ATLES TRADE a.s.
IČO: 25786989

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 8. 1999
Obchodní firma
od 10. 8. 1999

ATLES TRADE  a.s.

Sídlo
IČO
od 10. 8. 1999

25786989

Identifikátor datové schránky:e6qcxpc
Právní forma
od 10. 8. 1999
Akciová společnost
Spisová značka6058 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 5. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 10. 2006 do 18. 5. 2009
- výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
od 10. 8. 1999 do 18. 5. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 8. 1999 do 18. 5. 2009
- Zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2003 do 10. 9. 2003
- Rozhodnutí valné hromady společnosti ATLES TRADE a.s. ze dne 19.3.2003 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zní: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 3 000 000,- Kč (tři milióny korun českých), vydáním 300 (tří set) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých); 1.2. protože se oba dva akcionáři platně vzdali přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci - Ing. Kamilu Tlolkovi, r.č. 62-07-26/1390, bytem Praha 10, Slovinská 597/10; 1.3. emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10 0000,- Kč (deset tisíc korun českých) 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 1.5. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; 1.6. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; 1.7. počítání času se řídí ustanovením § 122 občnského zákoníku; 2. Upisování předem určeným zájemcem: 2.1. představenstvo společnosti je povinno odeslat předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku; 2.2. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návhru smlouvy nese společnost; 2.3. počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je představenstvo společnosti povinno písemně oznámit akcionáři nejpozději do 8 (osmi) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, jímž bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do bochodního rejstříku; 2.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající 15. (patnáctým) dnem ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, jímž bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, v kanceláři společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 1685/17-19, PSČ 140 21, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; 2.5. k upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; 2.6. emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kusu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií 3. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 3.1. valná hormada souhlasí se započtením těchto pohledávek Ing. Kamila Tlolky, r.č. 62-07-26/1390, bytem Praha 10, Vršovice, Slovinská 59*7/10, na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií; 3.1.1. pohledávka za neuhraženou kupní cenou za dodané zboží dle kupní smlouvy číslo 1-090-00 ze dne 1.1.2001 - daňový doklad-faktura č. 102105 na 338 387,-- Kč splatná dne 21.11. 2001, daňový doklad-faktura č. 102110 na 437 031,-- Kč splatná dne 21.11.2001, z níž bylo uhrazeno 123 001,-- Kč a neuhrazená pohledávka tedy činí 314 030,--, daňový doklad-faktura č. 102164 na 404 537,-- Kč splatná dne 29.11.2001, daňový doklad-faktura č. 102169 na 376 596,-- Kč splatná dne 29. 11.2001, daňový doklad-faktura č. 102343 na 393 320,-- Kč splatná dne 28.12.2001, celkem 1 826 870,-- Kč (pohledávka je uvedena ve jmenovité výši bez úroku z prodlení); 3.1.2. pohledávka za neuhrazenou kupní cenou dle kupní smlouvy číslo 1-092-00 ze dne 1.1.2001 - daňový doklad-faktura č. 102 357 na 413 470,-- Kč splatná dne 31.12.2001 (pohledávka je uvedena ve jmenovité výši bez úroku z prodlení); 3.1.3. pohledávka za neuhrazenou kupní cenou dle kupní smlouvy číslo 1-091-00 ze dne 1.1.2001 - daňový doklad-faktura č. 102 186 na 348 230,-- Kč splatná dne 11.3.2002 (pohledávka je uvedena ve jmenovité výši bez úroku z prodlení); 3.1.4. pohledávka za neuhrazenou kupní cenou dle kupní smlouvy číslo 01/2000 ze dne 10.1.2000 - daňový doklad-faktura č. 11010916 - neuhrazena část ve výši 123 727,90 Kč, splatná dne 14.6.2001, daňový doklad-faktura č. 11013136 na 456 353,20 Kč splatná dne 20.3.2002, daňový doklad-faktura č. 11021389 na 61 453,90 Kč splatná dne 10.9.2002, celkem 641 535,-- Kč (pohledávka je uvedena ve jmenovité výši bez úroku z prodlení); 3.1.5. pohledávka za neuhrazenou kupní cenou dle kupní smlouvy číslo 04/2001 ze dne 1.2.2001 - daňový doklad-faktura č. 11011415 na 511 786,10 Kč splatná dne 11.8.2001 (pohledávka je uvedena ve jmenovité výši bez úroku z prodlení); 3.2. existence a výše pohledávek byla ověřena auditorem Ing. Kurtem Müllerem, číslo osvědčení 300 Komory auditorů dne 18.3.2003; 3.3. pohledávky mohou být započteny na úhradu emisního kursu nových akcií upsaných bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem; 3.4. představensto společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh smlouvy o započtení pohledávek; 3.5. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i: 3.5.1. přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, ciferného určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferného určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření dohody a ciferné určení výše příslušenství a právního důvodu jeho vzniku; 3.5.2. přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává; 3.5.3. přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství. 3.6. dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději poslední dne lhůty stanovené pro splacení emisního kurzu upsaných akcií; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.
Kapitál
od 10. 9. 2003
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 2. 2000 do 10. 9. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 10. 8. 1999 do 22. 2. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 310 000 Kč.
od 16. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele 40 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 10. 9. 2003 do 16. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 400.
