Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TRIFINAL, a.s. "v likvidaci"
IČO: 25860801 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 7. 2000
Datum zániku16. 1. 2006
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 6. 6. 2005 do 16. 1. 2006

TRIFINAL, a.s. "v likvidaci"

od 25. 4. 2001 do 6. 6. 2005

TRIFINAL, a.s.

od 27. 7. 2000 do 25. 4. 2001

TRIENVI, a.s.

Sídlo
od 27. 7. 2000 do 25. 4. 2001
Třinec-Staré Město, Frýdecká 224, PSČ 739 70
IČO
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2006

25860801

DIČ

CZ25860801

Právní forma
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2006
Akciová společnost
Spisová značka2355 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 2. 6. 2003 do 16. 1. 2006
- zastupování v celním řízení
od 18. 6. 2001 do 16. 1. 2006
- testování, měření a analýzy
od 18. 6. 2001 do 16. 1. 2006
- výroba a hutní zpracování železa a oceli
od 18. 6. 2001 do 16. 1. 2006
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 18. 6. 2001 do 16. 1. 2006
- kovoobráběčství
od 27. 7. 2000 do 18. 6. 2001
- Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí.
Ostatní skutečnosti
od 16. 1. 2006 do 16. 1. 2006
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost TRIFINAL, a.s. " v likvidaci" se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1033, PSČ 739 65, identifikační číslo: 258 60 801. Právní důvod výmazu: Výmaz byl proveden na základě návrhu likvidátora společnosti po ukončení likvidace.
od 6. 6. 2005 do 16. 1. 2006
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 28.4.2005 byla společnost zrušena ke dni 1.5.2005 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 7.4.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 60.000.000,-Kč (slovy: šedesátmilionů korun českých), tj. z částky 6.000.000,-Kč (slovy: šestmilionů korun českých) na částku 66.000.000,-Kč (slovy: šedesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- b) Akciemi upisovanými na zvýšení základního kapitálu bude 6 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- c) Všechny upisované akcie s využitím přednostního práva dle čl. D.II.2 stanov Společnosti Trifinal upisuje jediný akcionář, kterým je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci-Starém Městě, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 18050646, zapsaná ve vložce 146 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen "upisovatel").
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- d) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč činí 10.000.000,-Kč. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- e) Upisovatel upíše upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se Společností Trifinal v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo Společnosti Trifinal vypracuje návrh smlouvy o upsání akcií a doručí ji upisovateli ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) dnů po doručení jejího návrhu upisovateli.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- f) Připouští se, aby upisovatel započetl své níže uvedené pohledávky vůči Společnosti Trifinal proti pohledávce Společnosti Trifinal na splácení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být pohledávky věřitele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci-Starém Městě, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 18050646, vůči Společnosti Trifinal v celkové výši 15.000.000,-Kč. Jedná se o tyto pohledávky:
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- fa) peněžitá pohledávka společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. na zaplacení kupní ceny podle rámcové kupní smlouvy uzavřené dne 30.4.2001 mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jako prodávajícím a Společností Trifinal jako kupujícím ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 7.5.2001 a dodatku č. 2 ze dne 13.12.2002, vyúčtovaná fakturou č. 9214361110 ze dne 30.12.2002 na částku 9.957.962,90 Kč, splatnou dne 28.2.2003.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- fb) peněžitá pohledávka společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. na zaplacení kupní ceny podle rámcové kupní smlouvy uzavřené dne 30.4.2001 mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jako prodávajícím a Společností Trifinal jako kupujícím ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 7.5.2001 a dodatku č. 2 ze dne 13.12.2002, vyúčtovaná fakturou č. 9214361111 ze dne 30.12.2002 na částku 4.041875,90 Kč, splatnou dne 28.2.2003
