DZIMAS Steel, a.s.
IČO: 25869680

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 12. 2000
Obchodní firma
od 21. 12. 2000

DZIMAS Steel, a.s.

Sídlo
od 10. 4. 2013 do 26. 1. 2016
Praha, U dubu , PSČ 147 00
od 27. 2. 2002 do 27. 2. 2002
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 96/42
od 27. 2. 2002 do 10. 4. 2013
Ostrava, Těšínská , PSČ 710 00
od 21. 12. 2000 do 27. 2. 2002
Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 96/42
IČO
od 21. 12. 2000

25869680

DIČ

CZ25869680

Identifikátor datové schránky:fnbvx6p
Právní forma
od 21. 12. 2000
Akciová společnost
Spisová značka19129 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 12. 2000 do 15. 6. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 21. 12. 2000 do 15. 6. 2011
- zprostředkovatelská činnost
od 21. 12. 2000 do 15. 6. 2011
- práce se zdvihacím zařízením
Ostatní skutečnosti
od 15. 2. 2006 do 2. 3. 2006
- 1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) o částku 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) na 6,000.000,-Kč (slovy: šest miliónů korun českých). Upisování akcií nad č ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 15. 2. 2006 do 2. 3. 2006
- 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
od 15. 2. 2006 do 2. 3. 2006
- 3. S využitím přednostního práva lze upsat všech 200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), každá v emisním kursu rovnajícím se jmenovité hodnotě této akcie.
od 15. 2. 2006 do 2. 3. 2006
- 4. S využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie v sídle společnosti DZIMAS Steel, a.s., 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 96/42. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře se společností DZIMAS Steel, a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Společnost DZIMAS Steel, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden z ápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá může být upsáno 1/2 kusů (slovy: jedna polovina) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá.
od 15. 2. 2006 do 2. 3. 2006
- 5. Emisní kurs 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.
od 15. 2. 2006 do 2. 3. 2006
- 6. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti panu Janisi Dzimasovi, r.č. xxxx, bytem Ostrava, Poruba, Průběžná 1719/1, PSČ 708 00. Všechny akcie upisované bez využití p řednostního práva budou upsány v sídle DZIMAS Steel, a.s., 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 96/42 ve lhůtě 30 dnů, počínaje 91. dnem od právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu této lhůty jedinému akcionáři písemně nejméně 5 dnů před počátkem běhu této lhůty. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 15. 2. 2006 do 2. 3. 2006
- 7. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem , t.j. 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ostrava, Hollarova 5, č.ú. 200xxxx, a to ve lhůtě do 30 dnů od dne uzavření smlouvy o úpisu akcií.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Dne 9.4.2004 rozhodl pan Janis Dzimas, jediný společník Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, z 2.000.000,- Kč na 4.000.000.,- Kč, slovy čty ři miliony korun českých. Dle uvedeného rozhodnutí jediného společníka Společnosti proběhne zvýšení základního kapitálu společnosti takto:
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Jediný akcionář Společnosti konstatuje, že emisní kurs všech akcií emitovaných Společností do dnešního dne je splacen v celém rozsahu, a tedy je možno přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti s tím, že emisní kurs nově upisovaných akc ií Společnosti bude splacen peněžitými vklady.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že využívá, resp. využije svého přednostního práva na upisování nových akcií, jimiž dle dále uvedeného rozhodnutí bude zvýšen základní kapitál Společnosti.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, z 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, na 4.000.000,- Kč, slovy čtyři miliony korun českých. Nepřipouší se upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. nad částku 4.000.000,- Kč, slovy čtyři miliony korun českých.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 200 ks, slovy dvě stě kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, každá. Všechny nově emitované akcie budou mít listinnou podobu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, a bude splacen peněžitým vkladem.