Energetika Vítkovice, a.s.
IČO: 25854712 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 3. 2000
Datum zániku1. 10. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 3. 2000 do 1. 10. 2008

Energetika Vítkovice, a.s.

Sídlo
od 9. 1. 2001 do 13. 3. 2002
709 02 Ostrava-Moravská Ostrava, 28.října 3123/152
od 31. 3. 2000 do 9. 1. 2001
Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 152/3153, PSČ 709 02
IČO
od 31. 3. 2000 do 1. 10. 2008

25854712

DIČ

CZ25854712

Právní forma
od 31. 3. 2000 do 1. 10. 2008
Akciová společnost
Spisová značka2313 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Distribuce elektřiny
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Výroba tepelné energie
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Rozvod tepelné energie
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Distribuce plynu
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Obchod s elektřinou
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Obchod s plynem
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Zprostředkování služeb
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
od 13. 3. 2002 do 1. 10. 2008
- poskytování technických služeb
od 13. 3. 2002 do 1. 10. 2008
- výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyn
od 11. 7. 2001 do 28. 2. 2005
- Rozvod elektřiny
od 11. 7. 2001 do 28. 2. 2005
- Výroba tepla
od 11. 7. 2001 do 28. 2. 2005
- Rozvod tepla
od 11. 7. 2001 do 28. 2. 2005
- Rozvod plynů
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Výroba elektřiny
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Kovoobráběčství
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Zámečnictví
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Izolatérství
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Vodoinstalatérství, topenářství
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Montáž měřidel
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Výroba chemických látek a chemických přípravků
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Opravy pracovních strojů
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Testování, měření a analýzy
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Povrchové úpravy a svařování kovů
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Úprava a rozvod užitkové vody
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Velkoobchod
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Specializovaný maloobchod
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
od 11. 7. 2001 do 1. 10. 2008
- Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 27. 6. 2001 do 11. 7. 2001
- .
od 31. 3. 2000 do 27. 6. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2008 do 1. 10. 2008
- Vymazává se obchodní společnost Energetika Vítkovice, a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, identifikační číslo 258 54 712 ke dni 01.10.2008 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: ----------------------------------- Společnost Energetika Vítkovice, a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku fúze sloučením se společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka číslo 1581, jako nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost ČEZ, a.s. přešlo veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s.
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 402.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta dva miliónů korun českých) o 32.100.000,-Kč (slovy: třicet dva miliónů jedno sto tisíc korun českých) na 434.100.000,-Kč (slovy: čtyři sta třicet čtyři miliónů jedno sto tisíc korun českých).
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- b) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- c) Na zvýšení základního kapitálu bude upsána 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 32.100.000,-Kč (slovy: třicet dva miliónů jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě.
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- d) Nově upisovaná akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci - společnosti Západočeská energetika, a.s., se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, IČ 479 90 463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 3 90. Akcie vydaná na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí bude ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku Upisovatelem upsána a splacena nepeněžitým vkladem části podniku "Veřejné osvětlení".
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- e) Nová akcie společnosti Energetika Vítkovice, a.s. bude upsána smlouvou o úpisu akcií, která bude uzavřena v sídle společnosti Energetika Vítkovice, a.s., IČ: 258 54 712, v Ostravě-Vítkovicích, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, mezi upisovatelem - společno stí Západočeská energetika, a.s. a společností Energetika Vítkovice, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. Akcii lze upsat ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Upisovateli, návrh smlouvy o upsání akcií bude předán Upisovateli doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně členu statutárního orgánu Upis ovatele proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne , kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kaptiálu do obchodního rejstříku. Spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručeno oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcie.
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- f) Emisní kurs takto upisované akcie je stanoven na částku 52.971.000,-Kč (slovy: padesát dva miliónů devět set sedmdesát jeden tisíc korun českých). Výše emisního ážia upsané akcie bude činit 20.871.000,-Kč (slovy: dvacet miliónů osm set sedmdesát jeden tisíc korun českých).
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- g) Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti Energetika Vítkovice, a.s., IČ: 258 54 712, v Ostravě-Vítkovicích, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02 ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie.