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- fc) peněžitá pohledávka společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. na zaplacení kupní ceny podle rámcové kupní smlouvy uzavřené dne 30.4.2001 mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jako prodávajícím a Společností Trifinal jako kupujícím ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 7.5.2001 a dodatku č. 2 ze dne 13.12.2002, vyúčtovaná fakturou č. 9214364116 ze dne 31.12.2002 na částku 1.370.802,50 Kč, splatnou dne 1.3.2003, přičemž z této pohledávky bude započtena pouze její část ve výši 1.000.161,20 Kč. Připouští se možnost započtení pouze do výše 15.000.000,-Kč.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- g) Započtení shora uvedených pohledávek upisovatele proti pohledávce Společnosti Trifinal na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo a doručí jej již podepsaný za Společnost Trifinal ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen ve 30 denní lhůtě ode dne převzetí návrhu dohody tento návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit Společnosti Trifinal. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení s upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- h) Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit část emisního kurzu jím upsaných akcí, představující peněžitý vklad ve výši 30.000.000,-Kč tak, že tuto část emisního kurzu upsaných akcií, nebude-li v této lhůtě uzavřena dohoda o započtení pohledávek podle písmena f) a g), nebo zůstatek této části emisního kurzu upsaných akcií, který nebude v této lhůtě splacen započtením pohledávek upisovatele vůči Společnosti Trifinal podle písmena f) a g), je upisovatel povinen splatit v téže lhůtě na zvláštní účet otevřený za tím účelem Společnosti Trifinal na její jméno u banky Komerční banka, a.s. pobočka Třinec, č.ú. 86-5735xxxx.
od 2. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- Zbývající část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30.000.000,-Kč je upisovatel povinen po zápisu zvýšeního základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku splatit v penězích do jednoho roku od zápisu takto podle tohoto rozhodnutí zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet Společnosti Trifinal vedený u banky Komerční banka, a.s., č.ú. 27-4650xxxx.
od 22. 7. 2002 do 16. 1. 2006
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převoditelnost akcií je omezena podmínkou předchozího souhlasu valné hromady.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- Jediný akcionář dne 23.11. 2001 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že:
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.000.000,-Kč, slovy pět miliónů korun českých, na celkovou výši základního kapitálu v částce 6.000.000,-Kč, slovy šest miliónů korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti, přičemž upisování akcií nad částku 5.000.000,-Kč se nepřipouští.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- 2. Na zvýšení základního kapitálu se upisuje 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy jeden milión, u každé z nich.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- 3. Emisní kurs každé z nově upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000.000,-Kč, slovy jeden milión, u každé z nich.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- 4. Veškeré akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou s využitím jeho přednostního práva upsány jediným akcionářem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, IČ 18050646, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B vložka 146.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- 5. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, přičemž v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku jediný akcionář rozhodl o připuštění započtení peněžité pohledávky společnosti TRIFINAL, a.s. na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 5.000.000,-Kč proti pohledávce společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. na zaplacení části kupní ceny ve výši 5.000.000,-Kč podle rámcové kupní smlouvy, uzavřené dne 30.4.2001, vyúčtované fakturou č. 54248324 ze dne 06.09.2001 na částku 8.692.910,30Kč, splatné 05.11.2001, mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jakožto prodávajícím a společností TRIFINAL, a.s. jakožto kupujícím.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- 6. Jediný akcionář je oprávněn nové akcie upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností do 20 dnů ode dne doručení jedinému akcionáři návrhu na uzavření této smlouvy o upsání akcií. Společnost je přitom povinna tento návrh jedinému akcionáři předložit do 15 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- 7. Místem pro vykonání práva úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Třinec - Staré Město, Průmyslová 1033, PSČ 739 65.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- 8. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Ve lhůtě pro upsání akcií bude mezi akcionářem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, IČ 18050646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 146, a společnosti TRIFINAL, a.s. se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1033, PSČ 739 65, IČ 25860801, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, číslo vložky 2355 uzavřená smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti TRIFINAL, a.s. na splacení emisního kursu akcií v částce 5.000.000,-Kč proti pohledávce společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. na zaplacení části kupní ceny ve výši 5.000.000,-Kč podle rámcové kupní smlouvy, uzavřené dne 30.4.2001, vyúčtované fakturou č. 54248324 ze dne 06.09.2001 na částku 8.692.910,30Kč, splatné 05.11.2001, mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jakožto prodávajícím a společností TRIFINAL, a.s. jakožto kupujícím.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- Započtením zcela zaniknou pohledávky, které budou jeho předmětem, což znamená, že upisovatel zcela splatí emisní kurs akcií, které budou upsány peněžitým vkladem.
