MEPHACENTRUM, a.s.
IČO: 25860836

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 7. 2000
Obchodní firma
od 9. 6. 2003

MEPHACENTRUM, a.s.

od 28. 7. 2000 do 9. 6. 2003

Moravské MEDICENTRUM Ostrava, a.s.

Sídlo
od 28. 7. 2000 do 28. 11. 2012
Ostrava-Poruba, Opavská 962/39, PSČ 708 68
IČO
od 28. 7. 2000

25860836

DIČ

CZ25860836

Identifikátor datové schránky:5cfcfze
Právní forma
od 28. 7. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2358 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 17. 10. 2017
- Poskytování zdravotních služeb
od 26. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 8. 2014
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 29. 3. 2002 do 26. 8. 2014
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 28. 12. 2000 do 17. 10. 2017
- provozování nestátního zdravotnického zařízení druh a rozsah poskytované péče: Poskytování zdravotních služeb občanům v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provedení. Lékárna základního typu: 1. Výdejní činnost pro veřejnost 2. Výdej na žádanky pro ambul. zdrav. zařízení - trvalá činnost 3. Příprava - léčivých přípravků, u kterých není požadována sterilita - sterilních léčivých přípravků s protimikrobní přísadou 4. Lékárenská pohotovostní služba 5. Kontrola - vstupní
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- zprostředkování obchodu,
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- velkoobchod,
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- specializovaný maloobchod,
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- realitní činnost,
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- správa a údržba nemovitostí,
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých,
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- zprostředkování služeb
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014 do 26. 10. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 8. 2014 do 26. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 26. 8. 2014 do 26. 10. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- a) Valná hromada schválila dne 27.9.2001 usnesení o zvýšení základního kapitálu o 47,000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zapsaný základní kapitál ve výši 1 000 000,-Kč (jedenmilionkorun českých) bude zvýšen na 48 000 000,-Kč (čtyřicetosm milionů korun českých).
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 4 700 ks Jmenovitá hodnota akcie: 10 000,-Kč (deset tisíc korun českých) Druh akcie: kmenová Forma akcie: na jméno Podoba akcie: listinná
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- c) přednostní právo na upisování akcií: Valná hromada konstatovala, že se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií. V tom případě se nepoužije ust. § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů na úpis akcií.
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- d) určení jaká část akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude upsána předem určeným zájemcem: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku. Žádné akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Všechny akcie, tj. 4 700 ks kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, budou nabídnuty k upsání pouze určitému zájemci, jímž je stávající akcionářka MUDr. Helena Fousková, r.č. xxxx, bytem Ostrava-Mar.Hory, Emila Filly 8, PSČ 709 00. Výběr osoby zájemce byl proveden v souladu s podnikatelským záměrem a strategií akcionářů společnosti, jejímž cílem je převod podniku z fyzické (MUDr. Helena Fousková) na právnickou osobu ( Moravské MEDICENTRUM Ostrava, a.s.). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurs upsaných akcií bude na základě usnesení a schválení valnou hromadou splacen nepeněžitým vkladem. Rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu činí: 47 000 00,-Kč ( čtyřicetsedm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- e) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti Moravské MEDICENTRUM Ostrava, a.s. v Ostravě-Porubě, ul. Opavská 962/39.
