 43
den vzniku členství: 12. 5. 2005
den vzniku funkce: 19. 10. 2006
od 23. 8. 2005 do 26. 1. 2007
Konstancie Železná - člen představenstva
Třemošnice, Lichnická 380, PSČ 538 43
den vzniku členství: 12. 5. 2005
od 23. 8. 2005 do 26. 1. 2007
Bc. Kristýna Němečková - člen představenstva
Ejpovice, 117, PSČ 337 01
den vzniku členství: 12. 5. 2005
od 23. 8. 2005 do 16. 2. 2011
Magdalena Juříková - člen představenstva
Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí 265/6, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 5. 2005
od 27. 4. 2004 do 23. 8. 2005
František Ruppert - člen představenstva
Drahovice, Lidická 451/31, PSČ 360 20
den vzniku členství: 30. 3. 2004 - 12. 5. 2005
od 2. 4. 2003 do 27. 4. 2004
Mgr. Miloš Badida - předseda
Košice, Trieda SNP 51, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 11. 2002 - 30. 3. 2004
den vzniku funkce: 19. 11. 2002 - 30. 3. 2004
od 2. 4. 2003 do 27. 4. 2004
- adresa pobytu v ČR: Praha 4, Nusle, Žateckých 10, PSČ 140 00
od 2. 4. 2003 do 27. 4. 2004
Mgr. Martin Tomko - člen
Hořice v Podkrkonoší, Pod Lipou 1647, PSČ 508 01
den vzniku členství: 19. 11. 2002 - 30. 3. 2004
od 2. 4. 2003 do 27. 4. 2004
Ing. Jan Gerner - člen
Karlovy Vary, Jana Palacha 4, PSČ 360 33
den vzniku členství: 19. 11. 2002 - 30. 3. 2004
od 16. 10. 2002 do 2. 4. 2003
Mgr. Lucie Dědová - předseda
Perštejn, Černýš 61, PSČ 431 63
den vzniku členství: 20. 7. 1999 - 26. 9. 2002
den vzniku funkce: 13. 12. 2001
od 16. 10. 2002 do 2. 4. 2003
Ing. Andrea Dědová - člen
Broumov, Smetanova 135
den vzniku členství: 13. 12. 2001 - 26. 9. 2002
od 16. 10. 2002 do 2. 4. 2003
Ing. Jakub Děd - člen
Pernštejn, Černýš 61, PSČ 431 63
den vzniku členství: 13. 12. 2001 - 26. 9. 2002
od 10. 6. 2002 do 16. 10. 2002
Mgr. Ondřej Kuchař - předseda
Benešov, Pavlíkova 1503
den vzniku členství: 16. 6. 1999 - 13. 12. 2001
den vzniku funkce: 30. 4. 2001 - 13. 12. 2001
od 10. 6. 2002 do 16. 10. 2002
Mgr. Edita Panušková - člen
Strakonice 1, Zvolenská 891
den vzniku členství: 30. 4. 2001 - 13. 12. 2001
od 30. 8. 2001 do 10. 6. 2002
JUDr. Aleš Rozehnal - předseda
Praha 1, Krakovská 15
den vzniku členství: 16. 6. 1999 - 30. 4. 2001
den vzniku funkce: 20. 7. 1999
od 30. 8. 2001 do 16. 10. 2002
Mgr. Lucie Dědová - člen
Perštejn 61, , PSČ 431 63
den vzniku členství: 20. 7. 1999
od 16. 6. 1999 do 30. 8. 2001
PhDr. Vladimír Železný - předseda
Praha 6, Sibeliova 45/1
od 16. 6. 1999 do 30. 8. 2001
Dr. Aleš Rozehnal - člen
Praha 1, Krakovská 15
od 16. 6. 1999 do 10. 6. 2002
Mgr. Ondřej Kuchař - člen
Benešov, Pavlíkova 1503
od 16. 6. 1999 do 16. 2. 2011
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Prokura
od 14. 11. 2006 do 5. 12. 2007
Vítězslav Pril
Praha 8, Bojasova 1247/11, PSČ 182 00
Dozorčí rada
od 23. 11. 2010 do 16. 2. 2011
Jan Záhorka - člen dozorčí rady
Valtice, K lesíku 798, PSČ 691 42
den vzniku členství: 19. 10. 2006
od 26. 1. 2007 do 23. 11. 2010
Jan Záhorka - člen dozorčí rady
Třemošnice, Lichnická 380, PSČ 538 43
den vzniku členství: 19. 10. 2006
od 23. 8. 2005 do 26. 1. 2007
Milan Esterka - člen dozorčí rady
Novosedly, 285
den vzniku členství: 12. 5. 2005 - 19. 10. 2006
od 23. 8. 2005 do 16. 2. 2011
Vít Hepnar - člen dozorčí rady
Praha 7, Osadní 1552/45, PSČ 170 00
den vzniku členství: 12. 5. 2005
od 23. 8. 2005 do 16. 2. 2011
Karla Kačerová - člen dozorčí rady
Praha 3, Písecká 2230/8, PSČ 130 00
den vzniku členství: 12. 5. 2005
od 2. 4. 2003 do 27. 4. 2004
Mgr. Vladimír Komár - předseda
Vranov nad Topľou, Sídlisko II 1214, PSČ 093 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 11. 2002 - 30. 3. 2004
den vzniku funkce: 19. 11. 2002 - 30. 3. 2004
od 2. 4. 2003 do 27. 4. 2004
- adresa pobytu v ČR: Praha 5, Voskovcova 1075/55, PSČ 150 00
od 2. 4. 2003 do 27. 4. 2004
Mgr. Jiří Šmejc - člen
Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 550, PSČ 155 31
den vzniku členství: 19. 11. 2002 - 30. 3. 2004
od 2. 4. 2003 do 27. 4. 2004
MUDr. Martin Schaffer - člen
Praha 2, Trojická 8/1907, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 11. 2002 - 30. 3. 2004
od 16. 10. 2002 do 2. 4. 2003
Mgr. Elona Khalaila - člen
Praha 6 - Dejvice, Evropská 1482/41, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 4. 2001 - 26. 10. 2002
od 10. 6. 2002 do 2. 4. 2003
Mgr. Kateřina Kučerová - předseda
Prostějov, E. Beneše 18/25
den vzniku členství: 30. 4. 2001 - 30. 7. 2002
den vzniku funkce: 30. 4. 2001
od 30. 8. 2001 do 10. 6. 2002
Mgr. Edita Panušková - předseda
Strakonice 1, Zvolenská 891
den vzniku členství: 8. 2. 2000 - 30. 4. 2001
den vzniku funkce: 8. 2. 2000
od 30. 8. 2001 do 2. 4. 2003
Ing. Petr Hála - člen
Benešov, Zapova 1366, PSČ 256 01
den vzniku členství: 8. 2. 2000 - 26. 10. 2002
od 16. 6. 1999 do 30. 8. 2001
JUDr. Vladimír Zavadil - předseda
Praha 4, Petržílkova 3303
od 16. 6. 1999 do 30. 8. 2001
Mgr Tomáš Zlesák - člen
Praha 4, Šichova 581
od 16. 6. 1999 do 16. 10. 2002
Božena Špurková - člen
Praha 9 - Vysočany, Prouzova 8/779
den vzniku členství: 16. 6. 1999 - 30. 4. 2001
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