od 27. 3. 2002 do 22. 7. 2002
- Všechny vzájemné pohledávky budou započteny v okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude akcionářem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, IČ 18050646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 146, splacen emisní kurs nových akcií.
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2006
- Jediný akcionář: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec IČ 18050646
Kapitál
od 4. 2. 2004 do 16. 1. 2006
Základní kapitál 66 000 000 Kč
od 20. 8. 2003 do 4. 2. 2004
Základní kapitál 66 000 000 Kč
od 22. 7. 2002 do 20. 8. 2003
Základní kapitál 6 000 000 Kč
od 27. 7. 2000 do 22. 7. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 20. 8. 2003 do 16. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 20. 8. 2003 do 16. 1. 2006
v listinné podobě
od 22. 7. 2002 do 16. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 22. 7. 2002 do 16. 1. 2006
v listinné podobě
od 22. 7. 2002 do 16. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 22. 7. 2002 do 16. 1. 2006
v listinné podobě
od 27. 7. 2000 do 22. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 27. 7. 2000 do 22. 7. 2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převoditelnost akcií je omezena podmínkou předchozího souhlasu valné hromady.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 4. 2004 do 16. 1. 2006
Ing. Roman Lipka - místopředseda představenstva
Vendryně, 48, PSČ 739 94
den vzniku členství: 17. 2. 2004
den vzniku funkce: 18. 2. 2004
od 13. 8. 2003 do 16. 1. 2006
Ing. František Červenka - člen představenstva
Strážnice, Ořechovka 1726, PSČ 696 62
den vzniku členství: 28. 4. 2003
od 2. 6. 2003 do 16. 1. 2006
Ing. Jiří Ziętek - předseda představenstva
Milíkov, č. 97, PSČ 739 81
den vzniku členství: 19. 8. 2002
den vzniku funkce: 19. 3. 2003
od 25. 11. 2002 do 2. 6. 2003
Januš Szkuta - předseda představenstva
Třinec I. Oldřichovice, č. 582, PSČ 739 61
den vzniku členství: 24. 4. 2001 - 18. 3. 2003
den vzniku funkce: 20. 8. 2002 - 18. 3. 2003
od 25. 11. 2002 do 2. 6. 2003
Ing. Jiří Ziętek - člen
Milíkov, č. 97, PSČ 739 81
den vzniku členství: 19. 8. 2002
od 21. 11. 2002 do 25. 11. 2002
Ing. Jiří Olšanský - předseda představenstva
Návsí, 134, PSČ 739 92
den vzniku členství: 24. 4. 2001 - 29. 5. 2002
den vzniku funkce: 24. 4. 2001
od 21. 11. 2002 do 25. 11. 2002
Januš Szkuta - člen představenstva
Třinec 5, Oldřichovice 582, PSČ 739 58
den vzniku členství: 24. 4. 2001
od 25. 4. 2001 do 29. 4. 2004
Ing. Roman Lipka - místopředseda představenstva
Vendryně, 48, PSČ 739 94
den vzniku funkce: 1. 2. 2001
od 27. 7. 2000 do 25. 4. 2001
Ing. Rudolf Byrtus - místopředseda představenstva
Třinec-Lyžbice, Štefánikova 733
od 27. 7. 2000 do 21. 11. 2002
Ing. Boguslaw Heczko - předseda představenstva
Třinec-Lyžbice, nám. T.G.Masaryka 388
od 27. 7. 2000 do 21. 11. 2002
Ing. Mojmír Kašprišin - člen představenstva
Třinec-Lyžbice, Dukelská 762
od 27. 7. 2000 do 16. 1. 2006
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv člen představenstva s výjimkou věcí a) majetkových účastí na třetích osobách, b) nakládání s nemovitostmi, c) poskytování zajištění za závazky jiných osob či d) sjednávání úvěrů a půjček, kdy za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva.
Likvidace
od 29. 6. 2005 do 16. 1. 2006
Ing. Věslava Piegzová
Český Těšín, 28. října 1, PSČ 737 01
od 6. 6. 2005 do 29. 6. 2005
Ing. Vieslava Piegzová
Český Těšín, 28. října 1, PSČ 737 01
Dozorčí rada
od 2. 6. 2003 do 16. 1. 2006
Ing. Petr Moravec - předseda
Ostrava, Keltičkova 1905/44, PSČ 710 00
den vzniku členství: 28. 2. 2003
den vzniku funkce: 18. 3. 2003
od 2. 6. 2003 do 16. 1. 2006
Ing. Miroslav Grim - místopředseda
Třinec - Lyžbice, Seifertova 871, PSČ 739 61
den vzniku členství: 28. 2. 2003
den vzniku funkce: 18. 3. 2003
od 2. 6. 2003 do 16. 1. 2006
Ing. Miroslav Rucki - člen
Třinec, Svornosti 1036, PSČ 739 61
den vzniku členství: 28. 2. 2003
od 21. 11. 2002 do 2. 6. 2003
Ing. Jan Lasota - místopředseda
Třinec-Kanada, Nad Úvozem 264
den vzniku členství: 27. 7. 2000 - 28. 2. 2003
den vzniku funkce: 27. 7. 2000 - 28. 2. 2003
od 21. 11. 2002 do 2. 6. 2003
Ing. Jan Czudek - předseda
Jablunkov, 373, PSČ 739 91
den vzniku členství: 26. 4. 2001 - 28. 2. 2003
den vzniku funkce: 26. 4. 2001 - 28. 2. 2003
od 21. 11. 2002 do 2. 6. 2003
Ing. Lenka Blažková - člen
Rajhradice, 170, PSČ 664 61
den vzniku členství: 26. 4. 2001 - 28. 2. 2003
od 27. 7. 2000 do 21. 11. 2002
Ing. Jiří Cienciala, CSc. - člen
Vendryně, 902
od 27. 7. 2000 do 21. 11. 2002
Ing. Jan Lasota - člen
Třinec-Kanada, Nad Úvozem 264
od 27. 7. 2000 do 21. 11. 2002
Ing. Rostislav Wozniak - člen
Jablunkov, Mariánské náměstí 23
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 10 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+19
+
-
2.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+19
+
-
3.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-188
+
-
4.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-205
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-276
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services