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva: Lhůtou pro úpis nových akcií je 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byl podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, přičemž k upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé budou seznámeni s počátkem běhu lhůty (tj. následujícím dnem, kdy byl podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) představenstvem, a to předložením kopie návrhu, s vyznačením data převzetí obchodním rejstříkem.
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- g) emisní kurs upisovaných akcií: Hodnota nepeněžitého vkladu na splacení emisního kursu akcií byla stanovena společným posudkem zpracovaným dvěma znalci a činí 52 452 000,-Kč (padesátdva milionů čtyřistapadesátdva tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií,které mají být vydány akcionáři jako protiplnění tvoří emisní ážio, které činí 5 452 000,-Kč (pět milionů čtyřistapadesátdva tisíc korun českých). Z výše uvedeného byl vypočten (52 452 tis. Kč/4 700 Ks akcií) navrhovaný emisní kurs akcie ve výši 11 160,-Kč (jedenácttisíc stošedesát korun českých). Souhrnně: Jmenovitá hodnota akcie: 10 000,-Kč (desettisíc korun českých) Emisní kurs jedné akcie: 11 160,-Kč (jedenácttisíc stošedesát korun českých) Emisní ážio/akcii: 1 160,-Kč (jedentisíc stošedesát korun českých) Úhrnný emisní kurs akcií, které mají být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad bude splacen následovně:
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- (i) částí hodnoty nepeněžitého vkladu, která se započítává na splacení jmenovité hodnoty akcií (t.j. vklad do základního kapitálu společnosti - dle účtové osnovy účet 411) ve výši: 47 000 000,-Kč (čtyřicetsedm milionů korun českých) (ii) částí hodnoty nepeněžitého vkladu na splacení emisního ážia, která bude zaúčtována do kapitálových fondů, (dle účtové osnovy účet 412 - emisní ážio) ve výši: 5 452 000,-Kč (pět milionů čtyřistapadesátdva tisíc korun českých).
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- h) místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Moravské MEDICENTRUM Ostrava, a.s., v Ostravě-Porubě, ul. Opavská 962/39. Lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je 30 (třicet) dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním na návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem je část podniku, bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku, kterou uzavře vkladatel se společností. Jelikož jsou součástí části podniku nemovitosti, bude v uvedené smlouvě obsaženo prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Současně s podpisem smlouvy bude část podniku předána společnosti, a o jeho předání sepíše společnost a osoba splácející vklad zápis.
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- i) předmět nepeněžitého vkladu: Valná hromada schválila upisování akcií, splácení emisního kursu akcií nepeněžitými vklady a předmět nepeněžitého vkladu. Předmětem nepeněžitého vkladu, kterým bude splacen emisní kurs akcií, je část podniku, patřící podnikatelce MUDr. Heleně Fouskové, která podniká jako fyzická osoba. Část podniku tvoří samostatnou organizační složku a má v organizačním členění podniku název: MUDr. Helena Fousková - provozovna Medicentrum, středisko správa budov. Hlavním předmětem činnosti části podniku je provoz a správa budov provozovny Medicentra. Nemovitosti bývalé městské polikliniky se nacházejí v k.ú. Poruba, obec Ostrava na zastavěné ploše par.č. 1 323 o výměře 4 501 m2. Spravované nemovitosti tvoří komplex 7 budov (A, B, C, D, E, F, G) z nichž budovy A, B, C tvoří hlavní objekt. Část podniku zajišťuje rovněž pronájem volných nebytových prostor pro účely zdravotnických zařízení a pro komerční účely. Předmětem nepeněžitého vkladu je majetek, jehož hodpodářská hodnota je zjistitelná, kterou může společnost hodpodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání.
od 24. 10. 2002 do 26. 8. 2014
