Vsetínská hokejová a.s. v likvidaci, IČO: 25898744 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vsetínská hokejová a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 14. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25898744. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25898744 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 12. 2001
Datum zániku15. 11. 2019
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 4. 2008 do 15. 11. 2019

Vsetínská hokejová a.s. v likvidaci

od 19. 12. 2001 do 1. 4. 2008

Vsetínská hokejová a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 6. 2016 do 15. 11. 2019
Zlín, náměstí Práce 2512, PSČ 760 01
od 1. 4. 2008 do 20. 6. 2016
Zlín, nám. Práce 2512, PSČ 760 01
od 19. 12. 2001 do 1. 4. 2008
Vsetín, Na Lapači 394, PSČ 755 01
IČO
od 19. 12. 2001 do 15. 11. 2019

25898744

DIČ

CZ25898744

Identifikátor datové schránky:mmih7ee
Právní forma
od 19. 12. 2001 do 15. 11. 2019
Akciová společnost
Spisová značka5622 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 19. 12. 2001 do 24. 11. 2011
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 19. 12. 2001 do 24. 11. 2011
- Velkoobchod
od 19. 12. 2001 do 24. 11. 2011
- Zprostředkování obchodu
od 19. 12. 2001 do 24. 11. 2011
- Reklamní činnost a marketing
Ostatní skutečnosti
od 1. 4. 2008 do 15. 11. 2019
- Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady ze dne 29.2.2008, sepsané notářským zápisem č. Nz 71/2008, byla společnost ke dni 29.2.2008 zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
od 20. 9. 2005 do 15. 11. 2019
- Dne 31.5.2005 rozhodla řádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7,200.000,- Kč, slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých takto: a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení akciové společnosti ke zvýšení schopnosti realizovat koncepci rozvoje firmy a částečná úhrada ztráty za rok 2004 b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 7,200.000,- (slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 8,200.000,- (slovy: osm milionů dvě stě tisíc korun českých) dosud zapsaného v  obchodním rejstříku na Kč 15,400.000,- (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady a z části formou zápočtu pohledávek akcionářů za společností na pohledávky společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu upsaných akcií, přičemž budou nově vydán y akcie takto: Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno, Počet vydávaných nových akcií a jejich jmenovitá hodnota: 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií o jmenovité hodnotě Kč 36.000,- (slovy: třicet šest tisíc korun českých), Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií: Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií, a činí tak Kč 36.000,- za úpis jedné akcie. d) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, e) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku, f) peněžité vklady musí být upisovateli splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet 196xxxx v CZK, u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Vsetín. Upisovatelé jsou povinni splatit emis ní kurz upsaných akcií peněžitými vklady do 30-ti dnů od následujícího dne po posledním dni lhůty k upisování, g) lhůta pro upisování nových akcií akcionáři činí třicet dnů, přičemž počátkem této lhůty je třicátý den následující po doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě, oddělení obchodního rejstříku, o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapit álu s vyznačenou doložkou právní moci a místem úpisu je sídlo společnosti Vsetín, Na Lapači čp. 394, v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod. h) připouští se možnost započtení vzájemných pohledávek společnosti a: akcionáře Romana Čechmánka za společností vzniklé z titulu neuhrazené faktury č. 12005 ze dne 31.1.2005 splatné dne 28.2.2005 vystavené na částku Kč 294.000,-, s pohledávkou společnosti za Romanem Čechmánkem vzniklou na základě práva splatit emisní kurz j ím upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 288.000,- (slovy: dvě stě osmdesát osm tisíc korun českých) akcionáře K V S spol. s r.o. DMCHZ za společností vzniklé z titulu vystavení a neuhrazení faktury č. 30110 ze dne 30.9.2003 na částku Kč 788.221,40 vystavenou za provedenou práci, která byla splatná 21.10.2003 s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 144.000,- (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíce korun českých) akcionáře sdružení HOKEJOVÝ KLUB VSETÍN vzniklé z titulu úhrady faktury č. 14011 ze dne 14.12.2004 ve výši Kč 505.998,-, splatné dne 28.12.2004, s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií, přičemž za počtení bude provedeno do výše Kč 72.000,- (slovy: sedmdesát dva tisíc korun českých) akcionáře Město Vsetín za společností vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2003 ve výši Kč 5,000.000,- včetně úroku z půjčky ve výši Kč 479.452,- a smluvní pokuty ve výši Kč 375.000,- celkem ve výši Kč 5,854.452,- s pohledávkou společnosti vznikl ou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 5,832.000,- (slovy: pět milionů osm set třicet dva tisíce korun českých). akcionáře Air Comp Vsetín s.r.o. za společností vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2004 ve výši Kč 2,200.000,- s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení, přiče mž započtení bude provedeno ve výši Kč 720.000,- (slovy: sedm set dvacet tisíc korun českých).
