Czech Digital Group, a.s.
IČO: 25842609

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 9. 1999
Obchodní firma
od 17. 4. 2000

Czech Digital Group, a.s.

od 6. 9. 1999 do 17. 4. 2000

Czech DVB Group, a.s.

Sídlo
od 7. 9. 2012 do 7. 11. 2015
Praha 6, Skokanská , PSČ 169 00
od 6. 4. 2011 do 7. 9. 2012
Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00
od 17. 4. 2000 do 6. 4. 2011
Ostrava 1, Varenská 51, PSČ 702 00
od 6. 9. 1999 do 17. 4. 2000
Ostrava 1, Varenská 51, PSČ 709 75
IČO
od 6. 9. 1999

25842609

DIČ

CZ25842609

Identifikátor datové schránky:prvdi65
Právní forma
od 6. 9. 1999
Akciová společnost
Spisová značka17187 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 7. 2014
- experimentální zemské digitální vysílání
od 24. 7. 2014
- zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě, včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů
od 24. 7. 2014
- podnikání v elektronických komunikacích
od 24. 7. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 7. 2014
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 29. 4. 2004 do 24. 7. 2014
- experimentální zemské digitální vysílání v rozsahu udělené licence
od 29. 4. 2004 do 24. 7. 2014
- zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě, včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů, v rozsahu udělené licence
od 17. 4. 2000 do 24. 7. 2014
- zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 6. 9. 1999 do 24. 7. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 9. 1999 do 24. 7. 2014
- zprostředkování služeb
od 6. 9. 1999 do 24. 7. 2014
- poradenství a konzultace, vyjma živností uvedených v příloze zák. č. 455/1991 Sb.
Předmět činnosti
od 24. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 24. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 7. 2014 do 11. 10. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 7. 2014 do 11. 10. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 7. 3. 2007 do 11. 5. 2007
- Jediný akcionář společnosti, kterým je Czech Digital Corporation, s.r.o., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000, IČ 64258866, rozhodl dne 24.1.2007 v působnosti valné hromady společnosti z důvodu kapitálového posílení společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti o zvýšení základního kapitálu.
od 7. 3. 2007 do 11. 5. 2007
- Základní kapitál se zvyšuje o 20.000.000,-Kč peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií, na konečnou výši základního kapitálu 79.990.00,-Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.000 kusů kmenov ých akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-Kč. Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude 10.000,-Kč všechny akcie budou splaceny peněžitým vkladem v uvedené hodnotě, bez emisního ážia.
od 7. 3. 2007 do 11. 5. 2007
- Všechny nové akcie, upisované ke zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty určitému zájemci, a to Czech Digital Corporation, s.r.o., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000, IČ 64258866. Tento určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání a kcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení.
od 7. 3. 2007 do 11. 5. 2007
- Místem úpisu je sídlo společnosti Ostrava 1, Varenská 51, PSČ 702 00. Akcie tam bude možno upsat ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Smlouvu o upsání akcií lze uzavřít v kanceláři předsedy představenstva Společnosti n a uvedené adrese každý pracovní den trvání této lhůty od 9.00 do 16.00 hodin. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možno upsat ještě následující den. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu této l hůty a emisní kurs upisovaných akcií písemně upisovateli uvedenému shora na adresu jeho sídla nejpozději do 5 dnů poté, co zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci, a současně mu předloží návrh smlouvy o upsání akcií.
od 7. 3. 2007 do 11. 5. 2007
- Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do 15 dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 1002xxxx, vedený u Živnostenské banky, a.s., pobočka Praha 1. Zbývající část emisního kursu up saných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do jednoho roku od upsání akcií.
od 11. 11. 2003 do 29. 4. 2004