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- h) Schvaluje se upisování akcie nepeněžitým vkladem společnosti Západočeská energetika, a.s., se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, IČ 497 90 463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 390 a to : - části podniku Západočeské energetiky, a.s. ve smyslu § 487 obchodního zákoníku a to samostatnou organizační složkou Západočeské energetiky, a.s. - "Veřejné osvětlení", zřízené jako samostatná organizační složka Západočeské energetiky, a.s. rozhodnutím g enerálního ředitele č. 17/2005 ze dne 30.11.2005. Předmět nepeněžitého vkladu je tvořen veškerými soubory hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, včetně věcí, práv a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování činnosti organizační složky Veřejné osvětlení. V souladu s § 59, odst. 3 obcho dního zákoníku byla hodnota nepeněžitého vkladu části podniku Západočeská energetika - Veřejné osvětlení, jako samostatné organizační složky podniku, stanovena posudkem znalce jmenovaného za tím účelem soudem Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Nc 4093/2007-5 ze dne 8.3.2007. Podle posudku znalce pana Ing. Radima Dědice, znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, pohledávek, nehmotného majetku a cenných papírů, Spr. č. 2790/2000, se sídlem Ostrava-Vítkovice, ul. Mírová 18, PSČ 703 0 0 (dále jen Znalec) zpracovaném pod č. 81/2007 ze dne 6.4.2007, byla hodnota nepeněžitého vkladu části podniku Západočeské energetiky a.s. - Veřejné osvětlení, jako samostatné organizační složky podniku ke dni 31.12.2006 oceněna částkou 52.971.000,-Kč (s lovy: padesát dva miliónů devět set sedmdesát jedna tisíc korun českých).
od 19. 5. 2007 do 13. 9. 2007
- Za tento nepeněžitý vklad se vydává 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 32.100.000,-Kč (slovy: třicet dva miliónů jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě. Emisní kurs takto upisované akcie je stanoven na částku 52.971.000,-Kč (slovy: padesát dva miliónů devět set sedmdesát jeden tisíc korun českých).
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 2.000.000,- Kč o 400.000.000,- Kč (čtyři sta miliónů korun českých) na 402.000.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 20 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá, v zaknihované podobě.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- c) Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto:
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- - Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti v Ostravě - Mor. Ostravě, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- - S využitím přednostního práva lze upsat 20 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá v zaknihované podobě, v emisním kursu 20.000,- Kč za každou akcii.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- -Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dne, kdy lze toto právo vykonat poprvé.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - společnosti Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 709 02 Ostrava, 28. října 152, IČ 47 67 56 91.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě - Mor. Ostravě, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 ve lhůtě 14 dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 20.000,- Kč na jednu akcii.
od 1. 5. 2001 do 26. 10. 2002
- f) Upisovatel je povinen splatit: - 50% emisního kursu upsaných akcií v den úpisu akcií, - zbytek emisního kursu do 3 měsíců ode dne úpisu akcií, vše na účet společnosti vedený Komerční bankou, a.s. pobočka Ostrava č.účtu 27-2499xxxx.
od 31. 3. 2000 do 26. 10. 2007
- Jediný akcionář: Severomoravská energetika, a.s. 28. října 152 PSČ 709 02 Ostrava IČO 47675691
Kapitál
od 26. 11. 2007 do 1. 10. 2008
Základní kapitál 434 100 000 Kč, splaceno 434 100 000 Kč.
od 13. 9. 2007 do 26. 11. 2007
Základní kapitál 434 100 000 Kč, splaceno 402 000 000 Kč.
od 19. 2. 2002 do 13. 9. 2007
Základní kapitál 402 000 000 Kč, splaceno 402 000 000 Kč.
od 19. 9. 2001 do 19. 2. 2002
Základní kapitál 402 000 000 Kč, splaceno 202 000 000 Kč.
od 10. 5. 2001 do 19. 9. 2001
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 31. 3. 2000 do 10. 5. 2001
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 13. 9. 2007 do 1. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 19. 9. 2001 do 1. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 100.
od 19. 9. 2001 do 1. 10. 2008
20.000 kusů akcií společnosti má podobu zaknihovanou 100 kusů akcií společnosti má podobu listinnou
