MEDIVIS PRO a.s.
IČO: 25848488

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 12. 1999
Obchodní firma
od 23. 2. 2009

MEDIVIS PRO a.s.

od 14. 12. 1999 do 23. 2. 2009

P+R LAB PLUS, a.s.

Sídlo
od 14. 12. 1999 do 12. 6. 2014
Nový Jičín, Bezručova 2, PSČ 741 01
IČO
od 14. 12. 1999

25848488

DIČ

CZ25848488

Identifikátor datové schránky:727e5wj
Právní forma
od 14. 12. 1999
Akciová společnost
Spisová značka2254 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 12. 6. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 26. 7. 2013
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 1. 11. 2010
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 23. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 1. 2007
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 18. 1. 2007 do 23. 2. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 20. 12. 2005 do 12. 6. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 24. 2. 2004
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
od 24. 2. 2004
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 26. 10. 2000 do 23. 2. 2009
- pořádání akcí komerčního charakteru
od 26. 10. 2000 do 23. 2. 2009
- reklamní a propagační činnost
od 26. 10. 2000 do 23. 2. 2009
- služby v oblasti reklamy a marketingu
od 15. 3. 2000 do 23. 1. 2013
- poskytování odborných zdravotnických služeb v oborech: - klinická hematologie - klinická onkologie - klinická biochemie
od 14. 12. 1999 do 23. 2. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 12. 1999 do 23. 2. 2009
- pronájem nebytových prostor
od 14. 12. 1999 do 23. 2. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 12. 1999 do 23. 2. 2009
- poradenství a konzultace v oblasti ekonomické a organizační
od 14. 12. 1999 do 23. 2. 2009
- leasing
Ostatní skutečnosti
od 12. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 12. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 12. 2011 do 26. 7. 2013
- Mimořádná valná hromada společnosti MEDIVIS PRO a.s. dne 14.12.2011 přijala toto usnesení: 1. Mimořádná valná hromada společnosti MEDIVIS PRO a. s. s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.750.000,--Kč slovy: deset milionů sedm set padesát tisíc korun českých, tedy z částky 10.500.000,--Kč, slovy deset milionů pět set ti síc korun českých, na novou výši základního kapitálu 21.250.000,--Kč, slovy: dvacet jeden milionů dvě stě padesát tisíc korun českých, peněžitými vklady, bez připuštění upisování akcií nad tuto částku. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 1075 ks, slovy: jeden tisíc sedmdesát pět kusů, kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých. 3. Všechny nové akcie v počtu 1075 ks, slovy: jeden tisíc sedmdesát pět kusů, budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku; přednostní právo na upisování akcií všech akcionářů je vyloučeno. 4. Všechny nové akcie v počtu 1075 kusů budou upsány do 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že b yl podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Nový Jičín, Bezručova 2, PSČ: 741 01. Na skutečnost zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 6. Emisní kurz každé nově upsané akcie činí 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých. 7. Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 30 dnů od uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 183xxxx. 8. Mimořádná valná hromada dále souhlasí se započtením pohledávky akcionáře RNDr. Martina RADINY, dat. nar. 05.04.1964, bytem Starý Jičín, Vlčnov 162 vůči společnosti MEDIVIS PRO a.s. až ve výši odpovídající emisnímu kurzu jím upsaných akcií společnosti M EDIVIS PRO a.s. vzniklé z titulu půjček poskytnutých společnosti MEDIVIS PRO a.s. proti pohledávce společnosti MEDIVIS PRO a.s. na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti MEDIVIS PRO a.s. Návrh smlouvy o započtení bude RNDr. Martinu RADINOV I zaslán společností MEDIVIS PRO a.s. nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že tato musí být uzavřena a doručena společnosti nejpozději¨do konce lhůty 30 dnů následujících od uzavření dohody a kcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.