- Jediný akcionář, FTV PREMIÉRA, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, v působnosti valné hromady společnosti dne 1.7.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o 40,000.000,- Kč na novou výši 59,990.000,- Kč, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Všechny nové akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, přičemž jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoník u. Pro upsání nových akcií se stanovuje lhůta 21 dne ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností jedinému akcionáři. Společnost doručí návrh smlouvy jedinému akcionáři do 7 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení re jstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií. Místem upisování nových akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti v Ostravě 1, Varenská 51. Smlouvu tam bude možno uzavřít každý pracovní den po dobu běhu lhůty pro upsání nových akcií podle předchozího odstavce v ždy od 9.00 do 16.00 hodin. Ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku rozhodl jediný akcionář o připuštění možnosti splacení emisního kursu nově upsaných akcií formou započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. Započtení se přip ouští zejména z důvodu urovnání vztahů mezi společností a jediným akcionářem, který je jejím hlavním věřitelem a z důvodů finanční stabilizace společnosti. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh smlouvy o započtení vypracuje společnost a doručí jej jedinému akcionáři ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, - pohledávku jediného akcionáře k započtení představuje nesplacená půjčka s příslušenstvím poskytnutá jediným akcionářem společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 29.8.2000 ve znění dodatků ze dne 2.1.2001, 12.5.2000, 15.9.2000, 5.1.2000 a 14.1.2003 v nom inální hodnotě celkem 38,706.000,- Kč. Z toho bude započtena částka 40,000.000,- Kč, představující shora uvedenou jmenovitou hodnotu půjčky a její příslušenství ve výši 1,294.000,- Kč, - emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením, - smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, - smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení jejího návrhu upisovateli.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Základní jmění společnosti Czech Digital Group, a.s se sídlem Ostrava 1, Varenská 51, IČ: 25842609, bude z důvodu posílení společnosti hmotným majetkem navýšeno o 18,990.000,-Kč (slovy: osmnáctmiliónůdevětsetdevadesáttisíckorunčeských) úpisem nových akcií s tím, že úpis nad tuto částku se nepřipouští.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Navýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem nových 1.899 kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Všechny nové akcie budou upsány jediným upisovatelem, kterým bude jediný akcionář společnosti Czech Digital Group, a.s., se sídlem Ostrava 1, Varenská 51, IČ: 25842609 - společnost FTV PREMIÉRA, spol. s r.o. se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, IČ: 48115908.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Místo upisování nových akcií bude na adrese Ostrava 1, Varenská 51. Stejná adresa platí i pro splacení nepeněžitého vkladu.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Pro upsání nových akcií je stanovena sedmidenní lhůta, která začne běžet od prvého dne následujícího po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o navýšení základního jmění.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Pro splacení nepeněžitého vkladu nově upsaných akcií je stanovena rovněž sedmidenní lhůta, která začně běžet od prvého dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené pro úpis akcií dle výše uvedeného odstavce.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří: - soubor movitých věcí, popsaných ve znaleckých posudcích Ing. J. Špryňara a Ing. Z. Kroupy, které byly znalcem Ing. Špryňarem v posudku č. 84/00 ze dne 20.4.2000 oceněny částkou 18,994.000,-Kč a znalcem Ing. Z. Kroupou v posudku č. 2000/4-3 ze dne 26.4.2000 oceněny částkou 22,792.800,-Kč.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Pro ocenění nepeněžitého vkladu, kterým bude splacen emisní kurs nově upsaných akcií, byl účastníkem zvolen posudek Ing. J. Špryňara č. 84/00 ze dne 20.4.2000, který oceňuje movité věci částkou 18,994.000,-Kč.
