PREMIE STEEL a.s.
IČO: 25909797

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 6. 2002
Obchodní firma
od 30. 1. 2008

PREMIE STEEL a.s.

od 3. 8. 2005 do 30. 1. 2008

PREMIE OSTRAVA a.s.

od 26. 6. 2002 do 3. 8. 2005

PREMIE OSTRAVA s.r.o.

Sídlo
od 4. 3. 2010 do 3. 11. 2015
Ostrava, Vratimovská 550/99, PSČ 719 00
od 26. 6. 2002 do 4. 3. 2010
Ostrava-Kunčice, Vratimovská 550/99, PSČ 719 00
IČO
od 26. 6. 2002

25909797

DIČ

CZ25909797

Identifikátor datové schránky:95afsvj
Právní forma
od 3. 8. 2005
Akciová společnost
od 26. 6. 2002 do 3. 8. 2005
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka2922 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 22. 5. 2009 do 12. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 5. 2007 do 12. 10. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 26. 6. 2002 do 22. 5. 2009
- specializovaný maloobchod
od 26. 6. 2002 do 22. 5. 2009
- velkoobchod
od 26. 6. 2002 do 22. 5. 2009
- zprostředkování obchodu
od 26. 6. 2002 do 22. 5. 2009
- zprostředkování služeb
Ostatní skutečnosti
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 10.000.000,-Kč (slovy: deset miliónů korun českých) o 6.830.000,-Kč (slovy: šest miliónů osm set třicet tisíc korun českých) na 16.830. 000,-Kč (slovy: šest milionů osm set třicet tisíc korun českých).
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť se ho akcionář vzdal před přijetím tohoto rozhodnutí.
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- c) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 6.830 (slovy: šesti tisíc osmi set třiceti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- d) Akcie nebudou registrované (kótované). Všechny akcie, tj. 6.830 (slovy: šest tisíc osm set třicet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - jedinému akcionáři - panu Janu Praisovi, r.č. xxxx, bytem Ostrava, Muglinov, Podolí 839/19, PSČ 712 00.
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- e) Místem pro upisování akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti PREMIE OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 550/99, PSČ 719 00, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem činí 30 kalendářních dnů počínaje třetím dnem ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akc ionáři oznámen písemně tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu bydliště, a to nejpozději třetí (3) následující den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení z ákladního kapitálu.
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- f) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti PREMIE OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 550/99, PSČ 719 00. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií.
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- g) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, jejichž předmětem je nemovitý majetek ve vlastnictví pana Jana Praise, r.č. xxxx, bytem Ostrava, Muglinov, Podolí 839/19, PSČ 712 00 a to :
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- nemovitostí vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, zapsané na listu vlastnictví číslo 607 pro obec 554821 Ostrava, katastrální území 714241 Kunčičky, tj. pozemky parc. č. 254 zastavěná plocha a nádvoří, par cela číslo 270/6 ostatní plocha a parc. č. 270/7 ostatní plocha.
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.9.2005, čj. Nc 5167/2005 - 17 pana Ing. Jaromíra Plačka, znalecký posudek č. 2052/2007 ze dne 24.1.2007 (slovy: dvacátého čtvrtého le dna roku dva tisíce sedm), celkovou částkou 1.883.60,-Kč (slovy: jeden milión osm set osmdesát tři tisíc šest set korun českých).
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- nemovitosti vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, zapsané na listu vlastnictví číslo 3147 pro obec 586846 Jihlava, katastrální území 659916 Pávov, tj. pozemky par.č. 526/59 ostatní plocha a parc. č. 526/60 zastavěná pl ocha a nádvoří.
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.9.2005, čj. Nc 5167/2005-17pana Ing. Jaromíra Plačka, znalecký posudek č. 2051/2007 ze dne 27.1.2007 (slovy: dvacátého sedmého ledna roku dva tisíce sedm), celkovou částkou 627.000,-Kč (slovy: šest set dvacet sedm tisíc korun českých).
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- nemovitosti vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, zapsané na listu vlastnictví číslo 482 pro obec 554821 Ostrava, katastrální území 714224 Kunčice nad Ostravicí, tj. budovu v části obce
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.9.2005, čj. Nc 5167/2005 -17 pana Ing. Jaromíra Plačka, znalecký posudek č. 2053/2007 ze dne 28.1.2007 (slovy: dvacátého osmého ledna roku dva tisíce sedm), celkovou částkou 3.000.000,-Kč (slovy: tři milióny korun českých).
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- hardware- server Proliant s příslušenstvím, tj. počítačový server HP ProLiant ML350, software - soubor modulů Ventus, t.j. programové vybavení VENTUS a programové vybavení Mzdy a personalistika. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.9.2005, čj. Nc 5167/2005 - 17 pana Ing. Ivo Kadlčíka, znalecký posudek ze dne 24. až 30. ledna 2007 celkovou částkou 1.319.625,-Kč ( slovy: jeden milión tři sta devatenáct tisíc šest set dvacet pět korun českých).
od 13. 4. 2007 do 30. 5. 2007