od 15. 2. 2006 do 29. 5. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti P+R LAB PLUS, a.s. osvědčená notářským zápisem Nz 48/2006, N 53/2006 ze dne 13.2.2006 sepsaným JUDr. Evou Cechlovou, notářkou přijala toto usnesení: 1. Mimořádná valná hromada společnosti P+R LAB PLUS, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 8.000.000,-Kč (slovy: osmmiliónů korun českých) tedy z částky 2.500.000,-Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíc korun českých) na novou výši základníh o kapitálu 10.500.000,-Kč (slovy: desetmiliónůpětsettisíc korun českých) peněžitými vklady, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 800 ks kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-Kč. 3. Všechny nové akcie v počtu 800 ks budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku; přednostní právo na upisování akcií všech akcionářů je vyloučeno. 4. Všechny nové akcie v počtu 800 kusů budou upsány do 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že by l podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Nový Jičín, Bezručova 2, PSČ: 741 01. Na skutečnost zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 6. Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých). 7. Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 3 měsíců od uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 202xxxx.
od 15. 3. 2000 do 26. 10. 2000
- 1. Představenstvo společnosti P+R LAB PLUS, a.s. schvaluje návrh zvýšení základního jmění společnosti o 1.500.000,-Kč (slovy: jeden a půl miliónu korun českých) tedy z 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českých) na celkovou výši 2.500.000,-Kč (slovy: dva a půl miliónu korun českých), a to emisí nových 150 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých). Upisování nad částku 1.500.000,-Kč (slovy: jeden a půl miliónu korun českých) se nepřipouští.
od 15. 3. 2000 do 26. 10. 2000
- 2. Akcie budou vydány jako kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu akcii.
od 15. 3. 2000 do 26. 10. 2000
- 3. Základní jmění se zvyšuje upsáním 150 ks (jednostopadesát ks) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinné podobě. Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního jmění, jak s využitím přednostního práva, tak na základě veřejné výzvy, bude činit 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu akcii.
od 15. 3. 2000 do 26. 10. 2000
- 4. Valná hromada rozhodla, že podmínkou platného úpisu je splacení 100 % jmenovité hodnoty upisovaných akcií ke dni úpisu na účet společnosti, jehož číslo a to kde je vedený bude upisovatelům sděleno předsedou představenstva společnosti. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií do 30.4.2000.
od 15. 3. 2000 do 26. 10. 2000
- 5. Způsob úpisu bude dvoukolový, přičemž v prvním kole upisují stávající akcionáři společnosti P+R LAB PLUS, a.s. na základě přednostního práva, ve druhém kole bude proveden úpis na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Úpis může upisovatel provést pouze osobně, nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.
od 15. 3. 2000 do 26. 10. 2000
