Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HSP účetní a daňová kancelář a.s.
IČO: 25841131

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 8. 1999
Obchodní firma
od 9. 7. 2018

HSP účetní a daňová kancelář a.s.

od 2. 8. 1999 do 9. 7. 2018

Hanácká kapitálová a.s.

Sídlo
od 9. 3. 2010 do 29. 11. 2016
Přerov, Čechova 1184/2, PSČ 750 02
od 2. 8. 1999 do 9. 3. 2010
Přerov I. - Město, Čechova 2
IČO
od 2. 8. 1999

25841131

Identifikátor datové schránky:entqazi
Právní forma
od 2. 8. 1999
Akciová společnost
Spisová značka2165 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 4. 9. 2018
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 12. 3. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 4. 2000 do 12. 3. 2010
- ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
od 24. 4. 2000 do 12. 3. 2010
- školící činnost v oboru mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona
od 24. 4. 2000 do 12. 3. 2010
- zprostředkovatelská činnost
od 24. 4. 2000 do 12. 3. 2010
- pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona
od 24. 4. 2000 do 12. 3. 2010
- správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické
od 24. 4. 2000 do 12. 3. 2010
- factoring a forfaiting - odkup, prodej a správa dlužních pohledávek
od 2. 8. 1999 do 12. 3. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příl. 1 - 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 25. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 8. 2014 do 9. 7. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 8. 2014 do 9. 7. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 1. Základní kapitál společnosti Hanácká kapitálová a.s. se zvyšuje ze stávající výše 1,950.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých) o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) na částku 8,450.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 2. Zvýšení základního kapitálu o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na majitele v listinné podobě, a to 6 ks akcií každé o j menovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 3. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je společnost PRAMEN 7 plus s.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČ 607 75 793, který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitost - budova č.p. 1181, postavená na parcelách p.č. 4926/9 a p.č. 403/10 - stavba občanského vybavení, v části obce Přerov I - Město, obec Přerov tak, jak je tato budova zapsána na LV č.5517 pro Katastrální území Přerov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov tak, jak je tato nemovitost popsána, definována a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, který byl zpracován znalcem Stanislavem Sedláčkem, bytem Sušice č. 34, PSČ 751 11, okr. Přerov. Tímto znaleckým pos udkem byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitosti částkou 6,500.000,- Kč. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti vybraného zájemce jmenován usnesením KS v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 3.9.2010 sp.zn. 30Nc 8081/2 010, které nabylo právní moci dne 8.9.2010.
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 4. Mimořádná valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu - budovy č.p.1181 jak je specifikována pod bodem 3. tohoto rozhodnutí výše a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 v částce 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých ) a tato částka se pak započítává na emisní kurz upsaných akcií. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks kmenové akcie společnosti o jmenovité hod notě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které všechny budou vydány v podobě listinné ve formě na majitele.
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Hanácká kapitálová, a.s., t.j. Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02.
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 6. Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna odeslat upis ovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýše ní základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad - budovu č.p. 1181, jak je specifikována v odstavci 3. tohoto rozhodnutí a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, formou předání písemného prohlášení vkladatele s úředně ov ěřeným podpisem dle ust. § 60 obch. zák. a současně předáním nepeněžitého vkladu společnosti. O předání vkladu bude mezi společností a upisovatelem sepsán zápis. Nepeněžitý vklad musí být upisovatelem takto splacen nejpozději do 60ti dnů od podpisu smlouv y o úpisu akcií.
od 2. 3. 2011 do 17. 3. 2011
- 9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě.
