Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

U & SLUNO a.s.
IČO: 25824848

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu23. 11. 1998
Obchodní firma
od 27. 8. 1999

U & SLUNO a.s.

od 23. 11. 1998 do 27. 8. 1999

UNIBASE & SLUNO a.s.

Sídlo
od 11. 3. 2010 do 24. 9. 2015
Ostrava, Jaroňkova 3
od 27. 8. 1999 do 11. 3. 2010
Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3
od 23. 11. 1998 do 27. 8. 1999
Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 20
IČO
od 23. 11. 1998

25824848

Identifikátor datové schránky:wt3t6xg
Právní forma
od 23. 11. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2045 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 11. 3. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 12. 2006 do 11. 3. 2010
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 23. 11. 1998 do 11. 3. 2010
- Poskytování software.
od 23. 11. 1998 do 11. 3. 2010
- Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.
od 23. 11. 1998 do 11. 3. 2010
- Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách.
od 23. 11. 1998 do 11. 3. 2010
- Činnost organizačních a ekonomických poradců.
Ostatní skutečnosti
od 9. 3. 2002 do 26. 11. 2003
- 1. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu: Řádná valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla z důvodu zvýšení prestiže společnosti a získání kapitálu pro nákup investičního majetku a špičkových licencí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 35.400.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií, tedy z původní výše 5.900.000,- Kč (slovy: pětmilionůdevětsettisíckorunčeských) na novou výši 41.300.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmiliontřistatisíckorunčeských). Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem v hodnotě 35.400.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 9. 3. 2002 do 26. 11. 2003
- 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 35.400.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) bude uskutečněno upsáním 1180 ks (jedentisícjednostoosmdesát kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou akcii, v emisním kursu 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou novou akcii. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě znějící na jméno, všechny budou stejného druhu a budou s nimi spojena stejná práva. Na jednu dosavadní akcii U & SLUNO a.s. o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy:pěttisíckorunčeských) lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských).
od 9. 3. 2002 do 26. 11. 2003
- 3. Všichni stávající akcionáři, tj. společnost SLUNO CORPORATION, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3, jednající statutárním zástupcem - jednatelem ing. Martou Novákovou, ing. Ladislav Novák, který je na jednání této řádné valné hromady zastoupen na základě plné moci ze dne 19.10.2001 advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou, - ing. Zdeněk Sluka, Ing. Marta Nováková a ing. Ivo Havlík se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.
od 9. 3. 2002 do 26. 11. 2003
- 4. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Valná hromada určuje, že nové akcie budou nabídnuty společnosti Binary Development Limited se sídlem Athene House, The Brodway, Mill Hill, Lindon NW 7 3TB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, která je registrována v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem registrace 3455873 a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost U & SLUNO a.s. s tímto zájemcem.
od 9. 3. 2002 do 26. 11. 2003
- 5. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva začne běžet od doručení usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení této řádné valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 60 (šedesát)dnů. Počátek lhůty bude oznámen zájemci písemně a zároveň mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti: Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3. Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií, tj. 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou akcii.
od 9. 3. 2002 do 26. 11. 2003
- 6. Emisní kurs akcií upsaných na peněžitý vklad bude splacen takto: 30 % (třicet procent) tj. 10.620.000,- Kč (slovy: desetmilionůšestsetdvacettisíckorunčeských) bude splacen do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií, tedy do 60 (šedesáti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, a to na zváštní účet u Komerční banky a.s., pobočka Ostrava, který za tím účelem zřídí společnost na své jméno. Zbytek emisního kursu akcií upsaných na peněžitý vklad, tj. 24.780.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůsedmsettiscíkorunčeských) bude splacen do třicátého prvého prosince roku dva tisíce dva (31.12.2002).