- 6. Výkon přednostního práva k upisování akcií: a) Akcionáři společnosti P+R LAB PLUS, a.s. mají přednostní právo k úpisu celého zvýšení základního jmění v poměru, jak se podílejí svými podíly na základním jmění. b) Místo úpisu je sídlo společnosti pod adresou Nový Jičín, Bezručova 2, PSČ 741 01. c) Úpis akcií s využitím přednostního práva začíná prvý den po zveřejnění tohoto usnesení o zvýšení základního jmění ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. a končí 16. den po svém zahájení. Úpis lze provést v pracovních dnech v době od 8.00 - 11.00 hod. v kanceláři předsedy představenstva společnosti P+R LAB PLUS, a.s.
od 15. 3. 2000 do 26. 10. 2000
- 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k úpisu akcií, toto upisování bude zahájeno 20. dne po zveřejnění veřejné výzvy k úpisu akcií a prospektu cenného papíru. Úpis na základě veřejné výzvy končí 20. den po jeho zahájení. Místem úpisu je sídlo společnosti pod adresou Nový Jičín, Bezručova 2, PSČ 741 01. Úpis lze provést v pracovních dnech v době od 8.00 - 11.00 hod. v kanceláři předsedy představenstva společnosti P+R LAB PLUS, a.s.
od 14. 12. 1999
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k platnosti převodu akcie je třeba předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas.
Kapitál
od 9. 2. 2012
Základní kapitál 21 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 5. 2006 do 9. 2. 2012
Základní kapitál 10 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 10. 2000 do 29. 5. 2006
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 3. 2000 do 26. 10. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 12. 1999 do 15. 3. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 9. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 125.
od 29. 5. 2006 do 9. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 050.
od 26. 10. 2000 do 29. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 14. 12. 1999 do 26. 10. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 13. 7. 2016
Ing. OLDŘICH BRUS - předseda představenstva
Trnávka, , PSČ 742 58
den vzniku členství: 31. 5. 2016
den vzniku funkce: 31. 5. 2016
od 13. 7. 2016
JOSEF PARGAČ - člen představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem, , PSČ 739 13
den vzniku členství: 31. 5. 2016
od 13. 7. 2016
Ing. MONIKA KLOSOVÁ - člen představenstva
Starý Jičín - Starojická Lhota, , PSČ 741 01
den vzniku členství: 31. 5. 2016
od 12. 6. 2014 do 13. 7. 2016
Ing. OLDŘICH BRUS - předseda představenstva
Trnávka, , PSČ 742 58
den vzniku členství: 4. 10. 2010 - 4. 10. 2015
den vzniku funkce: 4. 10. 2010 - 4. 10. 2015
od 12. 6. 2014 do 13. 7. 2016
JOSEF PARGAČ - člen představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem, , PSČ 739 13
den vzniku členství: 29. 1. 2010 - 29. 1. 2015
od 12. 6. 2014 do 13. 7. 2016
Ing. MONIKA KLOSOVÁ - člen představenstva
Starý Jičín - Starojická Lhota, , PSČ 741 01
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 31. 5. 2016
od 12. 8. 2011 do 12. 6. 2014
Ing. Oldřich Brus - předseda představenstva
Trnávka, , PSČ 742 58
den vzniku členství: 4. 10. 2010
den vzniku funkce: 4. 10. 2010
od 12. 8. 2011 do 12. 6. 2014
Jana Slívková - člen představenstva
Nový Jičín, U Rybníka, PSČ 741 01
den vzniku členství: 4. 10. 2010 - 3. 6. 2014
od 9. 2. 2010 do 12. 6. 2014
Josef Pargač - člen představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem, 770, PSČ 739 13
den vzniku členství: 29. 1. 2010
od 1. 8. 2006 do 9. 2. 2010
Miroslav Havran - člen představenstva
Nový Jičín, Nádražní 607/26, PSČ 741 01
den vzniku členství: 15. 7. 2006 - 31. 12. 2009
od 1. 8. 2006 do 12. 8. 2011
Ing. Oldřich Brus - předseda představenstva
Trnávka, 131, PSČ 742 58
den vzniku členství: 15. 7. 2006 - 4. 10. 2010
den vzniku funkce: 17. 7. 2006 - 4. 10. 2010
od 1. 8. 2006 do 12. 8. 2011
Jana Slívková - člen představenstva
Nový Jičín, U Rybníka 412, PSČ 741 01
den vzniku členství: 15. 7. 2006 - 4. 10. 2010
od 23. 1. 2006 do 1. 8. 2006
RNDr. Marcela Kučerová - člen představenstva
Kopřivnice, Francouzská 1304/1, PSČ 742 21