- j) ocenění nepeněžitého vkladu společným posudkem zpracovaným dvěma znalci: Hodnota nepeněžitého vkladu na splacení emisního kursu akcií byla stanovena společným posudkem zpracovaným dvěma znalci, jmenovanými ve věci ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu k zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií společnosti, usnesením Krajského soudu v Ostravě j.č. 26 Cm 219/2001. Znalecký posudek č. 04/2001 a č. 1830-72/2001 zpracovali Ing. Vlastimil Zajíček, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, ze dne 26.10.2000 č.j. Spr. 2792/2000 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků a Ing. Miroslav Bešík, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, ze dne 29.10.1987 č.j. Spr. 4663/87 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. Nepeněžitý vklad byl oceněn částkou 52 452 000,-Kč (padesátdva milionů čtyřistapadesátdva tisíc korun českých). Za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 4 700 ks kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (desettisíc korun českých).
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převoditelnost kmenových akcií na jméno na jiné osoby, s výjimkou převodu mezi akcionáři, převodu na osoby blízké těmto akcionářům a na osoby jimi ovládané, je omezena a podmíněna souhlasem představenstva společnosti.
Kapitál
od 9. 12. 2002
Základní kapitál 48 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 2. 2002 do 9. 12. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2000 do 20. 2. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 17. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno 120 000, počet akcií: 400.
od 26. 8. 2014 do 17. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno 120 000, počet akcií: 400.
od 26. 8. 2014 do 17. 10. 2017
Akcie společnosti nejsou neomezeně převoditelné. Akcie společnosti je možné převést na 3. osobu, která není akcionářem společnosti, pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 9. 12. 2002 do 26. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 800.
od 9. 12. 2002 do 26. 8. 2014
v listinné podobě
od 29. 3. 2002 do 9. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 29. 3. 2002 do 9. 12. 2002
v listinné podobě
od 28. 7. 2000 do 29. 3. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 8. 11. 2017
Ing. PAVEL HANKE - Člen představenstva
Čeladná, , PSČ 739 12
den vzniku členství: 1. 11. 2017
od 17. 10. 2017
MUDr. MICHAL BEDNÁŘ - Předseda představenstva
Čachovice, 6. května, PSČ 294 43
den vzniku členství: 10. 10. 2017
den vzniku funkce: 10. 10. 2017
od 17. 10. 2017
RNDr. MAGDALENA UVÍROVÁ, Ph.D. - Člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Na Bělidle, PSČ 702 00
den vzniku členství: 10. 10. 2017
od 17. 10. 2017 do 8. 11. 2017
Mgr. MILAN ZAPLETAL - Člen představenstva
Praha - Nusle, Sekaninova, PSČ 128 00
den vzniku členství: 10. 10. 2017 - 1. 11. 2017
od 26. 8. 2014 do 17. 10. 2017
MUDr. HELENA FOUSKOVÁ - Předseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Podlahova, PSČ 709 00
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 10. 10. 2017
den vzniku funkce: 20. 6. 2014 - 10. 10. 2017
od 26. 8. 2014 do 17. 10. 2017
Ing. JIŘÍ FOUSEK - Místopředseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Podlahova, PSČ 709 00
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 10. 10. 2017
den vzniku funkce: 20. 6. 2014 - 10. 10. 2017
od 26. 8. 2014 do 17. 10. 2017
MUDr. PAVEL FORMÁNEK - Člen představenstva
Praha - Nové Město, Řeznická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 10. 10. 2017
od 14. 8. 2014 do 26. 8. 2014
MUDr. HELENA FOUSKOVÁ - předseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Podlahova, PSČ 709 00
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
od 14. 8. 2014 do 26. 8. 2014
Ing. JIŘÍ FOUSEK - místopředseda představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Podlahova, PSČ 709 00
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
od 24. 7. 2013 do 26. 8. 2014
MUDr. PAVEL FORMÁNEK - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Řeznická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
od 28. 7. 2000 do 24. 7. 2013
MUDr. Pavel Formánek - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Řeznická 1741/21, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
od 28. 7. 2000 do 14. 8. 2014
MUDr. Helena Fousková - předseda představenstva
Ostrava-Mariánské Hory, E. Filly 8, PSČ 709 00
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
od 28. 7. 2000 do 14. 8. 2014
Ing. Jiří Fousek - místopředseda představenstva
