Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

WINE INVEST a.s.
IČO: 25843796

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 9. 1999
Obchodní firma
od 15. 5. 2008

WINE INVEST a.s.

od 13. 9. 1999 do 15. 5. 2008

Vinařské závody Hukvaldy a.s.

Sídlo
od 13. 9. 1999 do 18. 12. 2008
Hukvaldy, 29, PSČ 739 46
IČO
od 13. 9. 1999

25843796

Identifikátor datové schránky:i4zg2qn
Právní forma
od 13. 9. 1999
Akciová společnost
Spisová značka15054 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 1. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 9. 1999
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 13. 9. 1999 do 19. 1. 2011
- výroba potravinářských koncentrátů a jiných upravených potravin
od 13. 9. 1999 do 19. 1. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 9. 1999 do 19. 1. 2011
- zprostředkování obchodu
Ostatní skutečnosti
od 10. 11. 2009 do 28. 1. 2010
- Jediný akcionář společnosti WINE INVEST a.s. přijal v působnosti valné hromady dne 30.10.2009 rozhodnutí tohoto obsahu: Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 1.700.000,- Kč, slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých. a) Podstatou zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.700.000,- Kč, slovy jedenmilionsedmsettisíc korun českých, ze základního kapitálu 32.000.000,- Kč, slovy: třicetdvamilionů korun českých, na základní kapitál 33.700.000,- Kč, slovy: třicettři milionůsedmsettisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, je snaha společnosti Mikros-vín, Mikulov, kom. spol., spolurozhodovat a podílet se přímo na majetku a ekonomickém efektu vinařské skupiny, objemem produkce jedné z největších v České republice. Získaný podíl ve společnosti WINE INVEST a.s. umožní koncentraci výrobních a skladových kapacit, jejich efektivní využívání a zjednodušení vlastnické struktury v zájmu operativního řízení skupiny. b) Upisován bude 1 (jeden) kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem neregistrovaných akcií. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcům, kterým je obchodní společnost Mikros-vín, Mikulov, kom. spol. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, kterým budou akcie emitované společnosti VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s., se sídlem Mikulov, Nádražní 29, PSČ 692 01, IČ 269 50 600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložce 42 74, které jsou ve vlastnictví určeného zájemce - společnosti Mikros-vín, Mikulov, kom.spol., se sídlem Mikulov, Nádražní 29, PSČ 692 01, IČ 253 26 317, zapsané v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle A, vložce 8103. d) Předem určený zájemce, kterým je obchodní společnost Mikros-vín, Mikulov, kom.spol., upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností WINE INVEST, a.s. ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) Určuje místo pro splacení nepeněžitého vkladu, a to v sídle společnosti, kanceláři předsedy představenstva v pracovní době pondělí až pátek v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin, a určuje lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií tak, že lhůta činí třic et (30) dnů ode dne, kdy nabylo právní moc usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen písemně. f) Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, který tvoří cenné papíry emitované společností VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s., a to 13 (třináct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun č eských, a 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. Předmět tohoto nepeněžitého vkladu je specifikován ve znaleckém posudku číslo 020/330/2009 ze dne 15.9.2009 vyhotoveném soudním znalcem Ing. Liborem Zimou, Hradec Králové, Baarova 1377, PSČ 500 02, IČ 647 96 663, a byl oceněn na částku 1.768.000,- Kč, slo vy: jedenmilionsedmsetšedesátosmtisíc korun českých. Znalec byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24.8.2009, spis.zn. 50 Nc 6419/2009, které nabylo právní moc 12.9.2009. Na zvýšení základního kapitálu bude použita částka 1.700.000,- Kč, slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých. Zbytek hod noty vkladu ve výši 68.000,- Kč, slovy: šedesátosmtisíc korun českých, bude použit jako emisní ážio. g) Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku uzavřením písemné smlouvy o vkladu, kterou jménem společnosti uzavře představenstvo, a předáním akcií ve smyslu § 60 odst. 2 obchodního zákon íku.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady obchodní společnosti Vinařské závody Hukvaldy a.s., se sídlem na adrese Hukvaldy 29, PSČ 739 46, Okres: Frýdek-Místek, dne 11. října 2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem, a to započtením pohledávky jediného akcionáře ve výši 26.000.000,-Kč, dle ustanovení § 203 ObchZ následovně:
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
- a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 26.000.000,-Kč, ze základního kapitálu 6.000.000,-Kč na základní kapitál 32.000.000,-Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
- b) Upisováno bude 26 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem neregistrovaných akcií.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
- c) Všechny upisováné akcie budou nabídnuty na základě přednostního práva k úpisu jedinému akcionáři Ivanu Kovářovi. Představenstvo je povinno zaslat akcionáři informaci o přednostním právu do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
