Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Společenství vlastníků Lumírova 522/26, Ostrava
IČO: 25872214

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 12. 2000
Obchodní firma
od 22. 6. 2016

Společenství vlastníků Lumírova 522/26, Ostrava

od 22. 12. 2000 do 22. 6. 2016

"Společenství vlastníků Lumírova 522"

Sídlo
od 22. 12. 2000 do 29. 10. 2013
Ostrava-Výškovice, Lumírova 26/522, PSČ 700 30
IČO
od 22. 12. 2000

25872214

Právní forma
od 22. 12. 2000
Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka252 S, Krajský soud v Ostravě
Účel nadace
od 22. 6. 2016
- - zajišťování správy domu a pozemku.
Předmět činnosti
od 22. 12. 2000 do 29. 10. 2013
- 1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených v prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") nebo v dohodě spoluvlastníků o vypořádání spoluvlastnictví nebo v rozhodnutí soudu o zrušení podílového spoluvlastnictví budovy podle § 5 odst. 2 zákona nebo v dohodě o vypořádání společného jmění manželů podle § 5 odst. 2 zákona anebo ve smlouvě o výstavbě uzavřené podle § 18 zákona (dále jen "správa domu").
od 22. 12. 2000 do 29. 10. 2013
- 2. Správou domu se rozumí zejména: a) řádná správa a udržování společných částí domu a pozemku, vymezených v některé z listin uvedených v článku 3, s výjimkou společných částí domu, které nejsou společné všem vlastníkům jednotek v domě, b) zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě, c) zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací společných částí domu, včetně zabezpečování havarijní služby, d) zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, e) vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány, f) zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, kterou jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány, g) zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy, h) zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů, i) zajišťování prohlídek a čištění odtahových větracích komínů, j) pojištění domu, k) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu, l) vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a pozemku, jakož i všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku, m) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a opravami domu i pozemku, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky, n) vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním nákladů a výnosů v příslušném účetním období.
od 22. 12. 2000 do 29. 10. 2013
- 3. Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek zajišťuje společenství: a) plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytů, nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen "služby"), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostorů), včetně vybírání záloh na tyto služby a jejich vyúčtování, b) dodávky elektrické energie, vody a plynu a odvádění odpadních vod pro společné části domu, c) dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé byty, d) dodávky tepla a teplé užitkové vody od dodavatele tepla ze zdroje umístěného mimo dům, e) správu nebytových prostor ve spoluvlastnictví členů společenství podle § 24 odst. 4 zákona, f) provozování technických zařízení v domě, která mohou sloužit i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péči řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek, g) další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů, případně i jiné činnosti.
od 22. 12. 2000 do 29. 10. 2013
- 4. Předmětem činnosti společenství může být dále i: a) vybírání záloh na úhradu za služby a na opravy od vlastníků jednotek, b) vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhradu za služby, c) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek formou záloh na úhradu za služby a na opravy, d) vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek.
od 22. 12. 2000 do 29. 10. 2013
- 5. Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka jednotky.
Ostatní skutečnosti
od 29. 10. 2013
- Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství
Statutární orgán
od 1. 9. 2017
IVETA MANNSBARTHOVÁ - člen výboru
Ostrava - Nová Bělá, Zolova, PSČ 724 00
den vzniku členství: 25. 5. 2016
od 22. 6. 2016
FRANTIŠEK TEPLÍK - předseda výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 5. 2016
den vzniku funkce: 6. 6. 2016
od 22. 6. 2016
MARTIN PRISCHING - místopředseda výbroru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 5. 2016
den vzniku funkce: 6. 6. 2016
od 22. 6. 2016
ELIŠKA VENGLÁŘOVÁ - člen výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 5. 2016
od 22. 6. 2016
VÍT NAVRÁTIL - člen výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 5. 2016
od 22. 6. 2016 do 1. 9. 2017
IVETA MANNSBARTHOVÁ - člen výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 5. 2016
od 29. 10. 2013 do 22. 6. 2016
FRANTIŠEK TEPLÍK - předseda výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
od 29. 10. 2013 do 22. 6. 2016
MARTIN PRISCHING - místopředseda výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
od 29. 10. 2013 do 22. 6. 2016
VÍT NAVRÁTIL - člen výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
od 29. 10. 2013 do 22. 6. 2016
ELIŠKA VENGLÁŘOVÁ - člen výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
od 29. 10. 2013 do 22. 6. 2016
LUCIE HAVRIŠČUKOVÁ - člen výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
od 20. 8. 2010 do 29. 10. 2013
Petr Hadaščok - místopředseda výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
od 20. 8. 2010 do 29. 10. 2013
Martin Uher - člen výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
od 2. 11. 2005 do 20. 8. 2010
František Teplík - Místopředseda výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova 522/26
od 2. 11. 2005 do 29. 10. 2013
Jan Piskorek - Předseda výboru
Ostrava - Výškovice, Lumírova 522/26
od 2. 11. 2005 do 29. 10. 2013
Ing. Petr Leník - Člen
Ostrava - Výškovice, Lumírova 522/26
od 22. 12. 2000 do 2. 11. 2005
Jaroslav Marek - Předseda
Ostrava-Výškovice, Lumírova 522/26
od 22. 12. 2000 do 2. 11. 2005
Jan Piskorek - Místopředseda
Ostrava-Výškovice, Lumírova 522/26
od 22. 12. 2000 do 2. 11. 2005
František Teplík - Člen
Ostrava-Výškovice, Lumírova 522/26
od 22. 12. 2000 do 20. 8. 2010
Petr Hadaščok - Člen
Ostrava-Výškovice, Lumírova 522/26
od 22. 12. 2000 do 29. 10. 2013
Roman Penkala - Člen
Ostrava-Výškovice, Lumírova 522/26
od 22. 6. 2016
Výbor zastupuje společenství navenek ve všech záležitostech tak, že právní jednání činí vždy buď předseda anebo místopředseda výboru společně s dalším členem výboru. Jde-li o právní jednání v písemné formě, připojí podepisující členové výboru k názvu spol ečenství svůj podpis a údaj o své funkci. Činí-li právní jednání předseda spolu s místopředsedou, je tento považován za dalšího člena výboru.
od 22. 12. 2000 do 29. 10. 2013
Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 24 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 3 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 578,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 631,00 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Komerční banka 2 637,70 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 688,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 480 644 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-4
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-28
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-43
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-69
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-106
+
-

Články na Heroine.cz

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Parfumerie jsou přeplněny stovkami vůní. Orientovat se můžeme svým vkusem nebo věhlasem...více

Porodem vchod! #9 Přirozený porod

Porodem vchod! #9 Přirozený porod

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

Juncker končí. Bude Evropa v ženských rukou?

Juncker končí. Bude Evropa v ženských rukou?

Na zasedání Evropské rady, které začíná právě dnes, se bude rozhodovat o tom, kdo vystřídá...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: vypocet duchodu
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > vypocet duchodu

Otázka: dobry den, chtel bych se zeptat, jakym zpusobem mi bude vypocitan starobni duchod, pokud budu mit odpracovano cca 20 let v CR a cca 18 let v zahranici (Rakousko) Dekuji Alex SimikVíce

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services