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.9.2000 o tom, že: 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění 1,150.000,-Kč o 800.000,-Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) na 1,950.000,-Kč (slovy: jedenmiliondevětsetpadesáttisíckorunčeských).
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na 1 akcii při emisním kursu 55.000,-Kč na 1 akcii a emisním ážiu 45.000,-Kč na jednu akcii. Akcie budou vedeny v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva k upisování nových akcií, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům z řad stávajících akcionářů společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 3. Předem určenými zájemci jsou společnost PRAMEN 7 plus s.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793, a pan Jaroslav Uhírek, r.č. xxxx, bytem Lešany 2, okr. Prostějov.
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 4. Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. se sídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793 se nabízí upsat 60 ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu 55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to: - objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha - pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 5. Předem určenému zájemci panu Jaroslavu Uhírkovi, r.č. xxxx, bytem Lešany 2, okr. Prostějov, se nabízí upsat 20 ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu 55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to: - objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha, - pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 6. Celková hodnota nemovitostí uvedených na LV č. 6148 a uvedených v bodě 4) a 5) tohoto usnesení byla určena znaleckým posudkem č. 196/99 ze dne 1.11.1999 vypracovaným znalcem Jiřím Pazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, na částku 4,500.000,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíckorunčeských) a dále znaleckým posudkem č. 1691-239/99 ze dne 17.12.1999 vypracovaným znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem, se sídlem Olomouc, Rooseveltova 117, na částku 4,400.000,-Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských). Mimořádná valná hromada ocenila nemovitosti zapsané na LV č. 6148 u Katastrálního úřadu v Přerově pro obec a k.ú. Přerov částkou 4,400.000,-Kč.
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 7.Předmět nepeněžitého vkladu společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. kterým je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkem ze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce Jiřího Pazdery na částku 3,375.000,-Kč (slovy: třimilionytřistasedmdesátpěttisíckorunčeských), a dodatkem ze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 1691-39/99 znalce Ing. Bohuslava Štencla na částku 3,330.000,-Kč (slovy: třimilionytřistattisíckorunčeských). Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladu společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., tedy id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově na částku 3,300.000,-Kč (slovy: třimilionytřistatisíckorunčeských).
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 8. Předmět nepeněžitého vkladu pana Jaroslava Uhírka, kterým je jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkem ze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce Jiřího Pazdery na částku 1,125.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostodvacetpět- tisíckorunčeských), a dodatekem ze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 1691-39/99 znalce Ing. Bohuslava Štencla na částku 1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorunčeských). Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladu pana Jaroslava Uhírka, tedy jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově na částku 1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorun- českých).
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j. Přerov I-Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to v každý pracovní den v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod.. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 10. Určuje se, že upisovatelé jsou povinni emisní kurs upsaných akcií včetně emisního ážia splatit v místě sídla společnosti, t.j. Přerov I-Město, Čechova 2, a to v plné výši ve lhůtě 30ti dnů ode dne upsání akcií. Ke splacení akcií dochází předáním písemného prohlášení upisovatele dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) a jejich fyzickým předáním společnosti.
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
- 11. Určuje se, že ve lhůtách stanovených v bodě 9) a 10) tohoto usnesení musí být upsáno všech 80 ks akcií, o které má být navýšeno základní jmění a oba upisovatelé musí splatit své nepeněžité vklady uvedené v bodě 4) a 5) tohoto usnesení, jinak je upsání neúčinné.