- d) Jediný akcionář uzavře se společností písemnou smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti. Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počně běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usne sení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. O  počátku běhu lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií jediný akcionář vyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy u úpisu akcií. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
- e) Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky jediného akcionáře Ivana Kováře ve výši 26.000.000,-Kč z titulu půjčky na základě smlouvy o půjčce ze dne 25.7.2003, která byla Ivanu Kovářovi postoupena na základě smlouvy o postoupení pohl edávky ze dne 10.1.2004, vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
- f) Jediný akcionář je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnosti návrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento návrh přijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a právními předpisy ve lhůtě 10 dn ů ode dne doručení návrhu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 13. 9. 1999 do 22. 12. 2004
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Pro případ jakéhokoliv převodu akcií na jméno je stanovami omezena převoditelnost akcií, a to tak, že k platnosti převodu je nutný souhlas představenstva společnosti.
Kapitál
od 28. 1. 2010
Základní kapitál 33 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 4. 2005 do 28. 1. 2010
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 9. 1999 do 22. 12. 2004
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 1 870 000 Kč.
od 2. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 2. 3. 2017
Převoditelnost akcií je omezena a podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Zastavení akcií je podmíněno souhlasem valné hromady. K prodeji zastavených akcií při výkonu zástavního práva se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 2. 3. 2017
Prioritní akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 5.
od 2. 3. 2017
Převoditelnost akcií je omezena a podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Zastavení akcií je podmíněno souhlasem valné hromady. K prodeji zastavených akcií při výkonu zástavního práva se vyžaduje souhlas valné hromady. S každou prioritní akcií jsou spojena stejná práva jako s kmenovou akcií o stejné nominální hodnotě, vyjma práva na podíl na zisku. S každou z prioritních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) je tedy spojeno 10 hlas ů. Nad rámec shora uvedených práv je s každou prioritní akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) spojeno přednostní právo na pevně stanovený podíl na zisku a to ve výši 5% (slovy: pěti procent) z dosaženého zisku společn osti po zdanění, a to i v případě, že by valná hromada společnosti rozhodla, že akcionářům s kmenovými akciemi nebude vyplácena dividenda.
od 17. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 37.
od 17. 12. 2014
Převoditelnost akcií je omezena a podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Zastavení akcií je podmíněno souhlasem valné hromady. K prodeji zastavených akcií při výkonu zástavního práva se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 17. 12. 2014 do 2. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 17. 12. 2014 do 2. 3. 2017
Převoditelnost akcií je omezena a podmíněna předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Zastavení akcií je podmíněno souhlasem valné hromady. K prodeji zastavených akcií při výkonu zástavního práva se vyžaduje souhlas valné hromady.
od 3. 7. 2013 do 17. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 37.
od 3. 7. 2013 do 17. 12. 2014
Převoditelnost těchto akcií byla omezena, a to tak, že k platnému převodu je nutný souhlas valné hromady společnosti.
od 3. 7. 2013 do 17. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 3. 7. 2013 do 17. 12. 2014
Převoditelnost těchto akcií byla omezena, a to tak, že k platnému převodu je nutný souhlas valné hromady společnosti.
od 28. 1. 2010 do 3. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 37.
od 28. 1. 2010 do 3. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 15. 5. 2008 do 28. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 15. 5. 2008 do 28. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 29.
od 4. 4. 2005 do 15. 5. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 4. 4. 2005 do 15. 5. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 29.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
v listinné podobě
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 22. 12. 2004 do 4. 4. 2005
v listinné podobě
od 13. 9. 1999 do 22. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60.
Statutární orgán
od 17. 12. 2014
MVDr. JIŘÍ KAPRÁLEK - Předseda představenstva
Opava - Předměstí, Olomoucká, PSČ 746 01
den vzniku členství: 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2014
od 11. 9. 2014 do 17. 12. 2014
Ing. BOŘEK SVOBODA - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Čajkovského, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
od 19. 1. 2011 do 11. 9. 2014
Ing. Bořek Svoboda - místopředseda představenstva