od 31. 3. 2000 do 19. 9. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 26. 4. 2007 do 1. 10. 2008
Ing. Vlastimír Kontrik - předseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Na Pešatku 1084/14a, PSČ 724 00
den vzniku členství: 1. 8. 2006
den vzniku funkce: 6. 4. 2007
od 26. 4. 2007 do 1. 10. 2008
Ing. Zdeněk Konečný - člen představenstva
Petřvald - Petřvaldík, 77, PSČ 742 60
den vzniku členství: 6. 4. 2007
od 10. 11. 2006 do 26. 4. 2007
Ing. Vlastimír Kontrik - člen představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Na Pešatku 1084/14a, PSČ 724 00
den vzniku členství: 1. 8. 2006
od 17. 7. 2006 do 26. 4. 2007
Ing. Vlastislav Sznapka - předseda představenstva
Havířov - Bludovice, U Kasperčoka 9/699, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 3. 2003 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 29. 5. 2006 - 6. 4. 2007
od 17. 7. 2006 do 1. 10. 2008
Ing. Dušan Timko - místopředseda představenstva
Trutnov, Za Komínem 489, PSČ 541 02
den vzniku členství: 1. 5. 2006
den vzniku funkce: 29. 5. 2006
od 23. 3. 2005 do 17. 7. 2006
Ing. Ivo Pavelek - předseda představenstva
Šenov, Okružní 1593, PSČ 739 34
den vzniku členství: 1. 9. 2004 - 28. 4. 2006
den vzniku funkce: 4. 10. 2004 - 28. 4. 2006
od 3. 9. 2003 do 28. 2. 2005
Ing. Jan Veškrna - předseda představenstva
Bílovec, Beskydská 1034/5, PSČ 743 01
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 31. 8. 2004
den vzniku funkce: 9. 6. 2003 - 31. 8. 2004
od 3. 9. 2003 do 17. 7. 2006
Ing. Vlastislav Sznapka - místopředseda představenstva
Havířov - Bludovice, U Kasperčoka 9/699, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 3. 2003
den vzniku funkce: 9. 6. 2003 - 29. 5. 2006
od 23. 6. 2003 do 3. 9. 2003
Ing. Jan Veškrna - člen představenstva
Bílovec, Beskydská 1034/5, PSČ 743 01
den vzniku členství: 19. 5. 2003
od 23. 6. 2003 do 10. 11. 2006
Ing. František Řeřucha - člen představentva
Moravský Krumlov, Pionýrská 529, PSČ 672 01
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 1. 8. 2006
od 28. 4. 2003 do 3. 9. 2003
Ing. Vlastislav Sznapka - člen představenstva
Havířov - Bludovice, U Kasperčoka 9/699, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 3. 2003
od 20. 3. 2002 do 23. 6. 2003
Ing. František Kořínek - člen představenstva
Ostrava-Zábřeh, U mostu 5
den vzniku členství: 2. 3. 2001 - 19. 5. 2003
od 11. 7. 2001 do 20. 3. 2002
Ing. František Kořínek - člen představenstva
Ostrava-Zábřeh, U mostu 5
den vzniku členství: 2. 3. 2001
od 11. 7. 2001 do 28. 4. 2003
Ing. Tomáš Hüner - člen představenstva
Havířov-Životice, Přátelství 269/15
den vzniku členství: 2. 3. 2001 - 21. 3. 2003
od 11. 7. 2001 do 28. 4. 2003
Ing. Petr Ivánek - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Francouzská 1103
den vzniku členství: 2. 3. 2001 - 21. 3. 2003
od 11. 7. 2001 do 23. 6. 2003
Ing. Lumír Žák - člen představenstva
Havířov-město, Dvořákova 11/81
den vzniku členství: 2. 3. 2001 - 19. 5. 2003
od 8. 3. 2001 do 11. 7. 2001
Ing. Tomáš Hüner - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Přátelství 269, PSČ 736 01
od 31. 3. 2000 do 8. 3. 2001
Ing. Tomáš Hüner - člen představenstva
Orlová-Lutyně, T.G.Masaryka 1016
od 31. 3. 2000 do 11. 7. 2001
Ing. Petr Ivánek - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Francouzská 1103
od 31. 3. 2000 do 11. 7. 2001
Ing. František Kořínek - člen představenstva
Ostrava-Zábřeh, U mostu 5
od 31. 3. 2000 do 1. 10. 2008
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli člen představenstva samostatně v plném rozsahu.
Dozorčí rada
od 26. 10. 2007 do 1. 10. 2008
Ing. Tomáš Dzik - místopředseda dozorčí rady
Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ 737 01
den vzniku členství: 1. 9. 2006
den vzniku funkce: 5. 10. 2007
od 26. 10. 2007 do 1. 10. 2008
Bc. Adam Řebíček - člen dozorčí rady
Teplice, K.J. Erbena 2115/5, PSČ 415 01
den vzniku členství: 1. 10. 2007
od 26. 4. 2007 do 26. 10. 2007
Ing. Alexandr Pacek - místopředseda dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Dlouhá třída 1173/101c, PSČ 736 01
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 30. 9. 2007
den vzniku funkce: 6. 4. 2007 - 30. 9. 2007
od 26. 4. 2007 do 1. 10. 2008
Ing. Ivan Lapin - předseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2524/55, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 6. 4. 2007
od 8. 12. 2006 do 26. 10. 2007
Ing. Tomáš Dzik - člen dozorčí rady
Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ 737 01
den vzniku členství: 1. 9. 2006
