Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Technické služby města Olomouce, a.s.
IČO: 25826603

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu18. 12. 1998
Obchodní firma
od 18. 12. 1998

Technické služby města Olomouce, a.s.

Sídlo
od 10. 4. 2002 do 23. 11. 2016
Olomouc, Zamenhofova 783/34, PSČ 772 11
od 18. 12. 1998 do 10. 4. 2002
Olomouc, U botanické zahrady 6, PSČ 772 11
IČO
od 18. 12. 1998

25826603

DIČ

CZ25826603

Identifikátor datové schránky:f39gksu
Právní forma
od 18. 12. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2052 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 15. 10. 2012
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 15. 10. 2012
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 15. 10. 2012
- výkon zeměměřičských činností
od 15. 10. 2012
- projektová činnost ve výstavbě
od 12. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 4. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 21. 4. 2009
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 10. 4. 2002
- opravy silničních vozidel
od 10. 4. 2002
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 10. 4. 2002 do 2. 7. 2004
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 10. 4. 2002 do 2. 7. 2004
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
od 10. 4. 2002 do 21. 4. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 10. 4. 2002 do 12. 5. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 10. 4. 2002 do 12. 5. 2009
- činnost technických poradců v oblasti odpadového hospodářství
od 10. 4. 2002 do 15. 10. 2012
- provozování placeného hlídaného parkoviště v areálu TSmO, a.s.
od 18. 12. 1998
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 18. 12. 1998 do 10. 4. 2002
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 18. 12. 1998 do 10. 4. 2002
- opravy motorových vozidel
od 18. 12. 1998 do 2. 7. 2004
- správa městských tržišť
od 18. 12. 1998 do 2. 7. 2004
- masérské služby
od 18. 12. 1998 do 2. 7. 2004
- provozování veřejných tělovýchovných škol
od 18. 12. 1998 do 2. 7. 2004
- poskytování rychlého občerstvení (vyjma živností řemeslných)
od 18. 12. 1998 do 2. 7. 2004
- praní prádla
od 18. 12. 1998 do 21. 4. 2009
- zámečnictví
od 18. 12. 1998 do 12. 5. 2009
- správa, údržba a opravy místních komunikací včetně jejich příslušenství a součástí dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
od 18. 12. 1998 do 12. 5. 2009
- podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 18. 12. 1998 do 12. 5. 2009
- údržba veřejné zeleně
od 18. 12. 1998 do 12. 5. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 12. 1998 do 12. 5. 2009
- provozování veřejných WC
od 18. 12. 1998 do 12. 5. 2009
- zemní práce
od 18. 12. 1998 do 15. 10. 2012
- silniční motorová doprava nákladní
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 8. 2014 do 18. 4. 2019
- Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti.
od 26. 8. 2014 do 18. 4. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 26. 8. 2014 do 18. 4. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 6. 9. 2006 do 30. 1. 2007
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 13.6.2006 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 139.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 2.000.000,- Kč na 141.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 20 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností - převod podmíněn souhlasem valné hromady podoba: zaknihovaná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč c) všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře Statutárního města Olomouce se sídlem Olomouc, Horní náměstí-radnice, PSČ 779 11, IČ 00299308. Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém 22. zasedání konaném dne 19.5.2006, zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je majetkem Statutárního města Olomouce, a.s., a to v souladu se zákonem o obcích, zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost , jiný nebytový prostor, číslo jednotky 77/1 v budově čp. 77 na pozemku st.pl. p.č. 491 a spoluvlastnickým podílem o velikosti 1046/2503, na společných částech budovy čp. 77 a pozemku st.pl. p.