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Akcie budou upsány v sídle Společnosti, tj. na adrese Těšínská 96/42, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ: 710 00, uzavřením smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena mezi Společností a jediným akcionářem Společnosti, který využije svého přednostního práva k upsání emisního kursu akcií, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti. Takto, tj. s využitím přednostního práva, budou upsány všechny nově emitované akcie Společnosti. Upsání nově emitovaných akcií Společnosti bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem, kdy Společnost jedinému akcionáři, tj. panu Janisu Dzimasovi, doručí do jeho rukou návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a končí v případě, že návrh smlouvy o  upsání akcií nebude jediným akcionářem Společnosti akceptován nejpozději 20. den od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Počátek a konec lhůty pro upsání nově emitovaných akcií a emisní kurs těchto akcií bude jedinému akcionáři oznámen dopisem, doručeným panu Janisu Dzimasovi do jeho rukou nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jedin ého akcionáře při výkonu působnosti valné hroamady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. pana Janise Dzimase, za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, kdy: Emisní kurs nově emitovaných akcií, který je roven jmenovité hodnotě těchto upisovaných akcií, bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky pana Janise Dzimase ve výši 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, za Společností proti pohledávc e Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem Společnosti, tj. panem Janisem Dzimasem. Pohledávkou pana Janise Dzimase za Společností, která bude započtena vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií jediným akcionářem Společnosti, je pohledávka pana Janise Dzimase vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené m ezi panem Janem Janisem Dzimasem a Společností dne 29.12.2003, na základě které pan Janis Dzimas půjčil dne 2.1.2004 částku 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých. Ačkoli tato půjčka byla splatná dne 31.3.2004, Společnost panu Janisu Dzimasovi na tuto půjčku dosud nevrátila ničeho.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 20 dnů od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Spo lečnosti do obchodního rejstříku.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Smlouva o započtení bude splňovat veškeré náležitosti stanovené zejména ustanovením § 580 a následujících občanského zákoníku a § 358 a následujících obchodního zákoníku.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Návrh této smlouvy ve dvojím vyhotovení, opatřený ověřeným podpisem osob, oprávněných jednat za Společnost, bude doručen společností jedinému akcionáři Společnosti nejpozději pátý den, následující po dni kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v  Ostravě, kterým bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Jediný akcionář je povinen nejpozději do pěti dnů od okamžiku doručení smlouvy o započtení doručit Společnosti své protinávrhy k této smlouvě a v případě, kdy bude s obsahem smlouvy souhlasit, je povinen tuto smlouvu podepsat nejpozději ve lhůtě, stanoven é pro uzavření smlouvy o započtení. Podpis jediného akcionáře Společnosti na této smlouvě musí být úředně ověřen a jedno vyhotovení smlouvy o započtení musí být doručeno do sídla Společnosti.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- V případě, že jediný akcionář bude mít ke smlouvě o započtení protinávrhy, je Společnost povinna tyto protinávrhy jediného akcionáře akceptovat, připravit smlouvu o započtení, zahrnující tyto protinávrhy ve dvojím vyhotovení, tuto smlouvu bez zbytečného o dkladu podepsat, podpis osoby jednající za Společnost na této smlouvě ověřit a doručit jedinému akcionáři k podpisu do jeho rukou tak, aby byla splněna lhůta pro uzavření smlouvy o započtení.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Jediný akcionář je povinen takto opravenou smlouvu o započtení podepsat ve lhůtě stanovené pro uzavření této smlouvy o započtení, svůj podpis na smlouvě nechat úředně ověřit a jedno vyhotovení smlouvy doručit do sídla Společnosti.
od 26. 5. 2004 do 9. 6. 2004
- Započtením pohledávky jediného akcionáře ve výši 2.000.000,- Kč za Společností vůči pohledávce Společnosti na zaplacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem dojde ke splacení emisného kursu akcií upsaných jediným akcionářem v plné výši, tj. ve výši 2.000.000,- Kč a současně zanikne závazek společnosti vůči jedinému akcionáři ve výši 2.000.000,- Kč a to ke dni uzavření "Smlouvy o započtení".