od 10. 11. 2006 do 8. 12. 2006
Ing. Daniel Buryš - člen dozorčí rady
Ostrava - Radvanice, Vrchlického 336/23, PSČ 716 00
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 1. 9. 2006
od 10. 11. 2006 do 26. 4. 2007
Ing. František Řeřucha, MBA - předseda dozorčí rady
Moravský Krumlov, Pionýrská 529, PSČ 672 01
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 8. 9. 2006 - 6. 4. 2007
od 10. 11. 2006 do 26. 4. 2007
Ing. Ivan Lapin - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2524/55, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 8. 9. 2006 - 6. 4. 2007
od 17. 7. 2006 do 1. 10. 2008
Ing. Jan Skipala, Ph.D. - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Hýbnerova 1952, PSČ 710 00
den vzniku členství: 1. 5. 2006
od 30. 9. 2005 do 10. 11. 2006
Ing. Ivan Lapin - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 55, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2005
od 23. 3. 2005 do 30. 9. 2005
Ing. Jan Veškrna - člen dozorčí rady
Bílovec, Beskydská 1034/5, PSČ 743 01
den vzniku členství: 1. 9. 2004 - 1. 6. 2005
od 28. 2. 2005 do 23. 3. 2005
Ing. Ivo Pavelek - člen dozorčí rady
Šenov, Okružní 1593, PSČ 739 34
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 31. 8. 2004
od 28. 2. 2005 do 17. 7. 2006
Ing. Hana Krbcová - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Mojmírovců 1246/34, PSČ 709 00
den vzniku členství: 21. 3. 2003 - 1. 5. 2006
den vzniku funkce: 29. 10. 2003 - 1. 5. 2006
od 28. 2. 2005 do 10. 11. 2006
Ing. Josef Bubeník - člen
Teplice, Mrštíkova 1774/6
den vzniku členství: 2. 3. 2004 - 1. 8. 2006
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
Vít Ehler - člen
Ostrava - Hrabůvka, F. Hajdy 24, PSČ 100 30
den vzniku členství: 29. 7. 2004
od 28. 2. 2005 do 1. 10. 2008
Ing. Jaroslav Dudek - člen
Ostrava - Radvanice, Třanovského 8/502, PSČ 716 00
den vzniku členství: 4. 11. 2004
od 3. 9. 2003 do 10. 11. 2006
Ing. Jaroslav Veselský - předseda
Ostrava - Moravská Ostrava, Lechowiczova 283/1, PSČ 702 00
den vzniku členství: 21. 3. 2003 - 1. 8. 2006
den vzniku funkce: 14. 4. 2003 - 1. 8. 2006
od 28. 4. 2003 do 3. 9. 2003
Ing. Jaroslav Veselský - člen
Ostrava - Moravská Ostrava, Lechowiczova 283/1, PSČ 702 00
den vzniku členství: 21. 3. 2003
od 28. 4. 2003 do 28. 2. 2005
Ing. Hana Krbcová - člen
Ostrava - Mariánské Hory, Mojmírovců 1246/34, PSČ 709 00
den vzniku členství: 21. 3. 2003
od 11. 3. 2002 do 28. 2. 2005
Ing. Jaroslav Dudek - člen
Ostrava - Radvanice, Třanovského 8/502, PSČ 716 00
den vzniku členství: 26. 9. 2001 - 4. 11. 2004
od 15. 1. 2002 do 28. 2. 2005
Vít Ehler - člen
Ostrava - Hrabůvka, F. Hajdy 24, PSČ 100 30
den vzniku funkce: 27. 6. 2001
od 11. 7. 2001 do 28. 4. 2003
Ing. Michael Wolf - člen
Brušperk, Veselíčko 311, PSČ 739 44
den vzniku členství: 2. 3. 2001 - 21. 3. 2003
od 11. 7. 2001 do 28. 4. 2003
Ing. František Adamec - člen
Přerov, nábř.Dr.E.Beneše 18
den vzniku členství: 2. 3. 2001 - 21. 3. 2003
od 11. 7. 2001 do 28. 2. 2005
Ing. Roman Portužák, CSc. - člen
Ostrava-Zábřeh, Moravská 120
den vzniku členství: 2. 3. 2001 - 12. 1. 2004
od 11. 7. 2001 do 28. 2. 2005
Ing. Josef Bubeník - člen
Teplice, Mrštíkova 1774/6
den vzniku členství: 2. 3. 2001 - 2. 3. 2004
od 8. 3. 2001 do 11. 7. 2001
Ing. Michael Wolf - člen
Brušperk, Veselíčko 311, PSČ 739 44
od 31. 3. 2000 do 8. 3. 2001
Ing. Michael Wolf - člen
Ostrava-Zábřeh, Věšínova 33
od 31. 3. 2000 do 11. 7. 2001
Ing. František Adamec - člen
Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 18
od 31. 3. 2000 do 11. 7. 2001
Ing. Roman Portužák, CSc. - člen
Ostrava-Zábřeh, Moravská 120
Akcionáři
od 26. 10. 2007 do 1. 10. 2008
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 16 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 14 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou Švédů, ty potom vystřídali Rusové. V roce 1917 sice Finové získali samostatnost,...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky i televizní obrazovky ukrajují z denního času i několik hodin. Aktuální Internet...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010 ředitel Time Warner Jeff Bewkes o společnosti s ručením omezeným jménem Netflix, který...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+82
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-50
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-82
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-169
+
-
5.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-169
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.