č. 491, zapsané na listu vlastnictví 1122 a na listu vlastnict ví 1324 pro katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v hodnotě 2.039.000,- Kč, oceněného dle znaleckého posudku číslo 1517-018/2006, Ing. Jana Dostála, znalce v oboru ekonomika- ceny a odhady nemovitostí-stavby obytné a průmyslové, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod Spr 1799/95. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 20 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, zaknihovaných. Rozdíl mezi hodnotou nepe něžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio. Základní kapitál obch. společnosti se zvyšuje shora uvedeným nepeněžitým vkladem z důvodu získání potřebných prostor pro z řizení zákaznického centra a je tedy v důležitém zájmu společnosti. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Jana Dostála, Olomouc, Slovenská 3, který byl jmenován za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě dne 18.5.2006 čj. Nc 5136/2006-14, které nabylo právní moci dne 25.5.2006, částkou ve výši 2.039.200,- Kč, když na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 2.000.000,- Kč. d) místem pro vykonání úpisu akcií je sídlo společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., Olomouc, Zamenhofova 783/34, PSČ 772 11. Lhůta pro upisování akcií počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodníh o zákoníku, po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude souča sně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. f) upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, a to písemným prohlášením vkladatele dle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku s tím, že k předání nemovitosti dojde ve stejné lhůtě v mís tě, kde se nachází předmětná nemovitost.
od 10. 4. 2002 do 26. 8. 2014
- Omezení převoditelnosti: V souladu s ust. § 156 odst. 4 obchod. zák. je převoditelnost těchto akcií omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromady společnosti.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Jediný akcionář společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 5.11.1999 ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchod. zák. o zvýšení základního jmění společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. o částku 9,000.0000,-Kč, slovy: devět milionů korun českých.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 90 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě za jednu akcii 100.000,-Kč a emisním kurzu 100.000,-Kč za jednu akcii.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Všech 90 kusů kmenových akcií bude nabídnuto k úpisu jedinému akcionáři městu Olomouc se sídlem Úřadu města Olomouce, Horní nám. 1, Olomouc, IČO: 00299308.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. se sídlem v Olomouci, U botanické zahrady 6.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Lhůta k vykonání úpisu počne běžet třicátým dnem po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchod. zák. a končí uplynutím čtrnáctého dne po započetí úpisu.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře - města Olomouce, se sídlem Úřadu města Olomouce, Horní nám. 1, Olomouc, IČO: 00299308.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., se sídlem v Olomouci, U botanické zahrady 6 nejpozději do tří dnů ode dne upsání nových akcií předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchod. zák. a předáním, o kterém bude pořízen předávací zápis.
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- Nepeněžitý vklad tvoří: nemovitý majetek, a to: a) pozemek ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 466/3 o výměře 391 m2, areál sběrového dvora se vším příslušentvím, tj. přístřeškem - skladem, vedlejší stavbou, venkovními úpravami: zpevněnou plochou, oplocením a plotovými vraty, zaps. na LV 1001 pro kat. úz. Neředín;
od 28. 4. 2000 do 20. 6. 2003