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- Dne 24.6.2003 rozhodla řádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu společnosti o 6.200.000,-Kč, slovy šestmilionůdvěstětisíc korun českých takto:
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení akciové společnosti ke zvýšení schopnosti realizovat koncepci rozvoje firmy a částečná úhrada ztráty za rok 2002
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 6,200.000,- (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 2,000.000,- (slovy: dva miliony korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejs tříku na Kč 8,200.000,- (slovy: osm milionů dvě stě tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady a formou zápočtu pohledávek akcionářů za společností na pohledávky společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu upsaných akcií, přičemž budou nově vydány akcie takto : Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno, Počet vydávaných nových akcií a jejich jmenovitá hodnota: 200 ks ( slovy: dvě stě kusů ) akcií o jmenovité hodnotě 31.000,- Kč, ( slovy třicet jedna tisíc korun českých, Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií: Emisní kurs upisovaných akcií na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií a činí tak Kč 31.000,- za úpis jedné akcie.
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- d) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku,
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- e) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 15-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku,
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- f) peněžité vklady musí upisovateli být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet 6769xxxx, u Komerční banky, a.s., pobočka Vsetín. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných ak cií peněžitými vklady do 15-ti dnů od následujícího dne po posledním dni lhůty k upisování,
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- g) lhůta pro upisování nových akcií akcionáři činí patnáct dnů, přičemž počátkem této lhůty je patnáctý den následující po doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě, oddělení obchodního rejstříku, o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kap itálu s vyznačenou doložkou právní moci a místem úpisu je sídlo společnosti Vsetín, Na Lapači čp. 394, v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod.
od 24. 9. 2003 do 22. 12. 2003
- h) připouští se možnost započtení pohledávky akcionáře Romana Čechmánka za společností vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5.8.2002 ve výši 1.002.851,- Kč, která byla splatná 31.5.2003 s pohledávkou společnosti za Romanem Čechmánkem vzniklou na základě práva splatit emisní kurz j ím upsaných akcií, uzavřením smlouvy o započtení, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 248.000,- (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) akcionáře K V S s.r.o. D M CH Z za společností vzniklé z titulu vystavení a neuhrazení faktury č. 30025 ze dne 14.3.2003 v částce Kč 20.142,20 vystavenou za provedenou práci, která byla splatná 31.3.2003, přičemž započteno bude 20.000,- Kč a pohledávky z a společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.5.2003 na částku ve výši Kč 47.376,50, která byla splaná 30.6.2003, přičemž započteno bude 47.000,- Kč s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem ups aných akcií, tj. započtení bude provedeno v celkové výši Kč 67.000,- ( slovy: šedesát sedm tisíc korun českých) akcionáře HOKEJOVÝ KLUB VSETÍN vzniklé z titulu úhrady faktury č. 220634 ze dne 12.12.2002 za postoupení práv na hráče ve výši Kč 16.085.758,50, která byla splatná 26.12.2002 s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionář em upsaných akcií, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 62.000,- ( slovy: šedesát dva tisíc korun českých) akcionáře Město Vsetín za společností vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 9.5.2003 ve výši Kč 5,000.000,-, která byla splatná 30.6.2003, s pohledávkou společnosti vzniklou na základě práva splatit emisní kurz akcionářem upsaných akcií uzavřením smlou vy o započtení, přičemž započtení bude provedeno ve výši Kč 5,000.000,-, ( slovy: pět miliónů korun českých)
od 19. 12. 2001 do 15. 11. 2019
- Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady.
Kapitál
od 22. 12. 2003 do 15. 11. 2019
Základní kapitál 8 200 000 Kč, splaceno 8 200 000 Kč.
od 4. 1. 2003 do 22. 12. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 19. 12. 2001 do 4. 1. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 22. 12. 2003 do 15. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 22. 12. 2003 do 15. 11. 2019
v listinné podobě
od 19. 12. 2001 do 15. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 19. 12. 2001 do 15. 11. 2019
v listinné podobě
Statutární orgán
od 20. 6. 2016 do 15. 11. 2019