od 21. 3. 2001 do 28. 11. 2001
- Usnesení valné hromady společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3, IČO 25824848 o záměru zvýšit základní jmění společnosti takto:
od 21. 3. 2001 do 28. 11. 2001
- 1. Valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla dne 15.12.2000 o zvýšení základního jmění společnosti o 4.900.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 21. 3. 2001 do 28. 11. 2001
- 2. Navrhované zvýšení základního jmění společnosti ve výši 4.900.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých) bude rozděleno na 980 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každá, které budou vydány v listinné podobě, všechny budou stejného druhu a budou s nimi spojená stejná práva.
od 21. 3. 2001 do 28. 11. 2001
- 3. Základní jmění společnosti je zvyšováno nepeněžitým vkladem a je proto vyloučeno přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Nové akcie budou nabídnuty k upsání společnosti SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3.
od 21. 3. 2001 do 28. 11. 2001
- 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Jaroňkova 3, Ostrava-Přívoz a lhůta pro upisování akcií začíná běžet od doručení zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti v obchodním rejstříku a trvá 14 kalendářních dnů. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií.
od 21. 3. 2001 do 28. 11. 2001
- 5. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele společnosti (podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku) a předáním nemovitosti.
od 21. 3. 2001 do 28. 11. 2001
- 6. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je administrativní budova čp. 221 na pozemku st. 1017 včetně venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků st. 1017, p.č. 1055 a p.č. 130/11, které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listu vlastnictví číslo 405 katatrálního území Přívoz, obec Moravská Ostrava a Přívoz, které jsou ve vlastnictví společnosti SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. se sídlem Jaroňkova 3, Ostrava-Přívoz, IČO 41032110
od 21. 3. 2001 do 28. 11. 2001
- Předmět nepeněžitého vkladu by oceněn jednak znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Hrnčíře ze dne 16.10.2000 číslo 415/2000, který na základě zjištěných cen trhu nemovitostí v dané lokalitě a čase stanovil obecnou cenu těchto nemovitostí hodnotou 4.900.000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Jaroslava Říkala ze dne 31.10.2000 číslo 0650/2000, který ve vztahu k současným cenám na trhu s nemovitostmi stanovil obecnou cenu těchto nemovitostí částkou 5.000.000,-Kč. Ve znaleckých posudcích bylo konstatováno, že hodnotu nepeněžitého vkladu může společnost hospodářsky využít, když se jedná o administrativní budovu s příslušenstvím a hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem.
od 23. 11. 1998
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.
Kapitál
od 10. 5. 2003
Základní kapitál 41 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 8. 2002 do 10. 5. 2003
Základní kapitál 41 300 000 Kč
od 28. 11. 2001 do 27. 8. 2002
Základní kapitál 5 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 3. 2000 do 28. 11. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 1998 do 8. 3. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 14. 8. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 14. 8. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 14. 8. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 20. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 20. 12. 2006 do 14. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 20. 12. 2006 do 14. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 27. 8. 2002 do 20. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 180.
od 28. 11. 2001 do 20. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 180.
od 23. 11. 1998 do 28. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 10. 8. 2018
JIŘÍ NOVÁK - předseda představenstva
Klínec, , PSČ 252 10
den vzniku členství: 1. 8. 2018
den vzniku funkce: 1. 8. 2018
od 21. 12. 2012 do 10. 8. 2018
MARTA NOVÁKOVÁ - předseda představenstva