od 24. 10. 2000 do 11. 11. 2003
- Takto stanovenou hodnotou nepeněžitého vkladu bude zcela splacen emisní kurs nově upsaných akcií s tím, že příplatek nad hodnotu tohoto vkladu ve výši 4.000,-Kč bude vložen do rezervního fondu.
od 6. 9. 1999 do 11. 11. 2003
- Jediný akcionář: FTV PREMIÉRA, spol. s r.o., Veletržní palác, Praha 7, Dukelských hrdinů 47 IČ: 48115908
Kapitál
od 29. 10. 2008
Základní kapitál 79 990 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 2007 do 29. 10. 2008
Základní kapitál 79 990 000 Kč, splaceno 65 990 000 Kč.
od 5. 2. 2004 do 11. 5. 2007
Základní kapitál 59 990 000 Kč
od 9. 4. 2001 do 5. 2. 2004
Základní kapitál 19 990 000 Kč
od 30. 12. 1999 do 9. 4. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 6. 9. 1999 do 30. 12. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 11. 10. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 999.
od 11. 5. 2007 do 11. 10. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 999.
od 5. 2. 2004 do 11. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 999.
od 5. 2. 2004 do 11. 5. 2007
v listinné podobě
od 9. 4. 2001 do 5. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 999.
od 6. 9. 1999 do 9. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 21. 9. 2016
PATRICK JEAN VICTOR TILLIEUX - Člen představenstva
Londýn, 32 Lansdowne Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 28. 11. 2014
od 21. 9. 2016
MARTIN GEBAUER - místopředseda představenstva
Říčany - Radošovice, Rybova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 7. 11. 2015 do 21. 9. 2016
MARTIN GEBAUER - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Rybova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 15. 3. 2013
JIŘÍ ZRŮST - předseda představenstva
Stará Huť, Karla Dvořáka, PSČ 262 02
den vzniku členství: 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 1. 3. 2013
od 18. 10. 2012 do 18. 10. 2012
Ing. Martin Gebauer - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Rybova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 18. 10. 2012 do 18. 10. 2012
Ing. Martin Gebauer - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Rybova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 18. 10. 2012 do 7. 11. 2015
Martin Gebauer - člen představenstva
Říčany u Prahy - Radošovice, Kubelíkova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 7. 9. 2012 do 15. 1. 2016
Alan Rees - nístopředseda představenstva
Birdingbury - Rugby, Bourton Lane, Penycae House, PSČ : CV23 9QP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 8. 6. 2012 - 27. 11. 2014
den vzniku funkce: 8. 6. 2012 - 27. 11. 2014
od 5. 10. 2011 do 15. 3. 2013
Marc Perusat - předseda představenstva
London, The Little Boltons, Flat 1, 14, PSČ: SW10 9LP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 28. 1. 2011 - 1. 3. 2013
od 12. 9. 2011 do 5. 10. 2011
Marc Perusat - předseda představenstva
london, The Little Boltons, Flat 1, 14, PSČ: SW10 9LP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 28. 1. 2011
den vzniku funkce: 28. 1. 2011
od 12. 9. 2011 do 7. 9. 2012
Jane Mary Ann Hannah - místopředseda představenstva
Hampshire, Ellisfield, Hill Farm Cottage, Green Lane, PSČ: RG25 2QP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 24. 11. 2010 - 8. 6. 2012
den vzniku funkce: 24. 11. 2010 - 8. 6. 2012
od 8. 8. 2011 do 8. 8. 2011
Miklós Bálint Bethlen - člen představenstva
Vasegerszeg, Rakoczi utca 23, H-9661, Maďarská republika
den vzniku členství: 24. 11. 2010 - 27. 1. 2011
od 8. 8. 2011 do 8. 8. 2011
Ian Robert McKenzie - předseda představenstva
Harrogate, Stone Rings Close 20, HG2 9HZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 24. 11. 2010 - 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 24. 11. 2010 - 27. 1. 2011
od 8. 8. 2011 do 12. 9. 2011
Jane Mary Ann Hannah - místopředseda představenstva
Praha 3, Řehořova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 11. 2010
den vzniku funkce: 24. 11. 2010
od 8. 8. 2011 do 18. 10. 2012
Ing. Kamil Levinský - člen představenstva
Praha 4, Želetavská, PSČ 140 21
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 1. 10. 2012
od 15. 1. 2010 do 8. 8. 2011
PhDr. Leoš Pohl - předseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Bosákova 1090/3, PSČ 724 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 24. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 24. 11. 2010