od 10. 9. 2003 do 16. 2. 2005
akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva akcie jsou vydány v listinné podobě
od 9. 6. 2003 do 10. 9. 2003
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100.
od 9. 6. 2003 do 10. 9. 2003
akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva akcie jsou vydány v listinné podobě
od 10. 8. 1999 do 9. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100.
od 10. 8. 1999 do 9. 6. 2003
akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
Statutární orgán - představenstvo
od 6. 1. 2012
Josef Kiš - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Tovární, PSČ 170 00
den vzniku členství: 5. 12. 2011
od 6. 1. 2012 do 7. 3. 2013
David Doupovec - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Za Papírnou, PSČ 170 00
den vzniku členství: 5. 12. 2011
den vzniku funkce: 5. 12. 2011
od 6. 1. 2012 do 7. 3. 2013
Lukáš Zavadil - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Sluneční nám., PSČ 158 00
den vzniku členství: 5. 12. 2011
od 29. 8. 2011 do 4. 1. 2012
Michaela Votavová - předseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Nuselská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 8. 2011
den vzniku funkce: 16. 8. 2011
od 26. 8. 2011 do 30. 12. 2011
Světlana Hrnčárková - člen představenstva
Praha 9 - Vysočany, Pešlova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 18. 5. 2009 do 26. 8. 2011
Antonín Náplava - předseda představenstva
Polešovice, 484, PSČ 687 37
den vzniku členství: 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006
od 19. 2. 2007 do 6. 1. 2012
Ivana Pajtinková - člen představenstva
Šípkov, 95, PSČ 956 53, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 12. 2006
od 23. 10. 2006 do 18. 5. 2009
Antonín Náplava - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Štěpnická 1047, PSČ 686 01
den vzniku členství: 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006
od 23. 10. 2006 do 26. 8. 2011
Ing. Miloslav Votava - člen představenstva
Praha 1 - Josefov, Bílkova 132/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 6. 2006
od 20. 9. 2006 do 23. 10. 2006
Antonín Náplava - předseda představenstva
okres Uherské Hradiště - Polešovice, 484
den vzniku členství: 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006
od 20. 9. 2006 do 23. 10. 2006
Ing. Miloslav Votava - člen představenstva
Praha 3, Bořivojova 104
den vzniku členství: 30. 6. 2006
od 5. 12. 2002 do 31. 8. 2005
Kateřina Valíková - člen představenstva
Praha 9 - Čakovice, Lužnická 629, PSČ 196 00
den vzniku členství: 5. 6. 2002
od 22. 8. 2000 do 20. 9. 2006
Ing. Miloslav Votava - člen představenstva
Praha 3, Bořivojova 104
den vzniku funkce: 13. 6. 2000
od 22. 2. 2000 do 22. 8. 2000
Václav Pustina - člen představenstva
Praha 1, Bílkova 4
od 22. 2. 2000 do 5. 12. 2002
Ing. Kamil Tlolka - člen představenstva
Praha 10, Slovinská 10
od 22. 2. 2000 do 20. 9. 2006
Antonín Náplava - předseda představenstva
Polešovice, čp. 484
den vzniku funkce: 10. 8. 1999
od 10. 8. 1999 do 22. 2. 2000
Václav Pustina - předseda představenstva
Praha 1, Bílkova 4
od 10. 8. 1999 do 22. 2. 2000
Kamil Tlolka - člen představenstva
Praha 10, Slovinská 10
od 10. 8. 1999 do 22. 2. 2000
Antonín Náplava - člen představenstva
Polešovice, čp. 484
od 22. 2. 2000
Za představenstvo jedná navenek ve všech věcech jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva.
od 10. 8. 1999 do 22. 2. 2000
1. Zastupování - společnost zastupuje a za ni jedná každý člen představenstva společnosti samostatně. -2. Podepisování - podepisování za společnost provádí se tak, že k vytištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoliv člen představenstva společnosti.
Dozorčí rada
od 6. 1. 2012 do 7. 3. 2013
Jan Mrvík - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Trnková, PSČ 142 00
den vzniku členství: 5. 12. 2011
den vzniku funkce: 5. 12. 2011
od 6. 1. 2012 do 7. 3. 2013
Lukáš Klíma - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Botevova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 5. 12. 2011
od 19. 2. 2007
Jan Milič - člen dozorčí rady
Praha 3, Biskupcova 40, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 12. 2006
od 19. 2. 2007 do 5. 1. 2012
Jaroslav Bartoš - předseda dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 990/66, PSČ 120 00
den vzniku členství: 11. 12. 2006
den vzniku funkce: 11. 12. 2006
od 19. 2. 2007 do 6. 1. 2012
Ing. Kamil Tlolka - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Slovinská 597/10, PSČ 101 00
den vzniku členství: 11. 12. 2006
od 9. 6. 2003 do 19. 2. 2007
Ing. Marcel Rychlik - předseda dozorčí rady
Jesenice - Horní Jirčany, Zvonková 477, PSČ 252 42
den vzniku členství: 22. 4. 2003
den vzniku funkce: 22. 4. 2003
od 5. 12. 2002 do 9. 6. 2003
Václav Pustina - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Josefov, Bílkova 4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 5. 6. 2002
den vzniku funkce: 6. 6. 2002
od 22. 8. 2000 do 5. 12. 2002
JUDr. Ondřej Vodák - předseda dozorčí rady
Praha 10, Vyžlovská 10
od 22. 8. 2000 do 19. 2. 2007
Pavel Pálka - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Za Alejí 1009, PSČ 686 06
den vzniku funkce: 13. 6. 2000
od 10. 8. 1999 do 22. 8. 2000
Ing. Miloslav Votava - předseda dozorčí rady
Praha 3, Bořivojova 104
od 10. 8. 1999 do 22. 8. 2000
Karel Kvítek - člen dozorčí rady
Praha 10, Sečská 19
od 10. 8. 1999 do 19. 2. 2007
Jan Milič - člen dozorčí rady
Praha 3, Biskupcova 40
den vzniku členství: 10. 8. 1999
den vzniku funkce: 10. 8. 1999
Hodnocení firmy
-5
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Firmy se stejným IČO

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+106
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+73
+
-
3.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+72
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-136
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-293
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.