od 24. 4. 2000 do 28. 7. 2000
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 24.2.2000 o tom, že základní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o 150.000,-Kč (slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) na 1,150.000,-Kč (slovy: jedenmilionstopadesáttisíc korunčeských). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 24. 4. 2000 do 28. 7. 2000
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 150 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii při emisním kursu 1.000,-Kč za jednu akcii. Akcie budou vedeny v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti.
od 24. 4. 2000 do 28. 7. 2000
- Stávajícím akcionářům nepřísluší a je vyloučeno přednostní právo k upisování nových akcií, neboť upsání nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., IČ 60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, když upsané akcie mají být splaceny nepeněžitým vkladem a dále z důvodu důležitého zájmu společnosti, který spočívá v zajištění dalších obchodních vazeb ke zlepšení postavení společnosti na trhu, zvýšení její bonity a získání nemovitosti jako dalšího zdroje příjmů společnosti.
od 24. 4. 2000 do 28. 7. 2000
- Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., IČ 60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, se nabízí upsat všech 150 ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, při emisním kursu 1.000,-Kč za jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Kroměříži na listu vlastnictví číslo 367 pro obec Rusava a katastrální území Rusava, a to: - objekt bydlení ev. č. 302 na pozemku p.č. st. 854, - objekt bydlení ev. č. 423 na pozemku p.č. st. 855, - pozemek p.č. 2555/19 - ost. plocha - staveniště, - pozemek p.č. 2555/19 - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ evidence nemovitostí (EN). Hodnota těchto nemovitostí byla určena znaleckým posudkem z 23.12.1999, vypracovanými dvěma soudními znalci, a to: znalcem Jiřím Pazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem, se sídlem Olomouc, Rooseveltova 117, na částku 800.000,-Kč, slovy: osmsettisíckorunčeských. Valná hromada vzala toto ocenění na vědomí, rozhodla o tom, že na tento nepeněžitý vklad se započítává pouze částka: 150.000,-Kč, slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských, a současně dle ust. § 163a odst. 3 obch. zák. rozhodla o tom, že rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou takto upisovaných akcií nebude považován za emisní ážio, a to z důvodu, že na nemovitostech vázne zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele: České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 29, a to podle smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti a podmínkách výkonu zástavního práva zástavním věřitelem: č. 97/059-1021353-838/XII uzavřené dne 14.7.1999 mezi zástavním věřitelem a společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. k zajištění pohledávky zástavního věřitele podle smlouvy o úvěru č. 97/059-1021353-838 uzavřené mezi zástavním věřitelem a dlužníkem, společností: MORAVIA trading a.s., IČ 25373137, se sídlem Přerov, Čechova 2 ze dne 27.10.1997 o poskytnutí úvěru ve výši: 23,000.000,-Kč.
od 24. 4. 2000 do 28. 7. 2000
- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j. Přerov I - Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to v každý pracovní den v pracovní době od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počíná běžet prvním dnem následujícím, po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 24. 4. 2000 do 28. 7. 2000
- Určuje se, že upisovatel je povinen emisní kurs upsaných akcií splatit v místě sídla společnosti, tj. Přerov I-Město, Čechova 2, a to v plné výši ve lhůtě 30ti dnů ode dne upsání akcií. Ke splacení akcií dochází předáním písemného prohlášení upisovatele dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) a jejich fyzickým předáním společnosti.
Kapitál
od 17. 3. 2011
Základní kapitál 8 450 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 4. 2001 do 17. 3. 2011
Základní kapitál 1 950 000 Kč, splaceno 1 950 000 Kč.
od 14. 11. 2000 do 11. 4. 2001
Základní kapitál 1 150 000 Kč, splaceno 1 150 000 Kč.
od 28. 7. 2000 do 14. 11. 2000
Základní kapitál 1 150 000 Kč, splaceno 450 000 Kč.
od 2. 8. 1999 do 28. 7. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 8.
od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 9.
od 16. 8. 2013 do 25. 8. 2014
Akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 8.
od 16. 8. 2013 do 25. 8. 2014
Akcie na majitele 50 000, počet akcií: 9.
od 17. 3. 2011 do 16. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6.
