Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Café   & Restaurant Slavia a.s.
IČO: 25776053

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 6. 1999
Obchodní firma
od 15. 3. 2000

Café   & Restaurant Slavia a.s.

od 29. 6. 1999 do 15. 3. 2000

AB MEDIA LINK a.s.

Sídlo
od 29. 6. 1999 do 15. 3. 2000
Praha 3, Ježkova 9
IČO
od 29. 6. 1999

25776053

Identifikátor datové schránky:v27n4we
Právní forma
od 29. 6. 1999
Akciová společnost
Spisová značka6002 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 3. 2000
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 3. 2000
- hostinská činnost
od 29. 6. 1999
- reklamní činnost
od 29. 6. 1999
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 29. 6. 1999 do 20. 12. 2000
- nakladatelství
od 29. 6. 1999 do 20. 12. 2000
- vydavatelství
Ostatní skutečnosti
od 2. 1. 2004 do 21. 2. 2004
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 5. října 2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých), přičemž emisní kurz stávajících akcií byl k dnešnímu dni zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 500 ks jmenových akcií na majitele, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva, ve jmenovité hodnotě 10.000,00 - Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu akcii, stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti ozdravení chodu společnosti a posílení vnitřních zdrojů společnosti. Akcionář pan Ing. Vlastimil Košťál, r.č. xxxx, bytem Kamenice 587, Štiřín, prohlásil, že v souvislosti se shora uvedeným návrhem vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák. Pan Ing. Jiří Roček, jež jedná jako předseda představenstva jménem akcionáře obchodní společnosti E-Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9, prohlásil, že tato se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák. Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, budou nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě Ing. Vlastimilem Košťálem, r.č. xxxx, bytem Kamenice, Štiřín a obchodní společnosti E-Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem učeným zájemcům o nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchod. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 1, Smetanovo nábř. 1012/2. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií. Valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby na splacení emisního kurzu akcií byly započteny peněžité pohledávky věřitele Ing. Vlastimila Košťála ve výši 2.500.000,00 Kč (slovy: dvamilionypětsetisíc korun českých) vůči této společnosti vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2002 (smlouva o půjčce tvoří přílohu č. 4/ tohoto notářského zápisu) a pohledávky věřitele společnosti E-Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9, ve výši 2.500.000,00 Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) vůči této společnosti vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2002 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je snížení rozsahu závazků společnosti vůči akcionářům a vzájemnost pohledávek. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti k rukám akcionářů do 5-ti dnů ode dne upsání akcií. Dohoda musí být a akcionářem uzavřena do 15-ti dnů od doručení návrhu k jeho rukám. Náležitosti této dohody se řídí ustanoveními o započtení pohledávek obsaženými v § 580 a násl. občanského zákoníku a v § 358 a násl. obchodního zákoníku.
od 20. 12. 2000 do 9. 5. 2001
- Valná hromada společnosti dne 8,12,2000 rozhodla, že se zvyšuje základní jmění společnosti v dosavadní výši 1.000.000,- Kč o 9.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 10.000.000,- Kč s tím, že upsání nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 9.000.000,- Kč bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě v počtu 100 kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 90.000,- Kč, na majitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. I. kolo: V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý z dosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady, tj. na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu akcii společnosti o nominální hodnotě 90.000,- Kč, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ustanovením § 156 a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 14 dní. Emisní kurs akcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti Café & Restaurant Slavia a.s., číslo účtu 195541680267, vedený u Komeční banky, a.s., pobočka Spálená. Upisovacím místem je kancelář předsedy představenstva Ing. Pavla Čermáka, tj. Praha 1, Smetanovo nábř. 1012/2. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u předsedy představenstva společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovou zprávou, doporučeným dopisem, a vývěskou v sídle společnosti, den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. II. kolo: V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé kolo upisování akcií, a to po 7 dnech ode dne, kdy bude ukončeno 1. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování bude trvat 7 dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. Splacení výše emisního kursu akcií upsaných ve druhém kole, jakož i veškeré další náležitosti stanovené zákonem, budou předmětem výše uvedené dohody akcionářů.
Kapitál
od 21. 2. 2004