Ostrava-Mariánské Hory, E. Filly 8, PSČ 709 00
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
od 17. 10. 2017
Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně, s výjimkou jednání, u nichž hodnota předmětu plnění přesahuje částku 200.000,- Kč bez DPH ročně, v těchto případech zastupují a podepisují za společnost vždy dva členové představenstva společ ně nebo předseda představenstva samostatně.
od 26. 8. 2014 do 17. 10. 2017
Za společnost jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně, člen představenstva vždy jen společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
J e d n á n í: Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně, člen představenstva vždy jen společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Prokura
od 26. 10. 2015 do 8. 11. 2017
Ing. DRAHOMÍRA KŘENOVÁ
Ostrava - Stará Bělá, Útočná, PSČ 724 00
od 19. 9. 2012 do 26. 10. 2015
Ing. Drahomíra Křenová
Ostrava - Moravská Ostrava, Josefa Brabce, PSČ 702 00
Dozorčí rada
od 8. 11. 2017
Mgr. MILAN ZAPLETAL - Předseda dozorčí rady
Praha - Nusle, Sekaninova, PSČ 128 00
den vzniku členství: 1. 11. 2017
den vzniku funkce: 1. 11. 2017
od 17. 10. 2017
Ing. VÁCLAV VACHTA - Člen dozorčí rady
Praha - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 10. 10. 2017
od 17. 10. 2017
Mgr. LUCIE MLČŮCHOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Kbely, Pod Nouzovem, PSČ 197 00
den vzniku členství: 10. 10. 2017
od 17. 10. 2017 do 8. 11. 2017
Ing. MAREK BUDÍN - Předseda dozorčí rady
Praha - Lhotka, Sulická, PSČ 142 00
den vzniku členství: 10. 10. 2017 - 1. 11. 2017
den vzniku funkce: 10. 10. 2017 - 1. 11. 2017
od 9. 5. 2017 do 17. 10. 2017
MUDr. Bc. KAREL FOUSEK - předseda dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Slavníkovců, PSČ 709 00
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 10. 10. 2017
den vzniku funkce: 28. 4. 2017 - 10. 10. 2017
od 9. 5. 2017 do 17. 10. 2017
Doc. Ing. IVETA VOZŇÁKOVÁ, Ph.D. - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 28. 4. 2017 - 10. 10. 2017
od 26. 8. 2014 do 2. 3. 2017
PharmDr. VLADAN DEMEL - Předseda dozorčí rady
Studénka, Družstevní, PSČ 742 13
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 23. 6. 2016
den vzniku funkce: 20. 6. 2014 - 23. 6. 2016
od 26. 8. 2014 do 9. 5. 2017
MUDr.Bc. KAREL FOUSEK - Člen dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Slavníkovců, PSČ 709 00
den vzniku členství: 20. 6. 2014
od 26. 8. 2014 do 17. 10. 2017
Ing. LUDĚK FOUSEK - Člen dozorčí rady
Brno - Bystrc, Kuršova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 10. 10. 2017
od 14. 8. 2014 do 26. 8. 2014
KAREL FOUSEK - člen
Ostrava - Mariánské Hory, Slavníkovců, PSČ 709 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 20. 6. 2014
od 27. 3. 2008 do 14. 8. 2014
Karel Fousek - člen
Ostrava - Mariánské Hory, Emila Filly 604/8, PSČ 709 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 20. 6. 2014
od 25. 7. 2005 do 23. 5. 2007
Ing. Jiří Mlýnek, MBA - člen
Bolatice, Slunečná 676/7
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 17. 1. 2007
od 28. 7. 2000 do 20. 10. 2003
Ing. Vladimír Vozňák - místopředseda
Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 46, PSČ 710 00
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 4. 7. 2003
den vzniku funkce: 28. 7. 2000
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
PharmDr. Vladan Demel - předseda
Studénka, Družstevní 694, PSČ 742 13
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
od 28. 7. 2000 do 26. 8. 2014
Ing. Luděk Fousek - člen
Brno, Kuršova 12, PSČ 635 00
den vzniku členství: 28. 7. 2000 - 20. 6. 2014
Akcionáři
od 22. 11. 2017
EUC Klinika Ostrava s.r.o., IČO: 06461271
Ostrava - Poruba, Opavská, PSČ 708 00
od 17. 10. 2017 do 22. 11. 2017
EUC Klinika Ostrava s.r.o., IČO: 06461271
Slaný, Smetanovo náměstí, PSČ 274 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+351
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-75
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-122
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-139
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-250
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.