od 7. 4. 2008 do 8. 8. 2011
Ing. Josef Stránský - místopředseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Internacionální 1225, PSČ 165 00
den vzniku členství: 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 1. 4. 2008
od 7. 4. 2008 do 8. 8. 2011
Hynek Pášma - člen představenstva
Karlovy Vary, Sokolovská 203/67, PSČ 360 05
den vzniku členství: 17. 8. 2006 - 24. 11. 2010
od 2. 10. 2006 do 7. 4. 2008
Hynek Pášma - místopředseda představenstva
Karlovy Vary, Sokolovská 203/67, PSČ 360 05
den vzniku členství: 17. 8. 2006
den vzniku funkce: 22. 8. 2006 - 1. 4. 2008
od 2. 10. 2006 do 7. 4. 2008
PhDr. Daniela Stackeová, PhD. - člen představenstva
Svitavy, Dimitrovova 27, PSČ 568 02
den vzniku členství: 17. 8. 2006 - 1. 4. 2008
od 22. 6. 2006 do 2. 10. 2006
Ing. Petr David - místopředseda představenstva
Praha 10, Za kovárnou 422/21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 5. 2006 - 17. 8. 2006
den vzniku funkce: 23. 5. 2006 - 17. 8. 2006
od 22. 6. 2006 do 2. 10. 2006
Ing. Josef Stránský - člen představenstva
Praha 6 - Suchdol, Internacionální 1225, PSČ 165 00
den vzniku členství: 10. 5. 2006 - 17. 8. 2006
od 22. 6. 2006 do 15. 1. 2010
PhDr. Leoš Pohl - předseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Bosákova 3/1090, PSČ 724 00
den vzniku členství: 1. 7. 2003 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 23. 5. 2006 - 1. 7. 2008
od 11. 11. 2003 do 22. 6. 2006
PhDr. Leoš Pohl - člen představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Bosákova 3/1090, PSČ 724 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2003
od 17. 4. 2000 do 11. 11. 2003
Ing. Tomáš Vlček - člen představenstva
Praha 9, Újezd nad Lesy, Polenská 2097
od 6. 9. 1999 do 17. 4. 2000
Ing. Tomáš Vlček - člen představenstva
Praha 5, Drimlova 2
od 6. 9. 1999 do 11. 11. 2003
PhDr. Leoš Pohl - předseda představenstva
Ostrava-Jih, Bosákova 3/1090
od 6. 9. 1999 do 11. 11. 2003
Ing. Lubomír Hluchník, CSc. - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Francouzská 1101
od 8. 8. 2011
Jménem společnosti jednají navenek společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 22. 6. 2006 do 8. 8. 2011
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 11. 11. 2003 do 22. 6. 2006
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
od 6. 9. 1999 do 11. 11. 2003
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 14. 4. 2017
Ing. MICHAL OMELKA - člen dozorčí rady
Čelákovice, Majakovského, PSČ 250 88
den vzniku členství: 1. 3. 2017
od 14. 4. 2017
MARCEL PROCHÁZKA - předseda dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Chotovická, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 11. 2015
den vzniku funkce: 9. 3. 2017
od 29. 3. 2016 do 14. 4. 2017
MARCEL PROCHÁZKA - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Chotovická, PSČ 182 00
den vzniku členství: 25. 11. 2015 - 8. 3. 2017
od 7. 11. 2015
Ing. BARBORA ČÁBELKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Sušická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 4. 8. 2015
od 7. 11. 2015 do 29. 3. 2016
MARCEL PROCHÁZKA - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Chotovická, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 11. 2010 - 24. 11. 2015
od 7. 11. 2015 do 14. 4. 2017
DAGMAR KRÁTKÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Břevnov, Čílova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 31. 1. 2014 - 28. 2. 2017
den vzniku funkce: 4. 8. 2015 - 28. 2. 2017
od 13. 5. 2014 do 7. 11. 2015
Ing. DAGMAR KRÁTKÁ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Břevnov, Čílova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 31. 1. 2014
den vzniku funkce: 25. 4. 2014 - 3. 8. 2015
od 27. 2. 2014 do 13. 5. 2014
Ing. DAGMAR KRÁTKÁ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Čílova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 31. 1. 2014
od 12. 9. 2011 do 27. 2. 2014
JUDr. Pavla Tloušťová, MBA - místopředseda dozorčí rady
Tábor, Vodňanského, PSČ 390 02
den vzniku členství: 29. 8. 2011 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 29. 8. 2011 - 31. 12. 2013
od 6. 4. 2011 do 12. 9. 2011
Martina Čapounová - místopředseda dozorčí rady
Těptín, Topolová, PSČ 251 68
den vzniku členství: 24. 11. 2010 - 29. 8. 2011