- b) pozemek ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 263/22 o výměře 848 m2, areál sběrového dvora se vším příslušenstvím, a to přístřeškem - skladem, vedlejší stavbou a venkovními úpravami: zpevněnou plochou, oplocením a plotovými vraty, zaps. na LV 1001 pro kat. úz. Hodolany. Celý předmět vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem č. 788-3/99, znaleckým posudkem č. 814-3/99 znalce Jana Dlouhého na částku 3.692.000 Kč a znaleckým posudkem č. 1539-200/99 znalce Ing. Štefana Gibaly na částku 3.755.000 Kč. movitý majetek: a) nákladní automobil IVECO MT 190 E 27 SPZ OLB 10-17; b) nákladní automobil LIAZ 18.33 SPZ OLB 05-93; c) nákladní automobil LIAZ 18.33 UB SPZ OLB 05-92; d) přívěs PANAV PK 24.19 SPZ OC 28-06; e) přívěs PANAV PKL 24 SPZ OC 28-09; f) lisovací kontejner LK 8 g) 24 ks kontejner KOREX-20 m3 Celý předmět vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Dömische na částku 6.018.000 Kč a znaleckým posudkem č. 18/99 znalce Ing. Jana Juráně na částku 5.879.000 Kč.
od 18. 12. 1998 do 10. 4. 2002
- Omezení převoditelnosti: V souladu s ust. § 156 odst. 4 obchod. zák. je převoditelnost těchto akcií omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Jediným akcionářem společnosti je město Olomouc.
Kapitál
od 30. 1. 2007
Základní kapitál 141 000 000 Kč
od 18. 12. 2001 do 30. 1. 2007
Základní kapitál 139 000 000 Kč
od 18. 12. 1998 do 18. 12. 2001
Základní kapitál 130 000 000 Kč
od 18. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 410 v listinné podobě.
od 18. 4. 2019
Akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 17. 8. 2010 do 18. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 410 v listinné podobě.
od 30. 1. 2007 do 17. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 410.
od 30. 1. 2007 do 17. 8. 2010
zaknihované
od 18. 12. 2001 do 30. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 390.
od 18. 12. 2001 do 30. 1. 2007
zaknihované
od 18. 12. 1998 do 18. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 300.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 18. 4. 2019
Ing. Bc. MILAN ŠTARNOVSKÝ - místopředseda představenstva
Olomouc - Lazce, Veleslavínova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
Ing. MILOSLAV SOBOTKA - člen představenstva
Drahanovice - Lhota pod Kosířem, , PSČ 783 44
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019 do 9. 9. 2020
Ing. JIŘÍ FRYC - předseda představenstva
Dub nad Moravou - Tučapy, , PSČ 783 75
den vzniku členství: 8. 4. 2019 - 31. 7. 2020
den vzniku funkce: 8. 4. 2019 - 31. 7. 2020
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
Mgr. MILOSLAV TICHÝ - předseda představenstva
Olomouc - Povel, Janského, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 7. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
ROBERT RUNTÁK - místopředseda představenstva
Olomouc, Hrnčířská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 7. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
JUDr. MARTIN MAJOR - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Horní lán, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
MILAN FERANEC - člen představenstva
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
EVA KOLÁŘOVÁ - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Na Letné, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
Ing. Bc. ROSTISLAV HAINC - člen představenstva
Olomouc - Droždín, Elišky Junkové, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
VLADIMÍR PRÁŠIL - člen představenstva
Olomouc - Droždín, Na příhonu, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
MIROSLAV PETŘÍK - předseda představenstva
Olomouc, Domovina, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
MILOSLAV STRÝČEK - místopředseda představenstva
Horka nad Moravou, Baarova, PSČ 783 35
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
MIROSLAV BEHRO - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Synkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
MILAN FERANEC - člen představenstva
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
PAVEL HEJTMÁNEK - člen představenstva
Olomouc - Chomoutov, Olšová, PSČ 783 35
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
JIŘÍ ROZBOŘIL - člen představenstva
Olomouc, Palackého, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
MARTA VLÁČILOVÁ - člen představenstva
Olomouc, U reálky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 16. 4. 2014 do 1. 6. 2015
