TESCO SW a.s.
IČO: 25892533

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu16. 10. 2001
Obchodní firma
od 16. 10. 2001

TESCO SW a.s.

Sídlo
od 23. 11. 2012 do 1. 9. 2013
Olomouc, Jeremenkova , PSČ 779 00
od 16. 10. 2001 do 23. 11. 2012
Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00
IČO
od 16. 10. 2001

25892533

DIČ

CZ25892533

Identifikátor datové schránky:28xgm7e
Právní forma
od 16. 10. 2001
Akciová společnost
Spisová značka2530 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 13. 1. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 1. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 31. 10. 2003 do 13. 1. 2009
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 31. 10. 2003 do 13. 1. 2009
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
od 16. 10. 2001 do 13. 1. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 16. 10. 2001 do 13. 1. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 16. 10. 2001 do 13. 1. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 16. 10. 2001 do 13. 1. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 16. 10. 2001 do 13. 1. 2009
- velkoobchod
od 16. 10. 2001 do 13. 1. 2009
- specializovaný maloobchod
Ostatní skutečnosti
od 19. 5. 2016
- Část jmění společnosti TESCO SW a.s. se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČ 25892533, jako rozdělované společnosti, uvedená v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost TSD Family Holding a.s. se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČ 04242424, jako nástupnickou společnost.
od 5. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 5. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 5. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 1. 2010 do 21. 1. 2010
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 3.000.000,- Kč slovy: třimilionykorun českých, o částku 51.000.000,- Kč slovy: padesátjednamilionůkorun českých, na základní kapitál ve výši 54.000.000,- Kč slovy: padesátč tyřimilionůkorun českých. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 510 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podob ě, s omezenou převoditelností, - 510 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě, s omezenou převoditelností, se kterými budou spojena práva jako s dosavadními prioritními akciemi. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité h odnotě. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům následovně: 1. RNDr. Josefu Tesaříkovi, nar. 23.7.1949, bytem Olomouc, Einsteinova 43, a to 425 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějící ch na jméno v listinné podobě, a 476 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě. 2. Ing. Davidu Tesaříkovi, nar. 27.1.1976, bytem Olomouc, Svatý Kopeček, K Hájence 5/249, a to 34 kusů kmenovýc h akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě, a 17 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě. 3. Bc. Josefu Tesaříkovi, MBA, nar. 24.3.1973, bytem Olomouc, Einsteinova 43, a to 51 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě. 4. Ing. Svatopluku Benešovi, nar. 8.11.1967, bytem Orlová, Poruba, Janáčkova 827, a to 17 kusů prioritních akcií o jm enovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dní ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci usnesení o zamítnutí náv rhu na zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce písemně a spolu s informací o počátku lhůty k upisování ak cií bude předem určeným zájemcům zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůty k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí koncem lhůty pro upisování akcií, nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zá jemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií je dvacet dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. O počátku běhu lhůty pro splácení emisního kurzu akcií bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií. Emisní kurz akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti číslo 233xxxx zřízený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Olomouc.
od 16. 10. 2001 do 5. 9. 2014
- Omezená převoditelnost akcií: Akcie společnosti znějící na jméno jsou převoditelné pouze s výslovným písemným předběžným souhlasem představenstva společnosti. Akcionář, který má v úmyslu akcie společnosti znějící na jméno nacházející se v jeho vlastnictví nebo jejich část převést do vlastnictví jiného akcionáře či osoby, která není akcionářem společnosti, je povinen vyžádat si písemnou žádost doručenou představenstvu společnosti předběžný souhlas představenstva společnosti k zamýšlenému převodu. V žádosti musí být specifikován počet akcií, jejichž převod je zamýšlen, a musí v ní být konkrétně určena osoba, která se má v důsledku zamýšleného převodu stát jejich nabyvatelem. Představenstvo společnosti souhlas udělí nebo odmítne na základě uvážení okolností konkrétního případu; představenstvo je povinno odmítnout souhlas k převodu akcií v případě, kdy lze důvodně očekávat, že v důsledku zamýšleného převodu akcií, pro který je vyžadován souhlas, by mohly být ohroženy zájmy společnosti. Předchozím souhlasem představenstva společnosti, pro jehož vyžádání a udělení či odmítnutí se použije ustanovení předchozích vět přiměřeně, je podmíněno též zastavení akcií.
Kapitál
od 21. 1. 2010