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Dne 1.11.2002 rozhodl pan Janis Dzimas, jediný společník Společnosti, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých. Dle uvedeného rozhodnutí jediného společníka Společnosti proběhne zvýšení základního kapitálu takto:
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- I. Jediný akcionář Společnosti konstatuje, že emisní kurs všech akcií emitovaných Společností do dnešního dne je splacen v celém rozsahu, a tedy je možno přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti s tím, že emisní kurs nově upisovaných akcií Společnosti bude splacen peněžitými vklady.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že využívá, resp. využije svého přednostního práva na upisování nových akcií, jimiž dle dále uvedeného rozhodnutí bude zvýšen základní kapitál Společnosti.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- II. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, na 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých. Nepřipouští se upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. nad částku 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 100 ks, slovy jedno sto kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, každá. Všechny nově emitované akcie budou mít listinnou podobu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, a bude splacen peněžitým vkladem.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Akcie budou upsány v sídle Společnosti, tj. na adrese Těšínská 96/42, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ: 710 00, uzavřením smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena mezi Společností a jediným akcionářem Společnosti, který využije svého přednostního práva k upsání emisního kursu akcií, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti. Takto, tj. s využitím přednostního práva, budou upsány všechny nově emitované akcie Společnosti. Upsání nově emitovaných akcií Společnosti bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem, kdy Společnost jedinému akcionáři, tj. panu Janisu Dzimasovi, doručí do jeho rukou návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a končí v případě, že návrh smlouvy o upsání akcií nebude jediným akcionářem Společnosti akceptován nejpozději 20. den od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Počátek a konec lhůty pro upsání nově emitovaných akcií a emisní kurs těchto akcií bude jedinému akcionáři oznámen dopisem, doručeným panu Janisu Dzimasovi do jeho rukou nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. pana Janise Dzimase, za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, kdy:
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Emisní kurs nově emitovaných akcií, který je roven jmenovité hodnotě těchto upisovaných akcií, bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky pana Janise Dzimase ve výši 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem Společnosti, tj. panem Janisem Dzimasem. Pohledávkou pana Janise Dzimase za Společností, která bude započtena vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií jediným akcionářem Společnosti, je pohledávka pana Janise Dzimase vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi panem Janisem Dzimasem a Společností dne 1.2.2002, na základě které pan Janis Dzimas půjčil dne 8.2.2002 částku 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých. Ačkoli tato půjčka byla splatná dne 8.8.2002, Společnost panu Janisu Dzimasovi na tuto půjčku dosud nevrátila ničeho.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 20 dnů od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Smlouva o započtení bude splňovat veškeré náležitosti stanovené zejména ustanovením § 580 a následujících občanského zákoníku a § 358 a následujících obchodního zákoníku.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Návrh této smlouvy ve dvojím vyhotovení, opatřený ověřeným podpisem osob, oprávněných jednat za Společnost, bude doručen společností jedinému akcionáři Společnosti nejpozději pátý den, následující po dni kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Jediný akcionář je povinen nejpozději do pěti dnů od okamžiku doručení smlouvy o započtení doručit Společnosti své protinávrhy k této smlouvě a v případě, kdy bude s obsahem smlouvy souhlasit, je povinen tuto smlouvu podepsat nejpozději ve lhůtě, stanovené pro uzavření smlouvy o započtení. Podpis jediného akcionáře Společnosti na této smlouvě musí být úředně ověřen a jedno vyhotovení smlouvy o započtení musí být doručeno do sídla Společnosti.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- V případě, že jediný akcionář bude mít ke smlouvě o započtení protinávrhy, je Společnost povinna tyto protinávrhy jediného akcionáře akceptovat, připravit smlouvu o započtení, zahrnující tyto protinávrhy ve dvojím vyhotovení, tuto smlouvu bez zbytečného odkladu podepsat, podpis osoby jednající za Společnost na této smlouvě ověřit a doručit jedinému akcionáři k podpisu do jeho rukou tak, aby byla splněna lhůta pro uzavření smlouvy o započtení.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Jediný akcionář je povinen takto opravenou smlouvu o započtení podepsat ve lhůtě stanovené pro uzavření této smlouvy o započtení, svůj podpis na smlouvě nechat úředně ověřit a jedno vyhotovení smlouvy doručit do sídla Společnosti.
od 4. 12. 2002 do 6. 1. 2003
- Započtením pohledávky jediného akcionáře ve výši 1.000.000,- Kč za Společností vůči pohledávce Společnosti na zaplacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem dojde ke splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem v plné výši, tj. ve výši 1.000.000,- Kč a současně zanikne závazek společnosti vůči jedinému akcionáři ve výši 1.000.000,- Kč a to ke dni uzavření "Smlouvy o započtení".