Ing. JIŘÍ ROZBOŘIL - člen představenstva
Olomouc, Palackého, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 31. 12. 2013 do 16. 4. 2014
Ing. JIŘÍ ROZBOŘIL - člen představenstva
Olomouc, Palackého, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011
od 3. 5. 2013 do 1. 6. 2015
IVAN KOSATÍK - člen představenstva
Olomouc, U reálky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 1. 4. 2015
od 30. 5. 2011 do 3. 5. 2013
Jaroslav Krátký - člen představenstva
Olomouc - Hejčín, Na Šibeníku, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 3. 2013
od 30. 5. 2011 do 31. 12. 2013
Ing. Jiří Rozbořil - člen představenstva
Olomouc, Palackého, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011
od 30. 5. 2011 do 1. 6. 2015
Mgr. Marta Vláčilová - předseda představenstva
Olomouc, U Reálky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 30. 5. 2011 do 1. 6. 2015
Miroslav Petřík - místopředseda představenstva
Olomouc, Domovina, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 30. 5. 2011 do 1. 6. 2015
Mgr. Milan Langer - člen představenstva
Olomouc - Nové Sady, Handkeho, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 30. 5. 2011 do 1. 6. 2015
MUDr. Pavel Hejtmánek - člen představenstva
Olomouc - Povel, Heyrovského, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 30. 5. 2011 do 1. 6. 2015
Ing. Miloslav Strýček - člen představenstva
Horka nad Moravou, Baarova, PSČ 783 35
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 12. 5. 2009 do 30. 5. 2011
Hana Kaštilová Tesařová - člen představenstva
Olomouc, U reálky 1076/4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 31. 5. 2007 do 12. 5. 2009
Hana Tesařová - člen představenstva
Olomouc - Hodolany, Tř. Kosmonautů 1024/18, PSČ 772 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007
od 31. 5. 2007 do 30. 5. 2011
Mgr. Marta Vláčilová - předseda představenstva
Olomouc, Nábřeží 1051/2, PSČ 772 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 31. 5. 2007 do 30. 5. 2011
Miroslav Petřík - místopředseda představenstva
Olomouc, Domovina 742/11, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 31. 5. 2007 do 30. 5. 2011
Mgr. Petr Michálek - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Lazecká 30/78, PSČ 772 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 31. 5. 2007 do 30. 5. 2011
MUDr. Pavel Hejtmánek - člen představenstva
Olomouc - Povel, Heyrovského 403/21
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 31. 5. 2007 do 30. 5. 2011
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. - člen představenstva
Olomouc - Chválkovice, Kubatova 468/28, PSČ 773 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 31. 5. 2007 do 30. 5. 2011
Ing. Edita Hrstková - člen představenstva
Olomouc, Kaštanová 919/23, PSČ 772 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 11. 5. 2005 do 31. 5. 2007
Hana Tesařová - člen představenstva
Olomouc, Kosmonautů 1024/18, PSČ 772 00
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 1. 3. 2007
od 16. 1. 2004 do 31. 5. 2007
Jiří Martinák - člen představenstva
Olomouc, U Lávky 6, PSČ 772 00
den vzniku členství: 1. 7. 2003 - 1. 3. 2007
od 20. 6. 2003 do 16. 1. 2004
Martin Novotný - člen představenstva
Olomouc, Švermova 1, PSČ 772 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 1. 7. 2003
od 20. 6. 2003 do 11. 5. 2005
Jan Dlouhý - člen představenstva
Olomouc, Kmochova 8, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 5. 12. 2004
od 20. 6. 2003 do 31. 5. 2007
Miroslav Petřík - předseda představenstva
Olomouc, Domovina 11, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 6. 3. 2003 - 1. 3. 2007
od 20. 6. 2003 do 31. 5. 2007
MUDr. Pavel Andrš - člen představenstva
Olomouc, V Kotlině 4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 20. 6. 2003 do 31. 5. 2007
Mgr. Marta Vláčilová - místopředseda představenstva
Olomouc, Nábřeží 2, PSČ 772 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 6. 3. 2003 - 1. 3. 2007
od 20. 6. 2003 do 31. 5. 2007
Mgr. Petr Michálek - člen představenstva
Olomouc, Lazecká 78, PSČ 772 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 10. 4. 2002 do 21. 11. 2005
Ing. Vladimír Lisý - člen představenstva