Základní kapitál 54 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 10. 2001 do 21. 1. 2010
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 500.
od 22. 9. 2016
Prioritní akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 500.
od 22. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 510.
od 22. 9. 2016
Prioritní akcie na jméno 50 000, počet akcií: 510.
od 5. 9. 2014 do 22. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 500.
od 5. 9. 2014 do 22. 9. 2016
Prioritní akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 500.
od 5. 9. 2014 do 22. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 510.
od 5. 9. 2014 do 22. 9. 2016
Prioritní akcie na jméno 50 000, počet akcií: 510.
od 21. 1. 2010 do 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 21. 1. 2010 do 5. 9. 2014
s omezenou převoditelností
od 21. 1. 2010 do 5. 9. 2014
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 21. 1. 2010 do 5. 9. 2014
s omezenou převoditelností
od 21. 1. 2010 do 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 510.
od 21. 1. 2010 do 5. 9. 2014
s omezenou převoditelností
od 21. 1. 2010 do 5. 9. 2014
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 510.
od 21. 1. 2010 do 5. 9. 2014
s omezenou převoditelností
od 16. 10. 2001 do 21. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 16. 10. 2001 do 21. 1. 2010
s omezenou převoditelností v listinné podobě
od 16. 10. 2001 do 21. 1. 2010
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 16. 10. 2001 do 21. 1. 2010
s omezenou převoditelností v listinné podobě
Statutární orgán
od 2. 11. 2015
SVATOPLUK BENEŠ - místopředseda představenstva
Horka nad Moravou, Nádražní, PSČ 783 35
den vzniku členství: 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 10. 2015
od 2. 11. 2015
JOSEF KRCHŇÁČEK - člen představenstva
Olomouc, Kaštanová, PSČ 779 00
den vzniku členství: 13. 10. 2015
od 2. 11. 2015
JIŘÍ ŠUPPLER - člen představenstva
Olomouc - Nové Sady, Družební, PSČ 779 00
den vzniku členství: 13. 10. 2015
od 25. 2. 2015 do 2. 11. 2015
JOSEF TESAŘÍK - místopředseda představenstva
Velká Bystřice, Hliník, PSČ 783 53
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 13. 10. 2015
den vzniku funkce: 16. 6. 2014 - 13. 10. 2015
od 5. 9. 2014
JOSEF TESAŘÍK - předseda představenstva
Olomouc - Neředín, Einsteinova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2014
od 5. 9. 2014
PETR ZEMAN - člen představenstva
Olomouc - Hejčín, Jarmily Glazarové, PSČ 779 00
den vzniku členství: 3. 6. 2014
od 5. 9. 2014 do 25. 2. 2015
JOSEF TESAŘÍK - místopředseda představenstva
Olomouc - Neředín, Einsteinova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2014
od 5. 9. 2014 do 2. 11. 2015
DAVID TESAŘÍK - člen představenstva
Olomouc - Svatý Kopeček, K hájence, PSČ 779 00
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 13. 10. 2015
od 5. 9. 2014 do 2. 11. 2015
SVATOPLUK BENEŠ - člen představenstva
Horka nad Moravou, Nádražní, PSČ 783 35
den vzniku členství: 3. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 5. 9. 2014
RNDr. JOSEF TESAŘÍK - předseda představenstva
Olomouc - Neředín, Einsteinova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 22. 7. 2014 do 5. 9. 2014
Bc. JOSEF TESAŘÍK, MBA - místopředseda představenstva
Olomouc - Neředín, Einsteinova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 26. 8. 2011 do 22. 7. 2014
RNDr. Josef Tesařík - předseda představenstva
Olomouc, Einsteinova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 26. 8. 2011 do 22. 7. 2014
Bc. Josef Tesařík, MBA - místopředseda představenstva
Olomouc, Einsteinova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 26. 8. 2011 do 5. 9. 2014
Ing. David Tesařík - člen představenstva
Olomouc - Svatý Kopeček, K Hájence, PSČ 783 51
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 26. 8. 2011 do 5. 9. 2014
RNDr. Petr Zeman, MBA - člen představenstva
Olomouc, Jarmily Glazarové, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 26. 8. 2011 do 5. 9. 2014
Ing. Svatopluk Beneš - člen představenstva
Horka nad Moravou, Nádražní, PSČ 783 35
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 13. 1. 2009 do 26. 8. 2011
Bc. Josef Tesařík, MBA - místopředseda představenstva
Olomouc, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 13. 1. 2009 do 26. 8. 2011
RNDr. Petr Zeman, MBA - člen představenstva
Olomouc, Jarmily Glazarové 7, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 30. 8. 2006 do 13. 1. 2009
Josef Tesařík - místopředseda představenstva
Olomouc, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 6. 2006
den vzniku funkce: 26. 6. 2006
od 30. 8. 2006 do 13. 1. 2009
RNDr. Petr Zeman - člen představenstva
Olomouc, Jarmily Glazarové 7, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 6. 2006
od 30. 8. 2006 do 26. 8. 2011
RNDr. Josef Tesařík - předseda představenstva
Olomouc, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 30. 8. 2006 do 26. 8. 2011
David Tesařík - člen představenstva
Olomouc - Svatý Kopeček, K Hájence 249/5, PSČ 783 51
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 30. 8. 2006 do 26. 8. 2011
Ing. Svatopluk Beneš - člen představenstva
Orlová - Poruba, Janáčkova 827, PSČ 735 14
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 15. 8. 2005 do 30. 8. 2006
RNDr. Josef Tesařík - předseda představenstva