od 27. 2. 2002 do 6. 1. 2003
- Jediným akcionářem společnosti je Janis Dzimas, r.č. xxxx bytem Ostrava - Poruba, Průběžná 1719/1
Kapitál
od 2. 3. 2006
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 6. 2004 do 2. 3. 2006
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 2003 do 9. 6. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2001 do 6. 1. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 12. 2000 do 12. 6. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 2. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 600.
od 9. 6. 2004 do 2. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 9. 6. 2004 do 2. 3. 2006
v listinné podobě
od 6. 1. 2003 do 9. 6. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 6. 1. 2003 do 9. 6. 2004
v listinné podobě
od 21. 12. 2000 do 6. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 21. 12. 2000 do 6. 1. 2003
v listinné podobě
Statutární orgán
od 26. 1. 2016
JANIS DZIMAS - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 5. 11. 2011
den vzniku funkce: 5. 11. 2011
od 26. 1. 2016
Ing. NADĚŽDA BLANIKOVÁ - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Modřínová, PSČ 735 64
den vzniku členství: 18. 12. 2010
od 25. 4. 2012 do 8. 11. 2013
Ing. Eva Dzimasová Schwarzová - místopředseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída, PSČ 702 00
den vzniku členství: 19. 10. 2010 - 26. 9. 2013
den vzniku funkce: 19. 10. 2010 - 26. 9. 2013
od 25. 4. 2012 do 26. 1. 2016
Janis Dzimas - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 5. 11. 2011
den vzniku funkce: 5. 11. 2011
od 25. 4. 2012 do 26. 1. 2016
Ing. Naděžda Blaníková - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Modřínová, PSČ 735 64
den vzniku členství: 18. 12. 2010
od 15. 6. 2011 do 25. 4. 2012
Janis Dzimas - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 11. 2008 - 5. 11. 2011
den vzniku funkce: 28. 11. 2008 - 5. 11. 2011
od 15. 6. 2011 do 25. 4. 2012
Ing. Eva Schwarzová - místopředseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída, PSČ 702 00
den vzniku členství: 19. 10. 2010 - 26. 9. 2013
den vzniku funkce: 19. 10. 2010 - 26. 9. 2013
od 9. 4. 2008 do 25. 4. 2012
Ing. Naděžda Blaníková - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Modřínová 1423/1A, PSČ 735 64
den vzniku členství: 10. 1. 2008 - 18. 12. 2010
od 15. 2. 2006 do 9. 4. 2008
Ing. Natalie Pawliczková - místopředseda představenstva
Karviná, Slámova 853/14, PSČ 733 01
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 10. 1. 2008
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 10. 1. 2008
od 15. 2. 2006 do 15. 6. 2011
Janis Dzimas - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Průběžná 1719/1, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 28. 11. 2008
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 11. 2008
od 12. 10. 2004 do 15. 6. 2011
Renata Dzimas - člen představenstva
Albrechtice, Rybářská 535, PSČ 735 43
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 1. 10. 2007
od 8. 3. 2004 do 15. 2. 2006
Pavel Dostál - předseda představenstva
Ostrava - Dubina, J. Maluchy 73/214, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 12. 2003 - 27. 12. 2005
den vzniku funkce: 1. 12. 2003 - 27. 12. 2005
od 9. 6. 2003 do 12. 10. 2004
Jaroslava Horáková - člen představenstva
Šternberk, Olomoucká 2215/137, PSČ 785 01
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 1. 7. 2004
od 9. 6. 2003 do 15. 2. 2006
Kateřina Maňáková - místopředseda představenstva
Brno - Medlánky, Hudcova 102/11, PSČ 621 00
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 28. 12. 2005
den vzniku funkce: 10. 4. 2003 - 28. 12. 2005
od 21. 12. 2000 do 9. 6. 2003
Alena Coufalová - místopředseda představenstva
Ostrava-Svinov, Psohlavců 715
od 21. 12. 2000 do 9. 6. 2003
Ivana Kalábová - člen představenstva
Olomouc, Matuchova 18
od 21. 12. 2000 do 8. 3. 2004
Pavel Dostál - předseda představenstva
Ostrava-Dubina, J. Maluchy 73/214
den vzniku členství: 21. 12. 2000 - 1. 12. 2003
den vzniku funkce: 21. 12. 2000 - 1. 12. 2003
od 27. 2. 2002
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představesntva společně s dalším členem představenstva.