od 17. 3. 2011 do 16. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 11. 4. 2001 do 16. 8. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 80.
od 11. 4. 2001 do 16. 8. 2013
v listinné podobě
od 28. 7. 2000 do 16. 8. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 150.
od 2. 8. 1999 do 28. 7. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 9. 7. 2018
Mgr. PAVEL PIŇOS - předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Kosmákova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 4. 7. 2018
den vzniku funkce: 4. 7. 2018
od 9. 7. 2018
Ing. KVĚTOSLAV HLÍNA, CSc.
Brno - Žebětín, Pilařova, PSČ 641 00
den vzniku členství: 4. 7. 2018
od 9. 7. 2018
Ing. LIBOR URBÁNEK
Ostopovice, Zahradní, PSČ 664 49
den vzniku členství: 4. 7. 2018
od 29. 11. 2016 do 9. 7. 2018
Ing. KVĚTOSLAV HLÍNA, CSc. - člen představenstva
Brno - Žebětín, Pilařova, PSČ 641 00
od 24. 2. 2015 do 9. 7. 2018
PAVEL PIŇOS - předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Kosmákova, PSČ 750 02
den vzniku členství: 25. 2. 2013 - 4. 7. 2018
den vzniku funkce: 25. 2. 2013 - 4. 7. 2018
od 16. 8. 2013 do 24. 2. 2015
PAVEL PIŇOS - předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, Žerotínovo nám., PSČ 750 02
den vzniku členství: 25. 2. 2013
den vzniku funkce: 25. 2. 2013
od 16. 8. 2013 do 9. 7. 2018
HANA HLÍNOVÁ - člen představenstva
Jeseník - Bukovice, Nábřežní, PSČ 790 01
den vzniku členství: 25. 2. 2013 - 4. 7. 2018
od 23. 1. 2003 do 16. 8. 2013
Ing. Vladimír Vosmanský - předseda představenstva
Hranice, Galašova 1783, PSČ 753 01
den vzniku členství: 7. 5. 2002 - 25. 2. 2013
den vzniku funkce: 7. 5. 2002 - 25. 2. 2013
od 14. 11. 2000 do 16. 8. 2013
JUDr. Květoslav Frgal - člen představenstva
Přerov, U Tenisu 29
od 2. 8. 1999 do 14. 11. 2000
Ing. Marek Fitz - člen představenstva
Přerov, Seifertova 6
od 2. 8. 1999 do 23. 1. 2003
Jaroslav Uhírek - předseda představenstva
Prostějov, Lešany 2, PSČ 798 42
od 2. 8. 1999 do 29. 11. 2016
Ing. Květoslav Hlína, CSc. - člen představenstva
Brno, Chodská 191
od 25. 8. 2014
Společnost zastupuje navenek: a) předseda představenstva samostatně nebo b) dva členové představenstva společně nebo c) samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.
od 16. 8. 2013 do 25. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo takto: a) samostatně předseda představenstva nebo b) společně dva členové představenstva nebo c) samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření
od 2. 8. 1999 do 16. 8. 2013
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva samostatně.
Prokura
od 29. 11. 2016 do 20. 7. 2017
JAKUB HLÍNA
Praha - Vinohrady, Perunova, PSČ 130 00
od 29. 11. 2016 do 20. 7. 2017
- Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
od 9. 7. 2015 do 29. 11. 2016
JAKUB HLÍNA
Praha - Vinohrady, Perunova, PSČ 130 00
od 9. 7. 2015 do 29. 11. 2016
- Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
od 16. 8. 2013 do 9. 7. 2015
JAKUB HLÍNA
Přerov - Přerov XII-Žeravice, U stadionu, PSČ 750 02
od 16. 8. 2013 do 9. 7. 2015
- Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
Dozorčí rada
od 9. 7. 2018
Mgr. HANA HLÍNOVÁ
Jeseník - Bukovice, Nábřežní, PSČ 790 01
den vzniku členství: 4. 7. 2018
od 14. 7. 2016 do 9. 7. 2018
Ing. IVANA HLÍNOVÁ - člen
Přerov - Přerov XII-Žeravice, U Stadionu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 28. 1. 2004 - 4. 7. 2018
od 7. 11. 2015 do 9. 7. 2018
Ing. MICHAL PROCHÁZKA - předseda
Supíkovice, , PSČ 790 51
od 4. 5. 2014 do 9. 7. 2018
Mgr. VERONIKA ZAVADILOVÁ - člen dozorčí rady
Tovačov - Tovačov I-Město, Dvořákova, PSČ 751 01
den vzniku členství: 1. 1. 2010 - 4. 7. 2018
od 12. 3. 2010 do 4. 5. 2014
Mgr. Veronika Zavadilová - člen dozorčí rady
Tovačov, Dvořákova 485, PSČ 751 01
den vzniku členství: 1. 1. 2010
od 23. 3. 2004 do 14. 7. 2016
Ing. Ivana Hlínová - člen
Přerov II - Předmostí, Teličkova 3/3
den vzniku členství: 28. 1. 2004
od 2. 8. 1999 do 26. 9. 2003
Jaroslava Machálková - člen
Teplice n/B, 6
od 2. 8. 1999 do 12. 3. 2010
JUDr. Wieslaw Firla - člen
Havířov, Nár. třída 576/2
od 2. 8. 1999 do 7. 11. 2015
Ing. Michal Procházka - předseda
Supíkovice, 223
Akcionáři
od 9. 7. 2018
PRAMEN 7 plus s.r.o., IČO: 60775793
Přerov - Přerov I-Město, Čechova, PSČ 750 02
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 627,00 Kč
Komerční banka 2 628,74 Kč
Expobank CZ 2 631,70 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-33
+
-
2.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-71
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-169
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-177
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-181
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services