Základní kapitál 15 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 5. 2001 do 21. 2. 2004
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 6. 1999 do 9. 5. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 2. 2004
Kmenové akcie na majitele 10 000, počet akcií: 600.
od 21. 2. 2004
podoba akcií: listinná
od 9. 5. 2001
Kmenové akcie na majitele 90 000, počet akcií: 100.
od 9. 5. 2001
Podoba akcií: listinná.
od 9. 5. 2001 do 21. 2. 2004
Kmenové akcie na majitele 10 000, počet akcií: 100.
od 9. 5. 2001 do 21. 2. 2004
podoba akcií: listinná
od 29. 6. 1999 do 9. 5. 2001
Akcie na majitele 10 000, počet akcií: 100.
od 29. 6. 1999 do 9. 5. 2001
Podoba akcií: listinná.
Statutární orgán - představenstvo
od 17. 8. 2005
Miroslav Papež - předseda představenstva
Praha, Ve Střešovičkách 58
den vzniku členství: 1. 8. 2005
den vzniku funkce: 1. 8. 2005
od 17. 8. 2005
Václav Matoušek - člen představenstva
Mnichovo Hradiště, Poříčská 1135
den vzniku členství: 1. 8. 2005
od 17. 8. 2005
František Toman - člen představenstva
Praha, V Dolinách 345/3
den vzniku členství: 1. 8. 2005
od 8. 3. 2003 do 17. 8. 2005
Martin Vedral - Předseda představenstva
Dobrovice, Mudrochova 404
den vzniku funkce: 18. 7. 2002 - 1. 8. 2005
od 16. 10. 2002 do 8. 3. 2003
Ing. Vladimír Ženíšek - Předseda představenstva
Praha 4, V Štíhlách 1317/18
den vzniku funkce: 1. 3. 2002 - 18. 7. 2002
od 16. 10. 2002 do 17. 8. 2005
Pavel Soukup - Člen
České Budějovice, Nerudova 24
den vzniku členství: 1. 3. 2002 - 1. 8. 2005
od 16. 10. 2002 do 17. 8. 2005
Antonín Vilímec - Člen
Praha 4, Krčská 48
den vzniku členství: 1. 3. 2002 - 1. 8. 2005
od 4. 9. 2002 do 16. 10. 2002
Miroslav Kubeš - Člen
Praha 9, Lovosická 655/13
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 1. 3. 2002
od 4. 9. 2002 do 16. 10. 2002
Linda Oppová - předseda představenstva
Čelákovice, Zeyerova 1166
den vzniku funkce: 30. 7. 2001 - 1. 3. 2002
od 4. 9. 2002 do 16. 10. 2002
Eva Šebestíková - Člen
Praha 1, Půtova 3
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 1. 3. 2002
od 17. 3. 2000 do 4. 9. 2002
Ivan Štěpánek
Praha 2, Balbínova 6
od 15. 3. 2000 do 17. 3. 2000
Ivan Štěpánek - předseda
Praha 2, Balbínova 6
od 15. 3. 2000 do 4. 9. 2002
Ing. Pavel Čermák - předseda přestavenstva
Praha 10, Morseova 253
od 15. 3. 2000 do 4. 9. 2002
Jindřich Kejha
Praha 7, Na ovčinách 4
od 29. 6. 1999 do 15. 3. 2000
Ing. Jiří Roček - předseda
Praha 4, Kubištova 1
od 29. 6. 1999 do 15. 3. 2000
Ing. Pavel Čermák
Praha 10, Morseova 253
od 29. 6. 1999 do 15. 3. 2000
František Kvis
Praha 3, Kubelíkova 62
od 29. 6. 1999
Jménem společnosti jedná a za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Jménem společnosti se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, a to tak, že k vypsanému, nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 25. 8. 2005
Dagmar Dvořáková - člen dozorčí rady
Praha 2, Podskalská 432/3, PSČ 120 85
den vzniku členství: 10. 5. 2005
od 2. 4. 2003
Ing. Renata Košťálová - Člen
Praha 4, Hájenská 1868/6
od 16. 10. 2002
Mgr. Jana Fráňová - Předseda
Praha 7, Ortenovo nám. 14
den vzniku funkce: 1. 3. 2002
od 16. 10. 2002 do 2. 4. 2003
Ing. Irena Fučíková - Člen
Březí, 108
den vzniku členství: 1. 3. 2002
od 16. 10. 2002 do 25. 8. 2005
Mgr. Jan Řezník - Člen
Praha 9, Děčínská 471/4
den vzniku členství: 1. 3. 2002 - 15. 1. 2005
od 4. 9. 2002 do 16. 10. 2002
Ivan Štěpánek - předseda
Praha 9, Ostravská 630
den vzniku funkce: 30. 7. 2001 - 1. 3. 2002
od 4. 9. 2002 do 16. 10. 2002
Ing. Vladimír Ženíšek
Praha 4, V Štíhlách 1317/18
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 1. 3. 2002
od 4. 9. 2002 do 16. 10. 2002
Magdaléna Plisková - Člen
Praha 7, Malířská 1
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 1. 3. 2002
od 15. 3. 2000 do 4. 9. 2002
Jaroslava Zelenková - předseda
Praha 3, Koněvova 108
od 15. 3. 2000 do 4. 9. 2002
Kateřina Novotná
Kladno, Arbesova 2628
od 15. 3. 2000 do 4. 9. 2002
Jiří Kovář
Český Brod, Lužická 461
od 29. 6. 1999 do 15. 3. 2000
Ing. Anton Gerák - předseda
Praha 9, Náchodská 1763
od 29. 6. 1999 do 15. 3. 2000
Helena Majerová
Praha 4, Petra Rezka 3
od 29. 6. 1999 do 15. 3. 2000
Milada Kvisová
Praha 3, Kubelíkova 62
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 642,00 Kč
Komerční banka 2 649,19 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Sberbank CZ 2 664,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+86
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-17
+
-
3.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-88
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-126
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-157
+
-

Články na Heroine.cz

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Euphoria. Stoprocentní emoce ve světě plném úzkostí

Euphoria. Stoprocentní emoce ve světě plném úzkostí

„Seš jako trip,“ říká drogový dealer Fez sedmnáctileté Rue, své nejoblíbenější klientce,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Porodné, rodičovský příspěvek
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Porodné, rodičovský příspěvek

Otázka: Dobrý den, předem se omlouvám,ale můj případ nezapadá do ostatních dotazů a tuším,že to s námi bude trochu komplikovanější. Jsem vdaná v zahraničí a do Čech dojíždím již 10 let.Máme dvě děti 5 let a 1...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services