1. 8. 2020 | | Jiří Hovorka

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Možná už to máte dávno za sebou. Ale jestli jste si daně za loňský rok zatím nespočítali a doufáte, že je čas až do poloviny srpna, zbystřete. Přinejmenším přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte podat do 3. srpna.

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

30. 7. 2020 | | Petr Kučera

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo zareagovat na další posun termínu pro daňové přiznání. Přehled zdravotním pojišťovnám je proto nutné podat o 14 dnů dřív, než končí lhůta pro samotné přiznání.

Daně potichu rostou. Schillerová nechce rozmrazit základní slevu

28. 7. 2020 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Daně potichu rostou. Schillerová nechce rozmrazit základní slevu

Průměrná mzda stoupla od roku 2008 o polovinu, daňová sleva na poplatníka přesto zůstává pořád stejná. Opozice tlačí na zvýšení, vláda ho odmítá. Podporu nenašlo ani rozšíření daňových úlev za poskytnuté dary.

Nový semafor pro okresy ukáže, kde čekat omezení kvůli viru

27. 7. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor pro okresy ukáže, kde čekat omezení kvůli viru

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor) pro tuzemské okresy.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 695,20 Kč
ČSOB 2 695,20 Kč
Komerční banka 2 706,56 Kč
Expobank CZ 2 708,90 Kč
Česká spořitelna 2 724,00 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+4
+
-
2.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

0
+
-
3.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-20
+
-
4.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-23
+
-
5.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-23
+
-

Články na Heroine.cz

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i...

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i k sobě samé

Zážitek ze dne na den zastaveného světa a uzavřených hranic nejspíš poznamenal úplně každého....více

Prague Pride bude i letos. Průvod nahradí plavba na Vltavě a pomůže taky online vysílání

Prague Pride bude i letos. Průvod nahradí plavba na Vltavě a pomůže taky online vysílání

V pondělí 3. 8. odstartuje jubilejní desátý ročník festivalu Prague Pride s mottem „Pride...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services