- Za tyto nepeněžité vklady v celkové výši 6.830.625,-Kč (slovy: šest miliónů osm set třicet tisíc šest set dvacet pět korun českých) se vydává 6.830 (slovy: šest tisíc osm set třicet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Zbytek hodn oty nepeněžitého vkladu ve výši 625,-Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých) bude převeden do rezervního fondu společnosti.
od 3. 8. 2005
- Před změnou právní formy byla společnost zapsána jako obchodní společnost PREMIE OSTRAVA s.r.o. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce číslo 27042.
Kapitál
od 30. 5. 2007
Základní kapitál 16 830 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 8. 2005 do 30. 5. 2007
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 6. 2002 do 3. 8. 2005
Základní kapitál 200 000 Kč
od 30. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 830.
od 3. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
Statutární orgán
od 30. 1. 2008 do 14. 8. 2009
Zdeněk Čala - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova 703, PSČ 725 26
den vzniku členství: 3. 8. 2005 - 21. 11. 2008
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 21. 11. 2008
od 30. 1. 2008 do 14. 8. 2009
Stanislav Prais - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Oty Synka 1815/4, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 8. 2005 - 3. 4. 2009
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 3. 4. 2009
od 30. 5. 2007 do 30. 1. 2008
Zdeněk Čala - místopředseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova 703, PSČ 725 26
den vzniku členství: 3. 8. 2005
den vzniku funkce: 3. 8. 2005 - 18. 12. 2007
od 30. 5. 2007 do 14. 8. 2009
Radim Zajíc - místopředseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Krestova 1302/23, PSČ 700 30
den vzniku členství: 3. 8. 2005 - 3. 4. 2009
den vzniku funkce: 3. 8. 2005 - 3. 4. 2009
od 3. 8. 2005 do 30. 5. 2007
Radim Zajíc - místopředseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 2, PSČ 700 30
den vzniku členství: 3. 8. 2005
den vzniku funkce: 3. 8. 2005
od 3. 8. 2005 do 30. 5. 2007
Zdeněk Čala - místopředseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Petruškova 2766/20, PSČ 700 30
den vzniku členství: 3. 8. 2005
den vzniku funkce: 3. 8. 2005
od 3. 8. 2005 do 30. 1. 2008
Stanislav Prais - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Oty Synka 1815/4, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 8. 2005
den vzniku funkce: 3. 8. 2005 - 18. 12. 2007
od 26. 6. 2002 do 3. 8. 2005
Stanislav Prais - jednatel
Ostrava-Poruba, Oty Synka 1815/4
den vzniku funkce: 26. 6. 2002
od 3. 11. 2015
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 30. 1. 2008 do 3. 11. 2015
J e d n á n í : Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 3. 8. 2005 do 30. 1. 2008
Jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové společně.
od 26. 6. 2002 do 3. 8. 2005
Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná za společnost samostatně a v plném rozsahu.
Prokura
od 3. 11. 2015
JAN PRAIS
Ostrava - Muglinov, Podolí, PSČ 712 00
od 30. 1. 2008 do 3. 11. 2015
Jan Prais
Ostrava - Muglinov, Podolí 839/19, PSČ 712 00
od 26. 6. 2002 do 3. 8. 2005
Jan Prais
Ostrava-Moravská Ostrava, Hornická 3012/45
od 3. 11. 2015
Prokurista je oprávněn zcizovat azatěžovat nemovitosti. Prokurista se bude za společnost podepisovat tak, že kvytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis aoznačení prokurista.
od 30. 1. 2008 do 3. 11. 2015
J e d n á n í : Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista se bude za společnost podepisovat tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis a označení prokurista.
od 26. 6. 2002 do 3. 8. 2005
Prokurista činí jménem společnosti všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 7. 6. 2007 do 14. 8. 2009
Jan Frodl - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Okolnice 691, PSČ 725 26
den vzniku členství: 11. 5. 2007 - 27. 3. 2009
od 30. 5. 2007 do 7. 6. 2007
Jan Frodl - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Dr. Malého 61, PSČ 702 00
den vzniku členství: 11. 5. 2007
od 30. 5. 2007 do 14. 8. 2009
Ing. Jiří Vidlář - předseda dozorčí rady
Ostrava - Vítkovice, Erbenova 276/56, PSČ 703 00
den vzniku členství: 11. 5. 2007 - 3. 4. 2009
den vzniku funkce: 11. 5. 2007 - 3. 4. 2009
od 30. 5. 2007 do 14. 8. 2009
Michaela Husáková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4441/8, PSČ 708 00
den vzniku členství: 11. 5. 2007 - 3. 4. 2009
od 3. 8. 2005 do 30. 5. 2007
Ing. Jiří Vidlář - předseda dozorčí rady
Ostrava - Vítkovice, Erbenova 276/56, PSČ 703 00
den vzniku členství: 3. 8. 2005 - 3. 8. 2006
den vzniku funkce: 3. 8. 2005 - 3. 8. 2006
od 3. 8. 2005 do 30. 5. 2007
Michaela Husáková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4441/8, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 8. 2005 - 3. 8. 2006
od 3. 8. 2005 do 30. 5. 2007
Jan Frodl - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Dr. Malého 61, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 8. 2005 - 3. 8. 2006
Společníci s vkladem
od 26. 6. 2002 do 3. 8. 2005
Jan Prais
Ostrava-Moravská Ostrava, Hornická 3012/45
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 200 000 Kč. Obchodní podíl 100%
Akcionáři
od 3. 11. 2015
JAN PRAIS
Ostrava - Muglinov, Podolí, PSČ 712 00
od 13. 4. 2007 do 3. 11. 2015
Jan Prais
Ostrava - Muglinov, Podolí 839/19, PSČ 712 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+92
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+7
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-32
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-192
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-254
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.