Opava, Čajkovského 1595/49, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2010
od 19. 1. 2011 do 17. 12. 2014
MVDr. Jiří Kaprálek - předseda představenstva
Opava - Předměstí, Olomoucká, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
od 19. 1. 2011 do 17. 12. 2014
Ing. Pavel Mikuš - člen představenstva
Opava - Kateřinky, Zeyerova 1426/4, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
od 8. 11. 2005 do 19. 1. 2011
Ing. Pavel Mikuš - předseda představenstva
Opava - Kateřinky, Zeyerova 1426/4, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
od 8. 11. 2005 do 19. 1. 2011
Ing. Bořek Svoboda - místopředseda představenstva
Opava, Čajkovského 1595/49, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
od 8. 11. 2005 do 19. 1. 2011
Eva Gebauerová - člen představenstva
Kravaře, Cihelní 46, PSČ 747 21
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
od 22. 12. 2004 do 8. 11. 2005
Ing. Bořek Svoboda - místopředseda představenstva
Opava, Čajkovského 1595/49, PSČ 746 01
den vzniku členství: 13. 9. 1999 - 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 13. 9. 1999 - 30. 6. 2005
od 13. 9. 1999 do 22. 12. 2004
Ing. Bořek Svoboda - místopředseda představenstva
Opava, Liptovská 26, PSČ 746 01
od 13. 9. 1999 do 8. 11. 2005
Eva Gebauerová - předseda představenstva
Kravaře, Cihelní 46, PSČ 747 21
den vzniku členství: 13. 9. 1999 - 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 13. 9. 1999 - 30. 6. 2005
od 13. 9. 1999 do 8. 11. 2005
Kamil Černý - člen představenstva
Opava, Horní nám. 33, PSČ 746 01
den vzniku členství: 13. 9. 1999 - 30. 6. 2005
od 17. 12. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis. Předseda představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.
od 13. 9. 1999 do 17. 12. 2014
Jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím stranám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, za něž jednají vždy dva členové představenstva společně.
Prokura
od 17. 12. 2014
Ing. PAVEL MIKUŠ
Opava - Kateřinky, Zeyerova, PSČ 747 05
od 17. 12. 2014
Ing. BOŘEK SVOBODA
Vigantice, , PSČ 756 61
od 17. 12. 2014
Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc a zcizit nebo zatížit akcie a jiné účastnické podíly na právnických osobách. Prokurista není oprávněn převést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru. Společnost má dva prokuristy. Každý prokurista je oprávněn k zastupování společnosti a podepisování za společnost samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek per procura nebo p.p.
Dozorčí rada
od 17. 12. 2014
JIŘÍ KAPRÁLEK - předseda dozorčí rady
Ludgeřovice, Hlučínská, PSČ 747 14
den vzniku členství: 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2014
od 16. 5. 2014 do 17. 12. 2014
BARBORA RYCHTAROVÁ - člen dozorčí rady
Chvalíkovice, Za Humny, PSČ 747 06
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
od 23. 10. 2013 do 16. 5. 2014
BARBORA RYCHTAROVÁ - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Antonína Sovy, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 6. 2010
od 23. 10. 2013 do 17. 12. 2014
JIŘÍ KAPRÁLEK - člen dozorčí rady
Ludgeřovice, Hlučínská, PSČ 747 14
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
od 19. 1. 2011 do 23. 10. 2013
Jiří Kaprálek - člen dozorčí rady
Ludgeřovice, Hlučínská, PSČ 747 14
den vzniku členství: 30. 6. 2010
od 19. 1. 2011 do 23. 10. 2013
Barbora Kaprálková - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Antonína Sovy, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 6. 2010
od 19. 1. 2011 do 17. 12. 2014
Ing. Rostislav Hendrych - předseda dozorčí rady
Opava, Horní náměstí 107/50, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 22. 7. 2014
od 8. 11. 2005 do 19. 1. 2011
Ing. Rostislav Hendrych - předseda dozorčí rady
Opava, Horní náměstí 107/50, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
od 8. 11. 2005 do 19. 1. 2011
Anna Hlubková - člen dozorčí rady
Kravaře, Opavská 96, PSČ 747 21
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
od 8. 11. 2005 do 19. 1. 2011
Ing. Vítězslav Skřont - člen dozorčí rady
Opava, U Synagogy 4, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 30. 6. 2010
od 22. 12. 2004 do 8. 11. 2005
Ing. Pavel Mikuš - předseda
Opava - Kateřinky, Zeyerova 1426/4, PSČ 747 05
den vzniku členství: 11. 10. 2004 - 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 11. 10. 2004 - 30. 6. 2005
od 22. 12. 2004 do 8. 11. 2005
Anna Hlubková - člen
Kravaře, Opavská 96, PSČ 747 21
den vzniku členství: 13. 9. 1999 - 30. 6. 2005
od 22. 12. 2004 do 8. 11. 2005
Ing. Vítězslav Skřont - člen
Opava, U Synagogy 4, PSČ 746 01
den vzniku členství: 13. 9. 1999 - 30. 6. 2005
od 13. 9. 1999 do 22. 12. 2004
Anna Hlubková - předseda
Kravaře, Opavská 96, PSČ 747 21
od 13. 9. 1999 do 22. 12. 2004
Marie Pflegerová - člen
Vítkov, Lesní 753, PSČ 749 01
od 13. 9. 1999 do 22. 12. 2004
Ing. Vítězslav Skřont - člen
Opava 5, Holasická 21, PSČ 747 05
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 6 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+16
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-32
+
-
3.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-50
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-51
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-69
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services