Ostrava - Přívoz, Jaroňkova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 23. 6. 2003 - 31. 7. 2018
od 23. 4. 2012 do 21. 12. 2012
Ing. Radek Hartman, MBA
Praha 5, Tomkova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 19. 12. 2012
od 11. 3. 2010 do 21. 12. 2012
Radim Tvardek - člen představenstva
Václavovice u Frýdku - Místku, Polní 570, PSČ 739 35
den vzniku členství: 23. 11. 2009 - 19. 12. 2012
od 14. 8. 2008 do 11. 3. 2010
Ing. Zdeněk Sluka - člen představenstva
Ostrava - Michálkovice, Rajská 123/68
den vzniku členství: 25. 2. 2008 - 23. 11. 2009
od 20. 12. 2006 do 21. 12. 2012
Ing. Marta Nováková - předseda představenstva
Klimkovice, Nádražní 854, PSČ 742 83
den vzniku členství: 23. 6. 2003
od 26. 11. 2003 do 20. 12. 2006
Ing. Marta Nováková - předseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2912/104
den vzniku členství: 23. 6. 2003
od 26. 11. 2003 do 14. 8. 2008
Ing. Rostislav Mahdal - člen představenstva
Hodonín, Jiráskova 14
den vzniku členství: 23. 6. 2003 - 25. 2. 2008
od 26. 11. 2003 do 23. 4. 2012
Ing. Ivo Havlík - člen představenstva
Ludgeřovice, Chovatelská 1050/4
den vzniku členství: 23. 6. 2003 - 17. 10. 2011
od 27. 8. 1999 do 26. 11. 2003
Ing. Zdeněk Sluka - člen představenstva
Ostrava-Michálkovice, Rajská 123/68
od 23. 11. 1998 do 27. 8. 1999
RNDr. Vladimír Korpas - člen představenstva
Stará Ves nad Ondřejnicí, 376
od 23. 11. 1998 do 26. 11. 2003
Ing. Ivo Havlík - člen představenstva
Ludgeřovice, Chovatelská 1050/4
od 23. 11. 1998 do 26. 11. 2003
Ing. Marta Nováková - člen představenstva
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 1912/104
od 26. 11. 2003
Jednání: Za společnost jedná navenek předseda představenstva samostatně. Společnost zavazuje a za společnost se podepisuje předseda představenstva samostatně.
od 23. 11. 1998 do 26. 11. 2003
Jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 3. 3. 2016
JUDr. JANA KAŠLÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční, PSČ 756 61
den vzniku členství: 17. 9. 2015
od 24. 9. 2015
ZDENĚK KAŠLÍK - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční, PSČ 756 61
den vzniku členství: 28. 6. 2004
od 24. 9. 2015 do 3. 3. 2016
Ing. RADANA MIKOLAJKOVÁ - člen
Děhylov, Porubská, PSČ 747 94
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 30. 7. 2015
od 12. 11. 2007 do 24. 9. 2015
Ing. Radana Mikolajková - člen
Děhylov, Porubská 4/9A
den vzniku členství: 28. 6. 2004
od 23. 2. 2005 do 12. 11. 2007
Ing. Radana Václavíková - člen
Ostrava - Plesná, Hrábek 153
den vzniku členství: 28. 6. 2004
od 23. 2. 2005 do 12. 2. 2015
Hana Lipková - člen
Ostrava, Muglinovská 33
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 2. 11. 2014
od 23. 2. 2005 do 24. 9. 2015
Zdeněk Kašlík - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2387
den vzniku členství: 28. 6. 2004
od 27. 8. 1999 do 23. 2. 2005
Soňa Nováková - člen
Ostrava 1, Sokolská 47
od 27. 8. 1999 do 23. 2. 2005
Zdeněk Kašlík - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2387
od 23. 11. 1998 do 27. 8. 1999
Ing. Zdeněk Sluka - člen
Ostrava-Michálkovice, Rajská 123/68
od 23. 11. 1998 do 27. 8. 1999
Ing. Jiří Štefek - člen
Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1295/21
od 23. 11. 1998 do 27. 8. 1999
Ing. Šárka Jiříčková - člen
Ostrava-Moravská Ostrava, Jindřichova 4/1948
od 23. 11. 1998 do 23. 2. 2005
Ing. Ladislav Novák - člen
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 2912/104
Akcionáři
od 24. 9. 2015
Ing. MARTA NOVÁKOVÁ
Ostrava - Přívoz, Jaroňkova, PSČ 702 00
od 12. 12. 2012 do 24. 9. 2015
Ing. Marta Nováková
Ostrava - Přívoz, Jaroňkova, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
-103
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 631,00 Kč
Expobank CZ 2 633,70 Kč
Komerční banka 2 637,24 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-19
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-31
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-52
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-86
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-180
+
-

Články na Heroine.cz

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: hmotná nouze
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > hmotná nouze

Otázka: Dobrý den, otec/42 let/ mé manželky měl v dubnu 2019 mozkovou mrtvici. Při výpočtu nemocenské jsme vycházeli z toho, že to bude dlouhodobá léčba a orintačně od 61. dne nemoci bude brát cca. 299 Kč/ 1 den,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services