Dolany č.p. 430, okr. Olomouc
den vzniku členství: 9. 8. 2000 - 23. 3. 2005
od 18. 12. 2001 do 10. 4. 2002
Ing. Vladimír Lisý - člen představenstva
Olomouc, Wolkerova 14
den vzniku funkce: 9. 8. 2001
od 27. 3. 2000 do 18. 12. 2001
Ing. Miloš Vychodil - člen představenstva
Olomouc, Dr. M. Horákové 21
od 27. 3. 2000 do 20. 6. 2003
Ing. Karel Šimša - člen představenstva
Olomouc, Jana Koziny 20
den vzniku členství: 10. 2. 1999 - 10. 2. 2003
od 27. 3. 2000 do 20. 6. 2003
Miroslav Petřík - předseda představenstva
Olomouc, Domovina 11, PSČ 772 00
den vzniku členství: 10. 2. 1999 - 10. 2. 2003
den vzniku funkce: 16. 2. 1999 - 10. 2. 2003
od 27. 3. 2000 do 20. 6. 2003
PaedDr. Miroslav Pilát - místopředseda představenstva
Olomouc, Foersterova 16, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 2. 1999 - 10. 2. 2003
den vzniku funkce: 16. 2. 1999 - 10. 2. 2003
od 27. 3. 2000 do 20. 6. 2003
Antonín Krček - člen představenstva
Olomouc, Polská 2, PSČ 772 00
den vzniku členství: 10. 2. 1999 - 10. 2. 2003
od 27. 3. 2000 do 20. 6. 2003
MUDr. Pavel Andrš - člen představenstva
Olomouc, V Kotlině 4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 14. 2. 2000 - 10. 2. 2003
od 18. 12. 1998 do 27. 3. 2000
Ing. Oldřich Šputa - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 6
od 18. 12. 1998 do 27. 3. 2000
Ing. Jaromír Czmero - člen představenstva
Olomouc, Zeyerova 14
od 18. 12. 1998 do 27. 3. 2000
RNDr. Miroslav Studený - člen představenstva
Olomouc, Horní náměstí 21
od 18. 12. 1998 do 27. 3. 2000
Ing. Miloš Ulrich - člen představenstva
Olomouc, Mišákova 24
od 18. 12. 1998 do 27. 3. 2000
Ing. Miloš Vychodil - předseda představenstva
Olomouc, Dr. M. Horákové 21
od 18. 12. 1998 do 27. 3. 2000
Ing. Karel Šimša - místopředseda představenstva
Olomouc, Jana Koziny 20
od 18. 12. 1998 do 20. 6. 2003
RSDr. Alexandr Černý - člen představenstva
Olomouc, gen. Píky 1
den vzniku členství: 10. 2. 1999 - 10. 2. 2003
od 26. 8. 2014
Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenst va společnosti.
od 10. 4. 2002 do 26. 8. 2014
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.
od 18. 12. 1998 do 10. 4. 2002
Jednání: Jménem společnosti jedná vždy společně předseda nebo místopředseda a alespoň jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 9. 2020
VLADIMÍR ČECH - člen dozorčí rady
Olomouc - Hejčín, Ladova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 8. 2020
od 23. 11. 2019
JAROSLAV KRÁTKÝ - člen dozorčí rady
Olomouc - Slavonín, Arbesova, PSČ 783 01
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
Mgr. MILOSLAV TICHÝ - předseda dozorčí rady
Olomouc - Povel, Janského, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
ROBERT RUNTÁK - místopředseda dozorčí rady
Olomouc, Hrnčířská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
VLADIMÍR PRÁŠIL - člen dozorčí rady
Olomouc - Droždín, Na příhonu, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
Ing. Bc. ROSTISLAV HAINC - člen dozorčí rady
Olomouc - Droždín, Elišky Junkové, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019 do 23. 11. 2019
JAROSLAV KRÁTKÝ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Voskovcova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019
Ing. arch. PAVEL GRASSE - člen dozorčí rady
Olomouc, U pivovaru, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
PAVEL HEKELA - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Resslova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 7. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
Mgr. Ing. PETR KONEČNÝ - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Na střelnici, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 13. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 1. 6. 2015 do 15. 1. 2019
YVONA KUBJÁTOVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Holice, U solných mlýnů, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 1. 6. 2015 do 9. 9. 2020
ANTONÍN ZÍVALA - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Rokycanova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 7. 2020
od 14. 11. 2013 do 1. 6. 2015
ANTONÍN ZÍVALA - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Rokycanova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 20. 1. 2011 - 1. 4. 2015