JUDr. LUBOMÍR GAJDUŠEK - člen představenstva
Vsetín, Na Kopečku, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 20. 6. 2016 do 15. 11. 2019
Ing. VOJTĚCH MAŘÁK - člen představenstva
Zlín - Příluky, Boněcko II, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 20. 6. 2016 do 15. 11. 2019
OLDŘICH ŠTEFL - člen představenstva
Vsetín, Družby, PSČ 755 01
den vzniku členství: 12. 2. 2003
od 21. 8. 2013 do 20. 6. 2016
JUDr. LUBOMÍR GAJDUŠEK - člen představenstva
Vsetín, Na Kopečku, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 24. 11. 2011 do 20. 6. 2016
Ing. Vojtěch Mařák - člen představenstva
Zlín - Příluky, 387, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 1. 4. 2008 do 20. 6. 2016
Oldřich Štefl - člen představenstva
Vsetín, Družby 1431, PSČ 755 01
den vzniku členství: 12. 2. 2003
od 22. 5. 2004 do 1. 4. 2008
Oldřich Štefl - předseda představenstva
Vsetín, Družby 1431, PSČ 755 01
den vzniku členství: 12. 2. 2003
den vzniku funkce: 31. 3. 2004 - 29. 2. 2008
od 22. 5. 2004 do 24. 11. 2011
Ing. Vojtěch Mařák - člen představenstva
Zlín, Příluky 387, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 4. 12. 2003 do 20. 9. 2005
Mgr. Dalibor Sedláček - člen představenstva
Vsetín, Smetanova čp. 818, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002 - 31. 5. 2005
od 24. 9. 2003 do 22. 5. 2004
Ing. Vojtěch Mařák - předseda představenstva
Zlín, Příluky 387, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
den vzniku funkce: 12. 2. 2003
od 24. 9. 2003 do 22. 5. 2004
Oldřich Štefl - člen představenstva
Vsetín, Družby 1431, PSČ 755 01
den vzniku členství: 12. 2. 2003
od 24. 9. 2003 do 20. 6. 2016
Petr Říha - člen představenstva
Vsetín, Krátká 382, PSČ 755 01
den vzniku členství: 12. 2. 2003 - 17. 5. 2008
od 4. 1. 2003 do 24. 9. 2003
Mgr. Dalibor Sedláček - předseda představenstva
Vsetín, Smetanova čp. 818, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
den vzniku funkce: 1. 7. 2002 - 12. 2. 2003
od 4. 1. 2003 do 24. 9. 2003
Ing. Vojtěch Mařák - člen představenstva
Zlín, Příluky 387, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 4. 1. 2003 do 21. 8. 2013
JUDr. Lubomír Gajdušek - člen představenstva
Vsetín, Na Kopečku 8, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 19. 12. 2001 do 4. 1. 2003
Oldřich Štefl - předseda představenstva
Vsetín, Družby 1431, PSČ 755 01
den vzniku členství: 19. 12. 2001 - 30. 5. 2002
den vzniku funkce: 19. 12. 2001
od 19. 12. 2001 do 4. 1. 2003
Ivan Tesařík - člen představenstva
Vsetín, Na kamencoch 1332, PSČ 755 01
den vzniku členství: 19. 12. 2001 - 30. 5. 2002
od 19. 12. 2001 do 4. 1. 2003
Josef Lang - člen představenstva
Vsetín, Dětská 1841, PSČ 754 01
den vzniku členství: 19. 12. 2001 - 30. 5. 2002
od 19. 12. 2001 do 15. 11. 2019
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Likvidace
od 26. 6. 2019 do 15. 11. 2019
Ing. Miloslav Půček, likvidátor, IČO: 18752926
Zlín, Nad Vývozem, PSČ 760 05
od 31. 5. 2013 do 26. 6. 2019
Ing. MILOSLAV PŮČEK
Zlín, Nad Vývozem, PSČ 760 05
od 1. 4. 2008 do 31. 5. 2013
Ing. Miloslav Půček
Zlín, Nad Vývozem 4876, PSČ 760 05
Dozorčí rada
od 26. 6. 2019 do 15. 11. 2019
Mgr. ROBERT RAFAJ - předseda
Vsetín, Slovenská, PSČ 755 01
den vzniku členství: 24. 6. 2003
den vzniku funkce: 10. 7. 2003
od 20. 6. 2016 do 15. 11. 2019
Mgr. JIŘÍ HAAS - člen
Vsetín, Podsedky, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 30. 1. 2014 do 20. 6. 2016
Mgr. JIŘÍ HAAS - člen
Vsetín, Podsedky, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 24. 9. 2003 do 20. 9. 2005
Ing. Miloslav Strýček - člen
Zlín, Benešovo nábř. 3716
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 31. 5. 2005
od 24. 9. 2003 do 26. 6. 2019
Mgr. Robert Rafaj - předseda
Vsetín, Horská 1919
den vzniku členství: 24. 6. 2003
den vzniku funkce: 10. 7. 2003
od 4. 1. 2003 do 24. 9. 2003
Ing. Milan Půček - člen
Vsetín, Bratří Hlaviců čp. 110, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002 - 12. 2. 2003
od 4. 1. 2003 do 24. 9. 2003
Zdenka Dokoupilová - člen
Vsetín, Bratří Hlaviců čp. 73, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002 - 24. 6. 2003
od 4. 1. 2003 do 30. 1. 2014
Mgr. Jiří Haas - člen
Vsetín, Podsedky čp. 933, PSČ 755 01
den vzniku členství: 30. 5. 2002
od 19. 12. 2001 do 4. 1. 2003
Petr Propš - předseda
Vsetín, Josefa Sousedíka 1730, PSČ 755 01
den vzniku členství: 19. 12. 2001 - 30. 5. 2002
den vzniku funkce: 19. 12. 2001
od 19. 12. 2001 do 4. 1. 2003
Radka Magdonová - člen
Vsetín, Stará cesta 1090, PSČ 755 01
den vzniku členství: 19. 12. 2001 - 30. 5. 2002
od 19. 12. 2001 do 4. 1. 2003
Petr Andrýsek - člen
Vsetín, Družstevní 1169, PSČ 755 01
den vzniku členství: 19. 12. 2001 - 30. 5. 2002
Akcionáři
od 19. 12. 2001 do 22. 12. 2003
HOKEJOVÝ KLUB VSETÍN, IČO: 41084926
Vsetín, sportovní areál Lapač
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+5

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+4

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-6

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-20

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-26

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-68

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services