Olomouc, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001 - 26. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 5. 2005 - 26. 6. 2006
od 15. 8. 2005 do 30. 8. 2006
Josef Tesařík - místopředseda představenstva
Olomouc, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001 - 26. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 5. 2005 - 26. 6. 2006
od 15. 8. 2005 do 30. 8. 2006
David Tesařík - člen představenstva
Olomouc, Švermova 1002/01, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 26. 6. 2006
od 15. 8. 2005 do 30. 8. 2006
RNDr. Petr Zeman - člen představenstva
Olomouc, Jarmily Glazarové 7, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 26. 6. 2006
od 16. 10. 2001 do 15. 8. 2005
RNDr. Josef Tesařík - předseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001
den vzniku funkce: 16. 10. 2001 - 30. 5. 2005
od 16. 10. 2001 do 15. 8. 2005
Josef Tesařík - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001
den vzniku funkce: 16. 10. 2001 - 30. 5. 2005
od 16. 10. 2001 do 30. 8. 2006
Ing. Svatopluk Beneš - člen představenstva
Orlová - Poruba, Janáčkova 827, PSČ 735 14
den vzniku členství: 16. 10. 2001 - 26. 6. 2006
od 5. 9. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.
od 16. 10. 2001 do 5. 9. 2014
Jednání: Společnost zastupuje a za ni jedná představenstvo, a to tím způsobem, že jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 2. 11. 2015
SOŇA BURIANOVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Holice, Borůvková, PSČ 779 00
den vzniku členství: 13. 10. 2015
od 2. 11. 2015
DAVID HODINÁŘ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Trnkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 13. 10. 2015
od 5. 9. 2014
JIŘÍ VANĚČEK - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Hraniční, PSČ 779 00
den vzniku členství: 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2014
od 5. 9. 2014 do 2. 11. 2015
JOSEF KRCHŇÁČEK - člen dozorčí rady
Olomouc, Kaštanová, PSČ 779 00
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 13. 10. 2015
od 5. 9. 2014 do 2. 11. 2015
JIŘÍ ŠUPPLER - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Družební, PSČ 779 00
den vzniku členství: 3. 6. 2014 - 13. 10. 2015
od 5. 6. 2014 do 5. 9. 2014
RNDr. JIŘÍ VANĚČEK, MBA - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Hraniční, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 7. 2011 - 3. 6. 2014
od 26. 8. 2011 do 5. 6. 2014
RNDr. Jiří Vaněček, MBA - předseda dozorčí rady
Olomouc, Hraniční, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 7. 2011 - 3. 6. 2014
od 26. 8. 2011 do 5. 9. 2014
Mgr. Antonín Sedláček - místopředseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Horní Lán, PSČ 779 00
den vzniku členství: 14. 11. 2008 - 14. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 7. 2011 - 14. 2. 2014
od 26. 8. 2011 do 5. 9. 2014
Josef Krchňáček - člen dozorčí rady
Olomouc, Kaštanová, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 6. 2011 - 3. 6. 2014
od 13. 1. 2009 do 26. 8. 2011
Mgr. Antonín Sedláček - člen dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Horní Lán 1264/59, PSČ 779 00
den vzniku členství: 14. 11. 2008
od 30. 8. 2006 do 26. 8. 2011
RNDr. Jiří Vaněček - předseda dozorčí rady
Olomouc, Hraniční 1, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 30. 8. 2006 do 26. 8. 2011
Josef Krchňáček - místopředseda dozorčí rady
Olomouc, Kaštanová 15, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 26. 6. 2006 - 24. 6. 2011
od 15. 8. 2005 do 30. 8. 2006
RNDr. Jiří Vaněček - předseda dozorčí rady
Olomouc, Hraniční 1, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001 - 26. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 5. 2005 - 26. 6. 2006
od 15. 8. 2005 do 30. 8. 2006
Josef Krchňáček - místopředseda dozorčí rady
Olomouc, Kaštanová 15, PSČ 779 00
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 26. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 5. 2005 - 26. 6. 2006
od 31. 10. 2003 do 13. 1. 2009
Petr Přibyl - člen
Horka nad Moravou, Nádražní 1, PSČ 783 35
den vzniku členství: 15. 9. 2003 - 15. 9. 2008
od 21. 6. 2002 do 15. 8. 2005
David Tesařík - místopředseda
Olomouc - Nová Ulice, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001 - 24. 5. 2005
den vzniku funkce: 25. 10. 2001 - 24. 5. 2005
od 21. 6. 2002 do 15. 8. 2005
RNDr. Jiří Vaněček - předseda
Olomouc - Nová Ulice, Hraniční 1, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001
den vzniku funkce: 25. 10. 2001 - 30. 5. 2005
od 16. 10. 2001 do 21. 6. 2002
David Tesařík - člen
Olomouc - Nová Ulice, Einsteinova 43, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001
od 16. 10. 2001 do 21. 6. 2002
RNDr. Jiří Vaněček - člen
Olomouc - Nová Ulice, Hraniční 1, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001
od 16. 10. 2001 do 31. 10. 2003
PaedDr. Olga Němcová - člen
Olomouc - Svatý Kopeček, K Hájence 12, PSČ 772 00
den vzniku členství: 16. 10. 2001 - 16. 1. 2003
Akcionáři
od 21. 12. 2015
TESSELA HOLDING SE, IČO: 04394232
Praha - Nové Město, Senovážné náměstí, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+20
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-128
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-236
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-271
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-402
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.