od 27. 9. 2013 do 14. 11. 2013
ANTONÍN ZÍVALA - člen dozorčí rady
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 20. 1. 2011
od 14. 2. 2012 do 1. 6. 2015
Mgr. Ing. Petr Konečný - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Na střelnici, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 30. 5. 2011 do 14. 2. 2012
Mgr. Ing. Petr Konečný - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Legionářská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2011
od 30. 5. 2011 do 27. 9. 2013
Antonín Zívala - člen dozorčí rady
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 772 00
den vzniku členství: 20. 1. 2011
od 30. 5. 2011 do 1. 6. 2015
Yvona Kubjátová - člen dozorčí rady
Olomouc - Holice, U Solných mlýnů, PSČ 772 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 12. 5. 2009 do 30. 5. 2011
Yvona Kubjátová - člen dozorčí rady
Olomouc - Holice, U solných mlýnů 831/25, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 31. 5. 2007 do 12. 5. 2009
Yvona Kubjátová - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Fischerova 685/34, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007
od 31. 5. 2007 do 30. 5. 2011
Mgr. Ing. Petr Konečný - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Na Střelnici 1212/39, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 31. 5. 2007 do 30. 5. 2011
Antonín Zívala - člen dozorčí rady
Olomouc, Horní náměstí 13, PSČ 772 00
den vzniku členství: 31. 1. 2007 - 20. 1. 2011
od 16. 1. 2004 do 31. 5. 2007
Mgr. Ing. Petr Konečný - předseda
Olomouc - Nová Ulice, Na Střelnici 1212/39, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 6. 3. 2003 - 1. 3. 2007
od 20. 6. 2003 do 16. 1. 2004
Mgr. Ing. Petr Konečný - předseda
Olomouc, Zikova 16, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003
den vzniku funkce: 6. 3. 2003
od 20. 6. 2003 do 31. 5. 2007
Antonín Zívala - člen
Olomouc, Horní náměstí 13, PSČ 772 00
den vzniku členství: 31. 12. 1998 - 31. 1. 2007
od 20. 6. 2003 do 31. 5. 2007
Yvona Kubjátová - člen
Olomouc, Fischerova 34, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 27. 3. 2000 do 20. 6. 2003
Mgr. Jaroslav Bosák - člen
Olomouc, Nešverova 11, PSČ 771 00
den vzniku členství: 10. 2. 1999 - 10. 2. 2003
od 27. 3. 2000 do 20. 6. 2003
Mgr. Bohuslav Coufal - člen
Olomouc, Družební 3, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 10. 1999 - 10. 2. 2003
od 18. 12. 1998 do 27. 3. 2000
Marie Vymětalová - člen
Olomouc, Skupova 17
od 18. 12. 1998 do 27. 3. 2000
Ing. František Dvořák - člen
Olomouc, Za vodojemem 4
od 18. 12. 1998 do 20. 6. 2003
Antonín Zívala - člen
Olomouc, Horní náměstí 13
den vzniku členství: 31. 12. 1998
Akcionáři
od 23. 8. 2014
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
od 10. 4. 2002 do 23. 8. 2014
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308
se sídlem Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí 1, PSČ 771 27
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 745,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Komerční banka 2 809,62 Kč
ČSOB 2 813,20 Kč
Poštovní spořitelna 2 813,20 Kč
Expobank CZ 2 819,10 Kč
Česká spořitelna 2 830,00 Kč
Raiffeisenbank 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 871,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Černý

David Černý

- výtvarník

-78
+
-
2.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-81
+
-
3.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-109
+
-
4.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-221
+
-
5.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-235
+
-

Články na Heroine.cz

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

První podcast, který chceme uvést v sérii Hlas Heroine, je s ilustrátorkou a komiksovou...více

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Včerejší udělení státních vyznamenání opět ukázalo, jak jsou ve veřejném prostoru ženy...více

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Jste doma na home office a vyjdete ven maximálně na nákup? Mohlo by se zdát, že to tak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services