den vzniku členství: 23. 2. 2004 - 14. 7. 2006
od 20. 12. 2005 do 1. 8. 2006
Ing. Oldřich Brus - člen představenstva
Trnávka, 131, PSČ 742 58
den vzniku členství: 2. 12. 2005 - 14. 7. 2006
od 24. 2. 2004 do 1. 8. 2006
Ing. Luděk Cibulka - předseda představenstva
Nový Jičín, Dvořákova 331/4, PSČ 741 01
den vzniku členství: 12. 11. 2003 - 14. 7. 2006
den vzniku funkce: 14. 11. 2003 - 14. 7. 2006
od 14. 12. 1999 do 24. 2. 2004
RNDr. Eva Radinová - předseda představenstva
Nový Jičín, Mendelova 18, PSČ 741 01
od 14. 12. 1999 do 20. 12. 2005
MUDr. Jaromír Gumulec - člen představenstva
Kopřivnice, Obránců míru 989, PSČ 742 21
od 14. 12. 1999 do 23. 1. 2006
RNDr. Marcela Kučerová - člen představenstva
Kopřivnice, Francouzská 1304/1, PSČ 742 21
od 12. 6. 2014
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva, který byl představenstvem k zastupování písemně pověřen.
od 14. 12. 1999 do 12. 6. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomuto jednání je písemně představenstvem pověřen.
Prokura
od 24. 2. 2004 do 1. 8. 2006
RNDr. Martin Radina
Nový Jičín, Purkyňova 1282/28, PSČ 741 01
od 24. 2. 2004 do 1. 8. 2006
Jednání prokuristy: Prokurista je oprávněn jednat za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 13. 7. 2016
RNDr. EVA RADINOVÁ - člen dozorčí rady
Nový Jičín - Žilina, Za Školou, PSČ 741 01
den vzniku členství: 31. 5. 2016
od 12. 6. 2014 do 13. 7. 2016
RNDr. EVA RADINOVÁ - člen dozorčí rady
Nový Jičín - Žilina, Za Školou, PSČ 741 01
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 31. 5. 2016
od 12. 8. 2011 do 12. 6. 2014
Ing. Aleš Konečný - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Živičná, PSČ 702 00
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 12. 8. 2011 do 12. 6. 2014
MUDr. Jarmila Ryšková - člen dozorčí rady
Bernartice, , PSČ 741 01
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 12. 8. 2011 do 12. 6. 2014
RNDr. Eva Radinová - člen dozorčí rady
Nový Jičín - Žilina, Za Školou, PSČ 741 01
den vzniku členství: 23. 6. 2011
od 28. 11. 2007 do 12. 8. 2011
Ing. Aleš Konečný - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Živičná 2858/11, PSČ 702 00
den vzniku členství: 14. 11. 2007 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 14. 11. 2007 - 22. 6. 2011
od 28. 11. 2007 do 12. 8. 2011
MUDr. Jarmila Ryšková - člen dozorčí rady
Bernartice, 275, PSČ 741 01
den vzniku členství: 14. 11. 2007 - 22. 6. 2011
od 28. 11. 2007 do 12. 8. 2011
RNDr. Eva Radinová - člen dozorčí rady
Nový Jičín, Hřbitovní 959/14, PSČ 741 01
den vzniku členství: 14. 11. 2007 - 22. 6. 2011
od 23. 1. 2006 do 28. 11. 2007
Ing. Aleš Konečný - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Živičná 2858/11, PSČ 702 00
den vzniku členství: 23. 2. 2004 - 13. 11. 2007
den vzniku funkce: 23. 2. 2004 - 13. 11. 2007
od 23. 1. 2006 do 28. 11. 2007
MUDr. Jarmila Ryšková - člen dozorčí rady
Nový Jičín, Riegrova 17, PSČ 741 01
den vzniku členství: 23. 2. 2004 - 13. 11. 2007
od 24. 2. 2004 do 28. 11. 2007
RNDr. Eva Radinová - člen
Nový Jičín, Hřbitovní 959/14, PSČ 741 01
den vzniku členství: 12. 11. 2003 - 13. 11. 2007
od 14. 12. 1999 do 24. 2. 2004
RNDr. Martin Radina - člen
Nový Jičín, Purkyňova 28, PSČ 741 01
od 14. 12. 1999 do 23. 1. 2006
Ing. Aleš Konečný - předseda
Ostrava,Moravská Ostrava, Živičná 2858/11, PSČ 702 00
od 14. 12. 1999 do 23. 1. 2006
MUDr. Jarmila Ryšková - člen
Nový Jičín, Riegrova 17, PSČ 741 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-93
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-114
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-136
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-194
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-385
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.