od 21. 12. 2000 do 27. 2. 2002
Jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 30. 8. 2017 do 4. 9. 2017
PAVEL DOSTÁL - předseda dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 11. 2011 - 3. 1. 2014
den vzniku funkce: 22. 11. 2011 - 3. 1. 2014
od 26. 1. 2016
LUCIE DZIMASOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, U Parku, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010
od 26. 1. 2016
VERONIKA DZIMASOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 11. 2011
od 25. 4. 2012 do 26. 1. 2016
Veronika Dzimasová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 11. 2011
od 25. 4. 2012 do 30. 8. 2017
Pavel Dostál - předseda dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 11. 2011
den vzniku funkce: 22. 11. 2011
od 15. 6. 2011 do 15. 6. 2011
Veronika Dzimasová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 14. 1. 2005 - 14. 1. 2008
od 15. 6. 2011 do 15. 6. 2011
Veronika Dzimasová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 14. 1. 2011
od 15. 6. 2011 do 15. 6. 2011
Veronika Dzimasová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 14. 1. 2008 - 28. 11. 2008
od 15. 6. 2011 do 25. 4. 2012
Pavel Dostál - předseda dozorčí rady
Ostrava - Dubina, J. Maluchy, PSČ 700 0
den vzniku členství: 28. 11. 2008 - 22. 11. 2011
den vzniku funkce: 28. 11. 2011 - 22. 11. 2011
od 15. 6. 2011 do 25. 4. 2012
Veronika Dzimasová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 11. 2008 - 22. 11. 2011
od 15. 6. 2011 do 26. 1. 2016
Lucie Dzimasová - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, U Parku, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010
od 6. 8. 2007 do 15. 6. 2011
Lucie Dzimasová - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, U parku 1A/3068, PSČ 702 00
den vzniku členství: 2. 7. 2007 - 1. 7. 2010
od 15. 2. 2006 do 15. 6. 2011
Pavel Dostál - předseda dozorčí rady
Ostrava - Dubina, J. Maluchy 73/214, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 28. 11. 2008
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 11. 2008
od 15. 2. 2006 do 15. 6. 2011
Veronika Dzimasová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Průběžná 1719/1, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 1. 2002 - 14. 1. 2005
od 1. 12. 2004 do 15. 2. 2006
Janis Dzimas - předseda
Ostrava - Poruba, Průběžná 1719/1, PSČ 708 00
den vzniku členství: 29. 7. 2004 - 28. 12. 2005
den vzniku funkce: 29. 7. 2004 - 28. 12. 2005
od 1. 12. 2004 do 6. 8. 2007
Olga Dzimasová - člen
Karviná - Nové Město, Fučíkova 1351
den vzniku členství: 29. 7. 2004 - 2. 7. 2007
od 4. 4. 2002 do 15. 2. 2006
Veronika Dzimasová - člen
Ostrava - Zábřeh, Bedrnova 4/2882, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 1. 2002
od 27. 2. 2002 do 4. 4. 2002
Renáta Volejníčková - člen
Albrechtice u Českého Těšína, Rybářská 535
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 15. 1. 2002
od 27. 2. 2002 do 1. 12. 2004
Janis Dzimas - předseda
Ostrava-Poruba, Průběžná 1719/1
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2004
den vzniku funkce: 7. 8. 2001 - 29. 7. 2004
od 27. 2. 2002 do 1. 12. 2004
Olga Dzimasová - člen
Karviná-Nové Město, Fučíkova 1351
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2004
od 21. 12. 2000 do 27. 2. 2002
Janis Dzimas - předseda
Ostrava-Poruba, Průběžná 1719/1
od 21. 12. 2000 do 27. 2. 2002
Olga Dzimasová - člen
Karviná-Nové Město, Fučíkova 1351
od 21. 12. 2000 do 27. 2. 2002
Renáta Volejníčková - člen
Albrechtice u Českého Těšína, Rybářská 535
Akcionáři
od 26. 1. 2016
JANIS DZIMAS
Ostrava - Poruba, Průběžná, PSČ 708 00
od 8. 3. 2004 do 26. 1. 2016
Janis Dzimas
Ostrava - Poruba, Průběžná 1719/1, PSČ 708 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+38
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-11
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-95
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-293
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-410
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.