den vzniku funkce: 29. 3. 2011 - 29. 8. 2011
od 6. 4. 2011 do 7. 11. 2015
Ing. Libor Kubišta, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 8, Zenklova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 24. 11. 2010 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 29. 3. 2011 - 31. 3. 2015
od 6. 4. 2011 do 7. 11. 2015
Marcel Procházka - člen dozorčí rady
Praha 8, Chotovická, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 11. 2010
od 7. 4. 2008 do 6. 4. 2011
Jitka Rejnová - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla 13, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 11. 2006 - 24. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 4. 2008 - 24. 11. 2010
od 7. 4. 2008 do 6. 4. 2011
PhDr. Daniela Stackeová, PhD. - člen dozorčí rady
Svitavy, Dimitrovova 27, PSČ 568 02
den vzniku členství: 1. 4. 2008 - 24. 11. 2010
od 19. 1. 2007 do 7. 4. 2008
Ing. Josef Stránský - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, Internacionální 1225, PSČ 165 00
den vzniku členství: 17. 8. 2006 - 1. 4. 2008
den vzniku funkce: 15. 11. 2006 - 1. 4. 2008
od 19. 1. 2007 do 7. 4. 2008
Jitka Rejnová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla 13, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 11. 2006
od 2. 10. 2006 do 19. 1. 2007
Ing. Petr David - předseda dozorčí rady
Praha 10, Za kovárnou 422/21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 17. 8. 2006 - 15. 11. 2006
den vzniku funkce: 21. 8. 2006 - 15. 11. 2006
od 2. 10. 2006 do 19. 1. 2007
Ing. Josef Stránský - člen dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, Internacionální 1225, PSČ 165 00
den vzniku členství: 17. 8. 2006
od 2. 10. 2006 do 6. 4. 2011
Ing. Tomáš Vlček - člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polenská 2097, PSČ 190 16
den vzniku členství: 17. 8. 2006 - 24. 11. 2010
od 22. 6. 2006 do 2. 10. 2006
Ing. Pavel Smrček - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Petýrkova 1996/36, PSČ 148 00
den vzniku členství: 15. 3. 2006 - 17. 8. 2006
den vzniku funkce: 22. 3. 2006 - 17. 8. 2006
od 22. 6. 2006 do 2. 10. 2006
Ing. Jiří Šebek - člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Nad obcí II 470/66, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 3. 2006 - 17. 8. 2006
od 22. 6. 2006 do 2. 10. 2006
JUDr. Hvězdoslav Stefan - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Hrusická 2516/24, PSČ 141 00
den vzniku členství: 22. 3. 2006 - 17. 8. 2006
od 11. 11. 2003 do 22. 6. 2006
Ing. Lubomír Hluchník, CSc. - člen
Ostrava - Svinov, V Závětří 1113/1B, PSČ 721 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2003
od 11. 11. 2003 do 22. 6. 2006
Ing. Tomáš Vlček - člen
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polenská 2097, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 1. 7. 2003
od 6. 9. 1999 do 11. 11. 2003
Ing. Pavel Hadinec - člen
Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1030
od 6. 9. 1999 do 11. 11. 2003
Ing. Pavel Finger - člen
Praha 6, Navigátorů 615/15
od 6. 9. 1999 do 11. 11. 2003
Ing. František Hamáček - člen
Praha 9, Trojmezní 54
Akcionáři
od 14. 11. 2015
České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875
Praha 6 - Břevnov, Skokanská, PSČ 169 00
od 7. 9. 2012 do 14. 11. 2015
České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875
Praha 6 - Břevnov, Skokanská, PSČ 169 00
od 11. 11. 2011 do 7. 9. 2012
České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875
Praha 3, U Nákladového nádraží, PSČ 130 00
od 6. 4. 2011 do 11. 11. 2011
České Radiokomunikace a.s., IČO: 27444902
Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00
od 8. 1. 2009 do 6. 4. 2011
SP D CORPORATION B.V.
Rotterdam - 3012KG, Westblaak 89, Nizozemské království
od 1. 6. 2005 do 8. 1. 2009
Czech Digital Corporation, s.r.o., IČO: 64258866
Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00
od 11. 11. 2003 do 1. 6. 2005
FTV PREMIÉRA, spol. s r.o., IČO: 48115908
Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-111
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-129
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-202
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-366
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-367
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.